Calculus 1: Oefentoets algebraïsche vaardigheden BSc wiskunde, natuur- en sterrenkunde en scheikunde/bio-exact September 2009

Deze toets bestaat uit twintig vragen. Bij de multiple choice vragen omcirkel je het volgens jou juiste alternatief. Bij de open vragen is antwoordruimte gegeven direct onder de vraag. Gebruik die ruimte voor de beantwoording van de vraag. Dus de hele uitwerking van de toets komt op de toetsbladen zelf; geen los papier met antwoorden inleveren. Voor de antwoorden op multiple choice vragen krijg je 1 (goed) of 0 (fout) punten. Voor de open vragen geldt in principe hetzelfde (1 of 0), maar een gedeeltelijk goed antwoord kan 0,5 punten waard zijn. Schrijf daarom ook je uitwerking op. Bij deze toets is het gebruik van een formulekaart of een (grafische) rekenmachine niet toegestaan. De getallen in je antwoorden zijn exacte getallen, zoals bijvoorbeeld 5, Je hebt 60 minuten de tijd voor de toets. SUCCES!   1. De breuk
1 3 , ln 7 of 2 ! .

1
3! 2 4 3

is te schrijven als een geheel getal. Welk getal is dat?

 

2.

Voor positieve a is de uitdrukking a 3 ! a

2

"1
6

te schrijven als:

a.

3

a

b.

6

a

c.

a

d.

1
9

a

3.

(

12 + 3

)

2

is gelijk aan:

a. 15

b. 27

c. 36

d. 3 3

4.

2

log 44

( )

is gelijk aan:

a. 4

b. 8

c. 256

d. 512

5. Los op:   1 e 2 x!1 2 =3 6. Gegeven is de functie f (x) = x 3 + 6x 2 Voor welke waarde(n) van   x heeft f een extreme waarde? 8. Schrijf   3 + 2 ln(x) in de vorm ln(a ! x b ) 9. Los op: x+7 1 = x !1 x + 5x + 1 2   7. Gegeven is de functie f (x) = 8x x +1 2 Voor welke waarde(n) van x is de afgeleide functie gelijk aan nul? Dus: los op f '(x) = 0   .

Bereken y. In de uitdrukking z =   23 ! x 2 is x = 5 en z = 10. er zijn precies twee oplossingen 12. Bepaal het bereik van de functie f (x) = 5 + 3sin 2 (x)   . Welke uitspraak over de oplossingen van de vergelijking 1 = 2 ! x is waar? x a. er zijn geen oplossingen c. er is precies één oplossing d. 1 y2 15.10. 4 2 Los op: x ! 7x + 12 = 0   14. Los op: x = !2 + 3 x   11. Los de volgende ongelijkheid op:   b. er zijn meer dan twee oplossingen (x + 2)(x ! 3) < 0 13.

Bepaal van elke verticale asymptoot een vergelijking. Een primitieve van f (x) = 1 is: 3x ! 1 !3 (3x ! 1)2 c. De functie g wordt gegeven door g(x) = 1 f (x) De grafiek van g heeft verticale asymptoten. 2 f '(1) is gelijk aan: a. 2e d. ln 3x ! 1 d.2(x + 2)(x ! 8) staat hiernaast afgebeeld. Voor welke waarden van x. (x 2 ! 1)2 + 4x 2 is gelijk aan: a. f (x) = e x . 1 18. 3x 2 + 1 d. 1 " ln 3x ! 1 3 a. met 0 ! x ! 2" . geldt: 2sin 2 (x) ! sin(x) = 0   19. x 2 + 2x ! 1 b. x 2 + 1 c. 2x 2 ! 2x Einde Oefentoets . 20.   17. e 2 c. !1 (3x ! 1)2 b. e b.16. De grafiek van de functie f (x) = !0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful