CHESTIONAR DE SUBIECTE pentru examenul la disciplina „STILURI ÎN ARHITECTURĂ” 1. 2. 3. 4. 5. 6. Definirea arhitecturii Expresia arhitecturală. Limbajul arhitectural.

Stilul arhitectural. Noțiunea. Factorii care contribuie la formarea stilului. Stilul arhitectural. Perioadele evoluției unui stil. Școli și curente arhitecturale. Noțiuni. Particularitățile dezvoltării în anumite perioade temporale. Confucianism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 7. Arhitectura precolumbiană: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 8. Shintoism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 9. Clasicism creștin: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 10. Islamism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 11. Indo-khmerism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 12. Gotic scolastic: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 13. Gotic comercial: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 14. Invenționalism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 15. Umanism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 16. Idealism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 17. Manierism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 18. Pietism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 19. Clasicism regional: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 20. Baroc: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 21. Absolutism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 22. Empirism anglicean: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 23. Rococo: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 24. Palladism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 25. Urbanism georgian: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 26. Neoclasicism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 27. Exotism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 28. Sublim: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 29. Raționalism structural: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele

Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 38. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Deconstructivism: Caracteristica generală. Materialism: Caracteristica generală. 54. Edificiile caracteristice stilului. Particularitățile stilului. Edificiile caracteristice stilului. 39. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. 40. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 51. 48. Elaborat. 36. Totalitarism: Caracteristica generală. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 42. Edificiile caracteristice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Neoraționalism: Caracteristica generală. Edificiile caracteristice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Particularitățile stilului. Edificiile caracteristice stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 44. Metabolism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Arhitectura zgîrie-norilor: Caracteristica generală. 33. Raționalism: Caracteristica generală. Medievalism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului.de construcție specifice stilului. 35. Edificiile caracteristice stilului. Arhitectura victoriană: Caracteristica generală. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 50. Purism: Caracteristica generală. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 31. 43. 46. 45. 53. Arhitectura industrială decorativă: Caracteristica generală. magistru în arh. Edificiile caracteristice stilului. Regionalism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Structuralism: Caracteristica generală. Edificiile caracteristice stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Particularitățile stilului. Expresionism: Caracteristica generală. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Particularitățile stilului. Particularitățile stilului. Edificiile caracteristice stilului. Antiubanism: Caracteristica generală. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 55. Edificiile caracteristice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului. Corporatism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 52. 34. Particularitățile stilului. Particularitățile stilului. Particularitățile stilului. Urbanism monumental: Caracteristica generală. Constructivism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. Usonianism: Caracteristica generală. Edificiile caracteristice stilului. 49. Funcționalism: Caracteristica generală. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 41. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. Edificiile caracteristice stilului.. 47. Brutalism: Caracteristica generală. Elementele și materialele de construcție specifice stilului. 30. Particularitățile stilului. Particularitățile stilului. Particularitățile stilului. Ecologism: Caracteristica generală. Edificiile caracteristice stilului. Postmodernism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului. 37. lector superior Diana Andronovici . Edificiile caracteristice stilului. Tehnologism: Caracteristica generală. Edificiile caracteristice stilului. Particularitățile stilului. Particularitățile stilului. Particularitățile stilului. Imperialism: Caracteristica generală. 32. Metaraționalism: Caracteristica generală. Particularitățile stilului.