ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Κώστας Κολοκυθάς, Επίκουρος Καθηγητής

αποκλειστικά και μόνο για τη διανομή του στους σπουδαστές του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. του ΤΕΙ Αθήνας. τις εικόνες και τα γραφήματα. προϋποθέτει την έγγραφη άδεια του συγγραφέα. © Κων/νος Θ. Επίκουρος Καθηγητής Μάρτιος 2008 Έκδοση 1.ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ Βοηθήματα και Σημειώσεις Κων/νος Θ. με οποιοδήποτε μέσο καθώς και η αποθήκευση σε ψηφιακή μορφή. . Κολοκυθάς 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την άδεια του συγγραφέα. Κολοκυθάς. Κάθε άλλη αναπαραγωγή.0 Για το περιεχόμενο.

...................................5 Θυμάμαι (ανακαλώ στη μνήμη)........8 2 ΠΗΓΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..............................6 1.6 1..4 Ανάγνωση και Σημειώσεις......................6 1.......8 1.................6 1..................................2............................................................................................................5 1.........................................2...................3 Δημιουργήστε ένα κατάλογο με τα ερωτήματα.....1 Αναρωτηθείτε:..............................................................................3 Περιεχόμενα 1 ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ...................2 Διαμόρφωση Ερωτημάτων.................10 ..............6 Επανεξέταση.............6 1................................................................3 Ανάγνωση.......................................................................................................................................................................1 Προκαταρκτική Έρευνα.....................7 1............2 Διαμορφώστε ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν στο διάβασμα:................................2............................5 1.

.

α. Σαρώστε προκαταρκτικά όλο το υλικό. διαγράμματα. Διαβάζοντας θα πρέπει να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε. υπότιτλους.1 Πριν ξεκινήσετε το διάβασμα. τι είναι αυτό που διαβάζετε αλλά και να ενισχύετε την ικανότητά σας να θυμάστε τις κυριότερες ιδέες. στις πρώτες και τελευταίες προτάσεις των παραγράφων στο συμπέρασμα ή στη σύνοψη σε οποιοδήποτε προφανές ερώτημα που θέτει ή απαντά το κείμενο . πίνακες. Η προσέγγιση σας θα πρέπει να είναι δειγματοληπτική και να εστιάζεται κυρίως: • • • • • • • σε τίτλους κεφαλαίων. Οι έξι βασικοί άξονες δράσης της προτεινόμενης μεθόδου. στο εργαστήριο ή στις εξετάσεις.5 1 ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ Το διάβασμα αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες κάθε μελέτης. κ. στην εισαγωγή και στα συμπεράσματα σε τυχόν λέξεις κλειδιά (συνήθως στην αρχή των ενοτήτων) στο τυχόν οπτικό υλικό (εικόνες. ρίξτε μια ματιά σε ολόκληρο το διαθέσιμο υλικό για να αποκτήσετε μια γενική ιδέα για τα περιεχόμενα και το θέμα που πραγματεύεται. είναι: • Προκαταρκτική Έρευνα • Διαμόρφωση Ερωτημάτων • Ανάγνωση • Ανάγνωση και Σημειώσεις • Θυμάμαι • Επανεξέταση Προκαταρκτική Έρευνα 1. όταν τις χρειάζεστε. Η προτεινόμενη μέθοδος διαβάσματος βοηθά στη βελτίωση της κατανόησης και της ικανότητας να θυμάστε αυτό που έχετε διαβάσει με σκοπό να το χρησιμοποιήσετε σε εργασίες σας.) και σχετικούς υπότιτλους. περιλήψεις ή συνόψεις κεφαλαίων.

διαμορφώστε και σημειώστε ερωτήματα.3 Δημιουργήστε ένα κατάλογο με τα ερωτήματα Σημειώστε τα ερωτήματά σας. ή θα θέλατε. 1. Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα. αν η κεφαλίδα είναι.2. Διαμόρφωση Ερωτημάτων 1.2 Καθώς σαρώνετε το υλικό. κλπ). όταν κάνετε την επαναλειπτική ανάγνωση του υλικού. κλπ) με αυτά που ήδη γνωρίζω ή έχω διαβάσει. το ερώτημά σας μπορεί να είναι: Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη έρευνας.2 Διαμορφώστε ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν στο διάβασμα: • • • Σκεφτείτε ερωτήματα για τα οποία πρέπει. Ανάγνωση 1. κάτι που μπορεί να σας οδηγήσει με μεγαλύτερη ευκολία στην κεντρική ιδέα ή στις πιό σημαντικές ιδέες και έννοιες που πραγματεύεται. κεφάλαιο.2. Στο τέλος του διαβάσματος εστιάστε στα κύρια ερωτήματα. 1. να βρείτε απαντήσεις. Σημειώνοντας ερωτήματα σας βοηθά να παραμείνετε εστιασμένοι στη μελέτη σας. . Τι έχει αναφέρει ο Καθηγητής μου σχετικά με αυτό το υλικό (άρθρο. Θα τα χρησιμοποιήσετε για να θυμηθείτε τι έχετε διαβάσει.1 Αναρωτηθείτε: • • • • Σε τι αναφέρεται αυτό το κείμενο. Για παράδειγμα.Σημειώστε τη δομή του υλικού και προσπαθείστε να κατανοήσετε το σχέδιο του συγγραφέα.2. Τι είναι αυτό που ήδη γνωρίζω για το αντικείμενο. Μετατρέψτε τον τίτλο. τις κεφαλίδες και υποκεφαλίδες των ενοτήτων σε ερωτήματα. Διαβάστε χωρίς να κρατάτε σημειώσεις: • Μειώστε το ρυθμό σας και διαβάστε ενεργητικά. κεφάλαιο.3 Να είστε προετοιμασμένοι να ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ το υλικό περισσότερες από μια φορές. 1. Πως σχετίζεται αυτό το κείμενο (άρθρο.

Καθώς διαβάζετε. προσπαθήστε να αποδόσετε το κεντρικό της νόημα σε μια πρόταση. Υπάρχουν αρκετές αποδείξεις. Αυτό θα σας βοηθήσει και να θυμάστε και να κατανοήσετε. Στην περίπτωση που έχετε δυσκολία στην κατανόηση λέξεων και όρων. φωτογραφίες. σημειώστε τα. Μειώστε την ταχύτητα διαβάσματος στα μέρη εκείνα του υλικού που σας δυσκολεύουν. Ποιές είναι οι αποδείξεις. Συνήθως. Συγκρίνετε τυχόν διαγράμματα. συμβουλειτείτε τον Καθηγητή σας.4 Στη δεύτερη ανάγνωση. Όταν ο συγγραφέας προβάλει μια αξίωση. Λάβετε υπόψη ότι ο προσωπικός προβληματισμός χρησιμοποιείται εδώ σαν εργαλείο μάθησης και όχι σαν απόδειξη (ή μη) κάποιου ισχυρισμού του συγγραφέα. οπότε θα χρειαστείτε ένα ήσυχο μέρος για να εστιάσετε στη δραστηριότητά σας. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει τι είναι αυτό που διαβάζετε. Συνήθως βοηθούν στην κατανόηση εννοιών. Στην περίπτωση που το υλικό σας φαίνεται ακατανόητο. . υπογραμμίστε ή τονίστε τα πιο σημαντικά σημεία. αρχίστε να κρατάτε σημειώσεις Κρατήστε σημειώσεις παραφράζοντας το κείμενο (με δικές σας προτάσεις) • • • • • • Διαβάστε μια ενότητα τη φορά. θα τη βρείτε στην πρώτη ή στην τελευταία πρόταση. αναζητήστε βοήθεια από λεξικά ή βάσεις δεδομένων με σχετικές ορολογίες. άλλα βοηθήματα κλπ). Ανάγνωση και Σημειώσεις 1. αναζητήστε στο υλικό τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχετε προηγούμενα σημειώσει. Σημειώστε την κεντρική ιδέα κάθε παραγράφου της ενότητας. προβληματιστείτε σχετικά με τις γνώσεις σας για την υποστηρίξετε ή να την καταρίψετε. εικόνες και πίνακες με το κείμενο. Στις σημειώσεις σας. Αμφισβητήστε το κείμενο. Είναι κάθε σημείο αιτιολογημένο. Examples and illustrations can further your understanding and be good cues for memory. Αν αυτός ο προβληματισμός δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα. Ανατρέξτε στον κατάλογο των ερωτήσεων που συντάξατε προηγουμένως και προσπαθείστε να τις απαντήσετε. Θα σας βοηθήσει όταν θα τις συμβουλευτείτε αργότερα. Αφού διαβάσετε μια ενότητα. Χρησιμοποιείστε τον προβληματισμό σας για την κατανόηση του υλικού.7 • • • • • • • Το ενεργητικό διάβασμα απαιτεί συγκέντρωση. Σταματείστε και ξαναδιαβάστε αυτά που φαίνονται δυσνόητα. Αναζητήστε σημαντικές λεπτομέρειες (σκίτσα.

τόσο λιγότερη δουλειά θα έχετε την περίοδο μελέτης για τις εξετάσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας γιατί μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να αποσαφηνίσετε και να θυμηθείτε αυτά που διαβάσατε. • • • • • Αφήστε το κείμενο και τις σημειώσεις σας στην άκρη. Αν δεν μπορέσετε να θυμηθείτε ένα από τα κύρια σημεία. Την επόμενη μέρα: • • • Δείτε τις σημειώσεις σας για να θυμηθείτε το βασικό αντικείμενο της μελέτης και τα κυριότερα σημεία/θέματα. Επανεξέταση 1. Διαβάστε τα ερωτήματα που έχετε σημειώσει και προσπαθήστε να τα απαντήσετε από μνήμης. Ελέγξτε την ακρίβεια αυτών που γράψατε βάση των σημειώσεων που έχετε κρατήσει. Διαβάστε μια ενότητα κάθε φορά και προσπαθήστε να θυμηθείτε τι έχετε διαβάσει. Επιστρέψτε στο υλικό. θα σας βοηθήσει κατά την ώρα των εξετάσεων.Θυμάμαι (ανακαλώ στη μνήμη) 1.5 Μόλις τελειώσετε με τις σημειώσεις. μπορεί να βοηθήσει στο να τις θυμάστε και να είστε σε θέση να τις ανακαλέσετε αργότερα. διαβάστε και πάλι το κείμενο με σκοπό να κατανοήσετε το σημείο αυτό. Γράψτε ότι θυμάστε για την κεντρική ιδέα (θέμα κλπ) και τα κυριώτερα σημεία του υλικού που διαβάσατε. προσπαθείστε να ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ. Τώρα θα πρέπει να θυμηθείτε και να γράψετε για αυτά που έχετε διαβάσει. Δοκιμάστε και πάλι το ίδιο μετά από μερικές μέρες. η περιοδική εξέταση των σημειώσεών σας. Όσο περισσότερο επανεξετάζετε τις σημειώσεις σας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Αν διαβάζετε για ένα συγκεκριμένο μάθημα. Στο τέλος της μελέτης: Ελέγξτε την ακρίβεια των σημειώσεών σας με το πρωτότυπο υλικό (κάτι που θα είναι εύκολο αν έχετε υπογραμμίσει τα κύρια σημεία). . Θα πρέπει ήδη να έχετε ένα περίγραμμα της μελέτης σας σε μορφή σημειώσεων. είτε με τις ίδιες είτε παραφράζοντας το κείμενο που έχετε διαβάσει. Πολλές φορές η απαγγελία των βασικών ιδεών.6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕ αυτά που έχετε διαβάσει.

9 .

Francis Pleasant. (1970) Effective Study (4η έκδοση) Νέα Υόρκη: Harper & Row.2 ΠΗΓΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Robinson. .

τόσο σε ότι αφορά στο περιεχόμενο αλλά και στον τύπο του κειμένου και στείλτε τη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δ/νση: digilab@teiath.ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α/Α ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 1 2 3 4 5 6 7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ / ΟΝΟΜΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: E-MAIL: Χρησιμοποιήστε τη σελίδα αυτή για να αναφέρετε σφάλματα που τυχόν εντοπίσατε.gr και θέμα: Errata .