Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan: The Best Practices

Oleh ASHAH BINTI SAMAH

Objektif Ceramah
Diakhir ceramah, peserta diharap akan dapat: Memahami amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran melalui pengalaman penceramah sebagai Nazir Sekolah dan Pengetua; Gambaran mengenai pemilihan guru pakar dalam KPM

Sumber Rujukan 
   

Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia; Akta Pendidikan 1996; Peraturan-peraturan pendidikan; Surat-surat pekeliling ikhtisas; Arahan Perkhidmatan ; Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam; Surat Pekeliling Kewangan.

Modus Operandi Pemeriksaan Nazir Sekolah 

 

Pemerhatian; Temuramah; dan Semakan dokumen

Pengajaran dan Pembelajaran

CORE BUSINESS 20 % wajaran dalam penilaian IPSKPM; 40 % dalam penilaian guru pakar; 2 guru setiap orang nazir sekolah yang melaksanakan pemeriksaan atau penilaian di sekolah

Peranan Guru  

Pelaksana dan penterjemah kurikulum yang telah digubal dalam bentuk P&P; Agen inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Mahir dalam memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelajar daripada pelbagai kebolehan.

Dokumen yang di semak  

Rancangan Tahunan yang berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran terkini-Seksyen 8 (1)-Penaliti RM 500.00 Merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa; Buku Rekod Mengajar- mengikut P.U.(A) Peraturan 8

Buku Rekod Guru  

Menyimpan dan menyenggara sesuatu buku rekod ; Hendaklah direkod tidak lewat daripada hari akhir persekolahan tiap minggu Bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan; Diadakan serta merta untuk pemeriksaan

Isu Buku Rekod Mengajar
Tidak buat rancangan tahunan & harian; Tiada jadual waktu yang ditandatangani Pengetua/GBesar; Penipuan rancangan harian; Lewat hantar; Tidak hantar. Penalti RM 500.00 

Jadual Waktu
P.U. (A) 531 Perkara 6(1) Mengadakan serta merta jadual semua mata pelajaran diajar; Sukatan mata pelajaran diajar Perkara 6 (2) Mengadakan serta merta untuk pemeriksaan jadual waktu pernggal persekolahan semasa

Jadual Waktu Induk
P.U.(A) Peraturan 11guru hendaklah mengajar ikut sukatan pelajaran & jw yg diluluskan GB/Pengetua sesuatu sekolah hendaklah mempamerkan sesalinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya disuatu tempat yang mudah dilihat-di pejabat, kantin, laluan, bilik guru, bilik gerakan- tidak patuh boleh dipenjara 3 bulan atau denda penalti RM 5000

Pengajaran Dan Pembelajaran
Apa itu proses P&P Proses P&P meliputi aspek: perancangan pelajaran; teknik pengajaran; teknik penyoalan; Perbincangan; penyertaan pelajar; dan penilaian di bilik darjah.

Mengapa perlu rancangan harian
1.Membantu guru memikirkan dgn jelas: matlamat dan objektif P&P;(niat) Pemilihan isi pelajaran; Kaedah dan teknik P&P;alat bantu mengajar; dan Persediaan penilaian

Mengapa perlu ««..
2.Mengurangkan pembaziran masa melalui kaedah sistematis; Memfokuskan guru kepada bidang diajar dan isi yang cukup dalam tempoh waktu yang diperuntukkan; Membolehkan guru menghadapi murid dengan yakin; dan membantu guru mengingati isi pelajaran yang disampaikan.

Apa itu objektif/hasil pembelajaran:
Apa ilmu dan kemahiran yang hendak dicapai;Pernyataan umum tentang apa yang dijangkakan contoh: untuk memberi peluang kepada pelajar memperolehi pengetahuan dan fahaman tentang perkembangan nasionalisme Indonesia; atau Memahami faktor-faktor yang membolehkan Melaka menjadi pusat perdagangan penting menjelang abad ke 16

Objektif«.. Perlu dinyatakan secara khusus atau spesifik iaitu perubahan yang diharapkan kepada pelajar selepas mempelajari tajuk berkenaan; Realistik, praktikal,sesuai dan boleh dicapai; Meliputi bidang kognitif,afektif dan psikomotor

Isi Pelajaran  Berhubung rapat dengan objektif ±tidak terlalu senang hingga membosankan murid tetapi mencabar minda pelajar cerdas dan menarik minat murid sederhana untuk tahu; Merangkumi aspek-aspek seperti pengetahuan khusus kemahiran intelek dan ciri-ciri yang dibanggakan seperti iktibar, nilai atau kaitan dengan kehidupan seharian; Guru mesti tahu tajuk dgn mendalam; Senaraikan perkara yang akan jadi fokus

Isi pelajaran«««.

Bertitik tolak dari: Yang diketahui kepada yang tidak diketahui; dan Yang mudah kepada yang lebih sukar.

Teknik Mengajar 

 

Guru jelas dgn tindakan bagi perancangan pelajaran yang dibuat; Objektif mesti dicapai;(refleksi/impak) Tahu potensi dan tahap murid diajar; Pengetahuan asas murid yang diajar berkaitan tajuk; Bagaiman sebahagian besar murid perlu dilibatkan;

Teknik Menyoal: Kenapa guru perlu menyoal?  

 

Meransangkan murid dan menimbulkan minat mereka kepada tajuk yang diajar; Mendapat pandangan dan maklumat daripada murid; Memperkenalkan tajuk baru; Memfokuskan murid kepada tajuk terutama bila perbincangan mereka menyimpang; Mempengaruhi mereka kepada arah/hala perbincangan.

Dalam situasi bagaimanakah teknik menyoal digunakan? 

Guru perlu mententeramkan keadaan apabila sesuatu pengajaran bermula. Guru perlu mengingatkan kembali perkara-perkara yang telah dibincangkan dalam pelajaran sebelumnya; Untuk menarik perhatian kelas dengan memberikan soalan-soalan umum dan beberapa soalan spesifik.

Apakah prinsip penyoalan guru?  Elakkan jawapan ya atau tidak. Mulakan dengan soalan-soalan dengan perkataanperkataan berikut: apa, bila, di mana, siapa, mengapa, bagaimana; Pelbagaikan soalan- disebarkan ke seluruh kelas, spesifik yang memerlukan jawapan individu, dihalakan balik kepada murid yang menyoal dan ditanya kepada murid lain; Guru elakkan dari memberi jawapan; Gunakan pandangan murid

Teknik Perbincangan: Kenapa perlu? 

Untuk konsolidasikan pengajaran, menggalakkan pemikiran bersama kumpulan tapi bukan untuk mencapai sesuatu keputusan berdasarkan apa yang dikehendaki guru. Guru tidak boleh memaksakan pendapat dan pemikirannya ke atas kumpulan yang berbincang

Perbincangan«..
Jika seorang murid kemukakan soalan kepada guru, kemukakan soalan itu kembali kepada kumpulan berkenaan; Soalan boleh dibimbing tapi bukan jenis leading contoh soalan baik ³ pada pendapat kamu apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Kedah bagi menjamin keselamatan negeri baginda? 

Cadangan Aktiviti Pembelajaran 
 

 

Mengkaji gambar; Mengkaji bahan bacaan; Mengkaji peta-peta- jalan keretapi Tanah Melayu; Mengkaji jadual dan graf; Perbahasan; Lakonan; Projek- kajian/penyelidikan cth: bawa murid ke tempat sampah/hutan FRIM

Bukan««.

³Pada pendapat kamu tidakkah tindakanSultan Kedah menghubungi pihak British ialah untuk mencari jalan bagi menyelamatkan negeri baginda?´

Perancangan Harian
Tajuk: Objektif pembelajaran/hasil pembelajaran mengikut potensi murid Cerdas: Menyatakan 8 sebab tanpa rujuk buku teks; Sederhana: Menyatakan 7 sebab tanpa rujuk buku teks;dan Lemah : Menyatakan 8 sebab dgn merujuk buku teks

Aktiviti 

 bagaimana hendak capai objektif; Pemeringkatan dan perkembangan pelajaran; Aktiviti ikut tahap kebolehan murid& tahap kecerdasan; Libatkan pelbagai deria; Suara yang sesuai dan disenangi.

Pre P&P di kelas- 1 minit pertama  

Buat akujanji di kulit buku- aku berjanji untuk mendapat Gred C dalam peperiksaan akhir tahun . Ada self actualization Baca doa; sahaja aku belajar kerana Allah Taala Murid buat catatan graf ikut TOV, OTI dan ETR

P&P Dalam Kelas
Set Induksi menarik dan berkaitan: Negatif: hari ini kita nak belajar ape? bukak buku.buat kerja masing-masing. Contoh P&P : Rukunegara Ada integerasi ilmu yang dicungkil dari murid; Unsur patriotik; Unsur sains; Proses mengenalpasti.

Pendekatan 
 

Ansur maju mudah ke kompleks atau Kongkrit ke abstrak Hubungkait dengan kehidupan harian Laras bahasa dan istilah tepat

Penggunaan Bahan 
 

Sesuai; Hands on, minds on; Berpusatkan murid; Ikut tahap kebolehan murid;

sambungan 

Galakan murid cari maklumat sendiri

Down load dari laman web Penerapan kemahiran berfikir; Pendekatan integerasi merentasi kurikulum(bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan)

Teknik Penyoalan 
  

Bercapah; KBKK; Disebarkan; Mengalih soalan kepada murid lain Respons terhadap jawapan murid.

Budaya Belajar Murid-Peranan Guru UB&K 
   

Bawa peralatan; Catat nota; Kemukakan soalan; Beri pendapat; Rujukan spontan; Berinteraksi secara aktif dgn guru; Respons kepada latihan dan soala;

Respons Guru
Respons sesuai dengan jawapan murid; Berinteraksi secara aktif; Peneguhan atau pujian jika betul/terlibat dan galakan walaupun salah; Pelbagai ungkapan, lisan, bahasa isyarat. Teguran perlakuan negatif Isu: penggunaan bahasa kesat negatif- bodoh, bangang, bahalul 

Latihan Tugasan, kerja rumah-mencukupi dan boleh dilaksanakan murid ± RAPI(Rate Propotion Intensity);Kes banyak kerja rumah yang tidak sesuai atau terlalu banyak; pelbagaikan;-lukis peta; buat sajak; Kesilapan yang tidak diperbetulkan akan mengukuhkan kesilapan yang dilakukan. Elakan komulatif sindrom

Pemeriksaan kerja bertulis  

Memeriksa dalam tempoh kekerapan yang sesuai;(2 hari selepas latihan diberi) Tunjukkan kesilapan murid dgn sistem yang difahami murid; Beri peneguhan-pensil, bintang, kata-kata;

Penutup 

Membuat penutupan sosial bagi mententeramkan murid.

Kes : empat musim

Lain-lain 
 

Kelas bersih dan teratur; Ada inventori; Penggunaan papan kenyataan; Peraturan kelas/adab belajar

Perhatian Kepada Guru

Mesti ada jadual waktu w/pun kerap berubahubah, ditandatangani guru & Pengetua/GB; Lengkap dengan senarai nama murid yang penuh; Masuk kelas tepat masa-berhutang Kes: guru baling kunci & pukul murid 

Best practices :Contoh peningkatan kemahiran dalam membina ayat-ayat untu karangan 
  

Tahun Satu ± 3 ayat; Tahun Dua - 6 ayat; Tahun Tiga - 9 ayat; Tahun Empat- 12 ayat; Tahun Lima 15 ayat¶ Tahun Enam- cantikkan struktur bahasa.

Best Practices Pengajaran mata pelajaran Fizik; Laporan Bahasa Melayu-buat jus limau

Ikhtisas/Instruksional Peranan Pentadbir Sebagai Pemimpin 

Menyelia guru secara terus di dalam bilik darjah sepeerti kehendak surat pekeliling ikhtisas bil:3/1987; Memberi pandangan, panduan dan bimbingan profesional kepada guru-gurunya yang menjadi pelaksana kurikulum;

Isu-isu P&P: 16 isu 
  

Pengajaran berpusatkan guru bukan murid; Guru banyak bersyarah; Alat bantu mengajar kurang digunakan dan ada yang tidak sesuai; Pendekatan yang tidak pelbagai-banyak chalk and talk; Banyak memberi pengetahuan dan kurang memudah cara;

Sambungan«.. 
 

Banyak menggunakan kaedah kelas; Tidak mengambil kira kepelbagaian potensi murid; Pemulihan dan pengayaan kurang dijalankan; Banyak menggunakan stimulus-responseconditioning, prinsip-prinsip utama pengajaran dan pembelajaran jarang digunakan;

Sambungan isu«««.  

 

Soalan-soalan yang digunakan oleh guru banyak menguji daya ingatan sahaja; Murid kurang diberi peluang mengeluarkan pendapat dan bersoal jawab; Aktiviti P&P lebih berfokus kepada mengingat pengetahuan tambahan; Tidak banyak berfikir tentang sesuatu perkara; Murid kurang latihan/tidak tahu kenapa X atau betul; Murid tidak sedar apa yang dipelajari;

Ingat mengingat

Tidak masuk syurga orang yang berhutang kerana setiap hutang wajib dibayar Education cuts never heal

Akhir kata

Soyah makan sirih Sekian , terima kasih.