Zastava Automobili a.d.

Tehničko uputstvo KORAL

Koral Koral Koral Koral Koral

1.1-1.1CW-1.3CW 1.1i-1.3i-1.1iL In 1.1-1.1CW-1.3CW-1.1i-1.3i In L Cabrio

Direkcija Marketing - Postprodaja

Tehničko uputstvo Koral

"ZASTAVA AUTOMOBILI" a.d. DIREKCIJA MARKETING-POSTPRODAJA 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 335 197) i (034 323 450); fax. (034 335 535) e-mail: 103090@zastava.net web: www.zastava.net

N 603.00.540-I izdanje III/2005. štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu ZASTAVA

o

2

Zastava Automobili a.d.

SADRŽAJ TEHNIčKOG UPUTSTVA
Uvod................................................................................................... Preporuke i saveti............................................................................. 4 6

Dimenzije automobila....................................................................... 8 Pokretanje motora............................................................................ 9 Instrumenti i komande..................................................................... 10 Prekidači............................................................................................ 14 Vrata, sedišta, pojasevi..................................................................... 16
Zagrevanje i provetravanje........................................................................ 18 Retrovizori................................................................................................. 18 Vuča automobila........................................................................................ 19

Održavanje i praktične instrukcije.................................................. 20
Periodika održavanja................................................................................. 21 Ulje u motoru............................................................................................. 23 Ulje u menjaču........................................................................................... 24 Tečnost za hlađenje motora....................................................................... 24

Zamena točkova................................................................................. 26 Zamena sijalica.................................................................................. 27 Osigurači............................................................................................ 30 Koral Cabrio...................................................................................... 31 Tehničke karakteristike.................................................................... 34 Podaci za identifikaciju..................................................................... 38 Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa.............................................. 39

3

Tehničko uputstvo Koral

UVOD:
Kada kupite novi model Korala, prvo proverite da li ste od Vašeg ovlašćenog prodavca uz TEHNIČKO UPUTSTVO dobili GARANTNI LIST. GARANTNI LIST će Vas upoznati sa normama garancije, tj. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije. Garantni rok za naše automobile traje jednu godinu od dana kupovine ili 20.000 km (do ispunjenja prvog uslova), dok garancija na sklop motor-menjač-diferencijal, kao i na strukturnu koroziju karoserije automobila traje dve godine ili 30.000 km (do ispunjenja prvog uslova), (za detaljnije informacije videti Garantni list). TEHNIČKO UPUTSTVO Vas upoznaje sa tehničkim karakteristikama, načinom rukovanja i pravilnog odrzavanja Vašeg automobila, kao i sa našom servisnom mrežom u kojoj ćete ostvariti svoja prava iz garantnog roka. Redovne servisne preglede morate obaviti: · posle pređenih 1500-2000 km (tzv. "A" servisni pregled) · kasnije na svakih 10.000 km (redovni servisni pregledi)

UVODNE NAPOMENE

Redovne servisne preglede i rešavanje eventualnih reklamacija morate obavljati isključivo u našim OVLAŠĆENIM SERVISIMA (ako ste vlasnik Korala in L ili Korala 1.1iL, to morate obaviti u OVLAŠĆENIM SERVISIMA ZA PEUGEOTCITROÉN MOTORE - vidi str. 43-46). Rešavanje eventualnih reklamacija koje se ne odnose na motor na Koralu in L i Koralu 1.1iL, možete rešavati u bilo kom našem ovlašćenom servisu. Za pogon Korala i Korala in sa oznakama 1.1i, 1.3i, 1.1iL i L koristiti ISKLJUČIVO BEZOLOVNI BENZIN, jer u protivnom može doći do oštećenja sistema za elektronsko upravljanje radom motora.

4

odnosno karburatora u automobilu i može biti: • • • • 1.upravljački sistem Bosch Motronic M4. EURO 3) Druga oznaka "In" (ako postoji) odnosi se na poboljšan enterijer i modifikovanu spoljašnjost vozila. EURO 2) 1. sa donje strane centralne police. Ovaj konektor. zajedno sa provodnicima koji su u njemu. Smešten je u putničkom prostoru.) takođe obavezno konsultujte najbliži ovlašćeni servis.Zastava Automobili a.upravljački sistem Bosch Motronic M7. ne sme se koristiti za priključivanje drugih potrošača (radio-aparata i sl. alarma.4. Komercijalna oznaka modela Koral sastoji se iz dva dela.1iL i L (motor Peugeot-Citroén 1124cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .6.3CW (motori DMB 1116cm3 i 1299cm3 sa karburatorom tipa CarterWeber) 1. pogona na plin.1CW i 1. Tehničke karakteristike ovih modela date su na stranama 38-41. itd. 5 .1iL poseduju konektor za dijagnostiku vozila koji služi za priključivanje dijagnostičkog uređaja.).d. • Koral in L i Koral 1.4.1 (motor DMB 1116cm3 sa karburatorom tipa IPM). Jedna označava tip motora. Za sve dodatne zahvate koje želite da izvedete na vozilu (ugradnja radio-aparata. 1.1i i 1.3i (motori DMB 1116cm3 i 1299cm3 sa ubrizgavanjem i elektronski kontrolisanim radom .

Sa ovakvim brojem definisanih servisnih pregleda može se shvatiti cikličnost njihovog obavljanja u daljoj upotrebi automobila.000 pređenih kilometara.Tehničko uputstvo Koral Preporuke i saveti Osnovna poruka u Garantnom listu automobila je da automobil koristite i održavate prema preporukama proizvođača i da za servisne usluge i održavanje automobila isključivo koristite usluge ovlašćenih servisa. Sa pravilima korišćenja i održavanja automobila se morate pravovremeno upoznati i istih se pridržavati. Pri obavljanju servisnih pregleda u servisu. Sadrže potreban broj poruka. U protivnom prestaje vaše dalje pravo na sve oblike garancije automobila koje daje proizvođač. saveta i preporuka na koje je prodavac dužan da Vam ukaže i da Vas upozna sa pravilima upotrebe automobila.500 .2. Servisni pregledi automobila su ovim Uputstvom definisani do 100.000 km. zbog preventivnosti i potrebne stručnosti. možete da poručite i obavljenje određenih provera i podešavanja koja njima nisu obuhvaćena. VAŽNA NAPOMENA Servisni pregled "A" koji se obavlja posle pređenih 1. morate da obavljate u ovlašćenim servisima (za modele Koral in L i Koral 1. i servisni pregledi propisani na svakih 10. Navedene publikacije molimo da detaljno proučite. 6 .ostvarivanje Vaših prava iz garancije automobila. Time ćete obezbediti: .1iL u ovlašćenim servisima za Peugeot-Citroén motore .vidi str. Ove dve publikacije čine komplet dokumentacije automobila u prometu. uz Garantni list automobila. Ne treba shvatiti da toliko traje eksploatacioni vek automobila. pa su zbog toga predmet posebnih plaćanja.pouzdanu. U tom cilju. daje Vam se i ovo Tehničko uputstvo sa spiskom ovlašćenih servisa ZASTAVA. bezbednu i dugotrajnu upotrebu automobila .000 pređenih kilometara sadrže određene provere i podešavanja koje.42-46).

Za modele 1. Stoga.Sistem za paljenje je sa visokim naponom u sekundarnom kolu. . Modeli 1. koji poseduju katalizator izduvnih gasova.1i-1.1i-1.3i opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M4. . koju ZASTAVA ne isporučuje i ne preporučuje.Zastava Automobili a.3i-1. Pogrešna polarnost napona dovela bi do uništenja elektronske upravljačke jedinice kod modela 1.Motor nikada ne aktivirati bez dobro pričvršćenih klema na akumulatoru. 7 .6 (zadovoljeni propisi EURO 2). Mere sigurnosti i bezbednosti pri obavljanju radova na motoru: .Pri radu motora ili uključenom kontaktu nikada ne izgrađivati kleme sa akumulatora.Katalizator pri normalnom radu razvija visoke temperature. jer usled visokih temperatura katalitičkog konvertora može doći do požara . ne parkirajte automobil nad zapaljivim materijalom (trava.) : OPASNOST OD POŽARA !!.ZASTAVA isključuje svaku odgovornost i neće priznati nastale troškove u slučaju neispravnosti prouzrokovanih ugradnjom dodatne opreme.3i-1.d. suvo lišće.4. borove iglice i sl.1iL-L. .1iL-L. Modeli Koral in L i Koral 1. zaštitnu oblogu katalitičkog konvertora (katalizatora) ne premazivati zaštitnim sredstvima protiv korozije (antiromba). .1i-1.Prilikom punjenja baterije (akumulatora) odvojiti instalaciju od akumulatora. . što zahteva opreznost pri radu.1iL opremljeni su sistemom za elektronsko upravljanje radom motora BOSCH MOTRONIC M7. VAŽNE NAPOMENE .4 (zadovoljeni propisi EURO 3).Ne vršiti nikakve prekide ili kratka spajanja na provodnicima koji napajaju indukcioni kalem.

Ponovno stavljanje u funkciju inercijalnog prekidača vrši se pritiskanjem prekidača nadole.1L Inercijalni prekidač se nalazi u motorskom prostoru. U slučaju jačeg potresa automobila (udesa) inercijalni prekidač prekida dovod električne struje kojom se napaja pumpa za gorivo.3CW-1.1i-1.3i Dimenzije automobila Koral 1.1i-1. Crvene je boje. Koral (in) 1.1CW-1.1i-1.1iL 688 2150 3490 652 1308 1312 1542 8 1390 .Tehničko uputstvo Koral INERCIJALNI PREKIDAČ (modeli1.1-1.3i-1.3i-1.1iL-L) Koral (in) 1. a mesto mu je označeno strelicom.

Startovati motor bez pritiska na "gas". Koral in 1. a pedala gasa pritisnuta. Povući "sauh" i startovati motor bez pritiska na "gas". 9 .1-1.1CW-1. Kod modela Koral in L i Koral 1. Koral (in) 1. signalna lampica CHECK ENGINE će se upaliti i odmah ugasiti i prilikom svakog otvaranja vozačkih ili suvozačkih vrata (kod modela bez centralnog zaključavanja). Sve dok se motor ne zagreje. odnosno vraćena. odnosno prilikom otključavanja (kod modela opremljenih centralnim zaključavanjem).3i-1. što je znak da upravljačka jedinica nije registrovala nijednu neispravnost u sistemu BOSCH MOTRONIC.1i1.1iL.1i-1.d.1iL-L. pri startovanju motora signalna lampica CHECK ENGINE se pali i odmah nakon toga gasi.3CW-1. ručica "sauha" treba da je spuštena.3i-L 3370 667 583 2150 3552 819 1308 1312 1542 Pokretanje motora Koral (in) 1.3i-1.1CW-1. 10. Topao motor: Prilikom startovanja motora. pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj.Zastava Automobili a.1i-1. postepeno vraćati "sauh" i "gasom" menjati broj obrtaja motora. Kod modela 1.1: Hladan motor: Pritisnuti pedalu spojke i polugu menjača dovesti u neutralan položaj.3CW-1. Raspored lampica i komandi dat je na str.1iL-L: Bez obzira da li je motor hladan ili topao.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tehničko uputstvo Koral Instrumenti i komande 10 25 26 27 28 29 30 31 20 21 22 23 24 32 18 19 .

1iL-L) 4. Pedala spojke 19. Svetlo ideograma 2 20. Prekidač brisača vetrobrana 11 11. Pepeljara 31. Prekidač i signal grejača zadnjeg stakla 14. to znači da postoji poremećaj u sistemu za upravljanje radom motora. Prekidač migavaca 7. Taster sirene Zastava Automobili a.d. Ručica za deblokiranje poklopca motora Ukoliko se signalna lampica CHECK ENGINE upali u toku vožnje ili treperi.3i-1. Polica 18. Prekidač zadnjih maglenki 3. Upaljač za cigarete 27.Koral (in) 1.1. . Poluga za grejanje 26. Prekidač perača zadnjeg stakla 12. Poluga ručne kočnice 24. Prekidač farova 6.CHECK-ENGINE lampica (1. Klizni prekidač ventilatora grejača unutrašnjosti automobila VAŽNA NAPOMENA 15. Poluga menjača 14 32. Prekidač trepćućeg svetla i odgovarajući svetlosni signal 5. Klizni prekidač spoljašnjeg svetla 3 4 21. Prekidač brisača zadnjeg stakla 13. Usmerivač vazduha 17. Prekidač sa ključem 10. pa je potrebno odmah se javiti u ovlašćeni servis ZASTAVA. Pedala "gasa" 1 25. Prekidač prednjih maglenki i odgovarajući signal ("In" verzija) 15 16. Poluga za usmeravanje vazduha 29. Poluga za hlađenje 12 13 11 28. Instrument tabla 8.1 2.1i-1. 9. Pedala kočnice 22. Korektor fara ("In" verzija) 23. Komanda "sauha" . Mesto za radio-aparat 30.

1iL) . KORAL 1.Tehničko uputstvo Koral Instrumenti i komande 12 SIGNAL PREGREVANJA MOTORA (KORAL IN L.

Svaka dalja vožnja može izazvati oštećenje motora. Pozicionog svetla goriva N. Visoke temperature motora SIGNALI: L. Brzine G. Migavaca Zastava Automobili a. Količine goriva sa lampicom rezerve M.POKAZIVAČI: A. F. Svetla za maglu 13 D. Habanja kočione obloge i nedovoljnog nivoa tečnosti za kočenje VAŽNA NAPOMENA Ukoliko se u vožnji upali signal pregrevanja motora ili nedovoljnog pritiska ulja. Nedovoljnog pritiska ulja u motoru . C. neophodno je zaustaviti vozilo i obratiti se ovlašćenom servisu ZASTAVA. Pređenih kilometara H. Dugog svetla B. Aktivirane ručne kočnice E.d. Nedovoljnog napona alternatora I.

prtljažnik i poklopac rezervoara za gorivo PREKIDAČI: PREKIDAČ SA KLJUČEM: 0 . VAŽNA NAPOMENA KLIZNI PREKIDAČ SPOLJAŠNJEG SVETLA 0 .Pokretanje motora 3 .Neutralan položaj (isključeni svi potrošači.Potrošači pod strujom 2 .Upravljač zaključan.poziciona svetla sa odgovarajućim svetlosnim signalom i svetlom instrumenata 2 . ključ se vadi. 14 . pod uslovom da je prekidač sa ključem u položaju MAR.Prekidač farova pod strujom. NE VOZITI SA ISKLJUČENIM MOTOROM I NE OSTAVLJATI KLJUČ U POLOŽAJU "1" KADA MOTOR NE RADI. upravljač otključan) 1 .Tehničko uputstvo Koral KLJUČEVI ZA AUTOMOBIL • • Ključ za paljenje motora Ključ za vrata. ključ se vadi. prekidač svetla i unutrašnja svetla pod strujom.Sve isključeno 1 .

POLUŽNI FAROVA PREKIDAČ SVETLA I I .d. Poluga se automatski vraća u centralni položaj.Programiran rad C . PREKIDAČ BRISAČA VETROBRANA A .Oboreno svetlo II . KOREKTOR FARA ("In" modeli .Pet putnika i prtljažnik (50 kg) 3 .10) II Podesiti visinu farova u zavisnosti od opterećenja automobila: 0 .Isključeni brisači B . 15 .vidi str.Kontinualan rad Uključivanje električne pumpe brisača vetrobrana vrši se povlačenjem poluge prema točku upravljača.Levi Migavci funkcionišu kada je ključ za paljenje u položaju MAR.Zastava Automobili a.Vozač i prtljažnik (50 kg) POLUŽNI PREKIDAČ MIGAVACA D .Dugo svetlo Povlačenjem poluge ka točku upravljača uključuje se svetlosno upozorenje (ablendsvetlo).Pet putnika 2 .Vozač 1 .Desni L .

Otvaranje iznutra.Tehničko uputstvo Koral ŠEMA ZA BIRANJE STEPENA PRENOSA VRATA I SEDIŠTA: VRATA Otključavanje ključem. pritiskom segmenta. Zabravljivanje iznutra. 16 . pomoću ručice. posle zatvaranja vrata. i zaključavanje spolja.

Brava 17 . dugme deluje samo na njih.Namotaj (blokira pri naglom zatezanju) B i C .d. CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE: * * . nasloni su podesivi po visini.ručica za deblokiranje sedišta Na prednjim sedištima su ugrađeni nasloni za glavu. Ako su jedna vrata otvorena.poluga za podešavanje položaja naslona B . Na drugim vratima.poluga za regulaciju položaja sedišta po dužini C . Centralno zaključavanje ne odnosi se na vrata prtljažnog prostora. PREDNJA SEDIŠTA A . Iznutra se pritiskom na segment vozačevih vrata zaključavaju leva i desna vrata putničkog prostora. centralno zaključavanje neće biti obavljeno. SIGURNOSNI POJASEVI A .Zastava Automobili a. ZADNJA BOČNA STAKLA Mogu se delimično otvarati povlačenjem ručice.u zavisnosti od opreme Delujući na bravu na vozačevim vratima možete istovremeno zaključati (otključati) leva i desna vrata putničkog prostora.

RETROVIZOR Podešavanje ogledala vrši se pomoću poluge A.poluga za regulaciju količine i temperature toplog vazduha RETROVIZORI: SPOLJNO OGLEDALO .položaj protiv zaslepljivanja 2 . Prema potrebi.poluga za razvođenje vazduha na vetrobran ili donji deo automobila B . UNUTRAŠNJE OGLEDALO 1 .normalan položaj 18 .poluga za regulaciju količine svežeg vazduha C . moguće je oboriti telo ogledala iz položaja 1 u položaj 2.Tehničko uputstvo Koral ZAGREVANJE I PROVETRAVANJE: A .

19 . Za povećanje prtljažnog prostora. deo za vuču treba da bude pričvršćen za prsten A. Pritisnuti jezičak B opruge za kopčanje metlice i pogurati metlicu ka baznom delu kraka A.Zastava Automobili a.d. U ovom slučaju zapremina prtljažnika iznosi 780 l. oboriti napred zadnje sedište. pomeriti metlicu tako da se omogući izvlačenje kraka A iz otvora. BRISAČ VETROBRANA: Oboriti kompletan krak odižući ga od stakla. POVEĆANJE PRTLJAŽNOG PROSTORA: Zapremina prtljažnika Korala je 170 l. Za vuču automobila sa zadnje strane koristiti prsten B. Otkačiti naslon zadnjeg sedišta pritiskajući dve polužice na gornjim krajevima naslona. VUČA AUTOMOBILA: Za vuču automobila sa prednje strane. Kada se opruga oslobodi iz gornjeg zakrivljenog dela kraka. a zatim oboriti napred naslon i zadnje sedište.

nagla kočenja . kao i dužu vožnju konstantnim "gasom" (u toku duže vožnje povremeno vršiti promenu režima rada motora) NA POČETKU ZIMSKOG PERIODA .očistiti priključke i proveriti gustinu elektrolita u akumulatoru.1 .spojeve na vešanjima.zaptivke i spojeve na hidrauličnim instalacijama kočnica .zaptivke na motoru.da li se ventilator hladnjaka povremeno uključuje (provera posle vožnje. 20 .filter za vazduh podesiti za zimski period .da li ispod automobila postoje tragovi ulja itd. .zaštititi brave od zamrzavanja i automobil od korozije.nivo ulja u motoru .da li funkcionišu sva svetla i signali . kad motor radi) . upravljačkom mehanizmu i na sistemu za izduvavanje .nagla ubrzanja.rad motora na visokim obrtajima.nivo tečnosti u posudi kočnice .da li su gume napumpane .u posudu za pranje vozačkog stakla naliti nesmrzavajuću tečnost. POVREMENO PROVERITI: .Koral (in) 1. posebno kada je motor hladan .Tehničko uputstvo Koral Održavanje i praktične instrukcije: PRE SVAKE UPOTREBE AUTOMOBILA PROVERITI (vizuelni pregled): .pritisak u gumama U PRVOM PERIODU UPOTREBE IZBEGAVATI: .nivo tečnosti za hlađenje motora .spojeve na sistemu za hlađenje i napajanje motora . . menjaču i diferencijalu .

zameniti svećice Svakih 20.doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.1i-1.1CW-1.akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.1i-1.000 km (modeli 1.000 km (modeli 1.zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 60. IZVRŠITI SLEDEĆE PERIODIČNE RADOVE (radi stručne provere i eventualne zamene.3i): . propisane servisne preglede obavezno obavljajte u ovlašćenom servisu): • Modeli 1.zameniti prečistač za ulje .zameniti prečistač za vazduh .1-1.zameniti filter za benzin Svakih 30.prečistač vazduha (po potrebi očistiti) .zameniti ulje u motoru .000 km (ili svake dve godine): .000 km: .000 km) .500 km proveriti: .3CW-1.zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.zameniti lambda-sondu 21 .zameniti katalitički konvertor .Zastava Automobili a.000 km: .1i-1.3i: VAŽNO Svakih 2.d.3i): .zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda .

proveriti zategnutost kaiševa .zameniti ulje u motoru .Tehničko uputstvo Koral • Modeli "Koral in L" i "Koral 1.500 km proveriti: .zameniti ulje u menjaču i diferencijalu Svakih 40.proveriti nivo rashladne tečnosti motora .000 km (ili svakih 5 godina): .proveriti nivo ulja u motoru i po potrebi ga doliti .zameniti nesmrzavajuću tečnost za hlađenje motora Svakih 80.zameniti ozubljeni remen za pokretanje razvoda 22 .zameniti prečistač za ulje .1iL": VAŽNO Svakih 2.000 km (ili svakih godinu dana): .akumulator (po potrebi očistiti priključke i doliti destilisanu vodu) Svakih 10.zameniti prečistač za benzin .000 km: .zameniti svećice .000 km: .zameniti uložak prečistača vazduha Svake 3 (TRI) godine: .doliti ulje u menjač i diferencijal (zameniti ga na prvih 10.prečistač vazduha . Svakih 30.pročitati kodove grešaka registrovanih u upravljačkoj jedinici.000 km: .000 km) Svakih 20.

API SJ/CF.TOTAL Quartz 7000.3i. API SL/CF. kada je motor hladan.d. • za modele L i 1. svakih 20.1i-1.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije. Preporučuje se primena motornih ulja marke TOTAL i to: . Zamenu ulja i prečistača za ulje vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.Zastava Automobili a. ULJE U MOTORU: VAŽNO Nivo ulja treba da je između dva zareza na mernoj šipci koji označavaju ''MIN'' i ''MAX''. SAE 10 W SAE 20 W SAE 30 W SAE 40 W Multigr.TOTAL Quartz 9000. Preporučuje se primena ulja GALAX UNIA ili OPTIMA SUPERVISK SV. ------ SAE 15 W 40 Mešanje ovih ulja je dozvoljeno u smislu dolivanja. svakih 10. ispod (-15 C) Min. Provera se vrši na ravnom tlu. ispod 35 C Maks.1iL. iznad 0oC Maks.000 km ili svakih godinu dana eksploatacije. iznad 35 C o o o Monogr.1CW-1. (ACEA A3 98). između (-15oC i 0oC) Min.3CW-1. SAE 5W/40 otvor za nalivanje motornog ulja merna šipka za motorno ulje 23 . SAE 10W/40 ili . Zamena ulja u motoru vrši se: • za modele 1.1-1. prema sledećoj tabeli: Spoljašnja temperatura Min. .

a pri odvijanju čepa voditi računa da se čep odvrne za dva kruga i sačeka sniženje pritiska (opasnost od opekotina). Zglobovi su dovoljno podmazani ako zaštitne gume u bilo kom položaju upravljača zadržavaju pravilan oblik (nisu uvučene niti izgužvane). KUĆIŠTE UPRAVLJAČA: VAŽNO Koristiti mast LUMA OO MOS ili LITMA EP OO.000 km. TEČNOST ZA HLAĐENJE MOTORA: Nivo je ispravan kada. a naredne na svakih 30. Tek kad pritisak padne. jedino kroz nalivno grlo dodatnog rezervoara. sa hladnim motorom. HOMOKINETIČKI ZGLOB: Za zglobove primenjivati mast AUTOPLEX PLUS. VAŽNO Rashladna tečnost se doliva nakon 1 sat od isključenja motora.000 km. tečnost u posudi (vidi sliku dole) doseže do oznake MIN.Tehničko uputstvo Koral ULJE U MENJAČU: ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu ulja HIPOIDNO CZ SAE 80W/90 ili MENOL CZ SAE 80 W/90. Oštećene ili ispucale zaštitne gume obavezno zameniti u ovlašćenom servisu. koja se mogu mešati u smislu dolivanja. Prva zamena ulja vrši se na 10. skinuti čep i doliti potrebnu količinu rashladne tečnosti laganim sipanjem tečnosti. Ulje menjajte isključivo u ovlašćenom servisu. rezervoar za tečnost za pranje stakla rezervoar za rashladnu tečnost rezervoar za kočionu tečnost 24 .

a u zimskom tečnost ZASTAVA-GLASS PLUS ili tečnost GALAX PERKO. pored ANTIFRIZA 40 može se koristiti i PROCOR 3000 rastvoren 50% demineralizovanom vodom.1iL. ''ZASTAVA AUTOMOBILI'' preporučuje primenu tečnosti ZASTAVA DOT-4. UHK-4.3CW-1. a slobodno se okreću kada je ručica spuštena.3i predviđene su rashladne tečnosti ZASTAVA ANTIFRIZ 100/40 G-48 EKO (proizvodjača PC Zastava Rezervni Delovi). Nalivena tečnost označena je etiketom na hladnjaku.Zastava Automobili a.000 km.d. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti PROCOR 3000 je 5 godina ili 120. nedostatak tečnosti signalizira paljenje odgovarajućeg signala. RUČNA KOČNICA: Ručna kočnica dobro funkcioniše ako zadnji točkovi blokiraju kada je ručica u položaju od 3-eg do 5-og zuba. AT-4.1i-1.1-1. KORSANTIN ili PERMANT. Vek upotrebe nesmrzavajuće tečnosti ANTIFRIZ 40 je 3 godine. koje se mogu mešati u smislu dolivanja. a vek upotrebe je 2 godine. TEČNOST ZA PRANJE VOZAČKOG I ZADNJEG STAKLA: U letnjem periodu koristiti vodu.1CW-1. 25 . Za modele Koral in L i Koral 1. Za modele 1. koji se NE SMEJU MEŠATI. Vek upotrebe ovih tečnosti je 2 godine. TEČNOST ZA KOČNICE: Nivo tečnosti treba da je iznad pregradnog zida posuda A i B prednje i zadnje hidraulične instalacije.

. aktivirajući je sve dok točak ne prestane da bude u kontaktu sa tlom.Postaviti automobil po mogućnosti na putu bez nagiba i blokirati zadnje točkove ručnom kočnicom. . Postaviti dizalicu kako je naznačeno na slici. . vodeći računa da se reperni trn A (slika na sledećoj strani) podudara sa jednim od otvora na naplatku.Tehničko uputstvo Koral Zamena točkova: Kod zamene točka potrebno je: . dijametralno suprotnim. naizmeničnim prelaženjem sa jednog vijka na drugi. što bi otežalo kasnije ponovno montiranje. .Odviti vijke za pričvršćivanje i izvući točak.Pritezati vijak na ujednačeni način.Odložiti vijke. ubaciti dizalicu. vodeći računa da se isti ne zaprljaju zemljom. .Ponovo montirati rezervni točak. 26 . Za "In"modele mesto postavljanja dizalice obeleženo je zarezom na bočnom spojleru.Pošto se proveri da li je tle za oslanjanje dovoljno kompaktno (u fazi podizanja postolje dizalice ne sme da uranja).

27 . Zamena sijalica: Zamena sijalica farova: Skinuti priključak A i zaštitnik B. Zameniti sijalicu D (60/55W). vodeći računa da se novom sijalicom rukuje samo pridržavanjem u baznom delu. Po završenoj operaciji. Prekontrolisati da li pritisak u pneumatiku odgovara propisanom pritisku.Spustiti vozilo i izvući dizalicu. vratiti dizalicu i alat u svoja ležišta. Pritegnuti do kraja vijke. A . Otkačiti oprugu C. držeći se naizmeničnog redosleda.d. B A C D Zamena sijalica prednjih pozicionih svetala Odviti nosač sijalice i zameniti sijalicu (5W).Zastava Automobili a.

Zamena sijalica prednjih migavaca Skinuti staklo i zameniti sijalicu (21 W). 28 .Tehničko uputstvo Koral Zamena sijalice "spot" lampe Otkačiti transparent i zameniti sijalicu (5W). koja je pričvršćena "bajonet" priključkom Zamena sijalice bočnih migavaca Sijalica B je dostupna jednostavnim izvlačenjem odgovarajućeg nosača sijalice A.

Osigurači Smešteni su u motorskom prostoru. 29 .sijalica stop svetla (21 W) Zamena tablice sijalica registarske Skinuti transparent i zameniti sijalicu (5 W).sijalica svetla hoda unazad (21 W) D .d. Zamena sijalica iz zadnje optičke grupe Zameniti odgovarajuću sijalicu (sve sijalice su sa bajonet priključkom): A .Zastava Automobili a.sijalica migavaca (21 W) B .sijalica za poziciona svetla (5 W) C .

pritiska ulja. desno svetlo registarske tablice. temperature rashladne tečnosti. svetlo gnezda upaljača. Podešavanje nivoa elektrolita se vrši dolivanjem destilisane vode.Tehničko uputstvo Koral AKUMULATOR: Poklopac akumulatora uvek treba da je suv. levo svetlo registarske tablice. svetlo prtljažnog prostora I (16A) sirena. svetlo hoda unazad C(8A) levo dugo svetlo i odgovarajući signal D (8A) desno dugo svetlo E (8A) levo oboreno svetlo F (8A) desno oboreno svetlo G (8A) prednje levo i zadnje desno poziciono svetlo. brisači vetrobrana. ventilator hladnjaka. Pri uključenom paljenju nikada ne skidati kleme sa akumulatora. elektropumpa brisača zadnjeg stakla. 30 . ZAMENA OSIGURAČA: A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • • • • • • • • • • A (8A) migavci. elektropumpa brisača B (8A) pokazivač nivoa goriva i signali: rezerve goriva. Proveru gustine elektrolita i ''punjenje'' akumulatora vrši ovlašćeni servis. unutrašnje svetlo J (16A) trepćuća svetla. Nivo elektrolita treba da je iznad ploča koje se vide kada se skinu poklopci otvora ćelija. ventilator grejača. svetlo instrumenta. signal pozicionog svetla H (8A) prednje desno i zadnje levo poziciono svetlo. pritegnuti i zaštićeni vazelinom. grejač zadnjeg stakla Pre zamene osigurača otkloniti uzrok njegovog pregorevanja. Priključci na izvodima polova treba da su čisti. stop svetlo. neispravnosti kočnica. stop svetla.

Koral Cabrio 31 .d.Zastava Automobili a.

FUNKCIONISANJE KROVA Napomene: . sa zadnjim termičkim staklom. 32 . Prekidač koji se nalazi ispod table s prekidačima. Hidrauličnim cilindrima komanduje elektro-hidraulični motor koji se nalazi u zadnjem delu prtljažnika.Tehničko uputstvo Koral Dimenzije automobila POKRETNI KROV: OPIS Pokretni krov je platneni.Ne spuštati krov kada je zadnje staklo prljavo jer sitan pesak i prljavština mogu isprljati prtljažni prostor. Bočna stakla se automatski podižu i spuštaju zajedno sa krovom. na levoj strani instrument table. Krov funkcioniše pomoću hidrauličnih cilindara koji se nalaze u zadnjim bočnim stranicama. kontroliše rad motora.

Izvaditi zaštitnu oblogu iz prtljažnika i isti zatvoriti. odnosno spuštanje krova. . .Zastava Automobili a. Proveriti da li paketi ili neki drugi predmeti ometaju nesmetano funkcionisanje. Pričvrstiti oblogu sa 8 osigurača. Ukoliko se krov spušta sa otvorenim poklopcem. Pažnja: Pokretni krov može da funkciniše sa uključenim i isključenim motorom.Oboriti zaštitnike od sunca. Dati kontakt ključem za paljenje.Pre uključivanja prekidača za otvaranje krova. povlačenjem poluga kao što je prikazano na slici. 33 . VAŽNO . . . prestane da radi. Deblokirati pokretni krov pomoću dve poluge koje se nalaze ispod zaštitnika za sunce. u prtljažniku ima vrlo malo prostora i tvrdi predmeti bi mogli da oštete zadnje staklo i platno krova. uključujući i bočne stranice.Otvoriti prtljažnik i proveriti da li krov naleže na neki predmet koji bi mogao eventualno da ga ošteti. Pažnja: Proveriti da li se putnici na zadnjem sedištu nalaze izvan funkcionisanja krova.Pre otvaranja pokretnog krova OBAVEZNO ZAUSTAVITI automobil i aktivirati ručnu kočnicu. Pritisnuti i držati prekidač pokretnog krova u položaju DN (uključeno) sve dok se krov potpuno ne spusti i motor za podizanje. proveriti da li poklopac ometa spuštanje krova.Zaštitna obloga se postavlja tako što se ivice obloge izvuku ispod držača na poklopcu prtljažnika i u bočne stranice.d. Zatim treba ručno osloboditi krov ukoliko se isti nije odvojio prilikom deblokiranja.Pažnja: Ručna kočnica se mora aktivirati da bi prekidač za otvaranje pokretnog krova mogao da funkcioniše! . proveriti da li se u prtljažnom prostoru nalaze predmeti koji bi mogli eventualno da ometaju otvaranje krova. Kada se krov potpuno otvori. Preporučujemo da se poklopac prtljažnog prostora zatvori dok se krov spušta.

pre blokiranja pomoću ručica.Tehničko uputstvo Koral Podizanje krova: .Otkopčati 8 osigurača na zaštitnoj oblozi i skinuti je . 34 . Napomena: Ručna kočnica se mora aktivirati da bi prekidač za otvaranje krova mogao da funkcioniše. proveravati da li poklopac ometa funkcionisanje krova.Prilikom zatvaranja pokretnog krova. Ukoliko se krov podiže sa otvorenim poklopcem. Držati prekidač pokretnog krova u položaju UP (gore) sve dok krov ne dođe u krajnji položaj.Staviti zaštitnu oblogu u kesu i ostaviti je u prtljažniku. proveravajući pravilno naleganje.Dati kontakt ključem za paljenje. . ručno postaviti zub brave u odgovarajuće ležište na ramu vozačkog stakla. uključujući i bočne stranice. Pažnja: Pokretni krov može da funkcioniše sa uključenim i isključenim motorom. .Spustiti stakla na vratima ili otvoriti oba vrata ako su stakla podignuta .Oboriti zaštitnike od sunca. Preporučujemo da se poklopac prtljažnog prostora zatvori dok se krov podiže. Pomoću ručica zabraviti pokretni krov. Proveriti da li paketi ili drugi predmeti ometaju funkcinisanje krova. Napomena: Proveriti da li se putnici na zadnjem sedištu nalaze van zone funkcionisanja pokretnog krova. .Aktivirati ručnu kočnicu .

jer mogu da izazovu fleke.Bravice i zub premazati mašću.Zastava Automobili a. Odmah očistiti mrlje da bi se sprečilo trajno gubljenje boje. Izvući ručicu koja se nalazi na motoru za pokretanje krova A kako je prikazano na slici. otvoriti prtljažnik i podići prostirku. .Krov ne treba čistiti na direktnoj sunčevoj svetlosti. 35 . Očistiti krov na sledeći način: . Čišćenje: Pokretni krov treba čistiti najmanje jednom mesečno. Napomena: Ako je u hidrauličnom sistemu došlo do neispravnosti zbog nezaptivenosti. Ručno podizati ili spuštati krov dok se ne otkloni neispravnost. ODRŽAVANJE POKRETNOG KROVA Podmazivanje: . . zaštititi platno krova .d. ručno pokretanje krova može da izazove još veće isticanje hidraulične tečnosti iz instalacije.Dobro ovlažiti vodom ceo krov automobila i održavati vlagu za vreme čišćenja.Prilikom podmazivanja šarnira u mehanizmu pokretnog krova.Koristiti mazivo u spreju kojim treba poprskati svaki šarnir. RUČNO POKRETANJE Krov se može ručno podići ili spustiti ako dođe do neispravnosti u električnom ili hidrauličnom sistemu. Napomena: Nemojte dozvoliti da sapun ili sredstvo za čišćenje dođu u dodir sa suvom površinom. Kod ručnog podizanja ili spuštanja krova.

Sa zatvorenim poklopcem prostor u prtljažniku se znatno smanjuje i treba ga koristiti za male. sipati sredstvo za čišćenje direktno na vlažno mesto. posle čega se može ručno otvoriti podizanjem. prtljažnik se može koristiti za prevoz paketa.Na krov naneti novu mešavinu sredstva za čišćenje i čiste vode.Za pranje krova koristiti četku srednje čvrstoće .Dobro isprati krov čistom vodom da bi se sredstvo za čišćenje uklonilo sa površine školjke . Ne upotrebljavajte oštre predmete ili sredstva za čišćenje stakla koja imaju abrazive. dodajući vodu po potrebi. Poželjno je da poklopac bude zatvoren dok se krov pomera. Posle okretanja ključa. Pažnja: Pre spuštanja krova proveriti da li nešto ometa tu operaciju.Skinuti prvi sloj prljavštine sa krova čistom krpom ili sunđerom pre nego što platno ponovo upije . Poklopac prtljažnika se zatvara guranjem naniže. meke pakete.Tehničko uputstvo Koral . Trljati krov četkom dok se ne ukloni nečistoća . dok sredstvo za čišćenje ne počne da penuša . poklopac prtljažnika će se pomeriti. Zadnje staklo očistiti sapunicom ili sredstvom za čišćenje stakla. Napomena: Budite pažljivi kada je poklopac prtljažnika otvoren dok je aktiviran pokretni krov.Trljati krov četkom.Ako na krovu i dalje postoje fleke. Napomena: Mreža termičkog stakla je povezana sa unutrašnje strane zadnjeg stakla. PRTLJAŽNIK: Funkcionisanje Prtljažnik YUGO Cabrioleta se otključava istim ključem kojim se otključavaju vratanca nalivnog grla i vrata automobila. Razmak između otvorenog poklopca i krova je mali i može doći do toga da krov udari u poklopac. Kada je poklopac podignut. Proverite da li u prtljažniku postoje nepričvršćeni delovi koji bi mogli da oštete zadnje staklo spakovanog krova 36 . Istrljati četkom fleku i dobro isprati krov i površinu školjke.

Ukoliko se to i dogodi treba ga očistiti što pre. Ovaj zub deblokira obe strane naslona sedišta. Sigurnosne pojaseve dovesti u položaj za korišćenje i proveriti da li su bravice zadnjeg sedišta blokirale naslon. Sedište se preklapa deblokiranjem zuba na vozačkoj strani naslona sedišta. ZADNJE SEDIŠTE Zadnje sedište se preklapa unapred da bi se obezbedio dodatni prostor za prtljag. Podešavaju se pomoću dugmeta koje se nalazi na prednjoj strani stakla na vratima. 37 .Zastava Automobili a. Preklopiti naslon na sedište. Povući kopče sigurnosnog pojasa sa zadnje strane sedišta i staviti ih na pod. u prtljažnik ili na platno krova. PODMAZIVANJE Šarnire poklopca prtljažnika treba podmazivati sprejom.d. Obratiti pažnju da mazivo ne padne na boju. Granične šipke u sedištu sprečavaju preveliko pomeranje sedišta unapred. Vraćanje sedišta u prvobitni položaj vrši se obrnutim redom. SPOLJNI RETROVIZORI Spoljni retrovizori na KORAL Cabrioletu se mogu podešavati iz unutrašnjosti automobila. Podići sedište i gurnuti ga unapred.

1CW..1iL. L.. Max obrtni moment 1... 40. 1..1CW.1iL.. 1..3CW..........2 9.1CW-1... Broj cilindara Prečnik klipova 1.3CW.....1iL...1-1. 1..4 mm 72 mm 55.4 Nm pri 3000 o/min 80 Nm pri 3800 o/min 95 Nm pri 3500 o/min 85 Nm pri 3800 o/min 95 Nm pri 3800 o/min 94 Nm pri 3500 o/min 38 .4 kW pri 6000 o/min 45 kW pri 6000 o/min 47. 1.1i-1. 1..1CW.Tehničko uputstvo Koral Tehničke karakteristike Koral Max snaga motora 1. 1.3i-1.. L....3CW.. L....1iL... 1..1i-1...1CW... 1. Radna zapremina 1.5 77..1i.1iL.1i.....8 kW pri 5800 o/min 46 kW pri 5600 o/min 49 kW pri 5500 o/min 44.. 1.. L....3i.3i-1.... 1.. L... 1..1CW.....1i-1....... Stepen kompresije 1...1-1.3CW..1 10.. 1.5 mm 69 mm 9. 1....1 kW pri 5500 o/min 1116 cm3 1299 cm3 1124 cm3 4 80 mm 86.... 1.3i. 1.... 1. Hod klipova 1..1....3CW...1i-1..3CW.1. 1.....3i-1.3i-1..1-1..1iL.1-1.. L..

..... pet sinhronizovanih stepeni prenosa + hod unazad prednje... 1.......5J x 13'' 5J x 13'' 145/80 R13 (tubeless) 155/70 R13 (tubeless) pritisak: prednji... 1... 1..... 39 400 kg (5 osoba+25 kg) .......9 bar 12 V 790 800 810 830 kg kg kg kg Točkovi (tip naplatka).............Bosna FE65CPR..1CW. Flashpoint FP2CR 1..1iL.........1iL.1-1...1-1..3CW.......d........1iL-L......Zastava Automobili a.1CW.7 bar zadnji. 1....... Tehničke karakteristike Koral Elektr.... Bosch WR7D.. L. Champion RN9Y... manuelni.1..........doboš (sa samopodešavajućim zazorom i korektorom kočenja) 4.....Bosch Motronic M7....disk zadnje.. Marelli CW7LPR......6 MPI .1i-1...3i.......... Kočnice (sa dijagonalnim sistemom za kočenje i servo-uređajem)...1CW...... Eyquem RFN58LZ...............4 Menjač...4........... Svećice 1...... Champion RC8YCL MPI ......3i..3CW-1. Nosivost (svi modeli).... sistem za upr.......... Marelli F7LCR........3CW-1.......... Napon akumulatora Masa automobila 1..........3i-1.....1iL-L. L....Bosch Motronic M4.....1. 1........... radom motora 1.....Bosch WR8DC 1....Bosch FR7DE....3i-1....1i.......1i-1...1.. Champion RN9YC... Pneumatici.....1i-1............Bosna FE65PR. Bosch WR7DC Ricambi V4LSR 1..... 1.......

.1CW-1. 1... 1.....vož........... 90 km/h 120 km/h 1..3i-1.........1 9..3CW Bezolovni 95 okt.1..3i....3i.8 9.........3i.5 9.25 l grad. L.. ..................8 5.1-1..Tehničko uputstvo Koral Tehničke karakteristike Koral Zapremina prtljažnog prostora.....1i-1.... 1.....1-1...1i-1....1-1..... Tečnost za hlađenje motora Motorno ulje 1..1..... 1...1i........1iL...... Ulje za menjač .6 7..... (sa oborenim zadnjim sedištima)..1iL-L Rezerva benzina 1.....3CW..1...7 7..47 * navedene vrednosti za potrošnju mogu se bitno razlikovati od eksploatacionih vrednosti 40 ... 170 l 780 l KOLIČINE POGONSKIH SREDSTAVA Zapremina rezervoara Benzin 98 okt. 5...9 l 4...........1iL-L..........6 6.. 8.6 7...68 7...3i..1iL-L.9 5...1i-1.diferencijal 32 l 42 l (5-7) l (3-5) l 6... 1.........5 l 4......7 5.. 1..2 l 3...3CW-1....1iL-L.25 l 2.65 POTROŠNJA GORIVA * (u litrima na pređenih 100 km) pri brzini..3CW-1. 1...........1i-1......1CW-1.....3CW-1. Motorno ulje (kad se menja prečistač) 1..4 l 3.1-1..1CW-1. 1....5 7..8 8.9 9...........1CW-1.1 7. ..1 5..1CW....

. Prednja i zadnja poziciona svetla Bočni migavci......1i-1....3CW. L.5 13 IV V 6 4.............. SIJALICE Farovi (halogeni)......... Svetlo hoda unazad... 1.................. Maksimalni uspon (%) 1....3i-1... 1....1iL.. Zadnje svetlo za vožnju po magli 41 60 / 55 W 5 W 5 W 21 W 21 W 21 W ...... vešanja i ležajevi točkova trajno podmazani..3CW. Unutrašnja svetla......5 5 9 7 VEŠANJE PREDNJE: McPherson sa nezavisnim točkovima.pr. L...1. 1.1..1CW... donjim oscilujućim ramenima i stabilizacionom šipkom ZADNJE: sa nezavisnim točkovima sa poprečnom lisnatom oprugom i hidrauličnim teleskopskim amortizerima dvostrukog dejstva Spone.. L.. 1...5 6....1iL...... Tehničke karakteristike Koral MAKSIMALNE PERFORMANSE Maksimalna brzina 1... st. Ubrzanje 0-100 km/h 1.1CW. Prednji i zadnji migavci Stop svetlo.5 6 4......d.1iL.2 sec I 34 35 42 42 II 17 17 21 21 III 10 10 11. 1.1i-1.....................3i-1...Zastava Automobili a...... 145 150 155 152 km/h km/h km/h km/h 16. 1..

Tablica sa podacima o automobilu.Tip i broj motora za ostale modele 4 42 . karoseriji i motoru 1 2 3 (3) .Tip i broj motora za Koral 1.Tehničko uputstvo Koral Podaci za identifikaciju (1) .Tip i broj karoserije (2) .1i L i Koral in L (4) .

ovi servisi će Vam.d. ponuditi svoje vozilo na korišćenje do otklanjanja kvara.1iL.Zastava Automobili a. u slučaju nemogućnosti otklanjanja reklamacije na vozilu u roku od 48h. Osim boljeg kvaliteta servisnih usluga. Belom bojom su obeleženi redovi sa servisima koji imaju ovlašćenje za servisne preglede i radove na modelima sa Peugot-Citroén motorima KORAL In L i KORAL 1. 43 . Zvezdicom (*) su obeleženi servisi koji imaju status "Servis Plus". Spisak ovlašćenih servisa ZASTAVA AUTOMOBILI Servisi su poređani po azbučnom redu matičnih mesta.

RAKOVICA 11090 BG .o. KG.BAŠTA DD AGROBAČKA AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD Trg D.ZADRUGA SPC B. REMONT Obrenovački put 3 Stjepana Ljubiše 23 Zemunski put 3 Francuska 61-65 Cerski venac 1d Patrijarha Dimitrija 24 Borska 92f Nikole Pašića 21 Jadranski put 37 Karađorđeva 124 Virovo .O. DP.MILANOVAC 19000 ZAJEČAR 19000 ZAJEČAR 11080 ZEMUN 23000 ZRENJANIN * 23000 ZRENJANIN 35000 JAGODINA 23300 KIKINDA 34000 KRAGUJEVAC * Lepenički bulevar 1 034/336-261 / 336-057 . MAJ DOO BEOGRAD PTP SLODES D.o.ARILJE * 26300 VRŠAC 37251 GLOBODER 32300 G. Jerkovića 10 Maršala Tita 8 Vojvode Stepe 318 011/2492-038 / 465-123 011/764-246 / 768-099 031/865-543 / 864-280 024/715-844 / 715-700 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 31250 BAJINA BAŠTA 24300 BAČKA TOPOLA 11000 BEOGRAD * * Mije Kovačevića 6 11000 BEOGRAD Tehničko uputstvo Koral Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 44 AUTOSERVIS "ĆIRO" AUTOSERVIS ZOKI INTERAUTO PSC KRUŠEVAC AMD GORNJI MILANOVAC AUTOCENTAR KUSI ASSS NARODOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AUTOSTART FORMULA 9 SVETOZAREVO PROMET AUTO KUĆA KIKINDA ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11000 BEOGRAD 11090 BG .Arilje Radakova 81 Globoder T.b Veselina Masleše 13 Bačka 18 Cara Lazara 83 Cara Dušana 9 Kapetana Koče 90/A Beogradski put bb 011/555-137 / 554-856 011/3820-297 / 3820-298 011/2139-523 / 2145-260 011/3285-339 / 3285-344 011/2500-501 / 2507-005 011/3564-442 / 3564-420 011/3593-372 / 3593-372 030/34-504 / 405-647 086/452-167 014/221-017 / 221-017 031/892-309 / 892-244 013/817-386 / 813-850 037/442-400 / 892-702 032/711-480 / 711-933 019/442-210 / 442-209 019/31-666 / 31-423 011/2198-113 / 3160-513 023/62-047 / 62-047 023/510-372 / 510-415 035/230-303 / 227-624 0230/422-401 / 423-845 31230 VIROVO . .A.A. ZP.RAKOVICA 19210 BOR 86000 BUDVA 14000 VALJEVO DDAK ŠUMADIJA CIM-TREND AK RADE KONČAR AK KOMPRESOR AUTOCENTAR G. FILIJALA BOR BLM COMPANY d.G. Matijevića 6 Negotinski put b.MESTO ZEM.O.FORD AK 21.

Stojanovića bb Zastava Automobili a.d.b. KULA ZP BG. NIŠ * N. Srejovića 57 Miodraga Vlajića Šuke 10 Grdica b.b.b.HERMES 23272 NOVI BEČEJ ZP.b. SOMBOR Fil. SOMBOR Fil. Filipa Višnjića 10 Bulevar oslobođenja 131 Avalska 19 Slobodana Bajića 34 Radoja Domanovića 49 ZASTAVA PROMET KG Fil.AUTOSERVIS AUTOCENTAR JOVANOVIĆ REMONT VIVA KOMPANI ZASTAVA PROMET BG KRALJEVO AMD KRALJEVO AUTODELOVI MILIKIĆ DD AGROPROMET 25230 KULA * 11550 LAZAREVAC 16000 LESKOVAC 15300 LOZNICA 19300 NEGOTIN 18000 NIŠ NIŠ AUTO GEMOS Bulevar Nikole Tesle b.b Bašaidski put b. Dositejeva 1 Ratinska 7 Bruski put bb Maršala Tita bb Ibarski put b.MESTO Drag. PJ LAZAREVAC AUTO KUĆA LESKOVAC LOZNICA . 18000 NIŠ Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 45 ZP.b. Đorđa Stamenkovića bb Šabački put b. NOVI BEČEJ * 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD 21000 NOVI SAD AGROVOJVODINA AUTOUNIVERZAL AMS KOMERCIJALNI SISTEM AUTOSERVIS "KOD BRZAKA" SZR "AUTOITALIA" AUTOSERVIS TUCAKOV 25250 ODŽACI * 24413 PALIĆ * 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO 26000 PANČEVO ZP BG PJ PARAĆIN AUTOCENTAR ZOKI NIS JUGOPETROL PJ PLINARA AUTOREMONT 35250 PARAĆIN . Gradište b. 025/722-702 / 723-797 011/8123-214 / 8122-654 016/247-703 / 245-302 015/877-800 / 876-810 019/544-050 / 544-050 018/362-144 / 363-055 018/575-045 / 575-049 023/771-710 / 772-898 021/527-388 / 613-255 021/458-055 / 24-793 021/413-712 / 419-599 021/527-894 / 524-809 021/341-657/341-657 Somborski put 75 Horgoški put 19a Knićaninova 6 Paje Marganovića 8 Jabučki put b.b. ODŽACI AUTO .b. 025/742-574 / 742-347 024/753-555 / 753-555 013/351-401 / 351-401 013/316-458 013/351-402 / 514-935 035/562-417 / 567-298 034/331-970 / 334-359 034/332-188 / 334-166 036/333-509 / 333-509 036/314-252 / 314-254 036/311-186 / 311-186 037/29-438 / 39-075 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 34000 KRAGUJEVAC 34000 KRAGUJEVAC 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 36000 KRALJEVO 37000 KRUŠEVAC ZP SOMBOR Fil. Autoput b.

FIL. BG.MESTO AUTOREMONT OSMANAGIĆ AMK RUMA AUTOKUĆA RAKETA Bulevar Crvene Armije 49 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Beogradsk put 70 025/34-444 / 34-388 024/552-670 / 31-301 024/553-017 / 524-926 017/815-115 / 814-081 026/650-859 / 650-858 ZP SO FILIJALA SOMBOR AUTOSERVIS ANNUS ACF ZP KG FILIJALA SURDULICA 4. ŠABAC Bul. Jula bb Vladimira Nazora 35 Prvomajska 63 031/531-799 / 531-970 081/633-654 / 631-611 022/429-333 / 421-759 NAZIV SERVISA ADRESA TEL / FAX 81000 PODGORICA 22400 RUMA 31205 SEVOJNO * * * Belo Polje bb 11300 SMEDEREVO ZP BG DOO FILIJALA SMEDEREVO 25000 SOMBOR 24000 SUBOTICA 24000 SUBOTICA 17530 SURDULICA Tehničko uputstvo Koral Spisak ovlašćenih ZASTAVA servisa 46 POLJOAUTO Vuka Karadžića 34 34310 TOPOLA 35230 ĆUPRIJA 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 32000 ČAČAK 15000 ŠABAC INTERCONT COMERCE MEHANIKA COMPANY AGROSTROJ AUTOČAČAK KOMERC AUTOSERVIS ČAČAK ZP. Vožda Karađorđa 92 Užička 15 Bulevar oslobođenja 34 Braće Stanića 45 Milutina Mandića 2 Vojvode Putnika bb 034/811-578 / 811-617 035/470-881 / 470-881 032/370-600 / 370-601 032/233-145 / 233-140 032/374-800 / 374-700 015/380-784 / 344-624 022/711-801 / 712-111 22240 ŠID .

ZASTAVA AUTOMOBILI a.Zastava Automobili a.zastava. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda. opreme i pribora vozila. 34000 Kragujevac. tel. zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika.net 47 . centrala 034 / 325-220 www.d.d. kao i statusa ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži. Trg Topolivaca 4.

Direktor Društva ZA 034 323 397 .d. Primedbe bilo koje vrste.Direktor Direkcije Marketing ZA 034 323 450 .d. prijavite direktno Zastava Automobili. a.Tehnička pomoć . a. Kontakt telefoni: 034 323 492 .Za sve reklamacije na Vašem automobilu obratite se najbližem ovlašćenom servisu iz Servisne mreže ZASTAVA AUTOMOBILI.Post prodaja .Komercijalni Direktor ZA 034 323 298 . vezane za rad servisa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful