CUPRINS

I . Piaţa financiară 1.1. Modele structurale II. Organizarea pieţei de capital 2.1. Apariţia pieţei de capital 2.2. Produsele pieţei de capital 2.3. Participanţii pe piaţa de capital 2.4. Piaţa de capital din România III. Pieţe bursiere 3.1. Premise ale apariţiei şi dezvoltării burselor 3.2. Marile centre bursiere internaţionale 3.3. Bursa în ţările cu economie de tranziţie IV. Bursa de Valori Bucureşti 4.1. Bursele în România - premisele apariţiei lor, dezvoltarea din perioada interbelică şi postbelică 4.2. Societăţile de valori mobiliare şi rolul lor pe piaţa valorilor mobiliare 4.3. Structura BVB 4.3.1. Structura organizatorică a BVB 4.3.2. Structura funcţională a BVB 4.4. Bursa de Valori Bucureşti în etapa actuală – pezentare

V. Globalizarea pieţelor bursiere * Glosar de termeni bursieri * ANEXE * BIBLIOGRAFIE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful