PHẦN MỀM THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

Version 4.2.0.0

MỤC LỤC

Trang PHẦN GIỚI THIỆU ......................................................................... 2 . Cài đặt và khởi động ....................................................................... 3 . Cửa sổ khởi động DIALux.............................................................. 4 . Cửa sổ dự án chiếu sáng giao thông (street project) ........................ 6 . File menu ........................................................................................ 8 . Edit menu ....................................................................................... 21 . View menu ..................................................................................... 24 . CAD menu ..................................................................................... 26 . Paste menu ..................................................................................... 29 . Luminair Selection menu ............................................................... 34 . Output menu................................................................................... 35 . Window menu ................................................................................ 38 . Online menu................................................................................... 40 . Help menu...................................................................................... 41 . Thanh trạng thái (Status bar) ......................................................... 42 . Thanh công cụ (Tool bar) .............................................................. 43 PHẦN HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ . Chèn đường và các thành phần liên quan ....................................... 47 . Chọn đèn và phân bố đèn ............................................................... 50 . Tính toán chiếu sáng ...................................................................... 55 THỰC HÀNH THIẾT KẾ . Bài thực hành 1: Lắp đèn 1 bên đường.............................................56 . Bài thực hành 2: Lắp đèn đôi giữa dải phân cách........................... 59 . Bài thực hành 3: Lắp đèn 2 bên so le ............................................. 62 . Bài thực hành 4: Lắp đèn giữa dải phân cách và 2 bên .................. 65 . Bài thực hành 5: Lắp đèn giữa dải phân cách và 2 bên, tính độ rọi vỉa hè ................................................ 68 –—
1
D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc

PHẦN GIỚI THIỆU:
DIALux là phần mềm thiết kế chiếu sáng độc lập, được tạo lập bởi công ty DIAL GmbH – Đức và cung cấp miễn phí cho người có nhu cầu. Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux bao gồm 2 phần: . Phần DIALux 4.2 Light Wizard: Đây là một phần riêng biệt của DIALux từng bước trợ giúp cho người thiết kế dễ dàng và nhanh chóng thiết lập một dự án chiếu sáng nội thất. Kết quả chiếu sáng nhanh chóng được trình bày và kết quả có thể được chuyển thành tập tin PDF hoặc chuyển qua dự án chiếu sáng DIALux để DIALux có thể thiết lập thêm các chi tiết cụ thể chính xác với đầy đủ các chức năng trình bày. . Phần DIALux 4.2: Đây là phần chính và là toàn bộ phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALux. Từ phần DIALux 4.2 bạn có thể chọn để vào nhiều phần khác nhau: . Phần trợ giúp thiết kế nhanh (wizards) cho chiếu sáng nội thất, chiếu sáng ngoại thất và chiếu sáng giao thông. . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng nội thất. . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng ngoại thất. . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng giao thông. . Phần mở các dự án đã có hoặc các dự án mới mở gần đây. - DIALux tính toán chiếu sáng chủ yếu theo các tiêu chuẩn châu Âu như EN 12464, CEN 8995. - DIALux cho phép chèn và xuất tập tin DWG hoặc DXF - DIALux có thể chèn nhiều vật dụng, vật thể các mẫu bề mặt cho thiết kế sinh động và giống với thực tế hơn. - Với chức năng mô phỏng và xuất thành ảnh, phim. DIALux có hình thức trình bày khá ấn tượng. - DIALux là phần mềm độc lập, tính toán được với thiết bị của nhiều nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng khác nhau với điểu kiện các thiết bị đã được đo đạc sự phân bố ánh sáng và có tập tin dữ liệu phân bố ánh sáng để đưa vào DIALux . - DIALux cung cấp công cụ Online cho việc cập nhật, liên lạc với DIALGmbH và kết nối với các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng. Bạn có thể tải DIALux vể miễn phí từ địa chỉ trang web: www.Dialux.com
2
D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc

3 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. DIALux sẽ khởi động theo chế độ . máy tính của bạn phải kết nối với Internet. Với cách này.doc . Thí dụ: Philips Dialux Plusins. bạn phải cài đặt dữ liệu đó.0. Để có thể sử dụng các loại đèn của một thương hiệu cho thiết kế của mình. Từ đĩa cài đặt DIALux . chọn phần Start options sau đó nên chọn DIALux 4. Siteco Dialux-Plugins… Bạn sẽ chọn dữ liệu để cài đặt từ điã CD hoặc từ Menu Luminaire Selection sau đó chọn thương hiệu muốn sử dụng và tải về từ Internet. Sau khi cài đặt. .A. . Kể từ lần thứ 2. Setup_Thorn_Plugins.0 . .4. trên màn hình Desktop. Chọn các gói cài đặt đi kèm .2. Lần đầu khởi động DIALux. Finish để kết thúc. vào Start – All Programs – Chọn DIALux .2 hoặc chọn biểu tượng Direct3D. chỉ cần chọn DIALux 4. Chọn Next nhiều lần để cài đặt. Nhấp đôi chuột vào tập tin DIALux Setup – Chọn Next – chọn I agree – Next để cài đặt. . CÀI ĐẶT VÀ KHỞI ĐỘNG DIALUX V. Chọn Browse để xác định thư mục cài đặt DIALux vào nơi bạn muốn.2 direct3D. Mặc định DIALux sẽ được cài đặt vào ổ đĩa C:\Program Files\DIALux .

Cửa sổ khởi động của DIALux 4.4.B.2. Open Last Project: Mở dự án mới làm việc lần sau cùng.doc . DIALux Wizards: Phần trợ giúp thiết lập nhanh dự án. cửa sổ Welcome của DIALux sẽ xuất hiện để bạn chọn tiếp (Hình 1) (Hình 1) Tại cửa sổ Welcome bạn phải chọn 1 trong 6 chức năng: New Interior Project: Lập một dự án chiếu sáng nội thất mới. Open Project: Mở một dự án đã lưu trữ.0. New Street Project: Lập một dự án chiếu sáng giao thông mới.0 1. New Exterior Project: Lập một dự án chiếu sáng ngoại thất mới.2.0. 4 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.0 Sau khi kích chuột khởi động. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN DIALUX V.

Thiết kế chuyên nghiệp nhanh một dự án (Professional Quick Planing). 5 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Thiết kế nhanh một dự án (Quick Planing).Nếu bạn chọn phần trợ giúp nhanh thì cửa sổ Wizard selection sẽ xuất hiện (Hình 2) để bạn chọn tiếp cho một thiết kế chiếu sáng nội thất (DIALux Light).doc . hoặc Thiết kế nhanh một dự án chiếu sáng giao thông (Quick Street Planing). (Hình 2) Nếu bạn mới sử dụng DIALux để thiết kế chiếu sáng cho các công trình thì bạn nên dùng công cụ Wizards để từng bước chương trình giúp bạn lên thiết kế tổng quát một cách nhanh chóng.

Cửa sổ dự án chiếu sáng giao thông (Street Project) Sau khi chọn New Street project cho thiết kế chiếu sáng giao thông. thanh trạng thái (Satus bar) và Ô Quản lý dự án (Project Manager with Inspector) bên trái màn hình. các công cụ khác mới xuất hiện thêm trên màn hình. 6 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. màn hình cửa sổ DIALux xuất hiện (Hình 3) Thanh Menu (Menu bar) Thanh Công cụ (Toolbar) Ô Quản lý dự án (Project Manager with Inspector) Màn hình CAD của DIALux Thanh Trạng Thái (Status Bar) (Hình 3) Màn hình DIALux luôn có thanh Menu (Menu bar).doc . Tuỳ vào các chức năng và yêu cầu trong khi thiết kế. thanh công cụ (Tool bar). Để thiết kế các công trình chiếu sáng khác thì màn hình DIALux cũng xuất hiện với những phần cơ bản như trên. thước ngang.2. thước dọc.

HỆ THỐNG MENU (Menu Bar) Thanh Menu bao gồm các Menu sau từ trái qua phải trên màn hình của DIALux .C. 7 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc . các Menu con và chức năng của các Menu liên quan đến phần thiết kế chiếu sáng giao thông công cộng. (Hình 4): • • • • • • • • • • File Edit View CAD Paste Luminaire Selection Output Window Online ? (Help) (Hình 4) Sau đây là phần giới thiệu từng Menu.

Xuất kết quả ra các dạng tập tin khác nhau. (Hình 5a) (Hình 5a) 8 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. cửa sổ New project của Dialux sẽ xuất hiện. chọn New. Với Menu File. lưu tập tin.1/ File menu: Để kích hoạt Menu File. cửa sổ Menu File sẽ xuất hiện (Hình 5) với các mục sau: (Hình 5) - New … : Tạo một dự án thiết kế chiếu sáng mới. nhấp chuột vào File trên thanh Menu. Các thao tác liên quan đến cài đặt cho việc in ấn kết quả. bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến tập tin dự án như tạo mới.doc . các tập tin công cụ. chèn tập tin AutoCAD. Vào Menu File. mở tập tin. Sau khi kích hoạt.

Details: Các chi tiết khác . Open hoặc kích đôi chuột vào tên tập tin. kích chuột vào Open . .. . dự án sẽ được mở..Open … : Mở một dự án đã lưu trữ. (Hình 5b) Tương ứng với mục Open của Menu File là biểu tượng công cụ. để bạn chọn nơi để tập tin ở ô Look in… Kích chuột vào tên tập tin dự án muốn mở. Một thiết kế chiếu sáng nội thất Một thiết kế chíếu sáng ngoài trời Một thiết kế chiếu sáng giao thông. Mở Menu File.Ở cột Project Manager. 9 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. cửa sổ Open sẽ xuất hiện (hình 5b). trên thanh Tương ứng với mục New của Menu File là biểu tượng công cụ. Cancel để huỷ bỏ. Các ô bên phải là thông tin của dự án mà bạn sẽ mở. bạn phải tiếp tục chọn ứng dụng chiếu sáng trên thanh công cụ: . Location: Điạ điểm của dự án Sau khi nhập thông tin về dự án. .. Address: Địa chỉ công ty . Contact: Thông tin về người để liên hệ .doc trên thanh . Project: Tên dự án. bạn có thể nhập thông tin về dự án tại các thẻ: . mô tả về dự án .

doc . My Network: Trên cấu trúc thư mục mạng. My Documents: Thư mục My Documents . 10 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Lưu ý rằng tập tin sẽ được lưu với tên và địa chỉ đã có. tập tin dự án đang hiển thị sẽ được đóng.- Close : Đóng dự án đang hiển thị. Cancel để huỷ bỏ. Kích chuột vào Save để lưu tập tin đang hiển thị trên màn hình. Chọn nơi lưu trữ tập tin ở ô Save in. Kích chuột vào Close. . Save As… : Lưu trữ dự án với tên mới trên thanh Kích chuột vào Save As. My Recent Document: Vào các thư mục mới mở. (Hình 5c) Bạn cũng có thể nhanh chóng chọn nơi lưu trữ với 5 biểu tượng bên trái: . cửa sổ Save As sẽ xuất hiện (Hình 5c).. Save as type: mặc định là DLX tức định dạng tập tin của DIALux . My Computer: Các ổ đĩa và thư mục trên máy tính của bạn .. Tương ứng với mục Save của menu File là biểu tượng công cụ. Ta đặt tên cho tập tin vào ô File name. Desktop: Trên màn hình Desktop .. Sau đó kích vào ô Save để lưu trữ. Save : Lưu trữ dự án với tên và địa chỉ đã có.

Phần trợ giúp chèn tập tin CAD (DWG and DXF Import) tương tự như ở Menu File Import.doc ..- Wizards… : Trợ giúp thiết lập nhanh. (Hình 5d) Phần trợ giúp nhanh này chủ yếu là cho các thiết kế nội thất. kích chuột vào Wizards. 11 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. cửa sổ Wizard selection sẽ xuất hiện (Hình 5d). Mở Menu File. Để sử dụng phần trợ giúp nhanh này cho thiết kế chiếu sáng giao thông. Next để qua các bước kế tiếp cho việc thiết lập dự án... Cancel để huỷ bỏ. Chọn Quick Street Planning.

doc . chương trình sẽ mở phần trợ giúp nhanh để chèn tập tin CAD (Wizard for importing a DWG or DXF file). chọn Import. Furniture files : chèn tập tin các loại vật dụng. . Texture files : chèn tập tin các loại mẫu bề mặt. . 12 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Sẽ có 3 chọn lựa (Hình 5e) (Hình 5e) . các loại bề mặt và vật dụng Mở Menu File.- Import: Chèn tập tin CAD. DWG or DXF file… : Chọn mục này.

. Save Output as PDF… : Lưu kết quả thành tập tin định dạng PDF . Save Furniture…: Lưu lại các vật dụng đã sử dụng trong thiết kế. Calculate CAD View with POV-Ray…: Tính toán và mô phỏng chiếu sáng với phần mềm POV-Ray. . . sẽ có nhiều chọn lựa. Vào Menu File. Save CAD View as JPG… Lưu lại màn hình CAD View thành tập tin hình định dạng JPG. . Save maintenance plan as RTF…: Lưu lại kế hoạch duy trì dạng Rich Text Format. (Hình 5f) (Hình 5f) . Save 3D video…: Lưu lại tập tin mô phỏng hình ảnh động .doc . chọn Export.- Export: Xuất kết quả ra các dạng tập tin khác nhau. Save Request for Quotation as RTF…: Lưu lại yêu cầu báo giá dạng Rich Text Format. . Save Single Sheet Output as PDF… : Lưu kết quả từng trang thành tập tin định dạng PDF. 13 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. . Save project luminaire list in GAEB format (D81)…: Lưu danh sách dự án đèn định dạng GAEB. .

Cancel để huỷ bỏ. cửa sổ Save As sẽ xuất hiện. trang in và máy in (Hình 5g) (Hình 5g) 14 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Save DIALux light scene file…: Lưu các cảnh thiết kế của DIALux thành tập tin định dạng DLC (DIALux Light Control)..doc . Save STF file…: Lưu lại thành tập tin theo định dạng STF (chương trình STF CAD. chọn nơi lưu trữ rồi chọn Save để lưu. giao diện STF) . Bạn có thể chọn lựa các cài đặt về khổ giấy. Save DWG or DXF file…: Lưu kết quả thành tập tin định dạng DWG hoặc DXF. Bạn đặt tên. . Sau mỗi chọn lựa. - Page/Printer Set up…: Chọn lựa giấy và máy in.

Chọn Print để in các trang báo cáo kết quả chiếu sáng. Vào Menu File.doc . All: tất cả các trang . Cửa sổ Print Preview và Print tương tự nhau (Hình 5h). Current Page: trang đang hiển thị (Hình 5h) Chọn OK để xem trước hoặc để in các trang đã chọn . Print: Xem trước trang in và in.- Print Preview… . Page… From to: từ trang … đến trang . Chọn Print Preview… để xem trước các trang in. Cancel để huỷ bỏ 15 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Vào Menu File. Ở đó bạn chọn: .

Phân loại đèn theo tiêu chuẩn.. chọn General Options.. Thẻ Standard Value Xác định các thông số cho nội thất (Hình 5i) (Hình 5i) Ô Standards: Chọn theo tiêu chuẩn của nước nào Ô Room Dimensions: Xác định kích thước phòng: Dài (Length).- Settings: Sắp xếp một số chức năng.doc . Ô Work plane: Xác định Độ cao mặt (Height) phẳng làm việc. Tỉ số giữa UGR khoảng cách và chiều cao. Trong mục Settings của Menu File có 2 phần: Phần General Options và phần Customize Toolbars and Keyboard… Vào Menu File. Rộng (Width) Cao (Height) Ô Reflection factors: Xác định hệ số phản chiếu của Trần (Ceiling). Tường (Walls). Sàn (Floor). cửa sổ Setting xuất hiện với nhiều thẻ: . 16 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Vùng tường (Wall zone) Ô Maintenance: Nhập hệ số duy trì của hệ thống chiếu sáng Xác định vùng độ rọi trong ngoài.

* Lưu ý rằng những thay đổi mới chỉ có hiệu lực và thể hiện khi mở một dự án mới hoặc khởi động lại chương trình. . Giao thông (Standard Street) . Ngoại thất (Exterior Scene).doc . Cancel để huỷ bỏ. . Lighting: Hệ thống đơn vị chiếu sáng theo châu Âu hay Mỹ OK để kết thúc các chọn lựa. . Dimension: Chọn hệ thống đo lường. Mặc định mở một dự án mới là : Trống (Nothing). Project Directory: Thư mục mặc định chứa các tập tin dự án. 17 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Nội thất (Room). .. Language: Ngôn ngữ sử dụng trong thiết kế. Show welcome dialog at program start: Trình bày Hộp thoại chào khi khởi động chương trình. Thẻ Global: Xác định các thông số chung (Hình 5j) (Hình 5j) .

Background Colors: Chọn màu nền cho các cửa sổ. Additional Settings: Các chọn lựa khác. 2D: kiểu nhìn 2D. .doc . OK để kết thúc các chọn lựa. Cancel để huỷ bỏ. Thẻ Global: Chọn lựa hiển thị cho màn hình CAD của DIALux (Hình 5k) (Hình 5k) . . 18 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.. Kiểu 3D vùng bên trong dự án (window inside projects). * Lưu ý rằng những chọn lựa chỉ có hiệu lực thể hiện khi mở một dự án mới hoặc khởi động lại chương trình. Select graphic driver: Chọn các driver thích hợp để làm việc với DIALux. Kiểu 3D vùng bên ngoài dự án (3D outside project).

Header: Đầu trang Display file path: hiển thị đường dẫn đến tập tin dự án. 19 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Footer: Chú thích tuỳ ý cuối trang. Thẻ Output: Xác định các hình thức trình bày trên trang báo cáo kết quả chiếu sáng (Hình 5l) (Hình 5l) . Isoline: Cỡ nét đường đồng mức . Maximum size: cỡ tối đa. . Optimal standard scale: tỉ lệ tối ưu.. . . Value Chart Font Size: Cỡ số .doc . Isoline Values Font Size: Cỡ chữ . . Logo: Xác định đường dẫn đến nơi để logo của công ty. Project details: Nhập các thông tin chi tiết liên quan đến dự án OK để kết thúc các chọn lựa. Scale of graphics: Tỉ lệ thể hiện đồ họa. Display file name: hiển thị tên tập tin dự án. Cancel để huỷ bỏ.

. chọn Last Projects Opened. địa chỉ công ty. Ô Contact: Nhập các thông tin về người phụ trách dự án như tên.doc . * Lưu ý rằng những thông tin mới nhập vào chỉ được thể hiện khi mở một dự án mới hoặc khởi động lại chương trình. địa chỉ e-mail. chương trình sẽ hiển thị đường dẫn và tên tập tin dự án cuối cùng đã được mở. OK để kết thúc việc nhập thông tin. Last Projects Opened: Tập tin dự án cuối cùng đã mở. - Vào Menu File. số điện thoại. - Exit: Chấm dứt chương trình DIALux . chọn Exit để chấm dứt chương trình DIALux. Ô Company: Nhập các thông tin về công ty như tên. 20 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.. số Fax. Vào Menu File. Cancel để huỷ bỏ. Thẻ Output: Các thông tin để liên hệ về dự án (Hình 5m) (Hình 5m) .

bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến chỉnh sửa. sắp xếp… Sau khi kích hoạt. - Redo: Trả lại tình trạng trước các thao tác Undo vừa thực hiện. 21 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Tương ứng với Redo trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ. Tương ứng với Copy trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ.2/ Edit menu: Để kích hoạt Menu Edit.doc . Với Menu Edit. sao chép. Tương ứng với Undo trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ. - Paste: Dán phần đã copy vào thiết kế. cửa sổ Menu Edit sẽ xuất hiện (Hình 6) với các mục sau: (Hình 6) Undo: Thao tác vừa thực hiện không còn hiệu lực nữa. Tương ứng với Cut trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ. nhấp chuột vào Edit trên thanh Menu. - Delete: Xoá phần đã đánh dấu chọn. - Copy: Sao chép phần đã đánh dấu chọn. - Cancel selection: Huỷ bỏ các chọn lựa trong thiết kế Cut: Cắt phần đã đánh dấu chọn lựa. Tương ứng với Paste trong Menu Edit là biểu tượng trên thanh công cụ.

-

Align and Distribute: Sắp xếp các vật thể, đồ đạc trong phòng. Sau khi đánh dấu chọn các đồ đạc, vật thể muốn sắp xếp. Vào Menu Edit, chọn Align and Distribute. Cửa sổ nhỏ Align and Distribute xuất hiện với các mục sau (Hình 6a). Bạn cũng có thể trực tiếp thực hiện thao tác bằng cách chọn các biểu tượng tương ứng trên thanh công cụ.

(Hình 6a) . Align to left: xếp thẳng hàng theo bên trái. . Align centrally in X: xếp thẳng hàng theo giữa từ X. . Align to right: xếp thẳng hàng theo bên phải. . Align to back: xếp thẳng hàng theo mặt lưng . Align central in Y: xếp thẳng hàng theo giữa từ Y . Align to front: xếp thẳng hàng theo mặt trước . Align to top: xếp thẳng hàng theo trần . Align central in Z: xếp thẳng hàng theo giữa từ Z . Align to bottom: xếp thẳng hàng theo sàn . Distribute in X-direction: phân phối đều theo trục X . Distribute in Y-direction: phân phối đều theo trục Y . Distributr in Z-direction: phân phối đều theo trục Z
22
D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc

-

Copy along a line: Sao chép vật thể theo hàng. Sau khi đánh dấu chọn vật thể muốn sao chép. Vào Menu Edit, chọn Copy along a line, cửa sổ Copy line ở cột Project Manager sẽ xuất hiện. (Hình 6b)

(Hình 6b) . Number of Copy: số lượng vật thể muốn sao chép . Ô Distance: Khoảng cách theo chiều X và chiều Y giữa các vật thể sao chép. . Position of the last copy: Vị trí của vật thể sao chép cuối. Theo dõi trên màn hình hình CAD bạn cũng có thể thấy được điểm đầu (vật thể gốc) và cuối của hàng vật thể sẽ được sao chép Chọn Copy để thực hiện sao chép. Cancel để huỷ bỏ. Các mục sau đây sẽ được đề cập đến cách cụ thể hơn trong phần chiếu sáng nội thất. Edit Room Geometry…: Chỉnh sửa hình dạng phòng Edit daylight obstruction…: Chỉnh sửa các vật thể bên ngoài phòng có thể ảnh hưởng đến độ rọi của phòng. Edit Calculation Surface…: Chỉnh sửa mặt phẳng tính toán Edit Ground Element…: Chỉnh sửa các yếu tố mặt sàn Combine Furniture: Các vật thể được đánh dấu sẽ hợp thành nhóm Subtract Furniture: Tạm thời loại trừ một số vật thể khỏi không gian tính toán.
23
D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc

-

-

Split Furniture: Tách nhóm các vật thể Split Luminaire Arrangement: Tách nhóm đèn thành từng đèn đơn lẻ riêng biệt. Edit Maintenance Factor: Hiệu chỉnh Hệ số duy trì của hệ thống chiếu sáng. Set Illumination point: Xác định phương vị của đèn theo điểm đến quy ước của đèn hoặc theo cường độ phát sáng tối đa của bộ đèn.

-

-

3/ View menu: Để kích hoạt Menu View, nhấp chuột vào View trên thanh Menu. Với Menu View, bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến sự hiển thị của DIALux trong khi thiết kế … Sau khi kích hoạt, cửa sổ Menu View sẽ xuất hiện (Hình 7) với các mục sau:

(Hình 7) Project tree: Trình bày các chi tiết của dự án trong ô Quản lý dự án (Project Manager with Inspector). Tương ứng với Project tree trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ.

3D Standard View: Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 3D. Tương ứng với 3D Standard View trong Menu View là biểu tượng công cụ.
24
D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc

trên thanh

Show maintenace plan factors in CAD: Trình bày các chỉ số của hệ số duy trì trong CAD. Tương ứng với Display Light Light Output of a Luminaire trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ - Show Isoline in CAD: Bật/tắt hiển thị đường đồng mức trong CAD.doc . - - - - - Display Light Output of a Luminaire: Bật/tắt hiển thị sự chiếu sáng phát ra từ 1 bộ đèn. - Isoline Properties: Xem và hiệu chỉnh các thuộc tính của đường đồng mức. - Front View (X-Z Level): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ trước nhìn ra sau. - Side View (Y-Z Level): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ trái nhìn sang phải. 3D Light Distribution Display: Bật/tắt hiển thị các đường phân bố ánh sáng của bộ đèn dạng 3D. Tương ứng với 3D Light Distribution Display trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. Trình bày các cảnh chiếu sáng với các giá trị giảm sáng trong CAD. Tương ứng với Side View (Y-Z Level) trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ.- Floor Plan (X-Y Level Symbolic): Cửa sổ dự án thiết kế hiển thị dạng 2D từ trên nhìn xuống. Tương ứng với Floor Plan (X-Y Level Symbolic) trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. Help Rays for Luminaire: Hiển thị các đường mô tả điểm đến quy ước của bộ đèn. - Wireframe Display: Trình bày dự án theo đường viền chung quanh của vật thể. Display Texture: Trình bày các dạng bề mặt Display light scene dimming values in CAD. Tương ứng với Front View (X-Z Level) trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. 25 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Tương ứng với Show Isolinbe in CAD trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ.

Show DWG or DXF Background: Bật/tắt hiển thị hình ảnh của tập tin DWG hoặc DXF đã chèn vào dự án.- Show False Colour in CAD: Bật/tắt hiển thị sự phân bố ánh sáng dưới dạng màu sắc trong CAD. Tương ứng với Show False in CAD trong Menu View là biểu tượng trên thanh công cụ. - False Colour Properties: Hiệu chỉnh các thuộc tính thể hiện kết quả bằng màu sắc. nhấp chuột vào CAD trên thanh Menu. cửa sổ menu CAD sẽ xuất hiện với các mục như sau (Hình 8). bạn có thể thực hiện các thao tác liên quan đến sự hiển thị ở cửa sổ CAD của DIALux trong khi thiết kế Sau khi chọn CAD. Adjust Brightness…: Điều chỉnh độ sáng/tối của hình ảnh mô phỏng sự phân bố ánh sáng - 4/ CAD menu: Để kích hoạt Menu CAD. (Hình 8) 26 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Với Menu CAD. trên thanh công - - DWG or DXF properties / Layer selection: Hiệu chỉnh. bật tắt các lớp của tập tin DWG hoặc DXF. Tương ứng với Show DWG or DXF Background trong Menu View là biểu tượng cụ.doc .

doc . . cửa sổ nhỏ của Pick Options sẽ xuất hiện (Hình 8a) (Hình 8a) . Pick on Fixed Grid: Bật/tắt chức năng chọn trực tiếp trên cửa sổ CAD của DIALux . Sau khi chọn Pick Options.- Pick Options: Các chọn lựa cho việc chọn trực tiếp trên màn hình CAD của DIALux. Set Pick Grid: Chọn giữ kiểu lưới trên màn hình CAD của DIALux 27 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Wall Luminaire Pick on Walls: Bật/tắt chức năng chọn đèn tường trực tiếp trên tường. . DXF Object Pick: Bật/tắt chức năng chọn các vật thể của tập tin DXF trên màn CAD của DIALux .

Funiture: Bật/tắt chế độ cho phép chọn vật dụng trên màn hình CAD của DIALux. bề mặt tính toán trên màn hình CAD của DIALux.doc . Room surfaces and Room elements: Bật/tắt chế độ cho phép chọn các thành phần trên màn hình CAD của DIALux. Individual Luminaires: Bật/tắt chế độ cho phép chọn từng đèn riêng lẻ trên màn hình CAD của DIALux. cửa ra vào. . Calculation Surfaces: Bật/tắt chế độ cho phép chọn cửa sổ. Window. . Luminaire Arrangements: Bật/tắt chế độ cho phép chọn cả nhóm đèn trên màn hình CAD của DIALux. . . Rotate Luminaire Parts: Giới hạn hoặc cho phép xoay chuyển góc độ của đèn . . cửa sổ nhỏ của Select Filters của sẽ xuất hiện (Hình 8b) (Hình 8b) . Doors. Calculation Points: Bật/tắt chế độ cho phép chọn các điểm tính toán trên màn hình CAD của DIALux. Sau khi chọn Select Filters.- Select Filters: Các chọn lựa trực tiếp trên màn hình CAD của DIALux về đèn và các vật dụng. 28 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.

(Hình 9) 29 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.- Save camera View: Lưu lại các vị trí của camera từ 1 đến 10. cửa sổ Menu Paste sẽ xuất hiện với các mục như sau (Hình 9). bề mặt… Sau khi chọn Paste. Với Menu Paste. nhấp chuột vào Paste trên thanh Menu.doc . Redo camera view: Chọn lại các vị trí camera từ 1 đến 10. bạn có thể thực hiện các thao tác chèn các cảnh chiếu sáng. một bố trí đèn. Select: Kích hoạt chế độ chọn lựa Zoom: Kích hoạt chế độ nhìn phóng to thu nhỏ Rotate: Kích hoạt chế độ nhìn xoay tuỳ ý Move: Kích hoạt chế độ nhìn di chuyển Roam: Kích hoạt chế độ di chuyển ảo trong dự án Zoom In: Phóng to Zoom Out: Thu nhỏ Maximum Size: Phóng to tối đa đầy màn hình CAD của DIALux 5/ Paste menu: Để kích hoạt Menu Paste. các vật dụng.

. . cửa sổ của New Scene sẽ xuất hiện với nhiều chọn lựa (Hình 9a) (Hình 9a) .- New Scene: Chèn một cảnh mới.doc . Standard Street: Chèn một thiết kế giao thông chuẩn mới. Tương ứng với Room trong Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh công cụ. Sau khi chọn New Scene. Tương ứng với Standrd Street trong Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh công cụ. Tương ứng với Exterior Scene Room trong Menu Paste/New Scene là biểu tượng trên thanh công cụ. Room Wizard: Phần trợ giúp thiết kế nhanh một phòng mới: Rectangular Room Wizard: Phòng tứ giác L-Shaped Room Wizard: Phòng dạng L Polygonal Room Wizard: Phòng dạng bất kỳ Round Room Wizard: Phòng dạng tròn 30 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Room: Chèn thêm một thiết kế phòng mới. Duplicate Current Scene: Sao chép thêm cảnh thiết kế đang hiển thị . Exterior Scene: Chèn thêm một thiết kế ngoại thất mới. .

Tương ứng với IndividualLuminaire trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. . Tương ứng với Line Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. . cửa sổ của Luminaire Arrangement sẽ xuất hiện với nhiều chọn lựa (Hình 9b) (Hình 9b) . Sau khi chọn Luminaire Arrangement. Field Arrangement: Chèn thêm một dàn đèn mới bố trí theo dạng tứ giác (một số đèn theo chiều ngang và một số đèn theo chiều dọc). Individual Luminaire: Chèn thêm một đèn đơn lẻ mới. Tương ứng với Line Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. 31 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.- Luminaire Arrangement: Chèn thêm đèn vào thiết kế. .doc . Line Arrangement: Chèn thêm một hàng đèn mới. Circle Arrangement: Chèn thêm đèn mới theo bố trí dạng tròn. Tương ứng với Field Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ.

Lay-by: Thêm một chỗ lõm để đậu xe bên đường .doc . Luminaire Wizard: Phần trợ giúp nhanh bố trí đèn theo dạng tứ giác (Field Arrangement Wizard) và dạng thẳng (Line Arrangement Wizard) . Street Arrangement : Chèn thêm đèn mới theo dạng bố trí chiếu sáng giao thông. Roadway: Thêm một đường giao thông mới . Tương ứng với Street Arrangement trong Menu Paste/Luminaire Arrangement là biểu tượng trên thanh công cụ. cửa sổ của Luminaire Arrangement sẽ xuất hiện với nhiều chọn lựa (Hình 9c) (hình 9c) . . công trình liên quan đến đường.. . . Grass Strip : Thêm các mảng cỏ xanh. Sidewalk : Thêm vỉa hè cho người đi bộ. Emergency Lane: Thêm làn đường khẩn cấp. 32 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Sau khi chọn Luminaire Arrangement.Street Element: Chèn thêm các yếu tố. . Bicycle Lane: Thêm làn đường cho xe đạp.

Windows and doors: Chèn thêm cửa số và cửa ra vào cho phòng trong thiết kế.doc . Calculation points: Thêm các điểm tính toán chiếu sáng vào thiết kế. Control group: Thêm các nhóm đèn. Textures: Thêm các loại bề mặt vào thiết kế. GR Observer: Thêm các vị trí người quan sát để tính độ chói. Tương ứng với Control group trong Menu Paste là biểu tượng trên thanh công cụ - - - Light scenes: Thêm các cảnh chiếu sáng. Tương ứng với Control group trong Menu Paste là biểu tượng trên thanh công cụ 33 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.- Funiture: Chèn thêm các vật dụng trong phòng Room Elements: Chèn thêm các yếu tố khác trong phòng. Exterior scene elements: Chèn thêm các yếu tố ngoại thất. Calculation surfaces: Thêm các mặt phẳng tính toán chiếu sáng vào thiết kế.

bạn có thể thực hiện việc chọn thiết bị chiếu sáng cho thiết kế của mình từ các nhà cung cấp thiết bị chiếu sáng. Luminaire Files: Chèn một tập tin dữ liệu tính toán của một đèn vào thiết kế. My Database… : Chọn đèn từ một số các nhà cung cấp mà bạn thường xuyên sử dụng và đã lập thành một dữ liệu riêng cho mình.6/ Luminaire Selection menu Để kích hoạt Menu Luminaire Selection. Với Menu Luminaire Selection. Previous Luminaire Used: Chọn đèn từ một số đèn mà bạn vừa sử dụng trước đây.doc . - - - - 34 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. nhấp chuột vào Luminaire Selection trên thanh Menu. Sau khi chọn Luminaire Selection. Bạn phải cài đặt dữ liệu của nhà sản xuất thì DIALux mới chấp nhận. Online Catalogue: Chọn các thiết bị chiếu sáng từ trang Web của các nhà sản xuất có cung cấp dữ liệu phân bố ánh sáng đèn trên web. cửa sổ Luminaire Selection sẽ xuất hiện với các mục như sau (Hình 10) (Hình 10) DIALux Catalogue: Chọn các thiết bị chiếu sáng vào thiết kế tử các nhà cung cấp có liên kết với DIALux và dữ liệu phân bố ánh sáng của đèn đã được bạn cài đặt sẵn hoặc dữ liệu sẽ được cài đặt nếu bạn chọn.

nhấp chuột vào Output trên thanh Menu. (Hình 11) 35 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. (Hình 11). bạn có thể thực hiện việc tính toán kết quả chiếu sáng cho thiết kế của mình.7/ Output menu Để kích hoạt Menu Output. Sau khi chọn Output.doc . cửa sổ Output sẽ xuất hiện với các mục sau. Với Menu Output.

Alternative: Chọn lựa giữa 2 cách. Sau khi chọn Start Calculation. Ô Calculation options: Chọn Standard để tính toán theo tiêu chuẩn Very accurate: Để tính toán chi tiết. Tính toán với tất cả vật dụng (All with Furniture) hoặc không (All without Furniture).- Start Calculation… : Thực hiện tính toán chiếu sáng. Standard : Tính toán theo chuẩn. Tính toán tất cả với đèn (All with luminaires) hoặc không (All without luminaires). Tương ứng với Start Calculation trong Menu Output là biểu tượng trên thanh công cụ 36 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. cửa sổ Start Calculation xuất hiện (Hình 11a) (Hình 11a) Tại cửa sổ này bạn chọn lựa các tính toán: Ô Scene to be Calculated: Chọn tất cả (Select all) hay Bỏ chọn tất cả (Cancel Selection). Ô Calculation method: Chọn Automatic: tự động theo chương trình.doc .

Bên ô Quản lý dự án (Project Manager with Inspector) Sẽ xuất hiện như hình dưới (Hình 11b. hoặc từ trang số… . 37 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Để có thể in riêng lẻ từng trang kết quả tính toán theo ý muốn. Chương trình sẽ trình bày trước trang in số 1(Print Preview). Cancel để huỷ bỏ. Bạn vào Menu Print sau đó ở ô Pages: bạn nhập số trang muốn in.đến trang số…). vào Menu Output. Sau khi chọn Configure Output.- Configure Output: Xác định các trang trình bày kết quả tính toán.doc . nếu bạn cũng muốn trình bày các trang in tương tự thì bạn chỉ cần chọn lại đúng tên mà bạn đã nhập trên ô Name (kích vào mũi tên . Ở các dự án khác. Kích Print để in. các tên sẽ xuất hiện) - Print Single Sheet Output: In riêng lẻ từng trang kết quả tính toán. chọn Print Single Sheet Output.) (Hình 11b) Tại ô này bạn sẽ kích chọn những trang kết quả muốn trình bày trong phần báo cáo kết quả tính toán chiếu sáng. Những chọn lựa này có thể lưu thành một chọn lựa riêng của bạn nếu bạn ghi tên vào ô Name.

(Hình 12) - Cascade: Sắp xếp các cửa sổ cảnh chồng lên nhau. Tile Horozontally: Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau theo chiều từ trên xuống dưới. nhấp chuột vào Window trên thanh Menu. Tile Vertically: Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau theo chiều từ trái qua phải. bạn có thể thực hiện việc sắp xếp các cửa sổ trình bày cảnh thiết kế. - - 38 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Sau khi chọn Window. (Hình 12). Với Menu Window. Display Guide Window: Mở cửa sổ trợ giúp thiết kế ở phía bên phải của màn hình. Close All: Đóng tất cả các cửa sổ.doc . cửa sổ Window sẽ xuất hiện với các mục sau. Close Preview: Đóng cửa sổ xem trước.8/ Window menu Để kích hoạt Menu Window.

cửa sổ nhỏ Toolbars sẽ xuất hiện.doc ..Toolbars: Sau khi chọn Toolbars. (Hình 12a) (Hình 12a) Phần dưới cùng liệt kê các cảnh mà bạn đang mở. Cảnh có dấu cảnh đang được hiển thị. theo đó bạn có thể tuỳ nghi đóng hoặc mở các nhóm công cụ hiển thị trên thanh công cụ. - là 39 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.

Online Update…: Cập nhật DIALux qua web. cửa sổ Online sẽ xuất hiện với các mục sau. nhấp chuột vào Online trên thanh Menu. (Hình 13) - DIALux Hompage: Kết nối với trang chủ của DIALux . (Hình 13). Sau khi chọn Online.doc . - 40 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. bạn có thể thực hiện việc trao đổi thông tin liên lạc.9/ Online menu Để kích hoạt Menu Online. Với Menu Online. Send proplem report: Gửi các báo cáo trục trặc kỹ thuật đến trung tâm trợ giúp của DIALux. Manage nesletter subscription…: Yêu cầu gửi các tờ tin tức qua mail. Wishes and feeback: Gửi mail yêu cầu trợ giúp đến đường dây trợ giúp nóng của DIAlux . yêu cầu trợ giúp các vấn đề liên quan đến sử dụng DIALux với nhà tạo lập DIALux là DIAL GmbH.

10/ ? menu (Help menu) Để kích hoạt Menu Help. bạn có thể tra cứu các phần trợ giúp của DIALux đã được cài đặt đồng thời khi cài đặt DIALux. nhấp chuột vào ? trên thanh Menu. Search…: Nhập nội dung cần tra cứu. Với Menu Help. DIALux sẽ tìm đến phần liên quan cho bạn. cửa sổ Trợ giúp sẽ xuất hiện với các mục sau (Hình 14) (Hình 14) - Contents: Liệt kê tất cả các nội dung trợ giúp của DIALux . Reset user interface…: Trả lại giao diện nguyên thuỷ của DIALux.doc . Sai khi chọn ?. About DIALux …: Giới thiệu phiên bản và chế độ hiển thị của DIAlux mà bạn đang sử dụng. - 41 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.

doc . THANH CÔNG CỤ (Toolbar) (Hình 15) Thanh công cụ nằm ở bên dưới thanh Menu (Hình 15).D. THANH TRẠNG THÁI (Status bar): Nằm bên phải phía dưới màn hình DIALux. Chức năng của các biểu tượng được liệt kê ở trang sau : E. Các biểu tượng của thanh công cụ cho phép thực hiện một số chức năng một cách trực tiếp thay vì phải qua hệ thống Menu. 42 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Thể hiện vị trí toạ độ nơi con trỏ chuột trên màn hình CAD của DIALux .

THANH CÔNG CỤ (Toolbar) Mở một dự án chiếu sáng mới Mở một dự án chiếu sáng đã lưu Lưu dự án với tên đã có In báo cáo kết quả chiếu sáng Xem trước trang in Lưu báo cáo kết quả ở định dạng PDF Cắt các phần đã được đánh dấu chọn lựa Copy các phần đã được đánh dấu chọn lựa Dán các phần đã được copy hoặc cắt vào nơi mới Undo – Trả lại tình trạng trước một thao tác Redo – Trả lại tình trạng trước thao tác Undo Nhìn dự án thiết kế theo kiểu 3D Nhìn dự án thiết kế theo kiểu 2D từ trên xuống Nhìn dự án thiết kế từ trái qua phải Nhìn dự án thiết kế từ trước ra sau Phóng lớn dự án đầy màn hình Xem cảnh chiếu sáng trước Xem cảnh chiếu sáng kế Trình bày các giá trị giảm trên màn hình CAD Trình bày hệ số duy trì của đèn trên màn hình CAD Trình bày sự phân bố ánh sáng của đèn theo dạng 3D Mô phỏng sự chiếu sáng sáng của 1 bộ đèn Mô phỏng ánh sáng và bóng của ánh sáng tự nhiên Hiển thị tập tin CAD đã được chèn Trình bày kết quả chiếu sáng dạng đường đồng mức Trình bày kết quả chiếu sáng dạng màu sắc Xác định phương vị đèn theo sự phân bố ánh sáng đèn 43 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc .

cửa sổ. bề mắt tính toán Cho phép chọn các điểm tính toán trên màn hình CAD Cho phép chọn trực tiếp trên cửa số màn hình CAD Cho phép chọn vật thể của tập tin CAD trên màn hình Cho phép chọn đèn tường trực tiếp trên tường Chế độ chọn đối tượng Chế độ phóng to Chế độ xoay kiểu nhìn Chế độ nắm dời màn hình Chế độ di chuyển ảo trong dự án 44 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.Thực hiện tính toán chiếu sáng cho dự án Xuất kết quả theo từng ttrang riêng lẻ Thực hiện việc mô phỏng chiếu sáng theo POV Thực hiện mô phỏng chiếu sáng với hình ảnh động Kích hoạt ô quản lý dự án bên phải màn hình Sắp xếp các cửa sổ cảnh chồng lên nhau Sắp xếp các cửa sổ bên cạnh nhau từ trái qua phải Cho phép chọn cả nhóm đèn trên màn hình CAD Cho phép chọn từng đèn riêng lẻ trên màn hình CAD Giới hạn hoặc cho phép xoay chuyển góc độ của đèn Cho phép chọn vật dụng trên màn hình CAD Cho phép chọn các thành phần trên màn hình CAD Cho phép chọn cửa ra vào.doc .

Chèn thêm một phòng mới Chèn thêm một cảnh ngoại thất mới Chèn thêm một đường giao thông mới Chèn thêm một đèn đơn lẻ Chèn thêm một hàng đèn Chèn thêm một dàn đèn phân bố dạng tứ giác Chèn thêm một dàn đèn phân bố dạng tròn Chèn thêm đèn phân bố dạng chiếu sáng giao thông Thêm một nhóm điều khiển đèn Thêm một cảnh chiếu sáng Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo bên trái Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ X Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo bên phải Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo mặt lưng Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ Y Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo mặt trước Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo trần Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo giữa từ Z Sắp xếp vật thể thẳng hàng theo sàn Phân phối vật thể đều theo trục X Phân phối vật thể đều theo trục Y Phân phối vật thể đều theo trục Z 45 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc .

điều này có nghĩa là các thông số kỹ thuật về con đường đã có theo thiết kế xây dựng. (Hình dưới) 46 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. bạn chọn biểu tượng New Street Project. Các thông số kỹ thuật về lắp đặt và về bộ đèn sử dụng có thể tuỳ nghi thay đổi trong một phạm vi giới hạn mà thiết kế xây dựng cho phép để hệ thống chiếu sáng đạt hiệu quả cao nhất.doc .PHẦN HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ I. không phải là phần tìm giải pháp tối ưu cho chiếu sáng. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG MỘT DỰ ÁN GIAO THÔNG: Đây là phần hướng dẫn thiết kế chiếu sáng một dự án giao thông mới. Để thiết kế chiếu sáng giao thông. .2 Lúc này cửa sổ Welcome của DIALux sẽ xuất hiện.Khởi động DIALux từ biểu tượng → trên màn hình Desktop hoặc từ Start – All Programs – DIALuxDIALux4.

. 47 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Bạn chọn thẻ Arrangement để chèn thêm đường và các thành phần khác của đường theo yêu cầu: (Hình 16). Chèn đường và các thành phần liên quan. Emergency Lane: Thêm làn đường khẩn cấp. Sau khi chọn New Street Project.doc . sau đó kích vào mũi tên lên xuống ÎÏ để di chuyển. chọn Street Elements để chèn. Hoặc vào Menu Paste. . Bên trái màn hình CAD là ô Project Manager. Sidewalk : Thêm vỉa hè cho người đi bộ. để di chuyển vị trí. Kích vào û để xoá. Bicycle Lane: Thêm làn đường cho xe đạp. (Hình 16) Các thành phần mới chèn vào đều nằm phía trên con đường chính. . Màn hình CAD bên phải của DIALux sẽ có một con đường chính. Lay-by: Thêm một chỗ lõm để đậu xe bên đường . Grass Strip : Thêm các mảng cỏ xanh. Roadway: Thêm một đường giao thông mới. bạn chọn thành phần đó ở ô Project Manager. .1. toàn bộ cửa sổ màn hình DIALux sẽ xuất hiện. Khi có thêm một đường thì ở giữa sẽ xuất hiện dải phân cách (Median) .Chèn thêm đường và các thành phần liên quan: Dùng mũi tên qua lại | } ở ô Project Manager để tìm thẻ. .

Số làn đường (Number of Lane) Độ cao của thành phần (Height) . (Hình 18) (Hình 18) 48 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Hiệu chỉnh bề mặt của các thành phần: Để hiệu chỉnh bề mặt của từng thành phần.- Hiệu chỉnh thông số của các thành phần: Để hiệu chỉnh thông số của từng thành phần. chọn thẻ General ở ô Project Manager.doc . chọn thẻ Surface ở ô Project Manager. bạn chọn thành phần muốn hiệu chỉnh. Bề rộng của thành phần (Width). (Hình 17) (Hình 17) Bạn có thể nhập tên cho từng thành phần (Name). bạn chọn thành phần muốn hiệu chỉnh.

(Hình 19) - (Hình 19) . ô Project manger sẽ xuất hiện 4 thẻ. Y. Thẻ Street Coating: Chọn loại mặt đường và hệ số phản chiếu ở ô Tamac. . Thẻ Surface: Gồm các thẻ nhỏ Material. Bạn chọn Roadway. Texture.doc . Hiệu chỉnh các yếu tố của đường: Riêng về đường thì có nhiều yếu tố cần hiệu chỉnh hơn. Raytracer như đã giới thiệu. Thẻ nhỏ Raytracer: Nhập các thông số cho việc mô phỏng chiếu sáng. Thẻ nhỏ Material: Bạn chọn loại vật liệu cấu thành của thành phần ở ô Material hoặc tự chọn màu sắc (Color). 49 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Thẻ Observer: Xác định tuổi trung bình của người quan sát ở ô Average age of observer.. Chọn các thông số khi mặt đường ướt ở ô Umiformity Coating on Wet Roadways . Thẻ General: Bạn nhập bề rộng đường và số làn đường. hệ số phản chiếu (Reflection factor) của bề mặt. . . Xác định vị trí X. . Thẻ nhỏ Texture: Nhập các thông số về mẫu bề mặt. Z của người quan sát.

loại bóng và công suất theo yêu cầu. Chọn đèn: Để có thể chọn đèn từ một nhà sản xuất nào đó. chương trình sẽ hướng dẫn cho bạn cài đặt. Sau khi chọn đèn. hoặc trực tiếp tải về từ Internet. tính năng kỹ thuật của bộ đèn vừa chọn. 50 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. (Hình 20) (Hình 20) Bạn chọn vào tên nhà sản xuất muốn sử dụng. Nếu dữ liệu chưa được cài đặt thì từng bước. Để thực hiện việc chọn đèn. bạn phải cài đặt dữ liệu đèn của nhà sản xuất đó. Việc cài đặt có thể thực hiện từ đĩa CD.doc . hoặc chọn thẻ Luminaire Selection bên dưới ô Project manager.2. Nếu dữ liệu nhà sản xuất đã được cài đặt thì bạn chỉ việc chọn đèn. vào Menu Luminaire Selection. Chọn đèn và phân bố đèn. cửa sổ Project manager sẽ xuất hiện hình ảnh.

bạn chọn kiểu phân bố đèn : 1 bên phía dưới (Single row. tối đa và các bước trung gian của chiều cao. opposing). khoảng cách trụ. bottom). . 1 bên phía trên (Single row. chọn nút Paste để vào các thẻ điều chỉnh thông số. chọn Street Arrangement. Chương trình sẽ chọn cho bạn phương án bố trí tối ưu. Nếu bạn không sử dụng công cụ tìm phương án tối ưu này thì sau khi chọn phương án bố trí. Phân bố trên dải phân cách (On Median). Ở ô Optimise: Bạn nhập giá trị tối thiểu. chọn Luminaire Arrangement. 2 bên đối xứng (Double row. top). 2 bên đối xứng cách lề (Double row with offset). 51 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.doc .- Phân bố đèn: Vào Menu Paste. Ở ô Valuation Field: Bạn nhập giá trị các đại lượng chiếu sáng cần phải đạt của con đường. Ô Project manager sẽ xuất hiện cửa sổ Optimization: Chọn phương án bố trí đèn tối ưu (Hình 21) (Hình 21) . . … Chọn vào nút Start Optimization. Ở ô Arrangement Type.

Double row.doc . 52 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. cửa sổ thẻ Arrangement xuất hiện (Hình 22) (Hình 22) Tại đây bạn chọn kiểu phân bố đèn : . bạn chọn Paste hoặc bạn không sử dụng chức năng Optimization thì cửa sổ thẻ Optimization sẽ biến mất và lúc này bạn vào thẻ nhỏ Arrangement để nhập các thông số phân bố đèn theo ý muốn. Single row. Single row. top: 1 bên phía trên. . Sau khi chọn thẻ Arrangement. On Median: Phân bố trên dải phân cách. . bottom : 1 bên phía dưới. Double row with offset: 2 bên đối xứng cách lề. . . opposing: 2 bên đối xứng.• Thẻ nhỏ Arrangement: Nếu sau khi chọn đèn.

53 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Height above Workplane: Độ cao của đèn so với mặt phẳng làm việc (mặt phẳng tính toán chiếu sáng) .doc . Number of Luminaire per Pole: số đèn trên mỗi trụ .• Thẻ nhỏ Pole Arrangement: Ở thẻ nhỏ Pole Arrangement bạn nhập các thông số chính xác về phân bố trụ trên đường (Hình 23) (Hình 23) . Luminaire Mounting Height: Độ cao lắp đèn . Longitudinal Displacement: Khoảng cách dịch chuyển so với vùng tính toán. Distance between Two Poles: Khoảng cách giữa 2 trụ . Trong tính toán chiếu sáng giao thông thì khoảng này phải bằng 0.

• Thẻ nhỏ Boom: Ở thẻ nhỏ Boom. Vào Menu File.doc . lúc này bạn có thể lưu tập tin dự án với tên và vào nơi bạn muốn. Angle of Rotation: Góc xoay của cần. Sau khi bạn đã thiết lập được cấu trúc con đường và phân bố đèn một cách cơ bản. bạn nhập các thông số chính xác về lắp đặt của bộ đèn (hình 24) (Hình 24) . Boom Length: Chiều dài của cần. Lưu tập tin dự án. 3. Boom Inclination: Độ ngẩng của cần tính bằng độ. Distance Pole to: Khoảng cách dựng trụ tính từ lề . 54 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Overhang: Khoảng cách treo đèn tính từ lề . . chọn Save As… để lưu tập tin dự án. .

bạn vào Menu Output. chọn Print hoặc biểu tượng báo cáo kết quả nếu muốn. chọn Start Calculation hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để chương trình thực hiện tính toán. Để thực hiện việc tính toán chiếu sáng. trên thanh công Vào Menu File.doc . Vào Menu File. chọn Print Preview hoặc biểu tượng cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết. vảo Menu Output. Tính toán chiếu sáng.4. Sau khi đã chọn các đại lượng. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để in trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán bằng cách chọn vào ô bên trái của đại lượng. 55 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.

Bài thực hành 1 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: .Mặt đường theo Rtable: R3007.Đèn lắp ở độ cao: 8m .Khoảng cách treo đèn (overhang): 0. mỗi làn rộng 4m.5m .Khoảng cách trụ: 30m 2/ Các bước thiết kế: Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4.doc . hệ số phản chiếu Q0: 0. .070 .Trụ lắp đặt bên lề phải .5m . bạn cần tự điều chỉnh cho kết quả đạt với các tiêu chuẩn chiếu sáng.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop.PHẦN THỰC HÀNH THIẾT KẾ Các bài thực hành chỉ có mục đích làm quen với việc sử dụng phần mềm.Trụ cách lề: 0. Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux. chọn New Street Project 56 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.Đèn công suất 150W/cao áp Sodium . A.Độ ngẩng đèn (inclination): 50 .Đường có 2 làn xe ngược chiều nhau.

Ô Name. Thẻ nhỏ Street Coating: Ô Tamac: chọn R3. Chọn lựa này chỉ ảnh hưởng mô phỏng. chọn Project. Ô Material có thể chọn Trafic grey B.5. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu.Ø Bước 3: Thông tin về dự án Ở ô Project manager. Ô Distance Between Two Poles: nhập 30. và mô tả về dự án. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Thẻ nhỏ Observer: không cần thay đổi chi tiết. chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. bạn kích chọn vào tên đèn. Nếu muốn. Boom Length: 0. Ô Width: nhập 8. Chọn thẻ nhỏ General. Hoặc biểu tượng công cụ. Chọn đèn và công suất phù hợp. chọn Use product hoặc Use and close để trở về màn hình CAD của DIALux. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. tuỳ ý đặt tên cho đường. q0 = 0.3 hoặc điều chỉnh để Ô Distance Pole to = 0. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 5. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager. Chọn Roadway 1. Ô Number of Luminaire: nhập 1. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Ô Overhang: 0. Ở thẻ Arrangement chọn Single row. chọn công suất 150W. Ở thẻ Pole Arrangement: Ô Luminaire Mounting Height: nhập 8.070. Ø Bước 5: Chọn đèn. Thẻ nhỏ Surface: Không cần thay đổi.5. Vào Menu Paste. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn. Ô Number of Lane: nhập 2. bóng High Pressure Sodium. Trong bài thực hành này. bottom. Uniformity Coating on Wet Roadways: không cần thay đổi. 57 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Đặt tên cho dự án.doc trên thanh . Các thông tin liên hệ về công ty và cá nhân…. Chọn Paste.

Cancel để huỷ bỏ. chọn Save As… đặt tên cho tập tin dự án. Ø Bước 9: In báo cáo. Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán.Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng. vào Menu File. trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. Chọn Chọn sửa. chọn nơi lưu trữ. chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng.doc . chọn OK để lưu trữ. 58 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu trên thanh công cụ để xem kết quả và điều chỉnh nếu cần thiết . Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán.

Bài thực hành 2: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: Đường đôi. hệ số phản chiếu Q0: 0.4m Đèn công suất 250W/cao áp Sodium Đèn lắp ở độ cao: 11m Độ ngẩng đèn (inclination): 100 Trụ lắp đặt giữa dải phân cách Khoảng cách treo đèn (overhang): 0.doc .2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux.B. mỗi đường có 2 làn xe. Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4.5m Khoảng cách trụ: 40m 2/ Các bước thiết kế: Tương tự như các bước bài thực hành 1. mỗi làn rộng 5m.070 Dải phân cách giữ rộng 1. Mặt đường theo Rtable: R3007. chọn New Street Project 59 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.

Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Chọn Paste. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Hoặc biểu tượng công cụ. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Các thông tin liên hệ về công ty và cá nhân…. Vào Menu Paste. Ø Bước 5: Chọn đèn.5. và mô tả về dự án. Ô Width nhập 1. Dải phân cách (Median) sẽ tự động xuất hiện giữa 2 đường.3 Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. bóng High Pressure Sodium. Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý. chọn Project. chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. Chọn đèn và công suất phù hợp. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn. Chọn Street 1. 60 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Ô Width: nhập 10. Đặt tên cho dự án.Ø Bước 3: Ở ô Project manager. Boom Length: không nhập mà chương trình tự tính. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs.8. nhập tên cho đường tuỳ ý. Ô Overhang: = 0. Ở thẻ Arrangement chọn On Median. Height: nhập 0. ô Luminaire Mounting Height: nhập 11. Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Ô Number of Lanes: nhập 2. Trong bài thực hành này. chọn công suất 250W. Ô Distance Between Two Poles: nhập 40. Ô Number of Luminaire: nhập 2. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 10. Vào thẻ General. Chọn vào Roadway 1.doc trên thanh . Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. bạn kích chọn vào tên đèn. Ở thẻ Pole Arrangement. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager.

chọn OK để lưu trữ.Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File. chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output. Chọn Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết . Cancel để huỷ bỏ. vào Menu File. Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. chọn nơi lưu trữ.doc . Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng. chọn Save As… đặt tên cho tập tin dự án. trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Ø Bước 9: In báo cáo. 61 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.

Đèn đôi lắp so le 150W/cao áp Sodium Đèn lắp ở độ cao: 9m.C. cần đèn 1.doc .2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux. khoảng cách so le 22m (44m nếu cùng bên) Độ ngẩng đèn (inclination): 150 Khoảng cách treo đèn (overhang): 1m. Mặt đường theo Rtable: R3007.070 Dải phân cách mềm giữa. chọn New Street Project 62 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. mỗi làn rộng 4m.7m Trụ cách lề: 0.7m 2/ Các bước thiết kế: Tương tự như Bài thực hành 1 Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4. Bài thực hành 3: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: Đường đôi. hệ số phản chiếu Q0: 0. mỗi đường có 2 làn xe.

chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. with offset Ở thẻ Pole Arrangement. Ô Distance Between Two Poles: nhập 44.doc trên thanh . Đặt tên cho dự án. ô Luminaire Mounting Height: nhập 9. chọn công suất 150W. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager. Chọn Street 1. Dải phân cách (Median) sẽ tự động xuất hiện giữa 2 đường. Boom Length: 1. Vào Menu Paste. Ô Width: nhập 8. Chọn đèn và công suất phù hợp. 63 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Chọn vào Roadway 1. Ø Bước 5: Chọn đèn. Các thông tin liên hệ về công ty và cá nhân…. Ô Overhang: 1. Ô Number of Luminaire: nhập 1. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. bóng High Pressure Sodium. nhập tên cho đường tuỳ ý. và mô tả về dự án. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs.2 (xem như dải phân cách mềm). Ở thẻ Arrangement chọn Double row. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 15.7. bạn kích chọn vào tên đèn. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Hoặc biểu tượng công cụ.370 hoặc chỉnh để Ô Distance to Pole = 0. Ô Number of Lanes: nhập 2. Ô Width nhập 0. chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý.Ø Bước 3: Ở ô Project manager. Chọn Paste. Trong bài thực hành này. Thao tác tương tự cho Roadway 2. chọn Project. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting.3 Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. Vào thẻ General. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Height: nhập 0. Chọn thẻ nhỏ Arrangement.

Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File. chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output. vào Menu File. Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. chọn nơi lưu trữ. chọn OK để lưu trữ. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng. 64 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Cancel để huỷ bỏ. Chọn Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết .doc . chọn Save As… đặt tên cho tập tin dự án. trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. Ø Bước 9: In báo cáo.

D. mỗi làn rộng 4m. hệ số phản chiếu Q0: 0.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux. cần đèn 1. khoảng cách 42m Độ ngẩng đèn (inclination): 150 Khoảng cách treo đèn (overhang): 0. khoảng cách 42m Độ ngẩng đèn (inclination): 150 Khoảng cách treo đèn (overhang): 1m. chọn Project.070 Dải phân cách giữa rộng 3m Đèn đôi đối xứng giữa dải phân cách công suất 250W/cao áp Sodium Đèn lắp ở độ cao: 12m. mỗi đường có 4 làn xe.doc . Nhập các thông tin…. cần đèn 2m Đèn hai bên lề công suất 150W/cao áp Sodium Đèn lắp ở độ cao: 8m. Bài thực hành 4: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: Đường đôi. 65 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.5m.5m 2/ Các bước thiết kế: Tương tự như Bài thực hành 1 và Bài thực hành 2 Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4. chọn New Street Project Ø Bước 3: Ở ô Project manager. Mặt đường theo Rtable: R3007.

3 Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Ở thẻ Arrangement chọn On Median. Ø Bước 5: Chọn đèn.5. Ô Number of Lanes: nhập 4. nhập tên cho đường tuỳ ý. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Trong bài thực hành này bạn phải chọn 2 loại đèn. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Ô Width nhập 3. Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Ô Number of Luminaire: nhập 2. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Chọn Paste. ô Luminaire Mounting Height: nhập 12. Ở thẻ Pole Arrangement. Chọn vào Roadway 1. Ô Width: nhập 16. Ô Boom Length: không nhập mà chương trình tự tính 66 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Height: nhập 0. Vào Menu Paste.Chọn Street 1. 1 công suất 150W bóng High Pressure Sodium. Ô Distance Between Two Poles: nhập 42.doc . bạn kích chọn vào tên đèn có công suất 250W. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. 1 công suất 250W. Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý. chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 15. Ô Overhang: = 0. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager. Vào thẻ General. Chọn đèn và công suất phù hợp.

Cancel để huỷ bỏ. ô Luminaire Mounting Height: nhập 8.Tiếp tục bạn phân bố cho 2 hàng đèn 2 bên lề Chọn vào đèn công suất 150W ở ô Project manager. chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement.5 Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File. chọn Save As… đặt tên cho tập tin dự án. Ô Distance Between Two Poles: nhập 42.doc . Ở thẻ Pole Arrangement. Chọn Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết . Chọn Paste. chọn nơi lưu trữ. Ø Bước 9: In báo cáo. Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. chọn OK để lưu trữ. chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. 67 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2.159 hoặc điều chỉnh để Ô Distance Pole to = 0. . Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 15. Ô Number of Luminaire: nhập 1. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Ở thẻ Arrangement chọn Double row. vào Menu File. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. opposing. Ô Overhang : nhập 1 Ô Boom Length: nhập 1. Vào Menu Paste. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng.

khoảng cách 40m Độ ngẩng đèn (inclination): 100 Khoảng cách treo đèn (overhang): 1m.070 Dải phân cách giữa rộng 2m Đèn đôi đối xứng giữa dải phân cách công suất 150W/cao áp Sodium Đèn lắp ở độ cao: 8m. khoảng cách 40m Độ ngẩng đèn (inclination): 150 Khoảng cách treo đèn (overhang): 1m. tính độ rọi trung bình của vỉa hè. 2/ Các bước thiết kế: Tương tự như Bài thực hành 1 và Bài thực hành 2 Ø Bước 1: Khởi động DIALux từ Start – All Programs–DIALux–DIALux 4. chọn New Street Project 68 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. cần đèn 2m Vỉa hè rộng 4 m.doc . hệ số phản chiếu Q0: 0. cần đèn 2m Đèn hai bên lề công suất 100W/cao áp Sodium Đèn lắp ở độ cao: 6m. Bài thực hành 5: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: Đường đôi.E. mỗi làn rộng 5m.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux. mỗi đường có 2 làn xe. Mặt đường theo Rtable: R3007.

Ô Width: nhập 10.Ø Bước 3: Ở ô Project manager. Ở Ô Illumination Class: Chọn cấp độ thích hợp. 69 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. 1 công suất 150W. Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Bạn cũng có thể chọn vào Street 1 ở ô Project Manager sau đó vào Menu Paste. Chọn Street 1. Vào thẻ General.3 Chọn vào Sidewalk1. kích đôi chuột vào Sidewalk để hiện ra hàng Valuation Field Sidewalk . Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Chọn vào Roadway 1. Vào thẻ General. Nhập các thông tin…. Trong bài thực hành này bạn phải chọn 2 loại đèn. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Ô Width: nhập 4 Vào thẻ Surfaces chọn loại vật liệu bề mặt ở Ô Material Trở lại ô Project Manager. Chọn đèn và công suất phù hợp. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Ø Bước 6: Chọn đèn. nhập tên cho vỉa hè tuỳ ý. nhập tên cho đường tuỳ ý. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn. Ô Number of Lanes: nhập 2. Trở lên thẻ Calculation Grid. Chọn Sidewalk để thêm vỉa hè. Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. Height: nhập 0. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. chọn Project. xong dùng mũi tên ÎÏ để đem vỉa hè đến đúng vị trí nằm 2 bên đường. 1 công suất 100W bóng High Pressure Sodium. Ô Width nhập 2. chọn Street Element để chèn thêm vỉa hè hoặc các thành phần khác. chọn 2 lần. Ø Bước 5: Hiệu chỉnh thông số về vỉa hè Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý.doc . Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới.

Ở thẻ Pole Arrangement. Ô Number of Luminaire: nhập 2. Cancel để huỷ bỏ. Ø Bước 9: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output. chọn Save As… đặt tên cho tập tin dự án. Chọn Paste. Ô Overhang : nhập 1 Ô Boom Length: nhập 1. bạn kích chọn vào tên đèn có công suất 150W. Ô Number of Luminaire: nhập 1. Ô Distance Between Two Poles: nhập 40. ô Luminaire Mounting Height: nhập 6. chọn OK để lưu trữ. Vào Menu Paste. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. Cần phải chọn vào những mục liên quan đến độ rọi Illumination (E) thì kết quả mới thể hiện giá trị độ rọi. Ô Boom Length: không nhập mà chương trình tự tính Tiếp tục bạn phân bố cho 2 hàng đèn 2 bên lề Chọn vào đèn công suất 100W ở ô Project manager. chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. opposing. ô Luminaire Mounting Height: nhập 8.Ø Bước 7: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager. Ô Distance Between Two Poles: nhập 40. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Ở thẻ Arrangement chọn On Median. chọn nơi lưu trữ. chọn Luminaire Arrangement – Street Arrangement. 70 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 10. Ô Overhang: = 1. Ở thẻ Arrangement chọn Double row. Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán.doc . Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 15.950 hoặc điều chỉnh để Ô Distance Pole to = 1 Ø Bước 8: Lưu tập tin Vào Menu File. Ở thẻ Pole Arrangement. Vào Menu Paste. Chọn Paste.

71 D:\VEEPL\Software Compilation\Dialux 4-2. vào Menu File. Chọn Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết . Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng.doc .Ø Bước 10: In báo cáo. trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful