P. 1
solarni _sistem

solarni _sistem

|Views: 87|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

Na Sun ani sistem

O ekivani rezultati: Prepoznavanje osnovnih delova svemira .Nauka o Zemlji i Svemiru: Tema: Zemlja i njeno mesto u svemiru Aktivnosti: U enici istra uju strukturu svemira.

Na Solarni sistem Na solarni sistem sastoji se od: Sunca Devet planeta Njihovih Meseca Asteroida Cometa .

Unutra nje planete etiri planete bli e centru solarnog sistema sastavljene uglavnom od vrste materije su: Merkur Venera Zemlja Mars .

Merkur   Planeta najbli a suncu Druga najmanja po veli ini Prekrivena brojnim kraterima Nema pratilaca (meseca) Veli ine otprilike Zemljinog meseca .

vulkanima i planinama .Venera   Sestrinska planeta Zemlji Nema pratioca Vrela. sa tankom atmosferom Najsvetlije telo na nebuosim samog sunca i meseca (li i na svetlu zvezdu) Prekrivena kraterima.

i ostalih gasova (1%).Zemlja  Tre a planeta od sunca Jedina planeta u na em sun evom sistemu na kojoj potoji ivot i teku a voda Atmosfera se sastoji od Azota (78%). Kiseonika (21%). .

Mars   etvrta planeta od sunca Vidi se kao crvenkasta svetlost na no nom nebu Povr ina je oblikovana vulkanima i ogromnim pe anim olujama Ima 2 meseca: Phobos i Deimos .

Spoljne planete Spoljne planete se uglavno sastoje od gasa: Jupiter Saturn Uran Neptun .

Jupiter   Najve a planeta sun evog sistema Najsvetlija planeta na nebu Ima vi e od 60 meseca. 5 vidljivih sa zemlje Jako magnetno polje Poseduje prsten asteroida .

lako se mo e videti na no nom nebu Voyager je istra io Saturn i njegove prstenove. Titan.Saturn   esta planeta od sunca Prelep skup prstenova 31 mesec Najve i mesec. .

Uran   Sedma planeta od sunca Mali sistem prstenova. jedva vidljiv 27 poznatih meseca Prekriven oblacima .

Neptun   Osma planeta od sunca Okriven je matemati kim putem 7 poznatih meseca Triton je njegov najve i mesec .

Najdalja Planeta Pluton. je mala stenovita zale ena planeta manja od zemljinog meseca. najudaljenija planeta od sunca. .

je vrlo blizu Plutona i skoro iste veli ine .Pluton   Deveta planeta od sunca (obi no) Nikad nije pose ena niti jednom letelicom koju su prozveli ljudi Okre e se vrlo sporo oko sunca Mesec. Charon.

000 asteroida le i upojasu izme u Mars i Jupitera Najve im asteroidima data su imena .Asteroidi   Mala tela Veruje se da su to ostaci nastali jo nastankom sun evog sistema bilionim godina unazad 100.

Komete  Malena smrznuta tela Putuju pored sunca Otpu taju pra inu i gasove kako prolaze pored sunca to se vidi kao rep sa zemlje .

Aktivnost Solarni sistem . Uklju i 5 injenica pokrivenih ovom prezentacijom.Aktivnost pisanja Napi i pasus o solarnom sistemu.

Solarni Sistem Aktivnost  Nabroj planete njihovim redosledom od sunca Navedi zanimljivosti u vezi planeta Opi i svojim re ima Solarni Sistem .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->