Differenciáló pedagógia Fogalma: Az oktatás megszervezésének módja, amely lehetővé teszi, hogy a nevelő a gyerekek közötti egyéni különbségek

figyelembevételével határozza meg a tananyag feldolgozásának szintjét, illetve módszerét. Célja: Az átlagos fejlődéstől eltérő gyermekek nevelése, az ép értelmű, de valamilyen részképesség kiesése miatt az átlagtól gyengébben teljesítők, és a tehetségek képességeinek megfelelő fejlesztése. A gyerekek közötti különbségek okai: 1.) Biológiai: - nemek közötti különbségek - értelmi képességek szerinti különbségek 2.) Szocio- ökonómiai, státuszbeli különbségek: - szülők iskolai végzettsége (anya illetve, aki a legtöbbet foglalkozik a gyerekkel) - család jellege - lakáshelyzet - település jellege - családi kommunikáció A gyermekek közötti különbségek leküzdésének módjai: Kompenzáció, korrekció, temporizáció, prevenció, homogenizációs szervezés, differenciáló szervezés, input orientált iskolakezdés (Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége /7-15; 331; 336. oldal/) A gyerekek közötti különbségek leküzdésének módjai: - Kompenzálás (hiány pótlása): A pedagógiában mások teljesítményéhez, személyiségszintjéhez viszonyított kiegyenlítést törekszik elérni. A viszonyítási alap az életkor. Célja: a korosztály tagjai korosztályukban, korosztályukkal együtt haladjanak.

Lehetőségei, és korlátai: Azok a tulajdonságok kompenzálhatók, amelyek csak kevéssé életkor-specifikusak. A 2-3 éves elmaradás nem kompenzálható. •Prevenció (megelőzés):

Megakadályozza az elmaradás felhalmozódását. Akkor lép közbe, amikor az elmaradás még csekély => hosszú idő áll rendelkezésre. Korlátai: - Az életkori specifikusság, az elsajátítás belső feltételeinek megkésése. - A környezet retardáló hatása. - Óvoda hiánya. - Információk elégtelensége, eszközök, módszerek kidolgozatlansága. - Homogenizációs szervezés: A gyermekek különválasztása fejlettségi szint szerint. Hatástalan, veszélyes, káros forma. Korlátai: Szervezésük feltételei nem mindenütt adottak, hatékony működésük az optimális feltételek megteremtése miatt meglehetősen költséges. •Differenciáló szervezés:

Heterogén - körzeti osztályokban kisebb csoportokat szervez, amelyek adott vonatkozásban homogének, egységesek. Tervszerű, folyamatos, hosszan tartó kompenzációs munka. Előnye: mindenütt szervezhető, hatékonysága a néhány fős létszám, a gyakori, de viszonylag rövid időt igénylő foglalkozások eredményeként nyilvánvaló. Korlátai: nincsenek kidolgozva a szervezeti megoldások, a módszerek és az eszközök pedagógusainak nincsenek kellően felkészítve arra, hogy kompenzációs csoportokkal dolgozzanak, miközben az egész csoport tevékenységét is lehetővé kell tenni. •Temporizáció:

Idővel való pedagógiai operálás: az aktuális fejlettségből való kiindulás és az eredményes elsajátításhoz, fejlődéshez szükséges

optimális mennyiségű egyénileg szükséges idő felhasználása. Időbeli alkalmazkodás a gyermekek egyéni fejlettségéhez. Legprimitívebb formái: évismétlés, iskolaérettségi szelekció. Hátránya: magasabb szintű szervezési képességet, gyorsabban fejlődő pedagógiai kultúrát feltételez. •Inputorientált iskolakezdés (bemenet szabályozó):

Célja: a rendszerbe beáramló elemek megfeleljenek a rendszer működési feltételeinek, lehetőségeinek. Két formája: elő szelekció, és elő feldolgozás. Megszületéséhez, és hatékony működéséhez megfelelő információkra van szükség. Az intelligenciatesztek nem alkalmasak az iskolakészültség felmérésére. Az integrált fejlesztése lehetőségei az iskolában: Integráció: különböző okoknál fogva tanulásban akadályozottak együttes oktatása - nevelése hasonló korú, és ilyen zavarokat nem mutató társaikkal. Előnyei: •••A nem fogyatékosak referenciacsoportja normális magatartási mintát közvetít, modellt ad. Iskolai teljesítmények jobbak. Fogyatékosok a nem fogyatékosok emberi magatartására pozitívan hatnak, toleránsabbak, együtt tudnak élni a mássággal, alkalmazkodóbbak, segítőkészebbek.

Hátránya: •Magas teljesítményelvárás helyzeteiben a gyengébb képességű gyerek elbizonytalanodik => A szorongás miatt teljesítménye romlik => Kirekesztődik

Integrációs modellek 1.) Teljes integráció: Az oktatás - nevelés teljes időtartamában együtt vannak a gyerekek. Gyógypedagógus is figyeli a fejlődést. Szükség esetén:

- egyéni foglalkozás - célzott terápia - korrepetálás, ezeket gyógypedagógus tartja! 2.) Részleges integráció: a) Részlegesen integrált osztály vagy csoport: A gyerekkel külön helyiségben foglalkozik a gyógypedagógus. A „normális" gyerekekkel való érintkezés lehetőségei: - lokális integráció (szünetekben látják egymást) - szociális integráció (szabadidő közös eltöltése, étkezés) - funkcionális integráció (közös tanulók adott órákon a teljes csoport vagy egyes gyerekek számára) b) Kooperatív tanári rendszere: Az integrált csoport (3-5 fő) kb. a tanulási idő 2/3-ában tanul együtt az alacsony létszámú (15-16 fő) „normál" osztállyal. Ilyenkor a két pedagógus együtt tanít, a fennmaradó időben a gyógypedagógus külön foglalkozik a csoportjával. 3.) Integrációs részleg: Átmeneti forma az 1-2. között. A gyerekek életkorban különböznek egymástól. Az általános iskolába kihelyezett 1-2 gyógypedagógus foglalkozik a részleg tanulóival. A gyerek speciális igényétől függően tanulhat a „normál" tanulók osztályában, a többé időben a gyógypedagógussal. 4.) Fordított integráció: A speciális iskolába felvett nem fogyatékosok vagy külön csoportban vagy közös csoportban - ahol dominál a nem fogyatékosok száma - tanulnak. 5.) Spontán integráció: Nincs tudatosság - „csendes" vagy „hideg" integrációnak nevezzük.

Hazánkban: Mozgásfogyatékos: részleges és teljes integráció óvodásoknál. Gyengénlátók: preventív konakció óvodásoknál és teljes iskolai integráció. Hallássérültek: •••Korai fejlesztéshez kapcsolódó óvodai és teljes iskolai integráció. Előzőleg speciális iskolába járó nagyothallók és siketek teljes integrációja. Középoskolák hallássérültek részleges, illetve teljes integrációja.

Középsúlyos értelmi fogyatékos: napi két órás, illetve egész napos teljes óvodai integráció.

) A gyógypedagógus . Előítéleteket megszüntetése. Az integráció feltételei: 1.) A család pozitív és támogató magatartása.tárgyi feltételek hiánya •- . A fogyatékos gyerekek a lakóhelyén is tanulhat.) Gyógypedagógiai segítség. 4. 6.pedagógus kapcsolata. 5.Enyhe értelmi fogyatékos: iskolai részleges integráció. Ellenzői: •Pedagógusok: .megfelelő ismeretek hiánya . 3. 2.más munkastílus .többletmunka Gyógypedagógusok: .) A gyerekek képességei és az iskolai követelmények. Igényesebb követelményeket támaszt.„elveszítik" a speciális iskolából a tanulókat .) Az osztálytársak viszonyulása.) A pedagógusok gyógypedagógiai ismeretei. Az integráció előnyei: ••••pozitív szociális magatartásmintákat közvetít.

alkoholista-.súlyos testi vagy lelki stressz.hormonkezelés (pl. elmebeteg szülők.alkohol. terhességi toxikózis . hormonzavarai. Részképesség hiányok . válás.placentaöregedés . házasságon kívül született gyermek. ólom.az anya anyagcserezavarai.A gyermek életkori sajtosságainak figyelembe nem vételéből származó ártalmak .drogfogyasztás .intenzív dohányzás (napi 5 cigaretta) . Intrauterin/prenatális faktorok .az anya-gyermek kapcsolat zavarai b) A családi légkör típusos ártalmai .tanulási zavarok okai Környezeti ártalmak I. következetlen. c) A helytelen nevelésből következő ártalmak . züllött-. Családi ártalmak a) Csecsemőkori veszélyek: .környezetszennyező anyagok (pl.„túlhordás" miatt 1. bűnöző-. higany) . hazug légkör) . örökbefogadás. Pszichoszociális környezeti ártalmak 1. .A helytelen nevelési módszerekből következő ártalmak (brutalitás. túlvédő. pajzsmirigykezelés) . Biológiai ártalmak II.a nevelői személyiség nem kielégítő voltából eredő ártalom . túlzott koffeinfogyasztás .árvaság.3.vérszegénység .

A tágabb társadalmi környezet ártalmai .média által terjesztett negatív hatások (pl. Nevelőotthoni ártalmak . kanyaró szövődménye: középfülgyulladás.rideg bánásmód .elhúzódó szülés (medence.fenyegetettség .vércukorszint süllyedés .és alkoholfogyasztás .uniformizált életmód .vírusmegbetegedések (pl.gyógyszerek 2.társadalmi diszkrimináció átélése . AB-.légúti elzáródás (pl. késői szülés) . 0 összeférhetetlenség) .köldökzsinór rátekeredése a magzat nyakára . magzatvíz félrenyelése) .vérveszteség . Iskolai (óvodai) ártalmak .deviáns magatartású gyermekek.légzőközpont funkciógyengesége (koraszülöttnél) .a gyermek képességeinek nem megfelelő követelmények .drog. toxoplazma .„rizikószülés" (kora-. 4.protozoa fertőzések pl.„fogós" szülés 3.nem indul meg az újszülött saját légzése . brutalitás) 3.vérkeringési elégtelenség az anyánál vagy a gyereknél . rohamos-. súlyos éhezés .érzelmi kötődés tartós hiánya 2.megalázottság .sorozatos kudarcok ..fájásgyengeség . Postnatális ártalmak .elszigeteltség .az elszenvedett igazságtalanság tartós állapota .külvilágtól való elszigeteltség .és fejméret aránytalansága) .és kortárscsoportok .felnőttek rossz példája .súlyos fokú sárgaság (Rh-. Perinatális ártalmak .mechanikus hatások .anya táplálkozási hiánya: avitaminózis.

„vizuális zárás": a részinformációkat képesek vagyunk egésszé alakítani.bárányhimlő szövődménye (pl. tehát ha egy szóból hiányzik egy betű. aminek következtésben a gyerek állandóan felcseréli a hasonló betűket (pl.vizuális ingerek pontos megkülönböztetése. ezért gondot jelent a diktálás utáni írás vagy az olvasott szöveg elmondása Az auditív szférában: •a hallási megkülönböztető képesség zavara: a gyerek nem tudja megkülönböztetni az egyik kimondott hangot a másiktól a „hallási zárás": a különálló hangokat kell egyetlen szóvá összeolvasztani. vagy a mondatban egy szó nem a megfelelő helyen van. illetve viszonyítási nehézségek léphetnek fel. 4. kiválasztott hangra koncentráljon.„Gestalt-látás": a gyerek részt lát egész helyett és ezért nem képes arra. hogy az összetett vizuális ingerhalmazból kiemelje a számára fontos. mint lényegtelet egyfajta gátlás alá helyezi.b-d) . a jelentést felismerjük és a hiányt korrigálni tudjuk. A hallási „alak-háttér" zavara lehetetlenné teszi. illetve agyi fejlődési zavarokat okoznak/okozhatnak. . dysgráfia.különböző modalitású ingerek esetén átfordítási. és elkülönítse a lényegtelentől . miközben a többit. ••- . dyscalculia) A vizuális szférában: . szavakat hagy ki az írás vagy az olvasás során. Tünetek a) A percepció zavarai (dyslexia.majd agyhártyagyulladás) . A „vizuális zárás" nehézsége miatt a gyerek betűket. agyvelőgyulladás) A biológiai ártalmak az agy egyes sérüléseit. lényeges információt. hogy a gyerek egyetlen.

folyamatos figyelmet igénylő feladatra. Feltűnően gyorsan és sokszor vált át egyik cselekvésből a másikba. 3. egyensúly. Képtelen koncentrálni iskolai munkájára. amíg sorra kerül. illetve egy játékszerrel. mint ahogy gondolkodnék. Mindig „úton van"illetve olyan „mintha fel lenne húzva" Az impulzivitás regisztrálásához három tünet meglétére van szükség a alábbiakból: Gyakran előbb cselekszik. •- b) Motoros működési zavarok . hogy „nem figyel oda". amit elkezdett. Gyakran nem tudja befejezni. a következő közül: 1. Életkorához viszonyítottan túlzottan sok ellenőrzést igényel. a csoportban nagyon nehezen tudja kivárni. Még ülőhelyzetben is izeg-mozog. Nem tud tartósan játszani egy játékot. vagy más. A figyelem zavara pedig legalább három tünetből állapítható meg. .hiperaktivitás Hiperaktivitás Ahhoz. hogy a diagnózis felállítható legyen a motorium területén legalább két tünetnek kell regisztrálhatónak lenni a alábbiak közül: A gyermek megállás nélkül futkározik. 5. Figyelme könnyen elterelhető. Játékokban. Feladatait. 2. 4. Képtelen egy helyben ülni.•- Taktilis és a kinesztétikus visszajelentések. a helyiség bútorait rendszeresen „mászókának" használja. Alvás közben is sokat mozog.és mozgáskoordinációs problémák jelentkeznek és iránytévesztés is felléphet. képtelen a méret és a távolság megítélésére és összetéveszti az irányokat is. Téri iránytévesztés: a gyerek tévesen határozza meg az objektum pozícióját a térben. a munkáját képtelen megszervezni. Gyakran észrevehető.

szinte kapásból válaszolnak. . A beszéd fejlődésének szakaszai: . c) Kognitív funkciók zavarai Figyelem: ••tartóssága sérült: rövid ideig tud figyelni elterelhetősége: gyakran „elkalandozik". azután . műveleteket tárolnak.mezőfüggő gyerekek: akik nem tudják kiemelni a releváns ingereket a háttérből. óvatosan reagálnak. . ahogy az embere felfogja a környezetéből érkező ingereket.például olvasásnál rosszul hangsúlyoznak. így azután keveset is hibáznak. d) A beszéd és a kommunikáció zavarai A gyermek jóval előbb tanul meg kommunikálni. Emlékezet: •Tárolásuk felszínes: nem viszonylatokat.A hiperaktivitás egyik legfontosabb tünete. Gondolkodás: ••A műveletek megfordíthatóságának felismerés (például annak biztos tudás. Kimondják azt. és ahogyan reagál rájuk. hogy a szabály irányította viselkedés akadályozott és alig képesek a kéréseknek.impulzív: Az impulzív stílusú gyereke viszont éppen csak rápillantanak a képekre. mielőtt felelnek.reflektív: A reflektív stílusú gyerekek lassan. igényeknek. vagy éppen valami egészen mással helyettesítik az olvasmányban szereplő szót. mint beszélni. ami elsőként az eszükbe jut. hogy a 3*6 és a 6*3 azonos művelet) Generalizációs képesség: a felismert megoldási elvet más feladatokban is alkalmazni tudjuk. Kognitív stílus: az a mód. jelentéktelen dolgok is elterelhetik a figyelmét. hanem a konkrét vizuális vagy akusztikus ingert próbálják megjegyezni. . utasításoknak engedelmeskedni. kihagynak szavakat. körültekintően összehasonlítják a képek apró részleteit.

A beszéd zavara a további fejlődésnek komoly akadálya lehet. egymást feltételező fejlődési fázisok. A beszédfejlődés zavarai: . A beszéd. gondot okozhat a „komplett".például a diszlexiás. ha környezete nem érti meg őt. majd hirtelen leáll. hibátlan mondatok megszerkesztése. 10%. diszkalkuliás gyerekek.08%. amit a gyermek éppen elsajátított. de kortársaihoz hasonlítva jóval alacsonyabb szinten. .A gyermek rendelkezik bizonyos szintű nyelvi készségekkel. a háttérben szinte mindig súlyos agyi károsodás mutatható ki. Bébinyelv: a gyermek szókincse meglehetősen szűk. gyermek még nem tud beszélni. Súlyos személyiségzavarban szenvedő gyerekek. de már érti. illetve drámai visszaesésé következik be. . aki ugyanazt a nyelvet beszéli. mielőtt azokat másokkal közölni tudná. az enyhén vagy középszinten értlemi fogyatékos gyerekek és a tanulási zavarral küzdő. amely a fejlődés további menetét akadályozza. Egymásra épülő.„receptív nyelv": a gyermek már dekódolja a szavakban küldött üzeneteket. és így képessé válik arra. illetve a kommunikáció zavara annál súlyosabb. egyébként jó vagy átlagos értelmi színvonalú tanulók jelentős része . .3-4 éves gyermek sem belső.„belső nyelv".. sem receptív. .„Szerzett beszédzavar" tartozik (0. minél korábbi az a sérülés. diszgráfiás. hogy beszédben kommunikáljon bárkivel. A gyereket pedig rendkívüli módon bántja frusztrálja-.„expresszív nyelv": ezen a szinten a gyermek már szimbolikus kódokká . 0. hogy megértse saját tapasztalatait. amikor a beszéd bizonyos életkori határig teljesen egészségesen fejlődik.A tanulási zavar stratégiai probléma! Legfontosabb a minél korábbi felismerés! .25%). amit mondanak neki. melynek segítségével a gyermek már képes árra. akiket baleset következtében neurológiai károsodás ér.szavakká formálja a gondolatait. sem pedig expresszív szinten nem mutatja jelét a beszéd megindulásának. Ide tartoznak a halláskárosodott.

gyenge kifejezőképesség 1. ismerethiány. túlmozgékonyság 7. megfelelő ismeretek 2. összerendezett mozgás 3.Az iskolaérettség kritériumai Iskolaérett 1. tartalmilag értelmes beszéd 2. szegényes szókincs. fáradékonyság 6. fejlett testalkat 2. a kéz ügyetlenség 5. kialakult finommozgások 4. tartalmilag elmaradt beszéd. fokozott mozgásbeli ügyetlenség 4. Beszédfejlettség 1. ép érzékszervek Iskolaéretlen 1. alakilag. érdeklődéshiány 2. megfelelő szókincs. jó kifejezőképesség Értelmi fejlettség 1. beszédhibák 2. látászavar Testi és mozgásfejlettség 3. infantilis gondolkodás. kialakulatlan lateralitás. érdeklődés. kíváncsiság . hallás-. iránytévesztés 1. a finommozgások kialakulatlansága. gyenge testalkat 2.

labilis érzelem: sírós. képtelen közösséghez 2. életkorának megfelelő alkalmazkodni. analógiás gondolkodási kialakulatlansága készség 6. tudatos figyelem. önkiszolgálás önállótlanság 3. illetve éretlenség 6. képes elviselni. a fogalmi gondolkodás 6. fegyelme elkalandozik 6. feladattudat. a feladatot abbahagyja. nem érdekli 4. kiegyensúlyozott érzelem 4. kudarc elviselésének képtelensége 5. tágabb 1. szabályok betartása 5. munkaérettség 4. megfelelő önuralom 1. helyzetfelismerésre önállóan nem képes. illetve éretlenség 3. csak örömelv szerint cselekszik 3. jó emlékezet. értékek elfogadása 5. probléma-megoldási 4. örömelv háttérbe szorítása 3. agresszív. probléma-megoldási képtelenség készség. kitartás 2. egocentrizmus a közösséggel szemben 3. analizáló-szintetizáló 5. hogy nem mindig éri sikerélmény 5. képtelen a célt előrevetíteni 1. félénk 4. a szabályokat nem érti Érzelmi akarati érettség.3. önállóság. képtelen a családtól. megfelelő magatartása 6. önuralom hiánya 2. fokozott játékosság . lényeglátás 5. érett gondolkodás. megfigyelése nem tervszerű 1. gátolt. amelyet már nemcsak az érzelem irányít amely az érzelmeknek alávetett. jó analizáló-szintetizáló éretlenség képesség 4. az emlékezet is esetleges Szociális érettség. feladattartás. gyermekközösségekhez való elszakadástól tud alkalmazkodni 2.

pajzsmirigy-kezelés) .intenzív dohányzás (napi 5 cigaretta) .„fogós" szülés 3. az életkori normáktól eltérő tanulási és szociális magatartást tanúsító gyermekek. akik az iskolában nem tudnak adottságaiknak megfelelően teljesíteni. hormonzavarai. (A gyerekek kb. ólom. rohamos-. Születés előtti (prenatális) faktorok: .környezetszennyező anyagok (pl. késői szülés) .hormonkezelés.drogfogyasztás .és fejméret aránytalansága) .elhúzódó szülés (medence.) Okai: 1.alkohol.„rizikószülés" (kora-.súlyos testi vagy lelki stressz. Szülés közbeni (perinatális) faktorok: . bizonyos gyógyszerek (pl. .vérkeringési elégtelenség az anyánál vagy a gyereknél .vérveszteség .fájásgyengeség . terhességi toxikózis .POS /Pszichoorganikus szindróma/ Látszólag egészséges.légzőközpont funkciógyengesége (koraszülöttnél) . higany) .az anya anyagcserezavarai. 5%-át érinti.vérszegénység . túlzott koffeinfogyasztás . Újszülöttkori (posztnatális vagy neonatális) faktorok: .nem indul meg az újszülött saját légzése .„túlhordás" miatt 2.köldökzsinór rátekeredése a magzat nyakára .placentaöregedés .

szociális ösztön hiánya . A gyermek „túljátssza" gyengeségeit. feladattudat-hiányának. feladateltitkolások. fokozott agresszivitás. évszakok megjegyzése nehéz) => Fokozott balesetveszély (közlekedési balesetek) Nevelési nehézségek: 1. fáradékonyság. de nagyon határozott és következetes irányítás. a gyerek tisztában van saját hiányosságaival => kényszerhazugságok.ingerlékenység. de nem túlkövetelni!" Bíztatás. ingadozó teljesítmény. szeriális (sorozat) megjegyzési gyengeség (pl. a legkisebb eredmény esetén is dicséret! Barátságos. 0 összeférhetetlenség) . az óhajtott látszat valótlan állítása => passzivitás. finom koordináció. napok. Kezelése: Nevelési tanácsok: Óvónők és tanítók felvilágosítása. fokozott mozgásigény . koncentrációgyengeség. Kisebbrendűségi érzés kialakulása. bohóckodik. vizuomotoros koordináció zavarai miatt).kritikátlanság. Testnevelési és a játékfoglalkozások nehézségei (mozgászavar. fegyelem hiánya miatt) => a felnőttek ezt szófogadatlanságnak. 6.súlyos fokú sárgaság (Rh-. csavargás. 4. mint butának.hiperaktivitás. 3. rosszakaratnak minősítik és megtorolják.és iránybizonytalansági problémák miatt) => fokozott diszlexia . tér. kiegyensúlyozatlanság. követelni. inkább „rossznak" tartsák. A gyermek magatartása fokozódó nevelési eltéréseket provokál => még súlyosabb magatartászavarok kialakulása. teljesítményingadozás.az agy egyes területeinek sérülése . Nevelési elv: „Fejleszteni. motoros nyugtalanság.írástanulás zavarai (a grafomotoros. emocionális labilitás .diszgráfia veszélye. formaészlelési.agyi fejlődési zavarok Tünetei: figyelemzavarok. Általános nevelési nehézségek (a figyelem zavar. iskolakerülés. magzatvíz félrenyelése) .. öngyilkosság kísérlet.légúti elzáródás (pl. Olvasás .vércukorszint süllyedés . 2. Pontos . 5. AB-. gyenge mozgáskoordináció irányészlelés (jobb-bal) és tájékozódás hiányosságai.

a koncentráció. MCD /Minimális Cerebrális díszfunkció/ Egyes agyi kérgi zónák fejlődésének. A gondolkodási és észlelési teljesítmények. és azok következetes és szigorú betartatása.részképességkieséseket .a nagy és finommozgások fejlesztésére. zene.rajz.nevezzük MCD-nek. illetve működésének időleges tempózavara.szabályok adása. Grafomorotos tréning . Gyermek-pszichoterápia. Gyógypedagógiai kezelés: Logopédus . Okai: organikus (agyi) elváltozások+negatív környezeti hatások Tünetei: •••••koncentráció és figyelemzavar emlékezetzavar észlelési zavarok téri tájékozódás zavarai beszédfejlődés zavarai . aki a gyerekkel kapcsolatban áll. enyhe éretlensége következtében fellépő időleges pszichikai fejlődési elmaradás tünetegyüttese.és írásmozgások fejlesztésére. felfogóképesség és a finommotoros koordináció fejlesztése.és ritmusterápia . Orvosi kezelés: Agyműködést stimuláló szerek adása. Fizikoterápia.beszédhibák javítása. Frostig-program vizuomotoros koordináció és a vizuális percepció fejlesztése. Néha szükséges a speciális iskolaválasztás extrém esetben beiskolázás előtti egyéni gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozás szükség esetén kis létszámú 15-6 fős fejlesztő osztály. a mozgások és a magatartás területén mutatkozó zavarokat . Magatartás-terápia. Gyermekpszichiátriai tanácsadás minden személy számára.

Nyelvi fejlődése retardált vagy sérült.•••- gondolkodási folyamatok zavarai magatartászavarok (impulzivitás. kognicíó. emlékezet-. koordinációs-. motoros változás. bármilyen intelligencia szintnél előfordulhat. neurológiai diszfunkciók) Pszichológiai okok (érzelmi zavarok) Szociológiai vagy környezeti okok (pl. gondolkodási-. olvasás-. Akiknél a fő tantárgyak elsajátításához szükséges pszichológiai folyamatok (percepció. írás-. Okai: Fiziológiai okok (öröklöttség. beszéd-.és finommotoros) Döntő ismertetőjegye: Tanulási gyengeség Általános egy részterületre korlátozódó: diszlexia.: „gettók") Tünetei: figyelem-. 2. hiperaktivitás) mozgászavarok (nagy. Átlagos vagy átlag feletti IQ-val rendelkeznek. betűfelismerés-. diszgráfia. a rendellenességek heterogén csoportjára vonatkozik. diszkalkulis Tanulási zavarok Az általános fogalom. számolási zavarok. . emocionális éretlenség. 3. rosszul tápláltság. szeriális viselkedés). A gyerekek következő csoportjai tartoznak ide: 1.

keresztezés) Szókincsvizsgálat . Vizsgálatok a tanulási zavarok érdekében Térbeli tájékozódás vizsgálat .kéz .Testünkön (bal-jobb.a beszéd tartalmi részének vizsgálata . Kimutatható agykárosodás és diszfunkciók MCD.) .formák: nagyság.4. 8.információs jelek Látási emlékezet vizsgálata . 5. mennyiség .szavakban vagy mondatokban válasza . alak. fent-lent) . Speciális terápiás programok és ellátások.spontán beszéd közben figyelve . megszüntethető (terápia).spontán beszéd megfigyelése (hogy hívnak.eseményképekről beszéljen a gyerek Beszédvizsgálat . Nem mutatható ki szenzomotoros sérülés. az egyformák és az ellentétek felismerése .szó után mondás . stb. Nem mutatható ki a 4.: rajzon bal-jobb. környezeti depriváció.a beszéd alaki részének megfigyeléséhez (artikulációs hiba és ritmuszavarok) .szem . emocionális zavar.képmegnevezés . szín. Akiknél a zavar mértéke változtatható.irányok .szóhasználat Fogalomalkotás vizsgálata Különbségtétel vizsgálata Vizuomotoros rendezési funkciók vizsgálata (BENDER „A" . 7.Síkidomok (pl. mentális retardáció.képek megnevezése. hol laksz. öröklött betegség. a hét napjai) . 6. pontban felsoroltak. évszakok.időbeli tájékozottságra vonatkozó kérdések (napszakok.láb Látási megkülönböztető képesség vizsgálat .próba csak pszichológus végezheti!) Dominancia vizsgálata .

terjedelme. A figyelem elmaradásai a) Általános elmaradás: A figyelem koncentrációja.Milyen hangot hallasz a szó elején. látási-. Pl.neurodinamikai okok: kérgi ingerületi és gátlási .hangösszetétei séma .negatív otthoni hatások b) A figyelem fejlődési elmaradása: összetett és tartósan ható okok következményeként kialakult jellemző személyiségjegy. . Az elmaradás okai: a) Átmeneti figyelemzavar: . mint a normál egykorú átlag.szótagolás A figyelem fejlődési elmaradásai A figyelem fejlesztése I.: hallási-. közepén.előre kopogott ritmus utánzása .egészségbeli probléma . átkapcsolhatósága a különböző feladatok végzésénél egyre gyengébb.időleges testi .iskolai/óvodai kudarcok .szóalkotás .ritmusutánzás vizsgálata .mese visszamondása Hangemlékezet vizsgálata . tartóssága.Beszédemlékezet vizsgálata . megosztottsága. mozgási figyelem gyengesége II.analógsorok utánzása Szóanalízis .beszédhangok Hallási megkülönböztető képesség vizsgálata Ritmusfelismerés . b) „Különös" elmaradás: Csak egyes pszichés folyamatokban a tanulás szempontjából fontos területen jelentkeznek.zörejek . végén? .

III.épüljön be a tantárgyi és a szociális tanulás egész folyamatába. . kölcsönös hasonulása => a bevésést az objektumok különbségi összehasonlításával végezzük. kritikai attitűd. önkontroll járatlansága. kimerítő . Modifikált ismétlés: a tanultak új szempontok szerinti feldolgozása.terjedjen ki a figyelem teljes körű fejlesztésére. .alapozzon a gyerek aktivitására. cerebroaszténiás gyerekek. .mindig konkrét legyen Az emlékezet korrekciós nevelése Szempontok az emlékezethez: ••••a retardált gyerekek fejlesztése gyorsabb.kapcsolódjon a kompler önirányítási kép fejlesztéséhez.folyamatok meglassúbbodása.kapcsolódjon a többi értelmi képesség fejlesztéséhez. . de kisebb . Jellemző az emlékképek gyors. infantilis gyerekek . időben jól elosztott. kellő számú ismétlése. . tanulási érdektelenség gyengesége. A figyelem fejlesztésének általános követelményei: . igényszint gyengesége Különös jellemző: infantilis gyerek.Személyiségfejlődési okok: gyengébb intellektuális aktivitás. => A tanultak rendszeres.nagyobb mértékben a retardált gyerekek minden csoportjára. felelősségérzet gyengesége. . megerősítése. . mozgékonyságuk enyhébb gyengesége Különös jellemzői: MCD-s gyermekek.ne legyen fárasztó.járjon együtt a belső motiváltság fejlesztésével.

•- Jellemző a bevésett objektum jellemző tulajdonságának felerősítése vagy elhagyása => csökkenthető az objektumok célzott szóbeli elemezéssel történő bevésésével. Képszerű anyag felismeréséhez: a hasonlók egyidejű bemutatása. a szövegértés és a szövegátalakítás problémáiban jelentkezik. az olvasástechnika. Szövegek felidézéséhez: segítő képek. A hasonlók „kioltják" egymást. A leggyakoribb tanulási zavar. A betűk hasonlóak lehetnek egymáshoz: . Tünetei: I. Betűtévesztések: Hasonlóság alapján jönnek létre homogén gátlás (Ranschburg Pál): hasonló elemeket tartalmazó anyagot nehezebben tanulunk meg és könnyebben felejtünk el. segítő kérdések. ••- Dyslexia A dyslexia a betűtanulás. Tünetek az olvasásban: 1.

Reverzió (megfordítás): a betűk sorrendjének felcserélése: pl.betoldások: pl. „friss" helyett „fis" . Egyesek nemcsak az olvasott szöveget. . A szövegértés hibái: A szövegértés korrelál a dyslexiás gyermek szókincsével. de szeretné a hibákat elkerülni. Hibás kombináció: a szót alkotó betűsor teljes végigolvasása helyett néhány jellegzetes betű alapján próbálja emlékezetből előhívni a szót. „pelyhes" helyett „pehér" 6. mind fonetikai szempontból hasonló mássalhangzók: m-n. k-t stb. majd hangosan kimondja 7. 2. Hasonló módon képzett mássalhangzók: s-sz.Némán elszótagolja. b-d. c) Mind alaki. „friss" helyett „firis" 3.a) Alakilag (vizuálisan): h-n. hogy hibásan olvas. A tempó lassúsága: Igen sok. f-t b) Kiejtés és hallás szempontjából (fonetikailag): Zöngés-zöngétlen mássalhangzók: v-f. de nem minden dyslexiás gyereknél fordul elő. hanem a szóban elmondott történetet sem értik meg teljesen. A szövegértés hibái több szinten állhatnak elő: a) Szavak szintjén: az olvasott szó hiányzik a gyermek szókincséből. g-k. A . cs-zs stb. z-sz stb Hasonló helyen képzett mássalhangzók: ty-ny. d) Magánhangzók tévesztései: köztük sok az azonos elemből. de ez a kísérlete nem sikerül: pl-: „tralán" helyett „talál" 5. vagy nem tudja gyorsan emlékezetébe idézni. „gém" helyett „még" 4. egymástól kis eltéréssel felépített betűalak: ó-ő. a) Lelassult pszichomotorikum b) Rossz olvasástechnika: Tudja. Szóroncs: amikor valamely szó betűinek legalább 50%-a hibás: pl. ú-ű stb. Betűkihagyások: pl. sz-zs stb.

3. Helyesírási hibák: hosszú-rövid hangok hibás jelölése. mint az olvasás hibáinál. Ezeken kívül jellemző még a hasonló vonalvezetésű betűk tévesztése: a-o.Nem ellenőrzik magukat. és találják meg az egymásra vonatkozó szavak közötti összefüggéseket. nyomatéka változik 2. a dyslexiás nem. v-u. hogy értették-e a szöveget. . c) Szövegszinten: . reverziók. megkésett beszédfejlődés 2. A fonetikus írás hibái: betűtévesztések. Gyenge a szájtérben való tájékozódásuk 4.kevés az aktívan használt szó . A vonalvezetés hibái: a betűk nagysága. -betoldások. II. Gyenge a hallási figyelme és analízis 3. ly-j tévesztése. szóroncsok.: „taníts" helyett „tanics" III. A beszéd területén megnyilvánuló tünetek 1. különféle hasonulások hibás jelölése: pl.normál olvasó gyermek az ismeretlen szó jelentését próbálja kitalálni a szövegösszefüggés alapján.A személyes és a vonatkozó névmások nem teremtik meg számukra az egymás után következő mondatok közötti összefüggést . és nemértés esetén nem térnek vissza egy-egy előző részletre.Kevésbé tudják felhasználni a szöveg tárgyáról már előzőleg szerzett ismereteiket. hogy megkeressék a hiányzó adatot vagy összefüggést. -kihagyások. Szegényes a szókincsük: . mint a normál olvasóknak. h-f stb. gyakori a pöszeség 5. b) Mondatok szintjén: A dyslexiás gyerekek nehezen tagolják a mondatokat szólamokra. Az írásban előforduló hibák: 1. dőlése. emiatt kevesebb ismeretük is van.

ami szomatikus tünetekkel párosul/nyilvánul meg (éjjeli ágybavizelés . a munkát zavaró viselkedés stb.mondataik rövidek. egyszerűek .) .néha enyhe diszgrammatizmus jellemző .szótalálási nehézségeik vannak . iskolakerülés. felvágás.enuresis noctuma. lopás stb. A magatartásban fellépő tünetek: A dyslexiások 90%-ánál fordulnak elő magatartási zavarok (dekoncentráltak.alárendelő összetett mondatokat spontán még 12 éves korban is alig használnak 7. gyomos. esetleges enyhe organikus károsodásából (1. hazugság. szegényes a mondatalkotás: .) . evési-alvási zavarok. tic.Félelemmel teli visszahúzódás. beszékelés .encopreses. b) Másodlagos magatartási zavarok: A sok kudarcélmény nyomán alakulnak ki. dadogás. csúfolódás. sok evés stb. fáradékonyak.Kompenzáció (bohóckodás. gyenge a szövegemlékezet: nehezen tanulnak verseket és sorrendben elmondandó dolgokat IV.. teljesítményük változó stb.nehezen tanul új szavakat 6. Tünetei: .:POS) adódnak.Védekezési és kitérési mechanizmusok (munka megtagadása. dac. ekcéma stb.Agresszivitás (veszekedés. szemrehányást kerülő környezetben pozitív előjelű kompenzáció is lehetséges (pl. veszélyes merészség.) Elfogadó.) . irigység. eszméletvesztések. a házi munkába való intenzív bekapcsolódás) .) a) Elsődleges magatartási zavarok: A dyslexiás gyerek személyiségéből.és fejfájás.

Egyéb tünetek 1. .Az iskolai munka örömének megalapozása .Megfelelő önértékelés kialakulása . Nehezen alakul ki a testséma 4.passzívak az anyanyelvi foglalkozásokon . Ügyetlenek a finommozgások 5.nem szeretnek mesét hallgatni . Dominanciazavarok 3.V.Az olvasás-írás hibás technikai kialakulásának megelőzése . részen túl: . Fejletlen a ritmusérzék: A ritmus-vizsgálatok eredményei magasan korrelálnak a későbbi olvasás-tanulásban elért eredményekkel.A másodlagos neurotikus tünetek kialakulásának megelőzése . Rossz a tájékozódás térben és időben A dyslexia prevenciója Minél korábban kell elkezdeni! Célja: . 2.nem szeretnek verset mondani (nehezen tanulják meg).A beszédkészség fejlesztése .A szociális beilleszkedés elősegítése Miről ismerjük fel az óvodában? „A tanulási zavarok előjeleinek megfigyelése" c.

Téri tájékozódás fejlesztése 4. Pontosan ismeri 3. Csak olyan betűt tanítunk.Mindenképpen dyslexia-veszélyeztetettek azok. sz.A logopédiai kezelés szünetelésekor a már kialakult tiszta beszédhangok (főleg r. a kitartás és a beszédkészség fejlesztését is jelenti.esetleges hibák azonnali javítása (megtapadás elkerülése!) . Sok gyakorlási idő.nem kezelés (a gy. akik nem használnak zöngés mássalhangzót. „kabát" helyett „kapát") A dyslexia-reedukáció (Meixner Ildikó) Reedukáció = újranevelés: . vagy étvesztik aszavakban a zöngés. Erősen épít a beszédre 2.Miről ismeri fel a logopédus? .zöngétlen mássalhangzókat (pl. Az alapjaitól kezdődően újra kell tanítani az olvasás-írást. amelynek a hangját a gy. Alapelvei: 1. Nem beteg) . s) újra elvesznek . A dyslexia-reedukáció az olvasás újratanításán túl figyelem. az emlékezet.nem korrepetálás (nem lehet az addigi módszerrel és a tananyag ismétlésével segíteni). Hibák megelőzése . a rossz irányba megindult személyiségfejlődést jó irányba kell „terelni".A már kialakított beszédhangokat nagyon nehéz automatizálni (beépíteni a beszédbe) . Homogén gátlás kiküszöbölése 5. sokszívű gyakorló anyag 6.

4 fő) 9. szófelcserélés.7. Rendszeresen sok szemléltető eszköz . Az írás grafikai kivitelezésének nehézsége és hibái (vonalvezetés.) Ujj. betűnagyság.) A hasonló mozgással írt betűk megkülönböztetésének gyakorlása.) „Írásfélelem"-oldó gyakorlatok. Grafikai hibák (másolás után) •nagyság-. vonalkettőzés. Sok dicséret 8. szóismétlés. A szemléltetés ne váljon öncélúvá! Dysgráfia Tünetei: ••A betűírás elsajátításának meglassúbbodása.kezdetben több szemléltetés. betű-elhelyezkedés hibás).és kézmozgás fejlesztése: lazító gyakorlatok. vonalkettőzés.képességfejlesztő gyakorlatok . 2. Kis csoportban történik a fejlesztés (max. hibás betűelemek. kapcsolási hibák: betűkapcsolási hiány és hibák.szintézise hibás (szókihagyás. Változó és aránytalan nagyságú. betűelem-elhagyás. írásjelek hiánya) ••- A mozgási eredetű íráshibák korrekciója: 1. hibás egybeírások. A mondat szóösszetételének analízise . távolsághibás betűírás. felesleges ismétlés). 3. betűkihagyás. A szó hang-betű analízisének hibái (betű és/vagy szótagcsere. mozgási imitációk. később fokozatos csökkenés 10. alaktorzulás. elhelyezkedés-. felesleges és hiányzó betűelemek. betűkapcsolás. •- .

neurológiai eltérések megállapítása .Dyscalculia Matematikai teljesítményzavar: ••számfogalom kialakulása hiányos aktív gondolkodási műveletvégzés zavara Potenciálisan dyscalculia . és rajzban . beszédhibás gyerekek megkésett beszédfejlődés dyslexia-veszélyeztetett gyerekek A dyscalculis olyan szint alatti teljesítmény.globális mennyiségfelfogás felmérése (pl.saját testén tájékozódás .mennyiségi relációk alkotása .intelligencia és a különböző részképességek szintjének megállapítása (Snijders . ahol az egyén a matematikában a tőle elvárt képességek szintje alatt kórosan elmarad.: mutass 3-t. 5-t) .veszélyeztetettek: •••Okai: ••agyi strukturális elváltozások. agyi strukturális diszfunkciók.MCD-re utaló tünetek megállapítása . síkban.és térbeli relációk alkotása .soralkotás pálcikákkal. Dyscalculia-prevenciós vizsgálat Orvosi vizsgálat (gyermek-ideggyógyászati): .egyszerű szöveges feladatok megértése . időben való tájékozódás.számfogalmi körök felmérése .gondolkodási műveletek felmérése (főleg analízis- .műveletek végeztetése .számlálás oda-vissza megfelelő számkörben . Bender-teszt) Gyógypedagógiai vizsgálat: . .sík.egyéb kóros elváltozások megállapítása Pszichológiai vizsgálat: .térben.Oszien nonverbális intelligenciateszt.

. írása . feladattartás.Műveletek lejegyzése a felismerés szintjén. felépítése. Vizsgálati (megfigyelési) szempontok: . . taníthatóság. alapvető mértani ábrák. .Számemlékezet fejlesztése (érzékelés-észlelés.Formák. .Saját testen. a matematikai relációs szókincs használatát.Érti-e a matematika nyelvén adott instrukciókat? .A számfogalom magában foglalja: a számtanulást. koncentráló képesség fejlesztése. önfegyelem. Gyermekvédelem ● A gyermekek védelmének rendszerében fontos feladatokat látnak el az egészségügyi és szociális intézmények (háziorvosi. térben. A dyscalculia-prevenciós foglalkozások legfőbb területei: . gondolkodás és a beszéd fejlesztésével kölcsönhatásban).számelmélet vizsgálata. a rendőrség. . a mennyiségi egyezést. számjegyek kirakása. kitartás. .grafomotoros fejlesztéssel kapcsolta. utánzása. koncentráció képesség. emlékezet. különösen a nevelési-oktatási intézmények. kitartás.Feladathelyzetben mutatott figyelem. emlékezet.) valamint más ágazatokhoz tartozó szervek. síkban. . védőnői.Számfogalmak elmélyítése (a cél: biztonsággal tudjon manipulálni velük). időben való tájékozódás kialakítása. stb. összefüggések felismerése) .szintézis. az ügyészség. . a globális mennyiség-felismerés biztonságát.Motiváció felkeltése. családsegítő szolgálat.A szövegmegértés fejlesztése (szöveges feladatok). figyelem.

Mint látjuk. Szükség van-e a kötelezésre? 3. A helyzetfelmérés. A tv-ben megfogalmazott alapelveknek a valóságban történő megvalósítása azonban várhatóan hatalmas terheket ró majd az önkormányzatokra. Azonnali beavatkozást igényel-e az eset? A szolgáltatás meghatározása: 1. ifjúsági. rájuk bízva e szemlélet megvalósításához szükséges új. Ennek megfelelően a tv. ● A törvény értelmében a hivatásos pártfogói tevékenység is új formában működik. Mi a közvetlen célja a beavatkozásnak? 4. pedig a települési önkormányzat családgondozói végzik. új a családokhoz közelebb álló. létrehozását. adatok. Elég-e az önkéntesen igénybevett ellátás.szakmai szempontból mindenképp indokoltabb. döntés: 1. az eddig védő-óvó pártfogásnak megfelelő preventív célú gondozást. Veszélyben van-e a gyermek? 3. működtetése kapcsán nagyobb hangsúlyt helyez az önkormányzatokra. A preventív gyermekvédelem eredményes működésének kulcsfontosságú intézményei lesznek a Gyermekjóléti Szolgálatok. hanem növekszik. Megvalósítása. Mi a hosszabbtávú célja a beavatkozásnak? . átstrukturált intézményhálózat kialakítását. A törvény egyértelműen a preventív gyermekvédelem megerősítését célozza meg. családi problémákra a megoldási módokat.mikrotársadalmi közegben keresték a gyermekvédelmi.● A települési önkormányzatoknak a rászoruló gyermekekkel szembeni ellátási felelőssége nem csökken. dokumentumok állnak rendelkezésre? 2. Milyen bizonyítékok. A bűnelkövető fiatalkorúak pártfogói felügyeletét a megyei gyámhivatal keretében működő hivatásos pártfogók látják el. szolgáltatás? 2. ill a kisebb településeken a gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személy vagy személyek. ill.

időhatárok meghatározására és felülvizsgálatára? 7. segítség nyújtható? Szempontok a gyermek helyzetének vizsgálatához: .A gyermek korának.A család milyen mértékben elégíti ki szükségleteit? A probléma súlyossága: . mentális képesség az ellátásra. érettségének megfelelő állapota . Van-e esély a rövid távú sikerre? 8.Az elkövető és a gyermek viszonya . szolgáltató. szolgáltatások.5. Mikor kerül sor a célok és eszközök. .A korábbi előfordulás története Az elkövető (bántalmazó) elhanyagoló: .Együttműködési készség .A gyermek viselkedése . képesség . szakember? 6.intézmény.Szándékos volt-e a cselekmény? .Az elkövető saját élettörténetében van-e hasonló történés? .Az előfordulás gyakorisága . Milyen más ellátások.Milyen külső kontroll áll rendelkezésre? .Fizikai bántalmazás volt-e előzményként? .Szülői készségek.A korábbi történés .Ki az elkövető? .Fizikai. Ki fog beavatkozni.A sérülés jellege és súlyossága .A gyermek kora. belátására .

Elszigeteltség.Mobilitás ..földrajzi. tsd-i .A gyerekkel való kapcsolat minősége Környezeti tényezők: .A gyermek korának megfelelő gondozói viselkedés képessége . stressz .Konkrét helyzetben keletkező feszültségek Az észlelés retardációi Fejlődésben elmaradhat: ••látási észlelés hallási észlelés .Élethelyzetből fakadó feszültségek. izoláció.

Fejlesztése: I.kiindulás: gyermek bioritmusa. látási-. MCD.napirend összeállítása .mondatszerkesztés időhatározóval . érzelmi-akarati élet fejletlensége. Okai: gyenge a kölcsönhatás a hallási-. gyengén-látás. beszéd-retardáció. A hallási fogyatékosság Orvosi értelemben: a hallásképesség valamilyen károsodás következtében az éptől eltérést mutat. holnap. . Időszakaszok és sorrendiség észlelési hibáinak fejlesztése: .fogalomrendszer kialakítása.•••••- mozgási észlelés tapintási észlelés szaglási észlelés idő észlelés tér észlelés Okai: nagyothallás. megfigyelőképesség gyenge. események sorrendiség észlelési képességének elmaradása.vagy mozgási észlelés között. Az időtagolási képességnek gyengesége: A mozgás bekapcsolása a tevékenységbe! . Általános jellemzői: figyelemzavar.időfogalom ellentétpárjai. utána. tudatosítása: előtte.eseményképek sorba rendezése . Verbális időorientációs feladatok: . végzése . analizáló-szintetizáló képesség gyenge.gyorsabb-lassabb mozgások összehasonlítása.mozgás adott idejű végeztetése . III. tapintási. tegnap. .ütemes mozgások végzése . Az időészlelés retardációja Időszakok. élményanyag.metronómütések alkalmazása. II.

zajártalom.Pedagógiai szempontból: azokat tekintjük hallási fogyatékosoknak.Hamar elfáradnak. középfülgyulladások. olvasási tempójuk lassúbb. retardált beszédfejlődésben.íráskorrekció .és megértés biztosítása. . 2.Nehezebben illeszkednek be a közösségbe.logopédiai segítség igénybevétele . . A pedagógus feladatai a halláskorrekcióban: . akiknél a hallássérülés anomáliás fejlődést okoz. kiejtés javítása) .hallási figyelem aktivizálása . Nagyothallás: a beszéd tagolt észlelését és hallás útján történő önálló elsajátítását valamilyen szinte.helyes ültetés => a beszédészlelés.a gyermek beilleszkedésének segítése A gyengén látó gyermekek oktatásának nehézségei . de az ép hallókhoz képest csökkentmértékben lehetővé teszi. . szavak. fertőző betegségek szövődményei.) Vezetéses jellegű hallászavar: külső. veleszületett. Formái: ••Süketség: a hangérzékelés teljes hiánya.Látási észlelésük lassúbb.) Idegi jellegű hallászavar: csigában.intenzív beszédkorrekció (hangok. .Írási.hallásállapot figyelemmel kísérése . az éptől eltérő lelki sajátosságok.és a középfülben. . beszűkültebb. agykérgi hallóközpontban. Fajtái: 1. A rendellenes fejlődés beszédhiányban. hallóidegben. Okai: genetikai eredetű. pontatlanabb. kialakulásában nyilvánul meg.

kellő megvilágítás .) ízületi bántalmak 4. Gano 1966.) agyhártyagyulladás utáni állapot .) gerincferdülések 2.) csípőficamok 3. gyakori pislogás.) izomsorvadások 6. fáradékonyság. alapján): •••veleszületett mozgásszervi fogyatékosok betegségből eredő mozgásszervi fogyatékosok baleset okozta mozgásszervi fogyatékosok Megjelenési formái: 1.megfelelő ültetési rend .a szemüveges gyerek beilleszkedésének segítése. szemdörgölés. Mozgásszervi fogyatékosság Mozgásszervi. Csoportosítása (V. összehúzott szemrés.elfáradás megelőzése .a szemüvegviselés megkövetelése . fénykerülés. megszokottól eltérő fejtatás és olvasási távolság.) vérzékenység következtében kialakuló mozgásszervi fogyatékosok 5. fejfájás.a látás .A nevelő feladatai: . szervrendszeri elváltozások következtében a helyzetváltoztatási és manipulációs készség korlátozott. Az egészséges gyerekek látásvédelme érdekében: •••Az ültetési rend változtatása Kellő megvilágítás Figyelmeztető jelek esetén szemorvoshoz küldje a gyermeket! Ezek: fokozott könnyezés.megfelelő nagyságú szemléltetések .

hangképzés (fonóció) Kisagy . gyermekgyógyász Orvosi beavatkozások a korrekció érdekében: műtétek.) gerincsérülések 9. fogszabályozás. fül .motoros appanótus (artikulációs sérülés) Közti agy .orr .a beszéd kifejező jellege Vizsgálatok a diagnosztizálás érdekében: Orvosi vizsgálatok: audiológiai-.) little-kór 8.) gyermekparalízis Mozgáskorrekció az általános iskolában (óvodában) célja: ••az enyhébb hibák kijavítása a mozgástanulás elősegítése (nagy. gyógyszeres kezelés. Beszédzavar: beszédképesség rendellenessége + beszédmozgás vezérlője a központi idegrendszer.és finommozgás) Speciális nevelési feladatok: •••a beilleszkedés segítése az értékelés reális legyen pályaorientáció segítése.foniátriai vizsgálat medicinális oldal Prevenció .gégész. fogkónati-.korai felismerés . ideggyógyász.7.kezelés Élettani beszédhibák korrekciójára 5 éves korig nincs szükség. A beszédhibás gyermek . hallókészülék. Logopédiai vizsgálat .pedagógiai jellegű vizsgálat Beszédpatológia . terápia. Nyíltagy .

Beszédzavar: A beszédképesség rendellenessége. motoros hallónémaság . A beszédhibák csoportosítása: 1. agramatizmus.megkésett beszédfejlődés 2. sok mese.pöszeség .dadogás . beszédfélelem. Gyermekkori hallónémaság Fajtái: a.alacsony szókincs. tartós pöszeség.Logopédus .. A beszédfejlődés csoportosítása: . Ritmuszavarok: . Főbb tünetei: . szótagismétlés.Pedagógus és szülő feladata: beszédfejlesztő gyakorlatok. hadarás.Orr-fül-gégészeti vizsgálat (hallássérülés kizárása) . A kiejtés zavarai: . szókincsfejlesztés.hadarás A megkésett beszédfejlődés A gyerek 3 éves kora után kezd beszélni.orrhangzós beszéd 3. szócsonkítás. dadogás Kezelése: .

Kezelése: Szakvizsgálatok (hallás. szenzoros hallónémaság Motoros hallónémaság: 3 éves kor után is némaság. amit önkéntelen vagy szándékos együttmozgások és pszichés zavarok (beszédfélelem.A hallási figyelem fejlesztése . önértékelési zavar.görcsös megakadás . beszédszervek) -> logopédus + pszichológus . A dadogás beszédneurózis Tünetei: . nagy fokban késleltetett beszédfejlődés áll fen. megértésére. zárkózottság. Szenzoros: A gyermek ép hallása ellenére képtelen a beszédhangok felismerésére. módszerválasztás az olvasás-írás tanításában (analizálószintetizáló) .Nagyon sok hang-betű analízis Dadogás A legsúlyosabb beszédhiba. ill.aritmia .beszédszervi mozgásgyakorlatok . kísérnek. aritmiája. agy. a beszéd görcsös megakadása.hallásnevelés A pedagógus teendői a beszédhibák korrigálásában: . stb. jó hallás és átlagos intelligencia ellenére.b.Mindig helyes és tiszta beszéd! .Helyes.együttmozgásos .

értelmi vagy a személyiségfejlődésbeli tempó meglassúbbodottsága. ne javítsák ki! Tereljék el a figyelmét a beszédhibáról Önbizalom növelése Sok mese.Nyugtalan típusnál: o Hipertóniás.ikerterhesség .. koncentrációgyengeség. aritmiás Kezelése: Pszichológus + logopédus A szülő és a pedagógus tennivalói: Ne szakítsák félbe.v.terhességi toxikózis . ingerlékenység .pszichés zavarok Fajtái: clonusos . közömbösség.koragyermekkori bélműködési zavarok a központi idegrendszer érésbeli elmaradásai -> reverzibilis anomáliák Tünetei: . Okai: . zárkózottság.légzészavar . szétszórtság. vers tanítása.görcsös megakadás . gátlástalanság. hallgatagság. meggondolatlanság.Gátolt típusnál: o Passzivitás.tónusos megakadás . fáradékonyság .koraszülés . bábozás Infantilis gyermek A testi.enyhébb szülési sérülés .

Az infantilis gyermek és az értelmi fogyatékos megkülönböztetése: Bödör J.a gondolkodás közvetlenül sérül . a játékban is önállótlanok. 63-66.a játéktevékenység sérült. nehezen vagy egyáltalán nem korrigálható . Nev. mint az értelmi fogyatékosok megoldásánál .debilnél: IQ=50-70 .a játéktevékenység nem sérült.az érzelmi stimulálás kis hatású az értelmi tevékenységben .az egész személyiség fejlődése fogyatékos .nem az egész személyiség marad el a fejlődésben . passzívak . (Köt!) A személyiség Infantilis gyermeknél: • • Értelmi fogyatékosnál • • • . a játékban önállóbbak és kezdeményezőbbek. általában kritikusan reagálnak a pedagógus észrevételeire • .: Korr.Gondolkodás közvetlenül • .Az értelmi feladatok megoldásának nehézsége csak egyes esetekben fordul elő. időleges az elmaradás.az érzelmi stimulálás jelentős hatású az értelmi tevékenységben . inadekvált érzelmi reakciók • • A megismerő tevékenység Infantilis gyerekeknél: • • Értelmi fogyatékosnál: • • • . teljesen korrigálható .o.az értelmi feladatok megoldásának fogyatékossága általános.hibáikhoz kritikusan viszonyulnak. igyekeznek kijavítani.IQ=75-85 között .hibáikat nem ismerik el és feladataikban gyakoriak a figyelmeztetésre adott kritikátlan.

örökletes terheltség • • A fejlesztés-fejlődés dinamikája Infantilis gyereknél: • Értelmi fogyatékosnál: • . általánosak • • A felsőbb idegrendszeri tevékenység és szomatikus státus Infantilis gyerekeknél: • Értelmi fogyatékosoknál: • • • • . a beszédfunkciók megfelelőek. és II. jól aktivizálhatóak latens fejlődési lehetőségeik . kóros ismétlődések lépnek fel) . merevek. az emlékezet zavarai súlyosan tartósak.az összetett feltételes kapcsolatok kialakítása a I.a gyógypedagógiai nevelés • .a motorika megfelelő.a motorika többnyire egészben fejletlen .előfordul kóros. és II. fejlődési zónái beszűkültek .a testi arányok főleg a koponyára jellemző („kisfejűség". az emlékezet nem terjednek ki minden területre • . de a test nem aránytalan . de hiányzik a kóros inercia (az idegi folyamatok mozgékonyságának kóros sérülése) .a figyelem.az idegi folyamatok inerciásak (kórosan lassúak.a beszédhibák mellett a szókincs szegény. de a szókincs. vagy csak enyhén elmaradott . jelzőrendszer kapcsolata . a beszédfunkció fogyatékos .sérült a beszéd.egyes esetekben enyhe örökletes diszfunkciók figyelhetők meg • • • .előfordul az idegi folyamatok enyhe meglassúbbodása.a testi fejlődés elmaradhat. jelzőrendszer együttes tevékenységével folyik .A figyelem. „vízfejűség") . vagy csak kisebb elmaradást mutatnak .a segítséget nem tudják kellőképpen hasznosítani.Előfordul beszédhiba.• nem sérült . illetve az I.feladatmegoldásnál jól használja fel a segítséget.

frusztrációpróbák 2. a szociális tanulás gyengesége. mesedramatizálás.) Pedagógiai vizsgálatok: neveltségi szint felmérése. környezettanulmányok. felgyorsul és teljesen normalizálódik következtében enyhülnek a fejlődési fogyatékosságok. vagy hibái miatt a társas kapcsolatban és együttműködésekben fellépő önszabályozási nehézség és zavar megnyilvánulása. de a fejlődés dinamikája mennyiségileg és minőségileg is tartósan és jelentősen elmarad a normálistól (életkortól elvárható átlag) Magatartászavarok Fogalma: A magatartászavar szocializációs zavar. szociális érettség vizsgálata 3. bábozás) A magatartászavarok típusai: 1. önértékelési vizsgálatok. ami a társadalmi beilleszkedéshez szükséges szerepviselkedések és velük kapcsolatos ösztönzések.) Neveléslélektani vizsgálatok: szokások. alkalmazásának vizsgálata 4. érdeklődési vizsgálat. Mérték alapján: a) időleges vagy rövid idejű magatartási hibák b) tartós vagy elhúzódó magatartászavar .• .és igényszintpróbák. Eredet alapján: a) öröklött b) környezeti ártalmak következtében létrejött: biológiai és/vagy pszichoszociális jellegű ártalom 2. önismereti. viselkedésmódok elsajátításának. Diagnosztizálása: 1.) Szociálpszichológiai módszerek: szociometria. jellem. ismeretek és képességek elsajátításának és alkalmazásának anomáliája.) Klinikai pszichológiai technikák: személyiségtesztek. követő megfigyelés (utóbbihoz kapcsolódva: szerepjáték.a fejlődés dinamikája a megfelelő nevelői eljárások hatására kedvezően nő.

d) Regulációs szféra zavarai: énkép-fejlődési zavarok (hibás önértékelés. A beilleszkedési nehézség foka alapján: a) Disszociális beilleszkedés: a kontakus. rosszindulatúság. konfliktusokra. g) Jellemfejlődési zavarok: megbízhatatlanság. b) Érzelmi . az interakciókban felmerülő problémákra. erkölcsi kontaktushelyzet. b) Aszociális beilleszkedési zavar: súlyosabb kapcsolatfelvételi nehézség. kódos érdeklődés. . dacreakció. kritikátlan magatartás. c) Antiszociális beilleszkedési zavar: kifejezett közösségellenes magatartási megnyilvánulásokra vonatkozik. gátlásosság. A megjelenés személyiségi szférája alapján: a) Motivációs szféra zavara: érdektelenség. passzivitás. közösségen kívüliség. f) Szociális képességek zavarai: empátia gyengesége. kóros közömbösség. 4. (szándékos szembeszegülés. döntésképtelenség. indokolatlan jókedv.Kompenzatív (egyszerű kárpótlás) reakcióképzés: a kudarcot valamilyen területen kárpótló. .3. az akadályoztatás élményének a leküzdését szolgáló reakcióképzés valamilyen területe túlzott mértékű. Reakcióképzés: A társas kapcsolatokban. levezető viselkedésmód. kiegyenlítő. indulati kitörés. Általános nevelési eljárások: . A magatartáskorrekció eljárásai I. hibás igényszint). szorongás. túlértékelés. c) akarati élet zavarai: akaratgyengeség. kóros önbizalomhiány. trágár beszéd.Dekompenzatív (pótláshiányt mutató) viselkedésmód: a kudarcot kárpótló kompenzáció hiánya miatt visszaesések mutatkoznak a személyiségfejlődésben. e) Motoros funkciózavar: hipermotilitás. kapcsolatteremtés kialakulatlansága. kudarcokra. kóros lassúság. belső feszületségtűrés hiányossága.Hiperkompenzatív (túlpótló) viselkedésmód: a sikertelenség kárpótlását. Rendellenes viselkedésmódok alapján: a) Rendellenes viselkedés: Időleges viselkedésmód. önkontrollzavar. amit reakcióképzéssel hoz létre a gyermek.indulati élet zavarai: ingerlékenység. . hangulatzavar. rosszindulatúság. felelőtlenség. deviáns magatartás) 5. az akadályoztatás negatív élményre adott időleges viselkedésmód. együttműködés és a kommunikáció gyengesége jellemzi.

sporttevékenység. figyelemelterelés.az érdeklődés fejlesztése tanulási problémahelyzetekkel. . meggyőzés.követelés. eszközei: a hibás együttműködés feltételeinek megszűntetése. jutalmazás. büntetés. ellenségeskedés) áthangolása konstruktív érzelmi tulajdonságokká (bizalom. meggyőzés. megbízatás adása 4. alkotó tevékenység. aktív pihentetés. szankciók..meggyőzés. bábjáték. . elégedetlenség. . csoportvita kezdeményezése. gyakorlás II.közösségi megbízások adása a sikeres teljesítés biztosításával. Módjai. . az eredmények tudatosításával. barátság) Módjai. figyelemelterelés. eszközei: érzelmi támasz. zeneterápia Célja: a negatív élmények lereagálása a kóros érzelmek oldása. példaadás.) Lebontás Célja: a magatartászavar lebontása. együttes élmények biztosításával. megszűntetése és a megfelelő viselkedés kialakítása. . 2.baráti kapcsolatok kialakulásának segítése. mintaadás. Speciális nevelési eljárások: 1.) Áthangolás Célja: a destruktív érzelmi tulajdonságot (bizalmatlanság. szoktatás. együttérzés.) Átnevelés Célja: A hibás magatartási attitűdök megszűntetése Eszközei: . közös tevékenység 3.) Megnyugtatás Eszköze: érzelmi támasznyújtás.pozitív viselkedési modell elsajátíttatása.

Települési hátrányok.A szülők nem foglalkoznak eleget a gy3erekkel . hogy a család megfosztja a gyermeket a meglévő tárgyi feltételek felhasználásától. Együttműködési deficit: . A szociokulturális depriváció lényege a szociális környezettel való együttműködés gyengesége.A szülők pedagógiai kulturálatlansága stb. a gyermek törekvéseitől független környezeti együttműködési és kölcsönhatási hiányokból ered. Pl. nem játszik. ami humán szükségletek kielégítetlenségéhez vezet.A szülők alacsony iskolai végzettsége . ami folyamatos. stb. (Gyakran nevezik hátrányos helyzetnek!) Ingerszegénység „forrásai" (okai): a) Szociális hátrány . b) Művelődési hátrány . önérvényesítési-.Rossz anyagi helyzet .A lakás rossz tárgyi feltételei . Az optimális ingerlés szükségletének deprivációja Az ingerszegény környezet tárgyi és személyi feltételei nem biztosítják a szükséges szociális hatások érvényesülését a gyermekre.A szociokulturális depriváció A szociokultirális depriváció esetén szükségleti megfosztottság (érzelmi-. optimális ingerlési és adekvát kontrollszint szükségletek) áll fenn. nem sétál a gyermekkel. tartós. kötődési-. A szociokulturális depriváció abban is megnyilvánul. 1.

tanyán él. egykorúakkal Az együttműködési deficit következményei: .. a konstruktív érzelmi tulajdonságok kialakulása. érzelmi kötődése Beilleszkedési zavarok és a társas kapcsolatok problémái . Az érzelmi szükségletek deprivációja Szükségleti megfosztottság: . bizalom. stb. elhanyagoló.Nem engedik a szülők az érintkezést a vele. közömbös családi atmoszféra => Nehéz a gyermeknek a közösségi beilleszkedés. . csökken a biztonságérzése. együttérzés.Szerepviselkedéseket . gyengédség. a gyermekközösségben perifériára szorul) .El nem fogadottság. a társas érzelmek viselkedésmintáinak (pl. agresszív indulatok elnyomása Érzelmileg sivár.A gyermek nem játszik eleget vele.Normákat A gyermekfejlődési retardációja 2.Kommunikációs módokat .A gyermek nem tudja gyakorolni az életkorának megfelelő cselekvéseket. érzelmi visszautasítottság. nem jár óvodába. egykorúakkal (pl. konfliktustűrő képességének kialakulását és fejlődését.Elhanyagolják nevelését Érintkezési deficit: . túlzott fegyelmezés.) elsajátítása Magatartási zavarok és tanulási nehézségek Az érzelmi kielégületlenség következménye: Gátolja a gyermek én-megerősítését.

nem vonják be semmibe) Következménye: Gyengíti a belső motivációt. véleményező. az együttműködési készséget.Hibás énkép-fejlődés. kényeztetés.Alulkövetelés Következménye: . minősítő funkciói) Hibás elvárások: . a gyermeki önállóság megfosztása vagy korlátozottsága (pl. az önkontroll fejlődésének elmaradása Önértékelési zavarok motiválatlanság a gyermek elbizonytalanodása 4. Pedagógiai depriváció Okai: .Az iskolákban a „másságot" intoleránsan kezelik a pedagógusok .A kapcsolat elutasítása Alapja: anya-gyermek kapcsolat Következménye: A gyermek konfliktusai megoldásához nem tud a családban segítséget kérni a konfliktuskezelés problémái. Az adekvát kontroll-szint kielégítetlensége (a családi nevelés ellenőrző.3.A teljesítménycentrikus iskolák . A kötődési és önérvényesítési szükséglet deprivációja Önérvényesítési korlátozás: A szellemi érdeklődés elutasítása. héttérbe szorítás. önmegvalósítást.Túlkötődés . a magatartás önszabályozását Kötődési kielégítetlenség: . súlyosbodnak Magatartászavarok 5.Túlkövetelés .

A társadalmi diszkrimináció átélése . amelyek közös jellemzője.A szülők elvesztése .A szülők deviáns magatartása b) Iskolai pszichoszociális ártalmak: . baleset) .Konfliktusos viszony a pedagógussal .Igazságtalanság c) Nevelőotthoni frusztrációk: . hogy pszichotraumatizáló hatásúak és veszélyeztetik a gyermek és környezete közötti normális együttműködést.Az „áldebil" gyermekek áthelyezése kisegítő iskolába Személyiségkárosító környezeti hatások: Személyiségkárosító környezeti hatások olyan pszichoszociális ártalmak. Következményei: .Megrázó élmény (pl.Megalázottság .Tanulási nehézségek ..Magatartászavarok .Súlyos nevelési hiba (pl.Értelmi retardáció a) Családi pszichoszociális traumák: . durva bánásmód) .Neurotikus megnyilvánulások .Nevelőotthoni életmód .Konfliktusos viszony a társakkal .Módszerbeli hiányosságok .Pszichés konfliktusok .Sorozatos tanulási kudarcok .

videók.Érzelmi kötődés hiánya d) A tágabb társadalmi környezet pszichoszociális traumái: .Gyermekbűnözés és sajtóban .Krimik.és felnőttcsoportok erőszakos tettei .A „skinhead-jelenség" .Deviáns magatartású gyermek.. tv-híradó eseményei .