Az európai üzleti protokoll és az egyes országok közötti kulturális különbségek

Görög Ibolya A ma elfogadott viselkedéskultúra, üzleti illemtan alapjai az Európában százötven éve kialakult íratlan szabályokat követik. A legfegyelmezettebb, tehát a bank- és pénzvilágot, a konszernek legfelsõbb szintjeit képviselõ üzletemberek egyértelmûen ezt követik, még ha a közvéleményben az is él, hogy a sikeres, tehát amerikai (vagy amerikai, tehát sikeres?) bizniszmen felrakja a lábát az asztalra, és rágógumival a szájában termel ki percenként egymillió dollárt. Egyetlen indoka lehet bármiféle eltérésnek: az a szabály, hogy a helyi sajátosságok, nemzeti szokások elsõdlegességet jelentenek, azokkal szemben türelmesnek és toleránsnak kell lennie az oda érkezõnek.

Tartalom Oldal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A vendégvárás forgatókönyve Németország Franciaország Nagy-Britannia Olaszország Oroszország Amerikai Egyesült Államok

1. A vendégvárás forgatókönyve
A legfontosabb rendezõelv, hogy mindig annak kell alkalmazkodnia, aki érkezik. Hogy egészen profán példát mondjak, a japán üzleti delegációt nem kell pálcikás étellel kínálni. Viszont nekünk Tokióban pálcikával kell ennünk. Ezt azért szeretném elõre bocsátani, mert bárki is érkezik a céghez, a saját szokásaink szerint illik õt fogadnunk. Természetesen azokat a jellegzetességeket, amelyek a vendég számára kötelezõen elõírtak – elsõsorban vallási eredetû kötelességeket – be kell tartanunk. Mindenki tudja, hogy arab vendéget nem kínálunk szeszesitallal, és izraeli delegációnak sem adunk sertéshúsból készült ételt. Bárhonnan érkezik is a vendég, a fogadására egyforma gondot kell fordítani. Akár magán-, akár hivatalos vendéget várunk, ügyelnünk kell arra, hogy a vendég jól érezze magát, és ez hozzájáruljon a tárgyalás sikerességéhez. Mentesíteni kell minden olyan bosszúságtól, ami befolyásolhatja a tárgyalás megkezdése elõtt a hangulatát. Mi lehet ilyen a

hivatali életben? Például nem tudja, hogy a cég bejárata pontosan hova esik, vagy nem talál parkolóhelyet a kocsijának, vagy a portást nem tájékoztatták az érkezésérõl. Lehet, hogy a bejutás után nem találja a liftet, nem tudja, melyik irányba menjen, hol találja a szobát. Az irodában nincs hova leraknia a kabátját, nincs hol megmosnia a kezét. 1.1 Érkezés

Figyelem! Mit tudunk tenni a vendégért a megérkezése elõtt? ⇒ Emlékeztessük telefonon a korábban megbeszélt a találkozóra! ⇒ Mivel a tartalmi részekre elõzõ alkalommal már valószínûleg kitértünk, most beszéljünk a technikai részletekrõl! Gyorsan, mintegy „ugye tudja, de talán megismétlem” hangsúllyal mondjuk el a vendégnek, pontosan hova esik az épület bejárata, hol forduljon jobbra vagy balra. ⇒ Meg kell állapodnunk, hány vendég jön, és tudnunk kell a pontos neveket, rangokat. ⇒ A vendég érkezése elõtt negyedórával szóljunk le a portára, hogy vendégünk érkezik, tartsanak fenn neki parkolót, szóljanak fel, ha megérkezik, esetleg küldjünk le egy munkatársat érte. ⇒ Aki a vendéget várja, legyen lenn 8-10 perccel korábban, ne a vendég várjon.

Vendéglátóként elemi udvariasság, hogy a vendéget ne várakoztassuk meg. Alacsonyabb rangú vendéget se várakoztassunk, mert ha már egyszer közöltük vele, hogy fogadjuk, elismertük, hogy találkozni akarunk vele. Mivel megadtuk a lehetõséget, vendéggé vált, és mint ilyen, egyenrangúvá. Ha a vendéget várakoztatják, – az ügy fontossága függvényében – várhat 15 percet, de azután új idõpontot kérve el is mehet. Vendégként természetesen pontosan kell érkezni, inkább kéthárom perccel korábban. Ez nem azt jelenti, hogy húsz perccel a megadott idõ elõtt, ezzel ugyanis kockáztatja a vendég, hogy esetleg még nincs ott, aki fogadja. Mielõtt a tárgyalást elkezdenék, mielõtt bemenne a házigazdához, meg kell tudnia, milyen hosszú lesz a megbeszélés. Ezt sem vendégként, sem házigazdaként nem illik jelentõsen túlszárnyalni. A portától a váróhelyiségig Ha a vendéget fogadó kolléga nem ül be a tárgyalásra, akkor a kézfogásnál nem kell bemutatkoznia, legfeljebb a részleg megnevezésével azonosíthatja magát, hiszen önálló szerepe nincs. Miközben vezeti, mutassa az utat, menjen a vendég elõtt egy fél lépéssel, mert kínos hátulról, a hátának beszélve irányítani. Ha tudja, hogy a vendég messzirõl

Lehet. . hanem több vendég jött. hogy a további hazai tárgyalófeleket bemutassa a vendégnek. merre induljon. legtöbbször nem is történik meg. üdítõt. a tárgyalóasztalhoz. A váróhelyiségtõl a házigazdáig A vendéget kísérõ kolléga szóljon be a házigazdának. Mondhat olyat a házigazda. a többi kollégája. csak a köszöntés. kérdezze meg. A fogadáskor nyilván tisztáztuk. hiszen számára idegen szobába lépett be. A házigazda tiszte. A házigazda is tudja. Példa Sok házigazda imád kimenni az elõszobába a vendégért. Ez különösen akkor fontos. kit hoztam be. Ha háziak is részt vesznek a tárgyaláson. akkor elõbb nekik kell bemenniük. hiszen ezt csináltam a legtöbbet – be tudtuk vezetni a vendéget. megigazíthatja a haját. A szerencsétlen vendég egy másodpercre megtorpan. be lehet elõre készíteni vizet. nagy kézlendítéssel és nagy lépésekkel jelzi. 1. nem is tudja. akkor a vendéget bejelentõ kolléga húzza be maga után az ajtót. Aki kísér. hogy mennyire örül. és ha várnia kell a házigazdára. de addigra már nagy a felfordulás. hogy kihez kell odalépnie. Nem sok helyen van várakoztatásra alkalmas helyiség. hogy az íróasztala elõtti székre fogja ültetni a házigazda?? Ezalatt mögötte ott topog a házigazda. vagy felveszi a zakóját. Ez utóbbi úgy történik. tehát elég a házigazdára rámutatnunk. és legvégül az. rendezheti a papírjait. a másikkal kicsit int a vendégnek. akkor elõre lehet engedni. hogy kihez jött. de arra épp elég az idõ. nem dolgunk. hogy bemutassuk õt a házigazdának. de lehet. rendet tesz az íróasztalán. tisztában kell lennie a mosdó kifogástalan állapotáról.2 Üdvözlés Ha szabály szerint – és most a felkísérõ személlyel azonosulok. Tudom. hogy befejez egy telefonbeszélgetést.jött. és bevezetjük a szobába. hogy megérkezett a látogatója. 1 Ma már leginkább vízzel vagy rostos gyümölcslével kínáljuk a vendéget. nem tudja mire vélni ezt az olaszos lelkesedést. Ezt követõen a házigazda elõreengedi a szobája felé. A vendéget nem közvetlenül a mosdó elõtt kell megvárni. Ha nincs váróhelyiség. hátha a házigazda még instruálja õket. lezárja a számítógépet. a vendég pedig a saját kísérõit. A kísérõ igyekszik. egyik kezével tartja az ajtót. betessékeli. hogy ezt nyugodt szívvel megkérdezhesse. a jobbra levõ ülõgarnitúrához vagy balra. nem akar-e a tárgyalás elõtt kezet mosni. akkor ott meg lehet kínálni egy kávéval. hogy csak a fõ házigazdának mutatja be õket. Teátrálisan. Ahhoz. Mikor mindez megtörtént. hanem távolabb. hogy segítsen leülni a vendégnek. ha nem egy. az lép be elsõnek az ajtón. akkor kilépünk a vendégért. ezek másodpercek. tehát a bemutatkozás puszta formalitás. és a vendég a titkárnõi szobában várakozik.1 újságot. Ha váróhelyiségbe kísérjük. akinek dolga lett volna bevezetni. pedig nagyon hasznos. amit a vendégnek nem kell meghallania. A vendég le tudja tenni a kabátját. A vendég persze meg van hatva.

Azt is. ahonnan a szoba nagyobb felét. de ezt a vendéggel tudatni kell. akkor pedig a vendéggel találkozzon. ha valami váratlant. õk üljenek az ablakkal. semleges szakasza hosszabbra fog nyúlni. hogy a házigazda rámutat a székre. A vendégek az egyik. mielõtt bemennek. hiszen ez az ültetési rend az egész világra érvényes. magas szintû államközi tárgyalásoknál pontos rendje van az ültetésnek. de közvetlenül õmellettük. Ez kiválóan megfelel annak a diplomáciai protokollkövetelménynek. hogy bárhonnan is érkezik a vendég. nem várja meg. egymással szemben. hogy a vendéget felkísérõ munkatárs kihúzza azt a széket. Az ülésrend alapelve. Ha lehet. ha a hátunk védve van. nem kerül hátrányba vagy elõnybe a fogadó országgal szemben. míg az egész vendégsereg beér. Így jobban látjuk arcuk rezdülését. A tolmácsot. azt is a fogadó fél dönti el.3 Ültetés A vendégeket a házigazda szólítja fel. ültessük a vendéget szembe az ajtóval. A házigazda helyét a titkárnõ. A tolmács mindig annak a baljára ül. Sokan azt tartják alapelvnek. Németország 2 A tárgyalás protokolljáról bõvebben a J 3. hogy jó. vagy megáll a mögött az ülõhely mögött. Ez igaz. Fél lépéssel mindig hátrébb áll. a házigazdával szemben fog ülni.2 A vendégeket arra az oldalra kell leültetnünk. 2. hogy a fõvendégtõl. Ha már dolgoztak együtt. A neveket az asztalra az ülõhelyükhöz kirakott ültetõkártyával jelzik. a munkatárs vagy maga a házigazda azzal jelzi. A tolmács mindig a fõvendég után lép be. ahova a vendégnek ülnie kell. fotelba. vagy úgy. hogy konkrétan melyik székre. Feltehetõen a tárgyalás felvezetõ. hogy a vendég ne üljön az ajtónak háttal. Ha megoldható. A nemzetközi diplomáciai protokoll betartásával egyenlõek a felek. hogy üljenek le. majd megint jobbra és újra balra ülnek le. rosszat mondunk. illetve a fõ házigazdától jobbra– balra. hiszen neki a fõ házigazda és a fõvendég közötti tárgyalást kell segítenie.hogy a vendég tudat alatt negatív hatásként könyvelje el. A fõvendéget az asztal másik oldalára kell kísérni. . Vagy úgy. a házigazdák a másik oldalon foglalnak helyet. a szebb falat látják. elõször be kell mutatni. hogy a földön ülve rituálisan tárgyaljanak. 1. a fénnyel szemben. aki felkérte erre a munkára. hogy leteszi a dossziéját az asztalra. Diplomáciai. ha még nem dolgozott a házigazdával. jót. még õsember múltunkból maradt meg az az életben maradási szokásunk. Nem kényszeríti a vendéget a fogadó ország szabálya arra.2 fejezetben olvashatnak.

A ruházat. Mi maradjunk tartózkodóak és hivatalosak mindaddig. az autó és egyéb anyagi státuszszimbólumnak nagy szerepe van náluk egy-egy ember megítélésében. Mint mindig. A németeknél jellemzõ. ez alól még a forgalmi dugó sem ment fel senkit.1 Általános tudnivalók • • • • • • • • • • A címek és a pozíciók nagyon fontosak. Ne sértõdjünk meg azon. akinek például jogi doktorátusa van. Ne lepõdjünk meg.2. késõbb azonban az aktuális kérdések megvitatását némi kedélyeskedés elõzheti meg. akkor vihetünk magunkkal az országunkat vagy a cégünket bemutató albumot. ugyanis az üzleti ajándékozást Németországban törvény szabályozza. mivel õk is továbbadják a vezetõknek a véleményüket.2 Üzleti élet Az üzleti kapcsolat felvételéhez feltétlenül szükséges egy harmadik fél. elég csak a magasabb rangúval kezet fogni. még ha a vendég beszél is például angolul. A németek büszkék kultúrájukra. A kölcsönös ajándékozás nem szokás. a karóra. A kézfogás határozott. tudományos fokozatát. termékeikre. A magasabb rangú vendéget egy alacsonyabb rangú vendég mutat be. ha egyszerre több vendég érkezik. míg német partnerünk nem javasolja a közvetlenebb kapcsolatot. A tárgyalás nyelve a német. Ha kiutazunk. A kapcsolattartás folyamán nagyon fontos. aki bemutat. Nagyon fontos a pontosság. jelentése „meg vagy bolondulva!”. megszólításnál használnunk kell a vendég pozícióját. A bemutatkozást a névjegyek cseréje követi. amíg a házigazda nem kínál hellyel. A hivatalos névjegyen semmiképp ne szerepeljenek magánadatok. ez komoly sértés. itt se üljünk le addig. ne nyújtsunk kezet valakinek egy másik kezet rázó páros fölött. A kézfogás Németországban rituálé. A bemutatkozó tárgyalásokra a személytelen és hivatalos hangnem a jellemzõ. hogy az üzleti ajándéktárgyakat a cég emblémájával látják el. gyorsan búcsúznak. hogy a titkárnõkkel és az alkalmazottakkal kedves és jó viszonyt tartsunk fenn. de figyeljünk arra. Ez csupán azt jelenti. Ha többen találkoznak. jellegzetes ajándékot. hogy értéke ne haladja meg a száz márkát. és konkrét kérdéseket tesz fel. történelmükre. Egy apróság: ne forgassuk meg kinyújtott mutatóujjunkat homlokunkon. Tehát egy Johann Smiedt igazgató urat. természetesen elõször a feleséggel illik kezet fogni. 2. Herr Direktor Dr-nak kell szólítani. ha röviden üdvözölnek. ha a német partner tájékozott ügyeinkben. hogy a németek az üzleti életben is a hatékonyság hívei. Ha házaspárral találkozunk. akire a bemutatkozó levelünkben hivatkozunk. . az illetõ szemébe kell néznünk.

kerülni kell a feltûnõ ékszereket. valamint 14 és 17óra között. az üzleti partnerség nem jelenti azt. természetesen nem miniszoknyás és nem túl szûk szoknyás kosztüm vagy ruha. hiszen eleve vesztes a pozíciónk.A német cégeknél a döntést a legritkább esetben hozza meg egy személyben a vezetõ. a kormányhivatalok 8 és 12. szigorúan fegyelmezetten kell tárgyalnunk. Ha a tárgyalásunk belenyúlik az ebédidõbe. Nemcsak a németeknél. A dolgozó németek mintegy 40%-a nõ. hogy szórakoztassanak is bennünket. hanem . A német üzletember gyakran igyekszik nyomást gyakorolni kedvezõbb kondíciók elérésével oly módon is. nagyon fel kell készülni. hogy a döntéshozatalban több részleg is részt vesz. de az üzletasszonyokat nem veszik annyira komolyan. A helyes testtartás és a megfelelõ fizikum elõny. A német férfiak rendkívül udvariasak. A szerzõdések aláírásához feltétlenül vigyenek magukkal írásos felhatalmazást. Étkezés közben a kezünket ne pihentessük az ölünkben. ha a döntéshozatalkor nyomást akarnak gyakorolni rájuk. ne csodálkozzunk. A kiutazók számára még egy információ: a hivatalok hétfõtõl péntekig általában 8 és 17 óra között tartanak nyitva. Az öltözködés hagyományos sötét vagy szürke öltöny. Ezen kívül elõnyös lehet egy szigorúan elegáns nadrágkosztüm. ezért ha eredményt akarunk elérni nõként.30-tól 12-ig. míg a házigazda pohárköszöntõt nem mond. hogy a cég nevében aláírhatnak. 2. Lehetõleg ne ajánljunk késõ délutáni idõpontot. A találkozókat elõre illik megbeszélni. hogy egy komoly üzletasszony eleve nem a testét mutogatja. mint férfi partnereiket. Például. mert a németek a munkaidõ végén azonnal távoznak.3 Társasági élet A társasági élet szabályai az üzleti élethez hasonlóan meglehetõsen szigorúak. egyeztetnek. ami hangsúlyozza a nõk „férfias” erényeit. jellemzõ. hanem általában is elmondható. ha a német partner ismeri jobban a piacunkat. végig maradjon az asztal fölött. ha vacsorára hívnak meg. vagy nem issza meg az elsõ kortyot (ez egyébként általában is jellemzõ az európai viselkedéskultúrára). illetve szombaton 8. addig nem illik inni a poharunkból. Nagyobb horderejû témákban az igazgatótanács dönt. köztük azonban igen kevés tevékenykedik a döntési hierarchia tetején. az általunk ajánlott terméket. A nõknek ajánlott viselet a jó szabású. a túlzott partneri erõszakosság veszélyeztetheti az üzlet megkötését. hogy sûrûn emlegeti vetélytársainkat. versenytársainkat. fehér ing. Tájékozódjunk a tárgyalások elõtt.30. nem rikító nyakkendõ. nem divat a túlóra. hogy a fõvendég az étkezés végén köszönetet mond a meghívásért az össze meghívott nevében. Hagyomány. gondosan kell összeállítani mondanivalónkat. A németek nem szeretik. ha nem hívnak meg ebédre.

kávé. hogy a beteg igen pozitívan reagál például egy háromhetes görög tengerparti nyaralásra. 2. méghozzá anélkül. Ha valaki egész hegyet termel iratokból és feljegyzésekbõl. Bp. A legtöbb német pontban öt órakor veszi a kalapját és távozik. a németek akár havonta kétszer is megengedhetnek maguknak egy-egy Kreislaufstörungot. Pannonica K. Míg mi.. Tovább bent maradni számukra a nem hatékony munka beismerése (Rossz hatásfokkal dolgozni. Az uraknak a hölgy vagy a magasabb rangú partner bal oldalán illik ülni – vagy menni. az egyértelmûen szorgalmasan dolgozik és jól végzi a munkáját. mint mindenütt.?3 Az irónia eszközével kicsit jobban megérthetjük a német üzleti morált. hogy korán érkezzék és sokáig bent maradjon. – Ilyet nem szabad!) hacsak valaki nem azt a lehetõséget választotta.” 3.és uzsonnaszünettõl. addig a németek rutinszerûen felépülnek ebbõl az eseménybõl.konszolidált öltözetével agyi képességeit villantja meg a dekoltázsa helyett. Az ide érkezõ vendégek számára is feltétlenül francia tolmácsot kell alkalmazni. forgalmas úton az alárendelt mindig a forgalom felõli oldalon megy. többiek megtérünk a Teremtõnkhöz. nevezetesen a hírhedt Kreislaufstörungot.Az üzleti tárgyalásoknak mindig franciául kell folyniuk. és tovább folytatják hasznos és produktív életüket. Csakúgy. de csak a fõnöktõl várják el.” „A törekvés és a versenyszellem a norma része: külsõ jegyei közé tartozik a jelentõs erõfeszítés. Esetleges szabadidõprogramon a vendég Miért nem bírjuk a németeket? (Xenophobe's Guide to the Germans). de elsõsorban a nyelvükre. a tudást. valamint a tartózkodás a húszpercenkénti illegális cigaretta-. Mihelyst belejönnek. mely nem is létezik. Bebizonyították. „Az irodában a pontosság majdhogynem isteni erény. ha elolvassuk az alábbi idézeteket.1 Általános tudnivalók • A franciák nagyon büszkék kultúrájukra.. a felkészültséget és az eredményeket mind nagyra becsülik. 1999 3 . vagyis keringési zavart. Franciaország 3. hogy késõbb jár be és tovább marad– mint ahogy lehet korábban érkezni és elmenni is – ezt nevezik csúsztatásnak.” „A franciákhoz hasonlóan a németek is pénzt és energiát nem kímélve kezelnek egy olyan betegséget. európaiságukra. hogy az komolyabb mértékben hátrányosan érinthetné társasági életüket. A teljesítményt.3 Miért nem bírjuk. amikor keringésünk leáll. Ennek a rémisztõ betegségnek egészen változatos kezelési módjai vannak.

egyenrangú partnernek fogják érezni magukat a férfiakkal. Ha kiutazóként elfogadja a fogadó fél. apró részletek felett is hosszan vitáznak. így a partner abbahagyja a hosszú és szokatlan kézfogást. Bemutatkozáskor és távozáskor mindenkivel kezet kell fogni. hosszan tartó kézrázástól: nyissuk ki a kézfogásban a tenyerünket. A tárgyalásokon a franciák összeszedettek. mint a közigazgatási. ha felkészültek és célraorientáltak. Nem illik üzleti partnerünket keresztnevén szólítani. • A kézfogás módjában a franciák igazán hûen reprezentálják az európai illemtant. a mondandója nem logikusan és érvekkel alátámasztottan felépített. hogyan viselkednek fehér asztalnál! Az üzleti életben. csakúgy. Madame. konzervatívak. diplomatikusak. de nem illik a fõétel (roti) elõtt szóbahozni az üzleti ügyeket. az öltözködésben a franciák a hagyományos sötét öltöny. Természetes. a nõk általában klasszikus . vagy pedig délután 3-tól. de kevés az esély az üzleti kapcsolat beindítására. hogyan szabaduljunk meg a kellemetlen. Ha bemutatkozó látogatásra érkezõ vendégük nem elég felkészült. erõsen hierarchikus. és szigorúan kötelezõ a magázás. mondhatni kissé bürokrata. Az üzleti megbeszélésre legmegfelelõbb idõpont délelõtt 12-ig. ha szemlátomást nagyon fiatal a megszólítandó hölgy. hogy a hivatalos megbeszéléseket ebéd vagy vacsora közben is folytatják. A tárgyalásokról készült dokumentumok francia nyelvûek még akkor is. nagy érzelmi elõnyre tehetünk ezzel szert a partnerünknél. akkor Mademoiselle. A tárgyalások mindig egyértelmûen. 3. Ne várjunk partnerünktõl gyors döntést. Sokszor az az ember érzése. hogy direkt tesztelik a külföldi partnereiket. • A megszólítás Monsieur. Franciaországban egyre több középvezetõ beosztású nõvel találkozunk. A tárgyalás sok idõt vesz igénybe. világos ing és nyakkendõ hívei. Kevés vezetõ hajlandó áttörõenés gyorsan dönteni. a vállalati rendszer. Általános jótanácsunk arra. természetesen reggel 9-10 óránál nem hamarabb. A nõk. ha a tárgyaláson – valami csoda folytán – francia partnerünk például angolul beszélt. de sem a kézszorítás sem a rázogatás nem szokás. A franciáktól nem idegen. Bemutatakozást követõen e szavakat a családnév követi. minden pontot tisztázva fejezõdnek be.2 Üzleti élet A franciák üzleti megbeszéléseiken is szertartásosak. hogy egyeztetés nélkül nem törünk a partnerre. hogy férfi nyújtson elõre kezet nõnek.kezdeményezésére más nyelven is beszélgethetünk. nem fordulhat elõ. esetleg. pár üdvözlõ szót mindenképp tanuljunk meg franciául. a francia nem fog közbevágni. hogy nem franciául tárgyalunk.

• Nagyon szigorúan tartsuk be az étkezési illemtant. ne vágjuk fel késsel. azt baloldalon elfekteti. Mindig a házigazda szólítja asztalhoz a vendégeket. francia vendéglátónkat kérjük meg. 3. ha egy apró kézmozdulattal arra bíztatja a vendéget. különösen azoknál az ételeknél. mert nem tudja. ha látja. de az ételbe nyúlással megvárja. a felszolgálás sorrendjében kisebb csoportokban kell elkezdeni fogyasztani. Az is helyes. fûszervajat tesznek. csak a szomszédokat – a rangidõs nõ kezdje meg az étkezést. könnyebb lesz a tárgyalás is. annál jobban megkedveltetjük magunkat francia házigazdánkkal. ahol a hõfok számít. hogyan is kell a pirítóst illedelmesen enni. Még ha lakásra hívnak is. de a többit. kosztümöt. amelyik pohárba töltenek. azt eszi. amivel elkezdene enni. A házigazda nyúl elõször az evõeszközéért. hanem letördelve kell a szájhoz vinni. bizony nem nagyon nyúl utána. Az elsõ fogást az egész asztal együtt kezdi el enni. Amit elé tesznek. Ahogy azt már Kalocsa Róza (1884) is megmondta: „A kenyeret nem szokás harapni.3 Étteremben Mivel a franciáknál nagyon fontos az asztalnál való viselkedés. Nem szégyen. Aki nem túl gyakran jár ilyen éttermekben. abból iszik. melyen egy kenõkés van. hogy a többiek tétováznak. amit elé tesznek. Ha Franciaországban asztalhoz ülnek üzlettársukkal. Ha menüsort tálalnak fel. míg a vendége is megfogja az evõeszközt. sem darabkára vagdalni. mást nem kérhet. ha papírszalvéta van. aztán vajazódik meg. ha az étlapok „à la”-felsorolásait nem ismerjük. Ételek Az elegáns éttermek a vendégek érkezésekor a bal oldalon felül levõ kistányérba. Az ember elsõ mozdulattal a damaszt szalvétát az ölébe teszi. zsemlét.” . röviden foglaljuk össze az ide vonatkozó ismereteket. azon kívül. A salátát villával hajtogatva együk. ezt is elõbb letördelik. fogadjanak meg néhány tanácsot: • • • • A bor kiválasztását bízzuk francia partnerükre. • Ne együnk gyorsan. A kezünk étkezés közben mindig legyen az asztal fölött. a franciák szeretik kiélvezni az evés gyönyörét. A vajas kenyérbe is illetlen a beleharapás. segítsen az étel kiválasztásánál. • Minél hosszabban el tudunk beszélgetni a kiválasztandó ételrõl. Egyértelmûen kerülni kell a sportos öltözetet. kínálnak hozzá pirítóst. hogy kezdjen enni.kosztümöt viselnek. viseljünk öltönyt. Az étkezés megkezdésekor nem kell harsányan jó étvágyat kívánni. hiszen vagyunk vagy negyvenen. A kisebb körökben – tehát amikor nem az egész asztalt várjuk meg.

hogy ha férfiak és hölgyek együtt ülnek az asztalnál. Az asztaltól nem illik felállni. Nem illik fenékig inni. és mindig elnézést kell kérnünk. Jobb oldalon végül is csak a poharak vannak szép egymásutániságban. akkor. A franciáknál még betartják a polgári illemtan azon pontját is. tehát álcázhatjuk ezt a tájékozatlanságunkat. tehát ne kérjenek például leves elõtt meleg elõételt. A salátát azért teszik a bal oldalra. nem a piszkos tányérba!). mert a villánkkal veszünk belõle. megköszöni. akkor minden férfi feláll (vagy legalább is megemelkedik). Asztalbontás Az étkezést a házigazda fejezi be. A rúzsfoltról: illemtudó nõ. illetve. ne kezdjük el takarítani az abroszt. csak miután a „sûrûjét” kikanalaztuk. Ha befejeztük a levest. ugyanis rúzsfoltot hagyni poháron nem nagyon illik. miután felkente a rúzst. kötelezõ az ételsor szerinti sorrendiség: hideg elõétel – leves – meleg elõétel – fõétel (nehezebb) – fõétel (könnyebb)– desszert – kávé – sajt. Étkezés Ha véletlenül fellökjük a poharat. A franciáknál az elõétel elengedhetetlen csakúgy. Viszont a damaszt szalvétán. majd köszönjük meg a segítséget. amíg a házigazda asztalt nem bont. a sorrendet tartsák be. Ne rémüljenek meg. az alkoholos italból csak pohárköszöntõ után. várjuk meg. kést szájba venni nem szabad. hanem szóljunk a felszolgálónak. ki lehet inni.Bármit rendelnek is. Ha mégis szükséges. A damaszt szalvétát jól összegyûrve kell a teríték bal oldalára letenni (a papírszalvétát is mellé. Ezalatt ihatunk egy korty vizet. míg más elkezdi. akkor a kanalat a csészébõl kivesszük és közvetlen mellé letesszük a kistányérra. hogy elfogadták a meghívását. de bármit kérnek. amivel ugye a szánkat töröljük meg. lehetnek rúzsnyomok. Mondanom sem kell. tunkolni. akkor igyekezzünk a roti utáni idõpontot megvárni. miután a házigazda felemelte az elsõ alkohol tartalmú poharat. hogy kell enni. Magánmeghívás . A késsel-villával fogyasztott ételek evését úgy fejezzük be. Ha bármi olyan étel kerül fel. persze. ezt nem kell mindet végigenni. A borra a felszolgálók rátölthetnek. Ilyenkor a vendégeknek fel kell állni az asztaltól. már édesanyánk is ránk szólt ilyenért. vagy ha nincs pohárköszöntõ. hogy a kést és a villát párhuzamosan jobb oldalra zárjuk. mint a desszert. és csak azután foglalnak helyet. Ha két füllel ellátott csészében tálalják a levest. és ha valamelyik hölgy feláll. szólhatunk a szomszédunkhoz. hogy a férfiak megvárják. míg a hölgyek leülnek. A vízbõl mindig ihatunk. amirõl nem tudjuk. egy papírzsebkendõre harapva leitatja a nagyját.

A felesége Lady Butler. kínáljuk meg a mellettünkállókat is. bajuszukat igazitják. horgászás vagy kertészkedés. Professor és a családnév. A franciak férfiak mindenohvá pössentenek – az utak mentén (akár forgalommal szemben vagy háttal neki).. nõknek kis pukedli). valóban jó minõségût vigyük. a libatömésre vagy egy kérvény kitöltésére. és ha esetleg a királynõvel találkozunk. Szigorúan betartják az etikett szabályait. frizurájukat. boltok. amit érkezésünk elõtt egy-két órával vigyenek ki. a nõknek nem csókolnak kezet. Mindennek megvan a maga jól megszabott módja. vihetünk magunkkal magyar bort.. beszélgetés. Esetleg. Érkezéskor pedig adjunk át apró ajándékot. a berúgásra. fák vagy bokrok alá. Mrs. hogy saját születési jogán nemes. például Sir Robin Butler. és meg vannak győződve arról. tekintsük kiemelkedõ eseménynek. Dr. Sir Robin-nak kell hívni. amit természetesen maguk a franciák szabtak meg.1 Általános tudnivalók • • • • • • Az üzleti életben nem illik senkit keresztnevén szólítani. és már itthonról készülünk erre a vacsorára. . a hasonló helyzetben levő francia vezetők a visszapillantó tükörben küllemüket jhozzák rendbe. Másnap ne felejtsünk el írásban köszönetet mondani a vendéglátásért. Kézfogással köszöntik egymást. akkor még a köszönés is tilos. Pössentenek cigarettázás. mégpedig a Férfihólyag Üritése. nyakkendőjüket. hogy bizonyos dolgokat nem szokás nyilvánosan csinálni. Míg a forgalmi dugóban rekedt angol autóvezetők unaloműző tevékenységként vidáman piszkálják az orrukat. Egyetlen kivétel van ezalól. Természetesen be kell tartanunk a dohányzás alapszabályát: ahol nincs hamutartó. ez a kifejezés egyaránt vonatkozik az esküvői ceremóniára. 4. karburátorszerelés. garázsok vagy pályaudvarok mögé. A franciák lelkük mélyén hagyománytisztelők. írásban és szóban is. helyesen Scot vagy Scotsmen. csokoládét például. Ha egy hölgyet például Lady Margaretnek szólítanak. lámpaoszlopok tövébe. Mindent comme il faut kell csinálni. hogy rágyújtsunk. a folyókba. Feltétlenül küldjünk virágot (ne vörös rózsát és ne krizantémot) a háziasszonynak. hiszen ez ritkán fordul elõ. de csak a márkás. Ha rágyújtunk. egy levél cimzésére avagy egy tanár megszólítására. A lovagok esetében a bemutatkozásnál teljes nevük hangzik el. õt viszont már hivatalosan. A franciak férfiak például sohasem fésülködnek az utcán. tavakba és csatornákba. azt jelenti. ha régóta ismerjük az üzleti partnert.. mert a franciák nagy borszakértõk. cementkeverés vagy lófuttatás közben is. a nők sohasem igazitják meg a sminkjüket a nagy nyilvánosság előtt. A kézfogást mindig a nõ kezdeményezi. szemöldöküket. Miss. Ez a különbség stilusbeli kérdés. Nagy-Britannia 4.Ha francia üzletfelünk a lakására hív meg vacsorázni. bókolni kell (férfiaknak fejhajtás. helyes forma a Mr. A skótokat angolul ne Scotch-nak vagy Scotchmen-nek nevezzük. meg sem kíséreljük. .

Ha esetleg nadrágkosztümöt vesznek fel. Az „I beg your pardon” önmagában már azt jelenti. és azzal is fejezõdnek be. sajnos még a jóízû. az angolok nagyon szertartásosak. teljes mértékben kerüljük az érzelmi ráhatást. az írás csak megerõsíti ezt. A tárgyalások mindig rövid beszélgetéssel kezdõdnek (például az idõjárásról). szertartásosak. 4. nem fogadják el az amerikai stílust sem az üzleti életben. nem illik tolakodni. kötelezõ erejû. Érdekes. ha a tárgyalások kezdetén jogászokat viszünk magunkkal. Kerüljük a hangoskodást. természetesen a legkonzervatívabb színekben. A nõk is öltözködjenek elegánsan. kérés esetén feltétlenül használjuk a „please”(kérem) és a „thank you” (köszönöm) szavakat. A nyakkendõ ne legyen csíkos. Maximálisan tisztelni kell az „intim zónát”. akár privátkörben – az alkohol jobban fogy. megtalálhatjuk õket a legmagasabb beosztásokban is. hogy nem értem. ha – akár félhivatalos. mert nagyon sokszor valahovatartozást (egy klubhoz. Nem illik hosszan nézni valakit. A nõket maximálisan elismerik. Természetesen õk is hûvösek. a politikáról. Mellõzzük a beszélgetést a királyi családról (pletykák). különösen ha kézfogással zárul. soha ne érjünk partnerünkhöz. Ne lepõdjünk meg. ha hazaérkezésünk után emlékeztetõt küldünk angol partnerünknek a tárgyalásainkról. ha angolokkal tárgyalunk. de semmi dekoltázs és a szoknya is érjen térdig. Az angolok szeretik a konkrét számadatokkal. Ezért. igyekezzen az „angol” angolt beszélni. emelt hangot.2 Üzleti élet Az üzleti kapcsolatfelvétel mindig harmadik személyen át történjen. Bizalmatlanságnak tekintik. hogy csak a legjelentõsebb szerzõdéseket fogalmazzák meg az általunk ismert teljes jogi formák szerint.3 Étkezés . 4. kimutatásokkal alátámasztott ajánlatot. az sem lehet soha szûk. kollégiumhoz) jelent a különbözõ csíkminta. táblázatokkal. esetleg akár megvesztegetésnek tekintik! Az öltözék férfiaknál öltöny. kerülik az érzelmi megnyilvánulásokat. Ezért például. a vallásról. amit mondanak. mint más kultúrákban. sem máshol. ne álljunk szorosan mellé. eszünkbe ne jusson vállon veregetni például. A britek nem szeretik a gyors „nyomulást”. magyaros nagy nevetéseket is mellõzzük.• • • • • Legyünk udvariasak. nem hívei az alkudozásnak. Nagy-Britanniában az üzleti életben nem szokás az ajándékozás. netán könnyeket. például nem felesleges. A szóbeli megállapodás. aki angolul kíván tárgyalni velük.

Olaszország 5. A kézfogás ugyan elfogadott dolog. nem kell domború felével felfelé tartani. Ezt az angolokra nagyon jellemző pózt úgy kell elkéépzelni. speciálisan. de gyöngéd megnyilvánulásokra aztán végképp nincs lehetőség…Az angolok nem szeretnek egymáshoz érni. vagy ha már hetek óra esik az eső. a hála. és mindenekelőtt a bocsánatkérés az angol társas érintkezés fontos eleme. Előfordul. de illik gyorsan elintézni. ne törekedjünk „figyelmességbõl” teával kínálni. de nagyon „angolosan”. folyton ezeket ismételgeti. felső ajkát rezzenéstelenül tartja (elkerülendő annak érzelmekről árulkodó remegését). ne adjunk hozzá tejet. mert az angoloknak ez nagyon kényelmetlen. hogy az angolokról így tudjuk. akkor az étterem vezetõjével elõre beszélje meg. hgoy az ember büszkén felveti a fejét. tehát ne tudja a partner. ezért aztán az angolok nagy része. Ugyanis az angolok tejjel nem ezt a teát isszák. esetleg megfogják a másik könyökét is. még ha az üzleti életben teljesen egyenrangúak is. porcelán kannában készített sötét italt. Ha már jó ismerõsök. és az önboncolgatás sem jellemző rájuk. hogy a vendégek távozása után fog fizetni. akkor esetleg a vállát is megveregetik a másik férfinak. 5. … Az angol gyerekeknek bonyolult viselkedési szabályokat kell elsajátitaniuk.1 Általános tudnivalók • Az olaszoknál a kézfogás inkább kézrázás. A rezzenéstelen ajak.Az angol konyha nem igazán az ízek birodalma. hogy az ismerősök összesen csak egyszer fognak kezet egymással életükben: a bemutatkozás pillanatában. a taxiért pedig 10%-ot. mondjuk egy súlyos sportvereség után. . Ha tehát magyar üzletasszony hív meg brit partnereket. ezt nagyon nem szeretik. Az éttermi számlákban legtöbbször benne van a kiszolgálás díja. ha közeli jó barátok. Ha brit vendégünk érkezik. Ez nem jelenti azt. esetleg a kávé után feláll és elvonul a számlát rendezni. A nõk étteremben ne fizessenek. A villát. A kérés. annak ellenére. Az angolok általában nem nagyon lelkiznek. akkor a férfiak is megcsókolják egymást az arcon jobbról és balról. miért megy el. Ebbe a testhelyzetben már beszélgetni sem könnyű. mintha süket lenne. közben támadó lábával kicsit előrelép (ez határozottságot sugall). Soha ne beszéljen üzletrõl fehér asztalnál. de a reggeliket valóban lehet élvezni. zsenge gyrekkorban megtanult szabály a „kérem” és a „köszönöm” gyakori használatára vonatkozik. de ha nem – és ezt inkább kérdezzük meg – akkor 15%-ot illik adni. hanem a nagyon erõsre. Az asztalnál való viselkedés legyen teljesen tradicionális. de ha már azt kér. Az egyik legelső. hogy néha ne fordulnának magukba. ezt az angol szabályt csak a legfelsõbb körökben tartják ma már be.

politikát. A spagettit ne vágjuk: szúrjuk a tésztát a villára és a villa hegyét a kanálban forgatva „spulnizzuk” fel a tésztát. egyházat. zakóhoz. aprólékos vitatkozáson sem. de csak ott. maradjunk a visszafogott. A nõknek sem ajánlott a szabadosabb megjelenés.A megszólításnál nagyon ragaszkodnak az egyetemen szerzett címükhöz. hanem az ügybuzgóság jele.3 Társasági élet Ha olasz üzleti partnereink ebédre. vacsorára hívnak meg. A nõk elsõsorban a család irányításában játszanak szerepet. Az olaszok egyébként szeretnek alkudozni. családról. õ segíthet a szerzõdés pontos elkészítésében is. a terítékünk bal oldalára helyezzük a kenyeret és úgy törjünk belõle. maffiát. Ha üzletasszony utazik Olaszországba. meggyõzõ. Addig az asztalnál kell maradnunk. A nõ mások elõtt sem fõnökének. ahol a késés megengedett. A terítéknek nem része a kenyeres tányér. Avvocato (ügyvéd). Az olaszok büszkék a címükre. Boldogan beszélgetnek a sportról. ne lepõdjön meg. gyakran két-három órát. Ne ragaszkodjunk a tárgyalás elõre meghatározott idõpont szerinti befejezéséhez. Az ebéd is – a vacsora persze természetesen – hosszan tart. de 20 percnél többet azért ne késsünk. de nõies eleganciánál. A kereskedelmi kapcsolatban a szállítási határidõk be nem tartása óriási vétek. hatékony és impulzív tárgyalástechnikával egyenrangúvá válhat. A napszemüveg az utcán elengedhetetlen. A hivatalos öltözködésben is szeretik követni a divatot. . ne szólítsuk keresztnevén a partnerünket. Szokás napirendet állítani össze a megbeszélésre. akkor lehetõleg ne hozzuk szóba az üzletet. Professore (tanár. de tisztelik és komolyan veszik az összeszedett. A tárgyalás egész folyamatára érdemes ügyvéddel érkezni. • 5. A férfias nadrágkosztüm sem hatásos. ne lepõdjünk meg a sokszor kicsinyességnek tûnõ. A viták fontosak. Köszönésben nincs különbség tegezés és magázás között. Ez az elsõ az említett országok közül. Dottore (ez bölcsész és nem orvos!). de nem igazán tartják be. Az olaszok udvariasan utasítják vissza az elõnytelen ajánlatot. egyetemi tanár. 5. Ingegnere (mérnök).2 Üzleti élet Az üzleti életben nem ragaszkodnak merev szabályokhoz. míg mindenki be nem fejezi az étkezést. hozzáértõ érvelést. de a férfiak mindig ragaszkodnak – legalábbis elsõ megjelenéskor – az öltönyhöz. racionális. • A köszönés a chiao. ha elsõsorban nõként kezelik. de így szólítják az orvost is). sem férjének nem mondhat ellent. Okos. A döntés soha nem születik meg azonnal. bár egyre gyakrabban megtalálhatók az üzleti életben is. Az emelt hang nem az idegesség.

az „nem”-et jelent. annak állapotáról. . Természetesen az orosz üzleti alvilágot elkerülendõ. komoly ajánlások után válasszunk partnert. az állami. Partnerünk idegennyelv-tudása lehet. sem ajándékot küldeni. A hüvelykujjés a mutatóujj összedörzsölése jelenti a pénzt. A titkárnõkkel elég nehéz egyeztetni. 6. mint a karóráról az orosz partner sok mindent kikövetkeztet. sikert érhet el. áráról csakúgy. A tárgyalások megszervezése kitartást kíván. legyünk felkészülve kisebb trükkökre. A tárgyalások szigorú napirend szerint folynak. bürokratikus rend után megmaradt annak nehézkessége. Ennek ellenére az odautazó üzletasszony. Az orr megkoppintása baráti figyelmeztetés. A névjegykártya átadása kötelezõ. de virágot vigyünk a ház asszonyának. Oroszország 6. A megbeszéléseket pontosan kezdik.Ha vendégségbe hívnak.és kisujj szarv alakú mutatása a felszarvazást jelenti. érzelmi hatásokra is. Annak ellenére. de hosszan elnyújhatják. Ha a rendezvényen kiderül.1 Üzleti élet Az üzleti kapcsolatok rohamosan fejlõdnek. A szem alá mutató ujj az ész elismerése. A tárgyaláson az oroszok nagyon jó stratégák. A bemutatkozást kézfogás kíséri. Itt is kerüljük a vörös színt. nem kell sem virágot. sokszor lefixált megbeszélések maradnak el. A döntéshozatal is lassú és nehézkes. Az orosz mentalitás számára idegen a „time is money”. hogy a meghívót félreértettük és mégis ültetéses alkalom volt. nézzünk partnerünk szemébe. Vigyázzunk nagyon a gesztikulálással. két kézzel nyújtsuk át. attól nem térnek el. A rang fontos szerepet játszik. gondoskodjunk inkább orosz tolmácsról. ajándékot nem szükséges vinni. elutasító. (pourremercier – köszönettel) rövidítéssel. koktélra szól a meghívás. r. ha jól felkészült és érvelõ típus. hogy a mutató. Ha állófogadásra. de hozzájött az üzleti világ bonyolultsága is. hogy nem mindig megfelelõ. hogy a szovjet idõkben deklarált egyenjogúság volt. A cipõ nagyon fontos. Kimondottan elõnyös. százszor ellenõrizzen mindent. minõségérõl. nõknél a kosztüm az elfogadott. Az áll megpöckölése erõsebb. Ha behunyt szemmel bólintanak. Öltözködésben a hagyományos öltöny. az olaszoknak ebben nagy hagyományaik vannak. Mindenki tudja. ha tudunk oroszul. Mindig mindent írásban erõsítsen meg. utólag küldhetünk virágot a háziasszonynak p. az orosz férfiak jelentõs része nem tudja elfogadni a nõk szerepét az üzleti életben.

amivel elbúcsúznak. Bp. Ha úgy hozza a sors. úgy tartják a poharat. Számítsunk rá. a kéz vízszintes. Pannonica K. na pászásók! (szószerint: vándorbot) köszöntéssel isszák. Ujjunkkal ne mutassunk OK jelzést. sértés.2 Társasági élet Az orosz vendégszeretet híres.felkiáltással.” Miért nem bírjuk a ruszkikat? (Xenophobe's Guide to the Russians). amikor leülnek. Példa Az egyik pohárköszöntõ a guszárnij toszt. Az oroszok fontosnak tartják. akik állandó rettegésben élnek. nehogy véletlenségbõl figyelmetlenséggel vádolják õket az asztalnál. készüljön fel a nagy traktákra. hogy ne dohányozzon. A nõk – természetesen – mindezt ülve nézik végig. a nyugateurópaiak és az amerikaiak nagy megkönnyebbülésére. a poharat tartó karjuk vállból majdnem merõlegesig emelkedik. és „za zsenscsin!” – a nõkre! . merev derékkal.3 Miért nem bírjuk. az alkohol fogyasztása szinte kötelezõ. hogy rendszeresen – mégpedig sûrûn – asztali pohárköszöntõt mondjanak. hogy az étkezés hosszan elnyúlik. és az oroszok csak azzal érzik jól magukat. Elõételek borítják az asztalt. közben mindenrõl lehet beszélgetni. ha megkérjük. sokszor még használati tárgy is. ha valaki történetesen egy hivatalos alkalommal beszédet mond. ez az üzleti életre is vonatkozik. fejüket hátradobva kiisszák a poharat. tollkészlet. akivel már legalább egyszer jól felöntöttek a garatra. orosz partnerünk akár sértésnek is veheti.. azaz huszártószt. Az ajándék szinte bármi lehet. ha nem veszünk. amíg egy pohárköszöntõvel ki nem nyilvánítja a társaság többi tagja iránti tisztelet és az együttlét feletti örömét. Az oroszok szeretnek ajándékot kapni. A dohányzás nagyon elterjedt. hogy ténylegesen oda is figyeljenek. ám gyökereiben valahol igaz megállapítást idézni. „Az asztalnál az oroszok felszólítás nélkül szednek maguknak. ne furakodjunk. fenékig kell inni a poharat. nyugodtan álljunk sorba. 6. Ha az étellel kínálnak. Az utcán nem szemetelnek..?4 A teljesség kedvéért szeretnénk még egy-két ironikus. A pohárköszöntõk fontosak. Az étkezés hosszan elhúzódik. Ilyenkor a férfiak felállnak.6. Soha senki nem merészel addig inni az asztalnál. szép könyv. 1999 4 . Az utolsó poharat.” „Az üzleti életben az alkukötést hatalmas dáridókkal és tivornyákkal pecsételik meg.. Azt már viszont csöppet sem tartják fontosnak. ez trágár jelzés az oroszoknál. könyéktõl behajlított bal karjukat szorosan a hátukhoz szorítják.

hogy nagyfokú az utcai bûnözés aránya. de arra nagyon vigyáznak. csomagonként 0. mely az USA nagykövetségén igényelhetõ.5-1 USD-t adjunk. mint mondják. „Isten szereti a Szentháromságot” – emlegetik a mondást. mások viszont különbözni akarnak. sem pirospaprikát. • Ha az utcát járjuk. Egy szép vidéki sétára indulni egy orosszal voltaképpen a lehetetlenséggel egyenlõ.” 7. Ha meglátogatják egymást. A közeli ismerõsök háromszor csókolják arcon egymást.1 Általános tudnivalók • Az utazáshoz vízum szükséges.” „Az oroszok az idegenekkel barátságosan kezet ráznak. mert. a vendég vagy egészen bemegy a házba. a három az orosz igazság is. amely a láb mozgatásáért felelõs. ha mindenkit egyformán igyekezünk kezelni mindaddig. ha valami háromszor történik. közvetlen a társalgási stílus. Teljesen érthetetlen módon viszont képtelenek arra. ahogy az egyes tagállamok is külön-külön saját hagyományaikra is büszkék. míg a házigazda jön ki.2 Üzleti élet Az üzleti megbeszélések mindig pontosan kezdõdnek. és az elõre megszabott ideig tartanak. A hangnem nem hivatalos. fokozottan vigyázzunk pénzünkre. társadalma nagyon összetett. • Tilos az ország területére élelmiszert bevinni. Ez vezette a tudományos kutatókat ahhoz a briliáns felismeréshez. hogy a beszédet és a járást egyszerre ûzzék. õrzik saját kultúrájukat. mértéke 15%. sem mákot – még ha ez a három dolog számít is igazi unikumnak. amíg ki nem fejezi. mert mihelyst az élet értelmének egy újabb boncolgatásába bonyolódna bele. ha ugyanúgy kezelnék õket. ne felejtsük el. Ezt azért teszik. 7. mint bárki mást az üzleti életben. Célszerû. Sok kisebbségi csoport él az országban. egyéb értékeinkre. egyszerûen megáll. vagy megvárja. aki a csomagunkat viszi. Utazás elõtt az oroszok pár pillanatra csendesen leülnek együtt. Egyesek azt szeretnék. nem . hogy másfajta elbánást igényel. hogy ez ne a küszöbön történjen. Az USA a világ negyedik legnagyobb országa. Amerikai Egyesült Államok 7. mert az balszerencsét hoz. vagy az Arzenál-Spur meccset vonná új megvilágításba. tehát sem szalámit.„Az oroszok végeérhetetlenül sokat beszélnek. hogy az orosz agynak az a bizonyos darabja. az emberi fajták esetében egyedülálló módon – a nyelvhez van kötve. és csak ezután üdvözlik egymást. A szállodában a boy-nak. • Borravalót illik mindenütt adni. hogy lelküknek – bárhol kószáljon is a házban – legyen ideje visszatérni a testükbe. A „time is money” elve maximálisan érvényesül.

ha egy férfi elõreengedi õket. egyik a „jófiú”. ha beállítanánk. hogy a másik szavába vágnak. törvénybe ütközik a nem szerinti megkülönböztetés. a szemkontaktus létesítése. vagy elfogadják tárgyalási alapnak. Mindemellett tisztelik az egyéniséget. elsõ benyomásra nyílt. ha üzleti tárgyalásaink alkalmával a kávét vagy egyéb kínálást egy külön asztalra helyezik. Nem tartják be a rigorózus párbeszédes formákat. Ne lepõdjünk meg. elolvassa a kapott kártyát. Ez néha addig fajul – inkább egyetemistáknál. hogy meghívott. A nagyvállalatok sokkal bürokratikusabbak. hogy ketten ülnek le. hiszen elõszörre ezek szerint csak „blöffölt”. de a nadrág és zakó akkor is szükséges. mert a bevett üdvözlési formák. Elegáns nõ nem hord sok ékszert. lassabban hozzák meg a döntésüket. Mindenkinek magának kell odamennie. de az ápoltság elengedhetetlen. Ez utóbbi kezdi a tárgyalást. nõknél a hagyományos kosztüm. komolytalan partnernek tûnik. szerencsére – hogy kikérik maguknak. egy gyors pillantás után zsebre vágják.3 Társasági élet Az amerikai üzletember társaságkedvelõ. nem harsány sem ruhája fazonjával. A kisvállalkozások vezetõi elérhetõek. és elvennie. Az európai viselkedéskultúrában ez otrombaságnak tekinthetõ. „ebédeljünk egyszer együtt” meghívások nagyon formálisak. mert utána a tárgyaló fél fogékonyabb a barátságos hangnemre. a kérdésekre nem várnak kimerítõ választ. De legyünk résen. a hogylét felõli érdeklõdés. Ha erre a tárgyaló fél csökkenti az árat. Ha elhangzik egy ár. a másik a kötözködõ. Az amerikaiak nagyon értékelik az egyenességet. Komolyan veszik az egyenjogúságot. sem színeivel. Ha kisebb cégnél tárgyalunk. és nagyon csodálkoznának. Csak akkor nézik meg. Gyakori tárgyalástechnika. gyakran maguk ülnek le tárgyalni. amit kér. hogy túl magasnak találják.ritka. barátságos. . mint a kisebbek. ha valaki megnézi. mint bármelyik országban. vagy megmondják. mondván. Az USA-ban a felsõ szintû vezetésben több nõ dolgozik. sokszor váratlan kérdésekkel akarnak tájékozódni. a telefonszám pontosítására. még ha az kellemetlen is. Az amerikaiak általában nem alkudoznak azárról. Öltözködésben az üzleti életre szokásos az öltöny. Amerikában viszont az a fura. 7. A névjegykártyát feltûnés nélkül cserélik. ha szükség van az adatok egyeztetésére. eltekinthetünk az öltönytõl. az„ugorjon majd be egy kávéra”.

tudást és erõfeszítést kíván. Bp. Ha fontos üzleti partnerhez készülünk.. Pannonica K. Gemini K.Az amerikaiak szívesen hívják meg üzletfeleiket étterembe. Atheneum K. 1999 5 6 . Bp. Bp. Miért nem bírjuk az amcsikat? (Xenophobe's Guide to the Americans). a játék értelme pedig a gyõzelem. hogy az amerikaiak étkezés közben nehezen figyelnek a partner szavaira. 1999 Miért nem bírjuk a ruszkikat? (Xenophobe's Guide to the Russians). akkor hol a különbség?” Felhasznált irodalom Görög Ibolya: Protokoll – az életem. kitartást. Bp. 1999 Az üzleti kultúra enciklopédiája (World Encyclopedia of Business Culture). Pannonica K. sz.?6 „A munka az amerikaiak szerint akkor jó. Bp. A játék viszont akkor az igazi. Ezt kintlétünk alatt nem kell viszonozni.. Pannonica K. akkor a legbiztosabb sikert egy kisebb herendi porcelántárggyal érjük el. de ne hivalkodót.4 Miért nem bírjuk. természetesen virágot vihetünk. ha az amerikaiak zavartak és tanácstalanok. esetleg csokoládét.. Ha lakásra hívnak.. érdekes és – ha ez lehetséges egyáltalán – szórakoztató. akkor elengedhetetlen a visszahívás. 1999 Miért nem bírjuk az amcsikat? (Xenophobe's Guide to the Americans). Érdekes megfigyelni.. 1999 A Herendi és a Zsolnay porcelánról bõvebben olvashatnak az 1. ha odaadást. Nem csoda hát. mellékletben. Bp. Ha a munka értelme a siker.. ha élvezetes.. de ha a partner hozzánk érkezik. Pannonica K. 1999 Miért nem bírjuk a németeket? (Xenophobe's Guide to the Germans).. esetleg a lakásukra.5 7.

téglavörös. virágmotívumok. akkor minden vásárolt porcelántárgyon – bonbonieren. több variációban Régies vadászjelenetek. Ismert egyszínû kivitelben is. szórva apró virág. –mindig az a motívum szerepeljen. de a mai napig bõvül a motívumtár. és tudjuk róla. körülötte almafavirágok. stilizált. Legtöbbször egyszínû. 12 variációban Különbözõ elszórt gyümölcsmotívumok és apró rovarok. stilizált kínai rózsa. Több színben.és madármotívumokkal. Legtöbbször egyszínû. a tányér tükrének szélén girland. sz. háború elõtti motívum és forma került újra elõ. Madárpár fán. Izsó Miklós és mások– terveztek kis szobrokat. A Zsolnay porcelán motívumai A Zsolnay motívumai kevésbé kodifikáltak. melléklet A Herendi és a Zsolnay porcelán motívumai A Herendi és a Zsolnay porcelán világmárka. kínai rózsamotívumok és lepkék. több színben Kontúros. mégis sokan ajándékozzák az üzleti életben. tálon. Rózsaszínû. stilizált. Kovács Margit. A Herendi porcelán motívumai Victoria jelzése V Victoria A jelzése VA Aponyi fleur jelzése AF Kontúros. téglavörös. Nagyon sok. stilizált. mint a Herendié. amelyeket a mai napig eredeti formájukban készítenek. bíbor (purpur) változatai. a tányér peremén 6 kis motívum. középen csokor. Ismertek a zöld. Eton jelzése ETON Fleurs des Indes jelzése FD Rotschild oiseaux jelzése RO Fruits jelzése FR Chasse jelzése CH Kisplasztikák is készülnek Herenden. sárga. akkor egy bizonyos motívumot válasszunk ki. középen nagyobb. rozettákkal megszakítva. akivel rendszeresen. kínai virág. Ha olyan partnerünk van. A tányér tükrének széle girland. Ha tudjuk. Bár nem olcsó. A legutóbbi idõkben kezdték el gyártani a kockás állatfigurákat. Vastagh György. hogy szereti a Herendi vagy a Zsolnay porcelánt. . több színben. elszórva lepkék és rovarok. melyik a kedvence. többször találkozunk. lila. amelyeket elsõsorban az amerikai vendégek szeretnek nagyon. A század elejétõl neves mûvészek – Kisfaludi Strobl Zsigmond.1. A peremén szórt virágmotívumok. kék. Értékelendõ ez a figyelmesség. vázán. elszórva három kisebb virágmotívum és lepkék. Indiai virágkosárból kétoldalt felnyúló folyondárszerû stilizált minta. ismertebb a zöld. több színben Kontúros.

a peremén bordûr. Az elmúlt évek alatt ismét gyártják. bonbonierekre tett leggyakoribb motívumok: Butterfly Vízililiom Kínai bambuszos Búzavirágos Pompadour bézs-sárga alapon arany kontúrozott stilizált rózsaszín rózsák pillangók. elsõsorban kisplasztikák. teás-. ahol nagy sikert aratott velük. a peremén aranyszál fehér porcelánon sötétkék sáv arany kontúrral. tálak bevonására használják. gyertyatartókra. hamutartókra. süteményes és szendvicses készletekre. a peremén aranyszál bézs-sárga alapon szecessziós hajlongó nádszálak között liliomok. mokkás-. .Étkészletekre. és girland. vázákra. és valóban egyedi ajándék lehet a szecesszió stílusát kedvelõ vendégek számára. bézs-sárga alapon világoskék csokor. A Zsolnay gyár az 1900-as világkiállításra vitte ki a fémes fényû. Wartha Vince kísérletezte ki ezt az egyedülálló díszítési módot. zöldes színjátszó eozinmázzal bevont tárgyait. bézs-sárga alapon nádlevelek között stilizált virágok.