Marin Georgiana

LOGARITMI
Simbolul ln este de la logaritm natural,cu baza e=2,71 care e numarul lui Euler Simbolul lg este un logaritm zecimal,cu baza 10 Doua numere se compara comparand diferenta lor cu 0 a–b 0 => a b a – b = 0=> a =b comparand raportul lor cu 1 a–b 0=>a sau

-Propietati-

1) Daca a

0 si a

1 =>

=0,

a=1 (xy)= x+ y (logaritmul produsului

2) Daca x,y 0, a 0, a diferit de 1 atunci

a doua numere este egal cu suma logaritmilor celor doua numere)

3) Daca a

0, a

1 , x,y

0 atunci

=

x-

y

(logaritmul catului este egal cu

diferenta dintre logaritmul numaratorului si logaritmul numitorului)

4) Daca x 0 ,

R,a

0, a

1 atunci

(logartimul puterii unui numar

este egal cu produsul dintre exponentul puterii si logaritmul numarului)

5) Daca x 0, a,b 0, a,b 1 atunci

(formula da trecerea de la logaritmul - permite

unui numar in baza α la logaritmul aceluias numar in baza b) sau trecerea din baza a in baza b a aceluiasi logaritm.

6) Daca a,b,c 0, a 1 atunci

Algebra a X a

Page 1

Marin Georgiana

Exercitii : Sa se arata ca,daca: Log23=a , atunci Metoda de rezolvare : Pentru demonstrarea egalitatii se vor preluca separat atat membrul stang cat si cel drept pana cand se ajunge la aceeasi expresie.Se aplica principiul tranzitatii relatiilor de egalitate : daca a=c si b=c atunci a=b.

Din relatia 1 si 2 rezulta ca

Calculati :

1) 2)

Rezolvare cu comentarii (formule aplicate,metoda abordata) Algebra a X a Page 2

Marin Georgiana Evaluam separat expresiile continute in exercitiu. La evaluarea expresii globale vom aborda separat 2 tipuri de expresii : 1) Produsul a doi logaritmi se evalueaza separat fiecare din factorii produsului si in final produsul (care se reduce la un numar).

2) O functie exponentiala in care baza e un numar si exponentul un logaritm.In acest caz se evalueaza un logaritm din expresia respectiva cu o baza judicios aleasa .In final se ajunge la un nou logaritm cre permite determinarea expresiei initiale.

=?

log336 = 2+2log32=2(1+ log32)

Algebra a X a

Page 3

Marin Georgiana

log3E=log34 log39 = 2log32

log32 = log316 => E=16 = 16+ 4=20.

Demonstrati egalitatile :

Algebra a X a

Page 4

Marin Georgiana

RADICALI
-Propietatile radicalilor-

R1) Radicalul produsului este egal cu produsul radicalilor

-

pentru n numar natural impar

-pentru n numar natural par
R2) Radicalul catului este egal cu cu catul radicalilor

-pentru n numar natural par

-ptr.n nr.nat.impar

R3) Ridicarea la putere a unui radical

R4) Simplificarea ordinului si exponentului puterii expresiei de sub radical printr-un factor comun.

Algebra a X a

Page 5

Marin Georgiana

R5) Extragerea radicalului de sub radical

R6) Introducerea unui factor sub radical

R7) Scoaterea unui factor de sub radical

R8) Aducerea mai multor radicali la acelasi ordin Se ia cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c-se aleg toti factorii primi,comuni si necomuni la puterea cea mai mare)al ordinelor radicalilor utilizand R4. Nu au sens radicalii de ordin par din expresii negative. Inmultind ordinul unui radical cu o valoare cu care inmultim si exponentul puterii expresia nu se schimba.

Cel mai mare divizor comun(c.m.m.d.c-se aleg factorii primi comuni la puterea cea mai mica. C.m.m.d.c este cel mai mare numar la care se impart toate numerele. C.m.m.m.c este cel mai mic numar la care se impart toate numerele.

Algebra a X a

Page 6

Marin Georgiana Rationalizarea numitorilor Operatia de eliminare a radicalilor de la numitorul unei fractii prin amplificare cu o anumita expresie se numeste rationalizarea numitorului.Expreisa cu care se amplifica fractia,in vederea rationalizarii numitorului ,se numeste o conjugata a numitorului. Deoarece pentru cazul in care numitorul se scrie ca o suma de radicali vom utiliza formulele de calcul prescurtat ,le vom aminti : (x - y)(x + y)= (x + y)( Rationalizarea numitorilor de forma se face prin amplificarea fractiei cu (x - y)(

conjugata numitorului. O fractie are sens numai pentru numitori diferiti de 0. H= => are sens pentru q diferit de 0.

Un radical de ordin par are sens numai pentru expresii pozitive sau nule. E=

=>

x

R a.i. f(x)

0

Un radical de ordin impar are sens pentru orice valoare a expresiei de sub radical. F= => x R ,nicio restrictie R, este un

Ridicarea la putere este o inmultire repetata.Radical indice n dintr-un numar x insusi de n ori ne da valoarea de sub radical.

numar (adica are si valoare,modul si semn-plus sau minus).Este un numar care inmultit cu el

Radical de ordin par dintr-o cantitate negativa nu are sens deoarece daca ar exista numar inmultit cu un numar par de n ori ar da o cantitate negativa. Exemplu : iar daca x ,daca ar exista ar fi un numar x= 0 => - inmultit cu – egal + cu propietatea x x=-3,relatie ce nu 0 => +inmultit cu + egal +

este posibila deoarece nu respecta regula semnelor la inmultire x

Valabil pentru orice radical de ordin par.

Algebra a X a

Page 7

Marin Georgiana Suma unor cantitati pozitive e pozitiva.

Calculati :1) = –

Aflati domeniul maxim de definitie pentru : 1) E= E= |x-1| 0 oricare ar fi x (x-2 0 oricare ar fi x R R (1) R (2)

Din 1 si 2 => x 2) E= x+1 Algebra a X a 0

Page 8

Marin Georgiana x -1 => x [-1,+ )

3) E=

=> x

R,nu exista nicio conditie.

4) E= x-1 0 =>x R\{1}-singura restrictie

5) E= 0 => x -1 ; =>x 1 ; x [-1,1]∪(1,+ )

Algebra a X a

Page 9