You are on page 1of 4

Ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο

Ήταν Παραμονή Χριστουγέννων και ο Τίνκερ, το σκιουράκι,


φορώντας τα πιο ζεστά του ρούχα, χουζούρευε στο σπιτάκι του,
μέσα στη μεγάη !εανι"ιά# $οιτούσε μια απ% τις εικ%νες του
!ι!ίου του# &'χ (& αναστένα)ε κείνοντας το !ι!ίο#
*κείνη τη στιγμή περνούσε απέ)ω χοροπη"ώντας η κυρία
$ουνείτσα, και άκουσε τον Τίνκερ ν+ αναστενάζει# , κυρία
$ουνείτσα συμπα-ούσε τον Τίνκερ και ή)ερε %τι συνή-ως
ήταν πού χαρούμενος# Της φάνηκε οιπ%ν παρά)ενο, που τον
άκουσε ν+ αναστενάζει#
&Τι σου συμ!αίνει, Τίνκερ.& τον ρώτησε με γυκιά φωνή#
/ Τίνκερ έ!γαε το κεφαάκι του στην κουφάα του "έντρου#
&*, να, εί"α το ωραι%τερο χριστουγεννιάτικο "έντρο στο !ι!ίο
μου# Ήταν στοισμένο με γυαιστερές μπάες και %μορφα
φωτάκια, που αμπύριζαν σαν αστέρια&#
/ Τίνκερ έ"ει)ε την εικ%να στην κυρία $ουνείτσα#
&Πραγματικά, είναι πού %μορφο&, είπε αυτή# &0ακάρι να είχα
κι εγώ ένα τ%σο %μορφο "έντρο, αντί γι+ αυτή τη !αρετή,
καφετιά !εανι"ιά&, είπε ο Τίνκερ# &0η στενοχωριέσαι,
Τίνκερ&, είπε η κυρία $ουνείτσα#
&1ύντομα -α )ανάρ-ει η άνοι)η και το "έντρο σου -α γεμίσει
%μορφα, καταπράσινα φύα&#
&2αι, έχεις "ίκια&, αποκρί-ηκε ο Τίνκερ# &3στ%σο, πού -α
ή-εα να ήταν πιο %μορφη η !εανι"ιά μου, για τα
Χριστούγεννα&#
&Πήγαινε να παγιάσεις τώρα&, είπε καοσυνάτα η κυρία
$ουνείτσα# 4'ύριο )ημερώνουν Χριστούγεννα&#
, κυρία $ουνείτσα τον αποχαιρέτησε κι έφυγε# 5μως, "εν
ή-εε να είναι ο φίος της στενοχωρημένος τις μέρες των
Χριστουγέννων# 0ήπως μπορούσε, άραγε, κάπως να το
!οη-ήσει.
1τον "ρ%μο για το σπίτι της συνάντησε κι άα ζωάκια6 τον
7αγ% Χέρμπερτ, το Ποντικούη 8ρέντι και την 2ταίζη, τη
1κιουρίνα# Τους είπε για το "έντρο που είχε "ει ο Τίνκερ στο
!ι!ίο του, και π%σο στενοχωρι%ταν το σκιουράκι, που το "ικ%
του "έντρο ήταν ο%γυμνο#
&Πού το συμπα-ώ αυτ% το σκιουράκι&, είπε η κυρία
$ουνείτσα#
&9α ήταν υπέροχο να κάναμε γι+ αυτ%ν κάτι το )εχωριστ%, φέτος
τα Χριστούγεννα&#
&2αι, αά τι.& ρώτησαν ο 8ρέντι και ο Χέρμπερτ με μια
φωνή#
&:χω μια ι"έα&, είπε η $ουνείτσα# &'κοου-ήστε με&#
Το άο πρωί, )ημερώνοντας Χριστούγεννα, / Τίνκερ )ύπνησε
απ% -ορύ!ους και φωνές# :σκυ;ε απ% το "έντρο του να "ει
ποιος έκανε %η αυτή τη φασαρία < κι αντίκρισε τους φίους
του, που είχαν μαζευτεί γύρω απ% τον κορμ% του "έντρου#
&$αά Χριστούγεννα, Τίνκερ&, φώνα)αν %οι μαζί# / Τίνκερ
κοίτα)ε γύρω και "εν πίστευε στα μάτια του# 5σο εκείνος
κοιμ%ταν, οι φίοι του "ούευαν σκηρά για να του κάνουν
έκπη)η#
*ίχαν μαζέ;ει κουκουνάρια, μούρα, καρύ"ια, γκι και
πουρναρ%φυα# $άποιες αράχνες, μάιστα, είχαν υφάνει
περίτεχνους ιστούς# 5ταν τα ζωάκια συγκέντρωσαν %α %σα
χρειάζονταν, άρχισαν να στοίζουν το "έντρο#
Τώρα, τα "ώρα τους κρέμονταν απ% τα καριά και η γέρικη
!εανι"ιά "εν ήταν πια γυμνή και !αρετή# $ι %ταν άρχισε, σε
ίγο, να χιονίζει, το "έντρο αμποκοπούσε απ% τις ρίζες μέχρι
την κορφή# &*ίναι πανέμορφο&, είπε ο Τίνκερ# &Πού πιο
%μορφο απ% το "έντρο του !ι!ίου# 1ας ευχαριστώ %ους, πάρα
πού# $ανείς άος "εν μου είχε κάνει ποτέ ωραι%τερο
χριστουγεννιάτικο "ώρο&#