Р

Група

1

2

2
3
4

4

2
Л Розмiщення продуктивних сил
А-542

3

ст.в. Мiрзодаєва ТВ

П Розмiщення продуктивних сил
А-408

Англiйська мова 1

ст.в. Мiрзодаєва ТВ

А-346 вик. Макарова ОО

Л Фiлософiя

4

Б-201 проф. Валуйський ОО

Англiйська мова 2
А-18 вик. Мегела КI

Англiйська мова 2
А-208 вик. Мегела КI

6

Понеділок

Понеділок

5

3

Л Вища математика
А-316 проф. Гомiлко ЛО

5

П Вища математика

7

6

7

3

3
4
ок

П

рок

4

А-316 проф. Гомiлко ЛО

5

Лб1 Iнформатика та комп технiка
Б-504

5

ст.в. Кузнєцов ОФ

Лб2 Iнформатика та комп технiка
Б510a

ст.в. Кустова НП

Вівторок

е

Вівторок

П

П Основи економiчної теорiї

р

6

ш

7

А-528

6

А-321

П Фiлософiя

7

Л Основи економiчної теорiї
Б-203

В-304 ст.в. Iщенко ВВ

доц. Колчигiн ОП

3

4

Англiйська мова 1
Б-108 вик. Макарова ОО

Англiйська мова 1

5

Б-108 вик. Макарова ОО

6

А-316 проф. Гомiлко ЛО

Середа

4

Л Вища математика

т

Л Основи економiчної теорiї

5

Б-203

7

и

6

П Фiлософiя

Б-504

3

д

4

н

ст.в. Кузнєцов ОФ

Лб2 Iнформатика та комп технiка
ст.в. Кустова НП

Лб1 Iнформатика та комп технiка

Б-112 ст.в. Iщенко ВВ

7

2

ж

доц. Колчигiн ОП

Лб1 Iнформатика та комп технiка
Б-510
Б-504

ст.в. Кузнєцов ОФ

Лб2 Iнформатика та комп технiка
Б-510

ст.в. Кустова НП

3
П Економiчна кiбернетика

4
Англiйська мова 2
А-202 вик. Мегела КI

5

Четвер

Четвер

е

ас. Мiняйло ОI

3
Середа

й

П Основи економiчної теорiї

ас. Мiняйло ОI

2

и

5

Б-510 ст.в. Краснощок ВМ

Л Iнформатика та комп технiка

5

6

Б-112

ст.в. Кузнєцов ОФ

Четвер

5

н

6

Л Економiчна кiбернетика

6

ь

Б-505 ст.в. Краснощок ВМ

7

П Вища математика

7

А-321 проф. Гомiлко ЛО

Англiйська мова 1

2

2

3

Г-209 вик. Макарова ОО

Англiйська мова 2
Г-409 вик. Мегела КI

4
П'ятниця

Англiйська мова 2
Г-409 вик. Мегела КI

3

Л Розмiщення продуктивних сил
Г-209

Англiйська мова 2

5

А-210 вик. Мегела КI

6

Д-411 вик. Макарова ОО

Англiйська мова 1
Англiйська мова 2
А-210 вик. Мегела КI

4

5

Англiйська мова 1

7
1
Субота

Г-209 вик. Макарова ОО

Англiйська мова 1

П'ятниця

е

Четвер

д

2
3
4

Д-411 вик. Макарова ОО

6

7

ст.в. Мiрзодаєва ТВ

Д
р
у

Д
р
у
г
и
й

т
и
ж
д
е
н
ь

н
ь

Нача

Розклад занять студентів 1 курсу Обліково фінансовий факультет
денна форма навчання
2 трим. 2006-2007 н.р.
6

7

8

Начальник навчального відділу
Декан факультету
Методист СОАР

Л.Є.Калиновська
А.Д.Бутко
Г.Є.Ткачук

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ____________________ О.П.Корольчук
"____"_________2007р.

совий факультет
07 н.р.
9

10

11

.Є.Калиновська
А.Д.Бутко

Г.Є.Ткачук

_____ О.П.Корольчук

12