You are on page 1of 1

HOTARARE nr.

571 din 7 septembrie 1998
pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor EMITENT: GUVERNUL Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998 In temeiul prevederilor art. 28 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, Guvernul Romaniei hotaraste: ART. 1 Se aproba urmatoarele categorii de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor: 1. Constructii administrative: a) sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita sau desfasurata; b) sedii de birouri pentru constructii administrative, indiferent de aria construita sau desfasurata. 2. Constructii financiar-bancare: a) sedii de institutii financiare, banci, C.E.C., societati de asigurare si reasigurare si filialele acestora, cu aria desfasurata mai mare de 500 mp; b) sedii pentru burse de valori si marfuri, cu aria desfasurata mai mare de 750 mp. 3. Constructii comerciale: a) centre comerciale, magazine, depozite en gros cu vanzare pentru public, precum si alte constructii comerciale cu aria desfasurata mai mare de 300 mp; b) constructii pentru alimentatie publica si de prestari servicii pentru populatie, cu aria desfasurata mai mare de 200 mp sau cu capacitatea de peste 50 de persoane. 4. Constructii de cult: a) biserici, case de rugaciuni si alte cladiri pentru culte, destinate publicului, indiferent de aria construita sau desfasurata; b) manastiri si schituri, care au in incinta spatii pentru cazare, indiferent de aria construita sau desfasurata si de capacitatea de cazare. 5. Constructii de cultura: a) expozitii, muzee, biblioteci si alte centre de cultura avand spatii pentru public, indiferent de aria construita sau desfasurata si de numarul de persoane; b) cazinouri, discoteci, cluburi si alte asemenea cladiri avand spatii pentru public, indiferent de aria construita sau desfasurata si de capacitate; c) teatre (dramatice, de comedie, muzicale, de revista, de papusi etc.), circuri i studiouri de film, radio si televiziune, indiferent de aria construita sau desfasurata si de capacitate; d) cinematografe, case de cultura si cladiri cu sali polivalente sau de intruniri, indiferent de aria construita sau desfasurata. 6. Constructii de invatamant: a) scoli, licee, universitati si alte cladiri de invatamant, cu aria desfasurata mai mare de 700 mp; b) gradinite cu capacitatea de peste 40 de locuri, situate la parterul constructiilor si, respectiv, 20 de locuri, pentru cele situate la nivelurile superioare. 7. Constructii de sanatate: a) spitale, clinici si sanatorii cu peste 40 de paturi; b) crese si leagane de copii, precum si camine sau aziluri de batrani ori alte persoane cu handicap, cu capacitatea de peste 20 de locuri; c) policlinici, dispensare si alte cladiri de sanatate, cu aria desfasurata mai mare de 300 mp. 8. Constructii si amenajari sportive: a) sali de sport, arene si alte cladiri si amenajari pentru activitati sportive, cu capacitatea de peste 600 de locuri; b) stadioane avand tribune cu peste 5.000 de locuri. 9. Constructii de turism - orice structura de primire si de alimentatie din turism, indiferent de capacitate sau de alte criterii, cu exceptia celor destinate activitatilor de agroturism. 10. Alte tipuri de constructii, instalatii tehnologice si amenajari: a) cladiri civile inalte (peste 28 m) si foarte inalte (peste 45 m); b) cladiri civile cu sali aglomerate (cu 150 de persoane si mai mult); c) spatiile accesibile publicului din statiile de metrou; d) cladiri civile cu functiuni mixte pentru comert, birouri, reuniuni, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare de 1.500 mp; e) cladiri pentru parcaje publice si "service" de autoturisme, cu capacitatea de peste 50 de locuri; f) galerii comerciale, sali de reuniuni sau de conferinte si alte constructii subterane civile pentru public, cu aria desfasurata mai mare de 500 mp; g) gari, autogari si aerogari, cu aria desfasurata mai mare de 700 mp; h) spatii de depozitare (receptie-expeditie) amenajate pe langa puncte vamale (vami), cu aria desfasurata mai mare de 750 mp; i) circuri mobile si alte amenajari temporare pentru spectacole, mitinguri sau intruniri, la care participa peste 300 de persoane; j) depozite si sisteme de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.), cu capacitatea totala de stocare in rezervoare mai mare de 5 mc, precum si statii (puncte) de desfacere a buteliilor cu G.P.L., avand capacitatea totala de minimum 750 kg; pag1/1

k) statii de distributie a carburantilor pentru public (benzinarii), cu capacitatea de stocare mai mare de 50 mc produse petroliere; l) spatii de productie si depozitare, inglobate sau alipite cladirilor civile publice sau imobilelor de locuit, clasificate in categoriile A si B de pericol de incendiu ori cu risc mijlociu sau mare de incendiu, cu aria desfasurata mai mare de 100 mp. ART. 2 (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. (2) Cu aceeasi data se abroga art. 1-5 si anexa la Hotararea Guvernului nr. 51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 7 martie 1996. PRIM-MINISTRU RADU VASILE Contrasemneaza: --------------Ministru de interne, Gavril Dejeu Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Nicolae Noica Ministrul industriei si comertului, Radu Berceanu -----------

H.G. 571/1998