PRVI KOLOKVIJUM IZ DIFERENCIJALNIH JEDNA^INA 20.11.2009.

1. Odrediti op{te re{ewe diferencijalne jedna~ine
(y 3 + x2 )y + 2x(y + 3x) = 0.

2. Re{iti diferencijalnu jedna~inu
xy − y = (x + y) ln x+y , x

i odrediti ono partikularno re{ewe koje prolazi kroz ta~ke (1, e − 1), (2, 0) i (0, 1).

3. Re{iti diferencijalnu jedna~inu

xy = y −

y 2 + 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful