Durant les primeres hores del matí del 30 de juliol de 1.908 ,a la Sibèria

central (una regió molt despoblada del nord de Rússia ) es va observar una bola de foc gegantina que es movia rápidament a través del nostre cel.

El metorit es una roca gegant que va per l'espai i es desplaça a gran velocitat .

Els remolinins de l'espai són molt potents i engulen tot allò que troben.

Saturn és un planeta rocós. És un planeta allunyat del planeta Terra. És molt gran i té un anell de roques .

La Lluna és un astre molt important pero no té llum pròpia. Apareix per la nit i el Sol li dona llum per a que il·lumine la nit.

Estos són tots els planetes del sistema solar. Els 10 planetes.

El Sol té volcans i tenen erupcions .El Sol il·lumina el dia i és molt important per al Sistema Solar.

Plutó és un planeta tant xicotet que ja no es considera un planeta.

Les estreles són enormes esferes de gas . El color pot ser blau ,groc... Hi ha diferències de grandària . La lluminositat és la quantitat d'energia que emet l¶estrela . La brillantor és la llum que rebem des de la Terra .

Les galàxies són agrupacions de planetes i estreles. En el Sistema Solar es troba la Via Làctia.

Les constel·lacions són un grup d¶estreles que estan proximes en una regió del cel. Al llarg de la nit unes constel·lacions van amagant-se i d¶altre apareixen.

Quan l¶home se¶n va anar a la lluna, va ser un gran pas per a la humanitat

Els satel·lits van per l'espai. Servixen per vore l'espai exterior.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful