MENGUMPUL FAKTA

SENARAI KANDUNGAN

Tajuk
Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

m/s

PENGHARGAAN
Saya iaitu Encik ingin merakamkan Azatul Kajian Azzeruls Kursus ucapan terima kasih kepada tunjuk kasih guru mata ajar juga dan saya pelajaran bimbingan tujukan Sejarah beliau saya dalam

kerana Sejarah.

telah Ucapan

memberi terima

menjalankan

kepada

pengetua

Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan (INTEK), Tuan Haji Awang Mohamad Zaid bin Mat Zin yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapa saya iaitu Abdul Rahman bin Mohd Hashim dan ibu saya Zamriah Laili binti Sulaiman serta kakak saya yang telah banyak membantu dan sentiasa memberi dorongan, galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan tugas ini. Akhir sekali, kepada rakan-rakan saya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala cadangan, tunjuk ajar dan bantuan yang telah anda kongsikan bersama.

Akhir kata , saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung menyiapkan kerja kursus ini. Hanya Allah sahaja dapat membalas budi kalian.

OBJEKTIF KAJIAN
Saya dikehendaki membuat kerja kursus mengenai tokoh Islam. Tokoh Islam yang dipilih oleh saya ialah . Kajian saya ini merangkumi objektif-objektif berikut:

Kajian sejarah

ini yang

dilakukan sahih.

secara Ini

amnya akan

ialah

untuk

mengenal saya

pasti

sumber-sumber satu kajian

dapat

membantu

membuat

ilmiah dengan tatacara yang betul, jelas dan tepat. Kajian ini dapat menambah pengetahuan saya saya tentang tokoh-tokoh islam yang pernah wujud di muka bumi ini serta dapat memupuk perasaan bangga terhadap agama kita. Kajian ini juga dapat menyedarkan penganut agamaIslam betapa pentingnya bangunan bersejarah di negara kita kerana ianya dapat menyedarkan kita untuk menjaga dan mempertahankan agama serta

memupuk semangat kekitaan dikalangan penganut Islam. Saya juga dapat menanamkan semangat patriotisme di dalam diri saya dan juga kalangan generasi muda melalui kajian ini.

Menambah pengetahuan saya tentang tokoh-tokoh Islam yang pernah berjasa pada masa dahulu.

KAEDAH KAJIAN
Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian tersebut.Antaranya ialah

Rujukan Saya telah menjalankan rujukan terhadap surat khabar, majalah, dan buku-buku yang berkaitan. Saya juga membuat kajian melalui teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).Banyak maklumat yang saya perolehi melalui kaedah tersebut.Salah satu laman web yang saya layari ialah Wikipedia.Wikipedia ialah ensiklopedia di dalam internet.Kita boleh mendapatkan banyak maklumat dan fakta-fakta melaluinya dalam pelbagai bahasa. Penyelidikan Saya telah menjalankan penyelidkan di perpustakaan sekolah, melawat laman web yang berkaitan Tahun Baru Cina dan merujuk majalah yang berkaitan. Semua maklumat ini saya analisis agar ia bersesuaian dengan kajian yang dijalankan

KAJIAN HASIL 

BIODATA
Nama: Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi Gelaran: al-Razi Lahir: di Rayy, Iran pada tahun 865 AD (251 Hijrah) Wafat: di Rayy 925 AD (313 H). Etnik: Parsi Sekolah : Parsi Bidang: Kimia, Perubatan, Biologi, Sains Era: era Abad Pertengahan Idea Terkemuka: Penemuan alkohol, pertama untuk menghasilkan asid seperti asid sulfurik, menuliskan
nota terhad atau banyak pada penyakit seperti cacar dan cacar air, perintis dalam bedah saraf dan Oftalmologi, penulis buku pertama pada anak, membuat sumbangan yang terkemuka di anorganik dan kimia organik, juga penulis beberapa karya falsafah.

Tokoh Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi ( telah menyumbang dalam bidang perubatan, kimia dan falsafah.

) atau dikenali sebagai Rhazes di dunia

barat merupakan salah seorang pakar sains dan ahli falsafah Iran yang hidup antara tahun 865 AD - 925 AD. Beliau

Menurut al-Biruni al-Razi dilahirkan di Rayy, Iran pada tahun 865 AD (251 Hijrah), dan meninggal di Rayy 925 AD (313 H). Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi adalah seorang ahli perubatan, falsafah, dan sarjana Parsi yang memberikan sumbangan asas dan berkekalan dalam bidang perubatan, Alkhemi (Alchemy), dan falsafah, yang ditulis dalam lebih 184 buah buku dan rencana dalam pelbagai bidang sains. Dia fasih dalam pengetahuan perubatan Yunani dan menambah sebahagian besar kepadanya dari pemerhatiannya sendiri. Sebagai ahli alkhemi, Razi diakui sebagai menjumpai asid sulfirik, yang digunakan secar ameluas ("work horse") bagi kejuruteraan kimia dan kimia moden. Dia juga menjumpai ethanol dan hasil sulingannya, dan kegunaannya dalam perubatan. Dia tanpa dipersoalkan lagi merupakan salah seorang juru ilmuan dalam Dunia Islam, dan mempunyai pengaruh yang besar kepada sains dan perubatan Eropah. Razi adalah seorang yang berfikiran rational sepenuhnya, amat yakin dengan kuasa logik (power of reason); dia dianggap oleh rakan semasa dan penulis bioliografi sebagai bebas dan bebas dari sebarang prajudis he was widely regarded by his contemporaries and biographers as liberal and free from any kind of prejudice, amat cekal dan berani mengutarakan pendapatnya tanpa teragak-agak. Dia percaya kepada kemajuan manusia dan "Tuhan Maha Bijaksana". Dia mengembara di kebanyakan tempat dan memberikan khidmatnya kepada beberapa putera dan pemerintah terutamanya di Baghdad di mana dia mendirikan makmalnya. Sebagai guru dalam Perubatan dia menarik minat ramai pelajar dalam pelbagai bidang, baik, jujur, dan tegas bagi berkhidmat kepada pesakitnya, tidak kira kaya ataupun miskin. Institute Razi hari ini di Tehran, Iran dinamakan sempena namanya, dan 'Hari Razi' ('Hari Farmasi') disambut di Iran setiap 27 Ogos.

RIWAYAT HIDUP
Dalam bahasa Parsi, Razi membawa erti "dari bandar Ray (juga dieja RAY, REY, atau RAI, Parsi silam RAGHA, Latin RHAGAE) dahulunya salah satu bandar besar di Dunia)", bandar silam di cerun selatan Dataran Elburz Range yang terdampar di selatan Laut Caspian, terletak berhampiran Tehran, Iran. Di bandar ini (seperti Ibnu Sina) dia membuat kebanyakan pencapaian hasil kerjanya. Pada awal kehidupannya dia boleh menjadi sebagai seorang tukang emas (Baihaqi), pengurup wang (Cf. Ibn abi Usaibi'ah) tetapi lebih besar kemungkinannya sebagai pemain seruling yang menukar minatnya dalam muzik kepada alkhemi (cf. ibn Juljul, Sa'id, ibn Khallikan, Usaibi'ah, al-Safadi). Pada usia tiga puluh (menurut Safadi empat puluh) dia berhenti penyelidikannya dalam alkhemi kerana ujikajinya menyebabkan penyakit mata (Cf. alBiruni), memaksanya mencari ahli perubatan dan ubat bagi menyembuhkannya. Al-Birflni, Baihaqi dan yang lain, menyatakan bahawa ini adalah sebab mengapa dia memulakan kajian perubatannya. Dia amat kuat belajar setiap hari dan malam. Gurunya adalah 'Ali ibn Rabban al-Tabari (Cf. al-Qifti, Usaibi'ah), seorang pakar perubatan dan ahli falsafah yang lahir di Merv sekitar 192/808 (meninggal. sekitar. 240/855). Al-Razi mendalami bidang perubatan dan kemungkinan juga bidang falsafah dengan ibn Rabban al-Tabari. Selepas itu minatnya dalam falsafah kerohanian boleh dikesan dari gurunya ini, yang merupakan anak kepada seorang Rabbai yang mahir dalam kitab keagamaan (Scriptures). Menurut Prof.Hamed Abdel-reheem Ead, Profesor Kimia di Fakulti Sains, Universiti Cairo (Cf. the Alchemy Website): " (...) Al-Razi mulai mempelajari perubatan selepas lawatan pertamanya ke Baghdad, apabila dia berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, di bawah ahli perubatan yang terkenal Ali ibn Sahl (Yahudi yang memasuki Islam, tergolong kepada sekolah perubatan Tabaristan atau Hyrcania yang terkenal. Dia menunjukkan kepakaran yang mendalam berkenaan bidang tersebut sehinggakan dia dengan pantas melepasi gurunya, dan menulis tidak kurang daripada seratus buku perubatan. Dia turut mengarang 33 penulisan (treatises) berkenaan sains semulajadi (tidak termasuk alkhemi),ilmu hisab dan astronomi (...)." Al-Razi menjadi terkenal dalam bandar asalnya sebagai ahli perubatan. Dia menjadi Pengarah (Direktor) hospital Rayy (Cf. ibn Juljul, al-Qifti, ibn abi Usaibi'ah), semasa pemerintahan Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad ibn Asad yang merupakan gabenor Rayy dari 290-296/902-908 bagi pihak sepupunya Ahmad ibn Isma'il ibn Ahmad, pemerintah Samanian kedua. Razi menujukan kitab perubatannya al-Tibb al-'Mansuri kepada Mansur ibn Ishaq ibn Ahmad , yang disahkan dalam manuskrip tulis tangan dalam bukunya. Ini disanggah oleh ibn al-Nadim', tetapi alQifti dan ibn abi Usaibi'ah mengesahkan bahawa yang bernama Mansur sememangnya Mansur ibn Isma'il yang meninggal pada 365/975. al-Razi berpindah dari Rayy ke Baghdad semasa pemerintahan Khalifah Muktafi (sekitar.289/901-295/907) di mana dia sekali lagi menjawat jawatan Ketua Pengarah (Chief Director) hospital.

Selepas kemangkatan al-Muktafi (295/907) al-Razi dikatakan kembali ke Rayy di mana dia mempunyai ramai pelajar dengannya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibn al-Nadim dalam Fihrist, al-Razi ketika itu adalah Sheikh (gelaran bagi seseorang yang berhak mengajar) "with a big head similar to a sack", dikelilingi oleh beberapa surrounded by several bulatan pelajar. Apabila seseorang sampai dengan soalan saintifik, soalan ini disampaikan kepada pelajar 'bulatan pertama'. Sekiranya mereka tidak mengetahui jawapannya, ia disampaikan kepada 'bulatan kedua'... dan seterusnya, sehingga pada akhirnya, apabila kesemua yang lain telah gagal memberikan jawapan, ia akhirnya sampai kepada al-Razi sendiri. Kita tahu bahawa salah seorang daripada pelajarnya menjadi pakar perubatan. Al-Razi merupakan seorang yang pemurah, dengan sifat perikemanusiaan terhadap pesakitnya, dan murah hati terhadap golongan miskin, Dia sering kali memberikan mereka rawatan penuh tanpa mengenakan sebarang bayaran, ataupun sebarang bentuk bayaran lain. Apabila dia tidak bersama pelajar atau pesakitnya, dia sentiasa menulis atau belajar. Fakta ini mungkin menjadi punca kepada melemahkan penglihatannya sehingga menyebabkan dia menjadi buta pada kedua belah matanya. Sesetengah mengatakan bahawa punca dia buta disebabkan dia makan terlalu banyak kacang (broad beans) (baqilah). Penyakit matanya bermula dengan katarak dan berakhir dengan buta sepenuhnya. Khabar angin menyebut dia enggan dirawat bagi katarak, mendakwa bahawa dia "telah melihat begitu banyak dunia sehinggakan dia tidak larat lagi melihatnya." Bagaimanapun, ini kelihatannya sebagai lelucuan dan bukannya berdasarkan fakta sejarah. Salah seorang penuntutnya dari Tabaristan datang bagi menjaganya, tetapi, menurut al-Biruni, dia enggan dirawat dan mengistiharkan bahawa ianya tidak berguna kerana waktu matinya telah dekat Beberapa hari kemudian dia meninggal di Rayy, pada 5 Sha'ban 313/27 Oktober 925.

GURU AL-RAZI DAN PENENTANGNYA
Selain daripada Ali ibn Rabban al-Tabari, yang mengajar al-Razi perubatan, Ibn al-Nadim mengatakan bahawa indicates al-Razi mempelajari falsafah dengan al-Balkhi, yang telah jauh mengembara dan mengetahui banyak perkara mengenai falsafah dan sains kunu. Sesetengah turut mendakwa bahawa al-Razi attributed sebahagian buku al-Balkhi berkenaan falsafah kepada dirinya sendiri. Tidak banyak yang diketahui mengenai alBalkhi, walaupun nama penuhnya. Penentang al-Razi, sebaliknya, diketahui ramai. Mereka termasuk yang berikut: 1. Abu al-Qasim al-Balki, ketua Mu'tazilah di Baghdad (m. 319/931), penulis semasa dengan al-Razi yang menulis banyak bangkangan terhadap buku al-Razi, terutamanya buku Ilm al-Ilahi. Percanggahannya dengan al-Razi menghasilkan (entailed pemikirannya berkenaan konsep 'Masa'. 2. Shuhaid ibn al-Husain al-Balkhi, dengan mana al-Razi terbabit dengan banyak pertikaian; satu daripadanya adalah konsep 'Nikmat', dijelaskan dalam bukunya Tafdll Ladhdhat al-Nafs di mana Abu Sulaiman al-Mantiqi alSijistani memetiknya dalam karangannya Siwan al-Hikmah. Al-Balkhi meninggal sebelum 329/940. 3. Abu Hatim al-Razi menjadi penentang al-Razi yang paling penting (m. 322/933-934) dan merupakan salah seorang pendakwah Isma'ili teragung. Dia menerbitkan pertikaian dengan al-Razi dalam bukunya A'lam alNubuwwah. Disebabkan buku ini, pemikiran al-Razi berkenaan Rasul dan Ugama kekal sehingga kini. 4. Ibn al-Tammar (kemungkinannya adalah abu Bakr Husain al-Tammar, menurut Kraus) merupakan seorang ahli perubatan dan dia turut mempunyai pertikaian dengan al-Razi, yang di rakamkan oleh abu Hatim al-Razi dalam A'lam al-Nubuwwah. Ibn al-Tammar tidak bersetuju dengan buku al-Razi, al-Tibb al-Ruhani tetapi al-Razi membalasnya. Malah, al-Razi menulis dua anti thesis (antitheses): (a) Jawapan pertama berkenaan pertikaian al-Tammar dengan Misma'i berkenaan 'Jisim (Matter)'. (b) Jawapan kedua kepada pendapat al-Tammar pada 'Atmosphera penduduk dalam bumu (subterranean habitations)'.

5.Yang berikut merupakan penulis yang disebut oleh al-Razi dalam penulisannya: (a) al-Misma'i, seorang Mutakallim, yang menentang 'kebendaan (materialists)', dijawab oleh penulisan (treatise) al-Razi. (b) Jarir, pakar perubatan yang mempunyai teori berkenaan 'Memakan mulberries hitam selepas minum air tembikai'. (c) al-Hasan ibn Mubarik al-Ummi, kepada mana al-Razi menulis dua (epistles) dengan ulasan. (d) al-Kayyal, seorang Mutakallim: al-Razi menulis buku berkenaan Theori berkenaan Imam nya. (e) Mansur ibn Talhah, sebagai pengarang buku "Makhluk", yang dikritik oleh al-Razi. (f) Muhammad ibn al-Laith al-Rasa'ili yang menentang alkhemist yang dipertikai oleh al-Razi. 6. Ahmad ibn al-Tayyib al-Sarakhasi (m. 286/899), merupakan semasa yang lebih tua pada al-Razi. Al-Razi mempertikai pendapatnya mengenai 'rasa pahit'. Tambahan lagi dia membangkang gurunya Ya'qub ibn Ishaq alKindi, berkenaan penulisannya, dalam mana dia merendah-rendahkan alkhemist.

SUMBANGAN 

Cacar lawan campak
Wabak seperti Cacar dan Campak dipelajari secara detail oleh Al-Razi "Cacar muncul ketika 'mendidih' darah dan dijangkiti, sehingga wap yang dikeluarkan darah demikian remaja. (Yang kelihatan seperti ekstrak basah muncul pada kulit) sedang berubah menjadi darah kaya, memiliki warna anggur matang. Pada tahap ini, cacar muncul pada dasarnya sebagai 'gelembung ditemui dalam anggur' - (sebagai blisters) - penyakit ini juga boleh berlaku pada waktu lain - (ertinya: tidak hanya pada kanak-kanak) -. Hal terbaik untuk dilakukan untuk tahap pertama adalah menjauhkan diri dari itu, jika penyakit ini boleh berubah menjadi wabak. " Diagnosa ini diakui oleh Encyclopaedia Britannica (1911), yang menyatakan: "Laporan yang paling boleh dipercayai mengenai kewujudan awal penyakit ini ditemui dalam akaun oleh Rhazes Parsi abad ke-9 doktor, oleh siapa gejalanya jelas digambarkan, patologi yang dijelaskan oleh sebuah teori humoral atau fermentasi, dan petunjuk yang diberikan untuk pengobatannya. " Buku Razi's: al-Judari wa al-Hasbah (Pada Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang menggambarkan cacar dan campak sebagai penyakit yang berbeza. Itu diterjemahkan lebih dari sedozen kali ke dalam bahasa Latin dan Eropah yang lain. Its kurangnya dogmatisme dan ketergantungan Hippocrates pada pengamatan klinikal menunjukkan kaedah perubatan Razi's. Sebagai contoh: "Letupan cacar didahului oleh demam terus, sakit di belakang, gatal di hidung dan mimpi buruk saat tidur Ini adalah gejala yang lebih akut pendekatan bersama-sama dengan rasa sakit terlihat di bahagian belakang disertai dengan demam dan. Gatal-gatal yang dirasakan oleh pesakit di seluruh tubuhnya. Sebuah pembengkakan wajah muncul, yang datang dan pergi, dan satu notis warna inflamasi keseluruhan dilihat sebagai kemerahan yang kuat di kedua-dua pipi dan sekitar kedua-dua mata. Satu mengalami berat dari seluruh tubuh dan besar kegelisahan, yang menyatakan dirinya sebagai banyak peregangan dan menguap Ada rasa sakit di tekak dan dada dan menemui satu sukar untuk bernafas dan batuk gejala tambahan adalah: .. kekeringan nafas, ludah tebal, suara serak dari rasa sakit, suara dan berat dari itu, kegelisahan mual kepala, dan kecemasan. 

Alergi dan demam
Razi juga dikenali kerana menemui "asma alergi," dan merupakan doktor pertama yang menulis artikel tentang alergi dan imunologi. Dalam Rasa Mencium ia menjelaskan terjadinya rinitis setelah mencium mawar selama musim semi: Artikel tentang Alasan Mengapa Abou Zaid Balkhi Menderita dari Rinitis Ketika Mencium Roses di musim semi. Dalam artikel ini ia membahas rhinitis bermusim, yang sama dengan asma alergi atau demam. Razi adalah orang pertama yang menyedari bahawa demam adalah mekanisme pertahanan alami, cara tubuh melawan penyakit. 

Farmasi
Razi menyumbang dalam banyak cara untuk amalan awal farmasi melalui kompilasi teks-teks, di mana ia memperkenalkan penggunaan 'salep lincah' dan pembangunan alat seperti mortir, termos, spatulas dan phials, yang digunakan di apotek sampai kedua puluh awal abad. 

Etika perubatan
Pada peringkat profesional, Razi memperkenalkan idea praktikal, progresif, perubatan dan psikologi. Beliau menyerang penipu dan doktor palsu yang berkeliaran di bandar-bandar dan kampung menjual nostrums mereka dan "menyembuhkan". Pada masa yang sama, dia memberi amaran bahawa doktor bahkan sangat berpendidikan tidak memiliki jawapan untuk semua masalah perubatan dan tidak boleh menyembuhkan semua penyakit atau menyembuhkan setiap penyakit, yang secara manusiawi tidak mungkin berbicara. Untuk menjadi lebih berguna dalam perkhidmatan mereka dan lebih benar untuk memanggil mereka, Razi pengamal disarankan untuk mengikuti dengan pengetahuan maju dengan terus membaca buku perubatan dan mengekspos diri untuk maklumat baru. Dia membuat perbezaan antara penyakit dapat disembuhkan dan tidak boleh disembuhkan. Berkaitan dengan yang terakhir, dia mengulas bahawa dalam kes kes banyak kanser dan lepra doktor tidak harus disalahkan ketika dia tidak boleh menyembuhkan mereka. Untuk menambah nota lucu, Razi merasa sayang sekali untuk doktor yang merawat untuk kesejahteraan para pangeran, bangsawan, dan perempuan, kerana mereka tidak mematuhi arahan doktor untuk menyekat diet mereka atau mendapatkan rawatan perubatan, sehingga membuatnya paling sukar, yang mereka doktor. Beliau juga menulis seperti berikut tentang etika perubatan: "Tujuannya doktor adalah untuk berbuat baik, bahkan musuh kita, jauh lebih banyak untuk teman-teman kita, dan profesi saya melarang kita untuk melakukan merugikan kerabat kita, seperti yang dilembagakan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia, dan Allah yang dikenakan di sumpah doktor untuk tidak menulis penyelesaian mortiferous. " 

Buku dan artikel tentang ubat-ubatan
Antaranya ialah,

The Virtuous Life (al-Hawi

).

Ini ensiklopedia perubatan monumental dalam sembilan volume - dikenali di Eropah juga sebagai The Comprehensive Besar atau Continens Liber ( ) - mengandungi pertimbangan dan kritik pada ahli falsafah Yunani Aristotle dan Plato, dan menyatakan pandangan inovatif di banyak mata pelajaran. Kerana buku ini saja, banyak ahli menganggap Razi doktor perubatan terbesar Abad Pertengahan. Al-Hawi bukan ensiklopedia perubatan formal, tetapi kompilasi Anumerta notebook Razi kerja, termasuk pengetahuan yang dikumpulkan dari buku-buku yang lain serta pemerhatian asli pada penyakit dan terapi, berdasarkan pengalaman klinikal. Hal ini penting kerana mengandungi Monografi dirayakan pada cacar, yang paling awal yang dikenali. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1279 oleh Faraj ben Salim, seorang doktor asal Sicily-Yahudi dipekerjakan oleh Charles dari Anjou, dan selepas itu mempunyai pengaruh yang cukup besar di Eropah. Al-Hawi juga mengkritik pandangan Galen, selepas Razi telah mengamati banyak kes klinikal yang tidak mengikuti Galen keterangan tentang demam. Sebagai contoh, beliau menyatakan bahawa keterangan Galen penyakit kencing yang tidak tepat kerana ia hanya melihat tiga kes, sementara Razi telah mempelajari beratus-ratus kes seperti ini di rumah sakit di Baghdad dan Rey. [16]

The Diseases of Children

Razi dianggap sebagai ayah dari Pediatri untuk menulis The Penyakit Anak, buku pertama untuk berurusan dengan Pediatri sebagai bidang perubatan bebas. [7]

A medical adviser for the general public (Man la Yahduruhu Al-Tabib) (

)

Razi mungkin adalah doktor Parsi pertama yang sengaja menulis sebuah manual perubatan rumah (remedial) ditujukan pada masyarakat umum. Dia didedikasikan untuk para pelancong, miskin, dan rakyat biasa yang boleh berunding untuk rawatan penyakit umum ketika doktor tidak sedia. Buku ini, tentu saja, adalah kepentingan khusus untuk sejarah farmasi sejak buku sejenis sangat popular sampai abad ke-20. Razi yang diperihalkan di dalam 36 bab, diet dan bahagian-bahagian ubat yang boleh didapati di salah satu apotek, tempat pasar, di dapur dilengkapi dengan baik, atau dan di kem-kem tentera. Dengan demikian, setiap orang cerdas bisa mengikuti petunjuk dan menyiapkan resep yang tepat dengan hasil yang baik. Beberapa perlakuan penyakit sakit kepala, pilek, batuk, melankolis dan penyakit telinga, mata, dan perut. Misalnya, ia diresepkan untuk demam sakit kepala: "2 bahagian duhn (berminyak ekstrak) mawar, untuk dicampur dengan 1 bahagian cuka, di mana sepotong kain linen dicelup dan dikompresi di dahi". Dia mengesyorkan sebagai laxative, "7 dirham bunga ungu kering dengan 20 pir, dimaserasi dan tercampur rata, lalu disaring Tambah ke ini filtrat, 20 dirham gula untuk diminum .. Dalam kes melankolis, ia selalu mengesyorkan resep, yang termasuk baik poppies atau jus nya (candu), epithymum Cuscuta (menggetar semanggi) atau kedua-duanya. Untuk ubat-mata, ia menyarankan mur, kunyit, dan kemenyan, 2 dirham masing-masing, untuk dicampur dengan 1 dram arsenik kuning dibentuk menjadi tablet. Setiap tablet harus dibubarkan dalam jumlah cukup air ketumbar dan digunakan sebagai ubat titis mata.

Mental health

Seperti pakar theori lain di zamannya eksplorasi dari penyakit ia percaya bahawa penyakit mental disebabkan oleh syaitan. Syaitan diyakini untuk memasuki tubuh dan memiliki tubuh. Hal ini menunjukkan bahawa penyakit mental yang difahami untuk keluar dari kawalan pesakit. Namun, penyakit mental istilah mungkin telah menyertakan wanita yang ingin berbicara fikiran mereka.

Doubts About Galen (Shukuk 'ala alinusor)
Dalam Keraguan bukunya mengenai Galen, Razi menolak beberapa tuntutan yang dilakukan oleh doktor Yunani, sejauh keunggulan dugaan dari bahasa Yunani dan banyak pandangan-pandangannya kosmologi dan perubatan. Dia link ubat dengan falsafah, dan menyatakan bahawa tuntutan amalan kerja yang sihat berfikir bebas. Dia melaporkan bahawa keterangan Galen tidak bersetuju dengan pemerhatian sendiri klinikal tentang lari dari demam. Dan dalam beberapa kes ia mendapati bahawa pengalaman klinikal melebihi Galen. Apalagi ia mengkritik teori Galen bahawa tubuh mempunyai empat berasingan "cecair" (zat cair), yang jumlahnya adalah kunci untuk kesihatan dan suhu badan-alami. Sebuah cara yang pasti untuk marah sistem tersebut adalah untuk memasukkan cecair dengan suhu yang berbeza ke dalam tubuh yang mengakibatkan peningkatan atau penurunan panas tubuh, yang menyerupai suhu bahawa cecair tertentu. Razi mencatatkan bahawa minum hangat akan memanaskan badan sampai tahap yang jauh lebih tinggi daripada suhu alamnya sendiri. Jadi minuman akan mencetuskan respons dari tubuh, daripada hanya memindahkan kehangatan sendiri atau sejuk untuk itu. (Bandingkan I. E. Goodman) Baris ini kritik pada dasarnya mempunyai potensi untuk menghancurkan sepenuhnya Teori Galen tentang humor termasuk teori Aristotle tentang Unsur Empat, di mana ia didasarkan. percubaan alkimia Razi sendiri menyarankan high lain hal, seperti "sifat manis mulut" dan "sulphurousness", atau perangsangan dan salinitas, yang tidak mudah dijelaskan oleh api tradisional, air, bumi, dan pembahagian hawa elemen. Razi cabaran untuk dasar-dasar teori perubatan saat ini cukup kontroversi. Banyak menuduhnya kebodohan dan kesombongan, meskipun ia berkali-kali menyatakan pujiannya dan terima kasih kepada Galen untuk sumbangannya dan tenaga kerja, berkata: "Aku berdoa kepada Tuhan untuk mengarahkan dan membawa saya ke kebenaran dalam penulisan buku ini Ini menyedihkan saya untuk menentang dan mengkritik Galen manusia dari yang lautan ilmu yang saya telah menarik banyak .. Memang, dia adalah Guru dan saya murid. Walaupun hal ini penghormatan dan penghargaan akan dan tidak boleh menghalang aku dari meragukan, seperti yang saya lakukan, apa yang salah dalam teori, aku membayangkan dan merasa sangat di hati saya bahawa Galen telah memilih saya untuk melakukan tugas ini,. dan jika ia masih hidup, dia akan mengucapkan selamat kepada saya pada apa yang saya lakukan Saya katakan ini kerana tujuan Galen adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran dan membawa lampu dari kegelapan. aku berharap memang dia masih hidup untuk membaca apa yang telah saya diterbitkan .. "

Ini adalah sebahagian senarai buku Razi dan artikel dalam perubatan, menurut Ibnu Abi Usaybi'ah. Beberapa buku mungkin telah disalin atau dicetak dengan nama yang berbeza.
* Isbateh Elmeh Pezeshki (Persian ), ("Proving the Science of Medicine"). * Dar Amadi bar Elmeh Pezeshki (Persian ) ("Outcome of the Science of Medicine"). * Rade Manaategha 'tibb jahez * Rade Naghzotibbeh Nashi * The Experimentation of Medical Science and its Application * Guidance * Kenash * The Classification of Diseases * Royal Medicine * For One Without a Doctor ( ) * The Book of Simple Medicine * The Great Book of Krabadin * The Little Book of Krabadin * The Book of Taj or The Book of the Crown * The Book of Disasters * Food and its Harmfulness * al-Judari wa al-Hasbah, Translation: A treatise on the Small-pox and Measles[17] * Ketab dar Padid Amadaneh Sangrizeh * Ketabeh Dardeh Roodeha (Persian ) ("The Book of Pains in the Intestine") * Ketab dar Dard Paay va Dardeh Peyvandhayyeh Andam * Ketab dar Falej * The Book of Tooth Aches * Dar Hey'ateh Kabed (Persian ) ("About the Liver") * Dar Hey'ateh Ghalb (About Heart Ache) (Persian ) ("About the Heart") * About the Nature of Doctors * About the Earwhole * Dar Rag Zadan (Persian ) ("About Handling Vessels") * Seydeh neh/sidneh * Ketabeh Ibdal * Food For Patients * Soodhayeh Serkangabin (Persian ) or Benefits of Honey and Vinegar Mixture * Darmanhayeh Abneh * The Book of Surgical Instruments * The Book on Oil * Fruits Before and After Lunch * Book on Medical Discussion (with Jarir Tabib) * Book on Medical Discussion II (with Abu Feiz) * About the Menstrual Cycle * Ghi Kardan or vomiting (Persian ) * Snow and Medicine * Snow and Thirst * The Foot * Fatal Diseases * About Poisoning * Hunger * Soil in Medicine * The Thirst of Fish * Sleep Sweating * Warmth in Clothing * Spring and Disease * Misconceptions of a Doctors Capabilities 

Alchemy Transmutasi Logam
Minat Razi dalam alkimia dan keyakinan yang kuat dalam kemungkinan transmutasi logam yang lebih rendah untuk perak dan emas itu dibuktikan setengah abad setelah kematiannya dalam buku Ibn an-Nadim's (The Philosophers Stone-Lapis Philosophorum dalam bahasa Latin). Nadim disebabkan siri dua belas buku untuk Razi, plus tujuh tambahan, termasuk bantahan untuk penolakan al-Kindi tentang kesahihan alkimia. Al-Kindi (801-873 M) telah disahkan oleh pengasas Khalifah Abbasiyah ma'mum Baghdad, untuk 'Rumah Kebijaksanaan' di kota itu, ia adalah seorang ahli falsafah dan lawan alkimia. Akhirnya kami akan menyebutkan dua Razi teks alkimia yang terkenal, yang sebahagian besar digantikan yang sebelumnya: al-Asrar ("Rahsia"), dan Sirr al-Asrar ("The Secret of Secrets"), yang menggabungkan banyak pekerjaan sebelumnya . Rupanya sezaman Razi's percaya bahawa ia telah memperoleh rahsia menukar besi dan tembaga menjadi emas. Penulis biografi Khosro Moetazed laporan dalam Muhammad Zakaria Razi bahawa Jeneral tertentu Simjur dihadapkan Razi di depan umum, dan bertanya apakah itu adalah alasan yang mendasari kesediaannya untuk mengubati pesakit tanpa bayaran. "Ini tampaknya yang hadir bahawa Razi enggan untuk menjawab, ia memandang ke samping pada umum dan menjawab": "Saya faham alkimia dan saya telah bekerja pada sifat ciri-ciri logam untuk perpanjangan waktu. Namun, masih belum berubah menjadi jelas bagi saya, bagaimana seseorang boleh menukar emas dari tembaga Walaupun penelitian dari para ilmuwan kuno dilakukan. selama berabad-abad yang lalu, ada jawapan saya sangat ragu apakah mungkin .... " Menurut salah satu legenda ia bisa saja dibutakan dengan dikukus stim selama kemalangan di salah satu eksperimennya. Dia berjaya lolos tanpa cedera.

Kimia dan zat instrumen
Razi mengembangkan beberapa instrumen kimia yang tetap di gunakan untuk hari ini. Ia dikenali telah menyempurnakan kaedah penyulingan dan ekstraksi, yang telah menyebabkan penemuan asid sulfat, dengan penyulingan kering vitriol (zajat al-), dan alkohol. Penemuan ini membuka jalan bagi alkemis Parsi yang lain, seperti yang dilakukan berbagai penemuan asid mineral yang lain oleh Jabir Ibnu Hayyan (dikenali sebagai Geber di Eropah). Sebagai pelopor alkimia, Razi adalah orang pertama yang menapis / memperbaiki minyak dan menghasilkan minyak tanah (yang kemudian digunakan sebagai minyak lampu dan bahan bakar jet). Razi menolak idea ramuan dan ditiadakan dengan sihir, yang bermaksud pergantungan pada simbol-simbol sebagai penyebab. Walaupun beliau tidak menolak idea bahawa keajaiban ada, dalam erti fenomena yang tak dapat dijelaskan di alam, gudang alkemis nya diperkaya dengan produk perlombongan Parsi dan manufaktur, bahkan dengan sal ammonia penemuan China. Dia bergantung terutama pada konsep 'dominan' bentuk atau esensi, yang merupakan konsepsi Neoplatonis kausalitas daripada pendekatan intelektual atau yang mekanikal. alkimia Razi's membawa high empirik maju seperti salinitas dan perangsangan-terkini dikaitkan dengan 'sifat manis mulut' dan 'sulphurousness'. Property ini tidak mudah dijelaskan oleh komposisi tradisional dari elemen seperti: api, air, tanah dan udara, sebagai al-óhazali dan lain-lain setelah dia dengan cepat untuk dicatat, dipengaruhi oleh pemikiran kritikal seperti Razi itu.

Major works pada alkimia
Prestasi Razi adalah penting luar biasa dalam sejarah kimia, kerana dalam buku-bukunya kita menemukan untuk pertama kalinya klasifikasi sistematik fakta cermat diamati dan disahkan mengenai bahan kimia, reaksi dan aparatus, dijelaskan dalam bahasa Bahasa hampir seluruhnya bebas dari mistisisme dan kekaburan . Razi's skim klasifikasi zat kimia yang digunakan dalam kajian menunjukkan suara di pihaknya.

The Secret (Al-Asrar) Buku ini ditulis sebagai tanggapan atas permintaan dari teman dekat Razi, rakan sekerja, dan bekas pelajar, Abu Muhammad b. Yunis dari Bukhara, seorang ahli matematik Muslim, ahli falsafah, seorang saintis alam yang sangat terkemuka. Dalam bukunya Sirr al-Asrar, Razi membahagikan subjek "Matter 'menjadi tiga kategori seperti yang dia lakukan dalam buku sebelumnya al-Asrar. 1. Pengetahuan dan pengenalan komponen ubat tanaman, haiwan dan mineral-asal dan keterangan jenis terbaik dari masing-masing untuk kegunaan dalam rawatan. 2. Pengetahuan tentang peralatan dan alat-alat yang menarik dan digunakan oleh baik alkimiawan atau apotik.

3. Pengetahuan tentang tujuh prosedur alkimia dan teknik: sublimasi dan larutan merkuri, pengendapan sulfur dan kalsinasi arsenik mineral (emas, perak, tembaga, timah, dan besi), garam, kaca, bedak, kerang, dan waxing. Kategori terakhir mengandungi tambahan keterangan kaedah lain dan aplikasi yang digunakan dalam transmutasi: * Campuran tambah dan penggunaan kenderaan pelarut. * Jumlah panas (api) yang digunakan, 'tubuh dan batu', ('al-ajsad' dan 'al-Ahjar) yang boleh atau tidak boleh berubah menjadi zat fizikal seperti logam dan garam Id (' al-amlah ') . * Penggunaan bahan pencelup cecair yang cepat dan kekal warna yang lebih kecil logam Dijual lebih menguntungkan dan keuntungan. Mirip dengan ulasan pada teks abad ke-8 pada amalgam dianggap berasal dari Al-Hayan (Jabir), Razi memberikan kaedah dan prosedur mewarnai objek perak untuk meniru emas (membalik emas) dan teknik reverse menghilangkan warna kembali ke perak. Penyepuhan dan silvering logam lain (tawas, garam kalsium, besi, tembaga, dan Tutty) juga dijelaskan, serta bagaimana warna-warna akan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa menodai atau menukar. Di balik prosedur ini kita tidak mencari motif menipu agak pertimbangan teknikal dan ekonomi. Hal ini menjadi jelas dari kutipan penulis harga pasaran dan kemenangan dinyatakan dari pengrajin, pengrajin atau alkemis menyatakan hasil dari usaha mereka "untuk membuatnya tampak persis seperti emas!". Namun, motif lain terlibat, iaitu, untuk menghasilkan sesuatu yang menyerupai emas yang akan dijual cepat sehingga untuk membantu seorang teman baik yang kebetulan memerlukan wang segera. Mungkinkah alkimia teknik Razi's silvering dan penyepuhan logam yang diyakini banyak penulis biografi Muslim bahawa ia pertama kali perhiasan sebelum ia berbalik untuk mempelajari alkimia? Yang menarik dalam teks adalah klasifikasi Razi tentang mineral ke dalam enam bahagian, menunjukkan pembahasannya konotasi kimia moden: 1. Empat roh (AL-Arwah): merkuri, sal ammonia, sulfur, dan sulfat arsenik (orpiment dan realgar). 2. Tujuh badan (AL-AJSAD): perak, emas, tembaga, besi, timah hitam (Plumbago), seng (Kharsind), dan timah. 3. Tiga belas batu: (AL-Ahjar) pirit marcasite (marqashita), magnesia, gangsa, Tutty Seng oksida (tutiya), bedak, lapis lazuli, gipsum, azurite, magnesia, semacam mineral (oksida besi), arsenik oksida, mika dan asbes dan cawan (kemudian dikenalpasti sebagai yang terbuat dari pasir dan alkali yang kristal telus Damsyik dianggap yang terbaik), 4. Tujuh vitriols (AL-ZAJAT): tawas (al-shabb kuning (qulqutar 5. Tujuh borat: natron, dan natrium borat murni. 6. Sebelas garam (AL-AMLAH): termasuk air garam, umum (jadual) garam, abu, nafta, hidup kapur, dan air seni, batu, dan garam laut. Lalu ia berasingan mendefinisikan dan menjelaskan masing-masing bahan dan pilihan utama mereka, warna terbaik dan pelbagai adulterations. ), dan putih (qalqadis ), hitam, merah (suri qalqand). ), dan ) vitriols (tidak murni sulfat daripada besi, tembaga, dll) , hijau (

Razi juga memberikan senarai alat yang digunakan dalam alkimia. Ini terdiri daripada 2 kelas: 1. Alat yang digunakan untuk melarutkan dan pencairan logam seperti perapian Blacksmith, bellow, percubaan, thongs (lidah atau sudu), macerator, aduk batang, pemotong, penggiling (alu), jumlah gambar, gunting, besi descensory dan semi-silinder cetakan. 2. Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan proses transmutasi dan berbagai bahagian dari aparat penyulingan: retort, Alembic, wajan besi dangkal, kiln tembikar dan blower, oven besar, kompor silinder, gelas kaca, termos, phials, gelas, kaca corong, percubaan , alundel, lampu pemanas, mortir, kawah, rambut-kain, pasir dan air-mandi, penapis, mortir batu datar dan lecet-pinggan. Secret of Secrets (Sirr Al-asrar) Ini adalah buku Razi paling terkenal yang telah memperoleh banyak pengiktirafan di Barat. Di sini ia memberikan perhatian sistematik untuk operasi kimia dasar penting bagi sejarah farmasi

Books on alchemy
Berikut ini adalah buku yang didaftar yang terkenal dibuat oleh Razi tentang alchemy, kebanyakan dalam bahasa Bahasa Parsi:
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Modkhele Taalimi Elaleh Ma'aaden Isbaate Sanaa'at Ketabeh Sang Ketabe Tadbir Ketabe Aksir Ketabe Sharafe Sanaa'at Ketabe Tartib, Ketabe Rahat, The Simple Book Ketabe Tadabir Ketabe Shavahed Ketabe Azmayeshe Zar va Sim (Experimentation on Gold) Ketabe Serre Hakimaan Ketabe Serr (The Book of Secrets) Ketabe Serre Serr (The Secret of Secrets) The First Book on Experiments The Second Book on Experiments Resaale'ei Be Faan Arezooyeh Arezookhah A letter to Vazir Ghasem ben Abidellah Ketabe Tabvib

RUMUSAN
Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam tempoh masa yang ditetapkan.Ketika menjalankan kerja kursus ini,banyak pengetahuan,pengajaran dan nilai yang telah saya pelajari. Selepas menjalankan Kerja Kursus Sejarah ini, saya rasa amat bersyukur sebagai seorang penganut agama Islam kerana pelbagai alat dan sumbangan telah dicipta oleh tokok-tokoh Islam dahulu. Ketika menjalankan kerja kursus ini, banyak pengajaran dan nilai yang telah saya pelajari. Selain itu, saya juga telah mempelajari tentang ubat-ubatan, penyakit dan bahan kimia. Selepas melakukan kerja kursus ini, saya juga dapat menguasai kemahiran membuat penyeledikan dengan tatacara yang betul serta dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Disamping itu, saya juga dapat menghayati nilai kesabaran, ketabahan, kejujuran, memupuk semangat patriotisme dan kerjasama antara rakan - rakan semasa menjalankan dan menyelesaikan kerja kursus ini dengan sempurna. Nilai kerjasama telah membuatkan saya bersama rakan-rakan berganding bahu untuk mencari maklumat tentang kerja kursus ini. Selain itu, nilai yang telah saya perolehi ialah keberanian untuk berkomunikasi, memupuk sifat menghargai tokoh-tokoh Islam. Kini, saya telah mengenali erti tidak putus asa dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

LAMPIRAN

Colophon of Razi's Book of Medicine

Epidemics such as Smallpox and Measles were studied in detail by Al-Razi

Al-Razi's Recueil des traités de médecine translated by Gerard of Cremona, second half of 13th century.

Muhammad ibn Zakariya ar-Razi (Rhazes) isolated many chemical substances, produced many medications, and described many laboratory apparatus.

RUJUKAN 
Internet    http://misschico.wordpress.com/2009/07/25/sains-konsep-dan-asas-pertumbuhannya-dalammasyarakat-islam/ http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakariya_al-Razi#Alchemy 

buku teks  buku teks sejarah tingkatan 4