You are on page 1of 21

Asigurarea de Raspundere Civila Auto

Introducere
Anual accidentele de vehicule produc mii de victime. Conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, viteza excesivă, nerespectarea distantelor regulamentare, adormirea la volan, duc la accidentarea unui număr mare de pietoni sau persoane din vehicule. Asigurarea auto este cea mai căutată formă de asigurare, deoarece bunul (vehiculul) este supus cel mai mult riscului de avariere. Asigurarea RCA ne acoperă atunci când vine vorba să plătim pagubele produse de noi unei terţe persoane, de acest lucru ocupându-se asigurătorul. După explicarea obiectului asigurării RCA şi a proprietăţilor caracteristice acestui tip de asigurare şi înţelegerea exactă a scopului ei in societate, proiectul abordeaza partea noua a legislatiei in vigoare pentru anul 2010. De multe ori apar situaţii diverse care impun introducerea unor modificări mai mici sau mai mari, sau doar unele completări la articolele în vigoare.Această acţiune presupune mai puţin consultarea cărţilor de specialitate şi stimulează întreprinderea unei activităţi elaborate de cercetare şi documentare prin articole din reviste, publicaţii, ştiri sau proiecte legislative emise de CSA.

1

Prevederi, norme şi condiţii

Asigurările de răspundere civilă, constituie un element important în activitatea societăţilor de asigurare datorită faptului că vin cu ceva in plus faţă de asigurările de bunuri şi persoane şi anume acoperirea prejudiciului provocat de către asigurat - persoană fizică sau juridică - unor terţe persoane. În toate cazurile prejudiciile pot fi produse în anumite împrejurări şi pentru ele se va răspunde potrivit legii. Acest tip de asigurare oferă două avantaje: pe de o parte persoana păgubită va primi despăgubirea cuvenită, iar pe de alta, patrimoniul asiguratului va rămâne neatins, deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite şi in baza contractului de asigurare el a transferat riscul şi răspunderea civilă către asigurător. Spre deosebire de situaţia întâlnită la asigurările de bunuri şi la cele de persoane, unde eventuala vinovăţie a asiguraţilor în producerea riscului duce, de regulă, la decăderea in drepturi a acestora, în cazul asigurărilor de răspundere civilă, culpa asiguratului este una din condiţiile de bază care se cer a fi îndeplinite pentru ca asigurătorul să plătească despăgubirea cuvenită terţilor păgubiţi. In afara de faptul ca protejeaza patrimoniul asiguratului, acestea au si un rol social important, deoarece permit persoanelor care au avut de suferit de pe urma unor accidente sa fie despagubite prompt si integral de catre societatea de asigurari. Pentru o delimitare riguroasa este necesar sa subliniem ca prin asigurarile de raspundere civila pot fi acoperite prejudicii aduse de asigurat numai in anumite conditii indeplinite cumulativ: • • In primul rand este necesara savarsirea unei fapte ilicite de catre asigurat In al doilea rand trebuie sa se poata dovedi existenta unui prejudiciu (pagube materiale sau vatamari corporale produse tertei persoane)

In al treilea rand trebuie sa existe un raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul adus tertei persoane pagubite
2

în mod obişnuit la anumite sume asigurate. reclamă ca acesta să aibă un conţinut. fiind necunoscut la momentul încheierii asigurării).• In al patrulea rand este necesara constatarea vinovatiei asiguratului care a savarsit fapta ilicita Clasificarea asigurărilor de răspundere civilă După modul de reglementare din punct de vedere juridic: .asigurări de răspundere civilă izvorâte din deţinerea şi utilizarea mijloacelor de transport.asigurări de răspundere civilă facultative. După obiectul lor : .Asigurătorul nu-şi asumă răspunderea decât pentru prejudiciile care constituie obiectul relaţiilor de asigurare.asigurări de răspundere civilă prin efectul legii . . adică repararea prejudiciului să fie solicitată numai de către persoana păgubită (formulată intr-o cerere de despăgubire) şi de asemenea să fie direct.asigurări de răspundere civilă legală sau generală. să fie cert. actual şi personal. Asigurările de răspundere civilă auto compensează de regulă numai prejudiciile care sunt consecinţa unor accidente. intervine în plus şi terţa persoană păgubită (care este în toate cazurile beneficiarul asigurării. Răspunderea preluată de asigurator în cazurile cuprinse în asigurare este limitată. spre deosebire de asigurările de persoane şi de bunuri la care intervin asiguratorul şi asiguratul (beneficiarul). . La asigurările de răspundere civilă auto. 3 . Cuprinderea în asigurarea de răspundere civilă auto a prejudiciului. Obiectul asigurării de răspundere civilă este constituit de prejudiciul provocat terţelor persoane de către asigurat.

b) din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare.Pentru ca societatea de asigurări sa acorde despagubirile aferente. Despagubirile se acordă si în cazul în care cel care conducea vehiculul. partea I. raspunzător de producerea accidentului. dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului. aceasta va fi considerata valabila chiar daca nu s-a efectuat procedura de inmatriculare/inregistrare pe numele sau. Astfel prin aceste asigurări se compensează prejudiciul creat. Între prejudiciul cauzat terţelor persoane şi culpa asiguratului trebuie să existe întotdeauna un raport nemijlocit de cauzalitate. In cazul instrainarii unui vehicul in baza unor acte civile sub semnatura privata. nr 812/27-11-2009 apare Ordinul 21/2009 emis de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. aceasta asigurare ramane in vigoare pana la data dobandirii calitatii de titular al inmatricularii/inregistrarii vehiculului de catre noul proprietar. pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii. Aici întâlnim Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. In cazul in care noul proprietar detine o asigurare obligatorie RCA pe numele sau. este o altă persoană decât asiguratul. In Monitorul Oficial al României. 4 . pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/ inregistrate. condiţia de bază în asigurările de răspundere civilă auto. c) din momentul eliberarii documentului de asigurare. pentru care exista o asigurare obligatorieRCA valabila. ceea ce înseamnă că volumul despăgubirii se stabileşte pe baza valorii pagubei şi nu în funcţie de gravitatea culpei. Raspunderea asiguratorului RCA incepe: a) din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare. pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia. este reprezentată de existenţa culpei asiguratului.

pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar in perioada de asigurare ca urmare a incetarii contractelor de leasing. asigurarile obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare. Prin exceptie. in cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor. daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: — noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare. o altă particularitate a asigurărilor de răspundere civilă auto este aceea că răspunderea societăţii de asigurări ia naştere numai pentru pagubele cauzate bunurilor aparţinând terţelor persoane. În aceste asigurări nu sunt cuprinse prejudiciile produse bunurilor care aparţin asiguratului. iar asiguratul. fara modificarea primei de asigurare. se iau ca bază de calcul pretenţiile formulate de persoanele păgubite. plătind prima de asigurare. În cazul în care o persoană cuprinsă în asigurarea de răspundere civilă prin efectul legii este vinovată de producerea unui accident în urma căreia este avariat autoturismul său. nu 5 . nu va mai fi urmărit în justiţie de terţa persoană păgubită pentru despăgubirile sau sumele asigurate. La stabilirea despăgubirii. Pretenţiile formulate de către terţele persoane trebuiesc susţinute cu documente doveditoare necesare evaluării daunelor. si — asiguratorul a incasat integral prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate Stabilirea despagubirilor la Asigurarea de Raspundere Civila auto Consideratii Generale Asigurarea de răspundere civilă auto presupune ca victimele păgubite să primească despăgubirea sau suma asigurată respectivă de la societatea de asigurări. Totuşi. De asemenea. nu se va depăşi valoarea bunurilor din momentul producerii accidentului şi nici limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA.Raspunderea asiguratorului RCA inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare RCA sau anterior acestei date in momentul radierii din evidenta circulatiei.

(sub limita minima sau sumele ce depasesc limita maxima) • Prejudicii produse. explozibile. inflamabile. fata de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule precum şi pentru cheltuieli făcute de asiguraţi în acţiunea civilă. civil) intre conducatorul vehiculului si persoanele pagubite • • Accidente produse in timpul operatiunilor de incarcare si descarcare Situatii in care conducatorul vehiculului nu face dovada valabilitatii RCA. în această situaţie ea va fi despăgubită numai dacă avea încheiată o asigurare facultativă de avarii (auto casco). daca asiguratul poate dovedi ca vehiculul era furat.va primi despăgubirea. comercial. la data accidentului • Prejudiciile nu se incadreaza in limitele despagubirilor mentionate prin documentul RCA. in cazul in care a existat un raport contractual (de munca. sau într-un caz de forţă majoră precum şi în cazul când autorul accidentului a rămas neidentificat. combustibile. 6 . corozive etc) • Pretentii referitoare la reducerea valorii bunurilor dupa efectuarea reparatiilor Societatea de asigurări acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund în baza legii. De asemenea nu se acordă despăgubiri dacă accidentul s-a produs din culpa peroanei prejudiciate. Prejudicii produse de dispozitive sau instalatii montate pe vehicule (folosite ca utilaje sau instalatii de lucru) • • Pagube din transportul substantelor periculoase (radioactive.Alte cazuri in care nu se acorda despagubiri sunt: • Amenzi sau cheltuieli penale care il privesc pe conducatorul vehiculului asigurat care este raspunzator pentru producerea pagubei • Pagube produse bunurilor transportate.

manopera). valoarea vehiculului la data producerii accidentului şi nici limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA. societatea de asigurări acordă despăgubiri inclusiv pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil.Cuantumul pagubei reprezinta costul reparatiilor partilor sau pieselor avariate ori costul inlocuirii acestora. În cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate despăgubirile acordate de societatea de asigurări nu pot depăşi diferenţa dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului şi valoarea rămasă. în această situaţie ea va fi despăgubită numai dacă avea încheiată o asigurare facultativă de avarii (auto casco). În unul şi acelaşi accident.Societăţile de asigurări acordă despăgubiri indiferent de locul în care a fost produs accidentul de vehicul. atât în timpul deplasării cât şi în timpul staţionarii vehiculului asigurat. Stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la vehicule 7 . inclusiv cheltuielile asociate (materiale.În cazul în care o persoană cuprinsă în asigurarea de răspundere civilă prin efectul legii este vinovată de producerea unui accident în urma căreia este avariat autoturismul său. nu va primi despăgubirea. La stabilirea despăgubirii sau distrugerii bunurilor se iau ca bază de calcul pretenţiile formulate de persoanele păgubite avându-se în vedere prevederile legale ce privesc acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor. fără a depăşi valoarea acestora din momentul producerii accidentului şi nici limita maximă a despăgubirilor stabilite prin poliţa de asigurare RCA. În asigurarea de răspundere civilă auto sunt cuprinse toate persoanele fizice si juridice care au in proprietate vehicule înmatriculate in Romania ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule pe teritoriul acesteia. Despăgubirile pentru vehicule nu pot depăşi cuantumul pagubei. indiferent de numărul persoanelor. stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate.

Pentru a se stabili valoarea vehiculelor la data producerii evenimentului asigurat.Aceasta se calculează prin aplicarea coeficientului de uzură asupra valorii de nou a vehiculului la data producerii evenimentului asigurat. 8 . Această parte din valoarea vehiculului care se pierde. Dar ce se va întâmpla în cazul în care nu cunoaştem parcursul în km realizat până la data producerii evenimentului asigurat sau nu este în concordanţă cu starea tehnică a vehiculului respectiv? În această situaţie coeficientul de uzură a vehiculului avariat se stabileşte în funcţie de vechimea în exploatare şi de starea de întreţinere a acestuia. poartă denumirea de uzură valorică. se va verifica anul de fabricaţie de pe placa de origine a acestuia. b) numărul de kilometri pe care vehiculul i-a parcurs din momentul punerii în folosinţă şi până la data producerii evenimentului asigurat. potrivit tabelelor cuprinzând coeficienţii de uzură. Pentru a stabili coeficientul de uzura a unui vehicul sunt necesare : a) data la care vehiculul. a fost pus în exploatare. din valoarea de nou a acestora se scade uzura valorică. prevăzute în tabelele coeficienţilor de uzură.bună. Coeficientul de uzură se va stabili în funcţie de de vechimea în exploatare. Vechimea în exploatare va fi exprimată în unităţi de timp (ani) şi diferenţiată pe categorii de vehicule. Dacă nu se întâmplă acest lucru. Clasificarea stării de întreţinere a unui vehicul : . Această dată ar trebui să fie menţionată în documentele de identificare a vehiculului. a dării în folosinţă sau a stării de întreţinere la care este supus de către proprietar. din cauza vechimii.O dată cu trecerea timpului vehiculul îşi va pierde din valoare. nou fiind. precum şi de kilometri parcurşi cu vehiculul. de gradul de întrebuinţare.

degradări ale vopselei în ceea ce priveşte luciul. La această categorie intră vehiculele care prezintă urmatoarele caracteristici: deformări ale caroseriei. ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei. barelor de protecţie şi capacelor de roţi. cu exfolieri pe o suprafaţă totală de până la 1 cm2 sau orice alte pete pe tapiţeria scaunelor. degradări ale vopselei. fără exfolieri sau urme aparente de rugină a tablei. tapiţeria deteriorată şi murdară. c) stare de întreţinere satisfăcătoare. vehiculul trebuie să indeplinească următoarele condiţii: să prezinte integritatea elementelor caroseriei. însumat pe întreaga suprafaţă exterioară. tapiţeria fără pete.medie. ca urmare a scurgerilor la capacul distribuţiei al chiulasei sau pe lângă garniturile de etanşare. motorul fără scurgeri de ulei pe părţile laterale sau pe capotajele inferioare ale spaţiului afectat acestuia. ceea ce ar evideţia existenţa unor probleme la reglajul direcţiei. însumat pe întreaga suprafaţă exterioară. cauciucurile uzate neuniform cu accentuări pe unul dintre flancuri. Vehiculul prezintă: joc mare la volanul direcţiei.satisfăcătoare. . vopseaua intactă. pierderea totală a luciului. urme de uzură prematură sau rupturi. cauciucuri uzate uniform. 9 . Pentru a putea fi încadrat in această categorie. deformări ale caroseriei. ale barelor de protecţie şi ale capacelor de roţi mai mari de 10 dm2. ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei. cu exfolieri pe o suprafaţa totala mai mare de 1 cm2 cu urme pronunţate de rugină apărută şi zgârieturi. cu urme de rugină aparentă pe o suprafaţă totală până la 10 dm2. ale barelor de protecţie sau ale capacelor de roţi până la 10 dm2. motorul cu urme de ulei pe părţile superioare şi laterale. a) stare de întreţinere bună. fără să prezinte uzuri accentuate pe flancuri.. b) stare de întreţinere medie.

în baza datelor menţionate mai sus. In cazul in care accidentul provocat de asigurat conduce la vatamarea corporala sau decesul unor persoane . a = costul total al reparaţiilor curente. persoane pagubite si asiguratori se va urmari acoperirea pagubelor provenite dein nerealizarea de venituri din cauza accidentului si din cheltuieli ocazionate de acel accident. unde : Ur = coeficientul de uzură recalculat al vehiculului. inclusiv înlocuiri ale părţilor componente sau ale pieselor originale. K= A−a A în care: K = coeficientul de corecţie a uzurii . pe baza conventiei despre asigurati. 10 . În această situaţie. la stabilirea despagubirii. A = valoarea de nou a vehiculului avariat. inclusiv al înlocuirilor de părţi componente sau de piese originale. U = coeficientul de uzură rezultat din tabelele coeficienţilor de uzură. executate înainte de data producerii evenimentului asigurat. despagubirea de asigurare cuvenita tertului vatamat se va stabili tinandu-se cont de urmatoarele: • Diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita dein fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si /sau din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat . în baza documentaţiilor privind costul efectiv al acestora. pe toata perioada spitalizarii si a concediului medical. Daca accidentul de vehicul se soldeaza cu vatamare corporala . pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculului. stabilirea coeficientului de uzură se face pe baza relaţiei: Ur = U x K.Ar mai fi posibilitatea ca vehiculul să aibă executate înainte de data producerii evenimentului asigurat reparaţii curente.

fata de asiguratori si asigurat si ale asiguratului fata de asigurator. despagubirea se va stabili luand in calcul : cheltuieli de inmormantare. Prin plata despagubirii pe baza de conventie sau prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin accidentul respectiv. cheltuileile efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase . probate cu documente justificative si care nu sunt suportate dein fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare. porbat cu documente justificative. Cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca. sumele respective se vor plati pana la reducereea sau incetarea starii de nevoie ori a incapacitatii de munca. modificări ale anumitor prevederi legate de RCA Fata de prevederile din ordinul anterior 20/2008 . Astefel de cheltuieli pot ajunge cel mult la nivelul salariului de baza minim brut pe economie.mai importante diferente stipulate in Ordinul 21/2009 sunt: 11 . Atunci cand despagubirea privind prejudiciile produse prin accidente de vehicule imbraca forma unor prestatii banesti periodice. In cazul in care in urma accidentului de vehicul se inregistreaza decesul unei persoane . in eventualitatea ca prin certificatul medical se recomanda acest lucru. Daunele morale vor fi acoperite in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania. venituri nete realizate precum si alte cheltuieli efectuate de la data producerii accidentului si pana la data decesului.cheltuieli de transport ale cadavrului .in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariati. Salariul de baza minim brut pe economie. Eventuale cheltuieli determinate de accident confrom prescriptiilor medicale. • • • • Noi reglementări. daca persoanele vatamate se aflau la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare.cele .• Venitul mediu lunar net realizat dein acitivitati desfasurate de catre persoana vatamata .

000 euro/accident . Limitele de despagubire minimale prevazute in normele CSA sunt: Pentru 2010: - 500. Contractele de asigurare RCA se emit numai in sistem electronic. 12 . 21/2009 La incheirea unui contract de asigurare RCA .• Reducerea maxima aplicabila primelor de baza RCA .Polita RCA . pentru pagube materiale directe si indirecte - 2. Elvetia. Normele aplicabile in anul 2010 conform Ordinului nr.Cartea verde cu acoperire pentru: Spatiul Economic European (UE. cu exceptia reducerilor acordate pensionarilor si persoanelor cu deficiente locomotorii precum si a celor stabilite prin sistemul bonus malus. asiguratorul este obligat sa emita asiguratului urmatoarele documente: . indiferent de numarul persoanelor pagubite .25% .500. Se introduce sistemul bonus malus aplicabil persoanelor fizice 2. echivalent in lei la cursul de schimb BNR la data accidentului . pentru fiecare persoana indiferent de numarul persoanelor pentru vatamari corporale sau deces inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.000 euro/accident . Norvegia. • Comision maxim acordat intermediarilor – 15% pentru politele inchieate pana la 1/06/2010. Lichtenstein). Croatia si Andorra. Islanda. • Pentru politele emise cu data 1/01/2010 : 1. echivalent in lei la cursul de schimb BNR la data accidentului.Vigneta .

pentru pagube materiale directe si indirecte - 3. Emiterea electronica a politelor RCA Incepand cu 01/01/2010. Aplicatia web poate fi folosita si pentru ofertare (calculul primei) iar modificarile. prima de asigurare aferenta perioadei dintre data inceperii si cea a incetarii raspunderii asiguratorului se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului corespunzator numarului de luni intregi cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii ( orice fractiune de luna este considerata luna intreaga). Dupa salvarea datelor in aplicatia web polita RCA se va tipari in doua exemplare pe hartie alb/verde cu tarile din sitemul carte verde pretiparite pe verso. echivalent in lei la cursul de schimb BNR la data accidentului. indiferent de numarul persoanelor pagubite .000 euro/accident . pentru fiecare persoana indiferent de numarul persoanelor pentru vatamari corporale sau deces inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial. anularile si rezilierile politelor RCA se pot face numai in baza de date CEUS de catre Centrul de Administrare Contracte. din care un exemplar se va inmana asiguratului iar celalalt se va transmite la Centrul de Administrare Contracte conform porcedurilor in vederea verificarii. Din aplicatia web a asiguratorului. Returul de prima de asigurare RCA: pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul nu mai are calitatea de titular in perioada de asigurare . Sistemul Bonus Malus aplicat vehiculelor asigurate obligatoriu pentru răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule 13 .Pentru 2011: - 750.000 euro/accident . politele RCA se vor emite numai in format electronic. echivalent in lei la cursul de schimb BNR la data accidentului . inregistrarii si arhivarii.500. in conformitate cu specificatiile din manualul de utilizare.

Principii generale Criteriul in functie de care se aplica sistemul bonus-malus il reprezinta numarul evenimentelor in care a fost implicat “tandemul” vehicul – asigurat si nu valoarea daunelor produse. Coeficientul de amendare corespunzator clasei de bonus malus se aplica asupra primei de asigurare de bază stabilită în tarif de către societatea de asigurare la care se incheie asigurarea. Clauza bonus malus se aplica pentru contractele de asigurare de raspundere civila auto incheiate pentru vehicule apartinand persoanelor fizice sau ai caror utilizatori sunt persoane fizice. (6 luni sau un an). Toate societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă sunt obligate să aplice clauza de reducere ori majorare rezultată ca urmare a diminuării sau majorării tarifelor de bază.clasa bonus malus in care asiguratul se incadra la incheierea contractului anterior. în funcţie de numărul accidentelor survenite. sa contina si informatia: clasa bonus malus aplicata la incheierea contractului. In acest scop este absolut necesar ca informatiile legate de polita de asigurare.daunele petrecute in perioada anterioara de asigurare. Politele de asigurare in baza carora au fost inregistrate accidente sunt penalizate cu malus. societatea de asigurare trebuie sa cunoasca: . . Pentru aplicarea clauzei bonus malus sunt luate in calcul accidentele petrecute in perioada de asigurare anterioara reinnoirii asigurarii. corespunzatoare perioadei de asigurare pentru care asiguratul solicita incheierea asigurarii. respectiv o reducere a primei de asigurare. Pentru a putea incadra corect in clasa de bonus malus. Sistemul bonus malus se aplică tarifelor practicate de către societatea de asigurare la care asiguratul doreşte să încheie asigurarea obligatorie de răspundere civilă. pentru un asigurat. transmise catre baza de date CEDAM de catre asiguratori. 14 . respectiv majorarea primei de asigurare. • • Politele de asigurare in baza carora nu s-a inregistrat nici un accident beneficiaza de un bonus.

Sistemul aplicabil Pentru asigurarile nou incheiate. respectiv de majorare a primei de asigurare. si un numar de 8 clase de malus (de la M1 la M8). Clasele bonus malus si coeficientii aferenti acestora sunt prezentati in tabelul de mai jos: Clasa bonus malus B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Coeficient aplicat asupra primei de asigurare (%) 50 53 56 59 62 65 68 71 74 78 82 86 90 95 100 15 . respectiv de diminuare a primei de asigurare. carora le corespund coeficienti de ajustare a primei de asigurare subunitari. Se stabilesc un numar de 14 clase de bonus (de la B1 la B14). carora le corespund coeficienti de ajustare a primei de asigurare supraunitari. respectiv „tandemul” asigurat nou – vehicul nou coeficientul bonus malus este egal cu 100 % corespunzator clasei bonus malus B0.

Coeficientul corespunzator noii clase bonus malus se aplica asupra primei de asigurare practicata de catre societatea care incheie noua polita de asigurare. corespunzatoare perioadei de 6 luni sau un an.M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 105 110 115 130 160 190 240 300 Evolutia claselor bonus malus la reinnoirea contractului La sfarsitul unei perioade de asigurare. 16 . b. functie de optiunea asiguratului. pentru asigurări a căror valabilitate este de 6 luni se aplica o reducere de o clasa. adică proces verbal întocmit de poliţie ori constatare amiabilă de accident. contractul de asigurare se reinnoieste pornind de la clasa bonus malus in care asiguratul se incadra la incheierea contractului anterior si tinand cont de daunele petrecute in perioada asigurata. indiferent daca noua polita de asigurare urmeaza a se incheia pentru o perioada de 6 luni sau de un an. asiguratorul va aplica o reducere astfel: a. indiferent daca noua polita de asigurare urmeaza a se incheia pentru o perioada de 6 luni sau de un an. Perioadele de valabilitate a poliţelor de asigurare sunt cele de 6 luni şi 1 an. Sunt luate în considerare şi se aplică operaţiunea de majorare a primei malus toate cazurile în care se reţine responsabilitatea totală sau parţială a conducătorului auto. pentru asigurări a căror valabilitate este de 1 an se aplica o reducere de doua clase. indiferent de modul de protocolare a unui eveniment de circulaţie. In fiecare din aceste perioade fara evenimente care sa angajeze responsabilitatea asiguratului.

este prezentata in tabelul de mai jos: Clauza bonus malus B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Clasele de reinnoire in functie de daunele observate 1 dauna B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 M8 M8 17 2 daune B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 3 daune si mai multe B3 B2 B1 B0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 .Evolutia claselor bonus malus. la reinnoirea contractelor de asigurare. in functie de daunele petrecute.

acesta se anuleaza. In cazul in care asiguratul schimba vehiculul asigurat. 18 . s-a aplicat un bonus. s-a aplicat un malus. Atunci cand nu se poate face dovada continuitatii asigurarii. Pentru situatia in care pentru “tandemul” asigurat – vehicul se face dovada intreruperii perioadei de asigurare pentru o perioada mai mica de 15 zile. atunci clasa de bonus malus se transfera pe noul vehicul. indiferent de clasa in care se situa la incheierea contractului anterior. clasa bonus malus aplicata devine B0. - Atunci cand asiguratul inregistreaza o dauna produsa de catre persoana care a condus vehiculul asigurat cu intentie sau sub influenta alcoolului. Atunci cand se solicita incheierea unei asigurari RCA si se constata ca asiguratul figureaza in baza de date cu asigurare pentru un alt vehicul se procedeaza dupa cum urmeaza: daca asiguratul face dovada instrainarii vehiculului respectiv. daca la ultima asigurare incheiata pentru tandemul respectiv. se considera totusi ca asigurarea are continuitate si se procedeaza conform celor mentionate mai sus. daca asiguratul nu face dovada instrainarii vehiculului respectiv. bonusul sau malusul se transfera automat. se considera a fi o asigurare noua si se aplica un coeficient egal cu 100 – clasa B0. se penalizeaza cu clasa de malus maxim M8. doar daca asigurarea continua fara intrerupere. atunci se aplica clasa de bonus malus M8. si nici dovada proprietatii acestuia. perioada de intrerupere fiind mai mare de 15 zile. atunci este vorba de un tandem nou si se aplica clasa de bonus malus B0. se incheie un contract nou pentru care se aplica clasa bonus malus B0 – coeficient 100. se procedeaza dupa cum urmeaza: daca la ultima asigurare incheiata pentru tandemul respectiv.M8 M8 M8 M8 Situatii particulare Pentru orice poliţă de asigurare incheiata pentru tandemul asigurat – vehicul pentru care nu se poate face dovada continuitatii asigurarii. daca asiguratul nu poate face nici dovada instrainarii vehiculului respectiv. polita de asigurare se va incheia cu aplicarea unei majorari de o clasa fata de clasa malus pe care asiguratul a avut-o la incheierea ultimei polite de asigurare. In cazul in care asiguratul cumpara un al doilea vehicul.

CNP-ul asiguratului (utilizatorului). la expirarea totală a perioadei asigurate. cu precizarea că. Consultarea bazei de date Informatiile privind polita de asigurare precum si cele necesare incadrarii corecte in clasa bonus malus. 19 . În toate cazurile informatiile furnizate de asigurator vor putea fi corectate cu informatii privind evenimentele petrecute in perioada de la emiterea adeverintei de catre vechiul asigurator si pana la expirarea politei de asigurare RCA. Schimbarea asiguratorului Atunci cand asiguratul opteaza pentru a schimba societatea de asigurare. care asuma responsabilitatea asiguratului. informatia se poate modifica sub rezerva apariţiei altor daune pentru care asiguratul are responsabilitate. fara acordul asiguratului. coeficientul de reducere-majorare aplicat la incheierea contractului. sunt urmatoarele: Interogarea bazei de date porneste de la criteriul: CNP asigurat. numarul de identificare (seria de sasiu) a vehiculului. si acest fapt a fost raportat la Politie. sau in caz de reziliere a contractului. Asiguratorul are obligatia de a comunica asiguratului sau o informare privind elementele de baza. data la care au fost transmise informatiile mai sus mentionate. numarul de inmatriculare/inregistrare al vehiculului asigurat. Aceasta informare va fi transmisa de asigurator oricand la cererea asiguratului. In legatura cu acesta programul va afisa urmatoarele elemente: numar inmatriculare vehicul asigurat. prenumele. si anume: perioada de valabilitate a contractului. ce vor fi accesibile atat asiguratiilor cat si personalului implicat in activitatea de vanzare. noul asigurator calculeaza prima de asigurare tinand cont de prima sa de baza. numele.Aceasta permite asiguratului sa justifice antecedentele sale noului asigurator. de coeficientul bonus malus aplicat la incheierea politei anterioare si de daunele produse in perioada de asigurare anterioara inceperii noului contract.Daca in momentul producerii accidentului vehiculul asigurat era condus de o terta persoana. aceasta dauna nu va fi luata in considerare pentru evaluarea clasei bonus malus. data si locul producerii evenimentului pentru daunele provocate in perioada de asigurare.

Dosarele de dauna pentru care s-a completat campul „inchis prin neplata” nu vor fi luate in calcul. Evolutia claselor bonus malus in functie de daunele petrecute s-a realizat urmarind modelele altor state si apreciind: o crestere medie a primei de asigurare cu 27 % pentru o dauna. Agentul / Asiguratul va opta pentru tandemul care il intereseaza. locul producerii evenimentului. deci exista mai multi pagubiti si implicit mai multe dosare de dauna. clasa bonus malus aplicata la incheierea politei de asigurare. intentie.- serie sasiu (numar de identificare/inregistrare) vehicul asigurat. o crestere medie a primei de asigurare cu 70 % pentru trei sau mai multe daune. numarul evenimentelor intamplate in perioada de valabilitate a politei. In urma selectiei programul va afisa urmatoarele informatii: - serie si numar polita de asigurare. In cazul in care in acelasi eveniment au fost implicate mai multe vehicule. O crestere mai accentuata a primei de asigurare va fi inregistrata de catre asiguratii care se incadreaza in clasele de malus. o crestere medie a primei de asigurare cu 47 % pentru doua daune. pentru care perioada de valabilitate expira cel mai tarziu. precum si in clasele reduse de bonus (B0 si B1). Pentru fiecare dintre evenimente se va afisa: data evenimentului. Daca asiguratul detine mai multe vehicule programul va afisa toate vehiculele asigurate. programul le va evidentia ca fiind un singur eveniment. 20 . cu criteriile privind data si locul evenimentului unice. cazurile de recuperare: alcoolemie. fara consimtamant. in vigoare. valabilitate polita de asigurare. Observatii: Programul va afisa polita de asigurare. - Acordarea malusului nu tine cont de perioada asigurata ci doar de numarul daunelor.

P. 2003. in conditiile in care acest indicator inregistreaza in Romania un nivel semnificativ mai ridicat decat celelalte state ale europene. ed. . “Asigurări şi reasigurări”. Bucureşti. Editura Expert. 2. 3. www.2009 21 . a IV-a. 2007. Bibliografie 1. Circulara 591 din 17. Ordinul 21/2009 5.12. Văcărel I.“Asigurari moderne de bunuri si persoane”.csa-isc.Frecventa daunei. Tanasescu.ro 4. prezinta cel mai mare risc pentru piata asigurarilor auto. Bucuresti. Editura ASE.