KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN PENDIDIKAN

KWSP 9H (AHL) PERCUMA

PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN DI BAWAH SEBELUM MENGISI BORANG • SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DENGAN TERANG DAN JELAS DALAM HURUF BESAR. • SALINAN DOKUMEN HENDAKLAH MENGGUNAKAN KERTAS SAIZ A4 DAN DIKLIPKAN BERSAMA-SAMA BORANG PERMOHONAN [TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (’STAPLES’)] • CAP IBU JARI HENDAKLAH DITURUNKAN DENGAN TERANG DAN JELAS MENGGUNAKAN PAD CAP IBU JARI BERWARNA HITAM. 1.0 SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
BIL. 1. 2. DOKUMEN UTAMA Borang Pengeluaran KWSP 9H (AHL) (a) Kad Pengenalan Malaysia (MyKad)/Kad Pengenalan Tentera/Kad Pengenalan Permastautin Tetap (MyPR) ATAU (b) Kad Pengenalan Polis dan Surat Pengesahan Majikan menyatakan no. Polis dan no. Kad Pengenalan Diri merujuk kepada orang yang sama ATAU (c) Pasport. Jika ahli bukan warganegara Malaysia yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998 Nota : Salinan Kad Pengenalan PERLU di buat di kedua-dua bahagian (depan dan belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 seperti contoh di bawah:
PERMOHONAN KALI PERTAMA PERMOHONAN SETERUSNYA

BETUL

SALAH

3. 4.

Surat Tawaran Belajar Surat Pengesahan Pendaftaran Pelajar yang asal • Mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP kecuali bagi IPT luar negara. • Tarikh surat tidak melebihi 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima. Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian • Dikecualikan kepada pelajar IPTA DAN IPT luar negara DAN IPTS dalam negara yang mendapat taraf universiti/kolej universiti/kampus cawangan universiti luar negara yang telah disenaraikan oleh KWSP DAN Pelajar yang mengikuti Kursus Profesional/Kemahiran secara terus dengan Badan Profesional yang ada disenaraikan di dalam Senarai Kursus Profesional/Kemahiran yang diluluskan oleh KWSP. (a) Kursus Akademik ATAU Kursus Profesional Surat Kebenaran Mengendalikan Kursus Pengajian yang masih sahlaku dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi (JPS-KPT) ATAU Malaysian Qualifications Agency (MQA/LAN)/Agensi Kelayakan Malaysia. (b) Kursus Profesional ATAU Kursus Kemahiran Surat Pengesahan Nilai Taraf Kursus Pengajian dikeluarkan oleh Bahagian Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam ATAU Badan-Badan Profesional yang diiktiraf Kerajaan mengesahkan kursus tersebut setara dengan peringkat diploma dan ke atas. (c) Kursus Vokasional Surat Pengesahan Nilai Taraf Kursus Vokasional dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK/MLVK), Kementerian Sumber Manusia yang kursus vokasional diikuti setara dengan peringkat Diploma (tahap 4) atau Ijazah Sarjana Muda (tahap 5).

√ √ √

5.

6.

Salinan Keputusan Peperiksaan Terkini (pelajar IPTA dikecualikan) • Pelajar IPTS dalam dan luar negara yang berada di semester kedua/tahun kedua pengajian dan seterusnya. Borang Temuduga (sesi temuduga terhadap pelajar akan dijalankan di kaunter dan borang ini akan dilengkapkan oleh pegawai KWSP) • Bagi pengajian di IPTS dalam negara dan luar negara sahaja Nota : Dikecualikan untuk permohonan seterusnya jika pelajar masih mengikuti kursus pengajian dan di IPT yang sama DAN permohonan yang dikemukakan secara pos dari luar negara untuk IPT luar negara

7.


1

Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : September 2010

KWSP 9H (AHL) PERCUMA

BIL. 8.

DOKUMEN UTAMA (SAMBUNGAN) Bukti Kelayakan Mengikuti Pengajian • Dikecualikan kepada pelajar IPTA DAN IPT luar negara yang telah disenaraikan oleh KWSP DAN IPTS dalam negara yang mendapat taraf universiti/kolej universiti/kampus cawangan universiti luar negara yang telah disenaraikan oleh KWSP DAN pelajar yang mengikuti Kursus Profesional/Kemahiran secara terus dengan Badan Profesional yang ada disenaraikan di dalam Senarai Kursus Profesional/Kemahiran yang diluluskan oleh KWSP. Sijil Kelayakan Akademik mengikut peringkat pengajian seperti berikut : (a) Peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda • Sijil SPM (sekurang-kurangnya 3 kredit) ATAU STPM ATAU Diploma ATAU lain-lain kelayakan yang setara (b) Peringkat Ijazah Sarjana • STPM (sekurang-kurangnya lulus satu subjek dengan pangkat C) ATAU Diploma/Diploma Lanjutan ATAU Ijazah Sarjana Muda ATAU lain-lain kelayakan yang setara (c) Peringkat Doktor Falsafah • Ijazah Sarjana Nota: Bagi pelajar yang mengikuti pengajian kursus Diploma Eksekutif / Diploma Profesional di IPTA dan IPTS Dalam Negara perlu mematuhi syarat berikut :(a) Sekurang-kurangnya 3 kredit dalam Sijil SPM; DAN (b) Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja. Perlu kemukakan Surat Pengesahan Majikan yang memaklumkan tempoh perkhidmatan, jawatan dan bidang tugas pekerja.

PERMOHONAN KALI PERTAMA

PERMOHONAN SETERUSNYA

BIL.

DOKUMEN TAMBAHAN

PERMOHONAN KALI PERTAMA

PERMOHONAN SETERUSNYA

BAGI PENGELUARAN PENDIDIKAN ANAK AHLI Kad Pengenalan Anak Anda DAN Sijil Kelahiran Anak Anda; ATAU 1. Sijil Pendaftaran anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat) 2. Sijil Nikah/Perkahwinan (jika memohon pengeluaran bersama suami/isteri untuk anak tiri) BAGI PERMOHONAN BAYARAN BALIK YURAN PENGAJIAN YANG TELAH DIBAYAR KEPADA IPT 3. Resit bayaran yuran pengajian yang dikeluarkan oleh IPT • Tidak melebihi satu tahun pada tarikh permohonan dikemukakan dan hanya boleh digunakan untuk sekali tuntutan sahaja; DAN Resit asal perlu dikemukakan. Nota : Bagi tuntutan bayaran balik tiket penerbangan, perlu kemukakan resit bayaran atau tiket penerbangan (mengandungi butiran nama penumpang, amaun bayaran, tarikh dan destinasi penerbangan). • Kelayakan penerbangan sehala bagi pelajar IPT dalam dan luar negara semasa mendaftar untuk memulakan pengajian pada tahun pertama sahaja. 4. Buku Bank/Penyata Akaun Simpanan (jenis persendirian) ATAU Penyata Akaun Semasa yang asal (jenis persendirian) ATAU Jenis Akaun Bersama Individu (‘joint account’) bagi jumlah pengeluaran melebihi RM100,000.00. • Akaun bank mestilah yang masih aktif; DAN • Mempunyai akaun di bank panel KWSP yang dilantik

√ √

√ √

BAGI PENGAJIAN DI IPT LUAR NEGARA Salinan muka surat butiran pasport pelajar; DAN 5. a) Jika ahli/anak ahli telah ke luar negara • Muka surat yang mengandungi tarikh dan cop Jabatan Imigresen negara berkenaan sebagai bukti pelajar telah mengikuti pengajian di luar negara; ATAU b) Jika ahli/anak ahli belum ke luar negara • Bukti bayaran yuran pengajian atas nama IPT luar negara sebagai komitmen untuk mengikuti pengajian di luar negara SEKIRANYA AHLI MENGEMUKAKAN PERMOHONAN MENERUSI POS 6. Borang Permohonan Pendaftaran Ahli dan Pindaan Maklumat (KWSP 3)

SEKIRANYA BUKTI KELAYAKAN MENGIKUTI PENGAJIAN TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITETAPKAN (SEPERTI DINYATAKAN DALAM BIL. 7 DALAM JADUAL DI DOKUMEN UTAMA) Dokumen tambahan berikut perlu dikemukakan ahli untuk pertimbangan kelulusan pihak 7. Pengurusan KWSP (a) Surat rayuan ahli untuk menyokong permohonan; DAN (b) Surat penjelasan dari IPT tentang penerimaan kemasukan pelajar yang tidak memenuhi syarat JPS-KPT (dikecualikan kepada IPT luar negara); DAN (c) Surat Kebenaran Mengendalikan Kursus Pengajian yang masih sahlaku dikeluarkan oleh JPS-KPT yang ada menyatakan syarat kelayakan kemasukan kursus (bagi IPT dalam negara); DAN (d) Apa-apa sijil akademik/kemahiran lain yang boleh menyokong permohonan (jika ada)
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : September 2010

2

KWSP 9H (AHL) PERCUMA

BAGI PERMOHONAN MENGURANG/MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PENDIDIKAN
JIKA AHLI/ANAK AHLI MASIH MENGIKUTI PENGAJIAN
PERMOHONAN KALI PERTAMA PERMOHONAN SETERUSNYA

BIL. 1.

NAMA DOKUMEN Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama ahli/anak ahli Nota: • Surat Tawaran Pinjaman Pendidikan boleh diterima sebagai ganti salinan Perjanjian Pinjaman Pendidikan. • Kelayakan tertakluk kepada tarikh kuatkuasa pelaksanaan pengeluaran berdasarkan peringkat pengajian. Penyata Baki Pinjaman Pendidikan terkini (mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP) yang asal • Tidak melebihi 3 bulan daripada tarikh permohonan diterima Nota: Penyata baki yang tidak mengikut format boleh diterima dengan syarat ianya mengandungi butiran lengkap iaitu maklumat pelajar, pengajian (nama kursus dan institusi pengajian), maklumat pinjaman dan baki pinjaman terkini. Surat Tawaran Belajar Surat Pengesahan Pendaftaran Pelajar yang asal • IPT dalam negara perlu mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP. • Tempoh sahlaku surat adalah 6 bulan daripada tarikh permohonan diterima. Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian (seperti yang dinyatakan dalam Bil. 5 dalam jadual di Dokumen Utama) Salinan sijil akademik ATAU transkrip keputusan peperiksaan semester akhir yang telah membuktikan ahli/anak ahli telah berjaya menamatkan pengajian Nota : Sekiranya nama kursus atau nama IPT berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman/perjanjian pinjaman/surat tawaran, ahli perlu mengemukakan :(i) Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian (seperti yang dinyatakan dalam Bil. 5 dalam jadual di Dokumen Utama); ATAU (ii) Surat penjelasan dari IPT tentang perbezaan tersebut Sijil Pendaftaran Koperasi yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (dahulunya Jabatan Pembangunan Koperasi) • Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi.

JIKA AHLI/ANAK TELAH TAMAT PENGAJIAN

2.

√ √ √ √

3. 4.

√ √

5. 6.

7.

2.0 PERHATIAN DAN MAKLUMAN KEPADA PEMOHON
2.1 Tarikh Kuatkuasa Pengeluaran Pendidikan Berdasarkan Peringkat Pengajian 2.1.1 2.1.2 2.1.3 1 April 2000 2 Januari 2001 17 Januari 2006 : : : Ijazah Sarjana Muda dan ke atas serta yang setara dengannya bagi anak ahli Diploma dan ke atas serta yang setara dengannya bagi ahli Diploma bagi anak ahli

2.2 Pengajian di IPT Luar Negara 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Surat Tawaran Belajar, Surat Pengesahan Pendaftaran Pelajar dan resit bayaran hendaklah dikeluarkan oleh IPT luar negara tersebut dan BUKAN dari agen yang dilantik oleh IPT berkenaan. Semua dokumen dari IPT luar negara yang menggunakan bahasa selain Bahasa Inggeris ianya perlu disertakan bersama dengan surat terjemahan di dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dari Kedutaan Negara tersebut atau Institut Terjemahan Negara. Keuntungan atau kerugian semasa proses pertukaran kadar tukaran wang asing sama ada bayaran dibuat atas IPT luar negara atau kepada ahli akan ditanggung oleh ahli. Kadar tukaran yang diambilkira ialah kadar semasa permohonan diluluskan.

2.3 Pengajian di IPT Dalam Negara 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Resit bayaran yang layak dituntut hanyalah resit yang dikeluarkan oleh IPT tersebut sahaja. Sebarang resit bayaran yang dikeluarkan oleh pihak yang dilantik oleh IPT tempatan tidak dibenarkan walau pun surat kebenaran dari IPT ada disertakan. Bagi IPTA, cek bayaran hanya boleh dibuat atas nama IPTA berkenaan sahaja. Bagi IPTS, cek bayaran hanya boleh dibuat atas nama IPTS tersebut atau kepada nama syarikat yang didaftarkan dalam surat kebenaran mengendalikan kursus oleh JPS-KPT. Ahli yang memerlukan resit atas bayaran yuran pengajian atau baki pinjaman pendidikan yang telah dibuat menerusi cek jurubank KWSP boleh mendapatkannya dengan IPT Dalam Negara atau Institusi Pemberi Pinjaman tersebut.

2.4 KWSP berhak meminta apa-apa dokumen tambahan sekiranya diperlukan dan menolak mana-mana permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : September 2010

3

KWSP 9H (AHL) PERCUMA

2.5 Kegagalan Mengembalikan Amaun Yang Tidak Digunakan Bagi Maksud Pengeluaran Sekiranya pemohon tidak menggunakan bayaran pengeluaran bagi maksud pengeluaran dibuat, pemohon dianggap telah melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi enam bulan atau didenda tidak melebihi RM2,000.00 atau kedua-duanya [Seksyen 58A, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007]. 2.6 Membuat Kenyataan Yang Tidak Betul Atau Tidak Benar Atau Mengemukakan Dokumen Palsu Sekiranya pemohon memberi kenyataan yang tidak betul atau tidak benar atau mengemukakan dokumen palsu, pemohon dianggap telah melakukan kesalahan dan sekiranya disabitkan pemohon boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi RM10,000.00 atau kedua-duanya [Seksyen 59, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007].

3.0
• •

PENGESAHAN DOKUMEN
Bagi serahan borang di kaunter KWSP, sila bawa bersama dokumen asal beserta salinan dokumen bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen). Sila pastikan SEMUA salinan dokumen di atas telah disahkan oleh pegawai yang dibenarkan oleh KWSP lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh KWSP sebagai pegawai pengesahnya.

3.1 PEGAWAI PENGESAH DOKUMEN BAGI PERMOHONAN DALAM NEGARA BIL. 1. DOKUMEN Salinan Kad Pengenalan Diri dan Dokumen-Dokumen Sokongan Lain NAMA PEGAWAI PENGESAH o Pegawai KWSP yang terdiri daripada: i. Pegawai KWSP Gred 18 ke atas ii. Pegawai Kaunter KWSP o Majikan Pemohon o Penghulu/Penggawa o Jaksa Pendamai o Peguam o Pegawai Kerajaan Dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional o Ahli Dewan Undangan Negeri o Ahli Parlimen o Pesuruhjaya Sumpah o Pegawai KWSP yang terdiri daripada: i. Pegawai KWSP Gred 18 ke atas ii. Pegawai Kaunter KWSP o Pegawai Bank berkenaan Pegawai Institusi Pengajian Tinggi yang diberikuasa; ATAU Pegawai Kaunter KWSP/Pegawai KWSP Gred 18 ke atas

2.

Salinan Buku Bank atau Penyata Akaun Simpanan/Semasa

3.

Salinan Resit Pengajian

Pembayaran

Yuran

3.2 PEGAWAI PENGESAH DOKUMEN BAGI PERMOHONAN LUAR NEGARA BIL. 1. DOKUMEN Semua Dokumen o o o o NAMA PEGAWAI PENGESAH Kedutaan/Konsulat Malaysia Pesuruhjaya Tinggi/Pesuruhjaya Perdagangan Malaysia Notari Awam Ketua Pejabat Pelajar Antarabangsa Universiti Berkenaan

4.0

CARA PERMOHONAN DIHANTAR

Permohonan boleh dihantar di mana-mana cawangan KWSP sama ada melalui serahan di kaunter ATAU melalui pos. SERAHAN MELALUI POS Permohonan melalui pos boleh dialamatkan kepada: KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Karung Berkunci No. 220 Jalan Sultan 46720 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN

Andaa Keeuttaamaaaan Kaamii nd u m n m
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : September 2010 4

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN PENDIDIKAN

KWSP 9H (AHL) PERCUMA

PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN DI BAWAH. (A) JENIS PENGELUARAN Sila tandakan salah satu sahaja di dalam ruangan yang disediakan mengikut jenis pengeluaran yang dikehendaki. Borang ini merangkumi 2 jenis permohonan seperti yang dinyatakan di bawah: 1. AHLI Permohonan ini adalah bertujuan bagi Pengeluaran Pendidikan untuk Ahli sahaja. 2. ANAK AHLI Permohonan ini adalah bertujuan bagi Pegeluaran Pendidikan untuk Anak Ahli sahaja. (B) MAKLUMAT PEMOHON Sila lengkapkan Bahagian (B) dengan maklumat pengenalan diri pemohon. 1. Nombor Ahli Nombor Ahli KWSP. Bagi pemegang kad pengenalan MyKad, ruangan ini tidak perlu diisi. 2. Nombor Kad Pengenalan Isi nombor Kad Pengenalan 12 Digit seperti terdapat dalam Kad Pengenalan Diri pemohon. 3. Nombor Polis /Tentera/Pasport (jika berkenaan) Isi nombor Kad Pengenalan Polis atau Tentera atau Pasport pemohon. 4. Nama Isi nama sebagaimana tercatat dalam Kad Pengenalan. 5. Alamat Surat-Menyurat Isi alamat surat-menyurat terkini beserta Poskod, Bandar dan Negeri dengan lengkap. 6. Nombor Untuk Dihubungi Isi nombor telefon Rumah, Pejabat, Faksimili dan Telefon Bimbit untuk dihubungi dengan lengkap. Sila kosongkan kotak jika tidak berkaitan. 7. E-mel Isi alamat E-mel pemohon. 8. Permohonan Bersama Individu yang Layak Sila tandakan (/) pada salah satu ruangan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ sekiranya terdapat individu lain yang layak (ayah atau ibu kandung/ tiri/ angkat dan anak) turut mengemukakan permohonan bersama. (C) MAKLUMAT ANAK AHLI Sila lengkapkan Bahagian (C) dengan maklumat Anak Ahli sekiranya memohon pengeluaran pendidikan Anak Ahli. 1. Nama Anak Mengikut Kad Pengenalan Isikan nama anak tuan/puan seperti dalam Kad Pengenalannya. 2. No Kad Pengenalan Isikan nombor Kad Pengenalan (12 digit) anak ahli. 3. Pertalian Dengan Ahli Sila tandakan hubungan ahli dengan pelajar (anak) di ruangan yang disediakan. (D) MAKLUMAT PENGAJIAN Sila lengkapkan Bahagian (D) dengan maklumat pengajian seperti di bawah: 1. Jenis Institusi Pengajian Tandakan jenis Institusi Pengajian di ruangan yang disediakan. 2. Nama Institusi Pengajian Tinggi Isikan nama Institusi Pengajian di ruangan yang disediakan. 3. Nama Kursus Tuliskan nama kursus yang ditawarkan (Contoh : Diploma Perakaunan atau Sarjana Muda Pengurusan Teknologi). 4. Kod Kursus Tuliskan Kod Kursus yang terdapat dalam Surat Tawaran belajar. 5. Tempoh Pengajian Tuliskan tempoh keseluruhan pengajian tersebut untuk ditamatkan. 6. Tahap Pengajian Sila tuliskan tahap pengajian yang diambil sama ada Diploma, Sarjana Muda, Sarjana atau Doktor Falsafah). 7. Tarikh Kursus Bermula Isikan tarikh pelajar mendaftar pengajian semasa memulakan pengajian di tahun pertama. 8. Tahun Pengajian Semasa Tuliskan tahun pengajian yang sedang diikuti pelajar (Jika pelajar berada di tahun 2, sila tulis 2 diruangan yang disediakan). 9. Semester Semasa Tuliskan semester pengajian yang sedang diikuti pelajar 10. Jumlah Yuran Pengajian Tahun Semasa Isikan jumlah yuran pengajian untuk tahun pengajian yang sedang diikuti pelajar (Jika belajar di IPT luar negara, sila nyatakan jenis matawang yang ditetapkan oleh IPT seperti USD, AUD atau GBP). (E) MAKLUMAT BAYARAN – Amaun dipohon tertakluk kepada kelayakan pengeluaran. 1. Bayaran Kepada Pemohon Isikan amaun dipohon untuk bayaran kepada ahli. Sila lengkapkan maklumat di Bahagian E1. 2. Bayaran Kepada Institusi Pengajian Tinggi Isikan amaun dipohon untuk bayaran kepada Institusi Pengajian Tinggi. Sila lengkapkan maklumat di Bahagian E2. 3. Bayaran Kepada Institusi Pemberi Pinjaman Isikan amaun dipohon untuk bayaran kepada Institusi Pemberi Pinjaman. Sila lengkapkan maklumat di Bahagian E2 dan F.

Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : Mac 2010

1

KWSP 9H (AHL)

(E1) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA PEMOHON 1. Cara Bayaran Tandakan salah satu sahaja cara bayaran yang dikehendaki sama ada Pengkreditan Terus, Cek Jurubank atau Draf Bank Asing. Sila isikan ruangan Pilihan Matawang jika pemohon memilih bayaran menerusi Draf Bank Asing. 2. Nama Bank Panel KWSP Sila pilih satu sahaja nama bank daripada senarai Bank Panel KWSP yang memberikan perkhidmatan di bawah sistem pengkreditan terus seperti berikut:
• • • • • • RHB Bank Berhad Maybank Berhad CIMB Bank Berhad Public Bank Berhad Citi Bank Berhad Standard Chartered Bank Berhad • • • • • • EON Bank Berhad AM Bank Berhad Alliance Bank Berhad Affin Bank Berhad United Overseas Bank Berhad HSBC Bank Berhad • • • • • • Bank Muamalat Berhad Bank Islam Berhad Bank Simpanan Nasional Hong Leong Bank Berhad Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd OCBC Bank Berhad

PERCUMA

3. No Akaun Bank Isikan nombor akaun bank diruangan yang disediakan. Sila pastikan akaun bank anda aktif dan jenis persendirian 4. Jenis Akaun Sila tandakan jenis akaun bank pemohon sama ada Akaun Konvensional atau Akaun Al-Wadiah. 5. Cara Penerimaan Sekiranya pengkreditan terus tidak dapat dilakukan dan ahli memilih pembayaran melalui Cek Jurubank atau Draf Bank Asing, ahli boleh memilih cara penerimaan sama ada di kaunter KWSP atau mel. Sila tandakan salah satu sahaja. 6. Lokasi Penerimaan Isi ruangan ini sekiranya ahli memilih penerimaan Cek Jurubank atau Draf Bank Asing di kaunter. Nyatakan KWSP Cawangan yang terdekat. (E2) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA (IPT DALAM NEGARA / LUAR NEGARA/ INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN) 1. Nama Penerima Bayaran Tuliskan nama penerima bayaran yang akan dicetak pada Cek Jurubank atau Draf Bank Asing sepertimana permintaan pihak ketiga. Tertakluk kepada 40 aksara sahaja. 2. Pilihan Matawang Bagi kes IPT luar negara sekiranya ahli memilih bayaran secara Draf Bank Asing, sila nyatakan jenis matawang seperti AUD, GBP atau USD sebagaimana permintaan IPT luar negara. 3. Cara Penerimaan Draf Bank Asing Ahli boleh memilih cara penerimaan Draf Bank Asing sama ada di kaunter KWSP atau di mel ke alamat ahli (sila tandakan salah satu sahaja). Jika memilih penerimaan di kaunter KWSP, sila nyatakan lokasi KWSP Cawangan yang terdekat. 4. Alamat IPT Dalam Negara / Institusi Pemberi Pinjaman Ahli perlu menyatakan dengan lengkap alamat IPT Dalam Negara atau Institusi Pemberi Pinjaman pada ruangan yang disediakan bagi tujuan serahan Cek Jurubank menerusi mel. 5. Cara Penerimaan Cek Jurubank Cek Jurubank kepada IPT Dalam Negara atau Institusi Pemberi Pinjaman akan dihantar menerusi mel ke alamat institusi yang dinyatakan ahli dalam borang permohonan atau serahan kaunter kepada pegawai IPT Dalam Negara / Institusi Pemberi Pinjaman sahaja. (F) MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN (BAYARAN KEPADA INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN) 1. Nama Institusi Pemberi Pinjaman Tuliskan nama Institusi Pemberi Pinjaman yang diluluskan oleh KWSP sahaja 2. Tarikh Perjanjian Pinjaman Isikan tarikh perjanjian pinjaman iaitu tarikh kuatkuasa pinjaman ditandatangani. Kelayakan adalah tertakluk pada atau selepas tarikh kuatkuasa jenis pengeluaran dilaksanakan. Sila rujuk Senarai Semakan Dokumen Pengeluaran Pendidikan. 3. Jumlah Pinjaman Pendidikan Tuliskan jumlah pinjaman pendidikan yang diluluskan oleh Institusi Pemberi Pinjaman. 4. Baki Pinjaman Pendidikan Tuliskan baki pinjaman pendidikan sepertimana dinyatakan Institusi Pemberi Pinjaman dalam Penyata Baki Pinjaman yang terkini. (F) PENGESAHAN PEMOHON Sila turunkan tandatangan, tarikh permohonan serta cap ibu jari kanan dan kiri pemohon. Cap ibu jari mestilah diturunkan dengan TERANG DAN JELAS dengan menggunakan PAD CAP IBU JARI BERWARNA HITAM di dalam ruangan yang disediakan seperti panduan di bawah.

CAP IBU JARI KANAN

CAP IBU JARI KANAN

CAP IBU JARI KANAN

CAP IBU JARI KANAN

BETUL

SALAH

SALAH

SALAH

Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : Mac 2010

2

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

PERMOHONAN PENGELUARAN PENDIDIKAN
SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM
(A) JENIS PENGELUARAN PENDIDIKAN (Sila Tandakan Salah Satu Sahaja) 1. Ahli 2. Anak Ahli Untuk Pengeluaran Anak Ahli, sila lengkapkan Bahagian (C).

KWSP 9H (AHL) PERCUMA

(B) MAKLUMAT PEMOHON 1. Nombor Ahli
(Tidak perlu diisi oleh pemegang MyKad)

2. Nombor Kad Pengenalan
(12 digit)

3. Nombor Polis/ Tentera /Pasport 4. Nama

5. Alamat Surat Menyurat

Poskod Bandar Negeri

6. Nombor Untuk Dihubungi Rumah Pejabat Faksimili Telefon Bimbit -

7. E-mel 8. Permohonan Bersama Individu Yang Layak (C) MAKLUMAT ANAK AHLI 1. Nama Anak Mengikut Kad Pengenalan 2. Nombor KP (12 Digit) (D) MAKLUMAT PENGAJIAN 1. Jenis Institusi Pengajian 2. Nama Institusi PengajianTinggi IPTA IPTS Luar Negara Lain - Lain 3. Pertalian Dengan Ahli Bapa Ibu Ya Tidak

3. Nama Kursus

4. Kod Kursus 5. Tempoh Pengajian

6. Tahap Pengajian 8. Tahun Pengajian Semasa 9. Semester Semasa

7. Tarikh Kursus Bermula 10. Jumlah Yuran Pengajian Tahun Semasa
(Nyatakan jenis matawang seperti RM, USD, AUD dan sebagainya)

-

-

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

Cop Tarikh Terima
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : Mac 2010

1

No. Ahli (E) MAKLUMAT BAYARAN (Amaun Dipohon Tertakluk Kepada Kelayakan Pengeluaran) 1. Bayaran Kepada Pemohon 2. Bayaran Kepada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 3. Bayaran Kepada Institusi Pemberi Pinjaman (IPP) R M Sila lengkapkan Bahagian (E1) Sila lengkapkan Bahagian (E2) Sila lengkapkan Bahagian (E2 dan F)

NOTA : Bagi IPT luar negara, pengiraan amaun kelayakan dan kadar tukaran wang asing yang diambilkira ialah pada tarikh permohonan diluluskan. sila nyatakan jenis matawang yang dipohon seperti USD, AUD, GBP dan sebagainya. Bagi IPT tempatan sila letakkan nilai RM.

(E1) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA PEMOHON (Sila Tandakan Salah Satu Sahaja) 1. Cara Bayaran Pengkreditan Terus Draf Bank Asing 2. Nama Bank Panel KWSP 3. Nombor Akaun 4. Jenis Akaun 5. Cara Penerimaan 6. Lokasi Penerimaan
(jika kaunter) Jika Pengkreditan Terus

Cek Jurubank Pilihan Matawang (jika Draf Bank Asing)

Konvensional Kaunter KWSP Cawangan

Al-Wadiah Mel
Jika Cek Jurubank/ Draf Bank Asing

(E2) MAKLUMAT BAYARAN KEPADA PIHAK KETIGA (IPT DALAM NEGARA / IPT LUAR NEGARA / INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN) Maklumat Penerima Bayaran Pihak Ketiga 1. Nama Penerima Bayaran
(tidak melebihi 40 aksara)

Bayaran Kepada Institusi Pengajian Tinggi Luar Negara (Draf Bank Asing) 2. Pilihan Matawang 3. Cara Penerimaan Draf Bank Asing Mel (ke alamat ahli) Kaunter
(nyatakan jenis matawang untuk Draf Bank Asing)

Lokasi Penerimaan (jika kaunter – nyatakan KWSP Cawangan)

Bayaran Kepada Institusi Pengajian Tinggi Dalam Negara / Institusi Pemberi Pinjaman (Cek Jurubank) 4. Alamat Institusi Pengajian Tinggi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Negara / Institusi Pemberi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pinjaman (E3) Cara Penerimaan 5. MAKLUMAT BAYARAN KEPADA INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN Mel (ke alamat IPT/IPP) Cek Jurubank (F) MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN (BAYARAN KEPADA INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN)

1. Nama Institusi Pemberi Pinjaman 2. Tarikh Perjanjian Pinjaman 3. Jumlah Pinjaman Pendidikan (G) R M

-

4. Baki Pinjaman Terkini R M

PENGESAHAN PEMOHON

1. SAYA MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANG DIBERIKAN BAGI PERMOHONAN INI ADALAH SAH DAN BENAR. 2. SAYA MEMAHAMI SEKIRANYA SAYA MEMBUAT APA-APA KENYATAAN YANG TIDAK BETUL ATAU TIDAK BENAR ATAU MENGEMUKAKAN ATAU MEMBERIKAN APA-APA DOKUMEN PALSU, IA MERUPAKAN SUATU KESALAHAN DAN BOLEH MENYEBABKAN SAYA DIDENDA ATAU DIPENJARA ATAU KEDUA-DUANYA. 3. SAYA MEMAHAMI BAHAWA AMAUN YANG AKAN DITERIMA DARI KWSP BERTUJUAN UNTUK PENGELUARAN DI ATAS DAN SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PENGELUARAN INI AMAUN TERSEBUT PERLU DIKEMBALIKAN KEPADA KWSP DALAM TEMPOH ENAM BULAN DARIPADA TARIKH PENGELUARAN. 4. SAYA DENGAN INI MEMBENARKAN PIHAK KWSP UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT YANG BERKAITAN BAGI MAKSUD PENGELUARAN INI DARIPADA MANA-MANA PIHAK YANG BERKENAAN DAN SAYA MEMBENARKAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MEMBERIKAN MAKLUMAT YANG BERKAITAN KEPADA PIHAK KWSP. 5. SAYA MEMBENARKAN KWSP MEMBUAT BAYARAN TERUS KEPADA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ATAU INSTITUSI PEMBERI PINJAMAN DIMANA YANG BERKENAAN. SAYA MENGAMBIL MAKLUM RISIKO KERUGIAN PERTUKARAN MATA WANG ASING BAGI PEMBAYARAN MELALUI DRAF BANK ASING DAN SAYA TIDAK AKAN MEMBUAT APA-APA TUNTUTAN DARI KWSP JIKA BERLAKU KERUGIAN LANJUTAN DARI PILIHAN SAYA UNTUK PEMBAYARAN TERSEBUT. 6. SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANG PERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI BAHAWA CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN INI ADALAH MILIK SAYA.

CAP IBU JARI KIRI

CAP IBU JARI KANAN

Tandatangan Pemohon : Tarikh Permohonan :
Tarikh Cetakan : Mac 2010

Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.

2

CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAFTARAN PELAJAR DARIPADA IPT KEPADA KWSP KEPALA SURAT IPT (‘IPT LETTER HEAD’)

Kepada Ketua Pegawai Eksekutif KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Tuan, PENGESAHAN PENDAFTARAN PELAJAR Saya ingin merujuk kepada pendaftaran masuk pelajar di Institusi kami. 2. Kami mengesahkan butir-butir seperti di bawah yang telah didaftarkan sebagai pelajar di Institusi kami:
2.1 BUTIRAN PENGAJIAN PELAJAR (a) Nama Pelajar (b) No. Kad Pengenalan Pelajar (c) No. Rujukan Pendaftaran Pelajar (d) Jenis Kursus Yang Ditawarkan : : : : (Contoh sama ada Diploma/Sarjana Muda/ Sarjana/Doktor Falsafah atau lain-lain yang diiktiraf) : : : (Nyatakan Bulan dan Tahun ) : :

(e) Nama Kursus (f) Tahun Pengajian Semasa (g) Tarikh Memulakan Pengajian – Tahun Dijangka Menamatkan Pengajian (h) Kod Kursus/Pengajian Yang Diluluskan Oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (i) No. Pendaftaran IPT Yang Diluluskan Oleh KPT 2.2 BUTIRAN YURAN (a) Yuran Pengajian Untuk Tahun Semasa (b) Yuran Pengajian Untuk Semester Semasa (c) Jumlah Yuran Keseluruhan Pengajian

: RM : RM : RM

2.3

BUTIRAN MAKLUMAT TENTANG TAJAAN [BIASISWA/PINJAMAN/BANTUAN PENGAJIAN (JIKA ADA)] (a) Nama Pemberi Pinjaman/Penaja : (b) Tempoh Pinjaman/Tajaan : (c) Jumlah Pinjaman/Tajaan Keseluruhan : RM (d) Jumlah yuran untuk tahun/semester pengajian semasa : RM yang tidak dibiayai penaja dan perlu dibiayai sendiri pelajar (e) Alasan pelajar perlu menjelaskan yuran pengajian sendiri (sila nyatakan) _____________________________________________________________________________________
(Contoh : semester pendek tidak ditaja, keputusan CGPA kurang 2.0 dan sebagainya).

3.

Untuk tujuan bayaran, sila gunakan nama Institusi kami/nama ringkasnya iaitu ___________________________ ____________________________________________________________________(tidak melebihi 40 aksara)

Sekian, terima kasih. Tandatangan : ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
Tarikh Cetakan : Januari 2009

Nama dan Cop Rasmi :

Tarikh

:

SENARAI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI KERAJAAN (IPTK)
BIL 1. 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. NAMA IPTA UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN POLITEKNIK INSTITUSI PENDIDIKAN KOLEJ KOMUNITI AKADEMI SENI BUDAYA & WARISAN KEBANGSAAN AKRONIM UDM UIAM UKM UM UMK UMP UNIMAP UMS UNIMAS UMT UPSI UPNM UPM USIM USM UTEM UITM UTM UTHM UUM KTAR ASWARA

Tarikh Kemaskini : Mei 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran

SENARAI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS) BERTARAF UNIVERSITI
BIL 1. 2. 3. 4. 5. NAMA IPTS UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA UNIVERSITI ANTARABANGSA AL-MADINAH UNIVERSITI ANTARABANGSA AL-BUKHARY UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR UNIVERSITI KUALA LUMPUR UNIKL UNIKL-MFI UNIKL-MSI UNIKL-MICET UNIKL-MIAT UNIKL-BMI UNIKL-MIMET UNIKL-RCMP UNIKL-MITEC 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA UNIVERSITI SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI KREATIF LIMKOKWING UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS UNIVERSITI TENAGA NASIONAL UNIVERSITI MULTIMEDIA UNIVERSITI TERBUKA WAWASAN UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN UNIVERSITI PERUBATAN, SAINS & TEKNOLOGI ASIA ASIA E-UNIVERSITY UNIVERSITI SAINS & PENGURUSAN INTERNATIONAL CENTRE FOR EDUCATION IN ISLAMIC FINANCE UNIVERSITI UCSI PREMIER INTERNATIONAL UNIVERSITY PERAK baru! Kampus Kota, Kuala Lumpur Bandar Baru Bangi Kulim Alor Gajah Dengkil Gombak Lumut Ipoh Masai Sri Petaling Kelana Jaya Cyberjaya Tronoh Kajang & Bandar Muadzam Shah Cyberjaya & Melaka Pulau Pinang Kelana Jaya & Jalan Munsyi Abdullah Setapak, Petaling Jaya, Bandar Sg. Long & Kampar Sungai Petani & Bedong Kuala Lumpur Shah Alam Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Kuching & Kuala Terengganu Ipoh IMU MUST LUCT UTP UNITEN MMU WOU UNITAR UTAR AIMST AEU MSU INCEIF UCSI PIUP LOKASI KAMPUS Seluruh Malaysia Shah Alam Alor Setar Shah Alam & Berjuntai Bestari AKRONIM UNITEM MEDIU AIU UNISEL UNIKL

Tarikh Kemaskini : Mei 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran

SENARAI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS) BERTARAF KOLEJ UNIVERSITI
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NAMA IPTS KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI MAKLUMAT ASIA PASIFIK BINARY UNIVERSITY COLLEGE OF MANAGEMENT & ENTREPRENUERSHIP HELP UNIVERSITY COLLEGE KOLEJ UNIVERSITI ANTARABANGSA INTI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR KUALA LUMPUR KOLEJ UNIVERSITI KUALA LUMPUR METROPOLITAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM INSANIAH KOLEJ UNIVERSITI SAINS PERUBATAN CYBERJAYA KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI ANTARABANGSA TWINTECH KOLEJ UNIVERSITI TATI KOLEJ UNIVERSITI TAYLOR'S KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR KOLEJ UNIVERSITI NILAI KOLEJ UNIVERSITI SUNWAY KOLEJ UNIVERSITI HOSPITALITI BERJAYA KOLEJ UNIVERSITI SEGI KOLEJ UNIVERSITI SAINS KESIHATAN MASTERSKILLS INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF NURSING KOLEJ UNIVERSITI MAHSA baru! KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA baru! CITY UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY baru! KOLEJ UNIVERSITI LINTON baru! LOKASI KAMPUS Bukit Jalil Puchong Pusat Bandar Damansara Bandar Baru Nilai Kajang Kuala Lumpur Alor Setar Cyberjaya Bandar Sri Damansara, Kota Bharu, Kota Kinabalu & Kajang Kemaman Subang Jaya Bandar Seri Putra Bandar Baru Nilai Petaling Jaya Kuala Lumpur Kota Damansara Cheras Petaling Jaya Damasara Heights Kuala Sungai Baru Petaling Jaya Mantin AKRONIM UCTI BUCME HUC INTI KLIUC KLMUC KUIN CUCMS

IUCTT TATI TUC KUIS NUC SYUC BUCH SEGI MASTERSKILLS IUCN MAHSA KUIM CUCST KUL

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Tarikh Kemaskini : Mei 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran

SENARAI UNIVERSITI LUAR NEGARA KAMPUS CAWANGAN MALAYSIA
BIL 1. 2. 3. 4. 5. NAMA IPT MONASH UNIVERSITY MALAYSIA SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SARAWAK UNIVERSITI NOTTINGHAM MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI CURTIN SARAWAK NEWCASTLE UNIVERSITY MEDICINE MALAYSIA baru! LOKASI KAMPUS Bandar Sunway Kuching Semenyih Lutong Johor Bahru AKRONIM MUSM SWINBURNE UNIM CURTIN NUMED

Tarikh Kemaskini : Mei 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran

SENARAI KURSUS PROFESIONAL/KEMAHIRAN/VOKASIONAL/’OFF SHORE’ YANG DILULUSKAN DI BAWAH PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP
BIL 1. NAMA PROGRAM ACCA (Chartered Association of Certified Accountants) Foundation Stage + Certificate Stage + Professional Stage 2 ABE (Association of Business Executice) Certificate + Diploma Level 1+ Diploma Level 2 + Advanced Diploma 3 AIA (Association of International Accountants) Foundation + Professional 1 + Professional 2 4 CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) Foundation Level + Intermediate Level + Final Level 5 CIM (Chartered Institute of Marketing) Certificate + Advanced Certificate + Diploma 6 CILT (Chartered Institute of Logistic & Transport) Advanced Diploma + Pengalaman Kerja 5 Tahun 7 8 CCIFP (Certified Islamic Finance Professional) oleh International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) CPL/IR (Commercial Pilot Licence with Instrument Rating) Course with frozen ATPL yang dijalankan di :a. Malaysian Flying Academy (MFA), Batu Berendam b. HM Aerospace Sdn Bhd, Langkawi c. Integrated Training & Services Sdn Bhd, Ipoh d. Asia Pasific Flight Training Sdn Bhd, Kota Bharu
Tarikh Kemaskini : Ogos 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran 1

TARAF KELULUSAN Dinilai taraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) di IPTA Dinilai taraf setaraf dengan kelulusan peringkat Diploma di IPTA Dinilai taraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Am) di IPTA Dinilai taraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) di IPTA Dinilai taraf setaraf dengan kelulusan peringkat Diploma di IPTA Dinilai taraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Am) di IPTA Diiktiraf oleh Badan Profesional Diiktiraf oleh Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA)

CATATAN Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

BIL

NAMA PROGRAM e. KL International Flying Academy, Johor Bahru f. Gulf Golden International Flying Academy, Bintulu g. Austral Academy Sdn Bhd (AASB) International Flying Academy of Sabah (IFAS), Sandakan

TARAF KELULUSAN

CATATAN

9 10 11 12 13

CFA (Chartered Financial Analyst) CLP (Certified of Legal Practice) / Sijil Amalan Guaman CIA (Certified Internal Auditor) CPA (Certified Public Accountants) Diploma in Proffessional Chef Training di Culinary Arts Centre

Diiktiraf oleh Badan Profesional Diiktiraf oleh Badan Profesional Diiktiraf oleh Badan Profesional Diiktiraf oleh Badan Profesional Diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK), Kementerian Sumber Manusia Berkuatkuasa 15 Julai 2009 menerusi emel Dato’ TKPE (O) bertarikh 1 Julai 2009 (i)

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

14

Diploma Eksekutif / Diploma Profesional di IPTA dan IPTS Dalam Negara

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

(ii) Kelayakan kemasukan Memiliki sekurang-kurangnya 3 kredit dalam SPM DAN sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja. (iii) Syarat lain IPT perlu berdaftar dengan Kementerian Pengajian Tinggi.

15 16 17

Diploma of The Malaysian Insurance Institute (DMII) Associateship of The Malaysian Insurance Institute (AMII) ICSA (Institute of Chartered Secretaries & Administration)

Diiktiraf oleh Badan Profesional Tempatan & Antarabangsa Diiktiraf oleh Badan Profesional Tempatan & Antarabangsa Dinilai taraf setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Am) di IPTA Milik penuh The International Institute of Plantation

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

18

Ijazah Professional Qualifying Examination (PQE) in Plantation Industry Management di International Institute of Plantation

(i) Layak untuk Pengeluaran Pendidikan
2

Tarikh Kemaskini : Ogos 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran

BIL Management (IIPM)

NAMA PROGRAM

TARAF KELULUSAN Management, Fakulti Sains Gunaan, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Milik penuh The International Institute of Plantation Management, Fakulti Sains Gunaan, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Diiktiraf oleh Badan Profesional Diiktiraf oleh Badan Profesional Untuk melengkapkan pengajian dan diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Dinilai taraf setaraf dengan kelulusan peringkat Diploma di IPTA Dinilai taraf setaraf dengan kelulusan peringkat Diploma di IPTA Dinilai taraf setaraf dengan Sarjana Muda Dinilai taraf setaraf dengan Sarjana Muda Dinilai taraf setaraf dengan Sarjana Muda

CATATAN (ii) Bayaran dibuat atas nama Institute of Plantation Management (IIPM)
(i) Layak untuk Pengeluaran Pendidikan (ii) Bayaran dibuat atas nama International Institute of Plantation Management

19

Diploma Profesional in Plantation Management di International Institute of Plantation Management (IIPM)

20 21 22

Kursus Pegawai Dek - Master & Chief Mate on Ship of 3000 GT or More di Akademi Laut Malaysia (ALAM) Kursus Jurutera Laut - Combined Chief & Second Engineer 3000 KW or More di Akademi Laut Malaysia (ALAM) KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah)

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

23

LCCI (London Chamber of Commerce & Industry) Sijil Tahap 4

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

24

NCC (National Computing Centre), United Kingdom International Higher Diploma in Computer Studies

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

25

Master of 3000 GT or More Unlimited

(i)

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

26 27

Chief Mate of 3000 GT or More Unlimited Chief Engineer Officer of 3000 KW or More Unlimited

(ii) Kursus perlu dikendalikan di Pusat Latihan yang diluluskan oleh Jabatan Laut Semenanjung Malaysia.

Tarikh Kemaskini : Ogos 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran

3

BIL 28 29 30 31 32 33

NAMA PROGRAM Second Engineer Officer of 3000 KW or More Unlimited Master of 3000 GT or More Near Coastal Chief Mate of 3000 GT or More Near Coastal Officer in Charge of Navigational Watchkeeping of 500 or More Unlimited Chief Engineer Officer of Less Than 3000 KW Near Coastal Second Engineer Officer of Less Than 3000 KW Near Coastal

TARAF KELULUSAN Dinilai taraf setaraf dengan Sarjana Muda Dinilai taraf setaraf dengan Diploma Dinilai taraf setaraf dengan Diploma Dinilai taraf setaraf dengan Diploma Dinilai taraf setaraf dengan Diploma Dinilai taraf setaraf dengan Diploma Dinilai taraf setaraf dengan Diploma Diiktiraf oleh Badan Profesional

CATATAN

34 35

Officer in Charge of Engineering Watch of 750 KW or More Near Coastal Advanced Diploma in Logistics Management anjuran bersama CIT (Chartered Institute of Transport) di Malaysian Association of Productivity (MAP) Pengajian ‘off-shore’ di antara Institute of Training & Development (ITD) dengan University of South Australia Doctor of Business Administration Master of Business Administration Master of Engineering, Manufacturing & Management Master of ICT Management

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

36

Diluluskan oleh Jabatan Pendidikan Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

37

Licensed Aircraft Maintenance Engineer (LAME) di APR-Aviation Training Centre Sdn Bhd

Diiktiraf oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA)

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

Tarikh Kemaskini : Ogos 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran

4

BIL 38

NAMA PROGRAM Malaysian Institute of Accountants Qualifying Examination (MIA QE) di Malaysian Institute of Accountants (MIA) Certified Financial Planner (CFP) di Financial Planning Association of Malaysia (FPAM) Islamic Financial Planner (IFP) anjuran bersama Financial Planning Association of Malaysia (FPAM) dengan Islamic Banking and Finance Institute Malaysia Sdn Bhd (IBFIM) Licentiateship of the Faculty of Occupational Medicine (LFOM) oleh Baru! Royal College of Physicians of Ireland

TARAF KELULUSAN Diiktiraf oleh Badan Profesional

CATATAN Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

39 40

(i) Layak untuk Pengeluaran Pendidikan Diiktiraf oleh Badan Profesional (ii) Bayaran dibuat atas nama FINANCIAL PLANNING ASSN OF M’SIA (33 aksara)

41

Dikelolakan oleh Malaysia Occupational Health and Medical Services (MOHMS)

Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

SENARAI KURSUS PROFESIONAL/KEMAHIRAN/VOKASIONAL/’OFF SHORE’ YANG TIDAK DILULUSKAN DI BAWAH PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP BIL 1 NAMA PROGRAM ACCA-CAT (Certified Accounting Technician) Sijil Tahap A + Sijil Tahap B + Sijil Tahap C TARAF KELULUSAN Dinilai taraf setaraf dengan kelayakan akademik pada peringkat Sijil dalam bidang perakaunan yang dikendalikan oleh IPTA dan Politeknik di Malaysia Dinilai taraf setaraf dengan kelulusan STPM atau Matrikulasi Dinilai taraf setaraf dengan kelulusan STPM atau Matrikulasi Tidak diiktiraf oleh JPA kecuali kursus tersebut diikuti di universiti induk di luar negara CATATAN Tidak Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

2

LCCI (London Chamber of Commerce & Industry) Sijil Tahap 1 + Sijil Tahap 2 + Sijil Tahap 3 = Group Diploma

Tidak Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

3

NCC (National Computing Centre), United Kingdom International Diploma in Computer Studies

Tidak Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

4

Master Science Corporate Governance, anjuran MAICSA (London South Bank University)

Tidak Layak untuk Pengeluaran Pendidikan

Tarikh Kemaskini : Ogos 2010 oleh Seksyen Pengeluaran Pendidikan & M.Negara, Jabatan Pengeluaran

5

SENARAI IPT LUAR NEGARA DI AMERIKA SYARIKAT, UNITED KINGDOM & AUSTRALIA YANG DIKECUALIKAN MENGEMUKAKAN BUKTI KELAYAKAN AKADEMIK BAGI PENGELUARAN PENDIDIKAN KWSP

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harvard University Yale University

NAMA UNIVERSITI

NEGARA Amerika Syarikat Amerika Syarikat Amerika Syarikat Amerika Syarikat Amerika Syarikat Amerika Syarikat Amerika Syarikat Amerika Syarikat Amerika Syarikat Amerika Syarikat United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia Australia

California Institute of Technology (Caltech) University of Chicago Massachusetts Institute of Technology (MIT) Columbia University University of Pennsylvania Princeton University Duke University Johns Hopkins University University of Cambridge University of Oxford Imperial College London University College London King‘s College London University of Edinburgh University of Manchester University of Bristol London School of Economics and Political Science University of Warwick Australian National University The University of Sydney The University of Melbourne University of Queensland University of New South Wales Monash University The University of Western Australia University of Adelaide Macquarie University RMIT University