You are on page 1of 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la www.lucrari-proiecte-licenta.

ro CUPRINS:

CAPITOLUL I BILANTUL IN CADRUL CONTABILITATII 1.1. Definiţia şi rolul bilanţului în cadrul contabilităţii 1.2. Conţinutul şi structura bilanţului contabil 1.2.1. Bilanţul 1.2.2. Contul de profit şi pierdere 1.2.3. Anexa 1.2.4. Raportul de gestiune 1.3. Evaluarea patrimoniului la închiderea exerciţiului reflectată în bilanţul contabil 1.4. Felurile şi funcţiile bilanţului contabil 1.5. Teorii privind bilanţul

CAPITOLUL II INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL 2.1. Principii de întocmire a bilanţului contabil 2.2 Lucrări pregătitoare întocmirii bilanţului contabil 2.2.1. Stabilirea balanţei contabile înainte de inventariere 2.2.2. Inventarierea generală a patrimoniului 2.2.3. Contabilitatea operaţiilor de regularizare 2.2.4. Determinarea rezultatului exerciţiului 2.3. Redactarea bilanţului contabil 2.3.1. Bilanţul contabil 2.3.2. Contul de profit şi pierdere 2.3.4. Raportul de gestiune

CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND ÎNTOCMIREA BILANŢULUI CONTABIL LA SOCIETATEA ELTRIX SRL 3.1. Prezentarea generală a societăţii 3.2. Specificarea situaţiilor financiare analizate 3.3. Analiza pe baza bilanţului contabil 3.3.1. Analiza ecilibrului financia 3.4. Analiza rentabilităţii prin întocmirea tabelului SIG 3.5. Analiza eficienţei activităţii ANEXE BIBLIOGRAFIE