POLITEKNIK PORT DICKSON

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
CADANGAN PROJEK AKADEMIK DIPLOMA PROJEK PROPOSAL

CADANGAN PROJEK PROJECT PROPOSAL Tajuk Projek Project Title

ELITT DOOR JACK

Nama Pelajar & No. Matrik Pelajar Student¶s Name & Matrix No. Student

1. MUHAMMAD SHAHRIL BIN ABDUL MANAF 06PKA10F1017 2. NURSUZIELA BINTI MOHD NOR 06PKA10F1025 3. NUR AMIRA BINTI MAHMUD 06PKA10F1029 4. SITI AZRIYANTI BINTI AZRAI 06PKA10F1027
Nama Penyelia Supervisor¶s Name

............................................... ....... (Tandatangan Ketua Kumpulan) (Group Leader Signature)

««............................................ (Tandatangan Penyelia) (Supervisor Signature)

Nama : MUHAMMAD SHAHRIL BIN ABDUL MANAF Nama : Name Name Tarikh : ««««««««««««««. Tarikh : «««««««««««««..

 Mengurangkan tenaga buruh.  Bagi menjimatkan kos upah pekerja. y PENYATAAN MASALAH :  Memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk kerja ± kerja pemasangan pintu.Date Date PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF PROJEK PROBLEM STATEMENTS AND PROJECT OBJECTIVES Sila nyatakan secara jelas masalah dan objektif untuk projek yang dicadangkan. . Use additional sheets if necessary.  Terdapat masalah untuk memasang pintu kerangka pintu kerana tidak mendapat ukuran sesuai dari lantai ke permukaan bawah pintu dan pekerja di tapak bina terpaksa menggunakan batu atau kayu sebagai penyendal ketika pemasangan pintu.  Menjimatkan masa kerja pemasangan pintu.  Bagi rumah yang telah siap dibina ketika pemasangan pintu dilakukan untuk memasang engsel terpaksa menggunakan 2 atau 3 orang pekerja bagi memegang daun pintu dan untuk memasang engsel ke kerangka pintu. Gunakan kertas tambahan jika perlu. y OBJEKTIF :  Memastikan jarak lantai ke permukaaan bawah pintu pada jarak yang betul.  Memudahkan kerja ± kerja pemasangan pintu. Please state the problem to be studied and objectives of the proposed project in clear and concise terms.

Use additional sheets if necessary. Menjimatkan tenaga kerja pemasangan pintu. - Untuk jimatkan gaji pekerja. Kajian mengenai pemasangan pintu dengan menggunakan jack. Gunakan kertas tambahan jika perlu. Kajian mengenai spesifikasi pemasangan pintu. Kajian mengenai beban maksimum yang boleh di tangggung oleh jack. .SKOP PROJEK SCOPE PROJECT Sila nyatakan secara jelas skop projek untuk projek yang dicadangkan. Please state the scope of the proposed project in clear and concise terms.

Use additional sheets if necessary. Describe the procedures and methods to be used to archieve the project objectives of the proposed project.METODOLOGI PROJEK PROJECT METHODOLOGY Terangkan prosedur dan kaedah yang akan digunakan untuk mencapai objektif projek. y y y y y Perbincangan mengenai skop projek Pencarian maklumat mengenai projek yang dipilih Kajian mengenai kerja ± kerja pemasangan pintu. Mencari penyelesaian masalah selepas kajian dijalankan. Gunakan kertas tambahan jika perlu. Menjalankan projek yang dipilih b erdasarkan kajian yang dijalankan. .

JANGKAAN HASIL EXPECTED RESULTS Bincangkan jangkaan hasil untuk projek yang dicadangkan. Gunakan kertas tambahan jika perlu. Dapat menjimatkan masa. y y y y Produk yang dihasilkan dapat digunakan bagi kerja ± kerja di tapak bina. . Discuss the expected results of the proposed project. Dapat mencapai objektif yang telah dinyatakan. Memudahkan kerja ± kerja pemasangan pintu bagi me ngurangkan tenaga buruh dan menjimatkan kos kontraktor. Use additional sheets if necessary.

. List down the reference used in the proposed project.Unit Penyelenggaraan Politeknik Port Dickson.Kementerian Pengajian T inggi.Perunding yang berkaitan .RUJUKAN REFERENCE Senaraikan rujukan yang digunakan dalam projek yang dicadangkan. . . . .Pensyarah dan kakitangan .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.