CUPRINS

INTRODUCERE CAPITOLUL 1: Caracterizarea generală a societăţii comerciale:

Compania de Transporturi Aeriene Române „TAROM” SA
1.1.
1.2.

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Istoricul societăţii comerciale „TAROM” SA Aspecte juridice ale societăţii comerciale „TAROM” SA 1.2.1. Denumirea societăţii comerciale „TAROM” SA 1.2.2. Statutul societăţii comerciale „TAROM” SA 1.2.3. Sediul societăţii comerciale „TAROM” SA 1.2.4. Durata societăţii comerciale „TAROM” SA 1.2.5. Scopul şi obiectivul de activitate al societăţii comerciale „TAROM” SA 1.2.6. Capitalul social şi participanţii 1.2.7. Cadrul instituţional intern şi forma de organizare a societăţii comerciale „TAROM” SA Principalele activităţi şi evoluţia lor Flota de aeronave Destinaţii geografice – reţeaua de rută Politica de personal Principalii indicatori ai activităţii economico-financiare 2:

Prezentarea pieţei societăţii comerciale: Compania de Transporturi Aeriene Române „TAROM” SA
CAPITOLUL 2.1. Coordonatele pieţei companiei „TAROM” SA 2.1.1. Definirea pieţei 2.1.2. Structura pieţei 2.1.3. Dinamica pieţei 2.1.4. Principalele categorii de parteneri prezenţi în cadrul pieţei 2.2. Conţinutul pieţei companiei „TAROM” SA 2.2.1. Oferta de servicii şi produse 2.2.2. Cererea pentru servicii şi produse 2.2.3. Raportul între cererea şi oferta de servicii 2.2.4. Sistemul relaţiilor cu piaţa al companiei aeriene „TAROM” SA

CAPITOLUL 3: Coordonatele politicii de marketing la societatea

comercială: Compania de Transporturi Aeriene Române „TAROM” SA
3.1. Politica de marketing a companiei „TAROM” SA 3.1.1. Strategiile de marketing utilizate de compania „TAROM” SA 3.1.2. Mixul de marketing al companiei „TAROM” SA 3.1.2.1. Politica de produs 3.1.2.2. Politica de distribuţie 3.1.2.3. Politica de preţ 3.1.2.4. Politica de promovare 3.2. Studiu asupra calităţii serviciilor oferite clienţilor de către compania „TAROM” SA CAPITOLUL 4: Organizarea activităţii de marketing în cadrul

societăţii comerciale: Compania de Transporturi Aeriene Române „TAROM” SA
4.1. Scopul organizării activităţii de marketing şi locul ei în structura organizatorică a companiei „TAROM” SA 4.2. Forme de organizare a activităţii de marketing 4.2.1. Forma de organizare actuală a activităţii de marketing 4.3. Atribuţiile compartimentului de marketing 4.4. Sistemul de relaţii al comportamentului de marketing 4.5. Structura organizatorică internă a compartimentului de marketing 4.6. Personalul şi atribuţiile sale în cadrul compartimentului de marketing 4.6.1. Fişele posturilor principalelor componente ale compartimentului de marketing CAPITOLUL 5: Proiectarea de detaliu a unui compartiment de

marketing la societatea comercială: Compania de Transporturi Aeriene Române „TAROM” SA
5.1. Concluzii de măsură privind îmbunătăţirea activităţii de marketing la Compania de Transporturi Aeriene Române „TAROM” S.A. 5.2. Propuneri de măsură privind îmbunătăţirea activităţii de marketing la Compania de Transporturi Aeriene Române „TAROM” S.A. 5.2.1. Evaluarea activităţii desfăşurate de compartimentul marketing-vânzări, din cadrul companiei „TAROM”

SA 5.2.3. Stabilirea dimensiunilor şi a structurii organizatorice interne a unui compartiment de marketing specializat a companiei „TAROM” SA 5.2.1. Stabilirea domeniilor de acţiune şi structura competenţelor principalelor componente propuse ale compartimentului de marketing ● Fişele postului 5.3. Principii strategice BIBLIOGRAFIE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful