You are on page 1of 1

Fastighets AB Bergudden

Hyresavi
Datum:2010-11-20

Avimottagare:
Per Lennartsson Trav AB
Förfallodatum: 2010-11-30
Jordanstorp Säteri
Avinummer: 251012 646 96 STJÄRNHOV
Avser: December

Hyresgäst: Per Lennartsson Trav AB


Er referens: Linda
Text: Belopp:

Avser Box på adress Jordanstorp Säteri, STJÄRNHOV


16 Prov. boxar á 75:-/dygn 37 200 kr

Moms 25%: 9 300 kr

Att betala: 46 500 kr

Fastighets AB Bergudden Telefon: +46 8 544 98001 Bankgiro: 5317-0494


Enebybergsvägen 16 Telefax: Plusgiro:
182 36 DANDERYD E-post: info@bergudden.se Org.nr: 556376-3472
Hemsida: Momsreg.nr: SE556376347201

32323
bankgirot INBETALNING/GIRERING AVI

Avinummer: 251012 Hyresobjekt: 103012

Förfallodatum: 2010-11-30 Avser period: December

Avibelopp: 46500
BG 130 spec 29836 feb02

Betalningsavsändare Betalningsmottagare
Per Lennartsson Trav AB
Fastighets AB Bergudden
Jordanstorp Säteri
646 96 STJÄRNHOV
Enebybergsvägen 16
182 36 DANDERYD
Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Från bankgironr (vid girering) Belopp - ange alltid kronor och öre Till bankgironr (ifylls alltid)

46500.00 5317-0494