BORANG PERSONEL 27/99

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MALAYSIA
PERMOHONAN JAWATAN
Gambar Berukuran Pasport

1.

JAWATAN YANG DIMOHON

2.

MAKLUMAT PEMOHON

Nama No. Kad Pengenalan Tempat Lahir Taraf Perkahwinan E-Mel Kewarganegaraan Bangsa Pengetahuan Bahasa Pengetahuan Komputer Kelulusan Khas 3. MAKLUMAT IBUBAPA Nama Ibu No. Kad Pengenalan Tempat Lahir No. Telefon Agama Jantina Tarikh Lahir Alamat Umur

Nama Bapa No. Kad Pengenalan Tempat Lahir 4. KELULUSAN IJAZAH/DIPLOMA Institusi Pengajian Tahun

Kelulusan/Bidang Pengajian

Pencapaian

5.

KELULUSAN PERINGKAT MENENGAH Peringkat STPM SPM SRP/PMR Pencapaian Tahun B. Melayu B. Inggeris Matematik Sastera Pengajian Am

6. Bil.

PENGALAMAN KERJA Jawatan Majikan Gaji (RM) Tempoh

7.

KEGIATAN SUKAN/SOSIAL/KESATUAN/KESENIAN

1
borang /PPT(P)5/ptr5

........................... Tandatangan Pemohon 13.................... KETERANGAN TAMBAHAN 2 borang /PPT(P)5/ptr5 .............................................................. KEMAHIRAN DAN KETERANGAN LAIN BERKAITAN DENGAN JAWATAN YANG DIMOHON 11..............Jenis Taraf Perwakilan/Jawatan Tempoh 8............ Tarikh: . PERUJUK DIRI (Sila nyatakan seorang yang bukan saudara yang dapat memberi akuan tentang kelulusan dan pengalaman akademik/ikhtisas anda) Nama Alamat No.......... BIASISWA/PINJAMAN Biasiswa/Pinjaman Tahun Diluluskan Tempoh Ikatan/Bayaran Balik (Tahun) Tarikh Tamat 10.................................. Tarikh: .................... AKUAN KETUA JABATAN (Sekiranya pemohon terdiri daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan) Saya mengesahkan bahawa Encik/Puan ........... KERTAS PENYELIDIKAN ILMIAH YANG TELAH DIHASILKAN (Tajuk Kertas/Kajian) 9....................................................................................... Kad Pengenalan Pekerjaan No....... PENGAKUAN PEMOHON E-mel Hubungan Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar............................... saya bersetuju perkhidmatan saya ditamatkan dengan serta-merta..... Nama Penuh Cap Rasmi Ketua Jabatan * Potong yang tidak berkenaan 14.................... Saya *menyokong/tidak menyokong permohonan pegawai ini.. Sekiranya maklumat tersebut didapati palsu.................................. Tandatangan Ketua Jabatan ............. .......................... Telefon 12............................................................... ........... adalah staf di Jabatan ini dan berjawatan ...... permohonan saya akan terbatal dan jika saya telah ditawarkan jawatan..................................

3. 10.gov.my. Pertanyaan boleh dibuat melalui e-mel: fairuz@dbp.gov.my. Pemohon akan diminta mengambil satu ujian yang akan ditetapkan (jika perlu). 50926 KUALA LUMPUR. Permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK. 6. Hanya permohonan yang layak akan dipanggil untuk ditemu duga. hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. 2.1. 3 borang /PPT(P)5/ptr5 .: PENGURUS PERSONEL). Setiap borang hanya untuk satu jawatan yang dimohon sahaja. Maklumat mengenai kekosongan jawatan dan borang permohonan jawatan disediakan di laman web DBP iaitu http://www. 4. PETI SURAT 10803. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup/tarikh borang diterima oleh DBP. Dewan Bahasa dan Pustaka tidak akan membiayai sebarang perbelanjaan yang berkaitan dengan permohonan dan temu duga bagi jawatan yang dimohon. 7. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar bersama-sama salinan Kad Pengenalan pemohon.dbp. 9. (u. salinan kad pengenalan ibubapa. salinan Ijazah/Diploma/STPM/SPM/SRP/PMR/ dan sijil-sijil yang disahkan bagi kelayakan yang disyaratkan kepada KETUA PENGARAH DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dan melampirkan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemas kini serta Laporan Penilaian Prestasi yang terbaru.p. 8. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful