You are on page 1of 28

Р

Група 1 2 3 4 5
2 2
Л Розмiщення продуктивних сил
3 А-542 ст.в. Мiрзодаєва ТВ
3
П Розмiщення продуктивних сил Англiйська мова 1
4 А-408 ст.в. Мiрзодаєва ТВ А-346 вик. Макарова ОО
Л Фiлософiя Англiйська мова 2
5 Б-201 проф. Валуйський ОО
4 А-18 вик. Мегела КI
Англiйська мова 2
Понеділок

А-208 вик. Мегела КI

Понеділок
Л Вища математика
А-316 проф. Гомiлко ЛО
6

П Вища математика
А-316 проф. Гомiлко ЛО
7 6

7
3

4
4

П
рок

ок
П Вівторок Лб1 Iнформатика та комп технiка

Вівторок
Б-504 ст.в. Кузнєцов ОФ
Лб2 Iнформатика та комп технiка
5
5
е Б510a ст.в. Кустова НП
П Основи економiчної теорiї
А-321 ас. Мiняйло ОI
П Основи економiчної теорiї
6
р 6
А-528 ас. Мiняйло ОI
П Фiлософiя
В-304 ст.в. Iщенко ВВ
Л Основи економiчної теорiї
7
ш 7 Б-203 доц. Колчигiн ОП

2
3
и
3

4
й 4
Англiйська мова 1
Середа

Б-108 вик. Макарова ОО

Середа
Англiйська мова 1 Л Основи економiчної теорiї
Б-108 вик. Макарова ОО Б-203 доц. Колчигiн ОП
5 5

Л Вища математика Лб1 Iнформатика та комп технiка


т 6
А-316 проф. Гомiлко ЛО
6
Б-504 ст.в. Кузнєцов ОФ
Лб2 Iнформатика та комп технiка
Б-510 ст.в. Кустова НП
П Фiлософiя Лб1 Iнформатика та комп технiка
7
и Б-112 ст.в. Iщенко ВВ
7
Б-504 ст.в. Кузнєцов ОФ
Лб2 Iнформатика та комп технiка
2 Б-510 ст.в. Кустова НП

ж 3 3
П Економiчна кiбернетика
Б-510 ст.в. Краснощок ВМ
4 4
д
Англiйська мова 2 Л Iнформатика та комп технiка
Четвер

Четвер

А-202 вик. Мегела КI Б-112 ст.в. Кузнєцов ОФ


5
е 5

н 6
д

Четвер

Четвер
е 5

н Л Економiчна кiбернетика
6
Б-505 ст.в. Краснощок ВМ
6
ь П Вища математика
7
А-321 проф. Гомiлко ЛО
7 Англiйська мова 1
Г-209 вик. Макарова ОО
2 Англiйська мова 2
2 Г-409 вик. Мегела КI
Англiйська мова 1
3 Г-209 вик. Макарова ОО
3 Англiйська мова 2
Г-409 вик. Мегела КI
4 Л Розмiщення продуктивних сил
Г-209 ст.в. Мiрзодаєва ТВ
П'ятниця

Англiйська мова 2
А-210 вик. Мегела КI
4
5

П'ятниця
Англiйська мова 1
Д-411 вик. Макарова ОО
6 Англiйська мова 2
А-210 вик. Мегела КI
5
Англiйська мова 1
Д-411 вик. Макарова ОО
7

6
1
Субота

2
7
3
4
Д

у
Д

ь
н

Нача
Розклад занять студентів 1 курсу Обліково фінансовий факультет
денна форма навчання 2 трим. 2006-2007 н.р.

6 7 8
Начальник навчального відділу Л.Є.Калиновська

Декан факультету А.Д.Бутко

Методист СОАР Г.Є.Ткачук


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ____________________ О.П.Корольчук
"____"_________2007р.
совий факультет
07 н.р.

9 10 11
.Є.Калиновська

А.Д.Бутко

Г.Є.Ткачук
_____ О.П.Корольчук

12