Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa Ngân Hàng

“PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE - ABT”

Sinh viên thực hiện: Đinh Quang Thiện Lớp: CK2 – 40 Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đào Trung Kiên

Tháng 12/2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful