You are on page 1of 16

Κωδικός 5786

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ (Σ.Ο.Σ.) ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


ΕΤΟΣ 10ο • Αρ. Φύλλου 46 • Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 • ΤΙΜΗ: 0,04 €

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ

Στις αντεργατικές πολιτικές κυβέρνησης - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. ΣΕΛΙΔΑ 2


• Ανακοίνωση της ΓΕΝ.Ο.Π./
Δ.Ε.Η.

24ωρη Πανεργατική Απεργία ΣΕΛΙΔΑ 3


• Καμμία διαπραγμάτευση για το
ξεπούλημα της ΔΕΗ, του Ι.

Γ.Σ.Ε.Ε - ΑΔΕΔΥ
Μαγκλάρα
• Ανακοίνωση του Σ.Ο.Σ.
ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010


• Ανακοινώσεις της ΓΕΝ.Ο.Π./
Δ.Ε.Η.
ΣΕΛΙΔΑ 6
• Ηλεκτρενεργειακά νέα
Αγωνιστική απάντηση θα δώ- • Η κυβέρνηση ξεπουλά το δη-
σουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μόσιο λιγνιτωρυχείο της Βεύης
άνεργοι στη συνεχιζόμενη αντεργα- • ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Στα επίπεδα του
τική πολιτική περικοπών και ανατρο- 1984 γύρισαν οι μισθοί το 2010
πών των εργατικών δικαιωμάτων
ΣΕΛΙΔΑ 7
Λέμε όχι στην κατάργηση των
• Μειωμένη Κερδοφορία για τη
κλαδικών συμβάσεων, στην εκθεμε-
ΔΕΗ στο Εννεάμηνο
λίωση των εργασιακών σχέσεων,
στην έκρηξη της ανεργίας.
• Το μόνο που δεν αζητά ο ΣΕΒ
Λέμε όχι στη συρρίκνωση του ει- είναι να εργάζονται τζάμπα οι
σοδήματος των εργαζομένων και εργαζόμενοι!
των συνταξιούχων. ΣΕΛΙΔΑ 8
Ο κατήφορος στον οποίο οδη- • Πρωτοβουλία ενάντια στη διά-
γείται η χώρα, το γκρέμισμα κατα- λυση και την ιδιωτικοποίηση
κτήσεων των εργαζομένων που της ΔΕΗ
έχουν κερδηθεί με αγώνες και αίμα
από το μνημόνιο και την πολιτική ΣΕΛΙΔΑ 9
της Κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του • Διάσπαση της ΔΕΗ
Δ.Ν.Τ. δεν έχουν τελειωμό. γαζομένων, με δραστική αναδια- Ο αγώνας δε σταματάει εδώ! ΣΕΛΙΔΑ 10
Μοναδικός τους στόχος αυτής νομή του πλούτου υπέρ του κόσμου Συνεχίζεται όσο θα συνεχίζονται • Δεν υπάρχουν περιθώρια για
της πολιτικής η σωτηρία των τρα- της εργασίας, για ένα πραγματικά οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. ανοχή, ηττοπάθεια και μοιρο-
πεζών και των τοκογλύφων δανει- δημόσιο τραπεζικό σύστημα, για Καλούμε τους εργαζόμενους λατρία, του Σ. Αλεξανδρή
στών αδιαφορώντας για τις την ανασυγκρότηση της παραγω- να μην παραδοθούν σε αυτούς • Ανακοίνωση Εργατικού Κέν-
κοινωνικές συνέπειες, οδηγώντας γικής βάσης της χώρας, για την που στήνουν τη θηλιά στο λαιμό της τρου Αρκαδίας για τις αυξήσεις
την εργατική τάξη στην εξαθλίωση υπεράσπιση των δημόσιων και κοι- χώρας και του λαού μας. των διοδίων
και τη φτώχεια.
νωνικών αγαθών Να ξεπεράσουν την απογοή-
Αρνούμαστε οι μισθοί μας, οι ΣΕΛΙΔΑ 11
Για αξιοπρεπείς αμοιβές και αν- τευση και τις αυταπάτες.
Συλλογικές Συμβάσεις, οι θέσεις • Επισημάνσεις
θρώπινες συνθήκες εργασίας για το Μια λέξη πρέπει να κυριαρχή-
εργασίας, τα κοινωνικά αγαθά της • Με φιλοσοφική διάθεση
σύνολο του κόσμου της εργασίας. σει παντού. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Δεν
Υγείας της Παιδείας της Ασφάλι-
σης να γίνουν βορά, προκειμένου να Για την υπεράσπιση των Συλ- υπάρχει άλλος δρόμος από τον ΣΕΛΙΔΑ 12
σωθούν οι τράπεζες και το κεφάλαιο. λογικών Συμβάσεων ενάντια στις αγώνα των εργαζομένων. • Λαέ μη σφίξεις κι άλλο το ζω-
απολύσεις, την ανεργία και τους ερ- Καλούμε όλους τους εργαζόμε- νάρι, της Φλ. Παπαδέδε
Αντιστεκόμαστε και Αγωνιζό- γοδοτικούς εκβιασμούς. νους να στηρίξουν ενεργά τις κινη-
ΣΕΛΙΔΑ 13
μαστε: Για ένα ταξικό, ριζοσπαστικό τοποιήσεις με στόχο την απόκρουση
• Προϋπολογισμός κατεδάφισης
Για να ανατραπεί το Μνημόνιο ρεύμα μέσα στα συνδικάτα, που και ακύρωση κάθε πολιτικής που
του κοινωνικού κράτους
- θηλιά για τους εργαζόμενους και θα ανοίξει το δρόμο για εκτεταμέ- πλήττει τους εργαζόμενους και τους
την κοινωνία και την έξοδο από το νους εργατικούς και κοινωνικούς συνταξιούχους. ΣΕΛΙΔΑ 14
νεοφιλελεύθερο μηχανισμό στήριξης αγώνες που θα ανατρέψουν τις νε- Η ΟΡΓΗ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙ- • Προϋπολογισμός 2011, χαρι-
Για μια άλλη εναλλακτική πολι- οφιλελεύθερες πολιτικές. ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ στική βολή στις δημόσιες υπη-
τική που περνά μέσα από την επα- Ας καταλάβει επιτέλους η Κυβέρ- ΕΞΩ ΑΠΟ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ρεσίες
ναδιαπραγμάτευση του χρέους νηση, ότι τα όρια αντοχής των εργα- ΕΛΛΑΔΑ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗ-
ΣΕΛΙΔΑ 15
σε όφελος της κοινωνίας και των ερ- ζομένων έχουν εξαντληθεί. ΜΟΝΙΟΥ ΤΩΡΑ.
• Ο στόχος της κατάργησης
Συμβάσεων και Συνδικάτων,
Όλοι στην Απεργία και στη Συγκέντρωση του Γιάννη Κουζή
• Εκμετάλλευση με συνταγή
του Ε.Κ.Αρκαδίας την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου Δ,Ν,Τ, του Ι. Κωστογιάννη
ΣΕΛΙΔΑ 16
στις 10:30 το πρωί στην Τριπολη - Πλατεία Αγ. Βασιλείου • Τσιμπήματα
2 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η ( 3 - 11 - 2010)


ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΤΙ ώστε να μην ξεπερνάει κάποιος συνάδελφος το πλαφόν. Πρέπει όμως
ΑΠΛΑ ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. να τονίσουμε ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν χρειάζονται κανέναν «Προ-
ΓΙ’ ΑΥΤΟ Η ΑΔΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ μηθέα» να τους ενημερώσει για το αν κινδυνεύουν να μπουν στο πλα-
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΠΑΕΙ… φόν γιατί λόγω του ότι οι περισσότεροι είναι πολλά χρόνια στην
ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΧΤΟ υπηρεσία άρα σε χαμηλά κλιμάκια μπαίνουν στο πλαφόν με το καλη-
ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ μέρα! Και μάλιστα χωρίς ώρα υπερωρία μόνο και μόνο με την προ-
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ. σαύξηση της νυχτερινής εργασίας ή της εργασίας της Κυριακής.
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΦΑΓΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Επίσης, είναι αλήθεια ότι θα βρεθούν συνάδελφοι χρεωστικοί και πα-
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ρανόμως όχι μόνο να μην πληρώνονται την εργασία που έχουν πα-
ράσχει αλλά να καλούνται και να επιστρέψουν χρήματα.
Συνάδελφοι,-σες, Αυτό η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ το θεωρεί απαράδεκτο είναι παράνομο και δεν
Με αφορμή την αποστολή από την Επιχείρηση των ατομικών ενη- πρόκειται να το επιτρέψει!
μερωτικών σημειωμάτων οφειλόμενων ποσών λόγω της παράνομης Αυτό η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα βρει τρόπο να το λύσει και όποιος φέρει εμ-
μείωσης των μισθών μας μέσω των αντιλαϊκών Νόμων 3833/10 και πόδια σε αυτό θα υποστεί τις συνέπειες του παράνομου.
3845/10 και για να μην δημιουργηθεί καμία σύγχυση σας ενημερώ- 4) Η υπογραφή της αίτησης - δήλωσης από όσους μισθωτούς
νουμε για τα εξής: επιθυμούν να τους παρακρατηθεί το ποσό σε δόσεις σύμφωνα με έγ-
1) Με το φυλλάδιο που αποστέλλει η Διοίκηση ενημερώνεται κριτους νομικούς σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αποδοχή της πα-
ο κάθε συνάδελφος για το εκτιμώμενο ποσό της οφειλής το οποίο προ- ρανομίας της Κυβέρνησης να μας μειώσει τους μισθούς μας.
κύπτει από την ετήσια προσωρινή εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την αδικία και βαρβαρότητα αυτή για την στοχο-
αφού έχουν αφαιρεθεί και τα ποσά που θα καταβάλλει ως δόση με τις ποίηση των εργαζομένων της ΔΕΗ ( γιατί περί αυτού πρόκειται) είναι
εξοφλήσεις Νοεμβρίου αλλά και του Δεκεμβρίου. Το ποσό αυτό αφορά η μοναδική Ομοσπονδία που έχει προσφύγει στο ΣΤΕ και στα πολιτικά
στην κατ΄ εκτίμηση οφειλή του την 31η Δεκεμβρίου 2010 (πρόβλεψη). δικαστήρια ώστε να σταματήσουμε και να ακυρώσουμε το παράνομο
Το τελικό ποσό «οφειλής» που θα διαμορφωθεί θα προκύψει από την των μειώσεων των μισθών μας αλλά και να αποδείξουμε την ΑΝΤΙ-
ετήσια οριστική εκκαθάριση που θα γίνει στις αρχές Ιανουαρίου και θα ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ των αντεργατικών και αντιλαϊκών νόμων.
άφορα το σύνολο των συμψηφισμών του έτους. Παρά ταύτα και επειδή δεν θέλουμε να ανησυχεί κανείς συνά-
2) Όπως προκύπτει από τα στοιχεία η συντριπτική πλειοψηφία δελφος ή να υπάρξει ο παραμικρός χώρος για την οποιοδήποτε
των συναδέλφων θα «οφείλει» ποσά που κυμαίνονται από 200 € έως παρερμηνεία καλούμε τον κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να πάρει
1500 €. Σε μικρό αριθμό συναδέλφων η οφειλή υπερβαίνει το πάνω το δάνειο (και να του παρακρατηθεί το ποσό της «οφειλής» σε δόσεις)
ποσό. όταν υπογράψει την σχετική αίτηση να συμπληρώνει τη φράση
3) Η μεγαλύτερη οφειλή με την αρχική εκκαθάριση ( η οριστική «με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου».
θα γίνει τον Ιανουάριο) που παρουσιάζεται είναι 18.000 και αφορά ελά- Εάν κάποιος συνάδελφος έχει υπογράψει ήδη μπορεί να ζητήσει το
χιστες έως πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις. ατομικό του έγγραφο και να συμπληρώσει την συγκεκριμένη φράση.
Ωστόσο επειδή τα ποσά αυτά είναι δυσβάστακτα για τον καθένα μας Υ.Γ.: Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για να έχουμε και το ηθικό ανάστημα να υψώ-
και για κάποιους (γιατί κανείς μας δεν ξέρει τις ανάγκες του άλλου) νουμε την φωνή σε κάθε λάθος και αμέλεια της Διοίκησης της Επιχεί-
είναι δυσβάστακτο ακόμα και το 1 € και λόγω του ότι τα όσα οφείλουμε, ρησης αν μη τι άλλο πρώτα από όλα και πάνω από όλα πρέπει να
πρέπει βάσει του νόμου να παρακρατηθούν από τους μισθούς μας αναγνωρίζουμε και τα όποια θετικά της. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της
μέσα στο 2010 (και με Απόφαση της Επιχείρησης να αποδοθούν μέσα καλής συνεργασίας που πάντα πρέπει να υπάρχει και να επιδιώκεται
στο 2010 κατά το μέγιστο μέρος στους Ασφαλιστικούς μας Φορείς), οφείλουμε να πιστώσουμε στα θετικά της την διαχείριση του διακανο-
κατόπιν συνεννόησης με την Διοίκηση ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ απο- νισμού των παράνομων μειώσεων των μισθών μας
φασίστηκε για όσους συναδέλφους το επιθυμούν να προσχωρήσουν
στον πιο κάτω διακανονισμό, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση : ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
Α) Εάν το οφειλόμενο ποσό που θα προκύψει από την οριστική ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ, ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
εκκαθάριση δεν υπερβαίνει τα 1.500 € να διακανονιστεί σε 12 άτοκες ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
μηνιαίες δόσεις. ΘΑ ΑΝΑΜΕΤΡΙΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ.
Β) Για όσους οφείλουν ποσά πάνω από 1.500 € οι δόσεις θα αυ- ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.
ξηθούν σε δεκαοκτώ (18) για μεγαλύτερη διευκόλυνση. ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΕΜΕΙΣ
Η αποπληρωμή των δόσεων θα γίνεται μέσω παρακράτησης ΔΕΝ ΤΑ ΚΛΕΨΑΜΕ ΕΜΕΙΣ.
από τη μισθοδοσία αρχής γενομένης από την εκκαθάριση μισθο-
δοσίας Ιανουαρίου . ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι μεγάλες «οφειλές» προκύπτουν σε παλαιούς κυρίως εργαζομέ-
νους που δουλεύοντας αναγκαστικά είτε σε βάρδιες, είτε υπερωριακά,
είτε εκτός έδρας ξεπερνούσαν το πλαφόν που τέθηκε με το Νόμο 3833
από το Μάρτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στα προσωρινά ατομικά ενημερωτικά φυλλάδια που πήραν αυτοί οι Έκδοση του Σωματείου Oρυχείων - Σταθμών (Σ.O.Σ.)
εργαζόμενοι εκείνο που αποτυπώνεται (εκτός των άλλων μειώσεων Δ.E.H. MEΓAΛOΠOΛHΣ
που προκύπτουν από τους Νόμους 3833/10 και 3845/10) σε σχέση AΓ. NIKOΛAOY 1 MEΓ/ΛH 22200 - THΛ. - FAX: 27910 - 25680
με το πλαφόν είναι το ποσό εκείνων των μηνών που το έχουν περάσει Eκδότης:
εξαιρουμένου του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου που δεν ίσχυε. MAΓKΛAPAΣ Iωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.O.Σ. Δ.E.H. MEΓ/ΛHΣ
Η οριστική εκκαθάριση του πλαφόν όπως και της όλης μισθοδοσίας Yπεύθυνος Σύνταξης:
του 2010 θα γίνει αφού κλείσει και ο Δεκέμβρης. Τότε θα γνωρίζουμε AΓΓEΛOΠOYΛOΣ Aγγελής, Yπεύθυνος Tύπου Δ.Σ. του Σ.O.Σ.
με απόλυτη βεβαιότητα εάν κάποιος εργαζόμενος δούλεψε βάρδια, Συντακτική Eπιτροπή:
υπερωρία ή εκτός έδρας και ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ δεν το πληρώνεται. AΛEΞANΔPHΣ Σαράντος, ΣAPΔEΛHΣ Kωνσταντίνος
Ο υπολογισμός του πλαφόν σε ετήσια βάση (φέτος 10μηνη) θα γίνει Σελιδοποίηση - Eκτύπωση:
για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε και δεν γίνεται έτσι από μόνο Γραφικές Tέχνες ΛEBENTH - Tηλ. (27210) 93374 - KAΛAMATA
του αλλά προς άρση αδικιών ή και σφαλμάτων στο μέτρο του δυνατού.
Είναι αλήθεια ότι το σύστημα «Προμηθέας» (το οποίο δεν εφαρμό- Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις
στηκε παντού) μπορεί να σου δίνει πληροφορίες σχετικά εγκαίρως του “HΛEKTPOΣOΣ”
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 3
ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
Σοβαρές αρνητικές εξελίξεις για τα λαϊκά συμφέ- δεν μπορεί να έρχεται ο κάθε «σωτήρας» να κάνει ότι γουστάρει και να μας συμ-
ροντα αναμένεται να προκύψουν από τα μέτρα που περιφέρεται σαν να είναι η χώρα μας «μπανανία».
θα καταλήξει η κυβέρνηση για την ενεργειακή πολι- Ο λιγνίτης και η λιγνιτική παραγωγή, δεν μπορεί να παραχωρηθούν για να εξυ-
τική με τους εκπροσώπους της τρόικας, οι οποίοι συζη- πηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα, να κερδοσκοπήσουν οι κρατικοδίαιτοι ιδιώτες.
τούν με την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία. Όλα αυτά στο όνομα της προώθησης της απαράδεκτης «απελευθέρωσης»
Η Τρόϊκα (ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ) και η Κυβέρνηση συζη- της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του λεγόμενου ελεύθερου επί ίσης όροις αντα-
τούν και σχεδιάζουν εκχώρηση ποσοστού 40% των γωνισμού. Η «απελευθέρωση» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ψευδεπί-
λιγνιτών και νερών στους ιδιώτες, αποφασίζουν για το γραφη και θα επιφέρει τραγικές συνέπειες στο πλαίσιο παράδοσης της ενέργειας σε
μέλλον της Επιχείρησης που ανήκει στον Ελληνικό λαό. ιδιωτικά συμφέροντα.
Κυρίαρχο θέμα μετά την απόρριψη του «αιτήματος» Για να προασπίσουν τους ιδιώτες επενδυτές στο όνομα του ελεύθερου ανταγω-
των ιδιωτών να τους πουλήσουμε το 40% των λιγνιτικών νισμού έχουν αποκλείσει - 10 χρόνια τώρα - τη Δ.Ε.Η. από τους διαγωνισμούς για
και υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ είναι η εξεύ- νέα ισχύ, δεν τις επιτρέπουν, τη δυσκολεύουν να αναπτύξει επενδυτικό πρόγραμμα,
Του ΜΑΓΚΛΑΡΑ Ιωάννη
ρεση «ισοδύναμης λύσης» προκειμένου οι κρατικοδί- την υποχρεώνουν να πληρώνει μια Οριακή Τιμή Συστήματος η οποία είναι ετεροβα-
Προέδρου του Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ
αιτοι ψευτοεπενδυτές να βάλουν χέρι και στους λιγνίτες ρής και σε όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων, να μην έχουμε Εθνικό ενεργειακό
και τα νερά της ΔΕΗ. σχεδιασμό, να έχουμε υπέρογκες αυξήσεις (από το 2001 έως το 2009 τα οικιακά τι-
Ενοικίαση λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες, ανταλλαγή λιγνιτικών Μο- μολόγια αυξήθηκαν γύρω στο 50%, μέσα σε 23 μήνες αυξήθηκαν κατά 23,4%!).
νάδων με Μονάδες εταιρειών του εξωτερικού, εικονική εκχώρηση της παραγόμενης Υπάρχει μεγάλη πίεση για το «άνοιγμα τη αγοράς ηλεκτρικής αγοράς». Η αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες είναι βασικά σημεία που συζητούνται, με την ηγεσία όμως είναι ανοικτή, οι Οδηγίες της Ε.Ε. έχουν εφαρμοστεί, οι ιδιώτες προμηθευτές
του ΥΠΕΚΑ η οποία εμφανίζεται, κυρίως για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λό- βγάζουν τσάμπα λεφτά στη καμπούρα της ΔΕΗ).
γους, διστακτική στο να προχωρήσει στην εκμίσθωση προς τον ιδιωτικό τομέα λι- Ο ιδιωτικός τομέας, στο χώρο της ενέργειας όντας ευνοημένος από τις κυβερ-
γνιτικών κοιτασμάτων που βρίσκονται σε περιοχές όπως η Ελασσόνα, η Δράμα κ.α. νήσεις, σε λίγο θα ελέγχει σημαντικό κομμάτι της παραγωγής, αν καταφέρει να περά-
στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί εξορυκτική δραστηριότητα εκτός των κοιτασμάτων της σουν τα μέτρα Ε.Ε., Τρόικας, κυβέρνησης προφανώς θα ελέγχει πολύ σημαντικό
Βεύης που έχει προκηρυχθεί. μέρος της παραγωγής και επομένως τις τιμές. Από την άλλη μεριά η ΔΕΗ χάνοντας
το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα οδεύει ολοταχώς για νέα Ολυμπιακή.
Οι απαιτήσεις τελευταία της Τρόικας στις συζητήσεις με την κυβέρνηση Αποδείχτηκε ότι η απορρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο
είναι: δεν οδήγησε στην μείωση των τιμών και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
με ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, απεναντίας όπως στις περισσότερες
Η μακροχρόνια ενοικίαση 3 ή και 4 λιγνιτικών Μονάδων ισχύος 300 MW η κάθε χώρες οδήγησε σε αύξηση των τιμών, κατάρρευση των αγορών και αμφίβολη βελ-
μία (ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ΙΙ, V, IV και την Μελίτη II) με διάρκεια εκμίσθωσης για 10 ή τίωση της ποιότητας.
15 χρόνια. Καλούμε την κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να απο-
Να έχουν δικαίωμα (option), εάν το επιθυμούν, να παρατείνουν και μετά το 2027 τρέψουν τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Ε.Ε να απορρίψουν κάθε επιλογή, που
για άλλα 5 χρόνια την ενοικίαση τους στοχεύει στην αποδυνάμωση της ΔΕΗ για να ωφεληθούν οι αεριτζήδες ψευτοεπεν-
Να έχουν το δικαίωμα εάν μετά το 2013 που θα συνυπολογίζεται το πλήρες κό- δυτές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε βάρος του Ελληνικού λαού.
στος του CO2, τις Μονάδες αυτές αν δεν είναι ανταγωνιστικές να μας τις επιστρέψουν. Η χώρα έχει όσο ποτέ ανάγκη από μια σύγχρονη, Δημόσια, Ενιαία, αναβαθμι-
Η αλλαγή του τρόπου φόρτισης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων της ΔΕΗ να μη σμένη, ανασυγκροτημένη και Καθετοποιημένη ΔΕΗ, που θα λειτουργεί με αποκλει-
λειτουργούν με βάση την καμπύλη ζήτησης ενέργειας αλλά σε ευθεία φόρτιση δηλαδή στικά αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια
σπάταλα και αντιοικονομικά μόνο και μόνο για να μπαίνουν οι Μονάδες των ιδιω- Το συνδ. κίνημα προβάλλει ως κυρίαρχο αίτημα την κοινωφελή αξιοποίηση των
τών στο Σύστημα όσο γίνεται πιο πολλές ώρες με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ανε- εγχωρίων πηγών ενέργειας, την ποιότητα και την χαμηλή τιμή των παρεχόμενων υπηρε-
ξέλεγκτα η Οριακή Τιμή Συστήματος. σιών, την ανάπτυξη της Δημόσιας Επιχείρησης, προς όφελος της κοινωνίας και της Ελλη-
Από τα παραπάνω σενάρια για την ώρα φαίνεται να μην υπάρχει κάτι που νικής οικονομίας. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό.
αφορά το Ενεργειακό Κέντρο της Μεγαλόπολης κάτι που όμως δεν αποκλείεται να Τα σχέδια εμπορευματοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας, από όπου και αν
δούμε σε επόμενη φάση. προέρχονται, όποιος και αν είναι ο εμπνευστής τους, είναι καταδικαστέα στο σύ-
Ακόμη και αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο οι εξελίξεις στο Βόρειο Σύστημα μας αφορούν νολο των Ελλήνων καταναλωτών.
γιατί συνδέονται στενά με τα συμφέροντα της Επιχείρησης και την προοπτική ανάπτυξης Κυβέρνηση και Τρόϊκα θα βρουν απέναντί τους, τους εργαζόμενους, που θα
του Ενεργειακού Λεκανοπεδίου, που συνδέεται άρρηκτα με το μέλλον της ΔΕΗ. αγωνιστούν για να προστατέψουν τα συμφέροντα της Επιχείρησης και του Ελληνι-
Τα εργοστάσια της ΔΕΗ φτιάχτηκαν με το υστέρημα του Ελληνικού λαού και κού λαού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ο.Σ (16 - 11 - 2010)


ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΔΕΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ - δων ισχύος 300 MW η κάθε μία (ΑΗΣ Αγ. Δημη- καθαρίσουν τη θέση τους και να αποτρέψουν τις
ΔΕΝ ΑΝΤΑΛΑΣΣΕΤΑΙ - ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ τρίου) με διάρκεια εκμίσθωσης ως το 2027 και να απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Ε.Ε για να ωφελη-
Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ έχουν δικαίωμα (option), εάν το επιθυμούν, να πα- θούν οι αεριτζήδες ψευτοεπενδυτές της ιδιωτικής
ρατείνουν και μετά το 2027 για άλλα 5 χρόνια την πρωτοβουλίας σε βάρος του Ελληνικού λαού.
EKΧΩΡΟΥΝ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΑ ενοικίαση τους καθώς επίσης να έχουν το δικαίωμα Το συνδ. κίνημα υπερασπίζεται το δημόσιο
ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ εάν μετά το 2013 που θα συνυπολογίζεται το πλήρες συμφέρον, τα συμφέροντα των Ελλήνων καταναλω-
κόστος του CO2, τις Μονάδες αυτές να μας τις επι- τών για προσιτές και φτηνές υπηρεσίες στην ηλε-
στρέψουν. κτρική ενέργεια, για μέτρα και πολιτικές που θα
Σοβαρές αρνητικές εξελίξεις για τα λαϊκά συμ- Η αλλαγή του τρόπου φόρτισης των Υδροηλε- στηρίζουν την ανάπτυξη της χώρας.
φέροντα αναμένεται να προκύψουν από τα μέτρα κτρικών Μονάδων της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να δια- Κυβέρνηση και Τρόϊκα θα βρουν απέναντί
που θα καταλήξει η κυβέρνηση για την ενεργειακή μορφωθεί ανεξέλεγκτα η Οριακή Τιμή Συστήματος. τους, τους εργαζόμενους, που θα αγωνιστούν για
πολιτική με τους εκπροσώπους της τρόικας, οι να προστατέψουν τα συμφέροντα της Επιχείρησης
οποίοι συζητούν αυτές τις μέρες με την κυβέρνηση Ο λιγνίτης και η λιγνιτική παραγωγή, δεν μπορεί και του Ελληνικού λαού.
και τα αρμόδια Υπουργεία. να παραχωρηθούν για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά
Η Τρόϊκα (ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ) και η Κυβέρνηση συμφέροντα, να κερδοσκοπήσουν οι κρατικοδίαιτοι ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
συζητούν και σχεδιάζουν εκχώρηση ποσοστού ιδιώτες. ΝΤΑΒΑΤΖΗΛΙΚΙΑ
40% των λιγνιτών και νερών στους ιδιώτες, αποφα- Η «απελευθέρωση» της αγοράς ηλεκτρικής
σίζουν για το μέλλον της Επιχείρησης που ανήκει ενέργειας είναι ψευδεπίγραφη και θα επιφέρει τρα- Όλοι μαζί Εργαζόμενοι, Συνδικάτα, Αυτοδιοί-
στον Ελληνικό λαό. γικές συνέπειες στην ενεργειακή προοπτική της κηση, Κοινωνικοί Φορείς στον ΑΓΩΝΑ για την
χώρας, την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές υπεράσπιση της Δημόσιας Περιουσίας, των
Οι απαιτήσεις τελευταία της Τρόικας στις συ- στο πλαίσιο παράδοσης της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφερόντων της ελληνικής κοινωνίας.
ζητήσεις με την κυβέρνηση είναι: συμφέροντα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟΥ
Η μακροχρόνια ενοικίαση 3 λιγνιτικών Μονά- ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ να ξε- Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ ΔΕΗ Μεγ/λης
4 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Ανακοίνωση Τύπου ΓΕΝΟΠ / ΔΕΗ (12 - 11 - 2010)


ΕΠΕΙΔΗ ΑΠ’ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙ-
ΝΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 4/11/2010 ΤΟΝΙ-
ΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
ΠΡΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟ

ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΔΕΝ ΤΗ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ


ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Μόνο η ΔΕΗ επενδύει ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΩΣ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΩΣ, για να φτιάξει την
ΟΠΟΙΟΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V και τη ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ
ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ Ποιος ιδιώτης θα το έκανε; Ποιος θα τολμούσε να βάλει 2 δις. € και να περιμένει
ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΕ ΘΑ ΚΑΘΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 25 χρόνια να κάνει απόσβεση για να αρχίσει να έχει το όποιο εύλογο κέρδος;
ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ. Δε θα κάνετε ότι γουστάρετε.
ΟΦΕΙΛΕΙ: Αρκετά με το βιασμό της ΔΕΗ και των καταναλωτών.
ΟΧΙ και εκείνα δικά σας και τα άλλα δικά σας.
1ο. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ) ΠΑΝΩ Κύριοι της Κυβέρνησης, η ανάπτυξη του τόπου θα έρθει με επενδύσεις και όχι με αρπα-
ΣΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ: χτές μιας σειράς αεριτζήδων, όπως αυτές που γίνονται εδώ και ενάμιση χρόνο στην εμπορία
Εδώ και τώρα να ξεκαθαρίσει τη θέση του και όχι απλά να πάρει αποστάσεις, αλλά λιανικής.
να διαφωνήσει ριζικά με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Ε.Ε να κάνουμε τσάμπα μάγ- ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΡΙΣΚΟ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡ-
κες μια σειρά κρατικοδίαιτους ψευτοεπενδυτές. Χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση, γιατί αυτή ΓΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ
ταιριάζει απόλυτα. ΤΟΝ ΑΕΡΙΤΖΗ ΟΜΩΣ ΟΧΙ. ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Λιγνίτες και λιγνιτική παραγωγή ειδικά σε μια εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο στην
τιμή κόστους για να οικονομάνε οι κρατικοδίαιτοι ιδιώτες, εμείς δε δίνουμε και όποιος το 2ο. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕ-
κάνει, να ετοιμάζεται εκτός των άλλων να πάει φυλακή. ΤΩΝ:
Το προϊόν αυτό (λιγνίτες-λιγνιτική ενέργεια) έχει μια αξία. Όποιος αυτή την αξία Όποιος αφήνει μια σειρά επιχειρηματίες (αλλά και Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς,
θέλει να τη χαρίσει στους κολλητούς του, θα περάσει δύσκολες ώρες. Θα περάσει Υπουργεία) ανενόχλητους, να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς που οφείλουν στη ΔΕΗ
την πόρτα της φυλακής και να συσσωρεύονται χρέη εκατοντάδων εκ. €, την ώρα που τον μεροκαματιάρη τον
Για μια κυβέρνηση που υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον υπάρχουν και άλλοι τρόποι αφήνουν χωρίς ρεύμα να αναλογισθεί τις προσωπικές του ευθύνες για τη ζημιά που
για να λύσει το θέμα, εάν το ζητούμενο είναι αυτό. υφίσταται η Επιχείρηση του ελληνικού λαού και η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματι-
Οι κάτοικοι της Κοζάνης, της Πτολεμαϊδας, της Φλώρινας, και της Μεγαλόπολης δεν είναι στήριο.
άνθρωποι ενός κατώτερου θεού.
Υπάρχουν και αλλού Λιγνιτικά αποθέματα. Εδώ και τώρα να δημοπρατηθούν. ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΤΑΒΑΤΖΗΛΙΚΙΑ
Γιατί δεν τα ζητάνε οι κύριοι ιδιώτες, αφού διαμαρτύρονται ότι η ΔΕΗ έχει προνομιακή
μεταχείριση στους λιγνίτες; Υ.Γ. Η χρησιμοποίηση των πιο πάνω λέξεων, είναι αυτές που θα χρησιμοποιούσε ο
Κορόιδα είναι; απλός πολίτης που καθημερινά πασχίζει για να επιβιώσει, για να περιγράψει αυτό που συμ-
Ποιος πάει να βάλει τα ωραία του λεφτά, να έχει απέναντί του τις τοπικές κοινωνίες, να βαίνει σε βάρος της Επιχείρησής του.
έχει χιλιάδες προβλήματα, χιλιάδες εργαζομένους με συμβάσεις, με αιτήματα, να του έρχεται
το ένα πρόστιμο μετά το άλλο και κυρίως να κάνει απόσβεση μετά 25 χρόνια; Η ΔΕΗ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ Σ’
Μόνο η ΔΕΗ έχει κοινωνικές ευαισθησίες και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, που πράγ- ΑΥΤΟΝ
ματι τόσα πολλά έχουν προσφέρει και τόσα μα τόσα πολλά τους χρωστάμε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση Τύπου ΓΕΝΟΠ / ΔΕΗ (18 - 11 - 2010)


ΤΟΝ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΗ- πρατηθούν τα δημόσια κοιτάσματα; γνίτη μας στην τιμή κόστους, δημιουργείται ΜΙΑ θέση
ΦΑΝΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΧΙ βέβαια, γιατί δεν τους ενδιαφέρει αυτό… εργασίας; ή μήπως οι συζητήσεις σας είναι για το πώς
Βλάκες είναι να πάνε να δώσουν τα ωραία τους θα έχει φθηνότερη kwh ο μεροκαματιάρης που πασχίζει
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΛΕΣ λεφτά ή επενδυτές για να δημιουργήσουν θέσεις εργα- να τα βγάλει πέρα;
ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΑΝΑΝΙΑ σίας.
ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΚΑ-
ΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΕΡΓΟΙ; ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΤΩΧΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΘΟ-
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ Κυρία Υπουργέ ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤ’
ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 12,7% .
ΤΑ ΝΕΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ Οι ιδιώτες ένα και μόνο πράγμα θέλουν, να τους κά-
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ νουμε δωράκι τις μονάδες μας και να μας βάλουν να Κύριοι της Κυβέρνησης,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ: δουλεύουμε γι αυτούς.
Το λιγνίτη και την ενέργεια μας στην τιμή κόστους Καλή είναι η προστασία του περιβάλλοντος και
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΤΑ απαιτούν και φυσικά και από συγκεκριμένες μονάδες. η ποιότητα ζωής, πρώτοι ενδιαφερόμαστε γι αυτό,
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Αρπαχτές θέλουν να κάνουν και τίποτα άλλο. αλλά ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ για να ζήσουμε ΘΕΛΟΥΜΕ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ. Μην τους ανοίξετε την πόρτα να λεηλατήσουν την Οι κάτοικοι της Κοζάνης, της Φλώρινας και της
επιχείρηση του Ελληνικού λαού. Αρκαδίας, τι είναι, πολίτες δεύτερης κατηγορίας;
Κύριοι της Κυβέρνησης, Μην τους αφήσετε να συνεχίζουν να φουσκώνουν ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΤΑ
τους λογαριασμούς τους σε βάρος του Δημόσιου συμ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
Ανάπτυξη δεν θέλετε; φέροντος. ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΕΗ
Γιατί λοιπόν δεν προσανατολίζεστε σε αυτή την κα- Τέλος, θέλουμε να σας ρωτήσουμε με όλα όσα
τεύθυνση; συζητάτε με την ΤΡΟΪΚΑ και τα οποία είναι αποκλει- ΤΟ ΝΟΜΟ FAST TRACK ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΤΕ;
Βλέπετε κανένα ιδιώτη από αυτούς που παραπονι- στικά και μόνο προς εξυπηρέτηση των ιδιωτών δηλαδή
ούνται ότι η ΔΕΗ έχει τους λιγνίτες να ζητά να δημο- να τους νοικιάσουμε μονάδες να τους δώσουμε το λι- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 5
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Νο 2 ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η ( 24 - 11 - 2010)
ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΟΙ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΥΓΙΖΟΥΝ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ


ΛΑΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΠΗΡΕ ΕΝΤΟΚΟ ΔΑ-
ΝΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ Η ΔΕΗ ΟΥΤΕ Ο ΚΑΤΑ-
ΝΑΛΩΤΗΣ
ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 146 ΕΚ.€ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΛΗΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΙΝΑΙ η δύναμη της ώστε να καταστεί ανήμπορη να αντιδράσει σε όσα παράνομα
ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΤ ΕΙΝΑΙ απαράδεκτα και βρώμικα εξελίσσονται και σχεδιάζονται.
1.200.000 ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΕΝΩ Η Η τελευταία επίθεση που δεχόμαστε έχει να κάνει με το ότι … η
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ …40.000 ΠΟΥ ΣΗ- ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πήρε έντοκο δάνειο από την Επιχείρηση στην οποία εργαζόμα-
ΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 2.800.000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 12,7% στε. Με βάση αυτό το… απίστευτο γεγονός επιχειρείται από κάποιους να εμ-
ΕΝΩ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ φανιστεί η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ως ένα συνδικάτο που κάνει άραγε τι;;; με τη Διοίκηση
12,8%!!! της ΔΕΗ και ταυτοχρόνως κατηγορείται ότι δεν είναι σωστό να παίρνει δάνειο
ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΟΥ ΜΙΑ όταν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα!!!
ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΙΤΖΗΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΝΤΡΟΠΗ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΡΙΣΚΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ Άραγε τι θα γράφατε εάν μας τα χάριζε (αυτό απαγορεύεται από το Νόμο
ΑΝΗΜΠΟΡΗ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ (ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΤΗΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ) 1264, αυτό είναι χορηγία) ή ακόμα - ακόμα εάν το δάνειο που πήραμε ήταν άτοκο;
ΤΗΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Πήραμε έντοκο δάνειο (από το οποίο η ΔΕΗ δεν θα χάσει, θα κερδίσει) γιατί
ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΙΝΑΙ εμείς από τους επιχειρηματίες δεν τα παίρνουμε και «χορηγίες δεν δεχόμαστε».
ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΕΤΑΙ, ΝΑ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΟ- DVD - βιντεοκασέτες ή φωτογραφίες να μιλάμε να τρώμε, να πίνουμε, να κο-
ΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ. λυμπάμε μαζί, να είμαστε στις βίλες τους ή πάνω στα κότερα τους δεν υπάρχουν
γι’ αυτό και μπορούμε να ξεσκεπάζουμε τις βρωμιές και να μπαίνουμε εμπόδιο
Αιώνες τώρα είναι γνωστό ότι όποιοι αντιστέκονται, όποιοι αγωνίζονται, στα απαράδεκτα σχέδια τους σε βάρος της επιχείρησης του ελληνικού λαού.
όποιοι ξεσκεπάζουν τις κομπίνες, τις ρεμούλες και τις αρπαχτές, όποιοι μπαί- ΕΜΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ, ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΒΡΟΜΟΔΟΥΛΕΙΕΣ θα συ-
νουν εμπόδιο και χαλάνε βρομοδουλειές εκατοντάδων εκατομμυρίων δεν είναι νεχίσουμε
αρεστοί στο εκάστοτε σύστημα. να κάνουμε καταγγελίες στην Ε.Ε.
Έτσι συμβαίνει και με τη ΓΕΝΟΠ. να πηγαίνουμε στην εισαγγελέα,
Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι πολύ καιρό τώρα, η Ομοσπονδία με αστει- να στέλνουμε εξώδικα, να κάνουμε αγωγές
ότητες δέχεται απαράδεκτες και βρώμικες επιθέσεις που σκοπό και στόχο να κάνουμε καταλήψεις και να βγάζουμε ανακοινώσεις
έχουν (μέσω της σπίλωσης) να χτυπηθεί το κύρος, η συνοχή και κατ’ επέκταση ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η ( 25 - 11 - 2010) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Νο 2


ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΧΤΥΠΟΥΝ φορές την κατασκευή του ερ- μένη έτσι με εκατοντάδες
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η (24 - 11 - 2010)
ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΥΝΑ- γοστασίου στο Αλιβέρι και ερ- εκατομμύρια €;
ΜΩΝΟΥΜΕ - ΟΤΑΝ ΜΑΣ γοστάσιο δεν θα είχαμε; - Γιατί δεν καταθέσατε Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, μία από τις ελάχιστες
ΧΤΥΠΑ Η ΚΥΡΙΑ … SIE- επερώτηση για τις μεθοδεύ- συνδικαλιστικές οργανώσεις, θύλακας αντί-
MENS ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ σεις και την βρωμιά που στή- στασης στη ΤΡΟΙΚΑ και τα συμφέροντα που
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ: νεται να δουλεύει το κοροΐδο έφτιαξαν το περιεχόμενο του Μνημονίου, ΔΕ-
Σε συνέχεια των γνωστών η ΔΕΗ και να της αρπάζουν ΧΕΤΑΙ ένα μπαράζ επιθέσεων με στόχο την
επιθέσεων της κυρίας Μπα- - Γιατί δεν καταθέσατε το λιγνίτη στην τιμή κόστους συκοφάντηση και τη φίμωσή της.
κογιάννη ενάντια στους εργα- επερώτηση για το ότι το δη- (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝ-
ζόμενους και τους μόσιο χρωστάει στη ΔΕΗ 100 ΔΥΣΕΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ) για να οι- Ανταγωνιστές της ΔΕΗ, συμμάχησαν με
συνδικαλιστές χθες κατέθεσε εκ. από απλήρωτους λογα- κονομάνε οι κ.κ. ιδιώτες; συγκεκριμένα επενδυτικά συμφέροντα εναν-
επερώτηση για το… μέγα ριασμούς; τίον της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ γιατί είναι εμπόδιο στα
θέμα, για το μέγα σκάνδαλο - Γιατί δεν καταθέσατε Αλλά τι ρωτάμε σχέδια τους για την δημιουργία ΚΑΡΤΕΛ ενέρ-
του ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πήρε επερώτηση για το ότι η εται- Αφού αυτούς εκπροσω- γειας.
ΕΝΤΟΚΟ δάνειο από την ρεία ΑτΕ χρωστάει 146 εκ. € πείτε και για αυτούς αγω-
Επιχείρηση και όχι χορηγία ή και δεν πληρώνει; νιάτε! Ενόχλησε η παρουσία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
δωρεά από το οποίο η ΔΕΗ - Γιατί δεν καταθέσατε Γι’ αυτό και αυτή η λύσσα στο Υπουργείο Ενέργειας ενάντια στην
δεν θα χάσει - θα κερδίσει !! επερώτηση για το ότι μια Γι’ αυτό και αυτό το μίσος ΤΡΟΙΚΑ.
Τι ντροπή! χούφτα αεριτζήδες χωρίς ενάντια στους συνδικαλιστές. Ενόχλησε η καταγγελία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Τι υποκρισία! ίχνος επένδυσης, χωρίς Ακριβώς επειδή χαλάνε τη και η αποκάλυψη ότι θα πάνε φυλακή εκείνοι
Τι ειρωνεία! κανένα απολύτως ρίσκο, σούπα των φίλων σας. που θα βγάλουν σε πλειστηριασμό την λιγνιτκή
Που ήσασταν κυρία χωρίς τη δημιουργία μιας Ξέρουμε κυρία Μπακο- και υδραυλική παραγωγή της ΔΕΗ.
Μπακογιάννη όλα αυτά τα θέσης εργασίας αρπάζουν - γιάννη ποιοι συνδικαλιστές Ενόχλησε η καταγγελία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
χρόνια που ληστευόταν και αποσπούν χωρίς η ΔΕΗ να είναι αρεστοί σε εσάς. ότι συγκεκριμένοι βιομήχανοι δεν πληρώνουν
βιαζόταν η ΔΕΗ και οι κατα- μπορεί να αντιδράσει (γιατί η Είναι οι μουγκοί, είναι τα ρεύμα.
ναλωτές; κυβέρνηση δεν της το επιτρέ- άβουλα πλάσματα, είναι οι Ενόχλησε η καταγγελία και η αποκάλυψη
Που ήσασταν όταν γίνον- πει) τους κερδοφόρους πελά- διαπλεκόμενοι. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ότι η αύξηση της τιμής του
ταν οι «βούτες» των ιδιωτών τες της; Εμείς όμως όσο και αν ρεύματος στους καταναλωτές έγινε για να κα-
με την αλχημεία στην Οριακή - Γιατί δεν καταθέσατε προσπαθείτε το στόμα δεν λυφθούν ιδιωτικά «δήθεν» επενδυτικά συμφέ-
Τιμή του Συστήματος στο τα- επερώτηση γιατί αναγκά- θα μας το κλείσετε γιατί σε ροντα.
μείο της ΔΕΗ και τις τσέπες ζουν τη ΔΕΗ να τροφοδοτεί εμάς δεν αρέσουν οι χορη- Θέλουν, επιδιώκουν και επιθυμούν να λα-
των καταναλωτών; με ρεύμα ακόμα και εκείνους γίες και δεν δεχόμαστε χο- σπολογήσουν στους Έλληνες καταναλωτές την
Που ήσασταν όταν γίνον- τους ανταγωνιστές της που ρηγίες από καμία ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προκαλώντας τον κοινωνικό αυ-
ταν ο αποχαρακτηρισμός της έχουν δικές τους μονάδες SIEMENS. τοματισμό.
άδειας της εταιρείας ΑτΕ; παραγωγής ρεύματος δίνον- Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑ-
Που ήσασταν όταν κοντέ- τας τους το ρεύμα φθηνότερα ΡΑΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ψαμε να πληρώσουμε δυο από ότι της κοστίζει ζημιω-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
6 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

ΗΛΕΚΤΡΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ
Απόσυρση λιγνιτικών μονάδων του προσωπικού, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, Ν. Φωτόπουλος.

και Οριακή Τιμή «Πρωτοβουλία Συνέδρων ενάντια στη


Και για να δείτε πόσες πολλές επιπτώσεις μπορεί να έχει μια ταχύτερη από-
συρση λιγνιτικών Μονάδων στην αγορά, σκεφτείτε την Οριακή Τιμή Συστήματος. διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της
Τι είναι η ΟΤΣ ; Η τιμή της ακριβότερης Μονάδας που εντάσσεται στο Σύστημα για
να καλύψει για πολλές ώρες τη ζήτηση. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο αποσύρονταν 2 λι-
ΔΕΗ, ενάντια στην απελευθέρωση της
γνιτικά εργοστάσια των 500 MW, αυτή η ισχύς θα αντικαθίσταντο αυτόματα από το φυ- αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»
σικό αέριο. Τι σημαίνει αυτό ; Ότι θα έμπαιναν στο Σύστημα για πολύ περισσότερες
Στον αντίποδα αυτής της λογικής, βρέθηκε η «Πρωτοβουλία Συνέδρων ενάν-
ώρες οι Μονάδες φυσικού αερίου των ανεξάρτητων παραγωγών, και φυσικά η
τια στη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ενάντια στην απελευθέρωση
Οριακή Τιμή θα αυξανόταν...
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».
Ζήτησε από το συνέδριο να ψηφίσει ενάντια στην απελευθέρωση και υπέρ
Θυγατρικές σε Μεταφορά - Διανομή της αντιμετώπισης του ηλεκτρικού ρεύματος ως κοινωνικού αγαθού,
διεκδικώντας Εθνικοποίηση του συνόλου του ηλεκτρενεργειακού τομέα σε μια
34ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΔΕΗ Ενιαία και Καθετοποιημένη, 100% Δημόσια με Αποκλειστικότητα σε
Το 34ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, με στήριξη της ΠΑΣΚΕ, μέρος της ΔΑΚΕ και Παραγωγή - Μεταφορά - Διανομή, που θα λειτουργεί για την ικανοποίηση των λαϊκών
η ΣΑΔ, ψήφισε κατά πλειοψηφία την πρόταση του Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ, για την δημι- αναγκών και την ανάπτυξη της χώρας, κοινωνικό ενεργειακό σχεδιασμό που θα δια-
ουργία θυγατρικών. σφαλίζει και θα υπερασπίζεται τα εργατικά δικαιώματα, την αποτελεσματική ενεργειακή
Υπέρ του μοντέλου «ΙΤΟ» για το διαχωρισμό των δικτύων από τον βασικό κορμό λειτουργία της χώρας, χαμηλές τιμές ρεύματος για το λαό.
της επιχείρησης τάσσεται το ψήφισμα με το οποίο έκλεισε το 34ο έκτακτο Συνέδριο της
ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ. Η πρόταση του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ για δημιουργία δύο 100%
θυγατρικών της ΔΕΗ, μια στη Διανομή και μια στη Μεταφορά, με ταυτόχρονη
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ…
απόρριψη των δύο άλλων επιλογών που προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία (ιδιοκτησιακός Το προσωπικό της ΔΕΗ σε σχέση με το τέλος του 2009 μειώθηκε κατά 655
διαχωρισμός, και ανεξάρτητος διαχειριστής). Τασσόμαστε υπέρ της συγκεκριμένης επι- εργαζομένους, σε 21.927 από 22.582 άτομα.
λογής, εφόσον διασφαλισθούν πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα Η Επιχείρηση γλύτωσε 220εκ.€ από την άδικη μείωση των μισθών μας.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΠΟΥΛΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ: Στα επίπεδα


ΤΗΣ ΒΕΥΗΣ (Ν . ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ του 1984 γύρισαν οι μισθοί
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ το 2010
26 χρόνια πίσω... γυρίζουν οι μισθωτοί
ΔΗΛΩΣΗ (1.10. 2010) στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που
παρουσίασε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ στην
Των Π. Λαφαζάνη (Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου ΣΥΡΙΖΑ) και Γ. Ανδριώτη (Μέλους της Επιτρο- ημερίδα για τη φτώχεια, καθώς οι κατώτατοι
πής Ενέργειας του Συνασπισμού), εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή για εκμίσθωση του μισθοί των εργαζομένων στην Ελλάδα βρί-
λιγνιτωρυχείου Βεύης, με αφορμή το σημερινό άνοιγμα του φακέλου προσφορών. σκονται σε επίπεδα προ του 1984!
Η κυβέρνηση συγκρότησε Επι- ακούστηκαν κατά τις εργασίες της Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
τροπή (09/03/2010) με στόχο να εξε- επιτροπής αυτής και προχωρά σή- που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα «Ευ-
τάσει το θέμα της εκμίσθωσης των μερα στη διαδικασία δημοπρασίας ρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της
δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλ- του σχετικού λιγνιτικού κοιτάσματος. Φτώχειας» που οργάνωσε το Υπουργείο
λευσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Θεωρούμε απαράδεκτο ότι το Εργασίας, οι Έλληνες μισθωτοί καλούνται
της Βεύης. λιγνιτωρυχείο της Βεύης όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τον καλπάζοντα πληθω-
Από πλευράς μας, παρότι από δεν παραχωρείται ως ενιαίο κοίτα- ρισμό και να πληρώνουν τα αγαθά με τιμές
θέση αρχής είμαστε τελείως αντίθετοι σμα στη ΔΕΗ αλλά και το ότι η τελευ- του 2010 με τους ίδιους μισθούς που έπαιρ-
σε κάθε μορφή εκποίησης του εθνι- ταία, - με αυθαίρετη και απαράδεκτη ναν πριν από 26 χρόνια!
κού πλούτου (στη συγκεκριμένη πε- παρέμβαση της Ε.Ε.- αποκλείεται, Το πραγματικά σοκαριστικά - και ανησυ-
ρίπτωση, αυτό σημαίνει ότι είμαστε κατά πρωτοφανή τρόπο, από τη δια- χητικά - αυτά στοιχεία θέτουν αναμφι-
αντίθετοι σε κάθε μορφής ιδιωτικο- δικασία συμμετοχής της στο διαγω- σβήτητα τις βάσεις για μια νέα κοινωνική
ποίηση των λιγνιτικών κοιτασμά- νισμό. τάξη νεόπτωχων Ελλήνων και - το χειρό-
των και βέβαια στην ιδιωτικοποίηση Με την προαναφερθείσα επι- τερο - το φαινόμενο (λόγω κρίσης και μέ-
του δημόσιου λιγνιτωρυχείου της στολή καλέσαμε την κυβέρνηση τρων του Μνημονίου) δείχνει να είναι κάθε
Βεύης), αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας στις διαδικα- να αλλάξει, έστω και την τελευταία στιγμή άποψη, άλλο παρά «περαστικό». «Η μονομερής μεί-
σίες της συσταθείσας επιτροπής με στόχο αφενός την να λάβει υπόψη της θέσεις μαζικών φορέων, όπως η ωση μισθών σε συνδυασμό με τις αλλαγές
καλύτερη ενημέρωσή μας για τις εξελίξεις και αφετέρου ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, και να προχωρήσει στην αξιοποίηση, υπό στις εργασιακές σχέσεις δημιουργούν συν-
για να ασκήσουμε κάθε δυνατή επιρροή προκειμένου δημόσιο έλεγχο, του λιγνιτωρυχείου της Βεύης, το οποίο θήκες... μεσαίωνα, με τη φτώχεια να βρίσκε-
να μείνει το λιγνιτωρυχείο σε δημόσια χέρια, σε στενή πρέπει να ανατεθεί εξολοκλήρου σε μια Ενιαία, Δημόσια, ται στο κατώφλι όλο και περισσότερων
συνεργασία με μια δημόσια ΔΕΗ. καθετοποιημένη ΔΕΗ, προκειμένου να εξυπηρετήσει ελληνικών οικογενειών. Συγκεκριμένα η Ελ-
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συμφέρον της ενερ- λάδα έχει διαχρονικά διπλάσιο ποσοστό
Μετά το πέρας των εργασιών της Επιτροπής, με γειακής ανάπτυξης της χώρας, τα τοπικά συμφέροντα φτώχειας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το
επιστολή μας (26/07/2010) προς τον κ. Γ. Μανιάτη, και το συμφέρον του ελληνικού λαού. οποίο φτάνει στο 14%, καθώς η χώρα μας
τα άλλα μέλη της Επιτροπής και τους εκπροσώ- Η κυβέρνηση αγνόησε τη θέση μας αυτή και προ- είναι η έκτη της Ευρώπης των 27 με βάση
πους των κομμάτων στην Επιτροπή δηλώσαμε χωρεί στην εκμίσθωση χωρίς επανεξέταση του θέμα- το ποσοστό των πολιτών της που κινδυ-
ρητά ότι «Από την παρακολούθηση των εργασιών της τος. Αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως εννοεί το νεύουν να φτωχύνουν», σημειώνει το ΙΝΕ.
επιτροπής ενισχύθηκε η θέση μας για την ανάγκη να πε- διάλογο. Ο ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω
ράσει συνολικά το λιγνιτικό κοίτασμα της Βεύης σε δη- από το όριο της φτώχειας. Το όριο υπολο-
μόσιο έλεγχο και να αξιοποιηθεί σε συνεργασία με τη Καταγγέλλουμε τη στάση αυτή της κυβέρνησης γίζεται στα 6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ανά
ΔΕΗ, για την εξυπηρέτηση των λιγνιτικών της μονάδων ως ανεύθυνη και επικίνδυνη, η οποία ζημιώνει το άτομο και στα 13.608 ευρώ ετήσιο εισόδημα
ηλεκτροπαραγωγής και την εξυπηρέτηση των συμφε- συμφέρον της ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας, όταν πρόκειται για τετραμελή οικογένεια. Το
ρόντων του ελληνικού λαού.» τα τοπικά συμφέροντα και το συμφέρον του ελληνι- 2% των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο
Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έβγαλε κανένα συμ- κού λαού και δηλώνουμε ότι δεν θα λάβουμε μέρος της φτώχειας ανήκουν στην τρίτη ηλικία, το
πέρασμα από τις τεκμηριωμένες προτάσεις που στη σημερινή συνεδρίαση. 23% είναι κάτω από 17 ετών και το 42%
είναι άνεργοι.
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 7
Μειωμένη Κερδοφορία για τη ΔΕΗ στο Εννεάμηνο
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα αποτελέσματά δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό
της για τους πρώτους εννέα μήνες του αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκ-
έτους, σύμφωνα με τα οποία τα κέρδη προ πομπής CO2, σημειώνοντας αύξηση σε
φόρων εμφανίζονται μειωμένα κατά 303,2 σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του εννε-
εκατ. ευρώ (-30,5%), ενώ τα καθαρά κέρδη αμήνου 2009 που ήταν 28,6%.
μειωμένα κατά 221,6 εκατ. ευρώ (-29.9%) Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυ-
σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διά- σικό αέριο και αγορές ενέργειας είναι
στημα. αυξημένες κατά € 188,9 εκατ., αύξηση
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα 15,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυ-
αποτελέσματα έχουν ως εξής: σινή περίοδο. Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο
Τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου του 2010, σημειώθηκε σημαντική αύξηση
2010, ανήλθαν σε € 689,6 εκατ., έναντι € της δαπάνης για υγρά καύσιμα κατά 36,6%
992,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του φθάνοντας τα € 249,8 εκατ. από € 182,9
2009 μειωμένα κατά € 303,2 εκατ. (- εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, που
30,5%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, οφείλεται στην αυξημένη κατανάλωση πε-
διαμορφώθηκαν σε € 520,2 εκατ., έναντι € τρελαίου diesel στα νησιά κατά 12,5%
741,8 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά € (ενώ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα η πε-
221,6 εκατ. (-29,9%). τρελαϊκή παραγωγή σχεδόν μηδενίστηκε)
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 4.467,6 εκατ. από € 4.595,8 εκατ. το και στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του Ειδικού Φόρου Κατα-
εννεάμηνο 2009, μειωμένος κατά € 128,2 εκατ. (-2,8%). Από την εφαρ- νάλωσης στο diesel.
μογή της Διερμηνείας 18 των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανο-
Αναφοράς, η ΔΕΗ αναγνώρισε για το εννεάμηνο 2010 στον κύκλο εργα- μένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, το εννεάμηνο του 2010
σιών, πρόσθετα έσοδα ύψους € 149,5 εκατ. που αφορούν τη συμμετοχή από την εφαρμογή των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, εκτιμάται σε €
χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Για λόγους 160 εκατ. Σε εφαρμογή της από 26.4.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενι-
σύγκρισης, το αντίστοιχο μέγεθος του 2009 ήταν € 125,2 εκατ. κής Συνέλευσης των Μετόχων, προβλέπεται η έκτακτη εφάπαξ οικονομική
Οι πωλήσεις της ΔΕΗ στην εγχώρια λιανική αγορά είναι μειωμένες ενίσχυση των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού της ΔΕΗ μέχρι του
κατά 891 GWh (-2,2%), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα είναι μειωμένα κατά ποσού που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζο-
4,8%. μένων, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3833/2010. Ως συ-
Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας νέπεια της Απόφασης αυτής, τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου
που εισήγαγε, κάλυψε το 77,8% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο 2010 έχουν επιβαρυνθεί με μια εκτίμηση του μεγέθους αυτού, ύψους €
2010, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2009 ήταν 85,9%. 51,1 εκατ. Το μέγεθος αυτό είναι χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση
Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 3.786 GWh. που είχε γίνει στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2010, κυρίως λόγω του μεγαλύ-
Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα που αποτελεί το τερου αριθμού αποχωρήσεων. Η εκτίμηση του μεγέθους αυτού για το σύ-
τμήμα της αγοράς που είναι εκτεθειμένο κυρίως στον ανταγωνισμό, δια- νολο του έτους, βασιζόμενη σε συγκεκριμένες παραδοχές για τον αριθμό
μορφώνεται σε 76,5% έναντι 85,4% πέρυσι. και τις κατηγορίες προσλήψεων και αποχωρήσεων προσωπικού και με-
Η θερμική παραγωγή τρίτων, αυξήθηκε κατά 2.126 GWh, από 839 ταβλητών στοιχείων μισθοδοσίας, διαμορφώνεται σε € 97 εκατ.
GWh το εννεάμηνο του 2009 σε 2.965 GWh το εννεάμηνο του 2010 (αύ- Στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2010, από τις προσλήψεις που προβλέ-
ξηση 253,4%). Μέσα στο εννεάμηνο 2010 προστέθηκε θερμική ισχύς της πονται στην Προκήρυξη 1/2007 έχουν προσληφθεί 626 εργαζόμενοι. Στο
τάξεως των 850 MW από δύο ανεξάρτητους παραγωγούς. εννεάμηνο, οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 1.281, με αποτέλεσμα ο αριθμός
Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων αυξήθηκαν κατά 44,2%, του μισθοδοτηθέντος προσωπικού, σε σχέση με την 31.12.2009, να μει-
από 3.368 GWh το εννεάμηνο 2009 σε 4.855 GWh. ωθεί κατά 655 εργαζόμενους σε 21.927 από 22.582. Σε σχέση με το αν-
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ πα- τίστοιχο μέγεθος στις 30.9.2009 (23.127 εργαζόμενοι), η μείωση αυτή
ρήγαγε το εννεάμηνο 2010 209 GWh έναντι 182 GWh το εννεάμηνο 2009, ανέρχεται σε 1.200 εργαζόμενους.
αύξηση 27 GWh (+14,8%). Η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων ανήλθε σε Η επίδραση για το γ΄ και δ΄ τρίμηνο 2010 λόγω της αναστολής από
2.600 GWh το εννεάμηνο 2010, από 2.432 GWh την αντίστοιχη περίοδο 1.8.2010 της εφαρμογής του μηχανισμού της ρήτρας καυσίμων, με
του 2009, αύξηση 168 GWh (+6,9%). Σημειώνεται ότι, τα προ φόρων βάση τα τρέχοντα επίπεδα τιμών καυσίμων, εκτιμάται σε € 48 εκατ. περί-
κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε € 9,4 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. που.
το εννεάμηνο 2009. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώ-
H παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά θηκαν σε € 1.223,6 εκατ. έναντι € 1.499,7 εκατ. το εννεάμηνο 2009, μει-
2.140 GWh έναντι του εννεαμήνου 2009, το δε ποσοστό συμμετοχής του ωμένα κατά € 276,1 εκατ. (-18,4%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε
λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ μειώθηκε σε 48,5% από 27,4%, σε σύγκριση με 32,6% το εννεάμηνο 2009.
51,8% πέρυσι. Οι λειτουργικές ταμιακές ροές ήταν μειωμένες κατά € 204 εκατ. έναντι
Το εννεάμηνο 2010, το 32,7% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας του αντίστοιχου μεγέθους του εννεαμήνου 2009.

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΑ Ο ΣΕΒ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΖΑΜΠΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ !


Το απύθμενο θράσος των μεγαλοεπιχει- πολύ, να εργάζονται δηλαδή 10ωρα, να απα- νους ένας δρόμος υπάρχει: αυτός της ολομέ-
ρητών του ΣΕΒ αγγίζει τα όρια της παρά- σχολούνται τα Σαββάτα, να μην πληρώνονται τωπης αντεπίθεσης με συνεχή κλιμακωτό
νοιας. Αφού επι χρόνια οι συγκεκριμένοι υπερωρίες. αγώνα, ενότητα στη δράση, ευρωπαϊκό συντο-
μεγαλοεργοδότες ενθυλάκωσαν ασύλληπτα Η Μνημονιακή Κυβέρνηση (δια του νισμό και ριζοσπαστικά αιτήματα για πλήρη
κέρδη ως κρατικοδίαιτοι, ως φοροφυγάδες και Υπουργού Ανάπτυξης) τους δίνει μάλιστα και ανατροπή του μνημονίου και για αναδιαπραγ-
σε βάρος του ελληνικού λαού, τώρα ζητούν και τα εύσημα και πρόκειται να προχωρήσει στην μάτευση του δυσβάσταχτου χρέους σε όφελος
τα ρέστα. ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων τους, του λαού και των εργαζομένων.
Με μια μακροσκελέστατη λίστα αιτημά- με πρόσχημα την ενίσχυση της επιχειρηματι- Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ αντι να επιζητά
των που κατέθεσαν στον Υπουργό Ανάπτυ- κότητας, της ανταγωνιστικότητας, της διάσω- αδιέξοδες μικροβελτιώσεις στα τραπέζια
ξης υπό τον τίτλο τα «Εμπόδια στην σης των επιχειρήσεων, όπως άλλωστε το των διαπραγματεύσεων, πρέπει πριν είναι
επιχειρηματικότητα», αφού ζητούν τα πάντα επιβάλλουν οι τροϊκανές εντολές. πολύ αργά να συμβάλλει αποφασιστικά
από φοραπαλλαγές και ενισχύσεις κάθε είδους Απέναντι σε αυτή χυδαία και βίαια ταξική στη δημιουργία ενός μεγάλου εργατικού και
ζητούν ακόμα και από και τους εργαζόμενους νεοφιλελευθερη τριπλή επίθεση Τρόικας, κοινωνικού κινήματος ανατροπής.
να δουλεύουν σχεδόν τζάμπα! Ούτε λίγο ούτε Κυβέρνησης και ΣΕΒ, για μας τους εργαζόμε- Σ. Ν. Α
8 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ 34ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
Το 34ο Έκτακτο Συνέδριο επιχειρείται να διεξαχθεί μακριά από τους ρεσιών, αφού η κατάργηση του ενιαίου της ΔΕΗ καθιστά αρκετές εξ’ αυτών
εργαζόμενους, γιατί μόνο έτσι μπορεί η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ να περάσει την περιττές.
πρότασή της για τεμαχισμό της ΔΕΗ, θυγατροποιήσεις και ξεπούλημα των Η αποδόμηση του ενιαίου και καθετοποιημένου χαρακτήρα της ΔΕΗ, θα
δραστηριοτήτων της. σημάνει και την οριστική ταφόπλακα κάθε ασφαλιστικού μας δικαιώματος,
Το 1999, η προδοσία της ηγεσίας των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ διέλυσε το αφού κλείνει οριστικά και αμετάκλητα το ζήτημα της ενσωματωμένης περιου-
Ασφαλιστικό μας κι άνοιξε το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και στην σίας. Το 2007, στη Διημερίδα της ΓΕΝΟΠ, ο Ρωμανιάς προειδοποιούσε ότι «η
απελευθέρωση της αγοράς. διάσπαση της ενιαίας ΔΕΗ σε θυγατρικές ανατρέπει τις εγγυήσεις λειτουργίας
Όλοι γνωρίζουμε πως η επανάληψη της ίδιας τακτικής από τις ίδιες συνδι- του ασφαλιστικού μας και οδηγεί σε διάχυση της εγγυητικής ευθύνης της ΔΕΗ
καλιστικές ηγεσίες, θα οδηγήσει σε ακόμα πιο βαριές συνέπειες. μέχρι βαθμού εξαφάνισή της.» Επί Αθανασόπουλου, η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ
Συνάδελφε Σύνεδρε, έχεις ευθύνη. Μη βάλεις την υπογραφή σου στη συμφωνούσε κι επαύξανε. Σήμερα ;
διάλυση της ΔΕΗ, στο ρήμαγμα του εισοδήματος και των δικαιωμάτων Ακόμα και όσοι δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι το παραπάνω «κα-
σου. λύτερο δυνατό» σενάριο, είναι σενάριο διάλυσης της ΔΕΗ, δεν μπορεί
Είκοσι χρόνια «μικρότερου κακού», «προσαρμογών», «ρεαλισμού», υπο- παρά να συμφωνήσουν ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο στην πορεία διά-
χωρήσεων και ηττών που βαφτίστηκαν νίκες μας οδήγησαν εδώ. Η ιστορία λυσής της! Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα λόγο
δείχνει ότι οι εργαζόμενοι μπόρεσαν να βρουν το δίκιο τους, μόνο όταν πά- να το αποδεχθούν. Αντίθετα οφείλουν να το αντιπαλέψουν.
λευαν για τις δικές τους ανάγκες, για τα δικά τους συμφέροντα. Τότε πετύχαι- Η κυβέρνηση και η διοίκηση βρίσκουν συμπαραστάτες στην ηγεσία της
ναν κατακτήσεις, άλλαζαν τους συσχετισμούς, επέβαλαν νόμους! Η ζωή και ΓΕΝΟΠ και των συλλόγων, που διεκδικούν «υγιή» ανταγωνισμό και αγορά
το μέλλον μας είναι το πιο στέρεο «νομικό έρεισμα»! χωρίς στρεβλώσεις. Αγνοούν δήθεν ότι η κύρια «στρέβλωση» στην απελευ-
θέρωση της αγοράς η.ε. είναι η δεσπόζουσα θέση και ο δημόσιος χαρακτήρας
Συνάδελφε Σύνεδρε, αν νοιάζεσαι για τη ζωή, τη δουλειά, την οικογέ- της ΔΕΗ. Κλείνουν τα μάτια στον τρόπο απελευθέρωσης των αερομεταφορών,
νειά σου, τους εργαζόμενους που σε εξέλεξαν, έχεις τώρα την ευκαιρία όπου ο κραταιός εθνικός αερομεταφορέας απαξιώθηκε, διασπάστηκε και τε-
να αντιστρέψεις τους όρους. Μη συναινείς στην αυτοκαταστροφή σου! λικά αντικαταστάθηκε από ένα ισχνό και κρατικά επιδοτούμενο ιδιωτικό μονο-
Καταψήφισε τη διάλυση και τη θυγατροποίηση της ΔΕΗ. Η αποχώρηση, πώλιο, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι πετάχτηκαν στο δρόμο. Ουδείς εξ αυτών
η αποχή, η αδιαφορία δεν απαλλάσσουν από την ευθύνη. Διευκολύνουν έλαβε σύνταξη ως σήμερα! Κάνουν ότι δεν ξέρουν πώς στήθηκε ο ανταγωνι-
να περάσει το ξεπούλημα. σμός στις τηλεπικοινωνίες, πώς υποβαθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις στον
ΟΤΕ, πώς πραγματοποιήθηκε το οριστικό του ξεπούλημα. Λένε πως δεν μας
Σήμερα υπάρχουν προϋποθέσεις ανατροπής της απελευθέρωσης, υπάρ- αφορά η διάλυση του ΟΣΕ, η επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα και κατακτή-
χουν δυνάμεις που την αντιπάλεψαν και την αντιπαλεύουν. Δημιουργούνται σεις. Δεν μπορούν όμως να κλείσουν τα μάτια μπροστά στο πρότυπο της
συνεχώς νέες. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πορεία ανα- πλέον απελευθερωμένης αγοράς πετρελαίου, όπου 3–4 μεγάλα ιδιωτικά μο-
ζήτησης για άλλη προοπτική, έξω από τη μοιρολατρία και την υποταγή. Όλος νοπώλια καθορίζουν τα πάντα, ληστεύουν και καταστρέφουν τον πλανήτη και
ο ελληνικός λαός αναζητεί δρόμους για να βγει απ’ τη μιζέρια και τα χρέη που ο μόνος «ανταγωνισμός» που «επιτρέπουν» είναι ανάμεσα στα βενζινάδικα!
του φόρτωσε ο «ευρωμονόδρομος» των απελευθερώσεων. Τα παθήματα ας γίνουνε μαθήματα. Γνωρίζουμε ότι μας θέλουν συνέ-
νοχους στην αντιλαϊκή τους πολιτική. Ας μη τους κάνουμε τη χάρη. Ας
Συνάδελφε Σύνεδρε, βοήθησε να ανοίξει μια άλλη προοπτική. Χιλιά- κάνουμε τη ΓΕΝΟΠ το πρώτο συνδικάτο από τις πρώην ΔΕΚΟ που ήρθε
δες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα έχουν τα μάτια τους πάνω μας. Περιμέ- σε αντίθεση και αποκάλυψε τι σημαίνει απελευθέρωση της αγοράς.
νουν από μας. Όποιος σήμερα θέλει να υπερασπίσει τη δουλειά, το εισόδημα, τις
Ας κάνουμε το πρώτο βήμα. Ας ακουστεί δυνατά αυτό που σκέφτονται ασφαλιστικές του κατακτήσεις, όποιος θέλει να έχει και τα επόμενα χρό-
κι έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι: νια αξιοπρεπή σύνταξη, οφείλει στον εαυτό του και στα παιδιά του να
μη συνυπογράψει αυτή την πολιτική. Οφείλει να ψηφίσει ενάντια στην
ΟΧΙ στη διάλυση και στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. απελευθέρωση της αγοράς η.ε. με όποιο σενάριο κι αν προωθείται.
ΟΧΙ στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι σήμερα, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνδέ-
Οι διεθνείς τοκογλύφοι, η τρόϊκα απαιτούν ανάμεσα στ’ άλλα και την επιτά- θηκε με συνεχείς και μεγάλες αυξήσεις τιμολογίων. Οι ιδιώτες ανταγωνιστές
χυνση των διαδικασιών απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η της ΔΕΗ, εκτός από επιδοτήσεις και αποδυνάμωση της ΔΕΗ, διεκδικούν και
Κυβέρνηση χαρακτηρίζει άκαιρα (και όχι άκυρα) τα σενάρια για πώληση μο- αυξήσεις στα τιμολόγια για να «επενδύσουν». Από κοντά η Διοίκηση της ΔΕΗ
νάδων, δικτύων και γραμμών, την εκχώρηση ισχύος και ορυχείων. Φαίνεται βαφτίζει «εξορθολογισμό» τη δραστική αύξηση στα οικιακά και αγροτικά τιμο-
να προτάσσει τη μετατροπή της ΔΕΗ σε εταιρεία HOLDING, με τη θυγατρο- λόγια και διεκδικεί ακόμα μεγαλύτερες αποζημιώσεις από τον κρατικό προ-
ποίηση της Μεταφοράς και Διανομής για αρχή. ϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο, παρότι ετοιμάζεται να
Δεν γνωρίζουμε ποιες Δ/νσεις, ποιες δραστηριότητες, ποιες οργανικές θέ- καταργήσει πλήρως όσα από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ΔΕΗ απέμει-
σεις θα υπαχθούν στις θυγατρικές. Ποιοι και πόσοι συνάδελφοι «ενδείκνυται» ναν: το ενιαίο τιμολόγιο, των πολυτέκνων, κ.ο.κ. Το συνδικαλιστικό κίνημα
να επαναπροσληφθούν σε αυτές και με ποιες εργασιακές σχέσεις. Όμως οι δεν έχει κανένα λόγο να συνεργήσει στην επιβάρυνση του λαϊκού εισο-
πρόσφατες ανατροπές στο εργατικό δίκαιο ορίζουν την επιχειρησιακή σύμ- δήματος για να προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς.
βαση ως ανώτερη από την κλαδική. Ποιον ΚΚΠ θα έχουν οι νέες ανεξάρτητες Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ προωθεί την πολυδιάσπαση - διάλυση της ΔΕΗ, επι-
θυγατρικές επιχειρήσεις; καλούμενη το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομικό πάτημα στις Οδηγίες της ΕΕ για
Ακόμη και με αυτό - «το καλύτερο δυνατό σενάριο» σύμφωνα με τη διοί- να το εμποδίσει. Μέχρι χθες εγκαλούσαν τους εχθρούς της απελευθέρωσης
κηση και την ηγεσία της ΓΕΝΟΠ- πολύ σύντομα τα συνεργεία των θυγατρικών ότι αρνούνταν να δουν την «ισχυρή ΔΕΗ» που θα έφερνε το ανταγωνιστικό
της ΔΕΗ θα πρέπει να ανταγωνίζονται τους εργολάβους στην κατασκευή, συν- περιβάλλον. Σήμερα που η διάλυση της ΔΕΗ είναι προ των πυλών, ζητούν
τήρηση και αποκατάσταση βλαβών των γραμμών Μεταφοράς και των δικτύων από τους εργαζόμενους να αποδεχθούν τη μοίρα τους και να διαλέξουν το
Διανομής. Εργολάβους που η ΔΕΗ εκπαίδευσε όλα τα προηγούμενα χρόνια «καλύτερο» σενάριο αυτοκαταστροφής. Όμως ποια δημοκρατική κατάκτηση,
και που χρησιμοποιούν ανασφάλιστους «αναλώσιμους» εργαζόμενους. Την ποιο εργατικό ή πολιτικό δικαίωμα ήταν νόμιμο πριν επιβληθεί, συχνά με επί-
ίδια ανασφάλεια μοιράζονται και οι εργαζόμενοι σε Παραγωγή και Ορυχεία, πονους, αποφασιστικούς μαζικούς αγώνες ενάντια στην εκάστοτε «νομιμό-
ενόψει πώλησης ή κλεισίματος Μονάδων και Ορυχείων, λόγω είτε παλαιότη- τητα»; Το επιχείρημα περί «νομικού ερείσματος» αρκεί από μόνο του για να
τας, είτε «πράσινων» προτεραιοτήτων, είτε μειωμένης «ανταγωνιστικότητας», καταδείξει το επίπεδο συνδικαλιστικής εξαχρείωσης όσων το επικαλούνται!
προκειμένου να παραχωρηθεί ζωτικός χώρος στους ιδιώτες ανταγωνιστές. Η Το Συνέδριο σαν σώμα και ο κάθε σύνεδρος χωριστά έχουμε ευθύνη
ίδια αβεβαιότητα διαγράφεται και για τους εργαζόμενους των κεντρικών υπη- απέναντι σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, απέναντι
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 9
θούν να απαξιώσουν τους συλλογικούς αγώ-
νες, να αμφισβητήσουν την αποτελεσματικό-
τητά τους, να καλλιεργήσουν τη μοιρολατρία.
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
Προτείνουν ακόμα περισσότερες ιδιωτικοποι-
ήσεις, απελευθερώσεις αγορών και επαγγελμά-
ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
των, πραγματοποιούν φοροεπιδρομές σε
μισθούς και συντάξεις, ενώ επιδεικτικά φοροα-
ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ
Αποφάσισε η πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΑΔ
παλλάσσουν την επιχειρηματική κερδοσκοπία. στο 34ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ
Ενισχύουν το εργοδοτικό και διευθυντικό δι-
καίωμα και αφήνουν ανυπεράσπιστη τη μι- Ανοίγει ο δρόμος για διάλυση
σθωτή εργασία. και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
Οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες Οι εργαζόμενοι δεν συναινούν στην διάσπαση
αποδεικνύονται ξανά πολύτιμοι βοηθοί τους. και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
Τώρα ανέλαβαν και καθήκοντα υπηρέτη της
στον Ελληνικό λαό και την ιστορία του συν-
τρόικας και του «μνημονίου». Αρνούνται να Στο 34ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ (8-10/10), η
δικαλιστικού κινήματος: Να μην αφήσουμε
διεκδικήσουν ακόμα και το στοιχειωδέστερο: πλειοψηφία των συνέδρων μετά από κοινή πρόταση
να επαναληφθεί το έγκλημα του 1999!! Όταν
την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης!! των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ προβάλλον-
για την απελευθέρωση της αγοράς η.ε. και
Μέχρι χθες, οι δυνάμεις του δικομματι- τας τη θεωρία του «μικρότερου κακού» αποφάσισε
τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ, σε ένα Έκτακτο
σμού και του ευρωμονόδρομου «προειδο- να αποδεχτεί την αποκοπή των Δικτύων από τη ΔΕΗ
και τότε Συνέδριο, ξεπουλήθηκε το Ασφαλι-
ποιούσαν» για μύριες όσες καταστροφές αν με τη δημιουργία δυο θυγατρικών στη Μεταφορά και
στικό μας.
βγαίναμε από την ΕΕ, αν δεν εφαρμόζαμε τη Διανομή.
Πρέπει να αρνηθούμε τον ρόλο του πει-
τις Οδηγίες της. Σήμερα αποδείχθηκε ότι οι Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε υπονόμευση
θήνιου χειροκροτητή αντιλαϊκών επιλογών.
δυνάμεις αυτές ακολουθώντας την πολιτική των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων
Η ηγεσία των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-
του Μάαστριχτ και της Λισσαβόνας οδήγη- (8.500 εργαζόμενοι στη μεταφορά και τη διανομή), το
ΣΑΔ θέτει ένα ψευτοδίλημμα μπροστά στους
σαν τη χώρα στη χρεοκοπία και υπονόμευ- μέλλον του ασφαλιστικού αλλά και το ιδιοκτησιακό
συνέδρους: «Ή είστε υπέρ της ΕΕ και αποδέ-
σαν το παραγωγικό της δυναμικό. Ακόμα καθεστώς των δυο θυγατρικών.
χεστε την απελευθέρωση της αγοράς, που επι-
χειρότερα: έκλεψαν το μέλλον και την ελ- Αμέσως μετά την απόφαση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
βάλλεται άλλωστε και από το Μνημόνιο, ή
πίδα απ’ τα παιδιά μας. στις 12/10 το Δ.Σ της ΔΕΗ ομόφωνα αποφάσισε τη
ψηφίζετε ενάντια στην απελευθέρωση της αγο-
Αποκαλύφθηκε πλέον ότι η ΕΕ έφερε τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας υπό τον έλεγχο
ράς και κατ’ επέκταση ενάντια στην παραμονή κατά 100% της ΔΕΗ, για το Δίκτυο Διανομής, ξεκι-
χώρα στο ΔΝΤ. Στραγγίζει και την τελευταία
της χώρας στην ΕΕ». Στο συνέδριο αυτό δεν θα νώντας ουσιαστικά τον διαχωρισμό των εταιρειών
κριθεί η παραμονή ή όχι στην ΕΕ. Μπορεί να ικμάδα της εθνικής μας οικονομίας, για να
συντηρηθεί στη ζωή το ευρώ και να μη χά- παραγωγής από τα δίκτυα, στο πλαίσιο της συμμόρ-
κριθεί όμως το αν η ΓΕΝΟΠ θα συνεχίσει την φωσης με την οδηγία 2009/72/ΕΚ για την απελευθέ-
πολιτική και συνδικαλιστική της αυτοκτονία, σουν οι διεθνείς τοκογλύφοι, δηλαδή τα πα-
ρασιτικά χρηματοπιστωτικά μεγαθήρια, που ρωση της αγοράς.
κάτω από τα μειδιάματα όσων κερδίζουν από Στις 19/10 το Δ.Σ της ΔΕΗ αποφάσισε επίσης
την απελευθέρωση των αγορών. Μπορεί να ευθύνονται για την οικονομική κρίση.
Για όποιον δεν έχει χάσει ακόμα την επαφή η Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς να περιέλθει στην
κριθεί το αν από δω και πέρα η αντιλαϊκή πολι- κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΗ Τη-
τική θα στηρίζεται και στις αποφάσεις των Ορ- με την πραγματικότητα, γίνεται φανερό ότι η πο-
λιτική αυτή που γέννησε και θέριεψε τη σύγ- λεπικοινωνίες Α.Ε..
γάνων του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως
γίνεται ως σήμερα. χρονη καπιταλιστική κρίση δεν μπορεί να
Ο διαμελισμός της ΔΕΗ δεν συμβάλλει στην
Οι εργαζόμενοι, οι σύνεδροι δεν έχουν παρά οδηγήσει στο ξεπέρασμά της. Αντίθετα θα οδη-
αποτελεσματική λειτουργία της. Θα έχει τραγικές συ-
να προτάξουν τα συμφέροντά τους και την υπε- γήσει τη χώρα σε ακόμη μεγαλύτερη παραγω-
νέπειες για την ενεργειακή προοπτική της χώρας, την
ράσπισή τους απέναντι σε κάθε απόπειρα ιδε- γική υποβάθμιση και υπερχρέωση.
ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές στο συνο-
ολογικής τρομοκρατίας, απέναντι σε κάθε Για το ξεπέρασμα της κρίσης είναι απα-
λικό πλαίσιο παράδοσης της ενέργειας σε ιδιωτικά
ιδεολογικό, πολιτικό ή θεολογικό δόγμα. ραίτητη η αντίστροφη πολιτική από αυτήν
συμφέροντα μέσω προώθησης της απαράδεκτης
Το συνέδριο αυτό πρέπει να ψηφίσει που την προκάλεσε. Απαιτείται ενίσχυση της
«απελευθέρωσης» της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
ενάντια στην απελευθέρωση της αγοράς αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, τό- γειας και του λεγόμενου ελεύθερου επί ίσης όροις
η.ε. και υπέρ της αντιμετώπισης του ηλε- νωση της αγοράς και εκτεταμένη αναδιανομή ανταγωνισμού.
κτρικού ρεύματος ως κοινωνικού αγαθού. πλούτου και εισοδημάτων. Απαιτείται άρνηση
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο διεκδικώντας πληρωμής και διαγραφή των ληστρικών χρεών, Μαζί με άλλους 5 συναδέλφους - συνέδρους κα-
Εθνικοποίηση του συνόλου του ηλεκτρενερ- προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι για την ταθέσαμε στο Συνέδριο πρόταση ως «Πρωτοβου-
γειακού τομέα σε μια ΔΕΗ Ενιαία και Καθε- παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, τη λία ενάντια στη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση
τοποιημένη, 100% Δημόσια με στήριξη της εγχώριας παραγωγής σε όφελος της ΔΕΗ» για Ενιαία, Δημόσια και καθετοποιημένη
Αποκλειστικότητα σε Παραγωγή - Μετα- του λαού, με εθνικοποίηση του χρηματοπιστω- ΔΕΗ, ψηφίζοντας πρόταση της «Αγωνιστικής Συ-
φορά - Διανομή, που θα λειτουργεί για την τικού τομέα, στρατηγικών και κοινωνικών το- νεργασίας» να μην περάσει η διάσπαση της Επι-
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την μέων της οικονομίας, όπως ενέργεια, υγεία χείρησης, πρόταση που την ψήφισαν 40 σύνεδροι.
ανάπτυξη της χώρας. κ.λπ. Επίσης ενάντια στην οδηγία τάχτηκε και ένα
Βρισκόμαστε ίσως στην κρισιμότερη πε- Σε αυτή την προοπτική το συνδικαλι- μέρος της ΔΑΚΕ (πρόταση που έλαβε 50 ψήφους)
ρίοδο της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας. Η στικό κίνημα μπορεί και πρέπει να παίξει βάζοντας όμως συνολικά την πρότασή της για τη
κρίση είναι ακόμα στην αρχή και η αντιλαϊκή καθοριστικό ρόλο. Μπορεί και πρέπει να αλ- ΔΕΗ ώστε να μην μπορεί να γίνει ευρύτερο μέτωπο
επίθεση δεν ξεδιπλώθηκε ακόμα σε όλη της την λάξει πορεία και να διεκδικήσει τα συμφέ- ενάντια στην οδηγία εκφράζοντας έτσι και τις πολιτι-
έκταση. Μεγάλα συμφέροντα, ΜΜΕ και αστικός ροντα των εργαζομένων και του ελληνικού κοσυνδικαλιστικές αντιφάσεις αυτού του χώρου.
πολιτικός κόσμος προετοιμάζουν το έδαφος για λαού. Να ορθώσει το ανάστημά του απέ- Η ΠΑΣΚΕ με 1-2 εξαιρέσεις (αφού έγιναν ακόμα
νέα «αναγκαία» μέτρα, ενώ γίνεται ήδη λόγος ναντι σε κάθε φορέα αντιλαϊκής πολιτικής, και αντικαταστάσεις συνέδρων που διαφωνούσαν)
για παραμονή σε καθεστώς ΔΝΤ ως και το απέναντι σε κάθε αντεργατικό κι αντιδημο- ταυτίστηκε πλήρως με την Διοίκηση της ΔΕΗ απεμ-
2020! κρατικό μέτρο από όπου κι αν προέρχεται. πολώντας τις θέσεις που μέχρι τώρα στήριζε για το
Δεν είναι μόνο οι μισθοί, οι συντάξεις, η ακρί- Να παλέψει για την απομάκρυνση της ρόλο και την προοπτική της Επιχείρησης.
βεια, τα εργασιακά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα «τρόικας», για ανατροπή της πολιτικής της Το συνδ. κίνημα στη ΔΕΗ πρέπει να εντείνει
που επιστρέφουν σε προπολεμικές εποχές. Ε.Ε. και των κυβερνήσεων του δικομματι- τον αγώνα του για Ενιαία, καθετοποιημένη ΔΕΗ
Είναι τα κλειστά μαγαζιά κι εργοστάσια, τα εκα- σμού. 100% στο Δημόσιο με αποκλειστικότητα στην παρα-
τοντάδες πωλητήρια κι ενοικιαστήρια, οι χιλιά- γωγή μεταφορά και διανομή.
δες άνεργοι και υποαπασχολούμενοι, η ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Για την υπεράσπιση της Δημόσιας περιουσίας
γενικευμένη φτώχεια. Είναι η ανασφάλεια για το και την ανατροπή του κατάπτυστου μνημονίου.
άμεσο μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Σ.Ο.Σ ΜΕΓ/ΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος
Σε αυτές τις συνθήκες καλλιεργούν ψεύτικες 2. ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΕΝ
3. ΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΠ Η απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ ψηφίστηκε ομόφωνα με-
ελπίδες ανάκαμψης και προσπαθούν να εμπο-
ταξύ των οποίων και από τους 2 εκπρόσωπους των ερ-
δίσουν την αμφισβήτηση από τους εργαζόμε- 4. ΠΑΠΑΔΕΔΕ ΦΛΩΡΑ ΣΕΠ
γαζομένων Ι. Καραβασίλη (ΠΑΣΚΕ) & Ε. Μπουζούλα
νους και τα συνδικάτα τους στην πολιτική που 5. ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΕΕΝ
(ΔΑΚΕ).
ακολουθείται τις τελευταίες δεκαετίες. Προσπα- 6. ΣΙΜΑΤΟΥ ΡΙΤΣΑ ΣΕΕΝ
10 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

Δεν υπάρχουν περιθώρια για ανοχή, ηττοπάθεια και μοιρολατρία


Η Πανεργατική - Πανελλαδική Απεργία
στις 15 Δεκέμβρη πρέπει να σημάνει την
έναρξη της ολομέτωπης αντεπίθεσης των ερ-
γαζομένων ενάντια στην καταστροφικό κατή-
φορο, στον οποίο σπρώχνουν τη χώρα η
Τρόικα και η νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυ-
βέρνησης.
Το «Μνημόνιο No 2» είναι ακόμα πιο
βίαιο και σκληρό σε βάρος του κόσμου της
μισθωτής εργασίας, της κοινωνίας και της οι-
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Σαράντου κονομίας. Αφορά την πλέον επιθετική ανα-
Αναπληρωτή Προέδρου συγκρότηση του κεφαλαίου και την πιο βίαια
της Διοίκησης αναδιανομή του πλούτου που γνώρισε ποτέ
του Ε.Κ.Αρκαδίας η χώρα.
Με εργαλείο έναν ανάλγητο ταξικό προ-
ϋπολογισμό και µε οδικό χάρτη τις εντολές της Τρόικας, η κυβέρνηση:
Καταστρέφει και εμπορευματοποιεί τα δημόσια και κοινωνικά
αγαθά: Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και προστασία, δημόσιες
συγκοινωνίες, ενέργεια, Δημόσια και Τοπική Αυτοδιοίκηση και µμπαί-
νουν σε µια πορεία οριστικής κατεδάφισής τους. μαστε.
Σπρώχνει τους μισθούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε ελεύ- Δίνουμε ριζοσπαστική, αγωνιστική, ταξική φωνή στα συνδικάτα,
θερη πτώση, διαλύει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, θεσμοθετεί δημιουργώντας ένα πλειοψηφικό ρεύμα ενωτικής δράσης, που θα
παντού την εργασιακή ζούγκλα των ατομικών Συμβάσεων, των μηδε- ανατρέψει τα σχέδιά τους και θα φέρει τα πάνω κάτω.
νικών εργασιακών δικαιωμάτων και της φτωχοποίησης των εργαζομέ- Ενώνουμε τις φωνές µας και τις δυνάμεις µας µε τους εργαζομέ-
νων. νους της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας. Συν-
Διαλύει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και τις οργανώσεις τονίζουμε τις κινητοποιήσεις µας για τη διαμόρφωση ενός
του, καταλύει δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθη- πανευρωπαϊκού αγωνιστικού μετώπου ανατροπής.
καν µε αίμα και αγώνες και γυρνά το κοινωνικό ρολόι 100 χρόνια Παλεύουμε για τη συνολική και χωρίς όρους ανατροπή του Μνη-
πίσω. μονίου, την αποδέσμευση της χώρας από το νεοφιλελεύθερο µηχανι-
σμό στήριξης, την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους σε όφελος του
Αυτή η πολιτική έρχεται για να μείνει χρόνια. Η επιμήκυνση της λαού και των εργαζομένων. Αυτό το χρέος δεν είναι δικό μας.
αποπληρωμής δανείου µε νέα υψηλότερα επιτόκια, συνοδεύεται από Η ΑΠΕΡΓΙΑ στις 15 Δεκέμβρη μπορεί να ξεπεράσει την απεργία
τη µμόνιμη και συνεχή εφαρμογή µνηµονιακών μέτρων για δεκαετίες. της 5 Μάη. Παρά τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις ακόμη και τις
Κυβέρνηση και Τρόικα βάζουν στο γύψο της φτώχειας και της ανέ- διαφωνίες, που υπάρχουν για τη στάση της πλειοψηφίας της ηγεσίας
χειας τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και τα του συνδ. κινήματος, η μαζική συμμετοχή στην Απεργία και στη Συγ-
λαϊκά στρώματα. κέντρωση αποτελεί την πιο υπεύθυνη στάση όλων µας μπροστά στις
Απέναντι σε αυτήν την επίθεση δεν µορούμε να µμείνουμε ιστορικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.
άφωνοι και ακίνητοι.
Ο αγώνας µας είναι το μοναδικό όπλο στα χέρια µας για την ανα-
Στις 15 Δεκέμβρη απεργούμε και διαδηλώ-
τροπή της χυδαίας και βίαιης νεοφιλελεύθερης επίθεσης, που δεχό- νουμε μαχητικά, μαζικά και ενωτικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, με φάγο πολυεθνικό και ντόπιο κεφάλαιο.
τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, την ακρί- Αγωνιζόμαστε για να παραμείνουν οι εθνι-
βεια και την υπερφορολόγηση ακόμα και των κοί δρόμοι δημόσιο κοινωνικό αγαθό κι ελεύ-
ειδών πρώτης ανάγκης, οι υπέρογκες αυ- θεροι για όλους.
ξήσεις στις τιμές των διοδίων αποτελούν
«χαράτσι» δίχως προηγούμενο. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους πο-
Οι ιδιωτικές εταιρείες εισπράττουν λίτες και τους τοπικούς κοινωνικούς Φο-
χρήματα για κατασκευή δρόμων οι οποίοι ρείς να αντιδράσουν μαζικά και
έχουν ήδη πληρωθεί πολλαπλάσιες φορές αποφασιστικά ενάντια στην επιβολή διο-
από τους φορολογούμενους μέσω των πα- δίων, υπερασπίζοντας τους δρόμους ως
νάκριβων τελών κυκλοφορίας, της άγριας ελεύθερο, κοινωνικό αγαθό, ενάντια στις
φορολόγησης στα καύσιμα καθώς και μέσω «αποικιακού τύπου συμβάσεις» που το Ελ-
των τελών στα ασφάλιστρα των αυτοκινή- ληνικό Δημόσιο υπογράφει με ιδιωτικές εται-
των. ρείες αρνούμενοι να πληρώσουν.

Αγωνιζόμαστε για τη κατάργηση των λη- ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


στρικών αποικιοκρατικού τύπου Συμβάσεων
που παραχωρούν τους δρόμους στο αδη- Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 11
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τέλος στο παράρτημα ΙΙΙ του Μνημόνιου δίνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις - οδη-
γίες στα θέματα της αγοράς εργασίας.
Η υπογραφή του μνημόνιου συνδέθηκε με τη λήψη άμεσων ανατρεπτικών και επώ-
δυνων μέτρων για την αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις δημιουργώντας ένα νέο Το πάγωμα των κατώτατων μισθών για μία τριετία στον ιδιωτικό τομέα
τοπίο ανατροπής του ίδιου του περιεχόμενου της εργασίας και των δικαιωμάτων της όπως Την αύξηση του ορίου για τις ομαδικές απολύσεις
αυτά διαμορφώνονται από τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Την εξίσωση των αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατών
Οι παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέσεις επικεντρώνονται στις διατάξεις των Νόμων Την μείωση του κόστους των υπερωριών
(Ν. 3833/2010) με τίτλο «επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» Την ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας
και (Ν. 3845/2010) «μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικο-
νομίας από τα κράτη - μέλη και το ΔΝΤ». Ο συνδυασμός όλων αυτών των μέτρων που περιορίζουν έντονα το προστατευτικό πλαί-
1) Ν. 3833/2010. Με αφορμή λοιπόν την επιδιωκόμενη μείωση των δημοσιονομικών ελ- σιο των εργαζομένων, απορρυθμίζουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αυξάνουν τις προ-
λειμμάτων νομοθετούνται σωρινές συμβάσεις και την ανοικειοθελή μερική απασχόληση, συμπιέζουν τους μισθούς
- ευρύτατες περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα που καθηλώνοντας και το επίπεδο των συντάξεων όλα αυτά θεωρούνται ως η δραματικότερη
σε συνδυασμό με την διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα φθάνουν σε μείωση και επαχθέστερη ανατροπή που έχει συντελεσθεί σε βάρος των εργαζομένων από την δε-
της αγοραστικής τους δύναμης κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. καετία του 1910 έως σήμερα. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να επισημάνουμε ότι αυτά που
- επέρχεται σημαντικό πλήγμα στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων με πά- χάνονται είναι οι κατακτήσεις των εργαζομένων των τελευταίων 100 ετών.
γωμα των μισθών και απαγόρευση των συλλογικών συμβάσεων Δεν πρέπει να ξεχασθεί από κανέναν μας ότι:
- συντελείται σημαντική μείωση της απασχόλησης στο Δημόσιο δημιουργώντας τους * Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας εμφανίζονται με το κίνημα του 1909 και την
όρους για την υποχώρηση των δραστηριοτήτων του προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόν- καθιέρωση της Κυριακής ως αργίας.
των. * Με το Σύνταγμα του 1911 θεσπίζεται η αναγνώριση του συνδικαλισμού ως αναγκαία
2) Ν.3845/2010: Με το Νόμο αυτό αρχίζει πλέον η εφαρμογή του Μνημόνιου και ει- συνθήκη για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας
σάγονται μέτρα που υποβαθμίζουν συνολικά τους όρους και τις προυποθέσεις προσφοράς * Η εργάσιμη ημέρα των 8 ωρών νομοθετείται το 1920
και αμοιβής της μισθωτής εργασίας. * Την ίδια περίπου περίοδο το 1922 μπαίνουν οι βάσεις της Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόκειται για μία κατά μέτωπο επίθεση σε βάρος των μισθωτών και γενικότερα των μια δεκαετία αργότερα εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων που εμφανίσθηκε μάλιστα ως επιτακτική ανάγκη για
την σωτηρία της πατρίδας. Νομοθετείται λοιπόν Οι κοινωνικοί αγώνες και οι συγκρούσεις των εργαζομένων για όλα αυτά και για
- η περαιτέρω μείωση των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων του Δ.Τ πολλά άλλα είναι σφοδρές.
- καθιερώνεται η δυνατότητα μη ισχύος της ευνοικότερης Σ.Σ.Ε που αποτελούσε Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 ακριβώς
θεμελιώδη αρχή στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων μία ημέρα πριν από την γενική απεργία, όπως δεν είναι καθόλου τυχαία η άμεση διάλυση
- εξαιρούνται οι νέοι κάτω των 25 ετών από την προστασία του κατώτατου μισθού από την χούντα των συνταγματαρχών, όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που μέσα
και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας γίνεται με ετήσιες συμβάσεις μαθητείας από τις κινητοποιήσεις της διετίας 1964 - 65 είχαν πετύχει την βελτίωση των συνθηκών
- αντικαθίσταται το επίδομα των ανέργων με μορφές επιδότησης της απασχόλησης απασχόλησης και αμοιβής των εργαζομένων.
απαλλάσσοντας τις επιχειρήσεις από το κόστος εργασίας και επιδοτώντας τις ασφ/κές ει-
σφορές Όλα αυτά και πολλά άλλα μικρότερης ίσως εμβέλειας αλλά καθόλου ασήμαντα,
- ευνοείται η ανάπτυξη του θεσμού ενοικίασης εργαζομένων χωρίς κατοχυρωμένα όλα αυτά που διαμόρφωσαν την προστασία της αξίας του ανθρώπου και της εργα-
εργασιακά δικαιώματα. σίας του μέσα από θεσμούς του Κράτους Δικαίου και Πρόνοιας, όλα αυτά που κατο-
χυρώθηκαν βήμα-βήμα σε διάρκεια 100 χρόνων σήμερα κατεδαφίζονται με
συνοπτικές διαδικασίες.

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Ή κού κράτους, προκειμένου να οι- σίασης αυτών από τα ΜΜΕ δεν Το καζάνι βράζει !!!
κοδομηθεί το νεοφιλελεύθερο οι- θα πω και πολλά. Τον αντιλαμβά- Εκτιμώ ότι για ένα κομμάτι της
ΕΞΕΓΕΡΣΗ; κοδόμημα. Μια διαδικασία που, νεται κανείς εύκολα. Καθημερινά κοινωνίας η περίοδος της κατά-
Ένα χρόνο τώρα βιώνουμε με όπλο τον φόβο, σκοπό έχει να εκφοβιστικά μηνύματα και παρα- θλιψης τελειώνει και αρχίζει η πε-
μια κατάσταση που όμοια της δεν κάμψει τις κοινωνικές αντιστά- πληροφόρηση. ρίοδος της εξέγερσης. Πιθανώς
έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. σεις. Αλλά είπαμε το ζητούμενο είναι της τυφλής εξέγερσης.
Τέτοιο φόβο και τέτοια ανασφά- Μια διαδικασία απλή στη σύλ- ο φόβος να απλωθεί στις καρδιές Τελειώνοντας θέλω να απαν-
λεια δεν έχουμε νιώσει ποτέ. ληψη και ακόμη πιο απλή στην των ανθρώπων, αυτό το μοναδικό τήσω στον πρόεδρο της δημο-
Η μεσαία τάξη καταργείται, ή εκτέλεση. όπλο που έχει η εξουσία σε όλες κρατίας, που δήλωσε σε
για να το πούμε καλλίτερα οδη- Ένα ψέμα, μια συνενοχή, με- τις δημοκρατικές κοινωνίες. εκπροσώπους των ΜΜΕ ότι μέμ-
γούμαστε πλέον σε μια μονοτα- ρικά ψευτοδιλήμματα και μια Παρ’ όλα αυτά όμως, η ελλη- φεται αυτούς τους ανθρώπους
ξική κοινωνία. Μερικοί ενορχηστρωμένη εκστρατεία από νική κοινωνία αν και είναι αγκαλιά που δεν συμμετείχαν στις διαδι-
παγκόσμιοι Οικονομικοί κολοσσοί τα ΜΜΕ, είναι αρκετά για να αρ- με την κατάθλιψη, αρχίζει να αν- κασίες του πολιτεύματος και προ-
Να μπούμε στον μηχανισμό
από πάνω και από κάτω μία τάξη, χίσει να εμφανίζεται ο δράκος του τιλαμβάνεται την πραγματικότητα. τίμησαν τον καναπέ του σπιτιού
στήριξης ή να μην πληρωθούν οι
οι «νεόπτωχοι». παραμυθιού και να απλώνει τον Οι αριθμοί (μόνο το τελευταίο τρί- τους, ότι, εμείς που προτιμήσαμε
μισθοί και οι συντάξεις;
Το κράτος δεν έχει πλέον φόβο μέχρις ότου επέλθει η κοι- μηνο, το χρέος μεγάλωσε κατά εί- τον καναπέ μας την Κυριακή των
Να πουλήσουμε περιουσιακά
καμία υποχρέωση έναντι των πο- νωνική παράλυση και η κατά- κοσι δισεκατομμύρια ευρώ) εκλογών, το κάναμε γιατί τον
στοιχεία για να πληρωθούν οι μι-
λιτών, οι κρατικές λειτουργίες που θλιψη στους πολίτες. αποδεικνύουν ότι παρά τα μέτρα, χρωστάγαμε και την Δευτέρα μας
σθοί και οι συντάξεις και να ξεχρε-
έχουν να κάνουν με την ασφά- Στον πρώτο κανόνα που παρά τις θυσίες, παρά τις περικο- τον κατάσχεσαν.
ώσουμε ή να εκμηδενισθούν τα
λιση, την περίθαλψη, την εκπαί- αφορά τα ψέματα δεν χρειάζονται πές δεν υπάρχει διέξοδος. Τελευταία μέρα να μην τον χα-
εισοδήματα;
δευση, τις μεταφορές, τις και πολλά. Μία κρίση (οικονομική) Απόδειξη τούτου, η μεγάλη ρούμε πάει πολύ.
Φυσικά τα νέα δανεικά πάνε
επικοινωνίες, και τις παροχές κοι- και η ανάγκη ύπαρξης ενός μηχα- αποχή που παρουσιάστηκε στις Υ.Γ. Επιτρέψτε μου να σας θυ-
στην εξυπηρέτηση παλαιών δα-
νής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, νερό) νισμού στήριξης (δανειστές) πρόσφατες Δημοτικές και Περιφε- μίσω για λίγο την τόσο πλούσια
νείων ενώ οι μισθοί και οι συντά-
παραδίδονται τελικά σιγά-σιγά σε επαρκούν. ρειακές εκλογές και άγγιξε σε ορι- μητρική μας γλώσσα. Άνθρωπος
ξεις περικόβονται αλύπητα.
παγκόσμια μονοπώλια. Στον δεύτερο κανόνα, η εμφά- σμένες περιοχές της χώρας και το σημαίνει αυτός που στέκεται όρ-
Φυσικά και η περιουσία ενός χρε-
Η διαδικασία στην οποία υπο- νιση ενός δημοσίου προσώπου 70% του εκλογικού σώματος. θιος.
ωμένου δεν πωλείται αλλά λεηλα-
βάλλεται η οικονομική, κοινωνική (π.χ. ο αντιπρόεδρος της κυβέρ- Αυτό το γεγονός συνδέεται με Το Περιβάλλον (περί + βάλλω)
τείται και έτσι δεν θα
και πολιτική ζωή της χώρας, δεν νησης) και μία δήλωση (π.χ. μαζί την απελπισία και την εκτίμηση είναι αυτό που με πλήττει από
ξεχρεώσουμε, και φυσικά η περι-
είναι τυχαία αλλά αποτελεί μια τα φάγαμε) είναι αρκετά για να ότι δεν υπάρχουν τρόποι να επη- παντού και με Καταβάλλει (με
ουσία θα χαριστεί και οι μισθοί και
επιστημονικά επεξεργασμένη και δημιουργήσουν την συνενοχή. ρεάσει κανείς το υπάρχον πολι- βάζει κάτω) αλλά εγώ Επανίστα-
οι συντάξεις θα λεηλατηθούν
δοκιμασμένη στη πράξη συνταγή, Στον τρίτο κανόνα τα διλλή- τικό και κυβερνητικό γίγνεσθαι και μαι (στέκομαι ξανά στα πόδια
μέχρι εξαφανίσεως.
η οποία αποσκοπεί στην εκθεμε- ματα είναι αρκετά και καθημερινά ότι κατά προέκταση δεν έχει μου), Επαναστατώ.
Τέλος για τον τρόπο παρου-
λίωση των δομών ενός κοινωνι- πολλαπλασιάζονται. νόημα η συμμετοχή στις εκλογές. Ο Στοχαστής
12 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

ΛΑΕ ΜΗ ΣΦΙΞΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΖΩΝΑΡΙ!


Της Φλώρας Παπαδέδε, Πολιτικού Επιστήμονα - Οικονομολόγου ΜSc, Αν. Γραμματέα Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ

Αγορές και διεθνείς τοκογλύφοι, τρόικα και κυ- Υπάρχει διέξοδος για το λαό και τη χώρα: είναι είδος πρώτης και βασικής ανάγκης. Δεν μπο-
βέρνηση ληστεύουν καθημερινά το λαό μας. Ετοι- Ανεξαρτησία από την ΕΕ και το ΔΝΤ, έξοδος από ρεί να αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας του
μάζονται να εκποιήσουν κάθε υποδομή που έχτισε την ΟΝΕ και καθιέρωση εθνικού νομίσματος, εθνι- «απελευθερωμένου» κι αποθρασυμένου κεφα-
με το υστέρημά του, να ξεπουλήσουν κάθε σπι- κοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των λαίου. Δεν χωράνε ιδιώτες στην ηλεκτροπαραγωγή.
θαμή αυτού του τόπου για να εισπράξουν διπλά και στρατηγικών τομέων της οικονομίας, ενίσχυση του Υπάρχει λύση για ρεύμα φθηνό για το λαό:
τρίδιπλα αυτά που οι ίδιοι έφαγαν. εισοδήματος των εργαζομένων. Άρνηση πληρωμής Εθνικοποίηση του συνόλου του ηλεκτρενεργειακού
Οι εργαζόμενοι με κομμένη την ανάσα ακούνε των ληστρικών χρεών, προκειμένου να εξασφαλι- τομέα σε μια ΔΕΗ Ενιαία και Καθετοποιημένη,
καθημερινά να ανακοινώνονται όλο και πιο σκληρά, στούν πόροι για την παραγωγική ανασυγκρότηση 100% Δημόσια με Αποκλειστικότητα σε Παρα-
αντικοινωνικά μέτρα που ισοπεδώνουν δικαιώματα της οικονομίας σε όφελος του λαού και του τόπου. γωγή–Μεταφορά-Διανομή, που θα λειτουργεί για
και κατακτήσεις δεκαετιών και τους σπρώχνουν με ΕΛΕΗΣΤΕ ΣΤΡΑΒΟΙ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟΜΑΤΗ την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την ανά-
βίαιο τρόπο στη φτώχια, στην ανεργία, στην εξα- Ο κος Περιστέρης, πρόεδρος του ομίλου ΓΕΚ πτυξη της χώρας.
θλίωση. Ότι είχαν εχέγγυο για τη ζωή τους και το Τέρνα, δηλώνει με πόνο ότι «οι ιδιώτες ηλεκτροπα- ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΓΥΨΟΥ ΚΑΙ…
μέλλον των παιδιών τους σμπαραλιάζεται. Ότι τους ραγωγοί πωλούν την ενέργεια που παράγουν σε ΤΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ» ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ!
έδινε στοιχειώδη αξιοπρέπεια καταδικάζεται ως έγ- τιμές που τους οδηγούν στη χρεοκοπία»! Προσθέ- Η κα Μπακογιάννη εξεμάνει γιατί την ώρα «που
κλημα ενάντια στις «αγορές» και κηρύσσεται εκτός τει ότι «πριμοδοτούνται και λειτουργούν οι πλέον οι Έλληνες καλούνται να κάνουν θυσίες και η ΔΕΗ
νόμου. Η σταθερή δουλειά, ο αξιοπρεπής μισθός, απαξιωμένοι και περιβαλλοντικά χείριστοι σταθμοί αυξάνει τα τιμολόγιά της, η διοίκηση της επιχείρη-
τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δημόσια αγαθά και η ηλεκτροπαραγωγής και αποκλείονται οι σύγχρονες σης χορηγεί δάνειο 500.000 € στο σωματείο της
δημόσια περιουσία βάλλονται καθημερινά με πυρ μονάδες φυσικού αερίου»!! Παραπονιέται για «ξε- ΓΕΝΟΠ». Και αναφώνησε: «Ο τόπος χρειάζεται
ομαδόν από όλους όσοι είναι υπεύθυνοι για την κα- νολαγνεία» της κυβέρνησης που σνομπάρει «τα ανεξάρτητο συνδικαλισμό και συνδικαλιστές που
τάσταση που βρίσκεται η χώρα μας. έτοιμα προς επένδυση» ελληνικά ιδιωτικά κεφά- εκπροσωπούν γνήσια τα συμφέροντα των εργαζο-
Κι όσο μεγαλώνει η απόγνωση των εργαζομέ- λαια!!! Και ζητάει… τι άλλο; Μεγαλύτερη απελευθέ- μένων και δεν αποτελούν κυβερνητικό δεκανίκι ή
νων, τόσο περισσεύει το θράσος των αρπακτικών. ρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.i εργαλείο εξυπηρέτησης άλλων συμφερόντων».i
Όσο κι αν συμπάσχουμε με τον «άπορο» βιομή- Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε ότι η ίδια ψήφισε
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΟ ΦΑΪ ΑΠ’ ΤΟ ΤΡΑ- χανο και μεγαλοεργολάβο του «επάρατου» Δημο- το «μνημόνιο» που απαιτεί να θυσιαστεί ο λαός για
ΠΕΖΙ, ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ σίου, πρέπει να του θυμίσουμε μερικά πράγματα. τα κέρδη των διεθνών τοκογλύφων. Που βάζει στο
Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), δηλ. η τιμή γύψο τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους.
Ο ευτραφής κος Πάγκαλος, στυλοβάτης των που εισπράττουν οι ιδιώτες όταν πουλούν το ρεύμα Ούτε ότι συμφωνεί κι επαυξάνει για ανατιμήσεις
απελευθερώσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και κάθε τους, έχει αυξηθεί κατά 13,4% από 1.1.2010. Το στα τιμολόγια του ρεύματος «για να προχωρήσει η
αντιλαϊκού μέτρου, δηλώνει: «όλοι μαζί τα φάγαμε». ρεύμα τους το αγοράζει το «επάρατο» ελληνικό Δη- απελευθέρωση» και να αυξηθούν προφανώς «οι
Είμαι μιας ηλικίας… Θυμάμαι το γύψο της Χούν- μόσιο που κατέχει - ακόμα - το 51% της ΔΕΗ Α.Ε. θυσίες των Ελλήνων». Μετά απ’ αυτά, πάει πολύ
τας για την «εξυγίανση» της χώρας. Θυμάμαι τις και του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Δηλαδή τα καταβάλει ο ελ- να κόπτεται για το λαό και το συνδικαλιστικό κί-
«στενωπούς» της ΝΔ την δεκαετία του ’70 για να ληνικός λαός και σαν καταναλωτής και σαν φορο- νημα.
μπει η χώρα στην ΕΟΚ που «θα τρώγαμε με χρυσά λογούμενος. Κι αν τα δημόσια έσοδα δεν φτάνουν, Οι δηλώσεις της σηματοδοτούν την έναρξη της
κουτάλια». τότε το Δημόσιο δανείζεται. Και το Δημόσιο έχει επίθεσης ενάντια στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ.
Θυμάμαι την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δανειστεί για να τους χρηματοδοτήσει την κατα- Με τον ίδιο τρόπο οργανώθηκε το «κυνήγι μαγισ-
του ΠΑΣΟΚ το 1985, προκειμένου να «εξυγιανθεί» σκευή των μονάδων τους. Έχει εγγυηθεί στις τρά- σών» και στον ΟΤΕ, και στην Ολυμπιακή και στον
ξανά η χώρα και να γίνουμε «ευρωπαίοι». Θυμάμαι πεζες για να τους δώσουν δάνεια. Και τον Ιούνιο - ΟΣΕ! Η κάμψη της αντίστασης των εργαζομένων
το «0+0=14» του Μητσοτάκη και του Μάνου το εν μέσω χρέους και περικοπών στους μισθούς - είναι όρος για να προχωρήσει η διάλυση και η πλή-
1993 για να γίνουμε «ανταγωνιστικοί» και να «προ- αύξησε την επιδότηση που τους χορηγεί για τη λει- ρης ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ηλεκτρενεργει-
σελκύσουμε ξένες επενδύσεις». τουργία τους από 35.000 € σε 100.000 € ανά εγ- ακού τομέα. Για να πετσοκοπούν κι άλλο οι μισθοί
Θυμάμαι τη λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη Χό- κατεστημένο MW ετησίως!!! και να καταργηθούν βασικά εργασιακά δικαιώματα.
χτιφ, τη Ζήμενς, τους μεγαλοεργολάβους των δρό- Πόσο, λοιπόν, πρέπει να πληρώνει ο λαός το Για να ανοίξει ο δρόμος σε δραματικές αυξήσεις
μων και τόσες άλλες «μεταρρυθμίσεις» του Σημίτη ρεύμα των επιδοτούμενων μονάδων τους; Να θυ- των τιμολογίων και μαζικές απολύσεις.
για να γίνει «η Ελλάδα ισχυρή με ευρώ στην ΟΝΕ». μίσουμε ότι πριν λίγους μήνες ζήτησαν 100% αύ- «ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΟΜΑΣΤΕ»
40 χρόνια μόνο σε λιτότητα θυμάμαι να καλούν ξηση στο οικιακό τιμολόγιο «για να προχωρήσει η ΑΛΛΑ… ΔΑΝΕΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙ-
τους εργαζόμενους. Ο ελληνικός λαός δεν έλαβε απελευθέρωση»… ΖΟΜΑΣΤΕ…
ποτέ πρόσκληση να συμμετάσχει στις Συνόδους Η σημερινή κυβέρνηση που, όπως κι οι προ- Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ οφείλει να απολογη-
Κορυφών της Ε.Ε., στα Συμπόσια των τραπεζιτών ηγούμενες, δείχνει πάντα συμπόνια σε «άπορους» θεί. Όχι στη Μπακογιάννη και στους δοσίλογους
και των τοκογλύφων, στα φαγοπότια των μεγαλο- ιδιώτες «επενδυτές», μαζί με την εξίσου πονετική επερωτώντες του ΛΑΟΣ, ούτε στην κυβέρνηση και
εργολάβων του Δημοσίου, των κρατικοδίαιτων διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., αύξησαν την ΟΤΣ «απο- στην τρόικα. Πρέπει να απολογηθεί στους εργαζό-
«επενδυτών» και των Πάγκαλων. Και κάθε φορά, κλείοντας από το Σύστημα τις σύγχρονες μονάδες μενους που δηλώνει ότι εκπροσωπεί, σε ολόκληρο
οι χορτάτοι μας ζητούσαν να σφίξουμε κι άλλο το φυσικού αερίου» της ΔΕΗ όμως! Η Λαύριο IV και V τον ελληνικό λαό.
ζωνάρι. είναι μήνες εκτός λειτουργίας!! Αντίθετα, βάζουν σε Γιατί αποδέχτηκε την περικοπή των μισθών και
Φτάνει πια! Η ΕΕ έφερε τη χώρα στο ΔΝΤ. Οι λειτουργία ακριβώς την «πλέον απαξιωμένη» και των συντάξεων; Γιατί δεν οργάνωσε την πάλη για
απελευθερώσεις των αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις, ζημιογόνο μονάδα της ΔΕΗ, τη Λαύριο III, δηλ. τον την αποτροπή τους κι εξάντλησε την «αγωνιστική
οι παραχωρήσεις, οι επιδοτήσεις, τα κίνητρα και οι παλιό μετασκευασμένο ατμοστρόβιλο του Κερατσι- της ετοιμότητα» σε μια δικαστική προσφυγή; Γιατί
πάσης φύσης «μεταρρυθμίσεις» υπέρ του ξένου νίου, που έχει από τα υψηλότερα κόστη παραγω- αρνήθηκε να διεκδικήσει υπογραφή Συλλογικής
και ντόπιου κεφαλαίου, οδήγησαν τη χώρα σε πα- γής!!! Ποιον ωφελεί αυτός ο παραλογισμός; Μα Σύμβασης ώστε να μην έχει «ανάγκη» να δανει-
ραγωγική υποβάθμιση και υπερχρέωση. φυσικά, τον κο Περιστέρη και τους ομοίους του που στεί; Γιατί αποκρύπτει από τους εργαζόμενους ότι
Ως εδώ! Η τρόικα ομολογεί κυνικά ότι τα απα- τα τσεπώνουν γερά… παζαρεύει με τη διοίκηση τη μείωση κατά 40% του
νωτά μνημόνια δεν στοχεύουν στον περιορισμό του Ας μην αμφισβητήσουμε τον «πατριωτισμό» του Ενιαίου Πάγιου Επιδόματος, δηλ. την περικοπή
χρέους που αυξάνεται αλματωδώς, ούτε στην ανά- αφεντικού της ΤΕΡΝΑ. Θα του θυμίσουμε όμως ότι κατά 20% των αποδοχών μας;
καμψη της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι η δεν είναι πια αφεντικό στη μονάδα ηλεκτροπαρα- Γιατί αφού ομολογεί ότι η «απελευθέρωση» της
συντριβή κάθε εργατικού και κοινωνικού δικαιώμα- γωγής «του». Από το Δεκέμβρη του 2008, το 50% αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ρημάζει τους εργαζό-
τος. Η καταλήστευση του πλούτου και των υποδο- της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ πωλήθηκε στη μενους και όλο τον ελληνικό λαό, αρνείται να παλέ-
μών, η γενικευμένη εκποίηση της χώρας GDF-Suez, ένα από τα πέντε μεγάλα μονοπώλια ψει εναντίον της και συνεχίζει να στηρίζει αυτή την
προκειμένου να συντηρηθεί στη ζωή το ευρώ και της ενέργειας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. πολιτική; Η «ιδεολογική καταδίκη», όταν δεν συνο-
να μη χάσουν οι διεθνείς τοκογλύφοι. Αυτά είναι τα οφέλη της απελευθέρωσης και γι’ δεύεται από πραγματικούς αγώνες για την ανα-
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα λόγο να αυτό διαλύεται η μεγαλύτερη επιχείρηση της τροπή της, σημαίνει αποδοχή κι «εναρμόνιση».
αποδεχτούν τη θηλιά που τους σφίγγει το χώρας. Να ποιοι κερδίζουν από την ιδιωτικοποίηση Γιατί αποδέχτηκε τη διάσπαση της ΔΕΗ, την
λαιμό. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμιά υποχρέ- των δημόσιων αγαθών, όπως η ενέργεια, οι μετα- απόσχιση και τη θυγατροποίηση της Μεταφοράς
ωση να αναγνωρίσει χρέη, που αποτελούν φορές, η υγεία κι η παιδεία. Έτσι δημιουργούνται και της Διανομής; Γιατί δανείστηκε και οργάνωσε
προϊόντα τοκογλυφίας, ρεμούλας και κερδο- τα δημόσια χρέη και ξεπουλιέται η λαϊκή περιουσία. έκτακτο συνέδριο για να νομιμοποιήσει την υπο-
σκοπίας. Το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως κάθε δημόσιο αγαθό, ταγή στην οδηγία της Ε.Ε., στην τρόικα και στην
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 13
πολιτική της διάλυσης της ΔΕΗ; Όταν έρχονται λαιο δεν θέλει να υπάρχουν συνδικάτα. Θέλει
να σου γκρεμίσουν το σπίτι, κάνεις κλοιό γύρω
του και το υπερασπίζεσαι. Δεν τους ανοίγεις το
κάθε πρόβατο να διαπραγματεύεται μόνο του με
το λύκο. Τα συμβιβασμένα και πουλημένα συν-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
δρόμο και μετά τους στέλνεις ανακοίνωση να ξε-
κινήσουν από την κουζίνα κι όχι απ’ το σαλόνι.
δικάτα είναι ανεκτά, συχνά δε και αρεστά, μέχρι
να υποταχθούν και να εκφυλιστούν τόσο ώστε να ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
Αυτοί οδηγούν τη μπουλντόζα. Κι αφού έφυγες
από τη μέση, θα γκρεμίσουν ότι θέλουν.
Γιατί δεν «ματώνει» για το λιγνίτη; Αντί να κα-
μπορεί να τα διαλύσει.
Γιατί όσο υπάρχουν, ελλοχεύει ένας μεγάλος
κίνδυνος: να τα ξαναπάρουν οι εργαζόμενοι στα
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ταστρώνει μαζί με τη διοίκηση σενάρια για μεί-
ωση της λιγνιτικής παραγωγής και περαιτέρω
χέρια τους. Να τα ξανακάνουν αυτά που ήταν κά-
ποτε, αυτά που πρέπει να είναι: όπλα μάχης για
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ
άνοιγμα της αγοράς, γιατί δεν οργανώνει αγώνες
ενάντια στο κλείσιμο και το ξεπούλημα των μο-
τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους, αποτελεσμα-
τικούς εκφραστές των δικών τους συμφερόντων,
ΒΑΘΕΜΑΤΟΣ
νάδων; «Αντιπροτείνει» τα swaps, δηλ. πώληση
του 40% της λιγνιτικής παραγωγής σε ξένες εται-
ρείες, που με τη σειρά τους θα πουλούν στη ΔΕΗ
οργανωτές των αγώνων τους. Αυτοί οι αγώνες
μας έδωσαν δικαιώματα και κατακτήσεις στο πα- ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
ρελθόν. Αυτοί οι αγώνες μπορούν να φέρουν νι-
αντίστοιχη παραγωγή. Βρήκαν μάλιστα κι εται- κηφόρα αποτελέσματα σήμερα και αύριο. Αυτό
ρείες: σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κύπρο. Δεν γνω- Ο Προϋπολογισμός του 2011 ολοκληρώνει
φοβούνται. Αυτό λοιπόν, πρέπει να κάνουμε.
ρίζουμε γιατί η Βουλγαρία θα θελήσει να την προσπάθεια αποδήμησης της ελληνικής κοι-
αγοράσει αυτή την παραγωγή ή τι θα την κάνει - ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑ- νωνίας που ξεκίνησε η κυβέρνηση, σε συνεργα-
αφού διαθέτει πυρηνικά εργοστάσια και προμη- ΖΟΜΕΝΟΥΣ σία με την τρόϊκα και τις δυνάμεις του κεφαλαίου.
θεύει το 80% των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέρ- Τα νέα εισπρακτικά μέτρα ύψους 13,5 δις δί-
γειας που κάνει η χώρα μας. Αλλά τουλάχιστον Πρέπει να αλλάξουμε το συσχετισμό. Και νουν την χαριστική βολή στην ελληνική οικονομία
τεχνικά γίνεται. Στην Κύπρο όμως; Πώς θα αν- δεν μιλώ για την ψήφο στα Σωματεία μας. Ούτε αφού θα την βυθίσουν σε ακόμα μεγαλύτερη
ταλλάσσεται το ρεύμα; Ασύρματα, δορυφορικά, στις επόμενες εκλογές. Κάτι που επιβάλλεται να ύφεση και θα δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνι-
με λέιζερ ή… έχει υποθαλάσσια σύνδεση η Τουρ- γίνει. Αλλά ο χρόνος και τα μέτρα δεν περιμέ- κής διάλυσης.
κία με το «Τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος»; νουν. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε την πιο Τα νέα μέτρα βασίζονται σε μία πολιτικά με-
Το πράγμα είναι γελοίο και φανερώνει ότι δεν δυνατή ψήφο που διαθέτει κάθε εργαζόμενος. θοδευμένη, αναθεώρηση προς τα πάνω του δη-
είναι τίποτε άλλο από στάχτη στα μάτια των ερ- Κι αυτή δεν δίνεται στην κάλπη, αλλά στο μοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου
γαζομένων μπροστά στο ξεπούλημα που ετοιμά- δρόμο! χρέους με την οποία για πρώτη φορά στα δημο-
ζεται. Αλλά κι αν υποθετικά υλοποιούνταν, Η αγωνία, η απογοήτευση, η ανασφάλεια - σιονομικά χρονικά της χώρας, εντάσσονται οι
καθένας καταλαβαίνει ότι η οποιαδήποτε ξένη συναισθήματα που όλοι δικαιολογημένα νοι- ΔΕΚΟ και τα ελλείμματά τους στη γενική κυβέρ-
εταιρεία και για τους οποιουσδήποτε λόγους ώθουμε - δεν πρέπει να γίνουν απόγνωση, απά- νηση, - πράγμα που επίσης δεν συνέβαινε και δεν
μπορεί όποτε θέλει να σταματήσει να αγοράζει θεια και πανικόβλητο «ο σώζων εαυτό σωθήτω». συμβαίνει στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις
αυτή την παραγωγή. Τη μέρα αυτή, οι μονάδες Αυτός είναι σίγουρος τρόπος για να μη σωθεί τί- χώρες της ΕΕ - εκτινάσσοντας έτσι έλλειμμα και
και τα ορυχεία που θα την εφοδιάζουν στην κα- ποτα. Έχουμε τη δύναμη να τα μετατρέψουμε σε χρέος.
λύτερη περίπτωση θα πωληθούν, στη χειρότερη
δημιουργική οργή και αγωνιστική έκφραση. Στις Η κυβέρνηση συνεχίζουν ακάθεκτη και το
θα κλείσουν. Όσο κι αν οι εργαζόμενοι σ’ αυτές
15 Δεκέμβρη, στην Πανελλαδική Απεργία των ερ- 2011 το έργο που ξεκίνησε το 2010, στο δρόμο
συμπιέσουν τους μισθούς και τα δικαιώματά τους
γαζομένων, πρέπει να νεκρώσει κάθε χώρος που τις χαράζει το Δ.Ν.Τ. και η Ε.Ε.
σε επίπεδα Βουλγαρίας…
δουλειάς και να πλημμυρίσει η Αθήνα και κάθε Η κυβέρνηση που στάθηκε ανίκανη να υλο-
- Γιατί δεν «ματώνει» για τα Ορυχεία; Πριν
πόλη. ποιήσει τον Προϋπολογισμό του 2010, απαιτεί
ενάμιση χρόνο «ωρυόταν» για το «σκάνδαλο της
Δεν απεργούμε για τον Παναγόπουλο και από τους ίδιους που πλήρωσαν το τίμημα της λε-
Βεύης» και τον αποκλεισμό της ΔΕΗ. Τώρα «εγ-
για καμιά συνδικαλιστική ηγεσία. Απεργούμε γόμενης «δημοσιονομικής προσαρμογής» να
καλεί» την κυβέρνηση γιατί δεν την παραδίδει
για μας! Για τη ζωή μας και τη ζωή των παι- πράξουν κάτι άνάλογο και το 2011 σε εντονότερο
γρήγορα και συνοπτικά στους ιδιώτες! Το 2003,
διών μας! Είναι δική μας. Είναι ότι έχουμε. Ας βαθμό.
την εποχή που «οι ανάγκες της απελευθέρω-
μην επιτρέψουμε να την τσαλαπατήσουν και να Ο Προϋπολογισμός του 2011 είναι σχεδια-
σης» προέτασσαν το φυσικό αέριο έναντι του λι-
την εκποιήσουν. Όσο περισσότεροι είμαστε, σμένος με βάση τους πιο απροκάλυπτα ταξικούς
γνίτη, η τότε ηγεσία της ΓΕΝΟΠ αρνούνταν να
τόσο πιο ξεκάθαρα θα σταλεί το μήνυμά μας. όρους. Την ίδια στιγμή που τα υψηλοτέρα ει-
διεκδικήσει την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της
Και ξέρουμε ότι έτσι θα το καταγράψει κι η σοδήματα παραμένουν στο απυρόβλητο, ένα
Δράμας και της Ελασσόνας «για να μην κλέ-
τρόικα, κι η κυβέρνηση και οι κάθε λογής πλήθος έμμεσων φόρων έρχεται να επιβαρύνει τα
ψουμε τους πόρους από τις επόμενες γενιές». Η
σημερινή ηγεσία προτείνει διαδικασίες fast trackii «Παναγόπουλοι». χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Ταυ-
για την εκποίηση τους σε ιδιώτες!! Και γνωρίζει Είναι ένα πρώτο βήμα. Γιατί υπάρχει προ- τόχρονα, θα συνεχιστεί η επίθεση στους εργα-
ότι η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων δεν θα συ- οπτική για το συνδικαλιστικό κίνημα: Οι εργαζό-
ζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με
νοδευτεί με κατασκευή μονάδων και θέσεις ερ- μενοι να προτάξουν μαζικά τις δικές τους
απολύσεις, μετατάξεις και εξαναγκασμό σε εθε-
γασίας. «Οι πόροι των επόμενων γενιών» θα ανάγκες και τα δικά τους συμφέροντα. Να
λούσια έξοδο, με περικοπές εισοδημάτων ενώ οι
εξορύσσονται ληστρικά και θα πουλιούνται όπου φωνάξουν δυνατά:
συμβάσεις δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων δεν
αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος για τον ιδιώτη… θα ανανεωθούν.
- Γιατί επιμένει στην «ανάδελφη ομοσπονδία» Λαέ μη σφίξεις κι άλλο το ζωνάρι!
Την στιγμή που η ανεργία εκτινάσσεται σε
και στην «ιδιαιτερότητα» των εργαζομένων στη Η πείνα, το καμάρι είναι του κιοτή.
επίπεδα πρωτόγνωρα για την χώρα μας, που όλοι
ΔΕΗ; Γιατί δεν μπαίνει μπροστά, γιατί δεν καλεί Του σκλάβου που του μέλλει να χαθεί…i
οι δείκτες της ανάπτυξης καταρρέουν και ο πλη-
και δεν συντονίζεται με τους αγώνες άλλων ομο- θωρισμός απειλεί τα νοικοκυριά, οι πολιτικές πε-
σπονδιών και συνδικάτων; Οι μισθοί, τα δικαιώ- i
Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 24.11.2010. ρικοπών στα εισοδήματα και τις δημόσιες
ματα, οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στη επενδύσεις αναδεικνύονται σε αυτοκαταστροφικές
ΔΕΗ δεν βάλλονται εξίσου με των συναδέλφων
i
Εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 24.11.2010.
για την ελληνική οικονομία καταδεικνύοντας τα
μας στον ΟΣΕ, στα Λιμάνια, στους ΟΤΑ, στον ii
Η νομοθεσία εφαρμογής καθεστώτος Fast αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής.
ΔΟΛ, στην Ιντρακόμ; Η κοινή πάλη δεν θα δυνά- Track για ιδιωτικές επενδύσεις ψηφίστηκε το κα- Οι πολιτικές της κυβέρνησης και τη τρόϊκας
μωνε τη θέση μας; Δεν θα έφερνε σε πιο δύ- λοκαίρι του 2009 από την κυβέρνηση Καρα- είναι καταδικασμένες να αποτύχουν να διασώ-
σκολη θέση τρόικα και κυβέρνηση; Γνωρίζουν ότι μανλή. Επιτρέπει την εκμετάλλευση της Ελλάδας
τακτική της κυβέρνησης είναι να απομονώνει σουν την ελληνική οικονομία, γιατί στην πραγμα-
από ιδιωτικές επενδύσεις που κανονικά η εθνική τικότητα ούτε καν το επιθυμούν. Όπως
κάθε τμήμα εργαζομένων, να το συκοφαντεί και νομοθεσία θα απαγόρευε ρητά την υλοποίησή
να το τσακίζει. Γιατί τη διευκολύνουν; προκύπτει από τον Προϋπολογισμό του 2011,
τους για λόγους δημόσιας υγείας, προστασίας μοναδικός στόχος της οικονομικής πολιτικής
Γιατί εκεί οδηγεί η υποταγή κι η αποδοχή των του περιβάλλοντος, ή ωμής παραβίασης των αν-
αντεργατικών πολιτικών. Εκεί οδηγεί η λογική και για το επόμενο έτος θα είναι η διάσωση των
θρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. αποθήκευση τοξι- δανειστών μας και του μεγάλου κεφαλαίου.
του «μικρότερου κακού». Σε συνεχείς ήττες. Σε
κών αποβλήτων, χρήση παιδικής εργασίας, κ.α.) Η κυβέρνηση και η τρόικα όχι μόνο επιμέ-
αδιέξοδο. Μας το αποδεικνύει η ζωή καθημερινά
εδώ και 15 χρόνια… i
«ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ», Στίχοι: Ι. Καμ- νουν να αγνοούν αυτή την ζοφερή πραγματικό-
Τα συνδικάτα που συνθήματα «ξένα κι αλλό- πανέλλης, Μουσική: Στ. Ξαρχάκος, Τραγούδι: Ν. τητα, αλλά καταστρώνουν προϋπολογισμούς που
τρια ζητωκραυγάζουν» οδηγούνται, συνειδητά ή Ξυλούρης. Από το ομώνυμο θεατρικό έργο που οδηγούν την ελληνική οικονομία στην κατα-
όχι, στην προδοσία των εργατικών συμφερόντων ανέβασε ο θίασος Καρέζη-Καζάκου το 1972, στις στροφή.
και στον αυτοχειριασμό. Η εργοδοσία, το κεφά- μαύρες μέρες της Χούντας. Σ. Α
14 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011:
ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η κυβέρνηση ενώ κλίνει σε όλους τους τόνους την προσήλωση της ρήσεις (ΕΑΒ, ΕΑΣ, ΕΔΙΣΥ, ΕΘΕΛ, ΕΤΑ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΟΣΕ,
στη διαφάνεια, αυτό δεν επιβεβαιώνεται ούτε και στον φετινό προϋπο- ΤΡΑΙΝΟΣΕ). Όμως δεν μπαίνουν στοιχειωδώς λογικοί στόχοι
λογισμό. Μάλιστα η κατάσταση χειροτερεύει φέτος. αλλά υπερβολικοί, στόχοι που μαρτυρούν ένα και μόνο πράμα.
Στοιχεία, επί παραδείγματι, που αφορούν Δημόσιες Επιχειρήσεις Πολιτικές σοκ. Οι στόχοι όχι απλά μείωσης αλλά εξαφάνισης του αρ-
και δημοσιευόταν σε προηγούμενους προϋπολογισμούς, φέτος δεν νητικού οικονομικού αποτελέσματος ορισμένων ΔΕ πως θα γίνει; άραγε
υπάρχουν. Για παράδειγμα δεν βλέπει κανείς τον προϋπολογισμό ΙΓΜΕ δια μαγείας; . Αυτό δεν είναι αστεία υπόθεση.
ή άλλου Δημόσιου φορέα, αλλά μόνο του αντίστοιχου Υπουργείου Οι εργαζόμενοι ας συνειδητοποιήσουν τι μαρτυρούν τα μεγέθη
(ΥΠΕΚΑ) που θα κάνει αδιαφανώς στη συνέχεια τον επιμερισμό. Αντίθετα που αναφέρονται στον προϋπολογισμό για να πάρουν τα μέτρα τους
η Τρόϊκα που συμμετέχει στη διαμόρφωση του Προϋπολογισμού εκτός κι αν επιλέγουν την αδιαμαρτύρητη αποδοχή μιας εγκλημα-
ενημερώνεται για όλα. τικής πολιτικής. Οφείλουν να κατανοήσουν ότι εκεί που o
προϋπολογισμός αναφέρει περιστολή λειτουργικών δα-
Δεύτερη επισήμανση. Η διαμόρφωση του πανών, περιορισμό ή εξορθολογισμό δαπανών μισθο-
προϋπολογισμού. Από τη χτεσινή διαχειριστική δοσίας, προσαρμογή των τιμολογίων
στη σημερινή στρατοκρατική αντίληψη. εννοούνται σημαντικές αναταράξεις, πράγματα που
Ενώ μέχρι σήμερα στη διαδικασία διαμόρφωσης θα επηρεάσουν τη ζωή τους και θα επιβαρύνουν
υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή από τα κάτω (δη- ιδιαίτερα τα φτωχά κοινωνικά στρώματα.
λαδή από τις Διοικήσεις και τις Υπηρεσίες των Δη- Οι εργαζόμενοι στις ΔΕ θα υποστούν δραματι-
μοσίων Επιχειρήσεων [Δ.Ε.]) φέτος η κές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με μεγάλη λε-
πρωτοβουλία ξεκινά από τα πάνω (που καθορίζει ηλασία - μεταξύ των άλλων - στους μισθούς τους.
προβλέψεις ανωτάτων ορίων δαπανών) και οι Δι-
οικήσεις απλά συναινούν. Όπως αναφέρεται στην Τέταρτη επισήμανση. Ιδιωτικοποιήσεις.
εισηγητική έκθεση, πολιτική της κυβέρνησης είναι (η Η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις και οι ιδιωτικο-
αλλαγή του τρόπου κατάρτισης των προϋπολογισμών ποιήσεις αποτελούν σήμερα τα κύρια πεδία δράσης
των Δ.Ε, από πάνω προς τα κάτω) δηλαδή πρόβλεψη κυβέρνησης και Τρόϊκας. Αν και οι μετοχοποιήσεις έχουν
ανωτάτων ορίων δαπανών…. προχωρήσει σε σημαντικότατο βαθμό η κυβέρνηση προ-
χωρά δογματικά και «ακάθεκτα» παραπέρα ιδιωτικοποιήσεις σε
Τρίτη Επισήμανση. Η μείωση των ελλειμμάτων. επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ύδρευση, αστικές συγκοινωνίες)
Από τον Προϋπολογισμό αναδεικνύεται η απόφαση και κατεύθυνση καθώς και σε Δ.Ε. στρατηγικής σημασίας όπως οι ΔΕ της
Τρόϊκας και κυβέρνησης, όλες οι Δ.Ε. να ξεπεράσουν τα αρνητικά οικο- Ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ) και Εθνικής σημασίας όπως
νομικά αποτελέσματα, να υπάρξει δηλαδή μία απίθανη, χωρίς προηγού- αυτές της Αμυντικής Βιομηχανίας.
μενο αντιστροφή στα οικονομικά αποτελέσματα. Στόχος συγκεκριμένα Στη συνέχεια το κύριο βάρος θα δοθεί στην Ακίνητη περιουσία και
μπαίνει το οικονομικό αποτέλεσμα για τις 52 Δ.Ε. να μεταβληθεί από στις υποδομές (π.χ λιμάνια). Το αντικείμενο της ακίνητης περιουσίας
εκτιμώμενο -1443 εκ € το 2010 σε μόνο -153 εκ. €. Το 2011. Αυτό ση- είναι μάλλον αυτό που έκανε την Τρόϊκα, να ανεβάσει τον πήχυ των
μαίνει ότι θα δούμε κάποιο θαύμα. Επειδή όμως θαύματα δεν γίνονται, προσδοκιών από ιδιωτικοποιήσεις σε 7 δις. την τριετία 2011-13 έναντι
αυτή η εξέλιξη σχετίζεται με τη σημαντική επιλογή της κυβέρνησης για 3 δις. που αναφερόταν στο μνημόνιο και γράφτηκε στον προϋπολογι-
την οποία μας έχει προϊδεάσει, επιλογή παρέμβασης με τέσσερις τρό- σμό 2011 λίγες μέρες πριν.
πους: Φυσικά τα όποια φιλέτα (π.χ ενεργειακές επιχειρήσεις και ΤΡΑΙ-
Πρώτον με την μείωση των εργαζομένων στις Δ.Ε. που θα προκύψει ΝΟΣΕ) είναι σε προτεραιότητα, όμως η κυβέρνηση το τραβάει ως τα
από την απόλυση συμβασιούχων χωρίς αντικατάσταση αλλά και τη μεί- άκρα. Προσπαθεί όπως κοινώς λέγεται να βγάλει «από τη μύγα ξύγκι».
ωση του αριθμού εργαζομένων αορίστου χρόνου λόγω « μεταφοράς» Είναι να γελάει κανείς όταν διαβάζει ότι η κυβέρνηση περιλαμβάνει στις
(πχ ΟΣΕ) ή και απόλυσης (πχ ΑΓΡΟΓΗ) που θα απομακρύνονται στις «μεταρρυθμίσεις» την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των εισιτηρίων
περιπτώσεις που Δ.Ε. συρρικνώνονται, κλείνουν η ξεπουλιούνται σε της ΕΘΕΛ. Σήμερα παίζεται η τελευταία σκηνή του δράματος πριν πέσει
ιδιώτες. Δεύτερο τις ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Ήδη είναι η αυλαία, γράφεται το κύκνειο άσμα για τις ΔΕ και την όποια ακίνητη
γνωστές οι αυξήσεις σε διόδια και επίκεινται αυξήσεις σε ΟΣΕ, αστικές περιουσία τους.
συγκοινωνίες, εταιρείες ύδρευσης κ.λ.π. Τρίτο με τη μείωση των δημο-
σίων επενδύσεων και τέταρτο με τη μείωση των αποδοχών. Δεν είναι Πέμπτη επισήμανση. Οι επενδύσεις των Δ.Ε.
τυχαία η πρόσφατη, συντονισμένη από την κυβέρνηση προπαγάνδα Το δυσοίωνο μέλλον για τις ΔΕ εκφράζεται και με τη μείωση στο μισό
για υψηλόμισθους και προνομιούχους εργαζόμενους, των επενδύσεων τους από 1,06 δις σε 0,5 δις. € που επηρεάζει βέβαια
αξιοποιώντας αποσπασματικά παραδείγματα. Το γεγονός όμως ότι ένα ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα. Για τον ΟΣΕ αναγράφονται 0
μικρό ποσοστό των εργαζομένων στις ΔΕ έχει σχετικά υψηλές παροχές € στις επενδύσεις ενώ μειωμένες είναι για ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΕΟΜΜΕΧ.
δεν τεκμηριώνει τη προπαγάνδα. Με βάση στατιστική επεξεργασία μου,
με αντικειμενικά κριτήρια, από τις 48 ΔΕ που έδωσε στοιχεία η κυβέρ- Έκτη επισήμανση. Ακίνητα, προμήθειες και άλλες λειτουργικές
νηση για τις 36 από αυτές ο μέσος μισθός είναι κάτω του ικανοποιητικού πλευρές των Δ.Ε.
επιπέδου ενώ μόνο για 2 στις 48 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι Αποτελεί αίσχος για τις Διοικήσεις και κυβερνήσεις που για δεκαετίες
είναι υψηλός. Μεγάλο μέρος εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ανειδί- τώρα μιλούν για εξυγιάνσεις και μεταρρυθμίσεις και το τελικό αποτέλε-
κευτων αμείβονται με μισθούς πείνας έτσι που μισθοί στις ΔΕ να φαί- σμα είναι τόσο ασήμαντο, «άνθρακες» και σε ορισμένες περιπτώσεις
νονται υπερβολικοί, όμως με βάση τα επίπεδα ακρίβειας, το επίπεδο αρνητικό. Ακόμη σήμερα - εν έτει 2010 - βάζουν στόχο να μάθουν ποια
μόρφωσης και την εμπειρία - δεκαετίες προϋπηρεσίας - οι μισθοί τους είναι η περιουσία τους γιατί δεν την ξέρουν, ενώ τον στόχο αυτό τον
είναι με βάση τη στατιστική επεξεργασία μου μέτριοι. Οι εργαζόμενοι βάζουν όχι για να αξιοποιήσουν την περιουσία αλλά για να την πουλή-
του ιδιωτικού τομέα με συμπαράσταση από τους εργαζόμενους του δη- σουν όσο όσο, για να καλύψουν καμιά τρύπα. Το προβλημάτων προ-
μόσιου τομέα πρέπει να διεκδικήσουν καλύτερες αποδοχές και όχι να μηθειών χρονίζει γιατί πελατειακά συμφέροντα εγκλωβίζουν τις
επικρατήσει η λογική της μείωσης των αποδοχών των Δ.Ε. όπως προ- κυβερνήσεις.
βάλλει ο «προστάτης» των αδυνάτων Πρετεντέρης αξιοποιώντας απο-
σπασματικά παραδείγματα εργαζομένων στις Δ.Ε. ή γενικεύοντας Επιβάλλεται ένα μέτωπο αντίστασης και επιθετικής παρέμβασης
παροχές σε golden boys. Το συνδ. κίνημα πρέπει να αντιπαλέψει τη λο- στις Δ.Ε., συνολικά από όλους τους εργαζόμενους δημόσιου και
γική του «διαίρει και βασίλευε». ιδιωτικού τομέα με πρώτη προτεραιότητα να σωθεί ότι μπορεί να
Η προσέγγιση της κυβέρνησης είναι επικεντρωμένη στην παραπάνω σωθεί στη σημερινή λαίλαπα και παράλληλα την ανάπτυξη πάλης
ισοπεδωτική λογική και λογιστική προσέγγιση, στη λογική εκποίησης για ένα άλλο δημόσιο τομέα σε όφελος της ανάπτυξης και του
και δεν έχει κατά νου μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. κοινωνικού συνόλου.
Ας επικεντρώσουμε όμως την προσοχή στα δεδομένα του Προϋπο-
λογισμού. Είναι σαφές ότι στο στόχαστρο μπαίνουν ιδιαίτερα 9 επιχει- Ν. Γ
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 15
Ο στόχος της κατάργησης ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ Δ.Ν.Τ.
Συμβάσεων και Συνδικάτων Τούτη τη δύσκολη στιγμή για την εργα-
τική τάξη με τα πιο άγρια χαράτσια και κε-
Του Γιάννη Κουζή * φαλικούς φόρους της μεταπολίτευσης
ένεκα της σωτηρίας της οικονομίας της πατρί-
Η νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία δας, έκριναν πως είναι ο κατάλληλος χρόνος
εδώ και τρεις δεκαετίες έχει βάλει να ξεμυτίσουν οι πιο ανάλγητοι εκμεταλλευτές
στο στόχαστρο τις συλλογικές των εργατών που τώρα παρουσιάζονται ως
συμβάσεις και τα συνδικάτα. Ο υπερασπιστές τους. Λένε πως για όλα φταίει η
συνδικαλισμός χαρακτηρίζεται ως τρόικα Δ.Ν.Τ.(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) -
ιστορικό απολίθωμα που δεν έχει Ε.Ε. (Ευρωπαική Ένωση) - Ε.Κ.Τ. (Ευρω-
λόγο ύπαρξης και ως κατ’ εξοχήν παική Κεντρική Τράπεζα) με το βάρβαρο μνη-
Του Ι. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ μόνιό της και κηρύσσουν ανένδοτο αγώνα
αντιπαραγωγικός συντελεστής.
Διπλ. Μηχ/γου - Μηχ/κού εναντίον της γιατί θίγεται και το δικό τους πορ-
Την ίδια στιγμή οι συλλογικές
συμβάσεις, που η διάρθρωσή τοφόλι, όντας υψηλά ιστάμενοι των κάθε λογής
τους ακολουθεί και την διάρθρωση των Συνδικάτων (εθνικά γε- επιχειρήσεων κι οργανισμών ελεγχόμενων από το κράτος.
νικά, κλαδικά ομοιοεπαγγελματικά, επιχειρησιακά), κατηγορούνται Όμως δεν σταματούν ούτε στιγμή την αντεργατική πολιτική τους και
για την «ισοπεδωτική» λογική τους και την ομογενοποίηση που την ταξική αντιμετώπιση εργαζομένων και συνδικαλιστών. Τα αφεντικά
επιβάλλουν στους εργασιακούς χώρους. Θεωρείται ότι αυτό είναι των φαμπρίκων, προε- ρχόμενα κυρίως από την μικροαστική τάξη, που με το
σε βάρος των παραγωγικών εργαζόμενων, στοιχείο που υποκρύ- γλείψιμο αναρριχήθηκαν κι ας επικαλούνται πληθώρα γνώσεων που διαθέ-
πτει τις επιλογές εξατομίκευσης των εργασιακών σχέσεων και των τουν, αδιάλλακτα μέχρις εσχάτων, προτιμούν ακόμα και τη χασούρα των «μα-
αμοιβών με την καθιέρωση της ατομικής διαπραγμάτευσης σε γαζιών τους» παρά να υποκύψουν στα αιτήματα των εργαζομένων.
βάρος της συλλογικής και την προωθούμενη πολιτική της σύνδε- Προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους εξαναγκάσουν σε υποχώρηση και
σης τής αμοιβής με την ατομική απόδοση. να δέσουν το εργατικό κίνημα στις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις.
Αυτός είναι ο απώτερος στόχος που επιφέρει τη διάλυση των Αυτοί οι σαδιστές εκμεταλλευτές ανάβουν λαμπάδες στο Δ.Ν.Τ. που φαινο-
Συνδικάτων και την κατάργηση των ΣΣΕ. Όμως, ως ενδιάμεσο μενικά το πολεμούν, γιατί τώρα με τις ευλογίες του μπορούν να εφαρμόζουν
στάδιο, επιλέγεται η αποδιάρθρωση του συστήματος των συλλο- εξαντλητικά ωράρια εργασίας, λ.χ. συνεχόμενα δωδεκάωρα, χωρίς να πληρώ-
γικών συμβάσεων που συντελείται με τους εξής τρόπους: νουν τις υπερωρίες. Επιχειρούν να κάμψουν το ηθικό των εργαζομένων
* Με τη δυνατότητα παράκαμψης του κατώτατου κλαδικού με στέρηση του ελεύθερου χρόνου τους, επαναφέροντας το «δουλειά -
(ακόμα και του εθνικού κατώτατου μισθού), που αποδιαρθρώνει σπίτι - δουλειά - σπίτι» των μαύρων αφεντικών της δεκαετίας του ΄70.
την ιεραρχία των συλλογικών συμβάσεων η οποία στηρίζεται στην Θέλουν να στερήσουν ακόμα και το δικαίωμα των εργαζομένων στη ζωή και
αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης υπέρ του εργαζόμενου. Αυτό τη διασκέδαση. Καταργούν στην πράξη το οκτάωρο, κατάκτηση των ηρωικών
συντελείται με την υπερίσχυση των δυσμενέστερων Συλλογικών εργατών της εξέγερσης του Σικάγο 1886, με κύρια πρακτική την μετακίνηση
ρυθμίσεων μέσα από μια ειδικότερη ΣΣΕ, με αποτέλεσμα να βάλ- εργαζομένων από πόστα παραγωγικά λ.χ. βαρδιών εργοστασίων, σε μη πα-
λεται ο ρόλος των κλαδικών και εθνικών Συμβάσεων που ενι- ραγωγικά όπως γραφεία και εκπαιδευτήρια, ώστε οι βαρδιούχοι να εξαναγκά-
σχύουν την έννοια της κοινωνικής συνοχής, παράλληλα με το ζονται σε συνεχόμενες υπερωρίες χωρίς ρεπό. Μετά τούτοι οι Φαρισαίοι και
πλήγμα σε βάρος των κλαδικών Συνδικάτων (π.χ. Ομοσπονδίες) υποκριτές επικαλούνται έλλειψη προσωπικού και ζητούν από τους ιδιοκτήτες
και της Συνομοσπονδίας. των εργοστασίων ή την εκάστοτε πολιτική ηγεσία να προσλάβει νέο προσω-
Ο στόχος της αποκέντρωσης των ΣΣΕ και η έμφαση στις επι- πικό ώστε να συνεχίσουν και με τους νέους εργάτες το φαύλο κύκλο της αν-
χειρησιακές ΣΣΕ, με βάση την ιδιαιτερότητα της επιχείρησης, εξυ- τεργατικής σαδιστικής πρακτικής τους. Το μόνο βέβαια που κατορθώνουν είναι
πηρετεί τον συγκεκριμένο σκοπό και επιτυγχάνει την ευελιξία στις η μείωση της παραγωγής και το χάσιμο κερδών της επιχείρησης λόγω απώ-
Συλλογικές ρυθμίσεις και την αποδιάρθρωσή τους μέσα από την λειας ενδιαφέροντος των εργαζομένων, που πολλές φορές καταφεύγουν στο
απορρύθμιση που επιφέρει η «επαναρρύθμιση». γιατρό λόγω υπερκόπωσης από τα συνεχόμενα δωδεκάωρα και μάλιστα νυ-
* Με την άρση της επέκτασης εφαρμογής των κλαδικών χτερινά. Θα μπορούσαν βέβαια με ένα ανθρώπινο ωράριο και κάποιο φρένο
και ομοιεπαγγελματικών ΣΣΕ, όταν υπογράφονται από εργο- στις περικοπές δώρων και μισθών και η παραγωγή να αυξηθεί και τα κέρδη
δότες που απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζόμενων του της επιχείρησης να πάνε στο κατακόρυφο.
κλάδου του επαγγέλματος, τακτική που αδυνατίζει τον ρόλο αυτών Κύριοι γόνοι της μικροαστικής τάξης που προσπαθείτε απεγνωσμένα
των ΣΣΕ και των συνδικάτων που τις υπογράφουν. να ανεβείτε κοινωνικά πατώντας επί πτωμάτων, σταματήστε την άγρια
* Με την αποχώρηση επιχειρήσεων από εργοδοτικές καταστολή των εργατικών αγώνων και επιδιώξεων πριν γίνουν μπούμε-
ενώσεις, ώστε να μην εκπροσωπείται η πλειοψηφία των εργαζο- ρανγκ κατά της αφεντιάς σας.
μένων και να μην τίθεται θέμα επέκτασης της εφαρμογής των ΣΣΕ Το πραγματικό πρόσωπο του Δ.Ν.Τ. το μάθαμε πριν από μερικά χρόνια στη
στο σύνολο των εργαζόμενων του κλάδου. συνδιάσκεψη των 189 χωρών στο Μοντερέι του Μεξικού για την ανάπτυξη
* Με την αποδυνάμωση του ρόλου του ΟΜΕΔ ως προς την και την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. Τότε το Δ.Ν.Τ. αντέδρασε
επίλυση των Συλλογικών διαφορών, θέτοντας εκβιασμούς στα σθεναρά στην πρόταση του Ο.Η.Ε. για αύξηση της βοήθειας στις φτωχές
συνδικάτα για το περιεχόμενο των συμβάσεων που υπογράφουν. χώρες από 0,22% του Α,Ε,Π, σε 0,7%. Μετά μίλησαν για «Συναίνεση του Μον-
* Και, τέλος, με τη νόμιμη και απ’ ευθείας δυνατότητα να τερέι» ενώ στην πράξη αποδείχτηκε ότι οι επενδύσεις προηγούνται της βοή-
διαβρώνεται ο κατώτατος μισθός της Εθνικής ΣΣΕ (χωρίς ειδι- θειας προς τις φτωχές χώρες.
κότερη ΣΣΕ) για τους νέους έως 24 ετών, στοιχείο που αποτελεί Τονίζουμε πως σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, 11 εκατομμύρια παιδιά
ένα ακόμα πλήγμα στον κατώτατο μισθό και στους φορείς που πεθαίνουν κάθε χρόνο από διάφορες αιτίες προερχόμενες από τη φτώχεια ενώ
τον διαμορφώνουν. οι θάνατοι αυτοί θα μπορούσαν να προληφθούν με τη διεθνή αλληλεγγύη και
Ο στόχος είναι παλιός. Τον βλέπουμε να υλοποιείται σε πολλές βοήθεια.
ευρωπαϊκές χώρες την τελευταία 20ετία. Στην Ελλάδα τα βήματα Έχουμε χρέος λοιπόν απέναντι στους νεκρούς της εργατικής τάξης
ευελιξίας των προηγούμενων χρόνων ολοκληρώνονται με να αντιταχθούμε με όλες τις δυνάμεις μας στους ως άνω εκμεταλλευτές
αφορμή την κρίση και το Μνημόνιο. Στόχος είναι το τέλος των Συν- που βρήκαν την ευκαιρία να αναπτύξουν αντεργατική δράση καλυπτό-
δικάτων και των ΣΣΕ. μενοι στις φωτιές που άναψε το μνημόνιο της τρόικας, την οποία υπο-
Ωστόσο η συλλογική έκφραση της εργασίας συνιστά νομοτέ- κρίνονται πως πολεμούν.
λεια. Επέβαλε την παρουσία της στα πρώτα δύσκολα χρόνια της Αυτοί δεν θίγονται από περικοπές γιατί για χρόνια απομυζούν και
βιομηχανικής επανάστασης. Στην ίδια την εργασία εναπόκειται να αποταμιεύουν τον πλούτο, τον βαμμένο στο αίμα και τον ιδρώτα του εργάτη.
βρει τους όρους και τους δρόμους εκείνους για την επαναφορά Ενότητα και πάλη θα είναι η απάντησή μας από εδώ και μπρός.
του συλλογικού και πάλι στο προσκήνιο.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ
* Ο Γιάννης Κουζής είναι πρόεδρος του τμήματος κοινωνικής ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ
πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Επιστημονικός Συνερ-
γάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
16 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ, ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ... να τα έχουν αφήσει όλα στην τύχη… Σε διαφορετική περίπτωση προεχόντος
Έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο διάστημα στο οποίο η ηλεκτρική του Διευθυντή έπρεπε να έχουν παραιτηθεί…
αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο με συνεχείς ζυμώσεις, διαπραγματεύσεις, εν-
τάσεις κ.λπ. Τώρα θα παιχτούνε, άν όχι όλα, πάντως πολλά. Ε, σε αυτή τη ΝΕΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ!!!
συγκυρία η ΔΕΗ κλυδωνίζεται από κρίση... κορυφής. Για να δούμε που θα κα- Δεν αρκούν τα όσα κάνουν… οι Εργολάβοι στο Ορυχείο. Ξεσπάθωσαν
ταλήξει…. και οι εργοδηγοί τους… και απειλούν προπηλακίζουν συναδέλφους υπεύθυνους
ελέγχου του έργου ως νέα αφεντικά… και μη χειρότερα… Αλλά αφού αυτή τους
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ… η συμπεριφορά κουκουλώνεται… από την ΔΛΚΜ με παρατηρήσεις… φαν-
Το Δ.Σ της ΔΕΗ στην συνεδρίαση του στις 24 Νοεμβρίου αποφάσισε τασθείτε τι μας περιμένει… από τους συνεργάτες…
ομόφωνα την παραχώρηση πλήρους κυριότητας εκτάσεως ιδιοκτησίας ΔΕΗ, στο
Δήμο Μεγαλόπολης για δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ…
(ΒΕΠΕ). Καιρός ήταν… Παραχώρησε η ΔΕΗ έκταση από τις εκτάσεις χιλιάδων Εκεί λοιπόν που ησυχάσαμε από τον αγναντευτή… τώρα μας προ-
στρεμμάτων που παραχώρησε το κράτος το 2001 στην Επιχείρηση… έκυψε ο Ορυγματολόγος… σαν την άδικη κατάρα γυρνάει το παλιόπαιδο… λες
«Γαλαντονόμα» η Επιχείρηση… και με κοινωνική ευαισθησία…. και εάν τα βρει θα τα κλείσει… Αχ και να ΄ξερες… μην γίνει καμμιά στραβή που
λέει και ο λαός γιατί το μάρμαρο… εσύ θα το πληρώσεις…
ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΚΑΝΕΙ ΒΟΛΤΕΣ!!!
Άξια θαυμασμού είναι η Διεύθυνση του Ορυχείου διότι επιτέλους φρον- ΣΚΑΡΠΙΝΟΦΟΡΟΣ…
τίζει… στο να μην μένουν οι Εργολάβοι (συνεργάτες) χωρίς εργασία… Αφού λοι- Ένα παλλικαράκι που από το πρωί κάνει τον οδηγό και τον παρατη-
πόν μετέφεραν το κάρβουνο καλοκαιριάτικα εκτός της Αποθήκης… τώρα το ρητή … (άσχετο με την ειδικότητά του) με το σκαρπινάκι του… έμαθα ότι παίρ-
ξαναμεταφέρουν με τους συνεργάτες… μέσα στην Αποθήκη. Με άλλα λόγια κά- νει και βαρέα… τι βάρος… σηκώνει τούτο το παιδί στο Ορυχείο και παίρνει και
νουν το κάρβουνο βόλτες… και έτσι διογκώνουν το κόστος. Πέραν του ότι η βαρέα; Αυτά βλέπει το ΔΝΤ και θα τα κόψει όλα…
μεταφορά δεν έπρεπε να γίνει την συγκεκριμένη περίοδο. Και να ήταν μόνο
αυτό; Γιατί δεν την έκαναν με φορτηγά της Επιχείρησης; Ή λέτε βρε παιδιά να ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ…
είναι κάνας νέος τρόπος…μη αυτανάφλεξης; Εν πάσει περιπτώσει το κόστος Αφού λοιπόν οι σύντροφοί τους… έριξαν το καράβι στην ξέρα… έρ-
αυτής της μεγάλης έμπνευσης.. ποιος το πληρώνει ; χονται τώρα ορισμένοι… προέχοντος του φωτογράφου του γνωστού (Λαγου-
μιάρη) να αποτρέψουν ακόμα και τους συνειδητούς να συμμετέχουν σε σύσκεψη
ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ Η ΠΙΤΑ… για να εγκαταλείψουν το καράβι… λες και ήταν και αυτοί λαθρεπιβάτες όπως οι
Στον ΑΗΣ B΄ ο ακριβοδίκαιος και δημοκρατικός… Προϊστάμενος χρη- προαναφερθέντες… Λίγη ντροπή δεν βλάπτει.. Δεν είναι εξ’ άλλου όλα τα δά-
σιμοποιεί για τα Σαββατοκύριακα δικούς του… αλλά τυχαία… τους ίδιους αν- χτυλα ίδια…
θρώπους. Λόγω δήθεν φόρτου εργασίας αλλά με αξιοκρατικά κριτήρια…
(προσοχή στα στυλόχαρτα). Έτσι λοιπόν ορισμένοι εργάζονται… και 2 Σαββατο- ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ…
κύριακα ενώ οι άλλοι… κανένα. Αυτό θα πει ότι υπάρχει εργασιακή δικαιο- Το τι γίνεται στ’ Ορυχείο με τους όμηρους… συμβασιούχους δεν λέ-
σύνη… οπότε δουλέψτε βατράχια… γιατί τα βουβάλια… παραμονεύουν. γεται. Και τι δεν κάνουν… οδη-
γοί…. καφετζούδες… ιδιαιτέ-
ΑΛΛΑ ΝΤΑΛΑ… ρες… κ.λ.π. και εάν τους ρωτή-
Σε καιρούς όχι μόνο δύ- σεις γιατί οδηγούν; Όλοι σου
σκολους αλλά και επικίνδυ- λένε με ένα στόμα. Μας το επι-
νους… οι φωστήρες…στον βάλλει ο Μηχανικός γιατί δεν
ΑΗΣ Β΄ ενώ κάνουν περικοπές υπάρχουν άτομα. Και λέω εγώ
στα Σαββατοκύριακα δίνουν αφει- άμα γίνει κανένα ατύχημα θα πει
δώς υπερωρίες σε ορισμένους… ο Μηχανικός ότι αυτός είχε
και να ήταν μόνο αυτό; Χορη- δώσει εντολή; Να λοιπόν άλλη
γούν τις Κανονικές Άδειες εικο- μια πλευρά της υπευθυνότη-
νικά χωρίς την έγκριση (μόνο σε στελέχη επιτρέπεται) με αποτέλεσμα να τας της ΔΛΚΜ. Ήμαρτον…
δημιουργείται πρόβλημα στους εργαζομένους. Τελικά κοπτοραπτούδες… πα-
λιάς εποχής μου θυμίζουν οι Διοικούντες… ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ…
Ακούστε απαίτηση… που έχει κρινόμενος νεοπροσληφθείς στον ΑΗΣ -
ΝΕΑ ΚΟΛΠΑ… Μ. Θέλει λέει σπίτι στον Οικισμό το παιδί (εκεί μεγάλωσε) διότι είναι αναγκαίος
Ο Μηχανισμός… στήριξης σε συγκεκριμένους εργαζομένους στ’ Ορυ- στην Επιχείρηση… Ακόμα δεν τον είδαμε… ακόμα δεν μονιμοποιήθηκε και απαι-
χείο, τελικά αποδίδει τα μέγιστα… κάργα Σαββατοκύριακα, δώστου εκτός έδρας τεί… Για φαντασθείτε εάν γίνει μόνιμος τι θα ζητάει…
τώρα μας φανερώθηκαν… και οι αποδείξεις… τι κομμάτι του μηχανισμού…
είναι αυτό; Γιατί οι κακές γλώσσες λένε ότι μέχρι και για τους καφέδες… φέρνει ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ;
αποδείξεις ο δικός μας… άνθρωπος. Για φαντασθείτε να μας φέρει καμιά μέρα Η Εργολαβία 1455 εκτελέστηκε ή δεν εκτελέστηκε με βάση το σκοπό
και από κάνα LUNA PARK; Θα μας λένε 10 ημέρες οι TV. Προσοχή παιδιά… για τον οποίο δημοπρατήθηκε, πήρε ή δεν πήρε τα συγκεκριμένα αποθέματα λι-
και με το μαλακό… γνίτη ; Απασχολήθηκε στο χώρο που προβλεπόταν στην Σύμβαση ή σ’ άλλο
χώρο ; Είχε ή δεν είχε την προβλεπόμενη παραγωγή που προβλεπόταν στην
ΕΔΩ ΣΟΥΛΙ… Σύμβαση και αν όχι εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη ποινική ρήτρα ; Κύριοι της
Το χορό του Ζαλόγγου… μαζί με το μηχάνημα (για τον Ε16 αναφέρο- Διεύθυνσης του ΛΚΜ τι έχετε να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα ; Οι και-
μαι) χορεύουν οι συνάδελφοι που εργάζονται σ’ αυτό. Το χοροπήδημα… δεν ροί είναι δύσκολοι και απαιτούν άμεσα τεκμηριωμένες, σαφείς και δημόσιες
λέει να σταματήσει με τίποτα. Τι πατέντες κάνανε, τι μελέτες… πάλι τα ίδια. Αλήθεια απαντήσεις.
για την πατέντα… έχουν έγκριση; Τελικά βλέπω ότι σε λίγο καιρό μόνο με δραμα-
μίνες… θα δουλεύουν στο μηχάνημα… Όσο για τους κινδύνους που ελο- ΑΠΟΣΥΡΣΗ…
χεύουν; Ούτε λόγος να μην γίνεται… Με άνωθεν εντολές υπήρξε απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων
από τον ΑΗΣ Β΄ με βασικό σκοπό να υπάρξει εξοικονόμηση δαπανών. Ένα
ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ… αυτοκίνητο που παρέμεινε και χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στην Σταθεροποί-
Η Διεύθυνση του Ορυχείου λένε… ότι έχει δώσει εντολή για μείωση ηση δεν τηρεί βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας και αυτό έχει καταγραφεί εδώ
εξόρυξης διότι οι αποθέτες υπολειτουργούν μιας και είναι όλοι σχεδόν πάνω και μήνες και από το ΚΤΕΟ. Αλήθεια μόνο η εξοικόνομηση δαπανών ενδιαφέ-
σε ρήγματα. Μήπως για αυτό το λόγο η ΔΛΚΜ αύξησε και δεν μείωσε τις Εργο- ρει… η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία τους ενδιαφέρει την Τοπική Ιε-
λαβίες μιας και εδώ και καιρό οι παλιές Μονάδες είναι εκτός; Ή μήπως τελικά ραρχία ; Πέρα από το ερώτημα σίγουρο πάντως είναι ότι έρχεται για τους
δεν κατέχουν… το αντικείμενο; Πιο σίγουρο όμως και πιο αληθινό βρίσκω το Διοικούντες σε δεύτερη μοίρα …

ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ


ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΟΥ
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Σ.