You are on page 1of 5

PREDMET KOMPONENTE

HRVATSKI J.
-učenik pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet -razlog: izrazito velike, prosječne ili slabije sposobnosti U PROCJENI SPOSOBNOSTI DJETETA BITI VRLO OPREZNI! -izrazito sposobno, vrlo razvijenih sposobnosti, prosječno razvijene sposobnosti, slabe sposobnosti, primjetan nedostatak sposobnosti (dodati na što se odnosi – samostalno izražavanje...) Točno, temeljito, manjkavo -predočava dobro, pravilno, logično, sređeno, bogato, raznoliko, originalno, nedostatno predočava (ne uočava bit, slabe je koncentracije, ...) Kritičko, samostalno, pravilno zaključi-

MATEMATIKA
-učenik pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet -razlog: izrazito velike, prosječne ili slabije sposobnosti -izrazito sposobno, vrlo razvijenih sposobnosti, prosječno razvijene sposobnosti, slabe sposobnosti, primjetan nedostatak sposobnosti (dodati na što se odnosi – samostalno i bez teškoća riješava primjenjene zadatke,...)

LIKOVNA K.
--učenik pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet, ako naginje nekoj lik. tehnici navesti kojoj -vlada likovnim tehni-kama, ne vlada likovnim tehnikama, dobro oblikuje, crta, slika, modelira, neodlučan pri likovnom izričaju, posebano je uspješan u (navesti likovno područje)

GLAZBENA K.
-učenik pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet

PID
-učenik pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet -razlog: izrazito velike, prosječne ili slabije sposobnosti -izrazito sposobno, vrlo razvijenih sposobnosti, prosječno razvijene sposobnosti, slabe sposobnosti, primjetan nedostatak sposobnosti (dodati na što se odnosi – nedovoljno predznanja socijalnih vještina, poznavanja okoline, teškoće u razvoju...) Točno, temeljito, manjkavo -predočava dobro, pravilno, logično, sređeno, bogato, raznoliko, originalno, nedostatno predočava (ne uočava bit, slabe je koncentracije, ...) Kritičko, samostalno, pravilno

TZK
-učenik pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet -razlog: izrazito velike, prosječne ili slabije sposobnosti - s obzirom na fizičke predispozicije: -izrazito sposobno, vrlo razvijenih sposobnosti, prosječno razvijene sposobnosti, slabe sposobnosti, primjetan nedostatak sposobnosti (dodati na što se odnosi – teškoće u koordinaciji, fizičke teškoće, invaliditet...)

INTERES

SPOSOBNOST

-razvijen sluh, osjećaj za ritam, lijepo i točno pjeva, svira, spretno stvara glazbu -prisutne teškoće sluha i ritma - prisutna nagluhost

PROMATRANJE

Točno, temeljito, manjkavo -predočava dobro, pravilno, logično, sređeno, bogato, raznoliko, originalno, nedostatno predočava (ne uočava bit, slabe je koncentracije, ...) Kritičko, samostalno, pravilno zaključi-

Točno, temeljito, manjkavo -predočava dobro, pravilno, logično, sređeno, bogato, raznoliko, originalno, nedostatno predočava (ne uočava bit, slabe je koncentra-cije, ...)

MIŠLJENJE

uči s teškoćama Samostalno proširuje znanja dodatnim izvorima. uočava bit pojava i zakonitosti. uspješno apstrahira i generali-zira. brzo i elastično misli. uči s lakoćom. mišljenje nije samostalno (dodati na što se odnosi –) vanje.. temeljito. uočava uzročno-posljedične veze.. povezuje i integrira usvojena znanja. uči s teškoćama Samostalno proširuje znanja dodatnim izvorima. praktično i primje-njivo znanje u svakodnevnom životu. uočava bit pojava i zakonitosti. svjesno stiče znanje. uočava zakonitosti. domišljato. manjoj mjeri. uočava uzročno-posljedične veze. poznavanje samo određenog nastavnog gradiva (dodati na što se odnosi) Logično i točno izražavanje. lakoća i jednostavnost u izražavanju. proširuje znanja dodatnim izvorima. uči s teškoćama Samostalno proširuje znanja dodatnim izvorima. svjesno stiče znanje.vanje. uči s lakoćom. mišljenje nije samostalno (dodati na što se odnosi –) Uči s razumijevanjem.u većoj. mišljenje nije samostalno (dodati na što se odnosi –) Uči s razumijevanjem. uočava uzro-čnoposljedične veze. ima širok pregled gradiva. djelomično Voli se glazbeno izražavati. manjoj mjeri. ispod svojih mogućnosti (dodati na što se odnosi) .. praktično i primje-njivo znanje u svako-dnevnom životu. pamti bez razumijevanja. uočava zakonitosti. uspješno apstrahira i generali-zira. pravilno logično zaključuje. ima širok pregled gradiva. IZRAŽAVANJE Kreativno. uočava bit pojava i zakonitosti. praktično i primje-njivo znanje u svakodnevnom životu. pravilno logično zaključuje. uočava zakonitosti. povezuje i integrira usvojena znanja. lakoća i jednosta-vnost u Nadograđuje motorička znanja iznadprosječno. trajno znanje. pregledno i organizirano pismeno izražavanje.u većoj. trajno znanje. pregledno i organizirano pismeno izražavanje. poznavanje samo određenog nastavnog gradiva (dodati na što se odnosi) Logično i točno izražavanje. povezuje i integrira usvojena znanja. uspješno apstrahira i generali-zira. brzo i elastično misli. Usvaja likovni jezik i usavršava rad liko-vnim tehnikama . UČENJE ZNANJE Uči s razumijevanjem. trajno znanje. povezuje i integrira usvojena znanja Usvaja glazbene pojmove i razvija svoje glasovne i stvaralačke sposobnosti. brzo i elastično misli. pokazuje poseban interes za glazbeno izražava-nje. pregledno i organizirano pismeno izražavanje. nadahnu-to. lakoća i jednostavnost u izražavanju. pamti bez razumijevanja. svjesno stiče znanje. poznavanje samo određenog nastavnog gradiva (dodati na što se odnosi) Logično i točno izražavanje. uči s lakoćom. u skladu s dobi.. ima širok pregled gradiva. nesputano. pamti bez razumijevanja. zaključi-vanje. pravilno logično zaključuje.

pedantan.. neuredan. stalno se brine o kvaliteti svog uratka. . zaostaje za drugima Okretan. dobro surađuje sa suučeni-cima. lakoća i jednostavnost u izražavanju. originalno izražavanje. lakoća i jednostavnost u izražavanju. površan. inicijator igre. spor u radu.. površan. voli se likovno izražavati. površan. ne brine o kvaliteti rada ni o izgledu uratka Vješto se služi (navesti kojima) likovnim tehnikama. samostalnost u izražavanju. nezainteresiran. nezainteresiran. revnosan. originalno izražavanje.. samostalnost u izražavanju. izražavanju. ne brine o kvaliteti rada ni o izgledu uratka dovršaa radove. brzo ga prihvaća. nezainteresiran. izražavanje nije koncizno (dodati na što se odnosi) originalno izražavanje. precizan. samostalnost u izražavanju. slabije osjeća ritam Radi brzo i učinkovito. zaostaje za drugima Izrazito temeljit. pedantan. revnosan. izražavanje nije koncizno (dodati na što se odnosi) Logično i točno izražavanje. zaostaje za drugima Radi brzo i učinkovito. površan. reproducira i stvara. konciznost izražavanja. pregledno i organizirano pismeno izražavanje. pedantan. revnosan. precizan. aktivan na poticaj. originalno izražavanje. konciznost izražavanja. neaktivan Vježbe nastoji izvesti točno. među prvima riješava svoje zadatke. među prvima riješava svoje zadatke. samostalnost u izražavanju. neuredan. vješt. konciznost izražavanja. stalno se brine o kvaliteti svog uratka. izražavanje nije koncizno (dodati na što se odnosi) Logično i točno izražavanje. ne dovršava radove. savjestan. ne stara se o točnosti pri izvođenju vježbi Izvrsno osjeća ritam. ne brine o kvaliteti rada ni o izgledu uratka Aktivan. stalno se brine o kvaliteti svog uratka. spor u radu. savjestan. pregledno i organizirano pismeno izražavanje. neuredan. spretan. spor u radu. samostalnost u izražavanju. savjestan. posebno aktivan. precizan. među prvima riješava svoje zadatke. izražavanje nije koncizno (dodati na što se odnosi) Izrazito temeljit. izražavanje nije koncizno (dodati na što se odnosi) Izrazito temeljit. voditelj aktivnosti. izražavanje nije koncizno (dodati na što se odnosi) Izrazito temeljit.. lakoća i jednosta-vnost u izražavanju.originalno izražavanje. neuredan. odbija se likovno izražavati izražava se spontano. samostalnost u izražavanju. revnosan. ne voli se glazbeno izražavati AKTIVNOSTI Logično i točno izražavanje. pedantan. ima motoričke teškoće . precizan. pregledno i organizirano pismeno izražavanje. ne brine o kvaliteti rada ni o izgledu uratka TEMELJITOST OKRETNOST Radi brzo i učinkovito. konciznost izražavanja. stalno se brine o kvaliteti svog uratka. konciznost izražavanja. originalno izražavanje. savjestan. nezainteresiran. konciznost izražavanja.

ne posustaje. Radi bez dovoljno strpljenja. brzo se zasiti radom. ne želi raditi kad treba uložiti trud da bi postigao rezultate . brzo se zasiti radom. zadovoljava se djelomičnim rezultatom. zadovoljava se djelomičnim rezultatom. odupire se i ne sluša. rado uči kad je pravilno stimuliran. nastoji postići što više. Radi bez dovoljno strpljenja. izdržljiv. pri poteškoćama odustaje od rada Poštuje pravila i pridržava ih se pri radu Pasivno prihvaća pravila.USTRAJNOST DISCIPLINIRANOST MARLJIVOST Strpljiv. nedostaje mu radni zamah (elan). pri poteškoćama odustaje od rada Marljiv. dovršava rad unatoč teškoćama. zalaže se sukladno svojim mogućnostima. Radi bez dovoljno strpljenja. zalaže se sukladno svojim mogućnostima. ne drži se pravila koja je i sam prihvatio ODNOSI SE NA SVE PREDMETE Marljiv. nastoji postići što više. brzo se zasiti radom. ne želi raditi kad treba uložiti trud da bi postigao rezultate koji odgovaraju njegovim Strpljiv. dovršava rad unatoč teškoćama. nastoji postići što više. izdržljiv. zadovoljava se djelomičnim rezultatom. pri poteškoćama odustaje od rada Strpljiv. nedostaje mu radni zamah (elan). zalaže se sukladno svojim mogućnostima. izdržljiv. nedostaje mu radni zamah (elan). kadje pravilno stimuliran radi samo pod kontrolim ili pod stalnim poticajem. rado uči kad je pravilno stimuliran. rado uči kad je pravilno stimuliran. dovršava rad unatoč teškoćama. ne želi raditi kad treba uložiti trud da bi postigao rezultate koji odgovaraju njegovim sposobnostima Marljiv. kadje pravilno stimuliran radi samo pod kontrolim ili pod stalnim poticajem. ne posustaje. ne posustaje. kadje pravilno stimuliran radi samo pod kontrolim ili pod stalnim poticajem. podređuje se pravilima bez svjesnog prihvaćanja i nastojanja da ih razumije.

rastresen je. obavlja zadatke koji ne prelaze njegove mogućnosti. Nesamostalan u radu i odbija pomoć (to je već jako veliki problem!) Učenik je koncentriran. rastresen je.sposobnostima SAMOSTALNOST U RADU KONCENTRACIJA Samostalno se i bez posebnog poticaja odlučuje za rad. Nesamostalan u radu i odbija pomoć (to je već jako veliki problem!) Učenik je koncentriran. teško se koncentrira na rad koji odgovaraju njegovim sposobnostima Samostalno se i bez posebnog poticaja odlučuje za rad. Nesamostalan u radu i odbija pomoć (to je već jako veliki problem!) Učenik je koncentriran. često je duhom otsutan. prati izlaganje. često je duhom otsutan. teško se koncentrira na rad . traži pomoć kad mu je potrebna. obavlja zadatke koji ne prelaze njegove mogućnosti. usredotočen na sadržaj rada. lako gubi kontakt s radom. traži pomoć i kad mu ona nije potrebna. lako gubi kontakt s radom. usredotočen na sadržaj rada. traži pomoć i kad mu ona nije potrebna. traži pomoć i kad mu ona nije potrebna. traži pomoć kad mu je potrebna. prati izlaganje. često je duhom otsutan. rastresen je. lako gubi kontakt s radom. traži pomoć kad mu je potrebna. usredotočen na sadržaj rada. obavlja zadatke koji ne prelaze njegove mogućnosti. prati izlaganje. teško se koncentrira na rad Samostalno se i bez posebnog poticaja odlučuje za rad.