Lentera Qalbu

Kata Pengantar

Perjalanan hidup yang penuh kerikil tajam hanya mampu dilewati dengan keikhlasan. Hidup di asrama memiliki banyak cerita. Kultum-kultum ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berasrama. Kami rasa sangatlah tepat bila buku ini kami ibaratkan sebagai pedoman bagi setiap insan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh ombak dan badai kencang. Di samping itu, buku ini juga bisa diibaratkan sebagai obat penyejuk hati yang gundah, pelunak hati yang keras, penyemangat hidup yang resah, dan bisa membuka mata hati yang terkunci. Demikianlah harapan kami, semoga buku ini dapat membawa manfaat terutama bagi kami dan bagi pembaca sekalian. Dan yang terakhir semoga usaha kami dalam menyusun buku ini akan mendapat keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, disamping mendapat sambutan hangat dari pembaca sekalian. Amin

Penyusun

Lentera Qalbu

Harapan penyusun semoga kumpulan kultum ini bermanfaat bagi pembaca semua, mudahmudahan kultum ini dapat menjadi sumber pengetahuan, sehingga pembaca dapat menambah ilmu yang sudah didapat. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada: 1. Bapak Drs. H. Achmad Sofyan, MA selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNLAM Banjarmasin. 2. Drs. H. A. Suriansyah, M.Pd, PHd selaku ketua tim pengembang PGSD UNLAM 3. Ibu Dra. Aslamia M.Mpd selaku ketua UPP PGSD UNLAM Banjarbaru. 4. Bapak Drs. H. Fansuri, M.Pd selaku ketua UPP PGSD UNLAM Banjarbaru. 5. Bapak Drs. H. Soemidjan, B.Sc selaku kepala asrama S1 PGSD Banjarbaru. 6. Bapak Ustadz Sihabudin, Lc selaku pembimbing mahasiswa S1 PGSD Berasarama Banjarbaru. 7. Orangtua yang telah banyak memberi motivasi baik moral maupun spiritual dan sumber inspirasi bagi kami teman-teman mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mendukung. Tidak lupa penyusun juga memohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan selama penyusun melakukan kegiatan ini. Penyusun juga menyadari dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan jauh sekali dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan segala masukan dari semua pihak. Atas segala kekurangan dalam penyusunan buku ini maka penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya semoga buku ini dapat member manfaat.

Banjarbaru,

Agustus 2010

Lentera Qalbu

ISI BUKU
Kata Pengantar 1. Dosa yang Lebih Besar dari Berzina ....................................2 2. Riya‟ Memusnahkan Pahala .................................................6 3. Lima Bola Kehidupan ...........................................................9 4. Enam yang Dicintai Allah ..................................................13 5. Cahaya Allah Tidak Akan Bisa Menembus Ke dalam Hati yang Risau...................................................................18 6. Tempayan Retak .................................................................24 7. Hati-Hati Dengan Hati mu ..................................................28 8. Bercermin............................................................................35 9. Kisah Utama dan Atheist Tentang Bukti Adanya Allah SWT ..........................................................................40 10. Hukum Orang yang Berbuat Zina……………………..45 11. Ya Robbi Bilmustofa………………………………….51 12. Indahnya Nasehat……………………………………...54

Biodata

Lentera Qalbu

“Apabila akhirat ada dalam hati, maka akan datanglah dunia menemaninya. Tapi apabila dunia ada di hati maka akhirat tidaklah akan menemaninya. Itu karena akhirat mulia dan dermawan, sedangkan dunia adalah hina” (Abu Sulaiman Ad Daroni)

Tri Wibowo
Lentera Qalbu

DOSA YANG LEBIH BESAR DARI BERZINA Pada suatu senja yang lengang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-hayang. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahawa ia berada dalam dukacita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu, tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah meroyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa a.s. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam "Silakan masuk". Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah. Tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai wanita ayu?" Tanya Nabi Musa a.s. terkejut. "Saya takut mengatakannya." Jawab wanita cantik. "Katakanlah jangan ragu-ragu!" Desak Nabi Musa. Maka perempuan itupun secara ketakutan bercerita, "Saya... telah berzina". Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun...lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya... cekik lehernya sampai... mati," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api. Dengan muka berang ia mengherdik, "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini! Agar siksa Allah tidak jatuh

Lentera Qalbu

ke dalam rumahku kerana perbuatanmu. Pergi!"... teriak Nabi Musa sambil memalingkan muka kerana jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu hancur luluh segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus ke mana lagi hendak mengadu. Bahkan dia tak tahu ke manakah kakinya untuk melangkah. Bila seorang Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Sepeninggalannya, Malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penzina dan pembunuh itu?" Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada!" jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa yang kian keliru. "Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada seribu kali berzina". Mendengar penjelasan ini Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan keampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyedari, orang yang
Lentera Qalbu

meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahawa sembahyang itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Bererti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hamba-Nya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguhsungguh bererti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahawa Allah itu ada, di jalan ketaatan kepada-Nya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mahu menerima kedatangannya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan : Orang yang meninggalkan solat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Kaabah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa orang yang meninggalkan solat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengqadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu huqub. Satu huqub adalah lapan puluh tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah seribu tahun di dunia. Demikianlah kisah Nabi Musa dan wanita penzina dan dua hadis Nabi, mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban solat dengan istiqomah (berterusan).

Lentera Qalbu

“Amal yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Jika amal itu ikhlas tapi tidak benar, maka tidaklah diterima. Jika amal itu benar tapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima kecuali jika dilakukan secara ikhlas. Ikhlas artinya dilakukan hanya karena Allah. Adapun benar artinya adalah sesuai dengan sunnah (tuntunan dan petunjuk Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam).” (Fudhail bin „Iyadh)

Ranto Yunawan
Lentera Qalbu

RIYA’ MEMUSNAHKAN PAHALA Syidad bin Ausi berkata, "Suatu hari saya melihat Rasulullah S.A.W sedang menangis, lalu saya pun bertanya beliau, Ya Rasulullah, mengapa anda menangis?" Sabda Rasulullah S.A.W, "Ya Syidad, aku menangis kerana kwatir terhadap umatku akan perbuatan syirik, ketahuilah bahawa mereka itu tidak menyembah berhala tetapi mereka berlaku ria dengan amalan perbuatan mereka." Rasulullah bersabda lagi, "Para malaikat penjaga akan naik membawa amal perbuatan para hamba dari puasanya, solatnya, dermanya dan sebagainya. Para malaikat itu mempunyai suara seperti suara lebah dan mempunyai sinar matahari dan bersama mereka itu 3,000 malaikat dan mereka membawa ke langit ketujuh." Malaikat yang diserahi ke langit berkata kepada para malaikat penjaga, "Berdirilah kamu semua dan pukulkanlah amal perbuatan ini ke muka pemiliknya dan semua anggotanya dan tutuplah hatinya, sungguh saya menghalangi sampainya kepada Tuhan saya setiap amal perbuatan yang tidak dikehendaki untuk Tuhan selain daripada Allah (membuat sesuatu amal bukan kerana Allah)." Malaikat penjaga membawa amal orang-orang soleh dan kemudian dibawa oleh malaikat di langit sehingga terbuka semua aling-aling dan sampai kepada Allah S.W.T. Mereka berhenti di

Lentera Qalbu

hariban Allah dan memberikan persaksian terhadap amal orang tersebut yang betul-betul soleh dan ikhlas kerana Allah. Kemudian Allah S.W.T berfirman yang bermaksud, "Kamu semua adalah para malaikat Hafazdah (malaikat penjaga) pada amalamal perbuatan hamba-Ku, sedang Aku-lah yang mengawasi dan mengetahui hatinya, bahawa sesungguhnya dia menghendaki amal ini bukan untuk-Ku, laknat para malaikat dan laknat segala sesuatu di langit."

Lentera Qalbu

Bila anda berpikir untuk 1 tahun, tanamlah benih Bila anda berpikir untuk 10 tahun, tanamlah pohon Bila anda berpikir untuk 100 tahun, ajarilah orang-orang

Zainul Aulia
Lentera Qalbu

LIMA BOLA KEHIDUPAN Bayangkan hidup sebagai suatu permainan ketangkasan, dimana kita harus memainkan keseimbangan 5 buah bola yang dilempar ke udara. Bola-bola tersebut bernama: Pekerjaan,Keluarga, Kesehatan, Teman dan Spirit. Kita harus menjaga agar ke-5 bola ini seimbang di udara. Kita akan segera mengerti bahwa ternyata "Pekerjaan" hanyalah sebuah bola karet. Jika kita menjatuhkannya maka ia akan dapat memantul kembali. Tetapi empat bola lainnya yaitu: Keluarga, Kesehatan, Teman, dan Spirit, terbuat dari gelas. Jika kita menjatuhkan salah satunya maka akan dapat terluka, tertandai, tergores, rusak atau bahkan hancur berkeping-keping. Dan ingatlah, mereka tidak akan pernah kembali seperti aslinya. Kita harus memahaminya benar dan berusaha keras untuk

menyeimbangkannya. Bagaimana caranya? Jangan rusak nilai kita dengan membandingkannya dengan nilai orang lain. Perbedaan yang ada diciptakan untuk membuat masingmasing diri kita spesial. Jangan menganggap remeh sesuatu yang dekat dihati kita, melekatlah padanya seakan-akan ia adalah bagian yang membuat kita hidup, dimana tanpanya, hidup menjadi kurang berarti.
Lentera Qalbu

Jangan biarkan hidup kita terpuruk di 'masa lampau' atau dalam mimpi masa depan.Satu hari hidup pada suatu waktu berarti hidup untuk seluruh waktu hidupmu. Jangan menyerah ketika masih ada sesuatu yang dapat kita berikan. Tidak ada yang benar-benar kalah sampai kita berhenti berusaha. Janganlah takut mengakui bahwa diri kita tidaklah sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang merupakan sulaman benang rapuh untuk mengikat kita satu sama lain. 1. Jangan takut menghadapi resiko. Anggaplah resiko sebagai kesempatan kita untuk belajar bagaimana menjadi berani. 2. Jangan berusaha untuk mengunci cinta dalam hidupmu dengan berkata "tidak mungkin saya temukan". Cara tercepat untuk mendapatkan cinta adalah dengan memberinya, cara tercepat untuk kehilangan cinta adalah dengan menggenggamnya sekencang mungkin, dan cara terbaik untuk menjaga agar cinta tetap tumbuh adalah dengan memberinya 'sayap'. 3. Jangan lupa bahwa kebutuhan emosi terbesar dari seseorang adalah kebutuhan untuk merasa dihargai. 4. Jangan takut untuk belajar sesuatu. Ilmu pengetahuan adalah harta karun yang selalu dapat kita bawa kemanapun tanpa membebani.

Dan akhirnya...
Lentera Qalbu

MASA LALU adalah SEJARAH, MASA DEPAN merupakan MISTERI, MASA SAAT INI adalah KARUNIA. Itulah kenapa dalam bahasa Inggris, saat ini disebut "The Present".

Lentera Qalbu

“ kata kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati manusia yang keras “

Marietna Tourwani Mir‟ad
Lentera Qalbu

ENAM AKHLAK YANG DICINTAI ALLAH

Akhlak itu apabila sudah jadi kebiasaan. Melakukan ibadah yg baik2 disebut akhlak jika sudah melekat/kebiasaan bukan karena butuh sesuatu, misal jodoh. Enam akhlak yang dicintai Allah: 1. Lembut terhadap orang lain, Keberadaan kita membuat nyaman orang lain, jika tidak lembut maka kita tidak disukai orang lain.

Hadist : "muslim yg sempurna itu muslim yang bisa menyejukkan orang lain." Misal, ayah yang disukai anak adalah ayah yang suka bercanda. 2. Pemaaf (fa'fuanhu). Memaafkan beda dengan melupakan. Memaafkan adalah

pekerjaan hati, melupakan adalah pekerjaan fikiran/memori. Memori itu tidak dapat dilupakan,tapi yang penting sudah memaafkan. Membalas keburukan dengan keburukan yang sama itu boleh,tapi jika membalas dengan kebaikan maka itu lebih baik. Alfred seuss: stock of knowledge. "Reaksi kita thd sesuatu adalah berdasarkan pengetahuan kita."Apabila stock of

knowledge kita banyak, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Maka apabila kita sering memikirkan hal positif, maka kita akan mudah memaaf. Orang pemaaf akan lebih produktif. 3. Mendoakan kebaikan bagi orang yang pernah menyakiti kita.
Lentera Qalbu

Misal : saat nabi saw ke Thaif, dilempari batu hingga pelipisnya berdarah, rasul malah mendoakan kebaikan bagi penduduk Thaif tsb. 4. Berjiwa musyawarah/demokrasi. Nabi Ibrahim saat akan menyembelih putranya penuh dgn musyawarah dgn anaknya. Padahal yang dilakukannya itu adalah wahyu Allah. "ya bunayya", begitulah ibrahim memanggil Ismail dengan penuh kasih sayang. Lalu Ibrahim mengajak diskusi kepada Ismail. "ya anakku, aku tadi menerima wahyu Allah lewat mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Terlihat sekali nabi Ibrahim berakhlaq mulia. . . 5. Azzam dan tawakal kepada Allah. Tawakal itu: 1.Ikhtiar tiada henti. 2.Belajar tak kenal lelah. 3.Dibingkai dengan kekuatan doa. Ingat,kesuksesan kita bukan 100% kehebatan kita tapi bisa jadi karena doa orang - orang yang mencintai kita. Bisa jadi kesuksesan kita adalah karena doa ibu dan bapak kita. 4. Syukur. saat sukses, yakin bahwa ini adalah karena doa orangorang yang mencintai kita. Misal nih "ih kamu hebat" " alhamdulillah,ini berkat doa semuanya" Tapi orang yang tidak bersyukur justru bilang, "gue gitu lhoo."
Lentera Qalbu

Kalo gagal,bersabar.sabar itu ingin mengubah kondisi buruk menjadi baik

6. Yakin bahwa Allah satu-satunya yang bisa menolong kita. Orang yang merasa Allah sebagai penolong maka dia akan rendah hati. Allah cinta kepada orang yang berilmu, berkuasa, kaya tapi rendah hati.

Itulah 6 akhlak yang dicintai Allah.

Wallahu'alam bish-shawab

Lentera Qalbu

“ Dunia ini adalah panggung sandiwara, yang penting bukan berapa lama kita hidup tetapi bagaimana kita hidup. Orang yang pemberani bukan karena dapat menaklukkan musuh – musuhnya tetapi orang yang dapat menaklukkan hawa nafsunya. Maka jadilah muslim yang berkualitas ”.

Dasimah
Lentera Qalbu

CAHAYA ALLAH TIDAK AKAN BISA MENEMBUS KE DALAM HATI YANG RISAU

Pengaruh kemewahan dan gemerlapnya kehidupan dunia, menyebabkan manusia tergoda oleh silaunya. Sehingga banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya tanpa menghiraukan cara-cara atau hukum-hukum agama, dan tanpa menghiraukan halal atau haram dsb. 1. Cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat Dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW mengibaratkan lamanya kehidupan di dunia itu ibarat seseorang musafir yang melakukan perjalanan jauh kemudian berteduh sejenak di bawah pohon. Apabila lelahnya sudah hilang, maka musafir itupun melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon tersebut untuk selama-lamanya. Walaupun demikian, kebanyakan manusia itu hanya terlena- lena di bawah pohon hingga akhirnya tertidur dan tidak sempat lagi mencapai tujuan perjalanan yang sebenarnya. Firman Allah dalam Al quran Surat Al Alaa ayat 16-17 yang artinya : “ Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih kekal dan lebih baik.” Sebagian ahli khikmah berpendapat bahwa cinta kepada dunia itu mengakibatkan 4 hal yaitu : 1) Timbul keraguan yang terus menerus
Lentera Qalbu

2) Selalu merasa kekurangan 3) Selalu direpotkan atau disibukkan dengan berbagai urusan 4) Selalu dihantui oleh angan yang tidak ada habisnya 2. Cinta harta sehingga lupa kepada perhitungan (hisab) Harta adalah merupakan alat buka tujuan. Maksudnya adalah seorang muslim dapat mempergunakan harta bendanya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan malah diperalat oleh harta benda. Sehingga seluruh tenaga dan pikirannya dicurahkan dalam rangka mendapatkan harta benda yang sebanyakbanyaknya.

Adapun ketentuan bagi setiap orang dalam hubungan harta benda adalah sebagai berikut : - Tidak boleh berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta bendanya. - Setiap pemilik harta benda harus mengeluarkan zakatnya (jika sudah mencapai nisab) kepada mereka yang berhak

mendapatkannya. Akibat terlalu cinta kepada harta mengakibatkan seseorang lupa kepada kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, lupa segala harta bendanya yang didapatkan kelak dipertanggung jawabkan.

Lentera Qalbu

3. Cinta kepada makhluk sehingga lupa kepada khalifahnya Seseorang boleh saja mencintai makhluk tetapi cintanya tersebut tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan RasulNya. Sebab jika seseorang sudah mencintai makhluk maka seluruh perhatianya akan diberikan sepenuhnya kepada makhluk yang dicintainya bukan kepada dzat yang telah menciptakannya (kholiq). Kalau sudah demikian berarti ia telah menyimpang dari jalur jalan yang sebenarnya. Dan hal ini akan menyebabkan kesengsaraan baginya baik di dunia dan terlebih lagi di akhirat nanti. 4. Cinta kepada dosa dan lupa kepada tobat Sudah pada tempatnya apabila manusian pernah berbuat salah dan dosa.Akan tetapi jika perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan maka hal itu menjadi kesesatan yang harus ditinggalkanya dan kemudian bertobat yang sesungguh-sungguhnya. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah diretangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya “Walaupun kamu mengerjakan kesalahan (dosa) sehingga banyaknya akan memenuhi langit, kemidian kamu menyesali perbuatan itu maka Allah akan memerima tobat kalian.” 5. Terlalu cinta kepada mahligai sehingga lupa pada kuburan Dewasa ini banyak kita lihat di sana sini banyak kita lihat orang berlomba-lomba an bersainga dalam membangun mahligai tempat tinggalnya. Akan tetapi mereka lupa bahwa suatu saat dia akan masuk ke dalam kubur yang gelap gulita tanpa ada seorang pun atau sesuatu pun yang menemani. Karena itulah hendaknya setiap orang
Lentera Qalbu

sering- sering mengingat kuburan (mati) sehingga dengan demikian ia akan bergegas mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya yakni berupa amal kebaikan. Akhirnya marilah kita berusaha dengan segala doa dan upaya untuk menghilangkan kerisauan-kerisauan hati terhadap kepentingan dunia agar cahaya Allah yakni berupa petunjuk – petunjuk kebenaran bisa dengan leluasa masuk ke dalam hati kita, amien.

Lentera Qalbu

Kenalilah kelemahanmu dan kamu dapat menjadi sarana keindahan Tuhan.

Ketahuilah dalam kelemahan kita, kita menemukan kekuatan kita.

Paulina Rohana
Lentera Qalbu

Tempayan Retak Seorang tukang air memiliki dua tempayan besar, masing-masing bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan yang dibawa menyilang pada bahunya. Satu dari tempayan itu retak, sedangkan tempayan satunya lagi tidak. Tempayan yang utuh selalu dapat membawa air penuh, walaupun melewati perjalanan yang panjang dari mata air ke rumah majikannya. Tempayan retak itu hanya dapat membawa air setengah penuh. Hal ini terjadi setiap hari selama dua tahun. Si tukang air hanya dapat membawa satu setengah tempayan air ke rumah majikannya. Tentu saja si tempayan utuh merasa bangga akan prestasinya karena dapat menunaikan tugas dengan sempurna. Di pihak lain, si tempayan retak merasa malu sekali akan ketidaksempurnaanya dan merasa sedih sebab ia hanya dapat memberikan setengah dari porsi yang seharusnya ia dapat berikan. Setelah dua tahun tertekan oleh kegagalan pahit ini, tempayan retak berkata kepada si tukang air, “Saya sungguh malu kepada diri saya sendiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya” “mengapa?” tanya si tukang air,”mengapa kamu merasa malu ?” ”Saya hanya mampu, selama dua tahun ini, membawa setengah porsi air dari yang seharusnya dapat saya bawa. Adanya retakan pada sisi saya telah membuat air yang saya bawa bocor sepanjang jalan menuju rumah majikan kita. Karena cacatku itu, saya telah membuat mu rugi.” Si tukang air merasa kasihan kepada si tempayan retak, dan dalam belas kasihannya, ia menjawab,” Jika kita kembali ke rumah majikan
Lentera Qalbu

besok, aku ingin kamu memperhatikan bunga-bunga indah di sepanjang jalan.” Tuhan sanggup memakai kelemahan kita untuk maksud yang indah. Benar, ketika mereka naik ke bukit, si tempayan retak memperhatikan dan baru menyadari bahwa ada bunga-bunga indah di sepanjang sisi jalan dan itu membuatnya sedikit terhibur. Namun pada akhir perjalanan, ia kembali merasa sedih karena separuh air yang dibawanya telah bocor dan kembali tempayan retak itu meminta maaf kepada si tukang air atas kegagalannya. Si tukang air berkata kepada tempayan itu, “Apakah kamu tidak memperhatikan adanya bungabunga di sepanjang jalan di sisimu? tapi tidak ada bunga di sepanjang jalan di sisi tempayan lain yang tidak retak itu?” Itu karena aku selalu menyadari akan cacatmu dan aku memanfaatkannya. Aku telah menanam benih-benih bunga di sepanjang jalan di sisimu dan setiap hari jika kita berjalan pulang dari mata air, kamu mengairi benihbenih itu. Selama dua tahun ini, aku telah dapat memetik bunga-bunga indah itu untuk dapat menghias meja majikan kita. Tanpa adanya kamu, majikan kita tidak akan dapat menghias rumahnya seindah sekarang.” Setiap orang memiliki cacat dan kelemahan sendiri. Kita semua adalah tempayan retak, namun jika kita mau, Tuhan akan menggunakan kekurangan kita untuk maksud

tertentu. Dimata Tuhan yang bijaksana, tak ada yang terbuang percuma. Jangan takut akan kekuranganmu.

Lentera Qalbu

Jangan pernah mengeluh atas apa-apa yang diberikan kepada Allah kepadamu, kabarkan kepada Nya bahwa engkau ikhlas dan bersyukur atas segala keputusan Nya.

Agus Setiawan
Lentera Qalbu

HATI-HATI DENGAN HATI MU

Hati itu ibarat sebuah cermin, sebuah cermin memantulkan apa yang ada dihadapannya, jika dihadapannya sebuah benda yang bagus maka ia akan memantulkan kembali kebagusan tersebut, akan tetapi jika yang dihadapan sebuah cermin adalah benda yang jelek maka pasti cermin tadi akan memantulkan sama dengan apa yang dicerminkan,begitupun pribadi pribadi yang baik maka akan menjadi pantulan kebaikan bagi orang orang disekitarnya, sedangkan pribadi pribadi yang buruk maka akan menjadi beban dan contoh keburukan untuk lingkungannya, lalu apa hubungannya hati ini dengan aktivitas kita ? Setiap apa yang kita lakukan sangat berhubungan erat dengan hati, Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati yang ikhlas, keikhlasan adalah pangkal dan akhir dari sebuah perbuatan karena betapapun kita melakukan sesuatu hingga bersimbah peluh berkuah keringat, menghabiskan tenaga dan terkuras pikiran, kalau tidak ikhlas melakukannya, tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Seperti Bertempur melawan musuh, kalau hanya ingin disebut sebagai pahlawan, ia tidak memiliki nilai apapun. Menafkahkan seluruh harta kalau hanya ingin disebut sebagai dermawan, ia pun tidak akan memiliki nilai apapun. Mengumandangkan adzan setiap waktu shalat, tapi selama adzan bukan Allah yang dituju, hanya sekedar ingin memamerkan keindahan suara supaya menjadi juara

Lentera Qalbu

adzan atau menggetarkan hati seseorang, maka itu hanya teriakanteriakan yang tidak bernilai di hadapan Allah. Ikhlas, terletak pada niat hati. Sungguh luar biasa sekali pentingnya niat ini, karena niat adalah pengikat amal. Orang-orang yang tidak pernah memperhatikan niat yang ada di dalam hatinya, siap-siaplah untuk membuang waktu, tenaga, dan harta dengan tiada arti. Keikhlasan seseorang benar-benar menjadi amat penting dan akan membuat hidup ini sangat mudah, indah, dan jauh lebih bermakna. Apakah ikhlas itu? Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak menyertakan kepentingan pribadi atau imbalan duniawi dari apa yang dapat ia lakukan. Konsentrasi orang yang ikhlas cuma satu, yaitu bagaimana agar apa yang dilakukannya diterima oleh Allah SWT. Jadi ketika sedang memasukan uang ke dalam kotak infaq, maka fokus pikiran kita tidak ke kiri dan ke kanan, tapi pikiran kita terfokus bagaimana agar uang yang dinafkahkan itu diterima di sisi Allah. Apapun yang dilakukan kalau konsentrasi kita hanya kepada Allah, itulah ikhlas. Seperti yang dikatakan Imam Ali bahwa "orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amalnya diterima oleh Allah". Seorang pembicara yang tulus tidak perlu merekayasa kata-kata agar penuh pesona, tapi ia akan mengupayakan setiap kata yang diucapkan benar-benar menjadi kata yang disukai oleh Allah. Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bisa dipertanggungjawabkan artinya. Selebihnya terserah Allah. Kalau ikhlas walaupun sederhana kata-kata kita, Allah-lah yang kuasa menghujamkannya kepada setiap qalbu.
Lentera Qalbu

Oleh karena itu, jangan terjebak oleh rekayasa-rekayasa. Allah sama sekali tidak membutuhkan rekayasa apapun dari manusia. Allah Mahatahu segala lintasan hati, Mahatahu segalanya! Makin bening, makin bersih, semuanya semata-mata karena Allah, maka kekuatan Allah yang akan menolong segalanya. Buah apa yang didapat dari seorang hamba yang ikhlas itu? Seorang hamba yang ikhlas akan merasakan ketentraman jiwa, ketenangan batin. Betapa tidak? Karena ia tidak diperbudak oleh penantian untuk mendapatkan pujian, penghargaan, dan imbalan. Kita tahu bahwa penantian adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Begitu pula menunggu diberi pujian, juga menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Lebih getir lagi kalau yang kita lakukan ternyata tidak dipuji, pasti kita akan kecewa. Tapi bagi seorang hamba yang ikhlas, ia tidak akan pernah mengharapkan apapun dari siapapun, karena kenikmatan baginya bukan dari mendapatkan, tapi dari apa yang bisa dipersembahkan. Jadi kalau kita mengepel lantai dan di dalam hati mengharap pujian, tidak usah heran jikalau nanti yang datang justru malah cibiran. Tidak usah heran pula kalau kita tidak ikhlas akan banyak kecewa dalam hidup ini. Orang yang tidak ikhlas akan banyak tersinggung dan terkecewakan karena ia memang terlalu banyak berharap. Karenanya biasakanlah kalau sudah berbuat sesuatu, kita lupakan perbuatan itu. Kita titipkan saja di sisi Allah yang pasti aman. Jangan pula disebutsebut, diingat-ingat, nanti malah berkurang pahalanya.

Lentera Qalbu

Lalu, dimanakah letak kekuatan hamba-hamba Allah yang ikhlas? Seorang hamba yang ikhlas akan memiliki kekuatan ruhiyah yang besar. Ia seakan-akan menjadi pancaran energi yang melimpah. Keikhlasan seorang hamba Allah dapat dilihat pula dari raut muka, tutur kata, serta gerak-gerik perilakunya. Kita akan merasa aman bergaul dengan orang yang ikhlas. Kita tidak curiga akan ditipu, kita tidak curiga akan dikecoh olehnya. Dia benar-benar bening dari berbuat rekayasa. Setiap tumpahan kata-kata dan perilakunya tidak ada yang tersembunyi. Semua itu ia lakukan tanpa mengharap apapun dari orang yang dihadapinya, yang ia harapakan hanyalah memberikan yang terbaik untuk siapapun. Sungguh akan nikmat bila bergaul dengan seorang hamba yang ikhlas. Setiap kata-katanya tidak akan bagai pisau yang akan mengiris hati. Perilakunya pun tidak akan menyudutkan dan menyempitkan diri. Tidak usah heran jikalau orang ikhlas itu punya daya gugah dan daya ubah yang begitu dahsyat. Saudaraku, Semoga Allah memberikan kita kebaikan dan keikhlasan dalam melakukan segala sesuatu hal, dan menjadikan kita pribadi pribadi yang selalu dapat menjaga hati dan keikhlasan dan selalu dapat memperbaiki diri dan hati ketika kita terjerumus dalam perbuatan yang mengotorinya.

Lentera Qalbu

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S.Al- A‟raaf:26)

Rusdi
Lentera Qalbu

Bercermin Dalam hidup keseharian, kita sangat sering dan merasakan nikmat ketika bercermin. Kita tidak pernah bosan sekali pun. Padahal, wajah yang kita tatap itu-itu juga. Aneh bukan? Bahkan, hampir pada setiap kesempatan, kita selalu menyempatkan diri untuk bercermin. Mengapa demikian? Kita ingin selalu berpenampilan baik, bahkan sempurna. Kita sangat tidak ingin terlihat mengecewakan. Apalagi kusut masai dan berantakan tidak karuan. Ini semua tidak dapat dimungkiri. Penampilan adalah cermin pribadi kita. Orang beriman yang rapi, tertib, dan bersih, maka pribadinya juga akan cenderung rapi, tertib, dan bersih. Sebaliknya, orang yang penampilannya kucel, kumal, dan berantakan, karakter pribadinya biasanya tidak jauh berbeda. Tentu saja, penampilan rapi, tertib, dan bersih itu, insya Allah akan menjadi kebaikan, selama niat dan caranya benar. Apa saja niat yang benar itu? Niat agar orang lain tidak terganggu dan terkecewakan, niat agar orang lain tidak berprasangka buruk, atau juga niat agar orang lain senang dan nyaman dengan penampilan kita. Selain itu, yang paling penting adalah, Allah suka dengan penampilan yang indah dan rapi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innallaha jamiilun yuhibbul jamaal, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan". Hindari niat untuk menjerumuskan orang lain. Mungkin awalnya mereka akan terpesona pada penampilan kita. Akan tetapi, ujungujungnya hati mereka malah tergelincir dan menimbulkan penyakit.
Lentera Qalbu

Tentu saja, dalam hal ini kita menanam saham karena menimbulkan dosa pada orang tersebut. Na'udzhubillah. Hal lain yang sering membuat kita terlena adalah, kita jarang berpikir bahwa selama ini kita baru sibuk bercermin "topeng" belaka. Topeng make up berupa seragam, jas, dasi, sorban, atau aksesori lainnya. Tanpa disadari, kita sudah ditipu dan diperbudak "topeng" buatan sendiri. Terkadang, kita sangat ingin agar orang lain menganggap diri ini lebih dari kenyataan yang sebenarnya. Kita ingin tampak lebih pandai, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, lebih saleh, lebih suci dan aneka kelebihan lainnya. Pada akhirnya, selain harus bersusah payah agar "topeng" ini tetap melekat, kita pun akan dilanda tegang dan waswas. Mengapa? Kita sangat takut "topeng" kita akan terbuka dan orang lain tahu siapa kita sebenarnya. Tentu saja, tindakan tersebut tidak sepenuhnya salah. Wajar saja kita menutupi aib diri sendiri. Adalah suatu kesalahan jika kita malah membuka aib diri yang selama ini telah ditutupi oleh Allah SWT. Yang perlu selalu diingat, jangan sampai kita terlena dan tertipu oleh "topeng" sendiri. "Topeng" akan membuat kita tidak mengenal diri yang sebenarnya. Kita juga akan terkecoh oleh penampilan luar. Karena itu, marilah kita jadikan saat bercermin adalah saat yang tidak hanya disibukkan oleh "topeng". Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana isinya, yaitu diri kita sendiri.

Lentera Qalbu

Berdialoglah dengan diri, "Wahai tubuh, seperti apa gerangan isi hatimu? Apakah tubuhmu sebagus kata-katamu atau malah sekelam kotoran-kotoran yang melekat di tubuhmu? Apakah hatimu segagah ototmu atau selemah daun-daun yang mudah rontok? Apakah hatimu seindah penampilanmu atau malah sebusuk kotoran-kotaranmu?" "Wahai tubuh apakah kau ini makhluk mulia atau menjijikkan? Berapa banyak aib nista yang engkau sembunyikan di balik penampilanmu ini?" "Wahai tubuh, apakah engkau yang kelak akan penuh cahaya, bersinar, bersuka cita, bercengkerama di surga? Atau tubuh yang akan tercabik-cabik hancur mendidih di dalam lahar Jahanam, yang akan terus terasa tanpa ampun, memikul derita tiada akhir?" Sungguh! Betapa banyak perbedaan antara yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi. Betapa yang kulihat selama ini hanyalah "topeng", hanyalah seonggok sampah busuk yang

terbungkus "topeng-topeng" duniawi. Wahai Sahabat-sahabat sekalian...! Sesungguhnya saat

bercermin adalah saat yang tepat agar kita dapat mengenal dan menghitung diri.

Lentera Qalbu

cinta pada bunga bunga akan layu.. cinta pada manusia manusia akan mati.. tapi.. cinta kepada allah.. adalah cinta yang kekal abadi

Laila Fitriani
Lentera Qalbu

KISAH ULAMA DAN ATHEIST TENTANG BUKTI ADANYA ALLAH SWT

Ada kisah zaman dulu tentang orang atheist yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia mengajak berdebat seorang alim mengenai ada atau tidak adanya Tuhan. Di antara pertanyaannya adalah: “Benarkah Tuhan itu ada” dan “Jika ada, di manakah Tuhan itu?” Ketika orang atheist itu menunggu bersama para penduduk di kampung tersebut, orang alim itu belum juga datang. Ketika orang atheist dan para penduduk berpikir bahwa orang alim itu tidak akan datang, barulah muncul orang alim tersebut. “Maaf jika kalian menunggu lama. Karena hujan turun deras, maka sungai menjadi banjir, sehingga jembatannya hanyut dan saya tak bisa menyeberang. Alhamdulillah tiba-tiba ada sebatang pohon yang tumbang.

Kemudian, pohon tersebut terpotong-potong ranting dan dahannya dengan sendirinya, sehingga jadi satu batang yang lurus, hingga akhirnya menjadi perahu. Setelah itu, baru saya bisa menyeberangi sungai dengan perahu tersebut.” Begitu orang alim itu berkata. Si Atheist dan juga para penduduk kampung tertawa terbahakbahak. Dia berkata kepada orang banyak, “Orang alim ini sudah gila rupanya. Masak pohon bisa jadi perahu dengan sendirinya. Mana bisa perahu jadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya!” Orang banyak pun tertawa riuh. Setelah tawa agak reda, orang alim pun berkata, “Jika kalian percaya bahwa perahu tak mungkin ada tanpa ada pembuatnya, kenapa kalian percaya bahwa bumi, langit, dan seisinya
Lentera Qalbu

bisa ada tanpa penciptanya? Mana yang lebih sulit, membuat perahu, atau menciptakan bumi, langit, dan seisinya ini?” Mendengar perkataan orang alim tersebut, akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah terjebak oleh pernyataan mereka sendiri. “Kalau begitu, jawab pertanyaanku yang kedua,” kata si Atheist. “Jika Tuhan itu ada, mengapa dia tidak kelihatan. Di mana Tuhan itu berada?” Orang atheist itu berpendapat, karena dia tidak pernah melihat Tuhan, maka Tuhan itu tidak ada. Orang alim itu kemudian menampar pipi si atheist dengan keras, sehingga si atheist merasa kesakitan. “Kenapa anda memukul saya? Sakit sekali.” Begitu si Atheist mengaduh. Si Alim bertanya, “Ah mana ada sakit. Saya tidak melihat sakit. Di mana sakitnya?” “Ini sakitnya di sini,” si Atheist menunjuk-nunjuk pipinya. “Tidak, saya tidak melihat sakit. Apakah para hadirin melihat sakitnya?” Si Alim bertanya ke orang banyak. Orang banyak berkata, “Tidak!” “Nah, meski kita tidak bisa melihat sakit, bukan berarti sakit itu tidak ada. Begitu juga Tuhan. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada. Meski kita tidak bisa melihatNya, tapi kita bisa merasakan ciptaannya.” Demikian si Alim berkata. Sederhana memang pembuktian orang alim tersebut. Tapi pernyataan bahwa Tuhan itu tidak ada hanya karena panca indera manusia tidak bisa mengetahui keberadaan Tuhan adalah pernyataan yang keliru. Berapa banyak benda yang tidak bisa dilihat atau didengar manusia, tapi pada kenyataannya benda itu ada?

Lentera Qalbu

Betapa banyak benda langit yang jaraknya milyaran, bahkan mungkin trilyunan cahaya yang tidak pernah dilihat manusia, tapi benda itu sebenarnya ada? Berapa banyak zakat berukuran molekul, bahkan nukleus (rambut dibelah 1 juta), sehingga manusia tak bisa melihatnya, ternyata benda itu ada? (manusia baru bisa melihatnya jika meletakkan benda tersebut di bawah mikroskop yang amat kuat). Berapa banyak gelombang (entah radio, elektromagnetik. Listrik, dan lain-lain) yang tak bisa dilihat, tapi ternyata hal itu ada? Benda itu ada, tapi panca indera manusia lah yang terbatas, sehingga tidak mengetahui keberadaannya. Kemampuan manusia untuk melihat warna hanya terbatas pada beberapa frekuensi tertentu, demikian pula suara. Terkadang sinar yang amat menyilaukan bukan saja tak dapat dilihat, tapi dapat membutakan manusia. Demikian pula suara dengan frekuensi dan kekerasan tertentu selain ada yang tak bisa didengar juga ada yang mampu menghancurkan pendengaran manusia. Jika untuk mengetahui keberadaan ciptaan Allah saja manusia sudah mengalami kesulitan, apalagi untuk mengetahui keberadaan Sang Maha Pencipta!

Lentera Qalbu

Bicara bagaikan perak, diam bagaikan emas

Sri Widiastutik
Lentera Qalbu

HUKUM ORANG YANG BERBUAT ZINA Seorang yang melakukan perbuatan zina maka dia telah melanggar larangan Allah. Zina merupakan dosa besar yang Allah ancam pelakunya dengan ancaman yang sangat keras. Banyak sekali ancaman terhadap pelaku zina baik di dalam Al Qur‟an maupun As Sunnah. Diantaranya Allah ta‟ala berfirman

(٧٠) “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan atas dosanya. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka kejahatannya diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al Furqaan 68-70) Di dalam shahih Bukhari pada sebuah hadits Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wa sallam yang panjang, di dalam hadits itu disebutkan bahwa Jibril dan Mikail mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bersabda: Maka mereka pergi sehingga mendatangi sebuah tungku, diatasnya terdapat lelaki dan wanita yang telanjng,
Lentera Qalbu

didatangkan api dari arah bawah mereka, apabila nyala api itu mendatangi mereka maka merekapun berteriak. Maka aku bertanya: Siapakah mereka ini wahai Jirbil?. Jibril menjawab: Mereka adalah para wanita dan lelaki penzina”. Jika kita renungkan ayat dan hadits di atas maka kita akan dapati begitu kerasnya adzab yang Allah timpakan bagi para pezina.Satu hal yang semestunya kita waspadai bahwa Allah sangat keras siksaannya, maka kewajiban bagi orang tersebut adalah segera bertaubat dengan taubat nashuha serta memerbanyak amal sholih mudah-mudah dengan hal itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena sesunggunya dia adalah Dzat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Taubat nashuha adalah taubat yang memenuhi 5 syarat berikut ini: 1. Ikhlas karena Allah ta‟ala yaitu dengan taubatnya tersebut dia mengharap (agar dapat melihat) wajah Allah (di surga kelak, pen), mengharap pahala serta agar terhindar dari adzabnya 2. Menyesal yaitu dengan bersedih karena telah melakukan perbuatan tersebut serta beranganangan andai saja dia tidak melakukannya 3. Meninggalakan maksiat dengan segera . Jika dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hak Allah maka ada dua hal yaitu jika dosa tersebut berupa meninggalkan mengerjakan larangana Allah maka taubatnya adalah dengan meninggalkan larangan tersebut, jika perbuatan dosa tersebut berupa meninggalkan perintah Allah
Lentera Qalbu

maka taubatnya adalah dengan sesegera mungkin melaksanakan perintah tersebut.Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak anak adam maka sesegera mungkin meminta dihalalkan yaitu dengan cara mengembalikan hak yang telah kita ambil atau meminta dihalalkan. 4. Tekad yang kuat untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut dimasa mendatang. 5. Taubat dilakukan sebelum datang waktu dimana taubat tidak akan diterima lagi. yaitu sebelum datangnya ajal dan sebelum matahari terbit dari barat. Allah ta‟ala (١٨) “dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan : “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang”. dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih“. (Q.S. An Nisaa :18) Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa bertaubat sebelum terbitnya matahari dari barat maka Allah akan menerima taubatnya.” HR. Muslim berfirman,

Lentera Qalbu

“ Ya Allah, Ya Rasulullah, hadirlah dalam kehidupan dan kematian kami, terimalah apa yang bisa kami lakukan sebagai pengabdian untuk-Mu”

Drs. H. Fansuri, M.Pd
Lentera Qalbu

YA ROBBI BILMUSTOFA

Ya Robby, demi Rasul Pilihan Mu Kabulkan do‟a-do‟a kami Ampunilah dosa-dosa masa lalu kami Wahai sang Maha Pemurah.

Rasulullah Muhammad, Penghulu dunia dan akhirat diantara jin dan manusia diantara bangsa Arab dan seluruh bangsa lain di dunia

Solawat dan salam selalu kekal abadi, bagiMu Nabi dan segenap ahlilbaitMu yang suci

Dialah Sang Kekasih yang syafa‟atNya dimohonkan, didambakan dan diharapkan yang pertolonmganNya menghapuskan bencana yang mengerikan Ya Robbiy, Jadikanlah harapan-harapanku sesuai dengan kehendak Mu Jadikanlah hari hisabku (ringan) tiada terhalang disisi Mu

Kelemah lembutanMu yaa Allah, aku mohonkan bagi hambaMu ini dalam kehidupan dunia dan akhirat,
Lentera Qalbu

yang senantiasa menuntut ketabahan, niscaya dihari Engkau memanggilnya, terhapuslah siksa yang menakutkan.

DariMu ya Allah, izin bagi awan gemawan Senantiasa bersolawat atas Nabi Mu laksana mata air yang senantiasa mengalir

Solawat atas Ali Muhammad (ahlil baitNya yang suci) Sahabat pilihanNya, serta pengikut-pengikutNya yang setia, mereka yang selalu menjaha dirinya dalam ketakwaan, kesucian, kemulyaan dan penuh kasih.

Lentera Qalbu

Janganlah gelisah pada sesuatu yang menimpa Jangan biarkan musuh bergembira atas musibahmu Ketahuilah, dengan sabar diraih harapan

Drs. H. Soemidjan, B.Sc
Lentera Qalbu

INDAHNYA NASEHAT

Kalau ada pertanyaan kenapa seorang suami gagal dalam menasehati istrinya?, kenapa seorang ibu susah menasehati anaknya?, kenapa seorang guru susah menasehati muridnya?, kenapa seorang pimpinan sulit menasehati bawahannya?, jawabannya sederhana Orang hanya bisa memberikan nasehat dengan mantap ! kalau dia termasuk orang yang cinta dinasehati oleh orang lain. Repotnya kita ketika memberikan nasehat semangat, ketika memberikan saran semangat, ketika memberikan koreksi semangat tetapi ketika giliran kita dikoreksi justru kita tidak sanggup menerimanya. Oleh karena itu kepada siapapun yang akan memberikan nasehat syarat utamanya adalah kita harus menjadi orang yang terlatih untuk menerima nasehat, terlatih untuk menerima kritik dan terlatih untuk menerima koreksi.Sebelum kita sanggup untuk melatih diri kita, sulit sekali kita akan memiliki nasehat yang memiliki kekuatan yang menggugah dan merubah.Harusnya kita melihat saran, kritik dan nasehat dan koreksi itu menjadi sebuah kebutuhan. Rahasia sukses dalam menerima nasehat atau kritik yaitu : 1. Rindu kritik dan nasehat, Kita harus memposisikan diri menjadi orang yang rindu dikoreksi, rindu dinasehati, seperti rindunya kita melihat cermin agar penampilan kita selalu bagus. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang selalu rindu dikoreksi oleh anggota atau bawahannya, seorang guru yang senantiasa mengharapkan saran
Lentera Qalbu

agar lebih baik dalam cara mengajarnya tidak akan pernah menjadi hina jika ia meminta saran atau kritik dari muridmuridnya, bahkan Khalifah Umar Bin Khatab RA jauh lebih menghargai kritik dan koreksi dibandingkan pujian. 2. Cari dan tanya, Belajarlah bertanya kepada orang lain dan nikmati saransaran yang mereka lontarkan, milikilah teman yang mau jujur mengoreksi, tanya pula kepada istri, suami, anak-anak, karyawan dan lain-lain. 3. Rahasia kita agar sukses ketika menerima kritik adalah nikmati kritik itu sebagai karunia Allah; karena seseorang tidak akan mati karena dikritik, maka oleh karena itu jika di koreksi maka dengarkanlah, jangan sibuk membela diri karena makin sibuk membela diri maka tidak akan mendapatkan sesuatu. Memang orang yang lemah,orang yang sombong , orang-orang yang penuh kebencian itu tidak pernah tahan terhadap kritik, jika ada yang mengkoreksi maka dirinya sibuk untuk membela diri, sibuk untuk berpikir dan sibuk untuk membalas, ketahuilah bahwa orang yang demikian itu tidak akan bisa maju. Orang yang kokoh dan kuat itu bukan orang yang sibuk memberikan alasan ketika dia dikritik, karena jika tidak hati-hati alasan itu justru memperjelas kesalahan.Dari pada kita sibuk menyerang orang lain dan membela diri, sebaik-baik jawaban atas kritik dan koreksi adalah dengan memperbaiki diri.Orang lain
Lentera Qalbu

sibuk mencari kejelekan kita, tetapi kita justru sibuk memperbaiki kejelekan kita. Lalu bagaimana jika lalu kita dihina terus ? jangan risau , karena semua orang yang sukses dan mulia itu pasti ada yang menghina, tidak akan pernah didengki kecuali orang yang berprestasi, makanya jangan takut ! kalau kita dihina justru kita harus sibuk memperbaiki diri. 4.Biasakanlah kita untuk menjadi orang yang berterima kasih, kalau kita berubah,..... jangan pernah lupa untuk menyebut jasa orang yang pernah merubah kita sehingga kesuksesan ini harus jadi kebahagiaan dan kesuksesan bagi orang lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian , cita-cita kita nanti ciri khas seorang pemimpin negeri ini

adalah seorang pemimpin yang rindu di nasehati,jadi ketika masyarakatnya melakukan koreksi justru pemimpin tersebut senang, kelihatannya kita jangan pernah mau memiliki pemimpin dalam level manapun yang tidak bisa dikoreksi,nanti dia akan menipu dirinya sendiri , orang yang tidak bisa dikoreksi itu adalah orang yang sombong, merasa pintar sehingga menganggap rendah setiap nasehat. Ciri pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang mencintai nasehat.

Jadi memang seharusnya kita harus sadar ,bahwa keuntungan kita adalah ketika kita menerima nasehat dari orang lain dengan lapang dada dan rasa syukur , Belajarlah berterima kasih kepada orang yang mengoreksi, karena koreksi itu adalah bagian dari yang kita
Lentera Qalbu

minta kepada Allah seperti yang sering kita ucapkan dalam bacaan shalat \" Ihdinashiraathal mustaqiim\" (tunjukilah kami jalan yang lurus)[Q.S1 ; 6] Dlam berkomentar atau melakukan kritik itu harus hati-hati , karena setiap kita mengkritik dan mengoreksi sesorang sebetulnya yang keluar itu adalah diri kita.Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang penasehat, tetapi nasehatnya itu betul-betul bil hikmah, semuanya penuh dengan kearifan dan kematangan. Yang paling penting dari suatu nasehat, kritik dan koreksi itu adalah niat yang mendasarinya. Kalau didasari niat ingin menjatuhkan ,koreksi itu hanya akan menjadi pisau atau panah beracun.Harusnya nasehat kita itu dilandasi dengan rasa kasih sayang dan persaudaraan. Dengan nasehat kita harus membantu yang lupa agar menjadi ingat, membantu yang lalai agar menjadi semangat , yang tergelincir menjadi bangkit kembali, yang berlumur dosa menjadi bertobat, intinya kalau dilandasi niat yang baik akan melahirkan kebaikan juga. Kalau niat sudah baik caranya juga harus benar, Ali Bin Abi Thalib .RA mengatakan \" kalau kita memberi nasehat tetapi di depan umum itu sama dengan memaki-maki atau mempermalukan seseorang\" , maka resep selanjutnya kalau kita ingin memberikan nasehat, nasehatilah dengan lemah lembut. \"Tiadalah kelembutan itu ada pada seseorang kecuali

memperindah \".
Lentera Qalbu

Rasullulah SAW memperbaiki peradaban yang begitu keras dan berat justru dengan kelembutan ,kita butuh nasehat yang tulus dari hati yang penuh kasih sayang dengan kata-kata yang terpilih yang tidak melukai diiringi dengan sikap yang tidak menggurui, tidak mempermalukan, tidak memojokan sehingga orang berubah bukan karena ditekan oleh kata-kata kita melainkan tersentuh oleh kata-kata kita. Sahabat-sahabat, marilah kita terus berlatih untuk

menyayangi orang lain karena itulah sumber yang utama agar nasehat kita menjadi bijak dan penuh kemuliaan.Dan sebaik-baik nasehat adalah dengan suri tauladan, hancurnya orang-orang yang sibuk memberi nasehat adalah ketika apa yangdia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan.

Lentera Qalbu

Biodata
Nama TTL Alamat Asal : Tri Wibowo : Blora, 03 Agustus 1986 : Desa Duyun Baru Kecamatan Bintang Ara Kode Pos 71455 : Tabalong

Nama TTL Alamat Asal

: Ranto Yunawan : Simalungun, 20 Maret 1987 : Desa Sungai Kumap Kode Pos 71573 : Tabalong

Nama TTL Alamat Asal

: Zainul Aulia : Pandulangan, 15 Mei 1988 : Jl. Polder Utara, RT V No. 17 Alabio Kode Pos71455 : Tabalong

Nama TTL Alamat

Asal

: Marietna Tourwani Mir‟ad : Pelaihari, 18 Maret 1989 : Jln. Manunggal No. 24 RT XI RW II Kelompok Katang Taruna Kec. Pelaihari, Kab.Tanah Laut kode Pos 70812 : Tanah Laut

Nama TTL Alamat Asal

: Dasimah : Puin Kiwa, 9 Desember 1987 : Jln. A. Yani No. 38 RT III Puin Kiwa Tanpung Kode Pos 70812 : Tabalong

Lentera Qalbu

Nama TTL Alamat Asal

: Paulina Rohana : Seradang , 25 November 1989 : Kembang Kuning No. 187 RT III Kec. Haruai, Kab. Tabalong Kode Pos 71572 : Tabalong

Nama TTL Alamat Asal

: Agus Setiawan : Tanjung, 27 agustus 1989 : Jln. Basuki rahmat No. 42 RT 12B Kec. Tanjung,Kab. Tabalong Kode Pos 71513 : Tabalong

Nama TTL Alamat Asal

: Rusdi : Marabahan 21 Juli 1988 : Jln. Anjir Talaran Km 5 Rt No 43 Marabahan 705511 : Batola

nama TTL Alamat Asal

: Sri Widiastutik : Tanjung, 02 januari 1988 : Muara uya Kode Pos 71573 : Tabalong

nama TTL Alamat Asal

: Laila Fitriani :Paliat, 2 april 1988 : Kelua : Tabalong

Lentera Qalbu

Nama NIP Jabatan

: Drs. H. Fansuri, M.Pd : 19491225 197503 1 001 : Pembina Asrama

Nama Jabatan

: Drs. H. Soemidjan, B.Sc : Ketua Asrama ( periode 2007-2010)

Lentera Qalbu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful