You are on page 1of 5

DEX online - Greseli frecvente in limba romana Page 1

DEX
InformaŃii | Contribuie | Ghid de exprimare | Unelte | Top | Contact online
DicŃionare
Toate sursele Caută
ale limbii
Caută în tot textul definiŃiilor (explicaŃie)
române
Peste 360.000
de definiŃii

Această pagină tratează câteva din cele mai frecvente probleme de exprimare în limba română. Precizăm că NU avem autoritatea de a tranşa aceste
probleme, dar putem băga mâna în foc că ceea ce scriem aici este corect. :) MulŃumiri celor de pe forumul de la desprecopii.com, care au pornit acest
fir de discuŃii şi au strâns un set iniŃial de sugestii. Dacă aveŃi sugestii, nu vă sfiiŃi să ni le trimiteŃi prin email.

Corect Greşit Comentarii
Eu am numai trei picioare. Am decât 10000 lei. Numai se foloseşte în construcŃii afirmative, iar decât se foloseşte în
Nu am decât 10000 lei. construcŃii negative.
Eu sunt Eu sînt, eu sânt Fără comentarii. Dacă ŃineŃi morŃiş să vă împotriviŃi normelor
ortografice curente şi să scrieŃi cum aŃi învăŃat, scrieŃi eu sînt. Eu
sânt este greşit după ambele seturi de norme.
Înger Ânger Se foloseşte î, nu â, la începutul cuvântului, la sfârşitul cuvântului şi
A hotărî A hotărâ în cuvintele formate cu prefix dacă î este prima literă din rădăcină.
Reîntregire Reântregire Participiul şi gerunziul verbelor nu fac excepŃie: dacă participiul se
Hotărât Hotărît formează cu -ât sau dacă gerunziul se formează cu -ând, folosim â.
Hotărând Hotărînd
Fii cuminte! Fi cuminte! Pentru imperativul afirmativ (fii cuminte!) şi pentru conjunctiv (să fii
Nu fi fraier! Nu fii fraier! punctual) n-am argumente, dar aşa e :) Imperativul negativ se
Să fii punctual. Să fi punctual. formează întotdeauna cu nu + infinitivul verbului: nu veni, nu pleca,
nu uita. Deci, în cazul lui a fi, avem nu fi fraier!
MunŃii noştri MunŃii noştrii Singurul motiv pentru care s-ar adăuga un al doilea i este articolul
hotărât. Dar noştri este adjectiv posesiv şi nu se articulează
niciodată.
Băiatul a cărui carte Oricum altcumva „Băiatul pauză pauză cărŃi”, un subiect drag nouă. Ca principiu de
Fata a cărei carte viaŃă, e mult mai bine să vă opriŃi din vorbire două secunde şi să
Băiatul ale cărui cărŃi judecaŃi construcŃia decât să o spuneŃi cum s-o nimeri. Mai ales când
Fata ale cărei cărŃi audienŃei îi pasă. :) Regula de construcŃie este acordul „în cruce”:
BăieŃii a căror carte al / a / ai / ale se acordă cu obiectul (cartea / cărŃile), iar cărui /
Fetele a căror carte cărei / căror se acordă cu posesorul (băiatul / fata etc).
BăieŃii ale căror cărŃi
Fetele ale căror cărŃi

Băiatul al cărui câine
Fata al cărei câine
Băiatul ai cărui câini
Fata ai cărei câini
BăieŃii al căror câine
Fetele al căror câine
BăieŃii ai căror câini
Fetele ai căror câini
Eu creez Eu crez Verbul a crea, deşi se termină în -ea, nu este un verb de conjugarea
Tu creezi Tu crezi a II-a, ci de conjugarea I. Sufixul este -a, iar rădăcina este cre-.
El creează El crează Pentru uşurinŃă, conjugaŃi-l ca şi pe a lucra, înlocuind lucr- cu cre-.
Oriunde a lucra se conjugă cu un e, a crea se conjugă cu doi (eu
creare creere lucrez – eu creez). Formele crez, crezi, crează există în limba
română în cu totul alt context; ele sunt conjugări populare ale
verbului a crede.
Eu creez Eu creiez Dacă infinitivul verbului se termină în -ia, (a întemeia, a încleia)
Eu agreez Eu agreiez atunci litera i apare şi la persoana I a timpului prezent, altfel nu (a
Eu întemeiez Eu întemeez crea, a agrea).
Eu încleiez Eu încleez

http://dexonline.ro/corect.php 06.02.2009 16:26:09

crevete DOOM2 acceptă şi versiunea crevete / creveŃi. Reactor. Festival. Oprobriu Oprobiu Vezi definiŃia. Complet Complect DEX-ul menŃionează complect ca variantă acceptată a lui complet. De asemenea Deasemenea Deasemenea nu există în DEX. pl. jenŃi/genți Vezi definiŃia. pl. la fel spunem şi amândoi) amândurora. pl. Delicvent este doar o Delictvent formă acceptată de DEX (dar nu şi de DOOM şi DOOM2). Jantă. festivale Vezi definiŃia. robinete Robinet. pl. creveŃi Robinet. nu totorur. Totuşi. robineŃi Vezi definiŃia. pl. pl. Acciz. pl.Greseli frecvente in limba romana Page 2 Fumător inveterat Invers Paronime – vezi definiŃiile Adevăr învederat Masculin Oricum altcumva Pronume de întărire – vezi DEX. Un exemplu şi mai evident este Ce este cu voi aici?. Crevete. Cum spunem tuturor. reactori Vezi definiŃia. Delincvent Delicvent Vezi definiŃia. Acumulator. Ingrediente (pl. dacă până acum aŃi folosit complet. lasere Laser. pl. acumulatori Vezi definiŃia. DicŃionarele recente (DOOM2) menŃionează forma acciză. pl. pl. suporturi Suport. pl. lui ingredient) IngredienŃi Vezi definiŃia. pl.DEX online . baloturi Balot. pl. pl. suporŃi Vezi definiŃia.2009 16:26:09 .php 06. care nu are legătură cu delictul. vă sugerăm să-l folosiŃi şi în continuare. Grep sau grepfrut sau grape-fruit Oricum altcumva Vezi definiŃiile. pl. festivaluri Festival. Merită să aştepŃi Se merită să aştepŃi Verbul a merita nu este reflexiv. jante Jeantă/geantă. pl. Ce-i cu cărŃile astea pe masă? Ce-s cu cărŃile astea pe masă? Folosirea verbului a fi la plural nu are sens şi nu are legătură cu faptul că vorbim despre mai multe cărŃi. Suport. nu Ce sunteŃi cu voi aici? http://dexonline.02. Laser. laseri Vezi definiŃia. acumulatoare Acumulator. Amândurora (dativul lui Amândorura Vezi definiŃia. pl. pl. accize Acciză Vezi definiŃia. Balot. Saxana Sarsana Vezi definiŃia. Piuneză Pioneză Vezi definiŃia. baloŃi Vezi definiŃia. Pioneză este doar o formă acceptată. Eu însumi Tu însuŃi El însuşi Noi înşine Voi înşivă Ei înşişi Feminin Eu însămi Tu însăŃi Ea însăşi Noi însene Voi însevă Ele înseşi (însele) Repercusiune Repercursiune Vezi definiŃia. pl. reactoare Reactor. :) DOOM şi DOOM2-ul nu acceptă forma complect.ro/corect. Crevetă. Acumulatori este o formă acceptată de unele dicŃionare.

ar) şi cu infinitivul. Pe cine am întrebat? Pe el. ObservaŃie: În conformitate cu noua ediŃie a Gramaticii Academiei. vizitiii). nu vorbi. în cazul acesta ambele variante sunt acceptate. nu la adjectivul plătită. DădeŃi-vă jos. arătând cine face acŃiunea: Cine a plăcut? Cartea.. Cel mai bine plătită doctoriŃă Cea mai bine plătită doctoriŃă Formarea superlativului cu expresia cel mai se referă. Cartea de pe noptieră . uliii. Optsprezece Oricum altcumva DEX (vezi definiŃia) nu indică nici o altă variantă acceptată. arătând asupra cui se efectuează acŃiunea: Cartea care mi-a plăcut Pe cine am citit? Pe ea. cu sens de plural. la adverbul bine. În ultimele două cazuri. nu face.. În primele două. denaturarea sensului este foarte mare şi consider că folosirea lui după este foarte neliterară. număr sau caz. întrucât adverbele nu au gen. Cartea care am citit-o este o contaminare între cele două construcŃii şi este incorectă. A avansa A avansa înainte A avansa implică noŃiunea de înaintare.2009 16:26:09 . Dă-te la o parte. Probabil prezenŃa primului până de-aici! aici! creează confuzie. nu reflexiv. Cine a răspuns? Omul. Şi. iar substantivele care au un Un cobai singur i la plural (oameni. forma de plural articulat a substantivelor Doi copii masculine se formează prin adăugarea literei i la forma nearticulată. iar condiŃional- optativul se formează cu verbul auxiliar a avea (în acest caz. în acest caz. Optulea Oricum altcumva DEX (vezi definiŃia) nu indică nici o altă variantă acceptată. Imperativul negativ se formează cu infinitivul verbului: nu mânca. „pe care l-am întrebat” etc. Copiii se joacă Cobaiii sunt rozătoare Substantivele care au doi i la plural (copii. Deci. superlativul se formează implicit cu cel pus la masculin. Omul care mi-a răspuns Complementul direct este în cazul acuzativ. mulŃumită. DEX menŃionează de pe ca sens impropriu al lui după (sensul 5). DaŃi-vă jos. http://storage. pe om. deci şi verbul a fi trebuie pus la singular. vizitii) capătă trei i în forma articulată (copiii. ci cea plătită cel mai bine. de aceea este nevoie şi de prepoziŃia pe. mulŃumiŃi. Mă doare apendicele. deci nu au cum să doară. Apendicita şi amigdalita sunt boli. DoctoriŃa nu este cea mai plătită. Numărăm (de la unu) până la trei. Nu face asta. Mă dor amigdalele. Ce-i drept. Cartea pe care am citit-o Cartea care am citit-o În toate cazurile avem de-a face cu propoziŃii subordonate: „pe care Omul pe care l-am întrebat Omul care l-am întrebat am citit-o”. Un exemplu şi mai elocvent este tineretul merge la mare (nu tineretul merg la mare). Cobaii sunt rozătoare Majoritatea salariaŃilor este Majoritatea salariaŃilor sunt Este pur şi simplu vorba despre acordul subiectului cu predicatul. De ce râzi? De ce te râzi? A râde este verb intranzitiv. Subiectul este în cazul nominativ. „care” este subiect. Cartea după noptieră Totuşi.02. Majoritate este la singular. nu pleca.DEX online ... Mă doare apendicita. dar forma gramaticală este în continuare cea de singular.Greseli frecvente in limba romana Page 3 Serviciu Servici Servici nu există în DEX. Până număr până la trei să plecaŃi Până număr la trei să plecaŃi de. Chiuvetă Ghiuvetă Vezi definiŃia. Ele nu sunt părŃi ale corpului. ulii. pe carte. Mă doare amigdalita este la fel de incorect ca şi mă doare durerea de cap. de aceea nu este nevoie de prepoziŃia pe.js 06. dar este necesar şi cel de-al doilea. Nu fă asta. în anumite cazuri acordul prin înŃeles este admis. Mi-ar plăcea Mi-ar place Infinitivul verbului este a plăcea (vezi definiŃia). „pe care” este complement direct. cobai) capătă doi i în forma articulată Doi cobai (oamenii.ro/js/trafic. Mă doare amigdalita. cobaii). majoritate este un substantiv colectiv.trafic. De-te la o parte Fără comentarii. Un copil Copii se joacă În cele mai multe cazuri.

spuneŃi: Linişte! Să nu se audă nici musca! Cu surle şi tobe Cu surle şi trâmbiŃe Surla şi trâmbiŃa sunt amândouă instrumente de suflat. colonei Colonel. ale) încurajărilor acestuia. Până la adânci bătrâneŃi Până la adânci bătrâneŃe Adânci este la plural. sandviş / sandvici / sanviş Oricum altcumva DEX (vezi definiŃia) indică sandviş ca formă corectă. Genuflexiune Genoflexiune Vezi definiŃia. Abia Abea Vezi definiŃia. Cotidian (ziar). nu „preşedente”! A nu se confunda cu adjectivul prezidenŃial. ai. ea va cântări peste 13 kilograme.. cotidiene Cotidian. remarce Remarcă. orarii Vezi definiŃia. iar celelalte două ca variante acceptate. pl. Eu continuu Eu continui Vezi definiŃia. présidentiel.. Între timp ceas s-a schimbat cu oră. Drajeu. cotidiane Vezi definiŃia... pl. Nu există aşa ceva Nu se există aşa ceva Folosirea unei forme reflexive *a se exista este incorectă. PreşedinŃie PreşedenŃie Vezi definiŃia. ObservaŃie: DOOM2 normează a doua variantă ca fiind corectă. Clasa a-ntâia Colonel. remarci Vezi definiŃia. PreŃ mare PreŃ scump Un produs este scump atunci când preŃul său este mare. deci trebuie pus în cazul nominativ. El/ea se aşază El/ea se aşează Vezi definiŃia. pl.02. Ora unu Ora una Este greşit argumentul că aici s-ar face acordul cu oră. probabil e gălăgie.. pl.ro/corect. Orar. O ediŃie veche a DicŃionarului de neologisme acceptă totuşi şi antecameră ca variantă. Obstetrică Obstretică Vezi definiŃia. http://dexonline.Greseli frecvente in limba romana Page 4 Îmi place cineva Îmi place de cineva Cineva este subiect gramatical.. Dacă umplem o sticlă de un litru cu mercur. pl. corect este . umezală). fără prepoziŃia de. pl.php 06.. ea va cântări numai 920 de grame! Deci „sticlă de un kilogram” nu are sens. însă structura s- Ora douăzeci şi unu Ora douăzeci şi una a păstrat. Datorită publicului şi Datorită publicului şi a După datorită se foloseşte dativul. Greşeală Greşală La fel ca şi repezeală. Nes (prescurtare de la nescafe) Ness Vezi definiŃia. Remarcă. PreŃ scump este o struŃo-cămilă. Se foloseşte Ora două Ora doi pur şi simplu din motive de tradiŃie: pe vremuri se folosea ceas/ Ora douăsprezece Ora doisprezece ceasuri nu oră. încurajărilor acestuia. Lubrifiant Lubrefiant Vezi definiŃia. iar dacă o umplem cu ulei de floarea soarelui. Anticameră Antecameră Vezi definiŃia. deci şi bătrâneŃi trebuie pus la plural.li l- dat înapoi dat înapoi am dat. care provine din fr. drajee Vezi definiŃia. deci nu are ce căuta aici. Linişte! Să se audă musca! Linişte! Să nu se audă musca! Daca musca nu se aude. Să aibă parte Să aibe parte Vezi definiŃia (mai ales cea din DicŃionarul ortografic). coloneli Vezi definiŃia. pl. Clasa întâi Clasa întâia Vezi definiŃia. Dacă ŃineŃi neapărat să folosiŃi negaŃia. O paradă militară are şi instrumente de suflat şi de percuŃie. Sticlă de un litru Sticlă de un kilogram Volumul se măsoară în litri. Ora douăzeci şi două Ora douăzeci şi doi Am luat un pix de la ei şi li l-am Am luat un pix de la ei şi i l-am Deoarece am dat pixul înapoi mai multor persoane. România are preşedinte.DEX online . pl..2009 16:26:09 . pl. pl. umezeală (nu repezală. drajeuri Drajeu. orare Orar. Articolul posesiv a (al. este specific genitivului.

. A fost odată ca niciodată. n. gravidă.. prim etc. Aş venii şi eu cu voi. la toate nivelele ..php 06. Să cere-Ńi voie înainte să plecaŃi. a venit şi Barbu. El se înşeală. viu. cazul genitiv. A fost o dată ca niciodată. principal. locaŃie de vacanŃă – vezi definiŃia Calmar Calamar Vezi definiŃia. Era vesel şi o dată s-a întristat. plăcuseşi. de ciudă). Din cauza vremii urâte. O listă completă O listă foarte completă interior. CereŃi drepturile tale. Când are unul din sensurile „cândva”. Vezi definiŃia. superior. Forma înşale este valabilă doar pentru „a pune şaua pe.. plasat (se referă la capital). drepturile tale)..DEX online . Cât am putut dormi! Cât am putut dormii! verbul este la modul condiŃional-optativ.Greseli frecvente in limba romana Page 5 Branul este deja consacrat ca loc Branul este deja consacrat ca locaŃie înseamnă „chirie”. verbul este chiar la infinitiv. tu Când am venit la tine. De asemenea nu formează grade de comparatie nici adjectivele care exprimă o însuşire absolută: pozitiv. Infinitivul verbului nu are nevoie de un i în plus. Vrea să (te) înşele. celălalt celălant Vezi definiŃia. trage-Ńi Cere-Ńi drepturile tale... Câine surd la vînătoare. În primul caz.. persoana a II-a. ultimul an. perfect nu formează grade de comparaŃie. voi trageŃi. Ńi se scrie desigur lipit de verb: voi cereŃi. Vezi definiŃia.858 de definiŃii. pătura pe tine). . inopinat. . Vrea să (te) înşale.. de ciudă). Aş veni şi eu cu voi. persoana a Trage-Ńi pătura pe tine. optim. Când am venit la tine.. complet. Când indică desinenŃa de plural. Găzduire Utilizator: Anonim | Conectare | Înregistrare web: Copyright (C) 2004-2009 DEX online. de ciudă).02... „deodată”. Vezi definiŃia. două ori). se scrie legat. excelent sau cele care exprimă. Fortuit înseamnă „neprevăzut. „concomitent”. Eu crăp (de râs. superlativul: ultrasensibil. Odată cu Ana. a venit şi Barbu. mai mult ca perfect. singular se construieşte cu terminaŃia -seşi. El se înşală. Elvsoft http://dexonline. II-a a verbelor. Ńie. investit înseamnă folosit într-o afacere. tu plecasei Forma verbului la indicativ.. care se construieşte întotdeauna cu forma de infinitiv a verbului. din care 292 învăŃate în ultima lună. fiind adverb. n-am Din cauza la vremea urâtă.. de ciudă). fiind Nu trageŃi! Nu trage-Ńi! forma prescurtată a lui îŃi: cere-Ńi (tu. iubiseşi.”. cartea anului acestuia cartea anului acesta Adjectivul pronominal demonstrativ se acordă în gen. mort. nu este un cuvînt mai pompos pentru loc de vacanŃă. (cândva) O dată cu Ana.. Tu crapi (de râs. întâmplător”. am mai mers la munte. număr şi caz cu substantivul determinat. nu „forŃat”. łi se desparte prin cratimă atunci când are rol de pronume. (concomitent) Era vesel şi odată s-a întristat. A fost investit în funcŃia de . Tu crăpi (de râs. În al doilea caz.. (tu. „Din cauza” este o locuŃiune prepoziŃională care cere întotdeauna mai mers la munte. Starea curentă: 368. TrageŃi pătura pe tine. deja. cu condiŃia păstrării acestei note. Eu crap (de râs.. negativ. merseseşi. mijlociu. fost făcute fortuit. (deodată) Să cereŃi voie înainte să plecaŃi. Copierea definiŃiilor este permisă sub licenŃa GPL. Câine sur la vînătoare.. Multe din marile descoperiri au Era crispat şi zâmbea fortuit. Ńie. Folosim pluralul nivele numai pentru nivelul ca instrument (sensul 2 din DEX '98).2009 16:26:09 . plecaseşi deja. CondiŃiile optime CondiŃiile cele mai optime Adjectivele care la origine sunt comparative şi superlative: exterior. A da sfară/şfară în Ńară A da sfoară în Ńară Vezi definiŃia. iar culoarea (sur) nu are nici un efect asupra performanŃelor câinelui la vînătoare.. coborîseşi. Vezi definiŃia. Expresia are sensul: „pe nepregătite”. de ultimul an.ro/corect. inferior. A fost învestit în funcŃia de . splendid. prin sensul lor. Ne-am văzut doar o dată în Ne-am văzut doar odată în O dată se scrie despărŃit numai când indică enumerarea (o dată. la toate nivelurile . nu -sei: plecaseşi..