You are on page 1of 2

5 Mayıs 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26513

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/11963

Ekli “Yeni Türk Lirası ve


Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni
İbarelerinin Kaldırılmasına ve
Uygulama Esaslarına İlişkin Karar”ın
yürürlüğe konulması; Devlet
Bakanlığının 2/2/2007 tarihli ve 33
sayılı yazısı üzerine, 5083 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para
Birimi Hakkında Kanunun 1 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
4/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet
SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A.
GÜL A.
ŞENER
H.ÇELİK B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.


Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet
Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet
Bakanı

A.
BABACAN M.
AYDIN N.
ÇUBUKÇU K. TÜZMEN