LAPORAN LEMBAGA DISIPLIN (HAL EHWAL MURID

)
1.0.

BUTIRAN PROGRAM
a) Nama Program

: _________________________________________

b) Penganjur

: _________________________________________
_________________________________________

c) Dengan kerjasama

: _________________________________________

d) Tarikh Asal

: _________________________________________
: _________________________________________

Tarikh Sebenar

e) Tempat Asal
Tempat Sebenar

: _________________________________________
: _________________________________________

f) Jumlah peserta (Anggaran)

: ____________________________________
Jumlah peserta (Sebenar)
: ____________________________________
* Sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A

g) Perasmi (Nama Penuh & Jawatan) Jika ada
i.

Pembukaan

ii. Penutup

: _________________________________________
_________________________________________
: _________________________________________
_________________________________________

h) Jumlah Pendapatan Sebenar

: RM ___________________
Jumlah Perbelanjaan Sebenar : RM ___________________
* seperti di dalam laporan kewangan

Dengan ini saya sertakan :

i) Gambar-gambar sepanjang aktiviti

: (Lampiran B)
(sekurang-kurangnya 3 keping )
- Gambar semasa perasmian / penutup
- Gambar yang mempunyai banner / bunting
- Gambar-gambar sepanjang program berlangsung

j) Aturcara / buku program terkini : (Lampiran C)
k) Jawatankuasa Program yang sebenar : (Lampiran D)
* Sila senarai nama pelajar yang menjalankan tugas sahaja

l) Borang soal selidik program (sekurang-kurangnya 15 borang)
m) Borang ulasan penasihat (Lampiran E)

Sila tandakan

KESIMPULAN 3. Permasalahan yang timbul 1) 2) 3) 4) 4. PENGISIAN PROGRAM Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan) Contoh i. FEP UKM) iii) Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar tahun 2.0..2. Institut Tadbir Negara 3.... PENUTUP Secara keseluruhannya program ini....0. FSSK) ii) Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3. Madya Dr. UPM) Moderator : Puan Dayang Raihan Nokman Pengarah. Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi. terima kasih. Ceramah/Forum 1 : Tajuk : Pemimpin Mahasiswa Sebagai ”Role Model” Pembentang : i) Prof..2. Kelebihan/kebaikan program 1) 2) 3) 4) 3.1. Disediakan oleh : -------------------------------------Nama : Setiausaha program / Ketua Pengarah Disemak oleh : --------------------------------------Nama : Pengerusi/Presiden kelab Disahkan oleh : --------------------------------------Nama : Penasihat/Pengetua (Cop rasmi jawatan) . Sekian.0..

. * Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak dibenarkan diisi / tandatangan bagi pihak peserta. Nama Penuh Peserta No Matrik Tahun/Fakulti Tandatangan 1.LAMPIRAN A SENARAI KEHADIRAN PESERTA Nama Program : ______________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________ Anjuran : ______________________________________________________ Bil.

LAMPIRAN E BORANG ULASAN PENASIHAT PERSATUAN Nama Penasihat : ______________________________________________________ Nama Program : ______________________________________________________ Tarikh Program : ______________________________________________________ Tempat Program : ______________________________________________________ ULASAN : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Tandatangan _____________________ Nama & Cop jawatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.