KURSUS YANG DITAWARKAN DI SMV/T TAHUN 2011

BIL KOD 1 2 3 4 5 1101 1201 1301 1401 1602

KURSUS BIDANG TEKNIKAL KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJURUTERAAN ELEKTRIK KEJURUTERAN AWAM PERDAGANGAN AGROTEKNOLOGI JUMLAH ALIRAN TEKNIK PENDIDIKAN VOKASIONAL AUTOMOTIF PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA AMALAN BENGKEL MESIN KIMPALAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK BINAAN BANGUNAN PENGURUSAN TEKNOLOGI PEJABAT PENGURUSAN PERNIAGAAN FESYEN KATERING SENI KECANTIKAN PERKEMBANGAN DAN PERKHIDMATAN KANAK-KANAK BAKERI PELANCONGAN HORTIKULTUR HIASAN DAN LANSKAP TEKNOLOGI TANAMAN AGROINDUSTRI TANAMAN AGROINDUSTRI TERNAKAN PENGATURCARAAN KOMPUTER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2101 2102 2103 2104 2201 2301 2401 2402 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2601 2604 2605 2606 2701

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3101 3102 3103 3104 3105 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3301 3302 3304 3501 3502 3503 3504 3601 3602 3801

JUMLAH ALIRAN VOKASIONAL LATIHAN KEMAHIRAN PEMESINAN AM JURUKIMPAL PELUKIS PELAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL MEKANIK KENDERAAN MOTOR MEKANIK PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARA FURNITURE MAKER JURUBINA BANGUNAN JURUBINA BANGUNAN BERASASKAN KAYU JURUPAIP PELUKIS PELAN SENIBINA WOOD PROCESSING AND FINISHING TECHNOLOGY (FURNITURE)* JURUTEKNIK ELEKTRIK JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI - PERALATAN JURUTEKNIK ELEKTRONIK AUDIO VISUAL DEMI CHEF PEMBUAT DAN MEREKA PAKAIAN WANITA PENDANDAN RAMBUT JURUKECANTIKAN JURUTEKNIK AKUAKULTUR JURUTEKNIK LADANG PERTANIAN PROGRAM INDUSTRI EKUIN ATAU EQUINE* JUMLAH ALIRAN KEMAHIRAN

* Program Apprenticeship bersama Industri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful