CUPRINSUL

CAPITOLUL I: EVOLUŢIA POLITICII SOCIALE
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ............................................................... 1
1. Consideraţii generale asupra politicii sociale
a Uniunii Europene ............................................................................. 1
2. Repere cronologice ale preocupărilor privind politica socială ...... 1
CAPITOLUL II: COEZIUNEA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ ............. 7
1.Momente - cheie privind realizarea coeziunii economice
şi sociale europene ............................................................................. 7
2.Implicaţiile extinderii Uniunii Europene asupra
coeziunii economice şi sociale ......................................................10
3.Priorităţile viitorului: convergenţă, competitivitate, cooperare ...... 17
4.Contribuţia politicii de coeziune economică şi socială
la dezvoltarea Uniunii Europene ........................................................19
CAPITOLUL III: ASPECTE LEGALE ŞI INSTITUŢIONALE
ALE POLITICII SOCIALE ......................................................................23
1. Aspecte legale ale politicii sociale ..................................................23
2.Aspecte instituţionale ale politicii sociale ........................................29
3.Organismele pe care se sprijina funcţionarea instituţiilor
europene în domeniul politicii sociale ...............................................30
3.1. Comitetul Economic şi Social ...........................................30
3.2 Comitetul Regiunilor.........................................................34
CAPITOLUL IV: OBIECTIVE ŞI COMPONENTE
ALE POLITICII SOCIALE .....................................................................38
1.Obiectivele politicii sociale .............................................................38
2.Modelul social european – o nouă viziune
asupra societăţii europene .................................................................39
3.Protecţia socială – parte integrantă a modelului social european ....41
4.Dialogul social – element esenţial al modelului social european ....47
CAPITOLUL V: POLITICA SOCIALĂ A
UNIUNII EUROPENE ŞI ADERAREA ROMÂNIEI ............................60
1. Politica socială în România post-totalitară .....................................60
2. Protecţia socială – componentă esenţială a
programului de aderare a României la Uniunea Europeană ..........64
4.Dialogul social din România - componentă viitoare
a dialogului social european ..............................................................70
CAPITOLULVI: CONCLUZII ................................................................74

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful