Cardiologie Practică Practică

AŢI GĂSIT UN MURMUR Ţ CARDIAC ... CE FACEŢI ACUM?
Un ghid pas cu pas pentru practicienii de cai practicie

Introducere Introduc I t d ere
PASUL 1. Găsiţi un murmur ascultaţie cardiacă - când şi cum PASUL 2 Descrieţi-l 2. DescrieţiPASUL 3. Ce este probabil să fie? PASUL 4. Are importanţă? PASUL 5 C ai d gând să f i? 5. Ce i de â d ă fac faci PASUL 6. Cum vă putem ajuta p j

.PASUL 1 GĂSIŢI UN MURMUR 1.

vor a(PPE) pentru a rezolva o şchiopătură……. şchiopătură…….1a. ……şi pentru a-i examina de pre-achiziţie pre- . 1 CÂND SĂ ASCULŢI De fiecare dată când sunt chemaţi pentru d l a vedea un cal Proprietarul este puţin p Proprietarul p p ţ probabil să vă cheme pentru că a găsit un murmur DAR ei vă vor suna pentru a-i vaccina.

direcţiile până când nu mai auziţi cordul auziţi . 1b CUM SĂ ASCULŢI ÎNTOTDEAUNA Î Ascultaţi Asculta i A l ţi ambele părţi b l ă i Palpaţi Palpaţi pentru apexul de apexul ritm Utilizaţi un standard de abordare sistematică pentru a asculta toate zonele valvelor valvelor Depărtaţi stetoscopul de stetoscopul la apexul de ritm în toate apexul direcţiile.1b.

PASUL 2. DESCRIEŢI Ţ MURMURUL Identificaţi Identificaţi sunetele cordului Le Lubb Dupp Dhu S4 S1 S2 S3 sistolă stolă diastolă diastolă S4 .

PASUL 2. DESCRIEŢI MURMURUL Este murmurul sistolic sau diastolic? murmurul Este murmurul pe partea stângă sau dreaptă? murmurul dreaptă? Unde este punctul de intensitate maximă (PIM)? intensitate maximă Există un tril palpabil? palpabil? .

DESCRIEŢI MURMURUL Cât de mult radiază? radiază? Murmurul ce radiază larg.PASUL 2. cel larg mai probabil rezidă din liziuni semnificative clinic Cel mai probabil afectează performanţa .

PASUL 2. DESCRIEŢI MURMURUL Grad l d i t it t G dul de intensitate Gradul Pe ambele părţi P b l ă ţi Care id tifi ă un C identifică murmur stâng sau drept Grad de la 1-6 Calitate alitate .

CE ESTE PROBABIL SĂ FIE? Murmur sistolic stâng Ejecţie funcţională Regurgitare mitrală Lucruri ciudate! ciudate! .PASUL 3.

PASUL 3. CE ESTE PROBABIL SĂ FIE? Murmur sistolic drept Regurgitare tricuspidă Defect septal p ventricular (VSD) .

CE ESTE PROBABIL SĂ FIE? Murmur diastolic I fi i ţă aortică Insuficienţă ti ă (Regurgitare pulmonară) pulmonară) Lucruri ciudate .PASUL 3.

NU Daca este funcţională sau doar de gradul 1 sau 2 DA Dacă este orice altceva .PASUL 4 ARE IMPORTANŢĂ? 4.

Este posibil să trebuiască să determinaţi: determinaţi: Este calul în insuficienţa cardiacă? ţ Este sigur să fie călărit? călărit? Este sigur să fie anesteziat? anesteziat? Se va agrava problema? E posibil să nu fie problema? călărit în siguranţă în viitor? viitor? Daca e aşa. cât de repede? repede? A t b i să cumpere calul? Ar trebui ă calul? l l? l .PASUL 4 ARE IMPORTANŢĂ? 4.

Dar Când ă îngrijorez? D .Dar... Câ d mă îngrijorez? î ij Regurgitare mitrală: mitrală: >2/6 Răspândită Ră â dită ↑ Rată cardiacă Aritmie asociată ...

.Dar.. Când ă îngrijorez? î ij Defect ventricular septal: Regurgitare tricuspidă: egurgitare ricuspidă it i idă idă: >3/6 3/6 Răspndită Puls jugular Aritmie asociată .. Câ d mă îngrijorez? Dar D ..

. Câ d mă îngrijorez? Dar D .. Când ă îngrijorez? î ij Aortic insufficiency: Cal tânăr <12 ani >3/6 Răspndită p Puls puternic Aritmie A i i asociată i ă ...Dar.

PASUL 5. Obţine anamneza Semne Utilizare şi dorinţa de utilizare Intoleranţa la exerciţii . CE AI DE GÂND SĂ FACI? FACI 1.

PASUL 5. CE AI DE GÂND SĂ FACI? FACI Luaţi în consideraţie murmurul Un murmur de grad crescut poate să ducă la probleme (dar nu întotdeauna) întotdeauna) Murmurul care radiază larg poate cauza o problemă mai des (dar nu întotdeauna) întotdeauna) Este de asemenea o disritmie? Dacă da. ECG disritmie? .

PASUL 5. CE AI DE GÂND SĂ FACI? FACI Testul cu exerciţii Trap/ Trap/galop timp de 20 minute Ritmul cardiac ar trebui să fie de 120-150bpm 120la finalul exerciţiului Ritmul cardiac ar trebui să scadă rapid până la p 10sub 60bpm în 10-15 minute .

Nu are insuficienţă cardiacă Nu este intolerant la exerciţii Nu există disritmie patologică la exerciţiu .PASUL 5. CE AI DE GÂND SĂ FACI? Ă FACI Sfătuieşte clientul Se poate călări în siguranţă? siguranţă? DA dacă ….

. CE AI DE GÂND SĂ FACI? Ă FACI Va fi sigur călăritul acestuia în viitor? Ar viitor? trebui să îl cumpăr? cumpăr? Depinde de D i d d ….PASUL 5. de…. Cauza murmurului Viteza progresiei i i i ..

Ecocardiografie Ecocardiografi E di fie .

Diagnosticarea aritmiilor cardiace .

ai nevoie de cuplare electro-mecanică pentru ca o depolarisation să se transforme î d l i i ă f într-o contracţie .Electrocardiografia Electrocardiografia Ce ne poate spune? spune? Prezenţa de aritmii/ conducţie anormală a ă depolarizării Ce nu ne poate spune? p spune? p Nimic despre debitul cardiac .

ECG UNDA P DURATA QRS DEPOLARIZARE ATRIALĂ UNDA QRS DEPOLARIZARE VENTRICULARĂ UNDA T INTERVAL P R P-R SEGMENT R-T REPOLARIZARE VENTRICULARĂ REPOLARIZARE ATRIALĂ? Ă .

artefacte RC de efort este de rapid / lent / normal? Evaluaţi it l E l ţi ritmul . intermitent.Verifica amplitudinea de deviere (toate pe suport de hârtie?) Viteza hârtiei artefacte hârtie?).d dă durata / amplitudinea fiecărei t lit di fi ă i unde. persistent Evaluaţi fi E l ţi fiecare undă .regulat / neregulat-regulat / l t neregulatl t l t neregulatneregulat-neregulat.Cum să interpretăm un ECG C ăi t tă Este de diagnostic? . Toate complexele sunt la fel? E l relaţiile dintre complexe. hârtiei. de ex – unda P Evalua l ţiil di t l d d pentru fiecare QRS .

Aritmii Cardiace Cardiace Ritm sinusal normal • Conduita de diagnostic? • Undele P? • Comple ele QRS? Complexele • Undele T? • Model repetat uniform? Q p • QRS pentru fiecare P? • P pentru fiecare QRS? .

Morfologia undei M f l i d i Unda P cu două vârfuri Unda T este labilă de obicei Variaţie considerabilă la complexele QRS .

ECG N Normal l .

Aritmie sinusală A it i i lă Această încetinire şi accelerare ritmică a ritmului cardiac în asociere cu respiraţia este normală la multe specii .

Pacemaker oscilant P k il t Undele P polimorfe sunt produse datorită originii modificărilor depolarizării atriale de la o bătaie la alta a cordului. cordului. .

Bloc At i Bl Atrioventricular d gradul 1 t i l de d l Lărgirea simplă a intervalului P-R. auzit. . intervalului Nu are efect asupra funcţionării cordului. funcţionă Nu poate fi auzit.

.Bloc Atrioventricular de gradul 2 Funcţia de crezut că acest lucru este de a reduce tensiunea arterială sistemică. Acest tip de aritmie este comun la caii cu ritm cardiac scăzut (<45bpm). Funcţia acestuia pare că este de a reduce tensiunea arterială sistemică. atunci când baroreceptorii din arterele BLOCK carotide sunt întinşi. atunci când baroreceptors în carotidă arterele sunt întinse. Aceasta reprezintă o blocare a undei de depolarizare în nodul atrioventricular.

În timpul ascultării celul de al patrulea zgomot cardiac.Bloc Atrioventricular de gradul 2 Nu necesită tratament – este o variaţie a normalului la cai. . Ritmul ventricular este regulat neregulat şi predictibil. BLOCK este sărită la fiecare 3 5 o bătaie 3-5 contracţii regulare. poate fi de-al auzit izolat de contracţiile atriale.

depolarizarea atrială şi ritmul ventricular. dacă blocul este persistent. Vent escape rhythm P waves regular but no conductance through the AV node .Bloc Atrioventricular de gradul 3 • Aceasta se produce atunci când nu există nicio conducere a p p undei de depolarizare prin nodul AV. •Tratamentul necesită plasarea unui stimulator cardiac. Aceasta creează două ritmuri de depolarizare electrică separate.

Un există o undă P distinctă şi contracţia atrială (al patrulea sunet al cordului) nu poate fi auzit.Fibrilaţie atrială Unda atrială crează depolarizări multiple care produc unde randomizate ca timp şi formă. Ritmul ventricular este neregulat neregulat şi imprevizibil în timpul ascultării. .

Depolarizări Supra-Ventriculare Depolarizări Supra-Ventriculare Unda P şi complexul QRS cu apariţie normală. normală. apar prematur .

bizar larg.Depolarizări Ventriculare Depolarizări Ventriculare Premature ↑ ↑ ↑ QRS larg. g Undă T în direcţia opusă Monomorfă Monomorfă sau polimorfă polimorfă .

Tahicardie ventriculară ventriculară Ariile afectate ale cordului vor deveni uneori excitate electric electric şi se vor depolariza spontan. Acestea sunt adesea uniforme. . sugerând o singură arie afectată. afectate. dar uneori multiple. sugerând mai afectată multiple multe zone afectate. producând complexe spontan QRS anormale.

apar şi unde R pe T. atunci pot apărea şi i i ă i fibrilaţiile ventriculare. b ţ e ventriculare. ve cu e e.Tahicardie ventriculară i fib il ţi T hi di ventriculară şi fibrilaţie t i l La mai multe depolarizări ventriculare. .

Tratamentul aritmiilor cardiace .

Tratamentul aritmiilor cardiace Când să tratăm? Da Fibrilaţie atrială Bloc AV grad 3 Nu Aritmie sinusală Bloc AV grad 1 & 2 R pe T VPC VPC unică inconstantă VPC Multiplu Tahicardie ventriculară răspândită Tahicardie ventriculară susţinută >120bpm Semne de insuficienţă cardiacă .

Aritmii cardiace Fibrilaţie atrială .

undă de fibrilaţie pe unda P.Tratamentul fibrilaţiei atriale Semne: ritm neregulat neregulat. posibile semne de insuficienţă cardiacă Tratament: Quinidin Sulfate 22mg/kg q2hrs 4-6 ori Digoxin 11ug/kg q12hrs . rată normală sau tahicardie.

aritmie cardiacă Antidot .1 mmol/kg NaHCO3 IV –leagă quinidina liberă .Tratamentul fibrilaţiei atriale Quinidin Sulfat Clasa 1A Anti-aritmic Ionotrop Negative – hipotensiune Scade excitabilitatea miocardului Reduce viteza de conducere (lărgeşte complexul QRS) Prelungeşte perioada refractară (previne reintrarea) Scade tonul vagal – Creşte conducţia AV Reacţii – edem nazal. ataxie. diaree. anafilaxie laminită colică diaree nazal anafilaxie. laminită. colică.

Tratamentul fibrilaţiei atriale
Digoxin Glicozid cardiac Ionotrop pozitiv Fără schimbări în cerinţa de oxigen a miocardului Scade tonusul simpatic şi provoacă diureză Coducţie redusă a nodului AV Prelungeşte perioada refractară Efect Ca++ şi Na+ Reacţii – Bloc cardiac, bigeminy, diaree, Tahicardie Ventriculară, moarte. Ventriculară moarte

Tratamentul fibrilaţiei atriale
Quinidină Quinidină Ionotrop Negative Poz Pozitiv Chronotrop ↑ perioada refractară ↓ Tonusul V onusul Vagal l l Digoxin Ionotrop pozitiv Negativ Chronotrop ↑ perioada refractară ↓T Tonusul simpatic l simpatic i ti

Tratamentul fibrilaţiei atriale
Quinidin Sulfat Absorbit la peste 2 ore de la GIT Conversia apare la cea mai mare concentraţie sanguină Stresul scăzut ajută la reducerea excitabilităţii atriale Digoxin Pre-trat - în special dacă rata cardiacă este >60bpm - Fibrilaţii de mai mult de 2 luni - Semne de accident vascular congestiv Pre-trat timp de 2-7 zile

Aritmii cardiace Bloc Atrioventricular de grad 3 .

Bradicardie. Sincopă Tratament: Corticosteroizi Prednisolon 1-2mg/kg la 24 ore Pacemaker .Tratamentul blocului Tratamentul blocului atrioventricular de gradul 3 Semne: Disociere P-R.

Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Tahicardie Ventriculară Tahicardie Ventriculară Multiformă T hi di V t i l ă M ltif ă .

Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Semne: Variabile Tratament: Corticosteroizi Lidocaină Sulfat de Magneziu Propranolol Quinidin Sulfat .Efect rapid .Efect rapid .Efect lent .Efect lent .Efect lent .

05-0.Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Tratament: Corticosteroizi Util pentru toate aritmiile – reduce inflamaţia şi excitaţia la muşchiul cardiac afectat.22mg/kg IV Prednisolon 1-2mg/kg la 24 PO iniţial . Dexametazonz 0.

Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Tahicardie ventriculară multiformă .

Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Tratament: Lidocaină Apariţie rapidă – potrivită pentru efortul de salvare a vieţii Tratament anterior cu diazepam (0.05mg/kg IV) Lidocaină IV 0.25mg/kg 0 25mg/kg in bolus 20-50ug/kg/min sau 0.5mg/kg lent IV la fiecare 5-10 min .

Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Tahicardie ventriculară multiformă .Recuperare .

Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Tratament: Sulfat de Magneziu 1 – 2 5 g/450kg/min până la efect 2.5 Nu mai mult de 25gm (la fiecare 10 până 25 minute) De asemenea cu efect sedativ .

Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Tratament: Propranolol Beta-blocant şi ionotrop negativ Propranolol 0.38-0.03mg/kg 0 03mg/kg IV 0.78 mg/kg PO la 8 ore pentru a menţine efectul .

Tratamentul Aritmiilor Ventriculare Tratament: Quinidin Sulfat Efect lent cu activitate îndelunată – mai bun pentru fibrilaţii atriale 22mg/kg la 2 ore PO până la 4-6 doze Apoi o doză la 6 ore Efect secundar – ionotrop negativ .

Ceva complet diferit Baterie “pe moarte” .

Sfârşit! Sfârşit! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful