P. 1
modul SEBATIAN KARBON

modul SEBATIAN KARBON

|Views: 3,726|Likes:
Published by Norliyana Ali
MODUL SAINS TINGKATAN 5
MODUL SAINS TINGKATAN 5

More info:

Published by: Norliyana Ali on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

NOTA RINGKAS SEBATIAN KARBON 1.

Carbon compound is substance that consist Sebatian karbon adalah bahan yang terdiri daripada unsur karbon yang bergabung dengan satu atau lebih unsur lain. Sebatian karbon organik merupakan sebatian karbon yang berasal daripada organisma hidup. Sebatian karbon tak organik merupakan sebatian karbon yang berasal daripada bukan benda hidup seperti mineral. Hidrokarbon merupakan sebatian yang hanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Alkohol ialah satu kumpulan sebatian karbon organik yang mengandungi kumpulan hidroksil. Sabun merupakan garam natrium atau kalium bagi asid lemak. Saponifikasi ialah tindak balas antara minyak dengan alkali untuk menghasilkan sabun. Asid menyebabkan penggumpalan lateks. Larutan ammonia mencegah penggumpalan lateks. Dalam proses pemvulkanan getah, atom sulfur membentuk rangkai silang antara rantai molekul getah. Getah tervulkan bersifat lebih keras, kuat, kenyal dan tahan haba berbanding dengan getah asli.

2.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10.

11.

1

2

KESAN ALKOHOL KEPADA MANUSIA

3

PROSES PENYEDIAAN ALKOHOL DALAM MAKMAL

4

AKTIVITI SEBATIAN KARBON Lengkapkan ruang kosong di bawah 1. Alkohol Sifat umum i. ALKOHOL ii. Mengandungi unsur-unsur -------------iii. iv. v. Penyediaan melalui proses ----------------------------Persamaan perkataan tindak balas yis ------------------- (enzim zimase) ---------------- +----------,------------------ dan --------------------Sebatian ----------------------

vi. Pengesteran Asid sulfurik Alkohol + ---------------------(mangkin) Kesan alkohol ke atas manusia ester + air

Kesihatan • • • Fungsi serebrum …………………………….. Fungsi serebelum ……………………………. Gerak balas terhadap rangsangan ………………………………

Sosial - keluarga ….. …...................................... - masyarakat …………………………………..

5

Organ dalaman ……………………….

2. SABUN i.Proses -------------------- atau hidrolisis beralkali ialah proses pembuatan sabun. ii.Dalam proses penyediaan sabun, --------------------- dididih bersama larutan ----------------------- yang bertindak sebagai mangkin. iii.-------------------- diguna untuk memendakkan sabun kerana ia bertindak untuk mengurangkan keterlarutan sabun.

Tindakan pencucian sabun Molekul sabun terdiri daripada dua bahagian

Kepala (Kumpulan __________) Larut dalam _________

Ekor (Rantai ________________ ) Larut dalam _________

Kepala

Ekor

Sabun bertindak sebagai bahan pencuci kerana sabun :a) Dapat mengurangkan ___________________________________air. b) Membasahi permukaan iaitu agen ______________________. c) ______________________ minyak dalam air.

6

Mekanisme tindakan pencucian sabun

3. Getah

GETAH Jenis

Getah ___________ terbentuk apabila kepingan getah asli direndam dalam larutan sulfur monoklorida dalam metilbenzena.Getah tervulkan lebih ________ dan ______________ berbanding getah asli.

7

Perbezaan getah asli dengan getah tervulkan Lengkapkan jadual di bawah : Jenis getah Getah asli Getah tervulkan Kekenyalan Kekerasan Kesan haba

Struktur getah asli dan getah tervulkan Kenalpasti struktur getah di bawah :

S S S

S

S

Getah ___________

Getah_____________

8

b.

i. Apabila kain yang kotor dengan gris direndam ke dalam air sabun. Air sabun akan mengurangkan ketegangan permukaan air dan membasahi permukaan kain. ii. Bahagian ekor molekul sabun yang larut dalam gris akan melekat pada kotoran gris. iii. Bahagian kepala molekul sabun yang larut dalam air akan mengelilingi seluruh permukaan kotoran. iv. Apabila air dikocak molekulair akan menarik bahagian kepala molekul sabun manakala bahagian ekor menarik kotoran gris. v. Gris ditanggalkan daripada permukaan kain sebagai titisan yang halus. vi. Titisan minyak akan terapung dalam air. (4 m)

9

SEBATIAN KARBON Soalan Objektif 1. Sabun merupakan sejenis A B C D ester asid lemak gliserol garam asid lemak

2. Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan bagi pembuatan sabun? A Asid lemak + alkali B Ester + alkali C Asid lemak + alkali D Gliserol + alkali sabun + air sabun + gliserol sabun + gliserol asid lemak + sabun

3. Sabun dihasilkan melalui proses A B C D penyulingan berperingkat peretakan hidrolisis berasid saponifikasi

4. Antara berikut, yang manakah adalah tidak betul tentang ciri sabun yang membolehkannya bertindak sebagai bahan pencuci ? A B C D Sabun dapat membasahi permukaan Sabun dapat mengurangkan tegangan permukaan air Sabun dapat membaurkan minyak dalam air Sabun dapat melembutkan air.

5. Antara tindak balas berikut, yang manakah mungkin menghasilkan sabun ? I Minyak kacang tanah + Kalium hidroksida pekat II Minyak kelapa sawit + Natrium Klorida III Ester + asid sulfurik pekat A I sahaja B II sahaja C III sahaja D II dan III sahaja

10

6. Proses pemvulkanan akan menyebabkan getah asli menjadi lebih kuat dan kenyal kerana A daya tarikan antara molekul polimer menjadi lebih kuat B saiz molekul polimer bertambah C wujud rangkai silang antara molekul polimer D rantai molekul polimer menjadi berbelit-belit dan tidak teratur. 7. Antara bahan berikut, yang manakah dapat menggumpalkan lateks ? I asid metanoik II ammonia III bakteria A II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I, II dan III 8. Antara unsur berikut, yang manakah terkandung dalam getah tervulkan ? I sulfur II plumbum III karbon A I sahaja B II sahaja C I dan III sahaja D II dan III sahaja 9. Antara pernyataan yang berikut, manakah yang benar mengenai sabun ? I Sabun ialah garam asid lemak II Bahagian ion dalam molekul sabun larut dalam gris III Bahagian hidrokarbon dalam sabun larut dalam air A B C D I sahaja I dan II sahaja II dan III sahaja I, II dan III

10. Antara bahan kimia berikut, yang manakah boleh mengekalkan lateks dalam keadaan cecair ? A asid sulfurik B asid etanoik

11

C larutan ammonia D larutan glukosa SOALAN STRUKTUR

Rajah 1 1. Rajah 1(a) dan (b) di atas menunjukkan perbandingan dua jenis getah semasa digantung dengan pemberat 100g secara berasingan. Panjang asal getah X dan getah Y ialah 10 cm. Rajah 1(c ) dan 1(d) menunjukkan panjang getah X dan getah Y semasa diregangkan. (a) Nyatakan pemboleh ubah bagi eksperimen ini. (i) dimanipulasikan: (ii) bergerakbalas: (iii) dimalarkan: (b) Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan inferens yang boleh dibuat tentang getah X dan getah Y. (c ) Nyatakan proses penukaran getah Y kepada getah X (d) Jelaskan maksud proses tersebut secara operasi. (e) Lukiskan struktur getah X

(f)

Berikan satu kegunaan getah X.

12

(g) Jelaskan bagaimana pemvulkanan dapat memperbaiki kelemahan getah asli.

2.

Rajah 3 di atas menunjukkan eksperimen untuk mengkaji sifat-sifat etanol. (a) Apakah sifat etanol bila dicampurkan dengan air?

(b)(i) Apakah yang dapat dilihat pada kertas turas di atas pembakaran etanol? (ii) Tuliskan persamaan perkataan hasil pembakaran etanol dalam udara.

(c ) (i) Kenapakah asid sulfurik pekat dicampurkan ke dalam campuran yang dididihkan ? (ii) (iii) Nyatakan hasil yang diperoleh daripada tindak balas antara etanol dan asid etanoik. Tandakan (√) bagi bahan yang diperbuat daripada bahan di c(ii) Minyak Wangi Perisa Makanan Ubat Batuk

13

Soalan Esei 1. Seorang pekebun menambahkan asid formik ke dalam lateks untuk tujuan penggumpalan. Seorang pekebun lain pula menambahkan larutan ammonia ke dalam lateks supaya lateks tidak menggumpal. Adakah nilai pH mempengaruhi penggumpalan lateks? (a) (b) Berdasarkan pernyataan di atas, tulis satu hipotesis yang sesuai. Huraikan satu eksperimen yang boleh anda jalankan di makmal untuk membuktikan hipotesis itu. Huraian anda hendaklah mengandungi perkara berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 2. (a) (b) Tujuan eksperimen. Mengenal pasti pemboleh ubah Senarai radas dan bahan Kaedah Penjadualan data Kesimpulan

Dengan menggunakan radas makmal yang sesuai, huraikan satu eksperimen untuk menghasilkan sabun anda sendiri. (6m) Dengan bantuan sebuah gambar rajah, huraikan tindakan pencucian sabun. (4m)

14

Jawapan Sebatian Karbon Soalan objektif 1D 2B 3D 4D 5A 6C 7B 8A 9A 10C

Soalan Struktur 1a) i) Jenis getah ii) Kekuatan atau kekenyalan getah iii) panjang asal getah dan pemberat b) Getah X lebih kuat dari getah Y c) Pemvulkanan getah d) Pemvulkanan getah adalah proses penukaran getah asli kepada getah yang lebih kuat. e) S S S S

S

f) Tayar kereta, bola g) Dalam proses pemvulkanan getah terbentuk rangkaisilang antara molekul getah yang menghalang molekul getah daripada menggelongsor dengan mudah. 2. a) Etanol larut dalam air b) i) Pembakaran tanpa jelaga ii) Etanol + oksigen

karbon dioksida + air

c) i) Sebagai mangkin untuk mempercepatkan tindak balas ii) Ester iii) Minyak wangi dan perisa makanan

15

Jawapan soalan esei: 1. (a) Hipotesis: Lateks menggumpal jika nilai pH kurang daripada 7. (1m) (b)(i). Tujuan eksperimen: Mengkaji bagaimana nilai pH mempengaruhi proses penggumpalan lateks. (1 m) (ii) P/manipulasi: Nilai pH P/ bergerakbalas: penggumpalan lateks P/malar: kuantiti lateks dan kuantiti/kepekatan asid dan alkali yang digunakan (2 m) (iii ) Senarai radas dan bahan: Bikar, rod kaca, asid hidroklorik 0.2 mol dm-3 , larutan ammonia 0.2 mol dm -3 dan lateks. (1 m) (iv) Kaedah:

1. 50 cm 3 lateks diisi ke dalam tiga bikar yang berasingan . 2. Lateks did lam bikar X ditambah 10 cm 3 asid. Lateks dalam bikar Y ditambah 10 cm 3 larutan ammonia . Lateks dalam bikar Z tidak ditambah apa-apa. 3. Perubahan diperhatikan selepas 2 jam dan 1 hari. (3 m)

16

(v)

Penjadualan data: Bikar X Y Z Keadaan lateks Menggumpal selepas 2 jam Tidak menggumpal Menggumpal selepas 1 hari ( 1m)

(vi)

Kesimpulan: Lateks menggumpal jika pH kurang daripada 7 , iaitu apabila ditambah asid (1 m)

2.

a i ` 10 cm 3 minyak sawit dituang ke dalam sebuah bikar. ii. Dengan berhati-hati 50 cm 3 larutan natrium hidroksida pekat / 5 mol dm 3 dicampurkan kepada minyak sawit. iii. Dengan perlahan-lahan campuran dalam bikar dipanaskan sambil dikacau sehingga mendidih. Iv Campuran dibiar mendidih selama 5 minit. v. Nyalaan bunsen di padamkan dan ditambahkan 50 cm 3 air dan 1 spatula garam/ natrium klorida. vi. Campuran dipanaskan sekali lagi sehingga mendidih. vii. Campuran dibiarkan menddidih selam 5 minit.

17

viii. Ix

Hasil dituras dan baki turasan dibiarkan sejuk. Baki turasan dibilas dengan air suling dan dikeringkan.

18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->