Dit document is niet bedoeld voor medische doeleinden; het is alleen bedoeld als geheugensteuntje

Urineweginfecties
Tekenen van weefselinvasie: koorts, koude rillingen, algehele malaise, slagpijn nierloges, perineumpijn Bij vrouwen > mannen Patiënt met recidiverende UWI in VG hoger risico weer UWI Catheter/suprapubische catheter hoger risico UWI

Handelswijze bij verdenking op UWI: -bekijk aspect urine in catheterzak (helder, vies, troebel, hematurie): Helder: maakt urineweginfectie onwaarschijnlijk Sterk geel: kan duiden op gebruik van riboflavine (vitamine B2); zit in multivitaminen, vitamine B-complex Rood: hematurie, of na eten van rode bieten Vies/troebel: door erythrocyten, leucocyten, slijm, kristallisatie van zouten uit onverdunde urine of eiwit; kan passen bij urineweginfectie - gebruik een urine-test-strip/teststrook/dipstick (semi-kwantitatieve bepalingen): Combur-Test® van Roche; zie “Beoordelen Urinestick” -Indien urinestick afwijkend: eerst urinekweek inzetten, daarna starten met antibiotica. De antibiotica aanpassen op geleide van de kweek (duurt een paar dagen voor uitslag bekend is). -Eventueel naast urinekweek een urinesediment aanvragen Urinesediment is een microscopisch onderzoek waarbij urine in een buis in een centrifuge wordt rondgedraaid zodat de zware bestanddelen op de bodem accumuleren (sediment). Een druppel van dit sediment kan onder de microscoop worden geanalyseerd op aanwezigheid van bacteriën, rode en witte bloedcellen en de vorm hiervan. Behandeling in verpleeghuis: Het betreft antiobiotica welke hun effect sorteren bij een urineweginfectie doordat ze naast een plasma-concentratie ook een concentratie in de urine opbouwen. Bij mictieklachten en koorts: Vrouwen: nitrofurantoine 50 mg 4dd1 kuur 7 dagen Mannen: amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3dd1 kuur 7 dagen Bij mictieklachten zonder koorts, dan wel asymptomatische UWI: Trimethoprim 300 mg 1dd1 om 17:00 uur kuur 7 dagen Cave: Opstijgende urineweginfectie/pyelonefritis (hoge piekende koorts, (soms) slagpijn nierloges, koude rillingen, algehele malaise, nausea, braken, pijn in de rug, pijn in de buik) Urosepsis (forse tensiedaling, snelle zwakke pols, gedaald BWZ) Retentieblaas (bladderscan, catheter inbrengen bij residue >300 cc)

Bij de bovenste twee  overleg over insturen SEH voordat de patiënt in een reanimatie-setting raakt. N.B. bij een forse retentieblaas kan een vaso-vagale collaps (zelden ook een shocktoestand) optreden wanneer de blaas te snel wordt ontledigd. Aandachtspunten: -sommige antibiotica verlagen insultdrempel, maar… koorts ook niet goed bij epilepsie; kan dus overweging zijn toch te starten met zo een antibioticum. -indien de patiënt een catheter heeft deze altijd laten wisselen. -indien de patiënt een suprapubische catheter heeft de insteekopening beoordelen (roodheid, pus) -nitrofurantoϊne contra-indicatie: kreatinineklaring ≤60 ml/min, trimethoprim contra-indicatie: ernstige lever- en nierfunctiestoornissen -bij recidiverende urineweginfecties  verwijzen naar uroloog -bij patiënten met Diabetes Mellitus kunnen tijdens de infectie de suikers ontregeld zijn (4-punts dagcurve afspreken en eventueel een novorapid bijspuitschema  zie “Diabetes Mellitus 2-4-6 regel”)

Richard Pladdet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful