26 martie 2003

Protocolul la Tratatul Atlanticului de Nord privind aderarea din România
P r ile la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 04 aprilie 1949, Fiind convins c securitatea din zona Atlanticului de Nord va fi înt rit cum urmeaz : prin aderarea de România la acest tratat,

Sunt de acord, dup

Articolul I
La intrarea în vigoare a prezentului Protocol, Secretarul General al Organiza iei Tratatului Atlanticului de Nord, în numele tuturor p r ilor, s comunice Guvernului România o invita ie de a adera la Tratatul Atlanticului de Nord. În

conformitate cu articolul 10 din tratat, România va deveni parte la data depunerii instrumentului s u de aderare la Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Articolul II
Prezentul Protocol va intra în vigoare atunci când fiecare dintre p r i la Tratatul Atlanticului de Nord a notificat Guvernul Statelor Unite ale Americii de acceptarea acesteia. Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa toate partile la Tratatul Atlanticului de Nord de la data primirii de fiecare astfel de notificare i de la data intr rii în vigoare a prezentului protocol.

Articolul III
Prezentul Protocol, ale c rui texte în englez i francez sunt deopotriv autentice, va fi depus în arhivele

Guvernului Statelor Unite ale Americii. copii legalizate ale acestora vor fi transmise de c tre Guvernul a guvernelor din toate p r ile la Tratatul Atlanticului de Nord.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful