IBass, N,otaliion Legend

B6.~, mJllSli:: can be ~ ~ I ,~s:tllllfM' WRfS 00 a mJsf.ii81 ::ltdf!. iJ.Dd - t~J~C,

ThE ~ 'Tm shtfliS ~,,,~ ,1:Y!-fTIS - I!. 'i~ tIiJ'IIP!!,;o

"Wl1Y.~' P>D1'n &'! n .;"; . r, st S~ -' "'"S {!IIi'".!: 'p'\3.~_

a1

" ]1

I IQw l

T:i!3U/iURE g r rr;~[f,'5,a~· •

2HIW

UEGA1't!Jl SU!I!E; St:1", ~~ ~~ ~ iii

~ !Ole· ~ . ~Imr _~·fllnd' I'lg'" ~p r.

m.."UJ Ehf~ ott. il"e ~ ~

rol~' JtI<

TiR Eli!!Jl-O 1i'ICW11G: TII~ ~ "'11 rwclillr J;o,;i C'(II" ,.~ _ J<~'" ~ ,.QI;:S!

Lm-RlND flU>; Hnme.- • IatI~J ~ frr1 ~ct.l1IT': N·ir!1~~Qt

m .... ~·

SUJ'.: 'r!>' '~1 st ~ r • -n;j

tr..J~O

flO; ~1i;Il J;'P(I:I" ~i":;l.1 - r,o) - ,1 i"U-" .(ir I"l ifdI!, <'9

~ 10 no:al a r~rr

In" If,la,

L

Fill

.,

U if

I":

o I '5i: (j', I. ~ p . trn

:, r! ~~ ";r;:.,~. ~o:: ~,.;fl ~~'fI'o!

~:.. 'Co,al-

D.S.!,~

1101 - T.l~1 ,- ~~ I -,~ J1II'ffi~l!'!!

1. 'F'h!fIII:t. Q I:iP'i1 ~hldfJ\,!f~ ~~r:1 (~iIl m::~r~ "'I~::: l£d), ar

l 121 Is s ·o!U. a ~""! I.IIK.I~ iI!i.~, l'rJ rto:r on. ~<.: :1'.11' 'Gr ",,;'~I:e-:;~),<QI'

., l'I'Ie' OO'I~ tl, a tQft'\' w::.~ 'QIIom·· :'Klm rllill,. s".ID"~DII'O!l'· Is ""'041 pI! .... "~~

18.arloary Coas

'9 lBi dll,ollni1

1:S IS'<! ,k _ ~ r'ket

'29 C~n 11'0 nbBIl

34, Hai1e, uin

40 H:;L013

51 Palladium

59 Port or IEn~JY

15" Punk Jazz

j'.:I, A Aema~'kY;ou , -!ld~

18 lRil/er People

82 51-ng

8:8 S p;e eeh I sss

'S)' leen l!)wlfll

from Weath~f IFrl~ .IJ.J;;c.J.r. Mm1tl~;t

[, ",srbary Coast

N.C

-

r.;:;J _

~

.. ~i!!!I''''id.t;.

r

ie

,."

,..I-.

'" ,",

, ..

.. 'I

.. ,

... ' ..

.. '

6 6 '3
9 9 Ii
'l 'g '1
'91 ~ a )! -r=:

~,

131-'11-1' " ~ 4~1
~: ~, ~ li; ~, ~~ 5 6 ill: 4

C~l'Ight 1910 L~~ !.I:;:'~

RqlI:9 R~"M!I:I IJsBd b ~

-

1

- ,-

'-I"'--::~

,.,.

... ., ._", ...

...

" ..

,.--

,.

~'~~i---Y_--------------------~'I

.. ..... I a ,31=:

x .,

~----~-.---------

r.. .iii"

.. -~

~. - ,

",'"

... _.

..

-~. _We

...
6 1 ~ I -,. ""
I ..
! . - '" ...

1-----) .... 4' '"

..

._

-.

'-

..

I------------------------------------------------------~~~-------g

!- -------------------~..-----_4. .~ ,'" II. ~ -

II...,_----j·'ffi'"' ~., -3"" ---,.~ O· " .. ,,~, '"~" '" W' r .

'!WI v ~,~ n 'M'

~.~

.1

~ b.".

.",:...... _'Ii<_

.71

. L

-

_, ,_

S i3l ~= 6 J., ~ ~

---------------------------4-~----~~O~· ~---:--~X~·--y-,-~~.-~~X~~X ~~.

~ ~'~.' ~~~~.- -~4~~, e!---S-4~·~·I---------------4~----- __

.~ .. ~ ~ ~
, ....-r-- ,.., ~ "" , .. , , .... b,r. ~
["Q. .' ~-II
~"
~ ~ T ,~ s ~ I~I
....... ,_
I\r; fllfij"--l
t· ,,. ,~" ,~. ., . .,r--., .
.. .. ,n, I ,", ~ ..
.•. .A, .. " I ~ l8 " 01
, .... I ,~. -.;_ - .- ..
,~. -" . - .oiii, .... _

-

~I

~:::::_~::~s.=~::"::i=-= ... ~~::::::::==========::~_,::::::~~F==G= ~------~--~-~~----~~

1-= ...." I-------,,-R-° --- . ---)t- 41;ijj X- 5- ......... -"1- .. · ___'r-~

t::::::::~~~·~=======::::u:~---~-_-_-_~~~_-~-~~"---~''-:~B~--.--_j---~&:,--~.--6-~-.--t~" --~-·~--------------~~I

~ ~ _l ~ -. bo., ~ . _.c
,-.';1.' I""--
~
. -
,iO --til i~
.~ ,", ~,_ .-*1 '" '"
V' _", ~ . .iIl. ~..._ -a-
_j ,~ _1. .. ,r~_ . ~, ., .. ~ . --
.,--:
~~
~_
...",....,
" " "- " ..-,
'g' ~, _"'_ "'0' ~-;'-;-'~ ~ ;1 " ¥ ~ '. " ~ ~ ... " ..
" ~ .' .. ,!=::!:-1
_± -<I ~. .
~ ..,

.....

,~,

._ J,. 6...
~, .... ~ ... -,.; ,"_
+-i~'Ii' ._
~ J rc:, ,........,
-, -
s: 6 .ii,
« 13 X 6 ~~ 6 ~
s-----*-x :ii: E! • ::< i( -,!!,-l(--i!j- .",. ,ro
'4i -.4J ~.-. "r

.~

I

iiii::;;;

:xG

I( .-.

'S--6~'~6 _ ___jj___:__~~~~~ __ ___:.~~d::J1

!!i

'S !5

1[1

iii

, .

~:

iI]

~'I!liI.ft'!f;I ~11'1;r r:£~i. • '1--

x.c.

G7~'1J~ t:-.

" 'z= =~

GlC

r

trH.-- - -.- --- - - -------.--- ----

GlD

'11"

J!j,.

GlC c
",
...... ,.
. ., G:r:

:l!: +-

:a- - _._ - - [t ~

_,/ 1

'~ 1'.olfi~1 m2-4tI-----.,

c

.. ,

-.

i::

HH ------------ .•• - ...••••...•••....••.....••....•••...••••.••• -- ------.--- .• - ••••..•••..•••••..•••.•..• -.-------

Ln

/'i"- , ... ,

'"- '.;!:;

'\- ... ~,,~""""'~ ~~ ...... ,_ """''''"

1~(-r.;t-------~~i--r----Mi~--Mf;'*"1Il{~!)t----'lH ·ila! I

Off'

(;,

,"i1 J -- .. _ _ .. , _- -----~------ •• ---

<: "'""''' .. ,;tI,,,;tI .. 'I. ...... .,. .. _IIo'' ,,110' .. "'''' ..... ,. "' .. ,,~"'":""

- -'!:;

... "..,..""'111-.

j!:' ~+

'1- ::-

Ii II ••••••••••••••••••••••••••••• -- ----- ---- - ---- - .--- - - ---- - ---"" ••••••••

If'

If:

----- --...... -

,f-----fl!;l. -W,,'i3i. ·~··~·''''··I#I~·',..,·H,;~ ... ··'' "f,l" ~ .... IH-- .. --'~~:'i£';·~-iM:~~jf--:--,,-_.~, '-_'"'.' -.- .. , ~-'" -'- .. H~:-:.-:.-:.-:.~-_1~..,;(_Jil· ""..,;'1 "'""""_-'_'_-_':'_'_"':-_' __ '_- ::::::_'I-j: "_Iii' _~...- __ - _- _- _- _- ~l-- _- _- _- _-:""i4'" ~.;.'~ ': _.I6f.~" • .;.."'_.-~_M_.~_utiII_·'_'1f.;.1_~;._: l!:... . .;.! Wi~JI .. _~·_!-·-=-_1-"-..,-' .. ,.- .. , _·fii"~1fi:',' •• " oJl.'h.

I

C 911, 1m MUlATTO p, USfC

a'IOMI ~/i'>!jhi' $«ufO!:! ~ :s IFk:>tl '00

FIB

.. -~----------------------- .... -.--~~--------.--~

~H •• -- ••• --- •• ---.---- ••• - ••••••••. - ••.• -- .•.. -- ..• ---- .••••••••• --.-.---- ••• ,

Dm:G

G6

ilmJC

n.

I ;'flI

•..

I

.~

~--------------------~~'~~. --~-------------."-------~--,~--~~------"~_---~---~-,,--t----IGI--,-~~--------~ ~~ __ ~n~' --1"------

~

,.,

Gm

. "~'

"I~ f1C 1m ,_ -, ..

.--~.~~ .... - .... ~---------------.

xc.

~~ .~ _-_ _--_ -_ .

InJ _ rc,,~ _ _- -, ,.. ' , .. - _ _ ,,:11. '"' .. ,. '" =- =.1: T" a-!

. _ - - -- - - -.. . . - - - - _. - .. - - - - _._ .. - -. - - - _ - _ .. - - _ - - - _ - - - - - - - - - - - - ~

....

I

!

If

j I

~~~'"""·'"'.~·-"·.~I ..

""I!!i";~"'"'" __ IE.

I . '" I

.•. r .~, .. ,

" .

!.

Grc

(l

-£--

:gp

,~ ~ - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - _. - .- - - - - - - - - - - .- - - - - .- - - - - -I

f....---'MII- • .-;!--------;"--~~~--Q ',.,

~II------------~-----------------------r_I------Q----------~

I

.. ,

""

T

I

_±--I\--

In ..... ." ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ • • •• ~ - •• - •• - ~ - ..

.II
~ '" 1
,,", - _I
[til
m
M ..... , .... "!I ,-

I

II

~ ----~-~~--~~~~L------------~---------------d-------------~I~-----------G__4------~.~~~

G

'-:J.IJ - p - - " .. '"' - - - - II ' - - _ .. ,_ ., .. - - - ,_ ' II -., - P' - - , - '"' - - - .. - , ",' - II 11' II "

~--+ ---

lim Em

Brn7,i<! Ami ee (·,JC~ G
I.
.: ·1
- • Ii rn'

'"'

'.",

I

II

,.

'" I

..

'" - ~,

II ..

,,.

~, .

~,

.'

Em Em

P' ... '.

I~

~-----------,---------~~",~,.~,.~----------",~.~----------- ~

'" ," ~ H ~ ,~ '" ,." .~ '>'... -.

llim Cm

AmJ'

, ,.....

II---~~--.. -2'- - -"',:" .,' -'~~--- ... ~--~~,,,,~"'i'i!-{~i1"~-'-----f-:------------<l~3---.,j.

II ~,--~,~-----~~~"~I~-~'~~-~-----~,~~~~L--~~~-------~:-~~.I-t---~~~--~g----~ ---1

8m Em oCt, qmi'~:S C/D nrc E:!u CIO 'G
,,. l •• ,~ .~ '~ ~
- '-''t--t. -I
r---iI!' I r --I'" ""'
I """

IC.

," ",' <:

,,. "

----91-- ---llilfj~'I-------------+---i'''r---r''''~ ---.ilJ"" 1------11

im? E.m1 En ... U C~JI"i' h, 5 ("7 8mi E1~9 Am1 a; 0.1.) ,0,
, .. '
~ft~ , ~~ .._
~ .-j
"
""" ~ II' ... -''lj' ~ ~~1" __ ~~~ ~ O--~"~~ __ ~ __ ~~ ~I~,~~~;-- __ 2_; __ :.~~'-----------_~~~~1:e=-~--------:-----~::----~

Rm1 :Em7 i2in!D1 Q:m1t:l5, C1' 8m' EI'~ ,Am? CIS< OD us
,_
I-!J~", ; ... ·l-~ "" '!:: ~l""'-" -1- l!--
1,;...J- T I!' i ,!!!" =:~ "!f"'!~"'-' I ""'~
... '
t~, .. ,", I I ~ :il' n,
" I 1" ::~ 8: ';? :3
I ~ , I3i ~", -I] , I I

1 I I

, ,

,

,!

! I I

~ I I

l~

IIJ F~1 'Pi' 'I':i" iF.:I;7 D1 C~j1 Cii'1 till")' IF1 IS')' n1 [)1 Cil:1 Q1 F~:J F1 m
F"""i ~~
~l~ ~. -hi!ll!'-'
~ '= -.;r ~-==--f ~~ -~- -~- +: -"1'""' ~--il--", - --:::=::t-
I '-
" .. "
"~J " .. ii, ! ... ' .. ., I • .." I. , '3.-§
i~
~ ~, • .. ! ~ M I ~ ., U'
-~ I I ~' I i L.l., J. 11.:1.
E¥i D:7 IC~1' 'G" F~7 F7 E,1 E~7 D>7' qt'r IGi' Eb,1 07 (''''7 C.l m
~I-" -..,,,
, ' Il!'
'''l~ _____u_ __ ++ --f .", , I
I I- I r_....! I --
!H .. ~!i: - - - .. - -= - - - -
-{;:, ~M ii' ,r.
• ,"- .' _t1l;.,'L~' ... ''>c "" J _" ," • ' "II _.. '", ' .
,. '", I I ,~ I '. .. ", I~ " ,.
~ w II'" I ~, "III_~~- ~, ,~ 3 III

G"1

"'i<"~

,1: .... --::.- ...

''F''

L-------J------~

HH--------------------------

11-, "':l1f - - .. - - ~ ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ie

i~'"' "'"."._

1---_,:lBI~-~I.~ --~--'I-------r=~----·I..-I---,~~~)-,12-~~",>t-,.-----"I~t2~l~

l PI •.• ,~~.,

11.1 .. - - - - - - ~. - - - - - - - - - - - - ~ .. - - - -

U<I 111

'""""--t'l;it:"'~2"i·L'2.'·~;I;E~--· .- .. -: -------'~1Q4r MI2'6I.e"\'t-'IlII·':!..Hl:·8Ii~h:r---;;C· ~~ - ~!~!Il~~--~~~·~~.·I:·:' :;" Nf.i.=1o~24;;:=+I====::!I~~~·~:!-:!: .. ~eIii:':eIii: ...... :-::: ... :""":~: ..... :~-:.~:-:. '===~

· ... r. li:' I

I

!I'- - - ------ --,.

:!!;

L......J__...I

R -------------------------------------------- ---------------

I~

I~

. I.

1P-== __ rF4I~H>!II_~J~~1M·~iM~!ii~1--'lil·2'f2

CMJ~ "" ...

r' :!:.

enD

H-H------------I

-~-J--...l L.....-J-'

U_H------------ -----------------

1I~

1.1'2:

GI -

hl1--------'-···· "----------------- •. ---.-,----.- .. -----

~ ......... ~,.,.,.""'

*.~

I:

:,!:,

-"'"

..... .,...u.oo; ••

""~ ...

:t::

-it

"

"I

-~

~H------- -----------

l";

G/C

Gm

t ., "' ••••••••••••••• _ ••••••

-

--

- .....

',-

~H-----------------------------

11"2

.fiG

DmlCi

erc'

-

.14-

~-----------------,-",,---------r--------------~-,,---~-,,--~'O~ I

I

,., I

..

... ,

~~ .. S·

""

I

.,

~.

Go GmJC t'1I-'.!> 06 F 'F .. 'G cs Gm hOi(' 'y
-----. ~, "

I If •
."
'" .. '. ", ." I
... , ~, ~ " '" ,', ... II 3
iLl '011 o' I l___.L! 001

-

-

CJB

G

_---

I

~

k~ rl"~'" ...... 'II' _ .. - - - - - - - ....

~.:~ ,i'\.~ - - - - - - - - =- =- - _. - - - - - - - -II

1m
Him fro CYB Cm"j' C'"mlb·j 8m1 Ern7 Am"? C6 'CJC~ a
fie' .' )
t--- I '-"" - I ....... ~~.

,.., 1 I •.
~W-L .. ~~ ." II
" ~ ,,. ~." • ..;,.".;,~ "" "'. ,", " " • ~ II
I . ." ~ u G

...

~1TiI1 l:m1 0]13, Cm:J.}7 ~:m7~S Bm7 IIE'h9 AI1i1i7 Co oc; G
_,_. -!.- -I- - 1. _Ii
~'1:
~
----"-.! ,f.I. ..
- 'Iiiiiiiiiiiiil tf'
.rill
\W-i .. ' -, ," '" ..
'" L. .. "" .. • I .. , .. .. ; . ~ .. .... "', ,", " .~
L ~ .~ " I ~. ,~ ,L " .,. . ~ ~ . ~ 13m; ~'l' 'C6 C:rnj'~1'i em (if ~ ~ em (;
+.-.-+ _=:;iilc="l~ - f .. ..
1
•• , .
-""
.. I " .... " II ." <;, I~
" ... I ""- n
, - .~ I .. . ,0: .. " !!
. ~ ~ . 111m] 1Em'1 rmro qrn'1'b,5 C7 B7 E1~1 ,~mi' eli) e'D (i
=. -.- cit' 4-, eli. ,-.~ ~~ ~, ,.~
r I ... .~ • Ii'"
·'(lJ) ~a'lll
. ~. .... I I ...
'0. I • " -", ~.,. " I Ii ", " III
,~ I ~. .,., ~ - ,", .. "". .1_ ~. - , III 16

,I].[DI !;m1 ~~ff'IIJ) C~I11; 5('7 fl,l'ill' E19 Am; C{I CfD (j
.. 1r'-i' l- et
, "
- .-.
I [ .' If l_..j A 1- ";1' ','

ell. ,.BI -eo" .. ~
-e- 2' 8 b 2~ I B I
1111 .. 151 04 a s ;2'-,21----')1 Il ~ is
.II(~ !l X ;::a 8m i~ril'l' F_rn/D (".,1'071>5 C1 B.ml' E'j~9 Am,. OS em G
Jill n .. ,.],,,,,,,,
.. s r. ~
t!J: 'M-'" -,II
-
r' l I' I !.-' _, ~r,--I'

=HJ.. 11 5 iiH
~ I
~ ,2 2 0.
"= iiil !'-f8H 2-2 ~ :It 11--:-aJ i:li
,~ )l 4 a fl.m7 Em? ,lEwD C"flIli~'!'i CiE:m'l'

-

I

' .. '

.'

17

'fI~oln 'Wie:,ather A:epQrI! • ,i\'l'~,::'l'!,)i

IB,I,8ICk Market

-~ ]

18

o lS<76V.ULlflijO -_1!JSIC

ill'tl[ll]"1J,'l.;OI'!Q.I Cc!eyt.g:m rfueuru;::! lUI A"!jl't!s 1FIlil'~Q(!I

3 :31 J 3, S
l! :31 J ,5 ,5 ~ a
t -----:::3

-----'!~-:lI

1-- '1 Q

ri.

/2 II s s 3
il
~ ,x: .-,..._;;-:; ,_ ~~ 3 I 3 ,3-
,iIC :3 5-;3, 5
I~r-i ,B is J :a a
] S 3 ,~ 5 ;5 1.. :It a a 1- ' ..

'-

f'--_--'---*"-'lIl-.1Il-'3 c!;--_s_'s, J =3-1:=;:L -------

<ll""'_---; :I( 1 ~I

~;±; .r<. 1j
,_~!(
.. -1
'11 '11 .J

"! i ! ~ ~
:3 s 5 )! ,i ii ;l 3 ~ a
-5

II., r., 3.
II.~- ~ a l
s ::1- 3 21

J -i~ - _-- ---:: _- -

_ _ !(-1!-,J, - 3 '~

! l.urn

__ ,_

(jm

10'11 .. , .• L.' ~

,jll~ V .

!5 a

On

--

,81"j' f.\._-]l--

-----Ul --~-;

em 1$. F"/F
.. .... "'*'-.brr>
II- ,.
"ji'
_t
p - ","",=,
![!!CIT.I.
51 5 - .
[ is, ;aI

3 --3;--:

Om C'ml
~,
.:.~ 11 ... fii'l

,II_,ll' -

'I

Boff

Yl'" AI_

-

r;'.,.

~ ,. l~ [

Cm7

~,

'I

HliIl111.

-5- -l-'5:J-1--!--j~5.----~~'--::1l-:1l - ~

- - ----=---'.3-J~- ---e----- ------'J

5 5

(Im,

I~

i!!!'

.....,...::::::,

s ~I

J ~I !J
Il, a
l a- ilj-'Ii-1--.X__;"_

._

~~I

:24

Gm

[H] :s'~ ilo rule

1----'''[--

,~d l- __ ~=j

'1

,Jl C ~1lmI',j':; ..

..

I ~m.""

a 1---

J,

---------~=------~w--------15

3 3 l s HI -----fr" ---_:_~_:..__:_4~-=-~_;_~-=--=----~--~I--s -l

~----------------------------------------- ~=-j ~, _j

5r

1M

;-.

1- j~-,G-6-6-' ~-,-~--_===6='=4-,_'==6=,1_:5_'6_~ ~~~~IO~_.~_-_-_-_~~_~#~,--'--4-+~-4-1----l~~--4~~-~--;-=~~----'

.. r+ .. I- t 'IS 2'> _11-- 11-

"

-9

lVI'~'

~ -I

_--_

Ji

1----;2

2~H6~----i_1j, __ 4--'- _

1-----4

. i

1---.!!I,---4

21'

~'6.,,,, .. .r

3 51 s J

------

~

---

fr~ Weal:lillr R~ 0 S '_. k r.!ame

Can In,o:nlbal III

00

),tt!d"'f':II!d~ ;;elm. !f.hl.· f.: tI~l'IT;1fl .. I :;. ,('8

Eb'm<lj

Emj9

~~. . __ •. _~~ ••••••. L&.~._~ ~

".L~

n,

~.

L....3--'

,..........__

r---~-'1-1J-' --------1~&,---1Hi~~~9~:I~~)r------l1·~ '\3~----~·F.::~~:~1-0----~~--'---~--------?i==~

Dmnj7UC;1 i}

~oco

L--J~'

~1 W'1I: ••••..• - - - •.. - - - ... - - - . ~

ltl riFlg - ••• --- ..

f,.r ri,,~ - ---- - - ------.----- - ----- -_. roo 0 0 •••••• __ •••• • ~

Fan?

em

,........-

~--------------~--~------~~------------------------------~----------31~----------==d

e , 976 '1JlJLATiI'iO ,ius«::

I °OlTli!lIioooaJ Co g;'1i ~reQ - Aq'or:;; A~J e<:il

[WI
~ . .iJ.dcl2 E~7lD~ J\ .. j91C A rn7 B;>'m- ..\9:::11
_, r--..., .. ~
Ie iii _."
-'!II
"'--t- +,' --- ~. 6~ --------------

,~

""'_j

,'" 'I" " " II "
'1' '~I II " " " '.' .~ .. Q
~ .. - y .. _e IS Ill!
--
.._.. AI!".kIlfC

-

E;~,IJ]! I ,'~

_ ...

[. ril'l,~ - - - - - . - - - - - - - -

1::.~:;)0iid2 E.~ 7ro~ 1'·,b'looj9: Il~Ill1 ]l;~m7 '\.9i:',11 'is. m? A b'II1Jj91C
_. ,
-~~,
........ ......
FI"I I.~ ... /«0 ~
Ii. .11 iii .,- ~
..
-
_._
-r "" - 11* I-i ............ '-"J--'

f.rt nlll!!! •• • '·-01

~::::~::::4=::::~~::::~::~~~::::,::~IO--O-----O .. ~~----~~~~------~~-=~~~.,~

' ..

'~Il....l, E m11/H

----

:C~.5

.,-",,--~-,-..._

$ :;__...,~ ~. ;;..-==-.. r;

-"

_:.t±::::

- _-I!

I

it

/{:r 1'1'r.~ - - - - •••••••• -, -, - -.- - - - - - ·1

i !t.I ......... -- _ ... _-- ----- ..........

i~.U. -- -- - - - ---- -.------ - - - •••••••• -- - - ----- - - --- - - - •••••••• - .,.-_ .. - - -.--- - .••. - - - ----,- - ---- - ----." •••••• -.--- .•

N.CII! ~j,) i!:

I

.. -',

.-

.

.' I

.,~, .... ;10 ,.. ,,~, I...." n" ;>

.,.. •.•• ... ,' - I

~ • .~ .,~ _~"L- ," I

I

.....

.II!! -iII/!!-

I "", II

II

I

E~ ,fII~/U Bnll'E~ U A.6Ebo
/I". - *'« f!:,. ~, "It ..• 'iI!', .. ~
. ' .'. , -"I.c, , .
l:!'iI~ _~-I
...... Sf
"~'
~, =t ~ ..
,., ~ -'" DL ~'" -"'- _"' -. " ~ .. " .. " _II
lSi Ei [8,.< !;I[ .. 9 ... .. ," " ,,,. II
'" .. .. ' ~' " 1!:,-,a~1
a:-o--01 E

~

!:.~:'i IdZ 6~'1I,U~; On? A m'1'

-

~"

,~

,·M '

* --

II _1"-1 ," ,.Si~1

, , '" II " -H-' • "" '~~I

L----------'-~-fIJ:[~ -~, .. ~I____:;O::~'--4i_""'tir-~"'~!s._.-J!...-Hw-" --' .,!h- ... ,+' .......... ...--11--i~il--*--;'~., --N--""--' _J.IL_I8 -j~ _; .. : I

.._..

Dbm;

E!>ID • lJj91'C

m7IBlo

\.9

/!h'!!f---------- •••....

--==~-;_,;.' '::_:""' __ '

b ;:,."'i1 ..... _.,.: •. };~.: 1,>(" ..

,_.,.,

,-

_.I

..

1.....-.;_-'

III rinK • •• - - - - - -l

~~

;,.::." ",'~

!:!:: ~ ~'t~ _"'_ _j <

. "[ " ... "

,,",

,~,

.ril

_I I

EmlllBb

1,".1',

---iflj,

[!IO"'

~I ~il!':.~"" ••••••• , ••••••••••••• -.- - - -- -- - ---- -- - - •••••••••• ~

J-----~~

"",

",

'.

L_~----------------------------------~i------------------~--~------~----~----------~II

[HII

IEbmajl3

~ .........••........ ,

v..v ..

"-".--,

32:

M. A. ,-

.f!_ .... - .. ---..... I ~......,....,

-I;iiil

- . ..., ...

-

_'

E~m jj

~!I'gin/ad,r. IDO'I ti I

• , ...... 1

.'" .

... ......, .

:ji;

I",

r- ~~ ~~-,~ ~~~J __ · __ ·~~'I __ ~ ==~ _'~'m'nr-_;.;& .... n;;~. --,

I------=.~--~I),~....... ~ .. ~.. .. .. : " I~ " " .. ,e .. '1 -,,-ell- ::-"----,,,.8'~.L~_.Il.~r .... :-:--- .. 'on ~~ .:1... I

I. - .. 0, ~-,,-v • ll--'~ • •••

'- '.'

Dmll

DIHmt~~~ r-:~ ~~,

I. v.;

..

"' .. ..._.,.

• 1

-iI"-

..

-

1'-

,...

__j

- -

. ~

...

...

. . ..

"l! •

.

.CO ••

D1. Hoo]rdJl

1~~m;ij9

h .. J\w. ... _.:~ -e e:t.,.,

[" .. " ....

,._

"',-,' ...

,-~"'~'-!: -

~

~ I. - ....

1-.11

-- ---,

"~

rIO

" ,~ ",

"

, .. ", .. '

"n , .. ,c<

I) II (00' rd]

1.-

"... .

lot, .iII', .. - ,.'

I-

I-.f_.l

.... --- ... --- .. -~

-

JI ..

f_eql'ulln

~I

Sil-""I;, J .. 6S .A7i1;1.t>4 1f\_IM)

-

--

I

r

I

I

r~'! ~--+- ~31 __ ~"m __ &a,,~~ ,. ------ ~

l:I c.

.,

FJA

••

"-

001

l".m.:J17JF~

,~",

COj:i:f. I'" ,g1f7 I MUSIC

PJI R;gtJts, 1J,l;lmA.~.tJ,ed D)' IR r-.'G r USlC, I "C.

N! ~l'li F!J:S<J~ad' LiSBld ~ PemJISSillr'l

A!,/H

fiG

I3m1]

~" .,

~'.

J

~"

.. '"

-5-----)t 1& s Iii I-~ 91
.3l , !Iii ,.,.

""~'I;:iIii ...... "" • .,,,,,,,,~,<!j;~"'_"

;-r-,

;:;

.I

...

"l.' ..,.. '-=-""

r_-·....-r!~ .... }

~

~~ M~ --"'-- ----- .,- - ••.

.. '

~---------~--------,.L4fi-- ~,c li&.

~ , __ ~ ---------------_---------_----_--~---"&_' _'_+_i_~1_~ ._~_t __ ~Dr- ~6: ~

~.. ~, n .n _UI. ~~--~~--~--L- 19~' :::j _

"' ... ""."~~"'~ .. ~ ..... "''''"-..-....~I

' .

.-z---

t 7:S

Bml

. "

. , .

r-------------=-------~----------~----------------r·-~'·~------~~~. ti-~-~~~~~~ -~ __ "~l

r---4·~~------fl:·:i:6~}------,~S"-----~------~--------~.---~~--r-I'----------- :1

"

1m
8 mill E9 - m1 1)9 E61f~
\'"'' " ., .. f4.!-----
I-ft~
..,
'1"'11' _ ..
".......
a, ... ,i'ir~f·~ Iii .,1 II
'r .e- (~} '.' tl I
'~ I """"""""': ........ ~ .. ..........

_/t,7'iI.r" .... .,.. ......

------------------~------------~~~------~~~'--&6---~1------------__,

1~~~!~==~~~·~~·6~============~9_,~

2'-r-.c-_ =I

f6G AJII; A tB~ It
'11
~.: I~, .b.'''L .- .' iIi-.
~
. - ~ .. ..
._' "i'I!!I"
" 'I)
a €l!-I~;iJ III!
1111 Ili 1l'J :;
a ? l!l
!Ii il !3 ,---1---,

en

J\m7

Elf

(I

."..,.,..,.,,..,...,,,

!:.~ e: ~ s. ..

..

_"lo'-~

, .. , -:,~,

-

-- '''', ....

..

I

-.

'" v

I'" I.

IOJ ,,.;0, _

I

.!II. ,._ e ;. '* ,.......,
I
~~ -,
, , .r.
.
~ ~ r ''''''___",: ...
-
... 'P' ..
. 1:=: *. ... I '" ~ _n I
. :I a I ----;;- .., ., ..
,~ ~ .~ I ----..- . ~ ~. I D. m7

lrj 1M,!: - - - - - - • _ - -.

. .. . ..

i!l1~---

37

r

~l<l' - - -. - - - - - - - - -- - - -. - ,- - -, - - ,-

'~

,I< ... 1 ........ , ,Ii< .,. ..... jo,- ••

. ~:--"--I"'"

.:1ii;;'!i!> llXl1 ..

.".. ~,

~ .,.~ ~" .. ~~

." •. ". '.". _"" ',10'_ .,"'. ,."'. ,... ",I

,,"

I----~ "''-'' ----------1l··!r"'"'_;;'fC'·'Ir---'I'I'·:;.:.'""'-'i'-IlIi""i-" _""Hi,,'f-'~- 1-'-""""'l1li"" i--'__;;il'i:i'~ ---"l.hu--'+--------ii",. --."'-'1"'11-'" --+'fi'''I'-'_;''!ii'"':t----------11 ----1~~~~--------~---------------~f----------------------~:

B~m1

!Ii
D1 ~
~'" R .-
.'
L-J _____J I
a
-,,--I
'1 .. E'.:m'IJ

..

,~ .L

-

",

-

--

5

a:

-

ill ..

rl

iDblE~ ·""""~""'¥.k~"'''''A

--+.~

'_

, '"

Cffi.~

rJ . ./E.~

_- __ f!>'''''''''''''~

,~ .. , 1-........

r!l> .... 9

!hle

. -_~- _:f'" -I "-1"'-

'._-

- ~tll

,.

-

«n

I

~,

,r

" I'

n,,>

II

.•.

• I

._, ,

39

.~- 'iJI.r_ ....... r 1'O\i!iii"ioi"!,'" N..:;~ .. , I.~ ... .,. ... -IUI;l!1I1f1 '~~'_Jd! I!!O' Ilrrh"iI"'"'" ,,' • .-.. .·Jf ."!I,,~<I_

HSVronl8

Is,pL" I

drurml

Pltn'J ,, __ •

:31

.. ,'

.~ 1 Il

II

II

n

'" I

IE

Emil.J7(~-,

... ". ,~

:9:l_~

~l

I

..

r ,.., ,~

3'_

, _'IL

r "I

II ,n.. "'---+_ "--+-15,

L- ~~#_·~~'"~.~Ag-~--L---------------i ft~, ",

.'

;ii, ,;ii, .,....

I'" I

,

"

40

'1-..1'Il7 ~

'~r 1J'1~ - - - _·P'"" !! II!.' .

GDuji

,..' 'I

~J

., "

'2

"

~rl"t !flft~ - _ .. ,. , "" iii • • • .. .. .. .. - II' ;0. _ ....

41------1

,;ii r.,

I f 1'irJ, ------~

- -- -- ----- ------~

'1 ,-... •
~ .1 ii,
.~ ~ ~. lil ~ :i! 4 II
.0 .. .. .., Ii ,n .. _
L ~. .. I' -e- , ..

IQ]I

ErruijJl b·:S. I

.-."-".

, ~ B

C'n1.:1j~ ~'maJi b ,
,_ I~ ,~ .~I ~
~iol~ . -----, "=-h
"~ .. ",j'!
~ """'::1 *' Ie:::..,..T .. '!!!' ,. 'I
e II: [-El-X-X iii 15 5 Q;±;2 ~ , ~;d
lIi! .- " IiII ill
~. -,,- u
a. s Ei ii .' "', ,--.

" "

: 4J :2' 4, I
" 4 .. S I} 5 u
9 ~ a 8 x ill l 5-'5
12 :31 .. ~~ rei ~,

m;~7r~.)1

'I": ....

~, ,,",

Cm:'lj9

,.",_

.. -~

_" .:jIII

,,j!'_,;I!!

.. "'"""'

~'

,_..

CDuj7

. I-P

Gmlj

.' .........

{<~ ""~ •••••••••• - - - i

--

• - - - - - - - -. - - .- - - •• - •••••• i li"l 1"1111 - - - - - - - - - - - .•••••• - - - -r

!.Fi n .. g •••••••• -. • - - - - • - - •••• , - - - - . - - -' ••••••••••••••• ~

Irl Mg ••••••

II:m

EIDtl}7~b~

!1!'.IJ -------- ••• ---------

i9 ~ I\'
'!~ 8

.. ---..._

I

... _. .,.

~."'."~,,,. ... _ .... ,~ ... 'i!.

-I I ..

'.~

===,'

. .........._...."". !F.I 'llrl - - - - - - .

Em7 ,Emaj1( - ~.~ em; ~9
;Ii!. ~ ~ ~ *' -
L ~
.' .. -,
, .'-I! -M "
- .... ... .. r=a ~r .._ . ,. ~
~
..... , -
1 ¥ 6--i1i 10
~Si:1 o;+d
5~' Ii: iti X "='"" !Ii .. ~
- = iii "J' 4-'& ;C&:s :! s 16; ~, 2 2 3. S
!
is if i S .III III S' ,;j; -=0.

HI.;ti1 _) -,,~I

--

1""-.,,..,.... ' ... , I"" ....

"

... '

III!

,f~.l _.: ••. - •••• - ••....... --i

' .. ,

" '1 ...... , ..

I I

0,

"

.i

=

W' .. u "~~ .•• ,~

. .~

... ..

';1m j ( :!

1!i1 __ •• - •• - --. _._ •••.••••

k-l~ ··········1

44

.8nuj7f~,:5J

1' ........••• - - - -- ------------'------ - - -.--

_,

L----J---~

GI'I'llj9

,s,'tl- - -- ---.

,~~

~. . .

,,*,

'-'

~HTrrt: "-- - - ---- - ---I'

L~

r:::::::::::::::::=====~~L!:.~~,~~'~~i=~::::::::::====~::::::==::+=~~::~.~~::~!=~~n-~1' 1~'''''''''----,

I=I== ~ __ ._~-' -II,---i--i:2YI- I '- ~ " M' g~' ~---=---"I

t:::::~~· ::~;;:::_:::=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_::::::.+j_-::=_:=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=:t::::::::::::t::::::::::::::------~g-- 9"±1

II

Olilllr<ji'

~

~I

. "

"

F-m1

~. - .. -

. ;

I ru~j7 ,,#'~

9 1 il!

Gm.:ij7

G -,----.- - _ ••

. ..... -- - _._ --- -----_ .. - . ..---.,

_J

.... '

,,",'

I. , r - L J r

J r j

J

I' s: ;j il;i---'M iIII '16 9 l I'll ::1 u; 8-1'8 e t.t t:2-=-e~ .~
~ , '9 1~' ~!4' ... 1 tOI ''IlS ;J
M_·."",~ ... """'F""'" ",..",_&"

);_

.•

~ 1-- «-

, .. t J'.," - - - - - - - - - - . • - - - - - -.- - - "

1.01,

b- ..... ~,~--------------r--,.~f.~--;§-------------~------------------.~-_~--+------"-,, -----.---------------~--~

,;; ,-" II

'10'.

CEll

Crl'l-:lj1

!..~ •

~ ....

--~ ... ~~

,_----,iII! .', ,_, '.: ;iii

.,,'

Gl!I1.I.ll
''''I ~ - -. .... ~
... iiI-
..
, ,<"", .;,-'
.~ ... ~' .. ' . .... 'l'i,f!!!" '.
- _-
"'- I
M .~ :I( :2'- I • I[ .. -"_ "'_
'_', I a; j( A, .' jj ill " " e '" 47

Em1

'V.~r~~?~~~-~-~~-~ ~-*,

~) 1= +=

-

.. -~..,

lCllm~ •••••••••••••••••

, *-.. ,.

--I

lrfriuv; --,- - ---- - •••••••••• - - -"

lhn;lp~k,l

II

... <II ~ 5 ~ '~ 9, a III d
,., "' ' .. ","',,., ,._ is ,.' OJ Ii .. q, ~~ a Ili ,8 ~,=j, .:, i2 i
,no !2 4 i • .;:
'~ _, '~ ,., '. .. --i1n:1lj7

B7.IB4

rtJ-r.'~·",,···

...r- ::!::~'~,Q_

~ ~~_4 __ ~~~!~ __ 1 71-4

[lID

~'~...._....--"'" Ie! nJ1; -.- •••••

,.,'

------------------------------ ••••••• i

I I

ii, I

U'

,0-

,Em1

r== ,.--~- 3" -----.

1{;1Im. -,---1

CrnJll

/;.&'"

_~ ....... "'_;o..~""

tJ..

,6

.' .. _-

lini!j1

kl <i:Ij)l. ••••••• - - • - - - - -. - - - -

__ -

......

Itr {mil •••••• -, - - - - -, -- - ,- 1

, -, "

, .... ' ,_ ..,.. ...

..

,,,",

~, ~

klrirr, -- ---- - --.

-- ----- - -----I

... -_ ... - - - ---- - - --1

1-1

iii"!\1IJi' ---.----.- •• , •••••

.' ,,..' .

;iii' ,,.. .. '

I~------------~.'··----------.~ 4::~~--~~~::~~-'::::~::::::::::~::~:-~':·~1::::::::::~~"~:::::::::·~~·::!~'

:: :: = -----i .. r-i' .. l--'~r_-----_If_ ... " ---r- .. ------~--'::O!_-----~ II

... ~' .. r.g ••••••••••••••

le~ ri~,I! -.--- - •••• '-.- •• --.- - ••••••••••••••••••••• ~

jill rill~"" - - •. -- - - -.-- -- - - --- - - - --- - -.------.-----.------.------ - ----.-- ..

,r---------------~ .• -----------------~------------------~----------.~.---------~.' .... -._'~ ........ --4~ .... -

I I

...

...

<t,

£Ii- '

I

. , ..........

~ .. ,. •.

..., ,.,. ",". .,",. ,,", ... ' .... ._ ,.' ,;0, ....... .... ' ...... .... , , .

~I

f4!J "111J --.- .. -----.--.----- ------.- ----.- •

,r>

.,.

,""

.<""

2. ~ -oil 4, Till ill 4!-4--...i1~4~-;4~~r--<!l-"'~ "r--.-:IIr- .. --.II;--,--------_,:': .. -. -------ir_..,.,........,.~ •. -. -----li, ·,,:"i-l!I"""n

I~ ~ !

I~ ,~ I

-

.~

~,

.

11.-6_

" ' , -

roe! ';"R' -. - -, -,".- ~ -. - -.- --". -". - ~ - -. -. - - ~ - -". - - - - --

ie» ri_",~-.- - -.---- - -.---- -- -.---- -.------ -.---- -. -.- •••••••••••••• - -- - - •• -- - ----~

..

1'\,(;.

~ '" :~:- ,*

I[E

)fOOt'irl!llli~jl)':r "0 ; = UI

f u 4

~I

N.C.

I •• '_. .,

I •

N.C'.

Fm'll

,

"

r- -iW "

.">,

..

. ,

III·

.,

_oi

l£I

Cmaj1

C""I1JJoj'l' ,~,"~~ , . r=,----

~---~---,-~,----~,~'~~--~'~~-------------r--~--~--n--~~~--~~~-~.--------~--r-.m--~----~~--~-~-'-_----------

,~. "U'Ii "f "', .~ III ,,. .. ' " ,. ~ ll-------~;__----- _ __::_

¥ ,~.~ ,~

lDm.lj9 0,1119

#..,.~

riP-F ~ .

Cm~j7 G"'m<lJ' DJniLj~ Umr,l!
. ." , !!:~ ~ ~~~
... 'F
-
I ~ .... ~ ~ ............ r-...
-_ ---;;;;;::I . -~--~ r~~,_~::::::::::::!

--

_ g e

7 9

.'

Co wngna e 9i71 SKJi. -l"I$IC I'IJI,ltIlS,Ili(Ir '1i'.s'.Orad Ity IRVljo,j(3 MUSIC. loNe, ;'1I1.g'1'I P.e:s~dI I.J5ad by F'.e~~

(j,Omaj7 ~~"'''i;o

~~.

DI'l!'i3j9

Dm9

~ :::.. ""'_,

: +-

1

._j

,_,

.~

91~~----------~~~~~--~--4'~~'1----------------,

1 D D __ O_l_· -&g~~~ , I~o

Ii 1

...

iii!" .'iiI"

~- - _ ....

.C;"1lb!J r *~ .• ~ F ';i'

OmS! *~ !!:

_~_ - F

...

• " .. " n,.. ~

,~, '~, -

I ft

r.

.. ,

.. "

'",

.' ~~" ~ .:-~ I ?" _,;;
F"- '
~
-'
- ~,
!!!!!!!!!!!!!!!I ~ I ..... ~I -- - -- ~
- ........
.. ~ ,,. ,. 9, --.
... ,,.. ". .. . X - "' ~ - '" ~~-~"-(1 ~ '~
.. ,., ,. ,n ,~ . ~ n .n, .... . .. '"' 'I " I
,-, y, '.' .. I Cmaj,1/D ,_

__k,. ;:" fi,,"

\!,.,,~

_j~"~r

,Omaj9

J)m9

In iIJ.I.:.::!(I~'l

"' .... ..-;:

-.

'-' '

,_.

~----==---------~----1~1-----------------,

Gemuj1 ~"i;~ .. ,j.~"'i!'"

......... -

_, ,~

I~

iF _"'''''''''!e

~~ ~ ... '"

.,n,

...

~===~======~ ~n-~" ~ __ ~~:f:U~~~':-~=============~~=:~n~"':~~!:~,±::::Q:.:~::'==~~'==~='::~::!~.::~.~.~, ~.~11

~ .. ".,..

~=

-

--

..

-.i-..L...I .,.-

... '. .'!!I".'::........::

,,;,

.. , .. <t, ." - ~. ,~ .....

~ .

!-------~--·------------___!l· .. 11_____-8· .. 1-,Q- ...... --, .. ·---------------------jI.- ra: a, JI----ii""----I

--'~----------~--------------------,-&-~~~~-l--Q----------------~~'''I~

8 i( ,;;fj a 't( a I i 9. ill ~J

(1) 3---'3 j1li a a i3 9 Iii 0 s-a
'1; (I g Fm;;!j9

, '_

53

G~~l'mjl

:i! .... '!: .~

,ill! , .. "!I" ~

~----------------------~~~~----------------~'~r--------u------------5~~--'_--------~

'" .. ,II n ,"" .. I

",,,.'.' ~ .. ,0 ~ .~ ,.. y .. ..

~~;: V~· .": ~ ~-----'ii!-~-' - ~~~_IL ~ ~'_.~__J

l>map

Dm9

,~

....... '

,..,

- .""'

..

-----,

, ..... I

f1l .... , '" "',1. ft _1IIc ..

-" ~,~~.~. ",,,",, '_ ~~,

. .,- 'il'-f.I--I------------6'----I .... Dr_ -i-,-, ~

'" ", ...

OJ "

..

.. '

",

" • I

-ifio;

-~

''flii''.~-

.-f-

.'. ~:1

- _-y!,

-..::1

_, .......... _-

I--_~ ~fi~'",~'~------r_------'IA~.~~--------~~---

",,_ " "',.' r-r n '0'.... ,,",

,"

~-··-·-'-·'----·---~ID~-~G~1r-·I~~'.,~--------~---~~~----'-1 O~ 1'---~------~I~I----4_~.,,~:~~

Cm~j;

{l°rnlji

~~'e~

I~

I--=-

:Om9

G"'lUilj

G"m.JJ1 '!!!i~

r~· .'

i'""-),~-~ t----

....

Gm9ID

(:im:iJ7J1J ~, ~" ... ,

1'). .. , F'

iiI!!~-';I_

.:...

~rl'

""'~

co,,,,

"......

" .. n ""_ . .. 1--Oi-"',,'''_eAH'II---I- __ ~-----_ToH-;;:I-41-:;;;HAl--~if--,_~_'lI--_-~_-~---------------------I'

1---e-_'~III_,ti_g_lll_~,--l----"'- .. -", ---,,',~ ",:, ~ :~ '" ,;;; T'" '" .. ", ,,,

"" -.. T ~ ,~"

G.{Im:!lji' -.-:!::;'-'1!:'"

I1mujiJ

DJl19 ::~n.,.,

~ .. ~.

I~

'IIi'!!;!"'"

~:::~i:~A~~~~:::~~~":~~:::::::::::::~:::+~~~"-a-:i'~~~~i&------_;·r~-~-:~':------~-=-~--------~~-~,---,~~~~-.-,.-----"'-~~---~-,-~:'--~--~.-,-,------~

01 g 1 Oll-l---------a -;- ,~ ;'il ~S1

... ,.,""

• '!''''~

I

Cm7JF

n,

:... '" '"

.. ,", I ,'" 'r'~ ,',

'I'

_____ .~_. '~ __ ~--J

..

.L_ ====~ ~ "" __ M_'~j~- '~_' ~ ~'

1::11-

Cm'1f

G"mJj1 ,.."" .. ;tt

,.... .

Dmilj1

IJm9 .t;:"'*,ft ..

..

.oIIc

-, ....

"

I ,", ":"'~' j( = .. ~'--40 ----4'------------w------"'--, ... -----1 ...

~*~ :I r '~ ~~~.~ ~,.~.~~. ~--------------------~--~ .• ~~,~~.

DlE

.- .....

-

,:=--

Ii!!'

_.,.,_ ,

",.

,~

Orii3j9

iBm9

Am!1

Bm9 DIE ,~m!iJj~ F~m1 E&m" ,\~7
...-oo"il - - 1- .... L ~
diJ;;
, -!"'"-1f-
_ )0(.
1"""" = ,!I!!' -;;:;-_ . .... #-. ,~. .J
-
'I' i ______J~_ e J
. ~ I .. .. ,~ ... 6 ~
.~ su " .. , I .'" "" ,~
,,", Il~ I ~ CBC~9'J Kl'm') [l.'E
J ... - ... , .....
-I
... "'.
, ,
.....__. ~
~, i'Ir:m:lj9 Ilm.,fJ
~I iii. ~I
'9'-1.
, I J .. '_ :;;:-'
~
'" -.
.. ~ ""
G ~~ -' I
~ '"" .. I DIiE.

/!;,mlllD ~

. .\ml ~

t---

...... -

k-=I

~, 1 ----l"lI-,-IiQ.g-~--- -----_!2~'---.-----~-II

~ :il~' ..jJ-'l'j'_ --' ----~2--+-1!'fi,_____fiIi-__:i.iI: ---' -)!,_------1 iIl-02 Ii! !(~;,:j

11...---------- ----6,I'iI . ....,_1 _' -------- '-5-1S} ·~!-l!----~-----__;:2~, "-10-

,o\I.~llm

ZD.J~,~ 1 ... Jhll.:l

F.~rnq A~'

D~II

_, _ _ __ -- Ei~ s- ~-" - __ ~_---"I"j,- _ _"'-=_ .. --1!-~-.---G- ~. __ ~,4!J'II,1

~_~&-n~~~"r-ti'P'--~""--~~-----~~6 ~~- ~~---~----~-~I~--_*='''~

~ ~._ ~J L ~ ·~·~

'Fo!l <I, Ill;>" I

~ Wea1hef ~~.;; Night ~5S.lf)e

POlrt of IEnt1ry

ByW:~Shoil't~

00 00.

-::-'foo~roi('l. Sm(m ",ril1' .. c Tban [e,Ii!I' ,J= 7"', :!<.'.r:.iO

',-.11 ••••• -

Ij!,

.............. ..

f

'.;,;., .. ii._ ...... _

.--~-------~ ~--~

~~"'~

+- .. ~ ... E"",."" .• ,IE' "":~ ..

~

!'JH" ----- •• ~ •••• ---.----- •••• ----;

,""¥ .... .,;-~.

f ~ ~.,:::~; ~'\lIIl.- .. ,. .. , .S (i~ I g1'" ~IJ,,-""""'I'1ii!!-' ---~-----.~--- ......... g;. .. -~'5'!J---55-: -----,~

" ,,~~ .' 1" i1!9~-,:'lt::~~~===~~::::~~~==:;~~:::~:::==~~~::~.t===~~~~~~~=::;::~~::==::.~~~~:::==-I--I

i~_ --t----l._--~n2~'--------~-L----------~a~,------------d

"l' - - •• •••••• lQiYJ

-~,

:.-,

Cop,'l'i:dh (I, ga, I$K> '" SIC

..:J! FI'l! :0 Al:irr.-- ~ b~ Ii=! ~G llISIC.INC R.~ 1'\.t;::;9 ... -et! vm b)' P'8rm.s~

:N .. " § n'.!u. ~

....

~,

~"

.:J~

.~

I "' ".. .. -III

1--

~~ .0J

--+-

"'¥!i!"'''''''',

~,

~'F J;: r-:

-1---:f.. :l=:l:. J:'"' ,....:;,..- ,.=

,.,

.' -+

,.." /'-;' -'_r

~ ~ ,-=

,~~ ..

1-'1.="

- ,.-._

-p ... A,

r- ,..'

,"""""""

-..

ro_.,

~'I I

1«(> ...-

M ..

_~

-~'

"', " " " "',-,,

~---------------lM&'----~l!B~-----'tlfi~~~'~:---r----------------~'~~ __ ~,,,~, ~,,~,,~,~_~-+. ~ ~ w. ~ .. ~. __ _,

," .. ",- -;, ," ... ~ V ..

~~~~~~I __ =w~~~~~¥~,»-~~:-~,~" __ ~ __ ~~ __ ~~,"~, __ ~~_~ __ ,_ ... __ ~ __ ._ .. ~' ~ __ · ~ ~m'~----~I'

"="

60

-~ ...... ~-~- .

. :!:; .... :~ :!:;

~'~ ~

~

... --::::-. - : -

.,.---r--t-

,,.,

~, [

. ,....a-lC:._l'h;.;-lI);-.~.,.-.;:-t1-~......._--if-4ll--; '-...,.-'

""" -.

..........

DJC

c

---

----------------------~-------------,,---------~~

....

.,,~-I

~ill·.

.'j

~~

...

I-----.-,,,--illf---

,'". ,", .,," ""... . ..

-'t2-'t~12~''''

61

._

r'. ~--=-==----~----~----~~ :' ~

, ...

"

',,"

."'

,",

: 01

-

I---~~=~-----------,-".-- .. -&'~"" .. ------ ",-,.-" --~-'--",-,,--+- .. ------'~<lc---'-1i--

8ro ... -, .. ,- ... -- ..... -- ... ---- ... -- .... --- ... --- .... ,.-- .... - - ..... -- ..... - - ... -. . ..•

~ .-

. '

115 1] _ 1i1

."-,,, ••...••••. ,. '. kt"

:i!::A. T"",,-...;.~~

~~ 'I'~:i'" ~~ tHH! ~ ~ ~=;:_::;i"', ~~~2 2.",_,.,,_

I'- __ ~_'~" ~4-- = ry iE! 'J"-IfB 1 .. _,--------1-' -----_--!I--'I!! __ ' '", ---'""",-'1':.~41-;'j.1:------------------=

.._---------~-----:.----'ib:l 11>1'- ----- ---

-';'1 "

.. -

:~ ~ ~* ~}~~

~-

-'"

en .- , ~f~
,.dO If!" a
~ ~.Ij,......jllli ~f~ .i9 iI 5
1!S ·l'iIJ X 1 5 f a .... - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -. -.-.- - - - - - .,. - _. - - - - - - - - - - - - - - " .

,_

l.

1.1:',1 - ----- -- --- - - - 'Ii l&K-.:J

l..-.· .If: -- ----- - ••• - ••••

~~~ .. ~~~.~~-.- .........•••........ - ~~~---------------------------------------------

k"l
I'
r I ~-"i;;;...J

."', 'i~~ 'i"
,~ ..
~[i 1~ . ." 0.0

_j

~l I

."

• _ •••••••••••••••••••••••.• - •••• -. - .•• -. -. - -. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..... • • • kro

.111'

11111111i

IIII

IIIII

1,~: ,," ",.- ... ,

". " ''',"I

,"' ,. .~,

I'I.,.JI.-.

1i'~"",S -----------1 l~ r'Illf! ------1

"~'-

,"' .. ">, ....

I

.' I

"

)

• ... •• "-!II

~ nrI',r;: - ,----- -.---- - -I

i!!

r- ~8~.------~~~ ............ --i~~::::~::~::::::::~~ .... ~i=~:::::~i=::i$::::::~~~::.,::::::~::~~~;:::::===u~

t:======~,~============t:~~~~~~~===='~--~j:=============:'~~= -t@~~----~~~l---.~.

64

I ~--~7~T •••••• r •••••••••• ~ •• ~-.-. -----------------------------------------.----

, .....

~--------------------------------~--~·+_1~~;1.~"r_~··~";~" ---- __ ~~------~--------------~~------------ __

1----~A-_'l·'Hll'''''---------+_----_i·Ii.. ~"rM 1'S""'Iiii 111 11' .+. .' ••• 0:: .,., .0:,." "., .. .,. -'I

-'-ie "",_'i "'l' "..... ,,"i ., _ _ 14'"'1!<11~L;'S'-'5 .' .~ ,~ .~ ,~" . ~.., . -,

,,~ ._ .. '~117 n "~7 .~. ~ " I "~no ____.15i_:·I:~?!f+_:~.Cf""...J

"[.1 - ... - --

;- ,

~,

""II. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.:_

.,.; " .••••..•••••..••••.•..••••.•..•••...••••..•. - - - - - - - - - - - - - - - _ .•. - .• - - ...••••..••••••••••••.••••••••••.••• - " I, ,

'0./ - .-

d 139 Fr:. F6if~
rtk'l1
-, ."""'"
'*" F,>< •• ---P-'-- ---- - -.--- - - -.-- - -,--- -- - - .--- - - ---- - ----

s_!. ~~ ~= _.JI_ .: _' ':5~ ~

I~::m'l

L

~,

~,

••

'-I

~'

,ill!

- ,-

..

At;

C"muj11D

oIi'-

,~

IBrn7

CiA

Cm:JpliI) ~ ,~

{Ill

,---, J___J

:t::=:~:::::_n:_J!"':_"1l:_O:_ -:1f:_i1 :_ -::-'!''':r -::_ -:=-_ -_~===""='====:::il'=='=Sl ==1=' =:g:' =~_~7~~-r5-'~_~-S-,,,.._==11 ===_'l':"'___; __ jI!~~_!i -_ -_ -_ -_!!i=_-~,,:~==~cl~~~~~~~~~~~~~"""]..II!!11

'frnniI ~~ R~~J... ~

P'lunk rJ1azz'

F~e.! i'b p' _ =:;; J.

1'1:.(;,

'*" A'~"'£ _

I~

~+::::~~~~+======~."n~~~~~=l~~.i·~!=l4~~~~~=--~--1~~~r ==--~-r--~--~--~---&O----~ ""tl::::====··· .. ===~i'_ .. ==t=::'_~I.~::'~:::'=·=====···="'==·~-~·~_-_'W==1 __ ,,;,::.F~I::!~~Z:."!-_·;'2_1 __ 1D_. __ .. ~: 2_' __ !_' __ .~_. _1~ 1111 1~"---'I1l1 t~-------I

,_

'_ ,"I

r:-r

-

"~'!ii _"

'- ~_' __ : __ =1~~=~·.~_·_· __ ~~ · __ ~ '~·~ __ ~~:1~~~ ~ 7_·_.O -a=:r_5--1~~~i~_,1~;~~5----~

.. :;, ,",- ::±::

~-=---------------n~'-4--~------_

e

~

o!I:~~

~# .. ~ :~ ~~, '" ;1# *' ... ~ ~t_ lit ~ :!:
.. :;;* ~ ,~ ,II: .. ..
'!"'" 'T"" :r
._~:
1 I I
·1 .. ,u. .n " '91 e. ~ 9 '9 '9 ~
,,~ d," ,. I _<'1.. _"Ill ~:2i--1"': "'.., ... ! .w
1'i- ""~ .' "'~ I ,,~ '~~ .~
'Ill I
~2 ~ e.

f~.-· :ti:~ tJ>ro

r= liii

I

F-----.,,------,,-------y--I----'!I:4'"·~ n 'i, 1~ ,Ii " ~~,

ll------'Il!.,::r---~-:,~i,----------------.fi_-----------------_fr' _=__=__=__=__=__=__=__=__=__=_~'._~~_'~ __ '~'!_~- -=--=--=-~~~;~-::-"'-i1_,,-=-~,~I~------~~~'--~-.---------~----~.:..'-_-I.t'_-.f¥I-_-_-_-_-.;,,-I;~!'l_-_-Ft_~-~~------l!'-~--------.l__l

II ~ I J ,;:.,

11------Is.-4- ~ -----:-----'I~"'5_._. ~"-~~:5-"- -1.:;} ,I .15-o~~-------iIia!__I_---~~---..Q "--c::-e--""-.J

~ ~_' ~~ """~ -_~_1~~, ~1~~~'1~J,~:~ -±~~I.·~!H'~~~,-~--~'~';'·~~.;~~~:'--------l

~ ,~

- 'r-

:{I ... -,---,-,- -,--,--,- - ---,-,- - --,

··6.

q t1 ~ I 'Ii 1'29
:a Il ~I a '12 l4f-:.15
is n
.. ","~"",,,," -.

''i'!., •••••••••••••••••••• - - - - - - - - - - - - - •• - - ,- •••• - ••••••••• , 1",,-

*.----...'fIi' -:"""- ,~

n..rn.'- - - - - - - - ...

12 1:3

:.lauIC'r i Fr, Ili moe'

1IJ'~IJjA D:n:JaJl/A ",~m9 B m9lAbo AU~II

mIl

iL). rI1.:aj I ~

.~ ---------- _--------------

, ... ","""

~------------------,_------------~_.----------~-----------41~, ----------r--------------- ~~'

~========~========~======~;====ir======~~====~·~-~'1~1~~~!:=--~==----~~It?

;!i :=j

midIdJ

D\;mlm Crnll

fJlI

"i\a Ira _ ..

- - - ~ - . - - - - - - -

.............. "''''!

kil -

-

~-..,..- - 1S--<u

.-

:,\'III!d~I:llI'ir S~'ifi~I" ,.. :I:IifiCf: .•. ,'1)

c. n~ I I DlUilIj'UE

EI3~,ll

U E9,1111

cesu ,'l,.IJ~11

.'

"~i-\h;,

I~"'-"

-1-- ---I

.

,.. ,. .

,

~~I-------------·-·-----------------------~

""~...,-

I 1

,

...

I.,· ''l' I ',,"

'!I'

~ ~~~' __ ~~ ~lnJ LI __ ' ~,~~ ~ n~ ~I~~I_' ~~~~ 6

-

',.'

CB:~II D9:!111 A.b'l "IJ~ I U 1:.9 II IIUn tClJ~,11 iN. .. j i ,\,U

. 'L_
'"'" !'\~''"'' ,. J-H iI!'t
",,' '~' I r '. .. ... ., r I .'\:1. ..
a ", " " I ~ "
- ~ " ~ ~ T ~. " "
,. ~- s I

'" .. I .'

• I '

~'

IN:;;,! I B~IJ, '-I ilU D9 11 A~I~ CU'~ II I"..~t' i 8,,1 'i ICl~~ II
~a-~~" """ " ~
!. "
.., :.~ ,4!i ;'1
-,.. "'" * r * ~ ,..- ~ * 'i!!" •
- ~
,;, l JI. ~ I .. -I
' , . ,., e ,. OJ, ' .. I' , '" ..
3 .. ,_ ., _I~ .. I "" "
:II: -..- 09#11 1--\ 13 C'U '+11 8)",11 Oil CLil-ll
~"iIII.. -f ~\t '. .. ~~, ~, ... , 'l!: ,of •
:iii .. ,~ ~ ~.'i'i'= ,. •
- ;~ 'I
"'~'i "~--t
I ... ~ ~ '-7"" =r ''''''''7" ~ *, ' .. ' .'
.;;
,A ... ~~-----'12 a
- IIii'I 1~ 6i
I ,ob! UI ~'1 :1
~ 5-5 " ,0 !l " a 8
t!! 111 1:2 '7 j"'1 2 1'lI9~11 J\~ Il CU~II r:9i-11 ~~u CIl~11
, "-.
~P-th!i!' ~~ - ~~.'-'-I"""'--
I r .- - , 1--1 ~ '* ",,' !!!!!,
J J
-- .-. ,", "' , -" I
S .. .. - " ., ~ L ~ I
.~ '", 1- .. .. 71

D i.

. ~:::II

'-J-

!)'J'II

en"lll

E9''' II

OO~II

E9~! I ,.. B J3 Cl3'~J I ;,\~
~ .. ~ L ~ h .• :!:; ~l::
II
w _""_j ... I .. s r
;:, -~
... .. ... 15
I ,<, ., I '" ~ 2J
I .1 ~!t
X~112 ft' I~. 0 1_,,- . .. ; ... • -I I,

I-

...

..

3

-

-.J

("13 11

~.,...,'-

. .

CIJ~1l

1':1 :11

[).I)laj IE ~~

1}9 n

IJ

If -

.........

I

••

I" nJ-o.('- - - - --

II

III ~

,"" '" ~ .

,,. II .. ,

,",

Dmaj-IE

-

,9.

.~

'!P'

1<1 flml- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••

--

I I I

I~ ~ .~ I

L- ~~----~--------nB-------L-------~y~I------~I----~~e~----~------~~~----~--"-----e.~·· _____j

..

..,

72

EB""II

EI .11

..

~~r,

,

.,:.

~"i .. !. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - _ - -

--------------4

I

'" _" ,,,.. '" J

~ · ~In~----~----~--~~~----~--------~~~.-----LI _. ~ij----~.~~-L----------~.~~--- IB__j

..

. 1 ..

., I

14~- -~6J '1
, ."
[II
I) !I.! E~II
7:1 A • I "

,,"' II • I I J

----~·~·-D_II----------~~r-+-I----~--~---~ ]

Amll

I b!l17

H,I

.1H

.•.
l- ," .• ~. ... ~ 1
,~ II
.~ I) 13; II
,~
~ -!!:: .....
- 'if=
-"
I::::;.tr'_:
p.;. l L I '""', ~'
__ ,
,,. ,~"C
I
."" ... ,", " I "
l( .::. " I t~::::====!===::::==t:::::==~~====~:tt:::::::!::======'~i_l:"::----~-~-~~-'~"'~~~g~~o~-.---=~--~~----~

.~ '", '"

,..1

I

._ -,

" .-

",

--~------~·"3'~------~&__1

Er~ I J

'''-''

B~JM~ f'air !:Inl
Db .-: '" II n :5 Db
~I~" ..... 1
!l'..t.
-.
'" I '* I .. I .w- I ,-...II!!
e ." '"
:I) ill' ~- I
.. ., " " j _, ... ~
,~, " '" . .. II i'rom - ilmlher Rep;m = iNca!7IW~~'

A, IRem!a_=_:/~ 'VOIU [Made'

810.,',!'1) ""~

,. .6, o:II1'J~

~.,L·=",,'

[lJi
~~IIIlJ.J7 A~m:~1m Eb rua] % BiD FIG
,,It'iJ Z~S~~ ____________ ~ ••• ~_.r ... ~
i!: ~i,~~. ,~~ luw
,,,", .. ,-
II!' """
lit! I
L-J-
....... r< ~ ..
Iii" I ,.-~ noll .~ ,. II II
.. .. .- I T'll ... , II
111:1 .... n . ,'

.!Iii

'-."

~

Hi'\. : ~1.L\ilo Com em
,-_ &- .. ,~(&- .~
... iiI'- ~ ....... ~-.

+='1"'" ;=

-

-

_._. ~_ r

~--------------~~1~' --------~·~q~~-~··· ... ~_4'<~~-----~~ID ~~------,_--_;·fl~n ~I----------;·i'~~,,~

.n, "~ .~ .r.. ."., - '" "-la '",oL12-'Ai1l I 't~ ::-

mJl

i[II

('ilB,

.... -~-

- ..

I

74

o 19ii. '~'97S 1\'I!.,Jl,:<iiO l'lUSIC 1n.:lmlit_~1 Co,pyligh1 $Euired A Ri!ii'~ 1=!.!l"5EIr,'E\IIlI

Cim7

em OIl1.ffi,

-~.

(;7

Fm()

~.

-""';1

ItJ - - _, ~ - ~ ._ - - _, - '" - .• .., ...

__________________ ••• & •• L ,

..

...... ". '"" _-

---i!i2Z!---_---:2'I>"---" ..... ~,.,_"' .. '-.-. i1i1i!zo·.·:l.-- ---f9i'9 .. 2Q 1 ~I 1S'1'i 1_"& -I-!;;, '!Ii,

. .':;,.:.'iiil~-+--_11f2!-.1.9'~'--~--'l-II~=~--~------11

~ i-------~----------~---------r----------~·a_--_1I'- 1~i-,·r_~~.a-------~;?~----~

L~ r _ - fl ." .

IE mlji

811 A lB·

~, .. .,

L

r. - Ii i! Drlill q

('niL I

~-----+----------~--~--~,-~-----~~-t~~~----------I:- "~ -----~--------- .. rll -------~-~~

M' _j_

<I,

E> ~~i.\'!Jr.l!lID emi E rn.1PIB~ A.~b (n~lB~ V G7
!';: ~ ,-.. ~ ~
~ '. ,,", .,;, .t. I l"'3_
, . . =j
~ ,.
~-==-"
11'1 ,if> ~ •• - - - - - - - - - - - - - - - - - --. - _. -- - - _. - - - - - - - - - - ~
.nr.ru) ~liH.
" .. "' ...
- ~ II ~ . "",5 ~ I ,. _I
JI ~ ~ _I
I .. .. a .. _I 8.1D ell]] Ci'ii/8

Cml!/B

9:

GmJ B~IC 'ellil r'l. ~dl frl11 Gm? A~'6

., - """-
.' .. -
'Or . ...._____...' ,.,

L.,

...

[]I

G.1J Cm1

'~m7

A,

I ----------------------- •••••••••• ~~~&~-------------------------------

~A ..-~.,~

".-,

l-::l

~I

JilaJ} grlll_

..... -~ ......

Un2 119 ~ 'J;!

--.

,n,

"'.,.,

'" _i

~----------------------~~'~-

a ",,:(II

.'~

_I I

em?

GIII7

Cm1

, . ~'ntJj7

I L! .... - _ ...... - _ ... _ .. ' ..... - _ .. ~ .... - - _, .. _,_ ... - _ ........ , .. - - - '1i

~.

~l

E~muj7

_0!!:1_- --=-=--- ,.'

,o'll -------,'"',.

~

-- I

I

.

~~~------~----~1~--~j~;n----~111~"--~~1iB

~ '-"

~'I1:1 -'~U: i ~'~'
.....
<;»
D~ E~:rn;JJp I)
........, !!:' -~ .Q.
,~,".- --,.o .• ,
1"11,; ill ::iiI'---fII: ~
I I ~ , ...... Hm;lij"l :!:

.,.,.

D

I

.

I

l('il'l'll •••• - - ---~

In.rirrc:,, •••• - •• --.- oj

... ,," ...
,~.
... " ... - ~I"_ ,J .",
... 9 ~, ili~ ."

.,. .;:r

----.~

"' ,

PUp

--== -_

:--.~-.

I

-

'r'll" ------------------ -.~ 'r~Il·,rr~----------·--------. i /,jMJ ------------- •••••• -~ '~trillJ; ----.~",

- - .-- -.-.---- - -'--1

Q]

em

:~

'""

'!!."'--.

,,,",,-. - F'

'.

-.

..,"

_.

1 .. 1 ntis -.------- - - - --- - - - -. •• •••• '~t riT.g - -.---- - --

..... -.--.-------~

~::~~~~~~-::::::::==~==::::~~ .. 02~:::~j·~··-::=:::::::::::~~::::::::::::::~~~::::~~~~~~.~"::::::::::::.~~.~

.~ T " ..... ~.,._."- ,~~,.

••• ~.. I, ,,. •. 4 ,,-~ .• ;;-....- .,

r--- ~~~·'--------.,,--.~'~~-- ........ ----~I~-n.-.--~------ .... ---fi-.--~~~-----~-------------- ........ -=----------~

11.2_,1

... -

G

em'l'

I) , . 6:-iJdl

F?7/.

CD.

Gm7

Riil P -I

·',IIVer I "eop,_e,

001

:t I

ft, .. '," '" "" ",

"If' I _""~ _'-' ~~ ,~".'

t'iA,t:::=======t:I':::::::::::::::±::===~~'~~~====~~~::::::::=J~t~~"='~_~''=====-~~,,~~5~:::: ,~ ~

!'Ii .'~ ~ ,.' 5;,..-{j ,..----'&-~,;'3 "~r__.---!

.,.. .. jilL ~ -i!!: ;i!!: _f" ~ Li"'"'T"'1 [j_: :~~. ,,,. ..
,,...~
, .
- -- -I
-
, J-'-
I ~
n, ,,., .. ... ' 9 i1 ; ,,. " ,"' ..
~ . , 5 _C Jill' . "
.. ., "' '" , "l' '." I~ rI! ~, Jill 'I' ~, ... .,
~ ~ -, ' ~, ,~ -'" " JIll· . i!: .. .;[II. .. '. _.~ A ~ .
F0- r
..
• .J,.
... "'1 -'" 9 .,. ..
,"' .. .. _ .. ,"'
'" _', ~ is " i' i 5 s I
'" 5 , .. ... , .. I

I!l
~ ~ r: It _~
.. .A, I ~ -.
l=. ..
i ..
I;'" be ~
"1
,,. ,,. .. .. ~I-S! ... ~
-a ~, .. ,~ II
'" ., ~ ~ "i '1 5 5
.. ' "" " '"
5--!!l. l'

7

'"]-':1.,...------.

.. ' ..

II:

if

5~i'- ------------~

N.C' F G "
.'1
... ~ ,& J~
'of"- fL I
... t,; •
,. .. ..
_..
'!li .. ~' 'J IB'
, I j ,
''1 l' !i~!5> :~ 2 = 6 'Ii
" " E « ..
" ~ !!i Iii IJ-a !} ,~, ~ '.

~ ,~.I

'"' ,p

,,. .. ,

". ,,.

'... ,.;;,

"I

_cO'

" Ii

I '...,

."

J

.. "

",

.. "

.'

I ..

.tL 1L

1'. '",

.

I

xc

'II!' "

'. '~

"",J

I ,~.

,,", ," ,. ~, [I II ii '"
.e ,0 ... . I -I
.. .. Y' ; 7- l' ~-----1~
.' ~t ;. j_ I

I

~--~~~~------~;--~5---------------------- __ ------_,------~1--~1-------~r~~I~----------~

L-----·------------~----------~5~~~,~, ~~--~-~~------~------=---------------------------~-J

N.C.

.. ...

, .. '

'" " ..

1', ' ..

,. ,., .. t, _ ..

~--~--+----,~---~---~--~~.~------~~'.~!~~------------~

,. ,",'

-

9 9' iii S " i ,., .. .. ."
I ,;1 , " "" " or
", .. '" '. ,." " I K ,~ .. "
-, -,- ,,- ~- :2~2 - ____l_,9-&- ~ --
----
1- 2_ !)~ FOo
N.t, - u
l!t '* ~, ... ~ ~ ~, ,_. ,~ !!!!, r=
'!"'" F"
r-ii"'- ~!~
I~ !
I
" .. , ;.____; -----9'-- -9 11-' -1----
"' '"~ .,. ," E 11
iii ',ii 7" 1! iii Ii
:l'_'" ~ .. 5 5 f 6 is
5-150 """'5-05 3-'l!
[ID G~
::; 'l!: !: ,& ~. :e
,~ ~ , .... ,;iiI
:iF--!!- -r T
..
.. ... ," .. .Ql----t" ,", '"
-,,- "'_ I '" &--,6----1
s I .. '"
", ~, '~ I '~ 'W, ~, ~ I .. ~ f!: ~ oA :t: .'
- ~ ,,,",
~.p~ '1-
-,III _ .
. .- ifl ;9.-----.8 'f8 n 8 B
Fi,
~ ;ij~ ~,
ill- -s- 'EI , _" ~ ~ - .. Fll
A, ~ ~ !!:: ~ .. A !i!l- ~ ,:!;
'\'"""
!)1S£
-,~' .- ~~- , ---1J~-
,
II!!!' ! i

----i'~il 6 ii' ia ~e '1' :i! ,ii! a,
III.'! I Fa, §
III iii I!i " i& 'i '5 5 15, -i&--
~ . 'l w 4

1'[.., J~~""D
#' 'j!' ~ ~ :I!. ;~ ,~ .A l!:; .!;;
.. - ,11
~. • _". '--'
i!!! !II !!!!" '''','
~' iI' ~ '~i!3~'i' ~.-$
'," : j
,~ '. r ," ,'" 8i 13 ,Eo ,0 -&---,
,_ - '. - '.' ., 1---,.,.----'1,0 'If'" a .~~~ ~~~' :==::!:!"~!:~==~IJ=iO::-=tii=m:m tl-=-_:jillt:>!-~_~o,,========~=::=-'==t:o::~,,:":=1=&-,:'f~-':~aE:~ .. :::~::::::::jt~::::::·-::-'I:·&:~·:~~:l=&--:'ll:a::"~~8~. =:__:=::=~., 16-, ~::' ~:::: i II

-~r."··'W "" -~. 'w.~ I ,!! li!1l .~ w~e '1101 j?!

1---"-I:il:-::!.-----------'fI"-------------TII----~~it,g~------185-'--,81 a 31

~~ ~---------------------- ~ ~.~~~-~--------~

1. , -

.J-- .

b

....

"" ' ..

.. ..

.. ,j! .,

,. -

n 'III) I'" -.------'1"1&-'''4''& .. · --8 -------~-----'1=H11J1-· -'11-119h

11---~-----~m~_-~-~·'~·~'~'·~w-'-------~~~~~·~~:,~1G~1~--"~----~~-~,~~~- ~~19~-----------~

t::::::::::::::-~~' ~~~~_~"_-_-~'~~~:::::::::::::~:_~.~_I __ -_-_-_-_-_-_-~+_~'~~::-~:=_ __ :::~~::=:~~'R,:==::::~~::~g=======j

,",

I:X~f1i'n,J.ad
~ *' t! .. ~ -~ l! iii! ~ ,"'" '*' e ~,
,iii '. ... ,iIii, - .' .. - ,..."
. i __ ,.
-II
._-
.. ,,, .. '" in 'ii :8 Oii iii
,.~ ,"B, '.1> .. , ,,. , .... , '"" '" ,", .... , 'q,.:; , .. ..
,~, '.~ ", " .. ~ .. ,. .' .~, " -" "
~, .' _. W' ~ ,~ 81

S,lang

III

Fli'W tiOJ11:

N.C.W)

IC'JE)

ri.'

rl

..

~---~~-~

'~i----

'!:,-a - - - - - - - , !H'.lI'n~" •• ".IIj

rn

c

r~1 ~~ - I!'" II! .......

:;. . .._.----- - -_ ..... - .,. --'"

..

Hmn - --

, '_, ,"~,"

.~--

-

- , - ,\,

'" ,p'. ,. ;

.

if"
" .. . is
~ " • ,f"
. -
... ~ ~, lB)
L ~ ... I -T-~::- .' .' .
"" ~."i!!!.-'.
...
.. "'
,",
.. " g ~1 .,"_ "n_
',," .. ;5' ~, .~
~, ~--------~.~--;----~-_~~'~----~---*--------~----~-----;~--------~~----O-----~~~~I

""

Illb'l <,A.)

x b~ ~~ *' ,,. ~ ,-7, ... Z;~ • ~-a.

w:~ ,--'ilf:~.-::i$;a

'.'

1 I

J

;n,

.~ ,. '"

5, 1~--~--~~~~~~~--~~~'~P------'~&-'~r-~i

O'flt.~',. - ['-i!-'I (.- r:) NC

I

~,

I-~-'----""T"'-r-"~~'~I=-~--'.!-:l------i!:.!_:;:'-"'~· ::!::~.:'9"·',:.-:.!':.:-:."r-'_~_~-l!'i"'.:::::i:"-.,,"--_-~'t'·,,;"':::::::-:'-:'":.-=--=--=-1--=-~-=--=--=--=-:'.-:'-:'-:'-:'-:"-='-=-':.-:'-:'-:'-:'-:'-:'-:'-:'-:'-=--=--=--=--=--=--=' .. -:'-:'-:'-:'-:'~"-;'-:'-:';,,-:'-:'::~ll

1-------------~-----1~'------~~' -----;rT·:~r--;·",.~"----- .~~-----~--------.~__j ~--------------------~----------------------~~1a~~---- __ ~~'~~~~'~~~:----D ~--~ ~

.-

1---------- ------------,--------------------'I-B'''h--TD-'f 1i~iS 't6-+~ '.".... ,,<;

." " ',"" •• I ''''-, ii---'l.fii-'~I\H-.~-___i.~!1__rr_---

1'1 bc-'bo~ _ == 2 ' ('" .. 1- :";l

(E1:;;!9l

''!!i",,", .~

J

1-,

..-.

1---------.-'1:2'-11) 1,ll' ~iDr-1~'="---t'I-.-----_ -----'ilill------

~----------------===----~,"~,-"-i·~~V' ., '.,

--------------------------+-------------~'~

[[][I

.\,lod-eHt :Filillk J ,C

'n:J - _._ -, UII"IIL--- , ;0:;. m

1'\ I r='~i~

,'~

• 1· ..... - •••••••••••••• _ •••• -~

... '

'l;,

u n

..

,ft

'W

II

·PhlJ-·~ ~ ~ll.i:lll=d,. .... !tal«" ~::J.:~:j"hr ...-.::n "'.il<do1l I"'~;,' .: IIi>:ooi

0:

'i1bh.,:a.~ ~ ~.:!,.;:J.j oIL[], ~,: 'ok.oi~. 1i:'lI''olO1 Lm>.7J kI:~_l1il Wk:Ic l-'p~,"'"O'"u"""..,.r,~,,~ !>Il'e"~ .,..,..,IIIK- ,"'~! '~_~. (rlIIo ttr~ ... 1b ~ c,mo l>o.~ ~ 'lIIlIOJJ\jl c.. ""'" ",r.IiIII i:I~ .--=aJ,~~ "Rf~"'OIl~r"" o,id!~k,<,-""t~M'io"

lII.:IIJ", 1Qi(Io'a;p:' """",,;.J ....... .!'>j up ~

.rz.,.,. .hll''''f !l:;c.:I. 'E!,.._",. !L&<_>J;' I

L. __ ~~~ ~L ~ ~ ~

.".

Ifi.r--·---- - ------ - - ----- - - ---- - - --.

I 'ill

''''''''''1!::.- .L"", ~

~.~,

r= ,~,V.#'#~~,

~ ~n~.~~· ~~.~ ~~~I ~~.'~;i'.~ _

1-------------it-~~--··---'l_~f::·-~-~~--I--------'i'~~;~I--;'~1'i12;---"---"Il,."-------~'1 -1

~-------------------+--~==~~~~--------------~.~~. ------~~

-;_j_1.1i:i - -,--,----- ------------- - - - --- - - -- -- -- -- ...

1----'

1"'- I~I l~

~--------------------------------~---4"~~'----~~---------r-------!ll .. ~,6 I~.' 1~1~

I- 11;41_ _"ilt .... _"" , .... ,., .::: ,..,--,

, .. -' " ",

.. ,

..

I~"'?i! ,'" .. .., ... '. ' ... III ... · •••••••••

LIIiWl.'!Jl'< :. ~ii.·_

-~.~~"" I~

I 'lI!!"

I!O'@ IhrnL- - ..,j

I----------.-".-.~.-. ---' ,., l' '1-'" uu ." ..

"'I -~--------- -

P'

-"', -

r----------------------~~'i·,,~'··'~'~~--~------_t!_~~~~I~"·~'''~~· --~ .. '~~.,~'~~ .. _r--------_=~--~--------------~~~.'.~'.-~~

~----------------------~~'~~~~'~~·--~lr-------------------~---"'-'-----·--'~:~--~~ifr'-----=-----~~~;·:,~ ':~: .. ' ';:~-,I

t I -I

t. .. 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.,

.__ . -. "-~-,;;

j ~.

~J........, rJ- .---J-

.1 ~

tl'.lm. -

~----~~~-I~----~~~.~'-'==~~~~~~;;::~~~~~~~~~~~-.~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~

t:============4'-'i6~~~'S:~16S:' =iti66=~''', ~~, ii~=fi'''''~'i= ... ~, .. ~ .. ==l(;:'r--.t::'H1i~;2~::1l-~. :=_....--- iOI '"':: _~.p

1$ • - - - - - -

iI-!.jfJ1l ". • ••••• ~

[[1)

.. -/R.r<.I.:;o:>p ~ (<!Chl~1

I'~ ... b ,~,

... _---------_._----------------,

---

H

--.

.. '

-- -J-

.,.,

101

.. 1c:n.....;6---·- ----- -.---- - - ----.- -- .---- - -- --- - --- - - ----- - - - -- - - -.

t---=~"",,";'~4V""""'.;;..v ................. -#~- .. -v ...

.--

""""

.. ":1:::

IiC

,

r

-=

-

tr-r

-

~#~~#~#~~"~~'~~'V~~~~~-~~'~'~

~------~---------------------------------,rii~~-·~· ----41~'~~~~-.~~----~1~ - 1~--~~~----~ ~----~·W·+·""~--------------------------~~~~~~~~I~~~~_~~d~~~._~--~-1~~--~l~7----~: ~~~~ 1

... "'"

... tl31'"'-""' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - .- - - - - - - - - - - - - -.

I" L. - - - . - - - ..

t_·· y ~I

HIITl1. -.-.---.-.

·H"""~,,,,,,~,_....j ~ 1>--';"", Ib,,~:.!l ~ elf "'" G,. iJ] III.<! J!, '''''~ rtih

,;or 1I1!Il<~ r~. ""'"' ;;bl' L~L·Iurrr, ..... ', ~ -:I~ le .... <,( ~ !-:;;;>S .L""_:lI.

'I!' I' Ill< II"1ik) ~ ( .. "ki< flill I.>oJLl.dot ""' '"'"' Ok !I~ i ,<I,

....,~~-.3 -~...-"""'''''_'

n

-

.f!ll __ __ .. ,

.. r IIl..ml> ••

_ ,....,.....-... •• 3\¥J - -,----,--,- ----- - ----,- -.,

./1 al~! 1".-' ,:~~-- -1"--'~

~1~

I ''''''j!!f' .,__.._. ,_"

~f 1~1

I

I

~~._",_ ..

tl

• n. • ,."

-tile~~1i--

!

' •.. .. ,

~ ........ ~------ .. ------~

I

.n

'_j_,

.'~

I

II

\. ~ oJ1fI ... , 10.... ~.~ ~ 11'i"!,.'k,. u-i ~ibI.oiI"'J: ItJ<"Oi.ft9 ...., ');lim'.""""

T .... lIf1 "' ... ~ . .11111""'i , """"', ~ ... :"

"""'I ht:)rlj' "' .. ''''''inoo' ""' r--..1\JIn~< ."'~ Ib!;; ......... "" .. ., ""'i-

• •• 'iII.~,... It.< pi L,c:..; !:7r ~ - eo. INdo, _1;. ..",_..,. om till""" \oJ"lI " 113

~ r ,...-;i illliI!J ~IlI!>!o _~!tiI:~. t.d;> ,,",Lillib:' "u~1ii..EI.l ~

"&" e. ...... ~I("i!r-,Il'E',l

F..9 ......... }--.

:-m

It! _ .... ~_~

- ._ ..-. ..

.bl ;-;(1

~)-..

{-[--',J J i.;l

F'"'. ~~~""¥ ..... "~-# ... -#:.~? .. ~.""~~':?,..;'''''##""##,,,,,,,,,.;.!!!o. -..

1----------------~·~·~·~~~----~1R_------~+_~_,r_---------------------->r--------~1~1a~----_¥~------~~--_,

.~.

OIL -

----::!!;

t ."-r-f--j

''''i!I~'it,"~

..-.... ~~J--~11~, ----~4~~

~,,""V'''''-A;''''''''''' .. 'iIoV~''''''v .. '' .. ~_IIi<_ ......... 4

m

II'.Hi';:' ml!

('1'1 :Ij9

,. I

.'

.....

..1 ..... '. '..,I

........ -

u·-----r ------ '~-

4<'1' I" \' 1.:'1 ><:lrr«

fn ,~ i"""" .'l~""

"' ...
Ci ~:;\n03rd)
'~ J ; ~J
~* ~ l 1
~~i! 'i-=- ,_J, ~ ~
,"
~~
"
I T' f . 'I'" " -, g 'L- I '''A
~ AF
2' ,? " "
5,
.~, ,il '" ~, ,,. no 2
"'I; ~, .. e i ~ (II(: Dtei ,H!"1r:, ,\L3 F.6
.1 J r.iI
1 ~,J J"J J ~J J A !Oo "'"
:!: :!: *' ...
~~ """, .&" 'F" F
~ .... " ' ,~. r:
I I 'G" -. ·1 :> ~, fi --=
- --
..::;.I ,""""V .. \o,;"~",\~"",~~v"",,
-"'I 5 ~ 11 1111 .4Si 16-:=1
'r"~3 I i:
::<: s ~ I,St I)'f!it
:8 ~~~~~l

; t"""",, i", d~ !rd ,"" "" 'Iv .... "',

'N:i!Ii&; ::.;1..-.; l"if. -.,r. ~~ " !t rh- 1111 ,vii.o:....,. &- MIl r ,ct . , ~ ,~

.11 ~"'!li~ I"""~ rf~~ .. II' "",I ~ 11'1< III

F~ B ~ F. i~9
.:i'< ,~J I':'i
: - '" b~i:;:: ::~~
t:~~ ~,~ I .,.. * .. ~; .. " :~~ Ii'
JE ,~ ,,... . " ,_ II ... -_
f-~~~~ .
,l,.
vf r it !: ;,., ~ '-J~ J r 'Il"
~
\;! "" >
,~ '" ,""
l :;l 1~ ",~, •• '> 'lit
1!!' ","' 1.1,,1 'v ,~ ::i'
f,"" .. :1" Or----.:.- n
,'., ~, ~, (1J?i'I1'~' 1J" r,t,,:< )

r,. t:';

;;l>' _

:;,.,

Il If

~--------------·~---4~-----------%~=------------9."------------~-'Mne'--------~-~--,-----·~II

~

$1(11 . .-' IljiJ ...:,1(, !nJb!l! J .';!6

Gmi

em

r

I'm

em7

E~II

~" .

. ... - - ----_ ... _ ... _ ... _ .. --.,

...• ..--

<1', ."

-

~I

I

, ,.

'---. ------'

Gm7

em

Fmil

.

-

'"

I

"'

'~

..

F. maj9 B E1mll b· .. Jd2 rna]7,'"' '1 G~ 7 Omil
• > .............,
,,.
I·~:r:lio_-_ ," I!!'",-,.
- d
,- I r
I;....._l_
~
~ " ~,,- _I. .- S
~. ,0' J "
" .. .. C) 1 '!I$il' I.IIUUi!.TTO '-'US C

1R1em~rlon I Covingl'1l ~ FtghI5. ~ed

JA

Gm7

Gmll

15

I a;

: I

1[Q]

em'

(j7"'-1....l,

Iwrr

I

1-----------.-:JJ---~:::9______.r'------- -----.:15, '1'1

~------------' ---~"---·-~~rli'------_;1~5--------_rI--

Gm7

Cml l

T----~rT.- •••••••••• ._._._ .. ,

s. '

.... t. ..

~.'

,_

,.1'

, .

t-:==~====~l~';!=====f[ ~I~~"::_=-=-=-=~~',~Iii~_=~~=-:-=-=-=-:-:-=----;J-'----- -------ili2L" .. ,n .,,,

... 17 -- n It~la '''.' 1£1 . , , - 1l,111' .. II

r-------===::::=::::::::==j:::::::=::::::==::==::t-==::::::::::::::==::::::::====:::::~~*~~·~~

• ' .. II

mll

Fm~ I

Gm1

Gmi

Cm1

em]

, a

B~m1

Oml

em1

.

+-

_,,,,_

. I [

II

I

,~

"" I" 'l '" ... _" j

I _, ... .,_ ~ __ · __ ~ -'- .- ~ ",_.I.L- -~ ,1 ...... L·---_----_- ~_~._~ _ __,".

89

C~ I'~·

&'<"l- -. - - - - - - - - - - - - -. - •

,~

.,-

is.tl-- -.-,

• ililfD

~:~

~.

~-

I!II"

l

J~'

-1.- ....

-,

..

. ~ ..

1'-"

.-. "~

.. , i'I

E~ll

.'--1-

'--'::;1 I ....... 1

. -------------------------~

-,

fI,·.

-:

,"

• .• .m .. ~

'-----~----------~~

~!~------~~----_4-.--------------

Am :5

Gml"~ 8m"" i!m1 FIll rUG E~/f ruE
~, ~ r-i= ~
-"j ,!!!''''''''-'x-
,iiIiI-
.., .. .'
._ ~I

--' '>!!!"-' .....

/.:r rei,,!!, - ....

~--------------~~"------------I~T_~------~--------+_I-----------~~·------------r~~------~i~---·~~·~Xr. ~~~:.----~I

t::::::;,.;:::::::::_le:.:.-·:_,-.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.t,"! "'::::::::!::::~'"~':::t-:~"i-":::~;':;!-"'-'- :::':':':':':'~i'''=--EJ.-·:::::l:::a.'''= _- _- _- _- _- _- _- _- -1- ... ~:::::~~~~~:_-8 ~"_-. j:

Grn7 G[~i'KC

Ell ,i.\m'}F 'CiI)

...... .,....,,...,,,

Gm.1

--

..,

D.m.:lj9 Cm7

~m;

Bm1 ,0"

,;>0

-'lJ'-

,

t::~~~":::!:~::::::::::::::~~~::::::::::i=:~::~::::::::~::j:i=::~'~~::::::~'~~:'::::::::::'::~:j~~~n~_~

~.~ .. , . .~ ,.. '" ~. ;a~..J

-

Froop,'G &1-,',,--, ~bo{f JD.,Ii[; OD :;.. Om' (im1K:'
~ 1- ..
,- .. ~ J ~ ;::: ;;.0 . :::::1 - .
_.,.;
.'
'= I i~ 1 ...... J-'
{",j nJT.'i:-~
,,, ". ~ .. , & .. ~ a--a- "'.
~ .", (II i~' _"l~, 2- -'!I. I ~, ~
., ..... .. ,", .1- '" -g, -
~. Ell

GILl.?

[) maj9 mi

fmll

-.

~I

I

~---------~'~-=~i--------~---~-~--rl~~_---~----~--------'~-- __ -----------------------F----------------------~~~ r---,~~--~&~-------_m-,.e~I------~wr~y-.~~~~~. ---~~.---------~-c~----~-"---=----~--~-~--~I--a-------~~-~~'~----~~

r-------~--------'~--------~~----------~~--------~,13~~--~~.~,----~,~r,----~~~------~------------~J ~----~~------------------~-------------,~~~~~------------~r_----~~--------------~----J

@l

em j') Iomn5

m7

8ml

.-F

....

I

,.

.... ,,_ _j ... _"'~. ,,_1l_ . • ,1i.JI_

1---_____ '.-, '" ,.e, I • "-~. I!. - ,m. _" ,n '" I ..

'- ~::::::~:::!,.!. _·_--.-=~I:::.~r=.:.:::.:.:".:::~:.:_:._::::::.::_:._::.~t.::~~~~--l!"u_--_-~.:__:; .. -:-.f .. -----~~.:-----~-.:---J-.--.:-------~~-----Itii;::::.-=--.--~-,- ...

Gm1T

-

'_',.'.

I

... ' .. "

..

A'

.., .

Ell

m·1I ~~.

Teen'~ownl

001

CI,

I

-,

. ., , .. "

r~~·r~------------------.r----~~~i~--------------------------~--~~.---------------------,

'" ,i> ..... '.' ',," ,"

'Fi',:;

I I S

1=1

1~1

.' '''':' -c'l:-~

f

~--------~----------~'~~---4~~~·"'~~~" -~--·--~~--~~·9~~_,--~~--~~----~~--~~~~~----------------~1

,." '"-.I) (1- -L. 5·.-:1::- -----.lj__ II--tl,.~'--il- "__:___'~,---I";--------11

~ ~'_'~~c-~~-' __ ~-_~ __ - ~-l~ ' __ ~ __ ~- ~ ~ _J

",,,-, -,

I~

,

,""-

~j

Fn

t~1

, 1

C1J

,;--.,
1:1-;1 l~il
7--1-\51 113 1(1
e
... '1.,1 J
,
,---
"
" 8\.,----. CB

l

~~~i----~----~1~----======~

DB

en

""111 z •• ~ _ ... - - - - - ...

-__, .

I~

.,' ,. "'-

-r;bd

~===:':':':':'-:_-:_-:_~~-_:_~_=_-_-:_-_-==~~~~~~~~::~~~-'I- ... ~ ... -_~H_-"" _'i1n_ilii __ ·'I!~. :JII~_-~_ -_5;~-_-_-i_aJ.,-. --5-:~' --""""--"'-t:-S---=::::I---'

1-----::-.,--_7"""'.._-~.-31.~-------------------------...J+-~------_-_-:.-_~_~_~-' _ _:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_il-_-_-_-i~ .. ~~~:.E:~~~_3_' __ J_<i-_"i'_"-=1" -s3---J

FJ

m

,... A:~~i!'i- ~ ... __ .. _ ,.

1-'

I

1---2

~::::~==~~~==~n~====::::::::t:I~~=4~~~~~~!:~:~:':!:~:~:-~::~::'~========:Tf::-::~:'::~:':,~~---------~

L. ~. ~ ;., -~- .. --!i~------I

.. ~"

I~

"

..

- .~

'.

Pl:3

. " - ._

'1==1

I

~ ~~ ¥

.•

T

013 ~-

CLl

AU

FIJ

DU

I~

" e "7 I

~ _"~~·~~'-r·S __ ~·~&-~fi __ ~_· __ -+ __ ~~_~ I

~---------~------~---~--S

I

....

All

....

C~1J

'" ."i!."'""~~

'i~ .'.~~

.. ....

., . ..

--

_ T

~I

I-----------l:ll;-' ~_4_- -101" 1& ----.le-:~ t ~~ s :~,..,..,..?'" -!; .,. "

1 J"7"

~ ~~ ~ _L ~ ~

'i'I"

* . ..,__'"

~'

r----~:~,-~.e-.~-----------1!~----~-=-=-=-=-=-=~~~.~-~~:~- .. =-~~~'~"."=_=~~·::~·~~~.~·.~l~-:~~.·::!~·::·nt::::::::::::~.~:!::~:~::.:::~~~:~:~

~---------~~-~--~!~---------~~------

r\ 13 ~v"v .. ·

.-. _' ':ii:i'!!'

I I

_~I ~

I'

I

,,.

I.

._

IIII IIII

I