CONDIŢII DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ABSOLVIRE

Actualele condiţii de realizare a lucrărilor de absolvire completează Normele metodologice pentru alcătuirea unei lucrări de absolvire a formelor de învăţământ organizate de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. I. SCOPUL LUCRĂRILOR DE ABSOLVIRE Lucrările de absolvire exprimă capacitatea absolvenţilor studiilor de licenţă şi de studii masterale de a realiza un demers intelectual matur, ceea ce presupune: a) capacitatea identificării unei teme (probleme) de interes în spaţiul global al comunicării publice; b) capacitatea documentării corecte şi cuprinzătoare, precum şi a valorificării critice a surselor relevante - tratate, dicţionare, cărţi, studii, articole, surse instituţionale (documente, site-uri etc.) privind tema lucrării; c) capacitatea sintetizării, în temeiul documentării în literatura de profil, a principalelor idei (teze, paradigme) privind tema analizată; d) capacitatea proiectării şi/sau realizării unui demers practic (studiu de caz, aplicaţie, investigaţie de teren, produs de comunicare etc.) prin care o temă teoretică (o idee, o ipoteză, o intenţie) este testată, verificată, ilustrată, în condiţii de corectitudine metodologică; e) capacitatea formulării unor concluzii pertinente (intemeiate) şi a unor recomandări utile pentru optimizarea fenomenelor studiate. OBSERVAŢIE: itemii de mai sus (dimensiunile, obiectivele din care este alcătuit scopul), la care se adaugă corectitudinea scriiturii (corectitudine gramaticală, claritatea formulărilor, utilizarea diacriticelor s.a.m.d.) constituie CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRII DE ABSOLVIRE. II. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL LUCRĂRII DE ABSOLVIRE 1. Tema (titlul) lucrării, numele şi prenumele autorului, numele şi prenumele conducătorului ştiinţific, anul în care este susţinută; 2. Cuprins (paginat); 3. Introducere – 1-2 pagini: argumente privind alegerea temei lucrării şi prezentarea concisă a modului de lucru; 4. Secţiunea teoretică/metodologică a lucrării – 1-2 capitole: sunt prezentate şi analizate critic, cu prezentarea opiniei autorului, principalele idei, teorii, paradigme, din literatura de profil, privind tema (problema) abordată în lucrare: a) în situaţia lucrărilor care cuprind o INVESTIGAŢIE EMPIRICĂ, un STUDIU DE CAZ, secţiunea teoretică va cuprinde doar teoria necesară şi suficientă pentru fundamentarea investigaţiei, a studiului de caz (teorii şi metode de investigaţie); b) în situaţia lucrărilor care cuprind un PRODUS (o procedură) de COMUNICARE, secţiunea teoretică va cuprinde elementele de fundamentare (explicare) metodologică a produsului (procedurii) de comunicare; (spre exemplu, o lucrare în care este

Bibliografie: a) utilizarea cu prioritate a biblografiei de referinţă în domeniu. cifrice etc. în secţiunea teoretică. 8. b) vor fi formulate recomandări (consideraţii) privind optimizarea proceselor de comunicare din zona de referinţă. III. în esenţă. textele care nu cuprind referiri clare şi complete la sursele bibliografice (situaţiile de PLAGIAT ducând la RESPINGEREA LUCRĂRILOR). Secţiunea aplicativă a lucrării – 2-3 capitole: a) lucrările care cuprind o investigaţie empirică (o cercetare de teren) sau un studiu de caz vor avea. în textul lucrării şi în bibliografia finală. Anexe (ilustrări foto-video. următoarea structură: ipoteze. OBSERVAŢIE: în orice situaţie vor fi apreciate negativ (depunctate) lucrările care cuprind o încărcătură teoretică inutilă (nejustificată în raport cu tema lucrării) şi. metode şi instrumente de colectare a datelor. potrivit unuia dintre modelele consacrate în domeniu. 5. b) lucrările care cuprind un produs (o procedură) de comunicare vor respecta structura metodologică a produsului (procedurii) respectiv (de exemplu. b) secţiunea teoretică a lucrării cuprinde cel mult 50% din volumul lucrării (MAXIMUM 25 de pagini).proiectată o campanie de comunicare va cuprinde. c) bibliografia din text şi bibliografia finală respectă strict condiţiile de indicare a surselor bibliografice (vezi condiţii de redactare). 2 . analize şi opinii argumentate privind metodologia campaniilor de comunicare). 6. grafice. concluzii şi recomandări pentru optimizarea procesului analizat. 7. Concluzii – 1-2 pagini: a) vor fi realizate referiri succinte la ipoteza lucrării şi la modul de verificare a acesteia în urma investigaţiei empirice (studiului de caz) sau a proiectării şi testării unui produs (proceduri) de comunicare. mai ales. b) utilizarea prioritară a bibliografiei recente (ultimii cinci ani). o lucrare în care este proiectată o campanie de comunicare va respecta. CONDIŢII GENERALE DE REALIZARE A LUCRĂRII DE ABSOLVIRE Principalele condiţii de realizare a demersului ştiinţific de absolvire a studiilor de licenţă/master sunt: a) textul lucrării are MAXIMUM 50 de pagini (cu excepţia anexelor). în mod firesc. ale unor aspecte relevante din lucrare). c) indicarea corectă a surselor biblografice. rezultate şi interpretarea informaţiilor recoltate. sinteze teoretice. arhitectura metodologică a campaniilor de comunicare).

Sistemul Harvard: citările se fac în text în forma (autorul. 2. Folosirea caracterelor româneşti (diacritice). exemplu (A. sunt în forma (A. 2001 apud G. pagină (pagini). trimitere cu Footnote. mărime 12. locul. MOTIVE PENTRU RESPINGEREA LUCRĂRII preluarea fără citare a unor texte cu copy-paste din literatura de specialitate sau de pe Internet. 3 . 63). anul lucrării. V. la un rând şi jumătate. loc. fără interstiţii (rânduri goale). pp. Muchielli. 92) sau (A. CONDIŢII DE REDACTARE ŞI CITARE a) Redactare Pentru text. 2006. anul) la care s-a facut referire în text. Sistemul european (trimitere la subsol. 2001. Panisoara. lipsa integrală a trimiterilor la surse teoretice. an. lipsa caracterelor româneşti (diacritice).observaţie: trimiterile de pe Internet se citează cu link-ul întreg şi cu data citării. lipsa indicării surselor pentru datele din studiul de caz. 92-94). pagina). lipsa studiului de caz / investigaţiei empirice / produsului / procedurii de comunicare etc. b) Citare (se alege unul dintre sistemele de citare prezentate mai jos. nu se folosesc simultan): 1. plus alte titluri reprezentative pentru temă. . ci reluări. titlu. Muchielli. În cazul sistemului Harvard. cu opţiunea Footnote): trimiterea se organizează în forma: . font Times New Roman. 2001. lipsa bibliografiei. editură. bibliografia finală trebuie să conţină toate titlurile şi datele aferente (editura.IV.autor. Pentru trimiteri la subsol. citările care nu folosesc sursa originală.. lipsa contribuţiei personale (exemplu: preluarea integrală a unui studiu de caz realizat de altcineva). font Times New Roman. Textul cu alineate. Muchielli. alineat cu Justify. mărime 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful