"

'"4141ciQ :- ~ atftrR<m lnI "'tlllllld'm', ~ ( iJctfI·fiOl4 ) ( 4\Ol'ffl"1 ··lW1I&! III - '4\'o~ )

fl ~ ~ : 192/2007

9af1 'fill i; li"f'RO'r. DfRT-~~.~, ~ ( 'CJIPJO)

1.

/1 r.r~~ 1/ ~(f~r~~) ~ fi"l "lID" ~ ~ ~~r ~ 40 <Pit, tm 00 -qfffi 'RfTIffl. ~ '<1I'1'l41~t tfFiT ~, ~ :!O~ri:;""U Ii ~75 (qftoq;J ~)

2.

~o ~11!Iif) (ft'lI"l(6) ir.r ~ ~O 't"rolftow--r. mf 80 ~. t:m f1=tr.\H'ijij). f.1<mfI ~-26, ~ ~I!. ~ ORII'R. ~ (tktf'lflllq)

3.·

"'tliltlUI ~ ~ ~ ~ ~

~ "ffi) "GtO~ '(tlrqlQt Wlf ~01r-I0"«I~ llit ~74 Ifff. t\"trr ~ ~,

~ -.frO-I. ~ iP'Idi '''11 41O!1l{ug rn m, ~Wll'&r 100034,

~ ~mrr. ~ ibli'lqilal

(qftfFT tf1JTCf) 3I'~ '!Iiffi 41 0 l I

:2

1_ at~1<mlfUI ~ ~ ~ ~ i¢t EIT'(f 121(i;1i). 12.f{i5') ~ 'IlNJ- 124(0) fI'Mrc.{I 'EINT-120 ~ qrniiofao, l"htTI"fIil4 ~ ~ ~ alItIPJ:q "I. 2005,' $I' QRT-8(1) ~ i:JRT-a(1) lJO~It:i{11ii1 \ifii ~ ~:q"l 'tUwFim QAT-120 ~

'l1Q:ctofto, 'I;p';U'ltI"l <; ~ ;jf'lf ~ atb ~ 4 if, 2005 'Itft '

e.Tm--S(2) 3IllT<I1 !lRT-e(2) lJO·IO~:t) Ii' 'GP'I' ~ 3IRzr.t'llf1.2005 'fh:;Q(al1 W'U-120 ~ ~ofilo, affi'lijl14 ~ '\'iI";f wm 31 III PI ~ 'I, 2005 <tfr mw-3{a) ~ 'EI1"fl---8(3) lJ01TO~ \iFf ~ ~r.r4if < 'tIiNFetl Elffi-120 * ~ofQo. 8IT1~jtli[if ~ 'ijJOf ~ dlft.l~4JJ" 2005 qft !i'TW-8(5) 0IWfT !i"AT-3(5) "9'01J'Or.r.tht "\iA" ~ 31 fI'..I ~ III '1 til; it ~d 'ISf'lYI-120 -.ft mo"fiof%o, ftt"ftJ-~ nblll"'fi{'l [q ~q !"lUI) 311t1~lIlJ. 1967 ift QRT-10{t!") ~ FlrtlJ-~ F<\tIljIQh"l.4 (r-ic; j'!(u I) alfi:lPrlll"l, 1867 ~ !J1'U-10(lf) 'tI E! q faa QRT- 120ift 'fTllG'o~. fQRr-~ fibm<tlffll4 (PIql'(ul) <SI1i:I~~. 1987 <it ~-20, F<rftr-~ !%JlI<t>i5i1Q (f.'iQI\:UI) atltl~'!l't, _1987 "iJft 'Ei'RT-21 , ftft;r-~ ~1q;c1l't (PIql'i!ul) &~r..4"". 1067 "$'I" QRT-3.8(2). filftr-~ ~lqJl"'Ilq (F-fqjiCUI) 31R:JPrI~Jt, 1961 <tfI !ffiT-3I:l(2) "t ~ ~ ~ t ftIf mol ~ ~ 06.05.2007 rM ~ ~ ~ ~ ~ &1'84108 ~ ~ m, ~lJ01I"O), ~ ~ ~ (91Pro) 'lIT ~ ~ filt'lItf'l'" (euqo) ?;IT ~ ~ ~{Bulfo} -m ~ ~ ~ vr ~ .. nnfGjf\:;t mf1Jt ~"JfO) "if "IT'ffi" ~ ~ ~ ~ <t_ ~ ~ ~,~~ <t~~~ ~ q} ~1fj'f~ ~ aIR 'I'l'it "iIT ~ ~ WilTI, riel, 'iQj""'~Ulr ~ 'ff ~ ~ "il ftftJ ~ ~ m'i!I>J'f <t vf(r ~ ~ ~ *a flirlfT·"lIT 1hT ~ (jl ~ f.fflJf lIT 3f1fIf(r ~ ~ lfr ~ ~ ~ lnWf ""ifi"Q" \!Jutoilt; f.I5"zn m '(1 .... .:1 iil q:;r ~ f%m, "ij" ftftr-~ ~ ~ ~ ff ?;IT -~-~ ~

.. :

~ .. I

~ .. , I'··

3

.. ~

"t tldl6t=i( ~ faitlli1l{"llqf Jf 'fT1f ~ "lIT F<ntr -~ ~ "* ~ ~ ~ af;lGOI<I vr:tJ ftKrr m ~ fitnTr "lIT a~GIOQ '$I' 2fT'tAT ft'm ~ '<JifdI1fl1,! ~ ~, 'if fi!rRI-~ ~ <t ~";f lITff~,fr ~~~ ~ ~ ~ at fj:j;;:; III V'J'f{I' ~ "ill llGFf ~ m 31ft! til =IJ ~ ~ frtim llT ~ ~ ~ ;t Ofift:rn' ~ <iii "ff.lJP{ ~ 3f*T \J'ffiliif1" ~ ~ If ~ ~ ~ ~ ~ fitRn "lIT ~ "if ~ Rmrr m ftrRr ~ ~ ~ to"oP "Ill ~ om 'OI1;m ftm ~ ~ f.I:nrr "lIT Mltlll'llM WJo;:f ~ ,.RlA~~ if ~ ~ ~ 'fTlT ~ m ~ ~ ~ Itt ~ ,fr 1J1'CIPI' m 'it q <6'( "1 "* *ll1f'j <; I ~ ~ 3Jl!T<il 'd ltd I j'(1l~ ~ fitnu if ftRr ~ ~ fq,'4IIf1~ Iq)' qft "EIfhr ~ 1.IT ftffti ~ f$'IllijiCi1l.rr ~ ~ ~ i$l ~ 1%m m ~ ~~lI'1ITlr~m~m..rr~~~ ""iffil'jt1I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ~ 'l6 armr ~ ~ ~ <tfr ~ 1l ~ 1ta ~ -m ~ -;ff1J(R" <t M 41 '" "11'4 <Iifi«r i3j fi:I '< I'll "5lTG] 1irit ~ 1]""GJOl ~ ~ m

:at ftI ~ III '$I' ~ ifi"ffl 'd' aT'lm ~ ftIRfr 'ifr 7ilr ~ ~ ~~ ~ <$ ~ ..y ~ ~ W amtlT Q.ffil:tttl,( ..t&rl~~ q at i d!tiq 1 If! ~ ct lfifflf "d'. ~ "fl"qfffi <PI "!II'i'Ior~~J f.$ ~ i ij) 60 'If ~ 3l@ffi' ~<l1 if! 'ITftr -:ff YftO ~ .6r.:.'IJW .. ..,n. ~ ~ if ~ if 3lid''li<ll~ lf1'1'o;r ~ ~4Iqi~lql

~;;;;;;;::;;;;;;;.-. ~ ;t:l ~ ~ \it ~ "RGflI It ~ mo'iJ)itlcfl WTo-i '* f.i 1I1<tl'i"llqf i1it ~ ~ W arNm ~ ~ "'* tail "WJtftI 11T'"i:'I' ~ ~. ~ all41Ri1d ~ 'it ~ f"oqif cffi- tiffllfld m~1

I· ~

I

2. ~ if 3I~q IRa ~ 19 ~ ii\" alftI'$iffl .... 1\!llIUr ~ i!Iit ~ 11.02.2007 "<tl'T flIcll't1~\( ~ ~ ~ uh;r oi-

~ "* ~ tell"Iid~d fttrm mrr ~L ~ "iffQ1Tf <M ~ 31~ '9:'Rl "I POOI) Dr flRIl i"I ~ ~ tfto.4 0 It ~ 4to45 "ijif ~ TBir' ~ 'W'r 6'fd1~,= .f.nm !!fT, atJIl4il'l ~-24 ifiT til te(l)lt 3I1't!$fd "I1'i!I~OI ~ '=l'fiIw "ifii[ ~ q- R;rfl ~ flX. t ~ ~ mr w..rr aI~ql~tI i I%" ~ $r ~ lR ~. 19.0 .. ..2005 "" VWI{ 1I_'iRT 1fj" ~'&~ f¢ro'J ~ ~

<itl en ilj11 O"'lIItH t'I O!I ~ ~ f.pm -mIT t.TT, W"'1T ~ <t 3I'tffI"'q

~9 /os -q- arfirgcm "I1\!I"Jol ~ 1Br flr\!lf!.d j4'l st £ft, ""ffi!fi ~ ~ :1!1 ~"1ll1l5 *'r ~ !l\ilI4iJtJ "I I'((Q ul ~ 1\ ifffi1ft ~. ~ 10.04.2008 (fit aJ~,,!CI'\'I "".'CIII aj ~ll'l 1fit ~dql~j t ~ ~ ~ ~ ~ tIT I w'lft 3(~c:nR({ t ftti ~ lfro172 2ifif'9liftl ~'1~ ~ q)1 ~ ~ tfficJ t· ~ ~ '!fto173 at~1ttI "IliO!I4vt tllT'lIll'1 ~ llilct t. ~ 01.~.2007 "1ti't at1if$iftI ~ ~ ~ ~ 11Rfr i6 ~ ~

iSJRT fu 109 1f ~ qJ ! ~

~~r-

3. ~ 'If 3I~ql~d ~ ~ ':fr t 1%: ""ttvR- ~ . ( ~

~~'9Iifu ;WO ftt'1I'11<p ~ ~ ~ Nlr-fr ~ ~ "fr'r q"'( ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ lR' 1ft lfifiFf '$t ~ m ct ttra~. {~I q)ijT QT, ~ q'{ ~-'dFr -ft;r 'Uir ~ m ¥- ~ "if1"\t .. ~::;:;

~ arm!ifc JWWl ~r \i"6i ~ ~ ~ 1h:R faxrI "tflIT

err ~ lRiJiI -q-if "ffi"i,;t * lfh;r ~ q)f ftiI'I'!lIlqfl "$I" ~ ~

~ ~ TIt lfti::r IPT ~ ~ 1flIT m I "lf6" ~ aI,""q Il\d t

~ atfil~ fc!I"IllIiti ~ qft- f:lfll .. :rllfl w ~ ~ 1f'i ~

~ iP1 ro. ~ ri"Gfr if;'f aAAlyiln <liT ~r q1Rijili,

'{fiti'jawl"p'l ftmrr ~, ~ lfl'R:!{ct, 8 ~ ~. ~, ~,

~ "ER it ~ 'itc If ~ TJ1l ~. T,!'if) -.fu.;fr ~

(mft!~ 1f-17 <r ~-18t ~ ~ ~ (alll1!Q'l(ij ~-19),

~ ~ ~ TfF'I(fi ~ ~ &1iI:g:1Jt1 ~O ~I'llijj "ff;:r

r .

.~

5

i'jij- ~ ~ ~allft!q>\1 ~-20) ~ ~ ~ ¢i'

. ~iftlt'illtc 1.t:lJ" ~ 'fiT antlift ~ (anflij)C'I "I:!-21). af1hjft :If ~ ~ ~ ~ iIfr 'b1e1iPI4'I. m ~. ti!'R"'uf, PI"'1I~1tI ~ qtj 1I_~ ~ ~1'f *t ~ "GIttr ~ ttl ifQ 'oft 3IfiliURtI t ~ ~ 22.01.2007 ifit tt-till'Hyj'( -ijt-eJ if alfililifdl -y:rr .... 1111 &iNf <f ~ :g;1fiI 5lo ~., i;q <$ ~. 31 ~'9:'fd "'ft~!lfOl ,tllTt:lliM ~ ~ m ~ I ~ 1ft" at~ql~d .g 1$" *fl .. llQl ~

m 94.252--Q1875 ';!fo ~"114'" ~ IIfi ~ ~ 'fA" ~ t if 3jjf!ij)C'I ~-18 ~ illlfl4iiH ~-36 -w:r> 'fiT "ffiJIT"1" at~1'fd ~~I"'I'f) \4Tr ~ m Eft "it f.limer ~ 1hT m lR "ilfG'fr ~ m 1fro20 ~ ~ 'ijj"GJ ~ 1pl'! lIT I

0111

~I

4. 31fti41 "'FI <Pr Tf1'TIiIT "'d~ it '{{f ~ 5 f¢; ~ 06_06.2007 -.,,) ~ ~ "iifif. ~ ~ ~ <fif1'l9<f), ~

)~ ~~;:6:' ":; :::::"~:: = s: ~:

_.~} ~ 6!I~O!fl'r ~ ~, ~. tffiir. bloI'tfit'll "if "ifiitY 11ft /; ~ tt mfq-~ ilR~ I ~ '(3'JfT 'ijil" "ID'IT"1" tq-;t ~

.Y <tt '1ft ~ ~ "fl ~ ~ ~ r;qfffim <til lJ"<Pf? "ij'!"

~ ~ ~I~(fi (J)14ql'6l m ~ 1ft fvRftrn ~ TflI1 ~ I ~ ~Ift"q)". ~ ql Mil 11'R Ii( 3fTttT i6 'CIf;I-mA 4' armft ~. "lj-Gr-~ ~ 'ffTIT lPfRt PI~~~ ~o~o~ ft;:rt.s OSJ)5_2001 ~ m ~ "RTQJ "$l ttIJ -.=rr ~

atlo!'@iljtll't ~ ~> ~ <rT"iFf. ~. ~. tl4flll"li .

~ if ~ &If.ru41" I$t >illif tq ~ ~, tJlfr 16.10_ ~ ~ ~ ~ ~ t'lf ~ 'q'F% ~ 'Q"\! ~ ~ ~iIR ~ ~ II ~ ft;rit unot "* ~ -q ~ riJ u:rru ~ ~ "tflIT. {f"t!ft'I" ~ ri 31~'9:4t1 ~ ~ ~ ~ <1ft ~ ~ ~ ~ s4 ftR;rr, ~ ~ ct ~ 1ft"

~ ~ ~ ~ arf1:t:tjM -« ~ ~ ~ qBlO$I'l.

f 6-

fltQffl ~ ~~d4i ~ ~ ~ ~ tk ~ cfi : \\

. :"

-.rm ~ 3Ilv 3IltfItlQr;f\. ~ "1~ftI~tir ~ g)ffllftfl ~ *

,\

~ ~ t.ft J \i1T1JJ ~ if 31rti1® ~ -q,ID ~tq~r, \

49000.00 m ~ ~ 'Ifi "!.1TI<f ~ I arlti,,4fJ ~ 8"I$tLddl ~~

rr~4'tIaf'I ~ ~ltiqji1l4'1 lJRtfqfQ4T am ~ q} ~

f4fl:r-~ ~:qr<$(;jM ~. ~ ~ ~ 'tR ~ftJ9IiftI ~

~ ..rr ft'umJ 1f ~ W'ffi" ~'I~'fil '$J ~ w:at cit ~ ;,.

am dift.l9;4t1 ~ Pl"'P.tlN' ~ ~ ~ fi'IR ~ q·Gft~

m tq ~ ~ 3JI5iln. ~ ~ ~jf'1'6lt ~ Vll(f

"qR ~ tf\ift¥A;: fiPm "1Jm I diq~id ~ aMlfi ~

~ 3Ifi.rJr ~~tt'1T ~ ~ ~ anf'IlffIj ~O~O~~ !fIT

~ 31fQiPlfi ~ f.6m 'IFlT, ~ ~ alftlg:«r ~

-,;pI ~ ~ ~ ~ "'{Bm\J fcF1 ~ 'IN \T<ffi" 1ft;J ~ ~

6

m lIN l{tIIDB cSt 'Iflft. lffil ~ omr ~ ~(l)"'" <t \OOif ~~lR um~~~~lft'mI$"hi6'r~ (:ft "tf4't, ftm "'« ~ f'Jr c6 ~ aA<fIT ~ ~ t:ri 1;P,i[ q~(bll{ ~ ~ I dSQ"C(a ~ f!A'tfi(p ~~ ~ "GIffi" ~ 1\ ~ itff 16 31Rtl'cm ~ ~ atUfItlitl1 ~ ftm". ~ ~ a¢l1!14' lTfW ~ ft:m 1ft m-rr ~ ...ror. ~ ~ ~ ~ '3"t1'1U!14 ~ ~ ~ ~ <fi qm atRt~'hJ 'tJij,~ tig; ~ ftim ~. ftl;pt am1 1ft ~ ~ ~ ~ <tR 31~r9lqn ~ ~ ~ '{UdlB' qfi -:tTlft. ~ fi')rt' 1ft ~ ami' ~ tidhlGFI4i ~ ~ ~ ~ W ~ T@I llit m;rr ~ liITm lPIT, 'Gffii" lff ~ ~ ~ aft "Inft ~ mr<t ~-~ ~ i5 t"T qfr ~ rrntTlft ~ ~. ftrll tR ;a'qff ~ ~ ~ Li"iblaa "$ awtT<fl

...

If!-

li!1

.JJl,

~I

I '

7

.. a'lfi:!giffi ~O f.1I~IQijii :ff=r 'C.GFU ~ iiJFIT iitdi."ll'lil t ~ ~ ~ 1JRlf4~4Y ~ flR«r '\'JifiJ "Iff uTi;r 'If ~ ~ ~ 3If':t:g;iffi ""I'lillol ~ ~ ~ 1}" 'lQ(lqild "* ~ 3II~'9:<m ;WD ~Ilj"" ~ <1ft RR f.mrr VIl'fi lJilIT ~. ftrfI at III 4 oro fiiHI <!qi ;ff;r ~ 31fli giffi ~ -"r !fit ~ q::ff "If affilxr I,' q ... ."'1 lj qitw ~ lR 1}fta" r.ri' ~ ~ lRffi" ~ 'tfflT ml

5. ~ ~ C31~1<m "aTo ~"1Il!Q> "*r ill" 1flIiFf qft m:writ ~ ""UIl'\ 1f( tllfill(~ I~ ;:!j~"!«l 'i hIll! OJ ~ ii:TU allli'¥d ~"'1'lI4 ~ qff ~ 'q1JT Lfl"('C<$I{ 't"~ ~ f((:j 1'tI ~ "If ~ '1<fmift ~ 1tG-T ~ a:afl 31 ~ ljI'ffI ~I'llifi ~ "ifit 'ij)j11~€' tfijl~d ~ ~ mrr 1P.f. 3ITG =r ~. ~ ~ ~ ll<i "11i!I'lIOI!1'( ot ~ "it a4f1i¥H ft!.,I'lIij) ffl 'U;Nf Q ..... ifl\'fj :ttftC'il~ii ~ ~ "t" 'ItI5£I" :qh'1rCii 14 qrffl kmm "Ii1iT it, \itq' ftmn "Ifm 1 31 ftI ¥'d f.I "11l! 1$ ;t.:r -t ~ t ~ ~ ri~ it ft;r{jr ~ '1f!!r (IWl ~ ~c. 'ftm"4' I'IMlql~ ~ tt mq <f Yrali(iQd 3U"QRtiw14) ~ f lfii lrn"m ~ ~ ~. ~lfrtrq,O. 8 opf "dto~ ihlc ~ ~ film "Ifill ~ ~ okc;r '"If ~ ~ ~1'i:1l!U'J ~, "GIl "I'ftIfi:llif "ll31tiuRlIY i1fr ~ orfr ~ '~ ~rr <JT ~ ~. ~ a;-m ~ "Jf ~ iIR ~ .lfflrall;jlOlY ~ ~~Ib i$14ql~ltY 'lit tIIfq:g;'fu fil"1rQij) ~ tr<i ~ 1J:.iIT ~ "{I"QlItq ~ ~ f<rm \ifRR "'CiGl'1TIr' ~ lf1m -.prr ~ ~"I_q<p m ~ ~ ~ It 1JW;!f1i ~ at~1fi1 "1 1'< I'Q ul ~ IfIr ~ ~ flRt «hff 1l ~ ~~ItfY m at\Irr1J ~";t ~ ~ 1;f'<fR-"!J"tIR <IR ~ ~ <6 ~. if ti~"ddr <mfr lPft ~ 1R ~ if 31flt'9l'ffl ~O ~rQifi ~ ('NT ~W ~1'(1~of ~ ~ ghi<rtT., "ifl"ic "* 1JlQI11 ~

s

fl1llftdlfl qfi ~I 'iTs;q,{ja ~ ~ ~ at!tt4)'1 "G'-=st ~ Fctnn iiJfiIR arnBl R. ~-~ ~ ~ ~ 41ql"(1jq ~ PlJIRl(f) e;vlii1~""lfI. ~ "* ~I:ql i"IlJ "if ~. f;lJ;m "1J4T I

8. -it -roFfiw "",'itI«tCf ~ ~ i;u41f4lf)lfJ, ~ a:rm GIf%Cfi vqf{DT ~-1333/07. ~ ~ ~ 1{m l[if aBI ~, ~ ~ ~ fttrr-y qft- mu 121~). 1U(tP) ~ 124(iP) tt~qRld EfTilT-120 fr 11TOG.'O~O, 81ffi'1tt11i; ~ ~ wm 31ft1P1i1:q. :m05 qft Qffi-8(1). 8(2), 8(3). B(5). fi1i:r-~ f4;'4!ltIaIQ (Aql"M) dlftJPI lJ &f. 1967 CIfr ~-10~) arePlT ftftJ-~ fiJ:<iliPclIQ· (Aql(ol) arftr'f-I~l{. 1957 ~ aRT-1000. zo, 2f, 39(2) l(ij 39(2) ~ 1ii'Q 'If ~ tf;jft .. ~ ~ ....-m '62iI VifR1Jr ~ "'1~ofI.,.. ~ -=lIllJli'!'4, ~ ~ fa'i1)'(uf'l1l ~ \II ~ mttr ~ 24.0B.2001 <t ~ ~

fRf ~Il(lt«. ~ om 'd'4IfW. faRrr"IJ<lTl +JT"14'i4 -w.l~

;;;Q14IMiI, ~ lGRT ~ 0:5..09.2001 qff ""Q5 ~ ~@ ~~ 1I ~ t« ~ £)Ji« ,!iil<i~1 atfCI~ifd "W-iI' "'lI1;Q.41tf ~ (f

~) ~ "'* arnftrr ~ mIT I l\ •

~

'\ ~rr. {~~.

7. ~ ~ lR 'IJTt\1" ~ ~ ~ ~ ... --~

3l~1l:® ~ ;.qlqltfm ~ ~tfi qi)t) ~ ~ 3fti:I:g:,*,~IUI

tff "ijj1R q,ft:6q,J 1 1f 4fftfo ~ ~ ~ ~ ~ 'ElR1

121(iti). 1U«ri) ~ U4~) 'fIISQiafl mvT-120 ift 'llrJ1iOPtO.

sffi'ltl"ln;: "firUIr ~ ~ atff;JPllJfJ. 2006 qft VRT-8(1) ~

QRT-8(1} SD~~ ur-'I ~ 'dIftlPllI~ "fI'64i"3t1 "ffiT-120 -.n

'IJTO<tof.to, ttrtlhfJ''1 ~ UR ~ >M~r-t:qI1. 2005 *r

mw--a{2} aw.fijJ qffi-8(2) lJO"lfofttm \i(Ol ~. 3IfflIPi/OItJ

'£I54fM EiNT-120 oft 'lTO~Or.ro, e:ttflwl4 faWti 1if"'( ~

Ii!>

II~

I

... ,," r I,

I

I

~ I~

I I

I

,

.. .

9

••

31IilPlli1f. 2005 iIfr ernr---8(g) ~ mu-a (3) TfO"IfO~ UP'f ~ 31~PI:q .. tiS41mt emJ--12o. oft ~ofc'ro ... ffi'I'tI·I~ ~ ~ ~ ~ftlf:I;qlj. 2005 iti't "ffiT-a(S) ~ mw--a(S) 9lJiTO~ UR ~ ~PI:q:f( In:q~d mu-i:20 oft- "ITOG'oftm. frtfW-~ 1%:qlii~14 (PI"q1'(UI) 31ft1P1li'l. 1967 i$'t 'EIRf-fO(1!) aIl1Qr fitftt-~ nti41ifiii'll4 (f.:I4 lil 01) 31~PlI1,"" 1 967 <tt um-10(lr) +Ul'C(thd 'EffiT- 12~ ~<:fG~. ft1i;r-~ ~ql<tit'llq (Piql'!(uc) alRrPfWt, 1967 '(J?'} lfIU-2D, ~-~ Ill; qrq)i'lIQ If.I<lii!UI) all 21 PPP... 19a7 -.tr 'I!TRT-2.1. fqftr-~ ~21Iit)~ttI (PI<lI·(GI) acft:lf:l4't, 1967 <1ft -erm-38(2). ~-~ f4\;qjq,i'tIQ (Piqf'to.l) 31ft1f.!1 I!I 1'1. 1987 ~ 'mW-39(2J "if; ~ ~ q;r 3IRtq 'RIWIl" 1Im1 31NW\o ~ ott ftlfl.Peoni ~ ~ ~ ~ ~ urR- lR atf,rj'1ifd~1 01 qmr 3Iffl"q arf4'j<6t'1! f,$"QT 1'f4T "ij"!U ~I'(UI 'iI1ID "tfltT, r..rn- ~ ~ ~ ~ ~ 'lPrr I

-~~ I. ~ ~I'(ol ~ oj; 1fW{ ~ ~ 21.10.2009

... )~. ~ 'I'T .... ~ "" "I141@...tlll'<f i"O. ~ 'R ... "',., .. "

- )J ~ ~ 1l "tlIt' ~''I!OI T'f I%lIT ~ I ~'qltOI ~ ~

./ ;f ~ mtID "$t 'Efffi- 313 '* ~ .~ ~ trfrlffUf * ~ 31 l1litm tf 01 ot m ~ ~ m WiT ~ -.r ~ ~ ~ 1%1) OM-t iJT"iI"C{ ~ ~ t I ~ ~ (!j~g¥d ~ W' Il~4q)lf.'::rf;q'1i) ~ ~ '1IU'li't'1 tn"'4lC'1 ;t arm ~ ~ 1l ~mIi--~ ~ ~ "tp)- f. 1iIl·~I'l(JI'C f;- _.

(aI) . atftiglfd f!rot! w :- 31fi1"Ltffl ~ ~ ":\ m ~ ""if iiildCrilql t ~ <rn" ~ iINfr 1fOOT 6Qqfll~ ?f; III til R1 <'I ~ :amrr ~ I 1ft lfI1r 'If 1 ~ ~ "tr4t lRUT 'fiT. ~ YTt+t- ~ tt ~ ~ amrr I!fr ~

10

~ ~ -.¥ QRT ttl. CI1I \flit ft';f ~ wit 'a<fi:f ~ W ~ <Pi" ~ "1J1ft am-- 6 ~ Wfi ~ ri -.mr ~ ~ ~ "fJlI1, ~ ~ ~ ('!i6i ~ Q)' Yftf 1fI1{'f I ~ -q ~ 06_05.2007 1fft ~ ~I4o:f«fl ~ ~ tR ndllm iRT <tV{ "i@T lJ"flUT ..-.rr f¢m 'lJ1IT I ~ '"f'Rloqut ~. fli"1'14Cb Wo:r ..m- ;:riff ~ am ~ 02.05.2007 'If! ~ if;o;jt<b'«I1 ~ 'liT ~ ~ml

(iI) alIiIS<trl f.\WjII;l'fi' It;r :- 31~"lif\1 ~O ~'1jlll6 ~ ";) ~ IMIfij 11 '!~ 'ff ~ ~ ~ fl&-zrr t. ~ m-f lfti t f.ti W lROtfhftfrolfflO ~ -s ~ .. 1fto1l.~o~0 IPT ~ t I WQm t; amT f.riffrf 1JllftwJf ern ~ t. itiW fl ~ -mur 1Jfillfre ~

3k41'411! I%1n uri WI" ~r ftrmIil ~ friln-

lfto1{.o~.G~O ~ ~ ~ ~ tq;m "lflIT. _ ftm I"~\' !Jft«r 'ii" ~ 31Ri'6lfitm Ciffil ~ '!{iJl Ttw} ~ ~.

ttfJ ~ ~ 'Ipfr %ft ~ llft qm-ur II \1lt ~'~~ 8\,

~ -.rf<re fflr >nil! I ~\_

J"_~ (! ~

(lr) ~fi:J'itm .,n.r40j flRt@2 31fl1'$l'kI 'i[Rll(1Il ,:'-_ ...

~ 'ol m ~ "if ~ .. tliilfln f ~ ~ a!1W'6I!II~'t1

1{ ~ ~ lJPf ~ ~ ~ e:rr, ~ ~

"i.ffi'1l ~ m -rmt, mf iid4f'$l li "!{OJ n 4AflIT 'tfm,

m;r ~ -.t -q;mft ~ utR 1R rp.u ~ ~ ~ ;:rnr6

~ lI>lt ~ ;ffif NFl q-f l(Q ~'i'lf'(lefl .. ~

FfllIT TfllT t Otff '3mt ~ 1l ~ ";f ri !PJ<Ifl" lfR

~ iOiI.<ftd't ~ qR ~ fQrwirr fl "lff ~ n

fl11lT t ~ \ff( 1ft".~ ~ 'i5r ~ 3mN 1lPIJ fl

.~

.:~

.,_

H

..

..

~ -3I"IEI"IT ~ ri ;h;r 11" 'ruFfT ~ f I ~ ~ ~ q;t "lIT \iI"fOlffi. '{fI1W) ~ lJ"3I' ~ (J)J Jrfl tr ~ ~mmtl

9. atrtl41'l~ ~ -aft aiR ~ 311=i1111a ~ "* ~ -q~~1f ~ 97 ar~4I"'I"t ~ ~ ~~~ 1fi1 f I a1tlJgiftJ q'fo ~"14qJ ot ~ ~ if ~ 11 ~ ~ -;t IPR aif.Im ~ f I ~ftli'fd "t1'i:llIol ~ "ff'U ~ ~ <1ft arr.r ~ ~ if f<tffl'r '4'r ~ 'liT ~ ~ ~"Jfmtl

(1) ifln ~ 06..05.2007 am<Il ~ 'Tf ~ ~ ~. ~(lJtJTrO) m ~ uh>r ~ (Uo1fO) m ~ -h ~1,",!i! (so~) ~ 'i5"CR1 CI"fruif ~{ml"JfO} "lIT ~ ~ -m ~ ·ftdi .... ftJ. ~ 1Y OIft1"!iftI~IUI ':\" ~ 1;f(t ~ trRIfolRl4f -.m- g\Rllitd ~ ~ -qt. ~ ~If?t~:tir ~ fqt4''tI~ ·ifilllqlltUf ~ ~ ~ ~ ~ ~, q ~<i>11f r flI ~~ dll t. tl'"'lI'it\'C "I:Ef. ""flto;fto ~. 411C1.(6:'

. ~ ~ ~ -q<i 'i'Zl",)qUI "flllJOftJ4f,

~/~ ;t ~ 1fR'ij" ~ ~ ~ ~"t~~~1fT ~~ Wi~ ~ ~~EG~ iPr~~1%m?

(2) "iflIT 3i~'Sifij~1 ul ;t "'ij<ffi" ~. ~ "If<i 'ij"IJ'-J ~ ~.~ ~ ~IRI~~m WI" 'J(l6Bll'ta m ~ ~ ~ 'rf?l~~lIY <1ft ~~"f:a<t> ij)14<t1~ ... r ~

12

~ ~ ~ ~ ~. qftj(f)lli. ftifG.dtli. 'fii1I'i1I'1! ~. ~ ~. ~~ ~ ~ ~ 1f<I' 'itil('(iiWTf m'fFIT /ri"nY rj; ~ "ITffi .. ~ o:wT ~ ~ ~ ~ 1:fU1T llT ~ -m an:frftr ~ -m ~ ~ ~ IRit ''C1Glitij'' !%lrr ?

4pff" iJIlii g;mj" 01 -.t. "ffiffi' ~. ~ 1f<i 'fflI"& '1R' <IJfuqft ~ ~ .j f&~liIllY .m Qh~lrei1 m ~ ~ ~ ~IRJ~rtfql CIft ~-tlq; Cffl4qlfl;4r "ifi"I ~ ~ w ';fifflc;ft ~, ql1t<6pi. i\~d4L ~Iim:~. ~ ~. 4J'"""{ei( ~ ~ iffift ~ ~'tiiqol trnr-IT /finf ~ ~ 'ff«f 1l A1tr ~ ~. ~ -;t ~ '{VIT -m 3ICI1'Jl"=r 'lIT ~ V"lft';o ~ (j)I "lIT ~ ~ lIi'i'$ i(IUlGI)g ~ ifij' 31lq"!lfeas ~3 CIilfur ~ ?

(3) qm atl'il~tlUI ot \FItf ~, l£ITiI ~ ~ ~ ~ ~ ~ llRlF<iffll .... Y ~ w, f'tIl~d m ~ ~ ~ ~I RlIilItI4f iIff ~'d'b ilJl4qlfilllY ~ ~ ~. ~ ~ ~r q~"'jjit RI~d?Jf, lPJ1"I!m' tR{, "fl'ra.fto ~. "4'Q{-e"1l ~ ~ ~ l{Ci 1f:tiq ,®q 1)1 ~-/~"t ~ ftRJ-~

~ iii ~m Wl ~ Aitr-~ ~ q} ttUI{II;ff "lIT i%~lqst'llcfr "if ~ ~ lJT ~-~ ~ ~ ~ CIt ~ al'tie:14 1lTG:r ftf;m "lIT lI'rR' ftlIT 111' 3I~ iii III <Cr ~ f.6'm ?

r •

I~

13

~ ~~iIfdJIUI ~ ~ ft':lf<fi. ~ v<f ~ 1f{ ~ ~ <Jifffi;ft ~.Rlfi'lRt~ em !IIktll~d ~ iffit ~ ~ ~ Ftt~ftl4l '$) i'$q.'tj qo 'J)! zf <i I ~ lIT <A" ~ ;M- <ml" ~ ~, \ff';IijOl~. ftI~ij'l.lf. tI~I'ElI'C ~, ~ ~. ~ct ~ ~ ~ ~ ~.qof 'fflEAf/~ ot i!GR1 f%ftr-~ lfqg.:r ~ ~ ~ ~ \Jiffi" ~~ ~ ~ t1u)(WI'"Il m (4)lI]qJt'iNl "lj' 'll1T ~ lff FcIftr-~ Wmr-r '$ ~ <t fW) :.3Ifli<14 Vf'tQ ~ ~ ~ ~ 7;JT atl~ .. :; p;f * -mtFI'i ~ i$f 311"h.lltiw ~ ~~7

(4) "ifI!(f at liil!«i 41411 -.l ~~. WA' lfii lmr "Q'f ~ -q;t ~ ·Iftt~~tjl q;\ g)rtIlftij m ~ y;f ~ .1 ftl~~'QY qft- ~ai'eiji (lil;dqlil!lf 'iit ~ tot ~ ~ ~, Q~4l'r~. M~d4i, ~ 1f;{. ~ ~r II?",,¥~ ~ ~ ~~. i{tilj~qol ~/~"$ ~ ftfq-~ ~ <t ~ <fff ~ ~ '4t mm f4fu-~ ~ "'* ~ a:efli<14 IWm 1JJ ~ fWt ai ftJ e: 14 1JT"Cff il?nrr ~ 31~<t10!1 ctfr ~ :%m a1'lm 1iJ<fiI ~ ~ ~ lJ([ftl qfl- If-5flf VGA" fitAT?

~

<flIT i3i flI '9:ift1 ~I u, ot ~ ~, ~ l[fi ':fi1ffl" 1f'l ~ lfil' -mreft IfM~~m itit !II~lred m "mt 1I'i ~ ~Ftlra~:ql <t\' ~EQ-t1q5 If)Ilhll164T iPl

J4

~ tot ~ ~ ~, q~q:;I(L R:tR,d'!iL '8lflill'l 1ft, ~ ~, i1IJQ{e:;: ~ tanft chit 1Fi '1t1Zj\'i)qul ~ /~ '$ a:m ~-~ W'rcJiI ct "~ iI1ff m ~ ..n- \ffif f.fftJ--~ ~ ql- ~ atR:tO:;:14 ~;W ~ ~ 31Fti~11.I ~ ~ "!iT 3If:t~IOQ '$t m-w=rr ~ arem ~ ~ <t ~ ~ oFt ~~ '!RM wr-t 1fj"f aIlQ;clftlq; ~ ~ ?

{5} ~ aI~'$'ffi"rol ;\" ~ ~, mA 1fif ""fI"1Ri "Iff ~ Yif -=mrcfl IlfCI~ImiT itil" 'Ill'NI1f!;d ~ iffii\ 1[<f ~ ·IRlIl.I~4l Iffi ~L!{'(1ij1 ijjrdql!t'llf q;t ~ ~ ~ ~ ~. q"+I~-. ~~,dO!jL

tflll'QI"! ~. lfrG~Q ~. iPiU"lpt ~ ~

~m~~~f<Rft~-m~ #" ~~-m~~1ffFctrnt~"fI~~" '\ ~ '$I' ffifU-~ ~IRI~tbt(i' "If !JIFI' ftr2!T ~._'~ ~=

~'-~

~ ~ 'fi ~ lU ~tp(UI .. 1=t[lOO:;:I1( "'ft ? ~~

ifm a~\iffi'IUI ~ >Jiffi" ~, ~ ~ 'WfQ 'If( ~ ~ ~ .tftI~RHf)· ~ Y~ffillmr ~ '1T<!l ~ ~ ~IRI("qftHif ift fiiiiOiitfCli ~iufS41 ~ aiurrq ~ ~ ~ ~, qP.:to:r>I1i. f:lFqdtli, W'Ii'qh: ~. 1fro~o ~. Cf)",[e'l ~ ~ ~ ~ 'iill+J4UY"1i'JnTlT /~ ;$ ~ ftrftr-~

"----- _-"- --------------

'~

IS

~ iIiT ~ ~ "lIT ntl"l '" ~ lR'A "ifiT-l' ~ \37ffi ~ .. f.6tft. ta"ifi "Ifr ~ <t?I

~ -m ~ ~ -m I%lft ~ ~ Wffl" ~ iIfr Fcrir-~ 01 RlfilftillY ~ 'IPI' eM- "lIT ~ ~ -.fr

(6) 'ifQ1 ~,!!ifij~1 UI ~ mm·~, ~ ~ wrq ~ ~ !f'i' Ofif'ffif) iJ Ft1 ~fflI m ~ al ftllit d ~ ~ ~ ~ .tftlftlftl'tll <tt f~iftl<ti ~I~qlft~ <lit ~ ~ ~ ~~. Qf?i'fll-?, R:I~dm'. wmm: ~, ~ ~, f$wtc~ ~ ~ ~ ~ 'i:Qt'Cij4UI ~J~ ~ ~ f.rfu ~ itl'r4'qitilIQ 1tiT ufCa' ~ ~ ~"fU1 ~m~miPIumlffWm-m~~ "*'~~?

ljilJf dlfiliifuilOI .f ~ ~. ~ ~ ~ 1R ~ ~ ~ o]rtr~ft.I:ql opt Q' ffilfid m ~ qi ~ 'lftI~~~ <tf'r ~ttiflqi qUlfql~qy -qiJ ~ tit lI'Ril' ~ ~. Q(";f4il'i, ftffG:dllL ~ 1pJ{. ~~() ~. <tilU{e"'( ~ ~ ~ yij ';;&4'&401 ~ lfim ~ ~ f4Rr ~ i1l14 ifi(ij 1 Q cffi ~ .iIR"f "lIT ~~ ~ ~T llf'Cff .. -m <liT ~ cp.A- "lIT 'EIfta ~ '$I" ~ ~. q)f aIlQ~I~. ~ fifim ?

16

I

l

(7) ~ aJ1tI1ifd1101 ';\ \Jifff ~. ~ ~ ~ fA' ~ ~ 'I{if "Iiiffi"ft" "I RI ~ Ifnrr iti't 111 ffi 1 f€d . ~ ~ ~ ~ 1"~r.tRl~ $I" Il&tffq')" ctmf<tlft4l' _~ ~ «. ~ ~~. q~qjlli. R:I~Q;tlj, lI"Iltf1"f ~, ~ ~, ifi'"¥"! ~ ~ ~ ~ 'iL!J\%qul ~ /~ ct ~ Afu--~ ~ ~ ~ ~ "lIT 'ij"(ffi' 1flnr '* ~ ~ 'ft m ~ ~ ctt ~ffi If 1lfTr ~ m mRf ~ 1J>l" 3Jf1'rG r'IJ ~ 111 ~ ':II tit tiA'I "* ft;Rt alf1:iouq ~ ~ "lIT ~C;:14 Itt ~ f%1l' ~ mRf ~ iIft Will it nfr ~ m"llFr Vi:fR f.p4 ?

-'

1R ~ l[ii ~ '1 fl1 f<I finIT (fj)' !II) tit] m (j ~ ..p..

~. ,

"iffi.t ~ ~ 1.RI~~lIT qft- ft'Eq-tl"ifi" q).4ql~ !fit l(,'Q

. ~ ~ ~ ~ ~, '11\1$1"£, ~~dq'-,:( i

I: .. ~

~"'ni{ t:P.i, ~~o -«-e-. qiOQ[_c'( ~ ~ ~\

ctdt f(Ci ~'(ijq-qr ~ I~ m ~ ~_~ ~\, ~

WfTf 16 ~ ~ "UT ~ ~ ~ ~ ~ -.;::;

~ l1l \J"iffl ~ ..n- ~ o:l' "IFf ~ "l1T \Jijtf lflrq ,..

q;t at~GiII!j -m 111 ~, !II4IiJt'"tY til" ~ ~

"IjfI:{f ~ m 3lfi:I <:::I:q ..rr ll1'iAT m m ~ "WrIt" ctfr

qiI441i!"j Jf ~ RR ro- i$l amlltrw ~

~?

)

17

(a) Ifm atl~l'g:cm'IUI ~~."ffilO'f ~ ~

tf{ alttfifjOq,cn "itH"lf if "ffi.;rr.r amiOfutI G_"'j ~ ~

aia4l4Lott 1'frf'cR ;t ~ ~?

(9) ~ ~~i<m.iOI <t \:JiM~. WR ~ ~ tIl QIFf-I{Sf""ifR ~ ~ emvJ ~. uIT 31lti4'JQI4 m ~ ~ !t "lIT 3i~\IIll(I 41ft lPlt '2IT atfniPQIG.". m <i 0fI'afIf ~ ~ lift ~ ?

(10) 1PU ~iik11M t ViR\" ~. ~ ~ Wfq tR amiifiqltfl ~ <1ft '6 l:;:'C'4d I "t 'tt(~ ~ ~.?

(11) ~ 31fi:11'fd flU I '31ffi"~. ~ ~ "flJflJ t:R 3Ild-iMlifI "Wrir-r em ~ ~ ~ fl~ ~ I%m ?

11- ffi "WfvWl ~ ~ ~ UI"JO'IT at g I 'ftTIl Q)" 'ltf n fts ~ "\II1tR'IIr if ~:qlitOI qi ~ ~ tJS ill" <5Ifai1<td Ii. 01 "iii{ffi 31 ~nil ijj'1 -mftnif ;J; ~ af<p.:r <t ~ \114 1P I" q} atl ql'tti '11 f ~ "Jnfr f ftrri ~ 'if a t4iH,>I'I '1 ~ 3J1R "tP.f w:f "lIllIft.I"lltl(i:!Ibc:.".'tfl). ~ arm q;:r al141cl~ iPl' pj'!l4>ifDT v<fif'IIT <i: affip;r f.I 'C I q$4( "I if} ~ ~ 'f.rohr ~ ~. fQ:riI "GJT"i'J ~ ifq ~ ~ mI'!r ~ 'if ~ ~ tnfr t. ~: ~ . auqfffl4Y <!iT f.:IU¥,,<OI "Jft w ~ 1f lI'iiimr ~ ql- ~ ~ ~~:q'11 ri, ~ iff ~-~ ftnrr urr llIT t I

U3

12. atfll41 ijj It "HJ!ft 'ifr0Vlf0"Gf1'1{Q (arQ~} f.:j'(Ajlfl qj -;} 3I'lf.t ~ ~- ~ t 1% '"" '=;::nO!Ucl~ If. G4flttru at~l:"g;qa'.OI ~ ~ (ffi'ltlijdJ t I ~. 1fto3.43 31fe11i1t1 ~ T[fl ~ "ifN<rt EJrn HI fCI t I ~ tf'ro172 ~~ r.t ... rq. "tt.l WT 1fflcl

'. t, ~ "WIlI'"iffl '1mtr1(l1 ~ -~, tR;q ~ ~ ~ 1ffifr--1[lf "fiff t I Vi:tf -.fio173 <!If):! 14ft on .... Jl Dr ~ w$ ~ wi ~ ~ i$f 1;fitd t I ~ lmR'r ~ 1V'i!4"1t1~j)'( ~ 06,05..2007 4it qw WOlf ~ "If t{liIf vmft /f:l4:l~ .. ~ 1R ~ err I Qiffi ~ "" ~ ~ '$~ WIJ ~ -u ~, ~. t:t4" :trtW. tW ~. ~ ~ ~ m crur

"flftrTq aAi4f tt Il!n;nto 4ild"l~ ~ met ~ ~ It ~ ~ tR "<fi; ~ ft;ri<t> om- ~ <f; 12 ~ ~ ~ !U"fT ~ ~ ~~Iijin 'lJl'OirI l{ ~ 'iR MlII1ttff tl~ ~ ~ ~ iarT ~ I 03W ~ ~ -.ftoJ.w t ~

~ iii ~ ftilltl Rlf tfI'o344m t urr Ai 1lifFfDT "If ~ ~ I .t~

13. ..~ .. ., 'flIoft ~""'l" ("'lftmle5) .~~~

_4'1'1" ;lfllf<r 06 flIir -..rir ........ tot <tm" ..... .r .J.'! ( t..J. 1C!11itil d ~ idq i!21 I ;q. "OflR PI ('119 'fl. ~ v<i m:r<6 "reJq; "6 \ e

~ ~ I ~;t ~ atl1\,cm ~ lJ:,m rM ~ t-q nt g;it ~:;:{J~

-~

~ ~ "$'r aIR "ijJffi" ~ ~ imIn if ~ ~ ~ ~

m. ~ ~ m ~ ~ 3IQ'9T ~ l'!fR qr¥ft~ijittfJ. ~ ~ .~ ifflT'qf. ftnnt w« ~ ian QT.

, ~ lR \Jfl m Ii aJTQR lJ'( m ~ ~ ~ <1ft 'ffi:it"mt ~

~ cIT ~ tq- 1f ~ <f; <g'tJ ~. ({t;:r q~q)1 ~ ~'~qrc6 ~, ~ ~ ~ ~ "Ifflf ~' eft W "$I 'I:P.iI' ~ ll' ft;rfj Fl' ~. ftmlf ~ m;;fi" 'ij'%TJ If<1i ~ mliIT iM lIT aih ~ ~ 1fl1fJ tp'[ tI '1liJl ~ tr=3I "4'1 ~ m I ~ ~ 'YOOOJ10 ~ ~ flJijrr '2lT f ~ \ifT1IT 'MfAft

-~

~\

.~

,

..

....

19

~ 'if"fT1IT ~ I!f( ftr« ~ "if!' IIlf<IT ~ arPTf en. tn"fI Tfm "if f:JfI~ ~ 13ql~I"t -.t dGt'1fil'ii11 "WRT ..r ~ G1if ~ ~. ~ :if q)\JIill+liU "flFID ~ :itocl{(olql'llRi. m -troa) t I

14. d1f*1111G1"1"fll!fi ~O~ (~CRrT095) <t dCfd I iiffilC . "fitTiif it>!" ~ <tm\ wt f.!I(lti<tJ ~ i(lQl'illll4 {;JfOmoo.} "it 1fl" ~ t fcj;" ~ OO.05-20G7 ~ lJftiR:t ~ ~. ~ ~ ~ firi;A 1R ~ tet ~ <Cr aIR ~ 't ft;rt ~ m, urni 1R ri \U1{O ~ ~ ~ .mlfr ~ -qytf fm;ft ~ J ~ ql;t 'iffl: riJ WPJ· <fl" ~ ~ ftrofr 1% ~ ~,~ ri ~ 'film ~ tn". \nl U ~ t I ~ ~ rt 0Il'EITf Ql &fi111fd ~ ~ ~ W;t ~ .~ S1! fl1tITfr ~ ~ 3J1'AQlifi rt ~ ~ priI -aT ~1't1ql'M 1f} ID'1f -«r ~, ftnr 1R ~ 1t ~ "it ~ !fit ~ ~ m, W ~ ~ ftrn ~ 'ffiil"lr -,:raT I!{ I ~ ~ ~ lm ~ "ilIf.!rn t, ri u iWRf 'it ~ fi'pr atf1lqiftl ~ -,;:m <t>r ~ l'!(ilQI"1l tIT ~ fq 'if ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~. ~ ri'ufr ~. fl'1Ii111t ~ ~ 'dFf tAt" ~ ~ ri~ 1f<i ~ ~1fffit ~ <Iij" III q ~ ~

. .($1000.00 ~ ~. ~ '" t'h:~(!11 ~l'Iltc>t ~ lfcP tc;;f 1r.fR; ~ I \liffi ~ Vii ~ CI))" 't=a iVor ~ vtfIo sarr tIT ~ 'I"W ~ ~ t. ~ 1ft ~ ~ ~ ~ et. ~ 1{ ~ ~ ~ 'tTlJfu ~ "4'r ~ 3{fQ ~ I ftfglr ~ $ <fiEt ";f -gt

mtff WJIPI~ itIT ~ ~ ~ ~ '5fTiI ~ f ~. 1f'~ .

t'f ifit ~ "it ~ -m 1« -.0« t1f "4" V'l{fiI" ~., ~, ~. ~o;sl$l-.:o:q wflJffr ~~, ~ ~ .~-:-~ 1J1'1i ~,arTlfi ~ l!!liAtl'1. tf\of 11-5f ~ _1t. ~ ri~ -« ViIi ~ ':{f'U tfj ~. ~ atuuft -.;p.f "<fr' qff 'till' ftrn tfW1 ~ IF.('.Qt"' <tit ti it' ~ij (Jqf ~ ~ ~ #

20

f.U I ~ "i'i61f 49000.00 m. lfiS ~ ~ ~ ~ ~ ~ 06.05-2007, ~1ffiift q)f W'Ilill'! ~ ~ ~ mel oil C'iJ ~ 11'_uf{ll fin.;n tIT I ~ m:rr ~ 3Jfil,!1fd ~ ~ 'R Cfl1ffl ~ ~ -mrr WT. It"IJ ~ (ff{. ~ fl ~ ~ ~ tfro1

. ~ 1TlIT ~ ~ "" ~ w ~'1N 'Sri' elm "if ~ "ij' ~ "« 3i1!lgilti tfr¥ "VT ~ 5'k11!R ~ l ~ ~ 1t 1{if 3fff:I1iffi lfiTr i$T \iWIT 1WIl1fr. q"~I411 "R"W "tt01 tr-mIT "iI1!J m ftAt q;( ~, 31ft;~iffl ~ TUf ~ ~ -w '6«tJt1'< f 1

. 15. '\JiM 'GNf) "ij) ~ ~ ~ ~ (310mG1) of

~ r.tmr t fcfI."« rn ~ t:\ ;1t ~ ~-~ 1fTC"

~ WIl1 ql <1.00 'fiI ~ ~ w urr t1T nT ~ ~ ~ tffip awl- ~ "ijfiff ot 'Gll ~ ~ -Rim lff ~ W<PT m

3Ih" atftt$itd ~ ~ <tIT fG-&r 'iI?'{ ~ ~ ;)' 'lI"W WI!l m

r.n ~ ~ ~. 1ffi ~ "i2ff«r t. ~ aamt z;t:ft t I a:J~qq{J i$ qm lpU "4t!l ~ m w 'liT ~ tIT ~ m .,,~

...-/~

3l1fot ~ 'tR cf1n 1311 eJT, "fl1I ~ 1R aftl'!{ifd of 3IQOIT ~".;4~

~ VI """"" orr I "" _ .,...- .m: """" _ ~ - "g <> \

\3q~ m. ttm 'iN ~ 'GfRQT f f ~ mr o;l 31Ji:1!t.ro ~ ..

~ ~« i!(jiqlllr tTL fTr 1)" ift;r q~6ltf W4T flFr ~ -.p.i\!~'1"

.. ~

ifI 'tI "Iliff'( "Q";( ~ 'Wifl q1 it 1 tft:f ri 1)'" 1t ~. aiV'Gfr ~ ~ .....

"ff@tT ~ ~ ~ 1\" ft;mrr PI m, ttr l'f ;:flit ~ t,~;g:qi

~ I T«I) ~ fC«f;e" <tiiHlJ)atl iI»' el'l ~ If'S '1hmfd ~ 1

~ ~~ iWffi ':1f ~ CMl ~9T~!{RT~ ct

~ <IiID m, 'ffir t ~ ~ ~ it "flp;f trr-n mt e"t I "11

m"fT ~ lI1fl( afti,!!«1 1iPj;tf ~ q;) ;!" fcrlrr ~ m I eJFn <l

~ a;m 31~~<td ~ W ~ ri m'EJ of ~ m tR

1%- ~ ~ "q:;( ~ -t VNr ~.an. tA" .... f1t~iRI ~ ~ iI1WJT m

I%' 3:l1'il'!Jcm fa"UZlib Wit. 31ft1'_iffi '"'1]'11'101 fllrlJ'l& ~ ~ If

21

ftn;R ~ tl m atr49:m P!"'UlI4i ~ <ffl' ';!ffi" lf3r .... 11'(1£101 ~ ""t ftrqy ~t ~ at fi;g;4'd !l., [40$ W;r 'iI ri" llW ~ ifi C'I ibm 1 ~ Ii ft;rit ft:m t I

16. ~ It ~ 3f~'1ifd ~"1IQq) ~. iWlFliol ttlTLJIOi'I ~ ~ ~ <t 3'lRlQQtll 'GUU "IDSt (j- ~ ~ ~ ~ 'if fir9 ~ tF{. n ~ lR 3JT1Ifm ttfr ~ t ~ ~ -.t ~ .31~gifd iifRT"ifffiIft ~ ~ ~ if ~ <rtf t lfm "6left <t WI'tlH ~ fi:I !lltd ~ ~ ~ f<l '1 l4'fi ~.lIrr ~ ~

."ijfFfI~~ll'~OJtftl ~~srll~~~~ ;;Q14iiCia ~ "f4n~I'II1 ~ ~ ~. ~03I'T'lO 1966 !l~ 119, eG:4itJ"'l ~ ~ 1iIlhr~. ~03lNO 1982,

~. "W!JT'toaJftO 1973 :§a.to 483 "if ?l'!l ~ \mIJ(RfG'lI, mtJ03lRO 1963 1l0i1ito 1113 ~ 1Wm l'flIT t I .~~.~'\. ~ \liRf "flRft ~ ~ ftiir wdt ~ <fiT ~ t ... ~~~ ·thug"! iIif lJOO'r %'l t om Ttr ~ ~ a:;NT UfI({t F<ml ~

~ lJlI1r"$ ~ ~ q~fNfmIt * -u;} ~ ~ fiImr ~ t. >:itt

'" -8, 10. 17 1fii 21 ~ ~ aftlf.:t;q1'f, 1872 ~ ~

.... x atltlq<m·I"'1 ij Yific"ji6OCOI ~ ~ ~ ~ mtmr ~ ~

. ('I!l""

~ "If 1fTitll If I 3Rf: '<Jifd 1 j'ti I'I!' ~ f.l~J(ll' ~ aft ~ I"lIIfl '1

~ ~ f:Am <tfr ;mft t ~ ~ flEJ W ~ W4 t'Qitti~ 4Ifj?'Of:C:: ~ ~ ~ fE.lft".t'r. awp ~1. 2r105. 1\iO~\jfJ)-3\l50 CU!iMt9) (pl{f r.ftq-ip "QPftr ~ ;,1j\'i'}~II-q~ rtw 'UU\!I. 2010 ftriolifom0--2567 :&jqt'li ... fllI ~ I 31~y<m.IUI ~ ~ ~ "lIllIiiCld ~ ~-iJ~FlIl ~ -Fti;R. VI'ilr. ~oomo 1866 'llo<ito 119, dii;Ql1l"'1 ~ ~ ~. ~. 'lO&ftoaJRO 1962, Jloqito 1118, Ifli!!HiO::: 'PU'II@l ~ 116)'(111); ~, ~()3fffi) 1973 'tjoi!!>l"o 483 if F!l ~

;;roVO'U\7l(. ~MI'R'O 19&3 "iJ01fi\"G 1113 ~ iff2I' 1;fli q~~fa4i III ~ tt f'r;;f i)'t;t It (fl v.5iM 1)" ~ ~ mati

·17. lI1!fr ~ ~ ftfir (aIcmrol) 0\ 3ffIT ~ ~ t ~ ~ cmt ~$«t~ W ~ t1f mJ tTl" ~ ~ "flARY wt ~ ~ ~ m RW l{to, t ftJfri' ar ~ '=i tR

'JWr tR ~ $'R1AN f wm- ~!«I ~ "'[m" " '!:IGlf ~1 <t ~ it ~ ~ l(T( ~ ~ ttdlM~ ftriI it I aftl1iffi ~ -,;.m W \IIctltJ}::1 ~ alrilif)i"I 11-1 off ~3. 'tPII'qI't 1p.{ 3l1~4$t'I 1f~ "if ~-5. 3:Ilfl<6tt ~-6 ~ f01re aR 3111"l'ti'(!'f ~-7 41\.41(8. O3IIf!ip{il ~e. ~--9 ~ ~-10 <6 1flf <fIT ~ ~ ftlip) \iflOt lR if" -ofr ;f ~ ~ 'Pt a(~,!iffI ftrTf ~ ~ II" \iftff f.RT 'GIRT ild(ifllli t om 'lI1iI!® ~ 1@T ~ ~ ~ (90[10.00 ~ 1ft ~ f.pil '\5I"Fl ~ ~ ~ t I

~ v«m ipf ~ md'l Pt~ ~lfH~ (3J0WTD95) (f@(T. .•

~ <34' ..... {3!omIo38} ot 1ft ft;m t I molt aof.r.r ~ ftio ;;f:~~ <$ 'dCTtl11f11't ~ ,.. G'trr-f 31lflijj(Ol fi:lrt;"'Id ~aif em- ftt«f (i. ;1

'ifi{ -rvA <t ~ if ~ ~ umr ~ $'I ~ t. ~ t .. '\

~ .

\ffir ~ '41 ~ ~"flo ~ ~ 'ijffifi #" I \" '>~~)o,

18. aflt;g;<tti·tUf cit aWl ~ ~ ~ ifto~o~ (aumm9S) um ~ 'dqf&qll1 (.;JfOWT036) ~ ~ ~ ~ (lJIOmcn) q;r -arnta ~'WI,('l."tp !JIft1q~(1ol ~ 1J'm t. lfR! ~ ~ flff cq T"l ~ r6 'dqi'lIftl1i'tlli( "ifi"tlOf ~ 'lfftlqfl@ll 1)' 1ff 3I&fi1Gd « t, 3Tff: WI1fi ~ ~ ftrn . (3ItffiJ01). Pl'fllI4> ~ ;aql'ollq (arO'tiI036) fl ~. tIhl~~d (aJO"flT095) ;$ Gq'l!l1ftj1i\1Ji( ~ 'QQ.fI ~ ~

~ -4'101 "$'I' ~fUt::Jif ~ aJ~1«t finttJ l{ID ~ ~. 06.05_ 2flOT ifit 31lllibQt q-1 "ll' .~nfl4l(il ~~10 f/t1. ~ qfSlibf1i. tt'1litN l;ffl", ti1b ~. It)c)~{iti ,"i1e1lA. l:MI fl ~ ~ .of9OOO_00 ~ mtIT m--n. 'D"'lfbm 11TlI1 ~ t I

1V. Plt)e"" wfto~o~ (3fOmoos) i$ qi!:4.,ri'6l'( ~ ~ aJtftml' ~ 1fit ~ cjijft..: -m 11ft ~ 11m{ ~ ft:m @{T QIl- l101fto'79 f. ftm Vl :3[ t't 31 m1f 46' ~ <t ~ ~ a¢l19i$ ~ ~ tIloq{fuifWfl ~ ~ qufliilEl.t m tn ~ ~ tr:f tR 3I1tw r.:m err f ~ ~ q)T

~ m g4 ~1fflo"lffifl (tW'8069) -;1f ~ ~ "sl iffiTm

t for; ~ "fF{ 2007 ~ ~ R;rr;t 'Ii ~ ~ a!t1:t1<ti -if} ~ 'N ~ err I ~ Q"400Q'"fI <t ~ ~ 06J15_20D7 Q)'t i!lAJ ~ 'ifuI ofm~o~ &ttft'«I'~ ~ ",.,,'!t11 aflttPl4'1 2005 ~ ~ 3J1RRf c;juf!i4'04 ~ otfJ ~ ~ lp.{ ~

,_ :-.. tmm Q11. lf1lf if ijj \{'j tJI< I Crill ~ 0Ji fl'im« dtrr q P.t ifilt{, OfF .. "'11'(

- ......... ""-

>,; 'It~.. w.t arTft ttl '3Wl. Glld~;:::1 qRt"I~ <liT 3l'4cll<t>"1 Ifj'I{ cw.n

~i \ ~ ~e"'lq"f· iIft ~ ~ ~ mot If{ ~ antG-l ~ -. X 1fio17t -Jf t'r 9ffi'1t1~IC; UI"1'tj}ZI9I atlti~U'1 "* ~ 3I1RTEi ~\ A ti\lJiIIU: ifRW't "iIfi .~ ~ ~ I '81ftrm m mM ~ ~

('!~ 3I'flIlJ'Gt""l ~ B'RfIt1~14 ~ Wt'Ejl,<ttU ¥fiI~~1=I ttfr EIT'lI'-8(4) <PC ~ ~ ftmT ~ YI1I1"ld m-crr tl

L

1"

20_ f.:I~ .. «to~~nNII1d (alOmD95) rt ibf'f"",!~'( ~ 4+#milfl IfjJ -aqf!ittI 3mltr ~ tfio179 llNr ~ 'R" m· l"fl ~ II ~ ~ fl V'i:W tfto344 ~ fcpm. *.·Wfl ~ -.t y-ffi 1ft0344 -.j; VtA ~ tP.i( ~ ar "fl 31 "qJlT 1ft m ifftIRI'l ilil lilt I fit! ij -rwm- il !

24

21. f.lI~~ ~~ (arO"flT095) ~ "i$i4"I"~11( ~ ~ -4t0.,.0~ ~. "PR ~ ~, ~ ~ ;;m ~ 31~ ~ amT ~ 31iei$r4\ ~ r.mrr ~ tIT. "~"~ ~ lI1rff qro3(5 t-ftim ~_~~ 31t{m ~

"~ s'tdllffl" t I ~ ~ ~ "~ ~ 1fr0348 liT lFl ~ 4!Fi!' ~ ~ ~ !;:'kIlaU) 1fZJ-ohr ~ ~ ~ 31d'tef<t> ~ ~ ~ <M"fllq ~ ~I ~ ~;t anit ~ fltnrT t fip ~ ~ "06.05.2007 ~ 17 -~ ~ a(~'1'ffl ~ VT ilit ~ ~02 "* flt(~dl:fi "IF.f<Ii 't' ~ fll:;::~I1Ii( 1%m "rf ~ ~ ~ ~ ftnn ~ I R"tf 'tftw..I.4 "if1" ~ 'fl'iAT tBf ~ \I( FrlItI Itt nftia "'41411:it lj 'fit '4'Gft ffi tfr ft;r:a"$\' "Q1iItfr "If'if1'f -.fIoe5 t. ftim 1R ~ ~ ~q 1 !;_ill! lIfr ~ tJIfi " t I "{fit JIqffi ~ ~ ~ ~ (3I'OiflO26) ot ~g(fd ~ 'TIT 'tfi fll'l!Q(dlofl <Gr ~ ~ ~ GUii;I~'nft ~ 't ~t.!!~.". -,y ~ ~ ~ ~ fcIxn t I

22. ~""~ ~"iaqj ~ IftnlRJOlffiift (~) ot ~ Flrm t" ftp ~ 1f'GI' ~ 3I1m'If ~ «/07 <A r.rhr=n

" " ~

~ -m ~ 06.05.2007 oM 1'1R ~ 3f4\~ ~ ~ r 'if "

li't1):trOlffiO'lI\JI'[d iJIT I'M q"il atfQibl~ ~ ~ %1T (fe:rJ II ,., (

~ 24.05.21)07 itit ~ 3I'1RM qfi- fU q"'"ll iq JNlld:(I~~," 10 \.'

~ rm- aIftIflCftl ~ ~ * ~ ~ tifttRJ ',\ ,,_"--

" -, '<'h at ~ ipt ~m *' i't'I "Jfftrn" '$t ~ ID "D"iaf 1fto180 t ~ llI" ~ ~ ~ .-:_

-._"

~ 1l .l( ~41 iJI'1 * MI <liRl" i'« Y""fflTir 1J1lN ~. ~.

U'O"'lO'1I1'f1" :q:it ~ ~ 1Iiqf. ;;it m tfto.181 6 I mRr ~ ~ ~ ~ -p If"IZ!fT "iro~~ (3JOlIT097) ;t ~ t f.p l"fi ~ 'If ~ :.sefI'l9tp ~ ~ ~ -vern 1fro345 ~ ~ ri ~ :mQifilofl ~ ~ ~ lR" ~ ~ qfi ~~ >q0n f%lJJ t J o;;r<ffi <mttr -t ~ "If ~o~~ -.t

25

'QG1'f 4to3046 qfr ~ '$ ~ ft ~ ~ dt, ntr ~ ~ 07.05.2007 ~ "Qlla Sii eft I

23. alfi:l4Iiili1 It ar:tWR ilftI'!{lIif ~ -,;.trr ~ ~ -q ~ fafir;;J mID ~ ~ ,.-m t. ~ ~ 'fl1lft ~1JR ~ (<lJOmoz) 4" ~ f$m t f$ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fi, ~ 'iffi'l ~ ~ O'fff ~ <m ;;:~teil ~ ~ Rtf -.fto2 "$ ~ "ijftff F<In)~. miii~ ~ \iii "i'I \1GJ 'i'ftI teo( allflCf)('t {f-11 t Riffi1t 3r.f8N arfii gift! ~ 1ijrf ~ ~ "If ~ 17.0.4~2007 Qm ~ 01_05.2007 <ti\ "ifIlm ~ 109 1f U ~ ~ ~ 'lRilt6! <ln~'fJCif V-l1 "4. t I mm 'i'NJ'R,( tt mRr W ;$} ~ all[l4l6t ~-11~ t I . Fft !JiIffi" ~ ~ ~ 1:;1 (;(') <iii ~ ~ ~ tR ~ q'roa III ~ ~ f.!rst ~. ~ ijl'tt:yiil fQ !iii alilflcpi'! ~-12 t .~ ~ ~ 1Hl4.2007 <til ~ if ~ <Il ~ 416.00 ~ "f<f ~ 01.06..2001 ttit ~ *

24. '8Teft «hi 40; ~ (ammo-t) "iJ ~'fll,(· % 4\C1i\JI~ ~ ~ iff ~ t tilt ~ $ ~ Ti ~ 6 J lfDR" if;ttur ~ ~ ~ 'ijGJR-~, 'fll ~ ~ t. ~ <rJiiIf 01" lRffi ~ ~ 4fR1l\li·~ ifif ~ 'l:ftlRO~ \i'C6 fl'fim err, ~ ~ # ~ 1F.t" ~ 'tft01I '6'lIT \Jj 'd ~G.

26

'l~tel: ?illmqr\jj ~-13 t ~ 1fI6' ~10B8 ~ 3I1ll¥'tl ~ W ~ ~ ~ .q fG-Wf; 22.09.2006 ~ aJJiIJ ~ t1r-ri<fi 23.09.2006 ~ ~ ~ ~ t I "ffl lIRft ot ~ 12.10.2006. ~ 07.12.2006 a1'tt ~ 12.01.2007 ql;Jf ~ 13.01.2007 -.$t ~ ~ 11' 3Ifi:f'!'ffl ~ ~ qij' ~ 'ijij ~ ~ t I awl 3IItJtj)\;i"1 "IJfi 1fiT lJTPt;r ~ ~ ~ 4fi""RUT ~ ~ IPT qlftftn)4r ~ ~ ~ t ~ w mdt qt G<ffi'1'f11~ ~ -fl- af!liqij ~ 7[m iii" ~~ 'It mJF arm ~ \b1ff ~ ~ ~ -if ~ ~ ~ ll'tlftlld Ght fl

25. -mri ~ ~ !%-m \iJTiJT at'lHlif!l<tl ~ ~ ~ T"ff ~ <t1 rql:qu;rlq 1l ~ ~ W ~ ~ "ffilJC "tt ~ 'hdjiji~ qfi ~ ~ 3nftd)iH ~13 "* yro ~-1088 -# ~~ f& ff ~ -.t ~ t <II fq:q)\ir"l Q'[RT l{O"' lifr-t w ~ ~ ";tt am- ~ ~ .anqfctr "$'I' mn- t I'¢i at ltIu'lG!I~ ~ ~ (fNI"

~ mm -R "ftf 'I{d" vrr ~, ~ Qe'"fINif oi an-eqrtt ~ "" ~-~ ~ * ~ am 3J1f!<tl't'I ~13 ~ 1f'6 ~ {~ 100t'1 11' \1~~n {JUT ~ ij' ~ ~ qRRulll4Y ~ ~ ~r ~~ (: ,~ ~ .. <fifIij lRT <1fr ~ ~ ~ '91fur ~ t. arcr:.. "-

~ ~ \iIRft tl ". ".,

. . .~

26. ;Jffi:I1jifd fir-il~ ~. 1j: ~ lfCf :31lq'l(llQcp ~1~llftiaIT W ~ ~ 4fi ~"Jf ~03IR0~ (3JOlrr019) '=l ~ I%'aT t 1% « ~ o:il-?; ~ if ~ 2004 ~ W( 2008 ~ lI"if[.Tqi ~ "it ~ 1R ~ @ff I ~.:t ~ 31.D7. 2tJ07 qft ~ ¢w m 1R "ifRc; ?ITST em- i"ltilNJ!ft"f ~ ~ iRi-.re~ ~6 ~ f4?m IT[ I \iftd't lf3[ ~ 1fro52 t ftRJ w ~ 6t<11~ t ~ ~ 3I"'~ ~ W ~

27

09.05.2007 ..,)- ~ 'Gh:r ~ -q ~ i.afT %11. ~ ~ ~ 'CR;i iR'C if ~ --=rPf. :qtrt:fl'tltl. ~ (lJfft ~ mrr 'U I a:I itl1«t ~ 1[m qIT ~ftO\iJf)~ ;:q I q I c'ttt 9;i(i)1ti0!1I 'If ~ m ~ ,,"is<''1''I <iNc ~ FIT ~, ~ ItJt&C:1I 'tRilte"{ "If ~ . t I at~i4d ~ W q\" ~ .;t01f'fO ro!Ii<ll(ltl1 9I'5Fe!m 1f qm 121, 12100, 122, 123. 427, 323, 326. 506. 307 1flO~ofto Wlrr U1fl-3. 4 tfto~~ ~ 'Efffi-25, ~ ~ W ahJ1fft ~ ~ lIT I ~ftIgifd ~ W ~. ~ 03._06-2007 ~ ~G~ ""&rlJld4 'l"(ilRi "I I -.ttft' Tt ~ ~ '<'.IT ~ 'l§Ri«r1 1I ~ 15.09.2007 ~ ~ 3ITlIT m. ~ ~ ~ I(fGt"fC"( ~~1 of ~ t I i(~'R;( ~ 18 'If "iPlIfit> 635 ~ :atftl:g;® ~ 0fiT qa;fti!tl"l ~ t ftrtr Off ~ W ~ iNti I{li{ f. \Jfif i( Ritte'{ RW lfr053 #" Rl1"ri <lI 'fl' ar 'IJj1f W ~ ~ f, d~It"~O'{ Itft" .m.iI;pi 4'1 ~ "Iftos3~ t I 'tRilik!<{ ~-21 Tj ~ W q} ~f(;r41 ~ ~ "$I" 1Jft& t ftiMifiT ~-3005 t. 'lfGi+c't ~ lfr054 t m.tt q;lc)af(J m ifr054~ t·1 \Jiffl" ~ <pJ ~ ~~q..". 3I~.ltl lfrdrOWO~{~l) (RH ~ ~ Gq (arOmOo4B) ~ m'fR -wm lfTO<f) (am~) il "Iitnrr t I

27. ~ ;vrn- ta (3KRIT048) ;t- ~"1I:1'Al"'t ~fusmfl'l or ;:mi1fl -!'1ntt * ~ q"Q ~ ~ ftiral ,!{wRoilJr if; ar:mq ~ 20/200-5 1\" fMoq"l1 W ft;n} mrr *, flIhFIi W ~ R"tf 1fio138 lUAT ~ _,. VWIl ~ q::f ~ ~-q"ll ~ %IT ~ ~ ~ ~ <t>l mffiTf 9>«fA"ll ~ ljWlF ~ GU'5I~ij'jI{t -t" ""'Illililll· 11' ~ ~ ~ l1T I ~. ifn;nrr ~ atfi'.:l9ifd·~ W <lit 3I~41Itld flrim 1fm @{lI ~ 1I<Iffi <I)f .. ~ 'flT£A ~ ~ (alOm093) 4 1fJ ftI:mr "6 r n lfRf'r ~ $'t4"lj'fll'l lm ~ 0.4.10.2.005 iii} Ql"'IT ~ "ftK;n ~f"t;fQI

~ '(1'fl(;f) "If tTFtI 1J1l1'fr c6 ~ 11V ~ tTT I ~ ~ ~ ,"If !1~4Ftr ifi3:Il'l-fi'lCfS i1n ~ tR om- q 1tti't fti\tIfl;t~1 q;-;A '$I l[lAT·ftreR ~ ~ mIT ~ :!:IT, ~ mIT ~ m -tw 1% f:ll'lfoli~;{ 'tft3lIiiflll!q) "$q "* iti'R ct· ifflV fGm 1f ~ ~. ~ W{ ~ fipm. 11m tIT ~ Pt ... full~

'Utal1't':if'Ni IIlJ IIR1J iI ~ ~ I Iffl m'Ef W ~ ~ W ~HqH;fi ~ eft f.I; $I 1 'td oil'. tfttfi'flOlq ~ ~ ~ ~ ~ 150 ~) q I ifI \J"iffi" tre<rr w ai'urT1I ~ ~. "{'ff Tf'( ~ ?fFIT 3TTii'l &tImf ~ 20 / 05 ~ ftmre:rr I· "fG QGolT. 1{ ~ M;l mciJ CfiT ~ ffi 1p2Jlf "fl"'AJ "4:::r * 'ifi'fufrr ~ 7 "fftTr 12 1f ~ t I ~ ~ 2Q (05 :!;(AT ~ oS 'Q:Q"If ~ ~ I1fJ 1J'iJfald 1fft'I m lfro13Mft t. w tfJ;:r q-;:;ff If t ftrH qf ~ ~'RIMi ., I ~ ~ iJi1I'fij;" ifil' ~ =tj141('iI"EI flife:llj I I1ft<pr if'lffi "* ;;anlll ti~. -.r ~ tlmrr "GIl W¥f -6 ~ \JiM 'i'ffi.fl'"'f ~ afil$ikff ""is ~ 31~9>qa ~ "tID "$ ~ 1ft ~ 1HW" ~ ~ m I ~ ~ ~ \J<ftll'j'tll'l <Ptr-f

~ lIIR!qf!tiI"l if aftl'Uild "'flIT t J ~ Vq)R 3I1ti!'gcftt ~ ~

~ ~ ~ -qli' ant!i(lftrqi 1Jftf~ra4f if ~ m "$t ~f (" ~

;ohft~1 ·f. ~

28. arfi:I:g;Qtt "'I1'iUIIOi. ~ ~ ~ ~ 311 Q'tl Ii:i 41' \ ~~. ~

l1ffJ~~41 "If ~ ~ ~ ~~ "If ~ ~efi'I5' ;d~cg\tl~ mii<~) 'CIi1 'iJf6OlT t fc5 ~ ~ 2007 1l ~

'tI'o'i60troO :mo=rr il\(i1ii4lutli -q ~ llT ~ ~ 311i';!q'51f\:qf ~

3IT'hr w '1 I: l:q l'tl'l atrl "8RJT1l (anTlll iii ~:tt) ~ Wi If ~

~ ~ 01' .-till ~ ijJ "it« ~ ~ il fini:n t:!U (fVJ ~liji'llJ

tt ~ 'fi~ <rei( "* f<:';Irr "tJ2IT ~ "ifiT vr¢:rr 1J'!f ¥Ie I'tH'IfJ.

ftiwrr ~ trr-l "4" Q·\Jft~d 1JW1{ ~ 1Rf ~ --5/2006

~ 03.01.2006, ~U~~ ~ am ofto ~ '!rffi <PI

29

~ m- 3WIT ~ I ~ w4 G'«II~ uff ~ ~ooU6 'Ifto .... 0:: lilliIlt t i9~I~Hi q)'{ ~ Qf \il ~ 311~ijji'l ~7. If-''8. l!'.....f9 -q<i ~50 t ftim" ~-q"'1 at~qjt4'l ~ *' qff ~'IJ ft:"m t:Jr I vmo:r ~ ufi(h'PI"IHH G (;ar(ffiJ047) ~ q'Ilt"'1I:t'8I,( i'IW UAiRl 2006 ;'f "'eo liiQlij ~ tfRT if V1IR 3i'TfIriW ct ~ ~ 'I1G'if.r ~ r ~ ea ~ 2000 ~ ~Ol!'ml ~~I~it~"'j "ffif 4't1Vte'il tAt ~ m lR "Ii;ililer"l ~ ~ Y"f{f'I' ~ ~ 5/OG 1R ft i(~'fC( ~ ~I P-R'1tiliJ) 1h~ <tPJR (3fOlJ1Osa) ~ WlA ~ t .fin em UFFffr 2006 if ~lqi1" ~1"i'!'Q~'1 -4 yfl.m' 1JFlfer it1~qet ct ~ 1R ~ QTI ~ "i~I"1t~:q ~ 1l ~ ~5/.2006 ~ 03.01.2001 em I!J"m' 12fRt, 121, 121~, 124~. 415, 199 snoG'D1lro l!'i' URT 25 ~ l!CR: 11' QRf -8 3fF'it!l'h, ~ f.Hm:1t1 ~Pl4fJ 1f<f "iffiT 1 FM'll~ 'ID ~c: ~ 1832 vii mw-10/13 31huf.t4i 'llIrtfQHiflQ 3JflIf:J1J1f 1887 tMT QRT-3iS ~ ql1l~JltI ~ o!,; ... i·jijl'1ll 1pIe 1V93 * ~ ~ FI1

._:--.,.

:~;..~ ~ I ~ ;:rnr 'gtpl ~ ~ allftijj(Ot l{-48 ,. ftirflqfr ~

~~ ~ ~ "I1fi 6" ftm' ~ ri' 31~y® "11"lllJUI ~

-.' ~ ~ ~ ~ wei ~ firn": u'iQ1Rl1rF'4h,"l. n!.'ll!!

* ,r.nmft 4i6jijiml iFU ftm mr WI{1.J ~ 1l' ~ .mm err •

. ~~~.). ~ ~fkr~'iro<ql~'l(d'I ~ liii-'Sit~ ~i(iII,dl'( <IR CfmT tTl flpf ~ arfit$<ffi "t1'ill':!I01 ~ ~ ~ ftWt "iFIT ~

1"J'di l'q('t "I ;;Qlllh?i'Q 1f ..nr mr tIT I

29. ~ '~ (~) * ct*twtlj1tllt ~ ftla:q"tl 1l 'e"f~)ffi ~ mmif 1f 31ftJ"jiftl '"Ihdlldr :a '''''lIIR ~ ~ ~ ~ it=rr ~ '&Mf11I ='4141ci"q."4' ~ tllo:tftfk .. ~ '$t ¥h w ~ ~ w=I nql:!lt(1~ .,y ~ill'i!I~'H f ~ ftWi ali i'li$iSI 11-62 5 uIT ifR 1F'IT .q t. \HI' 1ft ~ INi1I~ '( .

]0

~ O'ff ~I Ghfh": :anft!.., ill l!-67 "5 0iIt 'd'i;r -q-;;ff -If t. \n( 1Ji ~ 6'fif1m" t I

3tt ~ GUIT <Pr ~ m. wI =aqflih4> ~VifDhth,tfJ (3I'lfflT069) ~ altA ~ "'" ~ t fcI; lI1r 1Jl"W ~ 'R1. 2004 ~ ~ "'H"'{ 2007 WIti "l'lifc:IlI ~ 3IRJ rnr if ~ • ~ "IR ~ ~ 1 ~ 03.01.200& <ffi llftf ~ "\JU (t"R;i~1 ."* ~ G11.,ifjl~ ~ r4'r fit, l1iarl qlifl CI'1 m "ifif ~ ~ .... e: l'ij~:q 'ffl" n -qftm II ~. ffi t. "ffi ~ q ~ fM~, lI"Ii'f ctl" ~ '+I' 1'tfflI"Il "flf ~ mIT m aft:r ~ 1R ~ ~ ~ i1i\" ttiit61~ fteffi1 "If ~m tIT, 'if6" ~ 3ITGf ~I;;qlljj'!i 'if ~ t 1 ~ ~ aI~9:'ffi ifT~l~ul fll"'4ld ~ aft{ ~ ;n{ ri ~ urfm "iAi ~ t. ~ w ~ 1f 1(tE-("ttI<:i fMftr 1l ~ ~ I fln" ~ ~ ~ iii tfr I 1[Sffi1.f ~ q"( \flIOt 'tf (11 tNt.,*, 1JIqfiI' ij1ff ftm ~, ~ ~ ~ tR" afli'Jjiffi ~llIul ~ i6 qfoff it ~ tq- ~ @fl. ~~1f~~,~6~~m","

". ......

~ 2 m-illI.hu "$I" ~41e1c6'i ~ cfrn' ~ ~ ~, 7 ~~;: ~ ~. ~ ~ ~, l«P 1i~l1~-"t{it ;:~, 15 '1lan4!i!!: ffd!! ( t1

1~q"1"'11i i;;'fdMGl. "\fii ~ eft "IJ"fl'IT if, ~ ~ j4m., ...,14R utt. ~

~ ~ em tU om ~ ~ tiITit ~ GT aftf lfitt ~ ~O CGRT ~ f.prr ~ f4T, 'WIT ~ "dtU ~ ~ .~

..-,..;;;

'dq~ -.f ' ... 4.,11'11 ~ ~! Tf]"i{ -"Q'm ~ 1N 'e"fl ~ t

3lIAT ifTlf "'.I1'Illllllf lfF'IIliiI ~ ~ ~ "'a'1t ~ -:aqf ~ 3lT1t m-n "iRIl"m ~ ~ ~ <PI m ~ \f<f ~ -qffi <6 151 qk'dl ~ err] 1ftR. m q)'t 1fr~o lffiH) <II (\"1 -.:ntf ~ ~~ ~ 'ffi" -!fOR yij ~ il{'lt <PI 1fn ~ ~ Q[ I -aim "«d 14 ij(f ~ iffi13IY ~ ~ ~ CIS ~ ~ "IflIT ~ ft;m q-:r ~ ft1ITi "IN arq-;n'!f ~!i/2006 ;:"Gf 1ft ~ dr I

~I

~ .

--_._---_ .. __

31

~ ftqtt "iIfr QiI,ji)'d gfijft;jfQ m ~O 153 t 1tm 1J'{ ~

. Mlj'~N t ftRr.r;r ~fti:q)}1 1F.f ~ Cfiti 1l W ftDm 1Jm lIT 'GIt ~ ~ t ijiffifi'6'", wrfW q)( ijqillfd'jitl,,(. ~ ~ yfCI4&i"II'J "if .tfi alw!Uga m t ~ ~.~ '(fi} (!,j~'$ftI"o, 'i!Ifi aWl ~ ~ ~ f.p) urR 1R·r..; ~ ~ i{OT ~ ~ ~ t. ~ ~ aM\4f)''C ~ t I

31_ ~ ;aqf.::i&tq) ~ 'U'l (3J(ffil()34.) 't- 4~f·"1'fl'1i! iffi ~ ~ 2007 1f WOlf ~ ~ ~ .y 1]'qJif ~ "t ~ "Q<f tf:rnr "fT: fi:;:t'f;$ 09_08.2007 ~ l!U"IT ~ of 3ftm'f.{ ~ 11/2007, thrnft '1'fR:i~ft mt ~ ~ 'Q'V ~ f.t;-qJ =QT (1QT \Jiffi amJV ~ fl'Q ,y lid q f~' '$ 'ii\!I IlJI ('I Q -.y ~ lffl!d" ~ '\ill ¥T t l ~ ~17107 * ~ illfe1 'ffi ;fit \1l1t flJ Itt Y tt1 fi:t fi:I -..nrtf lfi0124 -t ~ ~ off~'fl1 ~ ~ ftDft 1pfr t. mm ~ lit 3i1iP!iRr-M ~ ~ ~ ~ ift "Jf1fr i I '3"tIf.'IfI~ ~ l"Jif "iJl'<ra: (aro"flT40) ~ ~"'¥I'l iJir' mliir 2005 'If QAT ~ <¥ ~ ,,!qPt~ ~ ~ lH ~ l ~ 'ftr-riifi 19.04.2005 'itiT ~ ;fi) ftq'ti m 1R lFf5f ~ ~.1tRIr m ~ 3Jtm'.f ~ 9/2005 ~ ~ ~ <Ci ~ m tJlf ~ if Fad"q'1! 1ft ~ m I ftI •. ht '1 , "1f ~ 3I~'2Iiffi' OfRPJu, tll~ ~ ~ ~ ~ tfIiR ~·dq'4$' qt ;:q14'titJf 1f lffiffl9' ~ fcicrr IlTT I llI' ~ ~ ~'111i1''i! 6Ilfll~iffi iJRUlu, ~ ~C'!" omron t I .~ 'i1ifcr ~ 3JlRJq ~ 09 /2005 '$'I'-~ ~ tF.t' lFi ~'uI ,fie 'iti'1Ifi;I; 2/2008 qft lfJI,fiI'd ... RI at f{f,qf ~ 'IfIof30 ~ ~ "ifr0131 t I 3I~1ifd ijl't14u, ~- ~ nrillftdl~ l\"1IT qft Q1f1fi1'd ,.RJn.~ ~ lfr0132 t I

)2

32. aq'tlifd ~ q;r ~ 'ffRffi Pr.ftm4t ftijm ~ (3lO~nG.t1) ~ ~- ~ 1l ~ t 31tt ~ ~ t f.Io ~

- - 31.D3.2003 "fi ~ 0$.05.2006 tI<I> ~. err-n iIffcT if 'WIT ~<t ~ 1R~ mJ ~ tWIT 'if(~~ ~~ 09/20(t5 t atftl"l'1t1 '"iNlqUI i8I=t1lri qfi PI\!~drf1 ~ wt -flij:'t{ljq II flI'lQtdloft ti'a"fl"tI 'Q"'iaf tft01l2 ~ ~ c;~~'t "1 ~ 1J1ffit r6 ':frff ~ If:{AT ~ $t \ill '1 ttJft! ~ t r ~ lifit "11 ill ~ul tI HJ I (i! ~ 3(TffiEft VI mt" ~ ~ (f«IT iIff'fT m 11' ~ tfli # WJiftlR:lqf 1f ~ ~, fUIlFrr. ffi. ~ ~ 'Jft ~ I ._iftjfi;lm- i$ iIrit ~ ~ \it iJ11l ?Iiltl ~ i '1ift1Ri1m "$t ~ 1j "fT1T cffi)" ell ~ ~ 1l ':Wf ~ ~ "(,(,qOI 'fITorqlt( 'flAT, ~, fti'1l4"<b ~. ~ 'flTlrn, Vi!tq ftffi ~ ~ J

33. -mdt ~!fiji ~ ~(~1) <f1' ~ aft!r;J ;t ~ 31~!I<:m ~~HI. ~ <t a1fti'diffil ~ ~ 3I11ffrn WI

'3flfi flp mdf QRT-181 G'ovlffl'o ~ ~ ~ ~ ~ iW 'WI ~ t ~ ~ ftI'"1IUtJ) ~ 'fit ~ 1)' ~ mit ~ ~ T-illr~~ W tt ~ lFmt ~ ~ ~ c$ 3IdA m, mff. ~(II;. ~ <t.t ~ f:l4If\fJ "ftf IifxIT mr "flitiiJr, 3fftt$tftI <lit mMt ~ ,- \, \..

gfhqofl{f1ll m '5r SPnrf ~ m, am: ~"flRtFf wFt \t '-

~"$l \iffifi tl .~~~

-

:\4_ ~ f4oftl9i6 ~ ~.arolIf041) '$ ~"Iii'H]t ~ arftl'9>ifff i4 .. iqqJ \'f;:r 'iIfl ~ t um arllmT ~1'«1q ~ 1i<f;t ffiw - ~ '1ft W<mT t I ~«'tIl'll'lffit ~ ql ~ ~ \iIFraT t r ~ ~ <f; _ r.ftuol afl!Q)\JI<t 'lGRT ~ 1n!fr it>l" atftm 4'lltlffi4 ~ ~ ftf6 'iJjf 911l11l1 SI ~ ~ '«" <3(~iifd ~"1lI1ti w..- ql- ~q'fdl ~ ~ <i1"If«r cif 'tflft t.

33

. "ifin ~ ftfir Vii· ~ ftrn em 1RR -g't;rr. IlIh;J~1 3I~11I1"f1 ~ ~ "tfQT t [Jtfl mflmr fm" ~ m fltw -« mfmr <i'fdjij~ ~ 1l ~ g, 3ffi:. \liRf ~ aiH~Mtft'1 ~ ~ iIfi urnfr t I

35- "fl"Rft PiflllltI) ~ ~3f0lll041} * ~ arttrm JJft iU'RI1I ~ ~ 1m" "iIiT. ~ ... 0ftI~ "If ~ qm

an:rr-~ ~ I 1lI' ~ 4' ~ ~ ~ ~ 'VGlf ofr060 4fff ~ ~ ~ 1Rlf 1fros1 ;t;. q;)-if ~ ,3JftmT ~41 ffl* q;-r 5AT iJldi.'i14i t I

36. m ftrn'" 'tit (arDID(49) ~ f.H'~ ~ ~ f<I?m t f.p <riJ ~ 06.1)4.2007 <Ill @fAT ~ "If e 4 PI&tq) / ~

. vmtt "t ~ 1R ~ ~ J ~ 31ftt9/m~IOf iIil' ~ t I "{lJ

mtft ~ ~ ~ af<f;i:r It ~ <Kfirgifd,.UI <I>l "'1"Pl ~ -:ft ~ '1J'lfT ~'I 'R" ~ '=l 3ri ~ ~ t fqj ltT"'fj ~ * 1fPrr 'i~I'<I"" "!ffir it ~ it ~ h 1f ~ ~ ~

f ~ QfolT ~ ~ 'If ~1ffIft;!:qf ?$T ~ "if ~ ~ ~ tl ~ ~ ~ triliI ~ ~ ~ 1Jht ~ ~ if ~~ witt!" '$t -.ftferr ~ ~ if 'Qhr. t. crni ~ ~ ~ ~. ~, ~. wfifr, ~ ~ ~ qqf. ~ ~ arttrm ,ft ~ t I "'I4'f1t;! ~l qft- lftfVr ~ ~ '1' "I i1l R ~ ~ ~ "4'1 arm f I 31~'91«1 '1I'!OI'lldl ~ 'fi ~ ~ ~ "tifflre,'lll ;t m'lf ~ ~ f I tf'1ult~ if) "OO"rff ItiT ~ n ~ '1 (ffi fi«ff ~ fi:rerou-'Ff'1T t I arfimr·· tJ1.Ii ~ -ID44il"'l ~ f am '11'd;q"". tilTi!lliil 1ft !;Itqit\l ~ fl ~ 21_05.2007"iJ?'t~. $I1~~~ ~ ~ 1l" ~ QI"trr lftfe1r Cot _ 'ft tt ~ ~ CIR lfttJr ftonn "IflIT. ~ t Qft1r 'IJT1I' ~, ~ tR ~ ~ ttwft tfi. ~

34

lRf.f 1l ~ ~113/1)7 q-Gft'18< fi5m "1flII m. f1I~:q"'f1 ifi{ ~ '{i\JI .. it;: I[ jq "'I'll all \;I O!I ,y ffi flmrr ~ ~ ui'I 1R""ri tfro137 t l 'ij7fQ.iJI"IR'TII ~ ""iIit 1firfi lft0137 Y<;tlfPitHi ~ \ifR r$ ~ 1)' a£il Y)tt1:qvr .. at'(it;q<m I "a:m ~ ~ "'PIt t ~ ~ ~'kIlitij! 'ifl1iI'R" ~ ~ 1JliP ,"Iff ~ "tpff t ~, ~ ~ ~ ~ Ufl ll"f)Ql, ~ ~ 'lI"8" 'ffi!tI'r ~ ~ ~ aJdFI t ~ wtr\ uIT t;O'«Il~ G1 ~ f.pm t, <rn" '\'ffi"t ~ <i:: 'IJftlt I!=ZJ "if em ~ ;t PI .(1 Cfi'tUI '* ftot't ~ ti. ~ anqfffi" f:R':Rr '$'I" ~ f I ~ ~ if)" ~ anr.!4SiiI ~51 ~ -q-55 ""$1 3JlI1iI' yf(r ~ ~ lJP.1 C!fJ'iU om ~ ~ ~ 1J<I)i{1Jf ~ t:['f "iI ~ sm ~ ftim t, ~ "tfcIm' ~ a ltl~ 'q--56 -« ~-81 t I "!ftJ"ffi!Ifr"4- ~ ~ R"tf -.fto131 1R ~ '6 tmIS"{ ~ 'Q 111 ("lJ~d fQim' t l ~41(1<m1¥11:;: mftrm Ii \j<fi'lI'fAliC ~ CI?T <t>W ~ ~ \lRtq~@I1 'if 'filii qfi ~ Of6f" ~ ';J'lJJ t m ~ '3qi(l<m'i~ ~ 'llRtqioolll 'If ~ a:wfa:;sd t I

~ - _". " .. ~\

37 _ ~ <::r\irrlqf:J=::r.it!(J:c1...r.1:'ifI ~ ~ 'iff (aromoso) '" "y¢ .... ..:

~"1I1t11't" 'Q' ~ ""tF{ 2008 ~ ~ 31Et"'jEt'ii" ~ <Ii f.~(ij ~ $ ~ i[6 fllftotl6 (ill'ti!ilVi') 'J)'1Il trf, 1fiif "IR ~ t, II 'd

" ~<

q iii ~q,,! ~ P:I~ Il1'RT tI ~'tl ii t'I flI-f.<tIr; CIiT ~ ft;rm:tlll \ .~" .~-"

tTRJ ti<ilillifif ttrfnfh, II ~ 11-11.2005 <61 ~ ~ <t

~ "If 311mB ~ 295/05 ~ QJ fUttA' ~ 300

1fI3i;) qj <fl ~ ~ T.fii 6\"lIT ~ ~. ~ 1fftT "if(ll I:ff f%'

atfq~ ifl'flIJOOI ~ ~ Wf ~ "EfC"I'f 1f ~ If{ I

38. mctfr ~ ~f:ltm4i ~lfrQ"iiI1'6fif (3lffiT062) ~ 'MtI"!"lfll"! ifi; fir;rf(fi" 12.08.2008 0T ~ W!fI~q). ~ "t arrhr ;l ~ ~ qft llI~"iI"'1 ~ qftri:rIr ~ if tli"I'lI"'~

!!.

3:5

'1lm en. ~ tr{ ~ -mf.i'f ~ "I1'f3ifi CflT ~ ~ :!:IT! "(GifA if ~ ifq -.; W tn. <rsi ~ '140-150 ifI<Jthtf,\<QY -it ~ql"1r # OR 'd ~ ofq ~ Jluljl1l«1 ~ GfRf ~ r.ro I!UI lfl ~ 1f IlAT ~ ~ ~ ~ 20/05 1&1Wf 1m ur ftm$J t.il4lftJm wFatafl.l v.rn ."!fto1S5 t j ~ ~ 1f ~ err ijT ~ arnrr %IT I n- lIlIfi -.t Wlii! iPr-l ftRr -a fti ijrft'iR ~ 3I~$ifd ",'(rlJor ~ W ~ ;u 'fi~ itl

. I

31. W!ft P-t~. ftollmll1li(~'i;.cl (<liflfTOOO) ~ iM4.,11't1N" ~ ~ 17.09-2008 -« 1ffif ~ .2OOB {'j'q) fJRT f4;;'iS;iH ~ ewn wrroft tj; lfG lR ~ m I ~ ~ q)- "flit 3l~$""l1( ~CPfrolflliO ifir "R t. ~Mllwfiol{QiO 1fif ftiill ~~r$t~lrMr'it~~~F~ ftmll $r ~ '$ Wa" ~ s4 ~. m ~ 'q"f1f .,... ~ f

~ tf{ ~ mifR ~ ~. ~ "'11". IMw.r ~~ ~. ~eHc'(. ~ 1Wl'f. &Wf'r. ql'qtilc .. Vtrnr ~, ~ <IR

... ~

. ~ ~ ~ _ '1'6 'I<f 3IfII,!"" 'RI'"' ~ .,. ..ret lIWn

_ ~ lR nm ~'<I~I:) V'mJ lJftfqrr ~ ~ m ~ if}'(

. ~ IPII filld 9 ~ ~flI mt.f i'ITlIT 6' I \jfl(ft tJ3r crfr 'II Jllfa id g ~ RiI ~ RW "lft017..J1 t. ~ ~ tP.f v<rtf lfto175 lI' ll"ffif ~ iJIft 1114JIPld vRlR=lITi ~ 1froT78 1f ~ (j"N ~ ~ ~"'I~ \I~R>lRr Jiffi -.fi0117 t I 'dq~htn1"f1N wrW "* ~1fd11't11" ~ qjt ~ "QB ~ ~ ~ 'if6f 1ft Tf1;ft 6. ~ ~ ~ '05T ;aq;jJCfdI'1'HI'C ~ ~ 1:IRlqfl:t;jul 'If ''1ft 3Iif9(t'a;oo. II

36

40. md't :i19~«,{ qxilJtq,( ~ (~~79) "$ 4)t:j;:lI'jtth:: CU ~ 2008 "1f ~ 3ftn;r fllfllh!! S:1I'1&D;G ~ ~ 1t;;a411e4( ~ -.t lI1r ~ ~ ~i ~ 11.11.lOO5. tJi\" ~ ~ fl'1'l'L:tIs 'iii ~ ~ 2115/05 ~ mNT-147, 1~,14a, loU, 323, 324. 353, 427, .... 35, 39i. 307 q 302 '110~of.ro "ijiflJlJ FIT «IT. ~ ytlll ~ tr:f "itfi .. "II ~Id V RI ftoI fi:I: ~ lfi0184 ~ I ~~:q'11 -q' ~ arfli'¥rl l[JaiJ41ift .,1'IllIGI '8]i'tIf(Oif <1ft ~ ~ 295/05 1l 'tf~Gjql qpft ~, '{fl i(liIt{ ~ ~ ~ 1ft0201 (fiT III RI~ C; .. 1 ~ ~ e:rr. 1trfl w ~ iFtdllfN f, iWff ~ ~, ~ <M ~ 31efJt14i, f)J~£I'El' $ ."JfTQfq '4im ~.Igff, ~ ~ ~ qji~f{11 ~ lI"irfi tfto202 t. ftRJ 1ft ~ ~, f.rfi4hi -.t I'lifd 1m f I ~ WJI:fl' <t ~ q)W'f ~ 11 fop ~ 'U\RI' $11'(&"'4 1\' ti'jiflamf

:rn::;sil q 11(1 Wro"1' \I fh i.-liId ~ t. at tlI:g;i!kI "'Ii( IlfIIl ~ mat)qlofl <tiT ~ ~ iPT ~ t I ~ Ptfl~'$ ~O'*~ ;q I '11 (iI ill ~ !IIIh;:qt~... ifTii! ~ CIrolT "ifR ~ "'O!I14hirQ ~ 41lRr ~ ~ crrfas 31 ~'904d "'I]'i! IlfDJ 'til "'41 ~ 3I1NIEf ~

.0. /.. <t JI"lO'I!DJ ~ ... i'to«I 1l • I . t-.

41. ~ 'W4R~. ~'1g<p1tI ~ (amlfl'oaa) <t1(~ ( QIeI.,I'ft!Ii{ "iffi aftl$4tI :rtl 'I] qUI tllw:tllcl tfIIi ~ '61ff ;nft;r ~~, ~ '$ ~ II IJIT'"f4"l1fi AA 3WH'lI i1i' lI'3I' ~ 311 ~!II <t "1 1J'lTI' ~ ~ I <Ii; '&i'&'Y~" ij- lil\d·h~·~ f};qu!4'c, ~'ii'(lilii!i TJm ¥fT, -a<Rf

~ '$ ~ 1ft" ri atfttgCftl '1lil];Qur t1f;;;ql~ ~ ~ if ii11.,iPlofI 21 If-Il if ifi ~ %ft, ~ ~ If'I'0267 -« RW tfto 287 t I '<fiitf Cf@2J 7JT ~ ~ "UJf 'ifflf (sromoao) auff ~ ~ ~ ~ ~ t ~ « ~ alTO'tl,-q":1I 1lT1RT ~ ~bfUlillf. ~ If ~ '1tl~fmiP -.t ~ ~ "t 'IR q-;[ ~ t. <JIi\I ':II ~ Itl li~t'I?11l=fl !"tqlliJ'c; ~~,(Iii!IG -H uIT ~ YJtQ ~ d'J

-------

37

1ffi ~ \JQ"I6IrM'I~. ~ 3J1O~ 1l1TOO', ~ 1itiIQ I i.iI<f. ~ -;t ~ ~Efktt.., ~ l1'5l ~ ~ fi:!dQ14'l ~. ~ ~ VGlf 1fioae t,· ~ lJl ~. ~ idqill;lfM'iQliP t! s'tdlCrt f I ~ tm am:T q;jfi ~ ~ ~ fu2&7 \'l '!Rtf 1fio 287 t I "ffl ~ ~ ~ ~ 'lit ~ "flt iijij 'II 01 cuu lfitt ~ ~ ~ 1Jlfr t, <l«r. 11:1' mdt IPT 'iiJiftll'j'tl1'l ~ ~ ~ V f(j"q·fUffUI 1f 3)'Sf6;sd un t I

42. . atfJ:I4l .... "iif m1iPIT ri" "dq:(l ifij ~ ~ ~ ~ <:ftilii "If -t 31'*611 "'"'1 ~ 31ftJ=gif't'l ...... 1'I!];qul tll""!Ilt't (J))- 'P.J3iI qlG."1 (4J"9>PI'fG -qR'f ~ ~~;S;ql) ~ '~ ~. qn ~ -m-.rr qm- "{fl" ~ <t ~ ~ Gfihr 3fij'flR ~ ~ ~ 3I1q'(I~qi' 'Ifbfll~ 1I1 if ~ mr "QTlIT \1Tffi it I

"13. ~ ~ at~1Iifij ~o ~"'114ifi ~ Ifif ~ "1~~IiI<IT # ~ wr.r "ifiT 1lT-f t. n ~ 'If ~ ~ ~ tm- (3l0m01) t m 'iPR ~ <tifil'S:;;;r 3 ~ "lJij" ~ i

.-_

~~)t :~:r~~~:£F2.::= =,~~:;

~lJ J fiRiA ~ ~ at ~"'I .. q!$ 1Ft- !fit ~ ~ ~ 7[iI tl' ( ~~.(~/

~-=--

44. f.H'I~ lfto lfflO ~ (~CfflT095) It ~Il'tl IX

~ 09.05.2007 ~ iTS a.ftt¥'d ~'1I~1ti' ~ itl m '$I" ~ ~ t« ~~. ~ ~«~~ ~ ftrtr ~ ~7flIT. tli41(ftl ~ 15.05.2007 iit ~""I44i ~ ~ "Mmft ~ tg ~ sl" ~ 100 ~ ~ offf6ttT "t- mm- ~ unfr ~ 1Frr ~. 'UIt "!R1f "1ft013 t I ~ ftoJ aI ~ '$ifd flI., 14 if) lA ~ mru ~ ~ ~ "'PIT ~, {Ii[ -m 1?/26. ~ ~-c,

~ OTQJA, ~ m 1l<i1A" <tft fd!lfl:Ioft ~.~ ~;ft;:r aIT m--rr ~dt'll<lj 1!lT, ~ ~ tWft ~ lR ~ ~ eft ;;IT ~ .m- tf\il1"~ ~ '1flIl ~ IF-iT ~ f.l~""'''Jf1b''t ~ ~ tft ~ 4'q"U+l1 i«f lfio15. ~O'R1tRIWltl ~ f.1c!tll'i'tfN ~ fcpm 4fm m ~ lH \i"ri. 1ftoofto~ ~ '(.if ;fl~r!cm 14'114'4) ~ -.t I$WIltR f I ~ 17_05.2007 .srfiI1'ld Fa=tI0!4<t1 ~ ~ ~ ~ mmft C!l"ol mt ~. ~ ~ ~ 1ft ~ lR ~ "ft'f dr, 3Rf: ~ ~ ~ ~ om 1J7) ~. ~. W«r -« 1JC1lf, 1fIo7 CfiT q-tI''1Tltl 'Ifi"!iHift ~. ~O~ lTUfI[a ~ f1cIWJ1'ffii ToITm·'11!IT ~lTf ~ H'-05.2007 q;f ~ ~ i{.«SIRl4>tfi, ~"'If Tf wtf 'ifRc ql ~ 31ft1$<RI f'\"114tn *"" W ~ '$') crormt if ~ -dqfltqftr "ifmt 1f!i ft;rm- mIT ~ m ;Rto~~ ~

~ 3I¥frr vrtcr ~ ~ ~. i;ffi ~ 'llflf 1fr0047 t I

-tioT '"' 1JiriFf iIIT mill ~ ?Jr, ~ q'lJ"'Illft lI"i:fl lfio18 ~ TflIT m ~ ~ ~, 'fita" <tf'r 'Gftift 1I~ 1fi019 ~ "Iflfr 'lfI t ~ ~ -.ff l,if ~ 1IRft ~ ~ ~ ~ ~ ftm QT. ~ q-i1.ljiU vuf tftu16 iRRIT ~ 'm I ~ a« ¥Iftm_ ~ crrnf '=\ 1ft lJID1fr f!t tft ~ 411'1Ji1 1 1JG"fi 1fio17 tr-mlT ~ err. :Rim' ~ ~ ~ f!ii 3ff':l1;<m ft:'lllJi5 ~ ik ntllm: f r ~...rr 1rill1f'r m 1R lfirt W 1fu:t "fIf qfr mit ~. 'I'Jffij lift cP.:g:(}Jtc 'It'ltl, :nqotfalt!'! ~ qw 1f<f mm 1ffl" %i1)qJi:{'l ib~felti! V1fO~OW\~O ~ <frif ~.

39

~ 1ffii ~hiif) ~-~ 2004 ~ 16 ~ if, 1{ifi lEI 1ffR emr ~ amT "iii tt~6 ~"Iqq;; "fl;:r' ~ "fi1{ tl ~41Imt, ~ ri'Gft -q :?iINyhl ~ ~ ~ "1<tt1('1I~f! WI 'dT-f q;;ft" '4", ~ 3i11"\1r if WJllJ "iI ft;rurr G't(n~ \JI "fJfl '!Fi'f ;pf 811'4114 ~, ~ ~ ~ ;mtii ~q~~ M1"Q) ~ ~ l'('i <3Rf ori 't6tit'{"F ~ ~ ~. if) ifd<t>lofI \OI .. "'i<f'l n (all"tlt~) Oh<ft'f',,{OI l<f ~ W<rT ~ 11ft 'qijil:qfw ~ ano ~ 1JiT, ~ ql ROqil4 -.it IW atl~r'!qtd ftAl4it'J ~ It ""l'1l q'{ err, f\;mif 1t~ ~ ~ "1~lljul tll""lI'li"I ~ t, ~ Glf ~ ~~~~~'$t~VJqf~~. ~ ~lf.it' Rfl 1fto2o -;t ~ IF.f?Ji ij) ~ ~ <t; '6'R1' ~ ~ 1"flI1' QfT I ~ OJ! 'd~":r:n ~ <'lit ~ anftitJ {if ~-19 -t ~-3B 'ijifi' nt "E i~tI A:nrr ~ t! ~ 1lifiR "imj ~ oS- 'I:!"<li iJ)u:q_et ~ ~ ~ \it ~ <liT Otn' atTG ~ ~ ~ 'm 1f'r021 <6 ~ ~ It "@'115' ~ I%m TflIT lIT I \ffif ~ ~ atlR!"4;;C'J 1l-.t5 "Q1i urlij~GOI 8- tftntto Wt <t>1m:. 34JR!q:;ijt if-38 "fl ~-45 ~'1Si~d 1%'lIT ~ t I

<tEL ~'it'«I ~ ~ qif ~ ~ ~ l~ ~ (3l0mo12) 1fof ofto~O'{I\i'fJl (am1097) "' m~ ~ ~ -r..rnr t ~ '3 qihm 1jt11't ~~ id'I w;;ft itil- Q it Ifill tI f.sm t I G:l"tf;r dI~4d trftfiur m 3(ftI'!fI<m ~or.HI4<i fl of ~ 3uilq'h'l ~37 ijJ * ~ "Wff ;"ljlfl4'('1 ~-19 ~ allflii(il ~-3B ~ anll'fiil If-38 lJ Jhfl'$(i'i "Q"--46 ~ ~~ ;¥r ar:R %A ~ ~ ~ ~ fiPm t I "atftls:cm "61'0 f.\'1IW fl qft- ~ ~"~ ~ "ifiT dij;()q'd ~ ~ ~Ef it ~ ~'RII\!'{d<li 'lRiq(\t')Dr ~ ~ t <Jh "lIlr ~ "ftm 'rnrT t ft:; i'!{r[l4>1:1 ~-37 ~ ~ -31~i'ffl ~o f4'1I% -H'1 ~ ll'[ 1\ "flI1lG 'fir !i3IT tIT. ftiRt \J"iffl" ~ ~ 3i'M~lqm:

40

I

~

1Wlrr ~ t fl;rri "lm' 'itlfur itaT 3' fin 311 ffl"i1I et ~-37 "iJfr ~ "4t 3I1irIJiM ~(j ft!.,14<b ~ ot m "ti ~ ~ t I "ij"ff qq;w ~ "&1fflO~ (arom095l ~ ljIR WI (arO"m012) ~ -.to"(roI{flO'lIWlI.d (amT097) ;$ ;;jq,,()«I!1ijji( ~ it ~ ~~ lrn'" lII"n fbm "QJlIT \iIiID t fti a rflq;t'I ~-Hil ~ all ft41 tt -q--.(6 'ijifi" iIfi ~ 311tt:g, iftI -zTo ~ "I ill ijJ " \4o=r ~ "EI'f ll/26 ~ ~e. ~ ~. ~ 'flo ~ ~

311~qW ~ 'GfCi'f ~ ~ J "

47 aufl<iiiil \!-8 1t i31,rl.".Qf ~-10 ;S If:f af!lgtm .,1,(I;qu, ttl""!llCi ;fi" -amI ~ ~ 76 flF.l' ol' ~ idQ~cti( ~~ (~15}";t <I1R ~ -if ~ ~ tls ~ ~ 18.041.2006 "ifff ~ ~ ~ If i[qiJl (iJi ~ ~ ~ m I ~ 27.12.Z006 qi) ~ "iTS ~. ~ ~ "t GA1~

'~

3('C..,)OI 'if 'tjIQ'{I\G;t"'J # QT, mr ~ ~ ci1fr ~ "'~~

at~"1.4'tI '1''l,lj·r 'lI1"'Q'iM 4fi"t '&9 ~ ~ tID tn. m ~ ~ \l. ~ 'I[8ffilf ftMn m. f.im ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1%- w _

" " . ~

(~ ~ 'IJ'3I") '1rml'" '8,<4h,'I ;\ ~ -m w ~ dtrir ~.~

-~

~ 'ifi't ;t;l '$ fWl ;mIT t. ftirlf lR ~ ~ ~ l1ttT ~ ~

~ t.TT, "Gil ri'Gfi "If ~ aRT 'filii 1l :!'.IT, >:iit ~ ~ 08 m-t 1fI. "'a"fa ~ -.t \RFt "Gh;r 3lt&tifi 1IiT ~ lRl ~ rt W1t 1f ~ m. (A'" ;:;h;J WII94> t:re-lr ~ "!<fi if ~ ~ ~ I!!ful~'il ~ .qJ I ~ ~ !'fi Rtf 1fIo24 6. ~ ~ffr 1J«f 1fiQ2.4~ t a:Itt 1Ffi'f 1f-:f <III fi!ij) 6t 1?-14 t I 311 flq;(ij l!-14 't -q:::J 'fii 1Rlf 1ft024 ;t ~ !iii -.t ~ ~ W tfto 25 ~ 1eH f4 ill liNI ~ ~ ?fJ I l1I' '8lIfJ 'it anif 1lW ~ ~ t ftI'i afili,tro '1r'U4b1 ,",""lIla ~ "4?14i1)[{1 "t <&iR arm- ~ ~ lI}'{ ~ ~ ifW{ off ~ JjIIQIOQ, ~ Q.fr. '3(ffJ ~ ~ ~ 'lfr027 ~ ~ ~

4t

1ft045 t. R'«t ~ ~ :\- ~ lfio2e ot 'i.iJlift ta 'ij} ~ -m- \iflfl' ~ lIT I

-48_ WEI ~ -aJ lfmt mr (3IOm016) -.t 3iflnih;j~ $ ~ '5[ ~ "OJtf m J:t ·~(ij*lf(Ot \';fifTiI i''ilR :o=m:otlk"otJ rSt R~Ptd m ijjf ~ fillrrrr t. ft;m$ ~ 'i9T ~ aIffifffl mtm "flff mn t 1 ~ ~ uurr iST Wttf;r 'fl11ft ~ ftm (wmo17) -l 3l1Ff ~ if f.1p:rr ~ m -.;fi030 ~ 11iW 'lftOO1 -t atllfGill Qfr ~. v<rtf 1fio47 ~ 'i:fGfi ~ ii ~ m 4'026 <t ~ 'tF.f ~ ~ ~ tfro27 II ~ ~ fro.ts 'Wfi ii aJl~ ~;jf ~ <ffl'"it ~ ~ mffi- lGR1 ~ t%m "GIRT iiJ($i:'Il:.!I1 tl mlfi m'ro~~ (arO'ffi028) -$ ~ 'if@' ~ dt:r ~ 1f ~ ~ -.t ~ 'If( ~ 11.11. 2004 -t ~ 2008 ~ ~ t.n l ~ qc:'t'i!ilq~J q) $R ~ 09.08.2006 i#t atilJ1'ff1 "'!T-tPlUt WRJrn' <tIT ~ Q(ffi 'ifi1"11\if ~ ~ ~ 'Qi ~ aw.mr at~g<tfl "11~I~ul ~ ... vnf tfiCMo ~ ~"ijii m 1fio45 "itiT anm mwor ~ if; ft;M ri ~ f$l ~~!

-49. mtfi <$~~ (amT029) ~ 3I'R ~ 1\' 3Uf'fiti<3 q-u 'ifiT 'fl- &'ftt![® .... '{('Ii·1 ~ It amr ~ ~ atrtr,.1ffi ~"'fllii$ -wr -.m itwl ~ lIf'FI ~ t 1 ~ nR V"G"t'f 1fio27 it" ~ m -.:fio.t5 ,-;j; ~ l(?I atf"J,.<ttf "'fJiU4oJ 19FttI'51 amI ft;rm uwn g 11Iitld f. ftrfI- a!~!'iftI ~ '!I1o;qrt .. It ~ m atftli4'd ~ 1l ~ ~ 'iJl("f- t-r lFJ.. ~ (3IOmo24) -.\ ~ ~ ~ ~ t A; <rn" \i{;I 2001 ~ ~ '1f<.iJ 1Y V!fFf ~ tiT. ~ ~ 26_06_2007 iIif ~ ~ ~ ~"V <6 W"'R vGlf 1ftoso ;t ~ llf ~ ql iiwl~"" fl1(Ot:4< ~ 1\- H "iiJ'I<R tiQJct4' il...,.$)",

4Z

l1Ii"'1fiPHt'I ~ !.f'''''t''I'ii ~'kIrh( qtOO-u{, ~ if ~ ~ 1 dt'fi .. ~ it ~'fdla ill V'<ffl ~ ~ ~ 1WRfr m -.fio8f t 1 "flRft.1F1 ~ "$ elffi11flR qm;ff iV't at~'YIcm·JOI ~ ~. fJ:R)qfll!fD1 1l ~ ~ ;uff 1ft ~ t I -

so. __ ~O~qli$l (3I"OWI03O) rt ipHI'l'tiI~ ';fQ 9'fu·h(~1 i; ~ ql- ahPfcr ~ i&lJi'!"¢ ~ l\' ~ t Wi'fI

<:;«114 \iii 1fftGfuJ iN l1mf ifflIT ~ 1 ~ ~q) ~ '$ omT ~ 28..00.2007 ql' 1f.t Rtf -.fiooo <t "tJP.l tIA1 lfur: ~ ~ ~ -44/07 ~ amr ~ 6cI ~ <n"dl~ VTtO "§aT m

m If'{ ~ ~ <ittll~ijjT ~ ~ -~:'MdI"1.JO$ ~ ~

~ lffltruJ f.I;m "tIm 1 ~qlft;od ;;;ttliaGlY qfl ~ tm=f '<N

-« m ~ ~-1. iI'q.-2 'Q""it <11{.-2 / 1 ~ f.I;m ~ urr anfl"'1Ii$I V"-Q -qq' 3U~41Cf-B i, ~ fRif 'MFlIRtti ~61lqc: ~

, ~

<lit m q-;f-1 ~ T{OT-1/1 ~ 1ff-2 ~ ~ 1ff-20 "t1'V if(l

,,~

~ -rann- @If [ ~ ~ ~ ~ 'Ff-1 ""'atlrF.!lfl"""',,-:.:.kot· 1\

24. lfo{-2 ~ 1fl'030, T.Fr_:_3 m tft31 ~ If(--.i ~. ~ ~ ~-13 ~ iRlr. Rlf tfr032 \It "Rtf If'r_0.41 !'- ::~"'~-... (I:';

cmr lR-1.o& ~ -.fum. If-l-1S VG'fi 1fr042. yof-16 lIIaf '-~-~

tfl"043, ~-17 W 1fto44 q ~1B ~ 1fto45. 1R19 ~

-.ftozs lfCf If-I-20 ~ 1fi029 6' J l'8 mil\" ~ ~ ~

I

'$ R;i'&'lqi! qij' ~-1 -t ~--24 "(I"q> R:i~i~d ftffm 1fm t 'iii

YlfTi tfi091 ~ 1IlfU -..flo11-4 "6 i

51_ wSt 31faR:<td ~I\il<tflO!l ~ ~'$Oftt>w:qllii (aJO'ftJ030) q) \lR4iJli'tilt oa4'l1« <,ftllh,f 'liT ~ m q-;f ~ ~ 1JT"&T W f.I; ftiRJ u:ffRr 4" '"ffiijf ~ ~ ~ GkI'~\ii \'fl-1 W ~-24 (Jijj (NJ ~1 ~ ~1/1 om lFf-2 it ~ 1Ff-20 ~ ~ <<<n~~ <fl ~ t. w8t

_:(.

43

arliM ,.} arm ~ ~ 1\ ~ itlffll~ GI -..,,-1, ~-2 J;f<f ""l-2/1 -..ij- 1ft fm§rr"'PIT tl ~--.l ~ ~ ftm ~ ~ VlM -.fin1t5 t ~ 3J -H 31' 'ITtT W ~ iffiIll .... ! f iJ'ff arti'iii'!f it ~ ~ iii" armN Vir-W tfiu16 t r lfl tmfr -.:) ~ -.fio16 if 3flft &'fdlflll! 'i1it ''''llfiJrtf ~ f 1

52. "iilf ~ d't,()q:a11'tl10( 'tfJF!tm q} ~ II ~ "'+J'~H1 t fin ~ 'IJ:J ~ tfto1 ~ ~ 3JfiI,,!1fd ~ W -.t 'Qi'fI' -iI ijj"d~GI WJ\lI\' 1'f1"I'il1 <t 1;F.f afil'$lft1 '"11 <t 1'4'01 ~ '$ uau It ftmrr ~ t. 1tAt 3Ifil41 ij( if if1 ~ ~lj'ffi ~O fcI:otftl4f lto:r ~ aftrqij'ij "11\!FlfClI. ~ -.s- "h 'If ~~I<$ld qlG:.t'"41"f <Aflt~CffI =tFliqal ::<U;qlci -if} ~ ~ttt1 ~O ~"1Fqqi fl ~ 31ft1~4ftI ~ -,;pr ~ ~Qjrtll ~lI'T"t ~ ft;tit ~ "lft ttl

53. aa~l4t1 Rt"'ltm1'i W:r, 3Ifi:rg;1ffl -=11'(1'£101 tfT""'lh''1 ~ i~Iq;,CI -m <f)- ~ ;l' ~ ~oftp,n (~25) 0) ~ ftfm t ~ If&" ~ ~ f'cll"flj'< -q ~ 31.0&.2008 ~ ulm' 31Ei"Mifi c6 ~ tR ~'I If&" ~ ~ ~ ~ mt 2000 It arV\iI' 2008· CJlIj ~ MfII:1 q; .. 1JG l:R ~ tIT 1 \ih;r

1T f;t;qlll'lifH ~ II -tlfi;r;l' ~ IiiT ~ ~ if.:ilt6C 'lID "m f f « atf'l~iRf ."'1T,(ltjD[ 'tI1"'4h'l qi) UJT"mT t, ~ .14''$161 "If 1ft;' ~ 'Ghir -if ~ ·~n ailf~'1i!R1 ~WU;qijl 1I1:;::q1i.'f qt ~ ~IRil4ftr ~ ¥ ~ -.t <m'{1I'; <HI f.i1fiClofI 1l ·mr ~. %IT! ~ ~ ~ lI1rff &25 '$ ~ lBfiP ~ ~ 3I~14t1 ii(J'IO]iOjDI ~ ~ ~ ftlG_cft ~ ~ ~ ~

qfi- tfr 1 ~ ~ 3Wl" ~ ~ t f.li- ~ "' -mnt fq'qII(I~~

ffi "'11"( 14 u I ~ off ~ iffi'iF *r ~ 1ff1ft tft'. (fi[ ~ arf!i'9;1ftI ... ,,:1 "1 DI ~:;:;qld ~ ~ ~ "$r l['ft .rn ~ ~

4to83 ... ~ "fr ~. ftr;R lR ~ ffl(m f. \ill 1fr;r q;;ff if t O"fr ~1 ~ 88 'ffiO \3~~d ~ V<¢ -Qto&4 t ~ !JI6IIiblifJ 'lft:JR'l <tft- t(iOlehlRi ~ 'tfto.49'tft t. ft;m lR ~ IHdlCH f I ~ -q,Offift if \ill ~14i(tl' ~ -rmt f. « ~ ~ ~ ~ iJl!IT ~ ~ ~ f. ~. ~ m 11 if u-rq} 'f;WIt1'{ f 1

54_ "flRfi ~ "<)411414 (aJ0m03a) 'it cra:R ~ t J% 31~1:iI\j ~ ~ cf wiI nm qr ~ 31flt!<M mo ~'1j~tb fl. alftliiffi "II\!I~UI fIl""fM W ~ ~ ~ ~ at ariil!i4il "'1~IQbl tll:::qlri ~ ~ 1J':{ (anfl!4Iffl ~-a_ 'f--9 vii 1}-10) a1 ftt iiftj mo ~"'1 'lAi -fl";r "ifiT fl!it tt ~ 31 fi1'g'ff'l faw:ll4 q:; 'It"1" ot ~ l);pT ijij- ?:(6 -.:rn '~HiNictir q-§'''eIFl '$ ~ ~ m 1

~ ~~ (<i1f'flTO.43) "' ~ ~ f Fti ~ ~4_~2. JJ 11. .. ,

1999 "fl ~ 29 ~ 2007 ~ ~ ~4ijjti'( ~ q1f "Iff ~h~'fJ.

~. ~ # ~ QIJ I 'ifr6tI~. ftrfl titt_;r "$ .. <fI ~ I "

ftK;r;rr "ffiJT -S. "ifO ~ &EflS4i· -.,it anm ?;m. t -Rim W5f ...

..

fWmn- ~ '$ Q""Al 3ITM t Wff '1R ~ 4S1O!f:c:mfl ~ t atrI·~ <, ~fJ

>...::~ *ffi i/; 'fflml uhii qillifi'l4 it IjQlI4tld iift 1:b1lfqtt\ ~ f I ~

'th« 'Cbl~h\tt. it f;tl\lfk iltraalr{ "$I !lffi")f~ "$h1t t 'fN1 1WJRr

~ qfi !lcl I ifila. !latliPjQ om- :if fln1'r ~ t f 'Gl"ar"lf. ~ali$ltI ~ 15 wnr ~ ,<Riam ttm t. ftm'Jl ftri;R iffiit ~

lhft WI -mr ~ lIi{af ~ ft;mT 'ijffifl t r ~ 22.01_2008

IIil ~ "'1 I\! 1 qUI 1'Ir""<llC1 ~ R!i1 41'( 11m CR ~ ~ ~ "IDa

~iJ 1 (j ip IT"1" -t ~\"11tI1« Itfr .,;ft, ~ ":ffi'Mt ql ~ <m mo·

I'CFIIQI,fi fl C6'I >;fAOf "@ \ill ~ ;;!j 1 ~ 1 QUI if '3 4~ 3t~':fIijij

t j ~o r.. ... lliib ~ '5" ~ 2.2.07.2006 iSt alfti14f1 "'11"!FlIQI

~ II ~ 1j;l'414ild ;S ~~ -Jf ~1tit6( if ~ ~24

45

'q't ~~fm t. ~. ~'R'I R1f tftb49 ~ ftM' 1J'O! ~, 31Pi:g;cm ti'fo ~"'Iljqi. ~ (p{J "11i(I'Qu, ~ W IH'dll9\[ f l

55. "IDIdt ~~ (atOlIT043) ;t '1i%t'1I'ft1I'C m 1fto..t.g "$ ii!1ti'fCi( ;$ ~ 28, 30, 65. B9. 71, 73. 76. 70, 70, 80. ss, 88 <i ~ ~ ~ O-l.~OB. 12.06.2006. 2U2. 2006, 05.01.2007. 12.01.2007. 19.02.2001, 2.6.02.2007. 14.03.2007. 17.03..2007, 29.03..2007, 09.001.2007 V"if 19.04.2.007 iN '1fl1'91ifd "'I 1 Ut\"1 ~ ~ at~1ift1 ~i1I<i41 ~ A~a<::rl crnr ~ ~ 'ififi ~ iu 'jt'll iiJ 1 d ~ * I ~ I( RiI R'il <t 'Cfi'f1;rIJ "*«-1 U 1l' ~ :;;ito f:I "'11"4 QJ ~ om iIifiiI'1J m-11 -.r 31 flI g;iftI 'lfWf01 lI'F'lffi."I' <t I) ttllt'R f 1 1ft!" ~ "=\ . all~ijiC!t ~-14 ~ "Q1f lfij' ~ !1i Rlf tfio24 "$I" ~ ~

~ amT ~ "I[':fi$ ~ ofr025 -;t ~ "\'ifl(f ftIim \iI"T"1T IIIdt'll(j1 t 1 ~ ~ cJ "qi'4"'1I"lflI'e ~ 1fro.49 rt itRil«'( ~ ufafle ~. 28, 30. 65, 89, 71. n. 75, 78, 79. SD- ~ 85 .. ~ ~-11 1\" icil4lld atrtiifufl "$' ~ ~ ~ $"fdltllil! 6' I llI' lI'Rf'r '=l rn y Rtq fltl 01 1l ~ ~ FttI<rr t ~ at~,,!4ij ~"Ilf<ti tr.:I ll!;fU <SI~wm :rtHfLjul ~ ~ 10;>1(11)11;1 ~ ~ tt fl~ "If ~ ~ 3iTChfo:r -if rn "iiti1I'tl'qol ~ Ifi[ ffl~ i! I'! m-=n. ~ ~ sl

56. ~ ~(_if( 1fI:o"ifl~~ (aromQ61) "' ..rr. ~

~"4" m ~ ~t f$Q~~~ -4" ~. 11.112UIM ~ ,. 1 B.12.2006 'mP ~ -.t "Q"I:f -q-;r ~ 'lfr I i'1 ~ ~ aI~gcm <t1'lI'4UJ lJ'I'=I!I'RiI' ll1fl&fr.t:1h'. lfI'Wf ~. ~ ~. 'q1i ~O ~'1I~ifI ~ -6 '!t'liiPld ~ !Qt ~ ~ ~ lftu.49 ;5. tftilR'il ~ 6. ~ ~ mf\;r't ~ alltf9;<m 610 ~"'llIijJ '*' ~ -.:m ~ ~ ~ ~fiI$f'd

'"1~I;qot 'fl'HUtit i1iJ ihdtrli <ruT 'qR lj;ijillquQ ~ lIT I ~ dI:Ir«'i! "$ ~ -m-v ,y flfi;r;:l Wc1'r. iImfIr ;£«-1Q '4' .. ~ rt atf1 ~ m-11 l} ~ lHtll!H 11 qfl __ "to ~"':tf1't ~ 26.05.2006. 05.06.2OOG, 11.0&-2001, 03.07.Z0Q6. 08.07 .2006. 19.0B.200~, 09.09..2005. 18.09.200$. 25.09_2008. 03_10. 2006, 18.10.2006, 24.10.2006, 13.11.200&, 18.f1.2006, 27.11.2006, 04-12.2008 tMJ ~ 14_12.2006 '1it 31ft1$iftI ~O ra"'t)4i ~ -:t '{iRf. iIIT allfiliit(l ""I1~lq"l 'tI1"'&li'I' 'iIi1 Rt~h("( ~ 'iI)'( ~ • ~ ~ ~r4ild "$I" eft. ~ 1(Jif({ O(f\it=re( u-m lft"o4o ~ ~ ~ 36. 41. 43, 44, M,i; 43, 52. 65, 10. $1. ~ 63 ~ ~ offl-9 11 1!-1 II ~-1 ~"Ift e10 f.HllfOfi fl Dtff ~-2 ~ "f,L-2 1R 31"ftl!i'ffi "11';(1 .... 01. "<1IO«1IW -am ~3 W V-3 'qJ1l lA" ~ 61fi1mtll! f]

11_11.2005 l\ ~ 06,01.2007 fI"ijf '_i.iIlflif ~ 11 ~ -;J «~'" ~ 1R ~ til I W· ~ 22.0f.2007· .. q;) ~ ~ "Ej;'EO" ~,;.,.,.. ',

...

'It,t«ltIf ~ aafit1«l' ~ltI. ~ 3IPlilftl ",pU~Uf i81""4IR oil

. ftn;R ~ if. ~ ~ 11 !dJifild 'tRitfel( ~ lfto119 ~ ~ t. ftirw¥ QlftlSifd fit"lllli$" ~ "' 3f~9.\ifd "fIYlltUI iHl~l~ "ifIT <If\RT 'JtTl m ~ ~. ~ ~ ~ ~ t.ft; ftm" "Q'"f ~ 'Ftdj~'( t I. \JiM "'lftil'fG't q;ffl1frof19 ~ ~ CGRT \itOt ~ yflf 1fio136 cf; 1dlfh' ~ "!$it "iilR ifij "ititR ~ -qolfiofm;" (3IO"flT045) '~. f'clC'fltl$lC ~ ~ m ~. if ~ t ark ~ ~ W 1fio '·136 ~ a W .ar q-pr ~ &'ltI~ ,m tmRIT ~ I .'3ifd.t'i~U'(~ ~ im, ~ f.Hll9(b· ifiO"qfl~ (aromoB5) ~ ~ m ~-'"4" .fiInrr t I ~

,

- II

\Jftift iflI4q I tl 'ijij' 31 rtil'ffl' j OJ 'ijft- 3IR It IWflt ~ 'ijft ~ ~ -=ref eft "JPfr t F

58. ~O~ (aromo71) <t; <P4"1I'1'6R ~ a!~. ~ ~. ~~ltI'l'l ~ mil ~ 1F.iI' .~ ~ tfi0118 "$ ~ 'QG'fi 1ft0119~ <tfI ~ ~ ~ "iiil 31~,<m "'tl<iGI ~ 1I -rtwr=I ~ <tft dr I wrfirm W \Jim" 4I!tf"IT iilalfij;qcm:qU) '6'ffiT ~ 'ftf tt lpft" it I ~ 1ft 31tP.111d .wuaror ~ ~ . Pr.i::=J III i4i' ~ QffiT ~ if !ti'i"'fild ~ ~ .. QUI "1!'i\" ~,!!cm ~ rf) ~ ~ 3Iftt'14df It ~ ~ ftitn Tfm t I ~ 31 1'fJi<ki1i 0 I ~ 31~1if\1 ~ ~ 'fhfli;OH ~ ~ ~ -;t ~ -t ~ ~ ~ t. ~ ,~ -,t \'Nil iftj 31'!!U fti® ~ It 116 !Ptl fbi d srer t f<I:> ar flF9;1fd fb .... 11I q;: ~ " at ~ '$'*d .... I~rll Dr tI ,..'41.... -ff 'ffi1R ~ ~ ~ -if.~ ~ "rht'l'iI'C lit"'I!' -.rrr Wt t\ ~ if Ijel liVid ~ ~ I

59. <!iI~~ RI .... III4i *"' "ifir ;,;q'fl~;:ff "fi' ~ ~ * ~ -Jl met ~ ~ (ar0m07) -.:t artR- if>tr-'l ~ ~ i i%ll!" ::qltlIQl:q ~ ~~,!!«I iiNo fq<tl'lllfj' m ~ ~ 'fl14ih.'1 16t \iFIdT t J . 3I~iqq ':fI'U4ol ~ ~ (%:I{I~G:N mr ~. ~ ~ ~ -:meJ\ ~ ~ liill~UI ~ ~ 6'If.\tII, ~ ij- ~ t. ~ ~ ~ ~ ~ Wffl "ifi"«IT t I ~ ifif ~ 1Jfr I:iIR tR" f.t;- "1fi1jR ~ if ~. '$ ~ ~ arIlfI 'lIT, .0( 1lfI tnefr .-.:t 31l1:1iiffi ~"1I~iIi W;r. ~ ~ ~ t" iffJ 1R' atf.:l~ RI .... lli4i ~ "* ~ij<mT '-;t :{t ~ 1Jr-f' ~ arw w-rn ~ ~ <t)j t, ~ ~ ~ arllt ... ·IGlifi ~ l"fl lfMft ~ ~ ~ ~ q') ~ -.y 1ft \liRr 1Wr ~ mrr t, ri frnfr !f<PN qif ~ ~ ftlI1 <niT

.:

, .

; ~ ";{ "ift \HPliT ~ ~ "lfm t. S'ij': mRr lIT-( 1lmf'tlr ~ 31ft1P!O!I"l. 1872 ~ mu';"1,,1 "$I" qftfi:r -.y "itf ant ofI 3IJ11'fffi" ~ mot W ~ qft tnd\ t I

..

.. .r

80_ mOt ~ ~ {anmro7) if} qm~I'1tJN ~ ~ ~ . ~ ~ 'If ~ q)J tllll'itl'li!' 1f.t 1f f.I$'''',",! ~ ~ ~, ~ arfll~ ero ~"JqCf) ;r.., -nulJur flliClli'I ~ aTf.mr ~?rq l'til4 lfij"JOf f.nwl If{ ~ ~ ~ "ftm 1f'4IJIiI '!JlR 3IR ~ at ~Tffi ., lit] q WI tt I nq I (it CNT 3If.rnT .sfi q I ifd q "61ffi ~ 1:fi ~ ~ 7A' '\;I"it I \FftI lfflifiI ~ ~ 1500_00 ~ -gffr ~ ~ \iffiIT t:n' I a@I iiftl ~ '11 ~ qi ~ t ~ lfiIil""f lIil" ~ w ~ lJ1flI 31 fi:rg'ftl "1 hli <i Ui ~ qff .srq-;:rr f.h" Ii I '( Wt:n ii4d61IZlI ~ I <'<Jfil1f;mt ~"I:q<t> ~ ~ -;t wftIftad :U<fll<ti

iIT:\" <6 <fiR1I[ ~ m tR ~ 1fCtiTOl 31fl1'¥d ~A:t£lDl ~ ~/;: i:IR ~ "Iff. fe:m vr I 'ffi"fl'Im ~ ~lf1ffiq ;t ~~ f. ~ if H~.I <liT <nll'I" ~ ~ ~ I ~ ~qlfiFf 41 ~. ( ~ at fiI ~Cf(f ., N I'll UI tI [:o:q l!;it 8-7 ~ ~ ~ ""Qiffi" 1J(fi"fOf 'ql' f.mW ~ ~ ~ d <lIh ~ 2006 1f ijI7( iffi" I%orrm .", ~ ~ "lflIT ~ . \;;- _ ~r.

~---,

~ tPTf \If ~ "if(fJ1Jf tTl 1* ~ "JfCI)FJ if a."ti!lla~1 ~ ~ .. - ...

liT lHQT If-lT t ~ ~'!ICfd "'I I ,(ftt"l 'tIJ ..... JEI ~ ~ flI\!~OI'!

~ Qfr t 3Itl ~ -'.It"lq"~dq q;m t I ~ ~ 1R \nl

tmT lRiIT m fiI;" at fl:J:g;qij .,I'CfCl!J] ~ ~ ~ ~ ij

01tt ~ 01 ~ 'Iff ~-'dFr emil ~ 'I'J')l t-=t'J1l l""OO" t I ~

-;f SIf1l" ~ r.r>tn "it ft> <iQ tllIl'q1'( ~ 'Il ~ m 1% iiJlTlI ¥'1

flhliliJI It-f. ..hi' I qUI 'fW'tj I a ~ ~ ~ if "GITit m- ~ I

G1 , 'iHTI:ft 1f"ftq- ;jJJ1Jf (aomoe) "t ~., l"ltlli "i"fQ ~ "tcfr ~ ~ "I1U4jlj(fl Tffi.iIT ~ ~"' 1f ~ m, arf.ldl -sfllflti1q <lit 1ffi \iI'A"ID t 1flIf~ "ifS "if!.f 2004-2005 if

49

~ 'mQIT 'if m;nfr tft' 3Ih' ~ ~ "tft;r ~ ~ ffl f«i umrr "m, ~ "ifFif 2()05 1\" i1'J'II'fl lJI'l't ~ ~ 1m ~ ~ 3Wfr 1 ~ ~ "lJ"fCrRI1WiJ 'Il lh'w ~ "ti -.R 'if ~ m 1f "Q1l ~ I "4AT ~ ~ (<WflT010) <t 4l't'IiJ 1'"jtIliI ~ 1lIa i$1'fe: tmI1' =iliAwGl ~, ~ 1ITffI ffrnR ;pf'{, 05~1 f:illl ~ 1iiJiIflJf t. 3Jftffir(aJf.Rrr) ~lft«l1l ~ ~ 1l ~ ifr mc;r ~ ~i~iiil ~ ~ ~ ~ tr.I $ 1J'I'C'.=!I'11' II ~ -.l -;:ftq;-fr tN iPft ~ I "ffl""flT!fi;fi"6"ifif"fllR ~ ~ ?I ftI y;;m flI ... j 4$ ~ ~ ~ 3Ift:iq<ftl1 ~ ~ 'q' :mtrlm '*r v.dt t ft; '~ ~ 1tJ[ ";(PI ftr1ii UJl""IT ~ 1l fhl ~d 'lift t, aRr. ~ 'If ~ iJG'f t,., ~ ~ ~ ~ a~iiffi fa'114iji ~ ";l ~"lWft m ~ f.Ixn t ~ i31!tt4)\iI., u:m ~ :ar-'lJ ~ ';) ~~ tt-l Ii't 3iiflJ;qiffi Fc1TU qifi ltTJ qft- ~ N<rr

j)W~ 0i2. "4'RI ftio ~ ( ....... ,.) <t 0Ifuq ...... ,:&<1" - rtrh "Qft;r;n "*' "' ~ -'Jf!q\'fijq Cf)J ~ "lfij iPS q;« ~ ~o~Il''\

-_ ~ fi5 ~ ~ i$t ~ t,~ ~ ~I "~~41«1q

!iitiln;lilldO qpfftfc"j 1\" m~;q\<?IiGfl ~-" ~o t I l(_F<rs ~ ri\il't ~ ~ t ~uft ~ ~ ~ ~;Jtq;fr tIl"fti ~ m I '<ffi"flffl"lfM "~ ~ ~ "4' qmf <tfi ~ 3ih" ftIR" ~~ 3TRT ~ <Iff ~ 3Ih arfijf (1"(1) om amft" all "Of 1ft iJi\t ~" ~ ftm lIT I ~ ~ <tIT 3Ifillll .... '1 ~ '(_e:Qiflt1ul "1ft" ~ "Jfm t. f.i:fpf llf ~ "4 ~ ~ t f.n ~ tt-f ~ ~ ~ t%" 3lftrm 'lfI (J I ftI q ~ trftf'a'a i, ~ ~ ~ arfltffl -4t'infdq ~ ~ 1R ~ ~I ~ ~ ri"IIW ~ ~ @j'r f$ 1Ilr -mm ~ ..y Tf 1f iiJl{ "ifi"( ~ t I ~ ~ "QTlf ~ ~'llq'!It:< q) ;f'fiIJ ~ ~ ~ ~ t!fr ~ ~

so

~""

~ ~ :q ~ 7p;ff ~ IfR ~ lRIT ~ ftIi" 3Jftmr ~~lff ~ ~"[d t <3Jh" ~ tpm it ~ f:

63.. "flRfi ~ ~ ~ (3Jompss) "t CInI'"'II¥t'Tf 'lf6 "

"t~ t~ tIJl1fi ~ CJfr ~ lTTWT ~ 'If "Wr 2004 "fl ~ ~ 'ijq> "flmlfqi ~ "5 lR 1R lRffl" tm. ~ ~ <tiT ~ i£:61Ftl¢ ~ t t J ~ ~ fm' ~ ~ "iit 1500.00 ~ 'If ~ ifilri' ~ 1f 1tvrr "IT I "~ ~ QtIT ~ Afo ;\ 'ri ~Iijjtlifl" ~ 1f 1fiJ1r <wIT ~ m, ~ ftts ot ~ ft:o:r ~ ~ ~ ~ IQT qr ftIi "ifflii- "1fT{ _~ ~, t 'QITq- ~ ~ <rn" amrr-\"iffm"~, 1fW ~ fm' ~ \iIl'=l1 ~ ~ ~ ml ~ en ftl:; ~ '@fr ~ "if itiR t ~ ~ ~ f r ~ 'Il'4t <iT ~ arffrnr ~ tIT, 'i'Jl

"i5J "Tf'PI' ~ ;ffif I'Fn ~ tn I ~ lrI!ft ot ~ 1PR Anrr t

tiP lfiltf ~ 3I'h' 3IftKrT "U' f1lc;.t ~I::jlcl'q ~ ~.

. ~~

"11'1'1401 1.I1"ij11.if ~ 31rt.1ifiI 1\;t1'!l1b *"'" 1ft amt d r ~ ~ (

~'!I<td ~,;qq'j m $t ~ dt, 3RI ~ t I "fW mdt" .. "

ffiP-l ~ l(ij <lIftrnr ijT lJitcl ftr«R lI'i \'JlIOt ~ lfikl cm-~ ~" W "ifii' ~ ~ AIm t 1tRt qnf tfto171 T{ii vcm: 1fioB1 ~'"-;; ~ ~ ~ t I \ffi'f -.met <fit ~ -t ~ ilfl ~ <t

\Vif 1ff aw-n- "''fj;qJm ~ ~ flnr t I ~ WfIIft -;f ~ * f;p liffirf ~ ;$" qft~"'<I(ff t/; ~ ~ ~ mm ~ ~ anm tBr ~ :3NiJT "6'R1rm ~ ~ t I :{W 1I1!fi

~ ~ '4'r ~ t fS ~ FbI- "*t "q;tdgftl ~ 1fia3 ~

tWfI -=l arnmr "lltt ~ i"q'j "ii fIDl I«r tIT ~ ~ ~

1ff"ft '$ ~ tR tfI. ~ lfto63"~ at ~ at" 'IfI"PT lI'i ~ lK=fr

ifturr ~ <tl- ~ffilerc "f I tw ~ ~ 31 ~ "il(if"if 1t« amr ~g:ifij 'iifo ~"]~Qi m "I§l' ~ ~ ~ lJGU -.fio172 tmr

" adiI '9Iifif ~] 4"IlT mi'QT"Cj iiT 1:fitcl" ~ ~0173 ~ "<fjV ~

. ~ I

5!

lR' ~ 'Ufr ~ 'ffiRf 311i191cm1 ;tr ~ ~ '$I" ~ t I aq~'hml:rRA ~ ctm. <Pr lflI¥f.T Prfll9i6 ~~ (aromo95) t 1ft ~ ~ flJm "61

84_ ~ m ~ it ~ PJ~ (3ftmT04Sl) rt q;tt.,Iit!I\!O ~ ~ OB.cM.2007 ij'J ~ ~ ..y ;<N~'(~ ~ 1l'lfrft * "Q1{ 'IJl ~ e:rr '6m ~ 12.12.2007 ~ f#I'C"jl9tp ~ 1R 1R qii~. ""10 ~ ~ "If tt ~ I ~ 31 ftlYCfi:t'1UI -.m 'ijffOfCIT ~ I ~ ~ -t 3I~'9/m.1 ur ifit ~ ~ ";:Uo:llo;;jq 1l "'fI11 ~ 1ft ~. iiild~fIOli t I "ifl ~ ~ i$CI.,I'itllt trAT Wtm. +jtI1l!1~ ~ ~ W ~ t, ~ ~ -q '11ft1~LlY ~ m:q'klfm ~ "itf'r ~ itdt t I ;rni IR ~ ~ qQ. tf"ijrt, amlq), ~. ~ um ~ m ~

...... ~ ~ Iflff. ~ ~ ~ "'" ~ f I ~ft14Y "l ~

,;q~ 9", ~. .

,~ 11 at~'!<td ~'11~ ~ m ~ ~ ~ ~ f l alliliiffi

~~ ~l\!Ollf"l ~ ~ h -.¥ .,lftIfdLll -;5 mat ~ ~ f I . .)J l"« ~ "i} ~ ~ ~ t I%- ~ ~ '1ft tIIl.,qoff! t 1W

" ~" tfIo1J.~1ffiO <t mtif qJf ~ ~ 1\' ~if'tl1ll4l ll"

. (~~<'I."

-- 1lrw1r~ 6, 3ifimr. ~. ~1'(lqU' ~ taii$h: ~

tl

65. "fll!It . F:I {lttiP ~ftRtrn" (aroW052) t ~

,~ t I%- <Ie" ~. 1trnr (I GlI'fc ~ ttW QRT Y"JTfr ~ q"G If{ ~ ~r ·n -mr.r ~ ~ ~ ~ 1l :iJAT -( amm ~ 1 /2007 ~ m ftmr m.· ~ l1iW If[lRT . IF.f 1Rtf 1fto1.3B ~ (ttffl!Ol RtRniJ Rlf Q'to138lft-) t ft;riI -m wdt 1fl ~ tfr0139(tRijata~fQ ~ ~013~ qt arriT ur:q ~ ~ :!:IT I mJft Y'tfIJ ~ ~ m 1fi0138 if; ;V ~ at 1fI1f q'( ~ 'Mdll!R' t i '1'C' '\Jiri:r 1RRVf If ;:jJtdtJ:<::r ~

,

~

52

~ iA 1FiI' vfCr ~ '4t ~ tq 'd4~ t ~ yre~f[J V'<':'lf tfi"o140 t ~ ~ tit Ofi)e)CIii4'r ~ 1ft1'(O~-1 off ~ Rlf 1fro,.(01ft-7 - t, lR'U 1ftbf4(l 1\"

aI~g;cm ~ ~""ijiji ~, ~ *"'r. 1l\J~~r,

~.~ ftio4Lblc, ~ ~ ~ ft;rm ft ~ ~ t ~ ~ 61 \;j4i!«Ul'8J\!' ~ <J)l ~ ~ ~ ~ ;ff ~ ~'k1I'('licp 'II RiqfllHol ftifm 1Jm t, ~ ~ ~ it1 'd 1fd1"J'fl N ~ \lifit 1IffI!QOOut 1f 'Jfi 3f(lj ft:6C1 "d 6'r

66. ~ ~ ~ {&0m'021} $ ~ <m "fl~ t''fJ m ~ -t ~ ~ tJll!IT If -.fq' ~ "$

1Jif tTf ttmkq t, ~ 27.()6..2007 iJt ~ ¢fr ~ tTf ~ ~ ~ ~ ~ <t "ifitlot\JI w:a t\rn' ~ ~ !_... 3JfifflT 1Jftr ~ -ilql'ftlq ot ~1=a;C" 31}4f.fat" q,pf VRiiQ" ~~ ~ 114if1 ttif 1fITIf. ~ ~ 1fI""'IT. ~ ~ ~ f.fi.;r, .. A 'fiT -3IftRn -.m- W8<fiI f.i;c I it 'fR 'ffi";l <1iT 1Pf1"JT 1BJ \RfT ~m \4 ~ 1)qJ ~ ftfc amiC UJ1iI ~ at I df(1i'6J "If ~

~ I, \"

~ "4to6o t ~ ~ ~ ntilet"f l{if fii" W :_:. (

. ....

it I ~I~I! mqP'i·r tpj"1f ~ -.fr0l1 f. (ItlT ~ 4tlfJ'tij'4

(fjf lit1rIIJI tfj[ v-m 1ft ~ t, ~ fhir ~ tfi083 t (pff R'-ri lft064 l{ii VGff 1fto6s 3JfiJij'J .osfI q r'ffl1l" <t ~ offl: 110t34 ;t ID>ft ~ <PA:!(Ci 1b'~ t itirlr q'{ 1270084420 ii;ffl ~ d t \ill" ~ ~ 11434 (fiT -=FIT -nn t I VGff ~ tihr ¥ \ifIfr « f\\11fC"( ..". vftt f&I fit t 1tHr til 3IfJmr -'1fi q I'fd q t! QRllet~ t I ~ ~ itiT ~ "9fI' f%rirzr ~ ~ (arowo50) ~ 'fi m- ~ "4' ~ t I

I-

I

et. ~ ~ (~CRJi022) ~ ~FII:t'«R CfS" ~~ "'0$ ~ ~ .. lJItolom iffiit 1f;r m jj' ~ 01.04..2007 ~ ~ 30.09.2007 cnr; 1flf.l4'l ~ It ~ tR ~ ~ 1

. ~ 21.08..2007 ~ ~ ~ ~ 1fi"oss if ~ 1P-f ~

~ ~ t~ ~ G'«II~ iii \i'Gl fcniJ ~ I ~ Jfto56 ~ ffl" '$" -m ~ fQ\:311"3t: t. ~ tfrOS7 11" vffi lftn60 ~ ~1~\Jf t ~ ~ w:u ~ ~ Q ~ .md ... tl!lIl m "1ft'osnfr ~ ~ tfto61Hfi f I 0J<ffi ~ "¥r ~ c!tolffloon~ltiitiJ (~). 1fl0"WlT ~ -wr(aro~) I[li ~ <p.R ~ (aromooo) -.} '1ft" ~ "t I

- -

$8.. ~ tf\"(RJ1J'l ;-rr m-{ar0mD23) ;$- <tM!'I"'I 1 'itt 1 'l qw

~ 2007 :4" ~ W'f fij;- r.f; -==! ljifl'l'd -.nr ~'fU "iffi!l" 1jm 1'TIl!IT 1f ~ "iIt "'I1'ir ~ ~ m t ~ 28.05.2007 wl ~

.. ~ ;t ~ tifj <fIT '4'fdI~UI ~ fiInrr m. ~ ~ "IJGff lfioS7 tR

"<, ~ ~ i;tdreff t I ~ 1fto67 '* ~ ~ ~ ifiT ~"'i!

~~ ~ Qf!fq- 1lil1f, ~ ftU em- ~ ~ lIfT ifi"4t1'rfr ~ !fiT V . V'IrJ1II 1ft 1ffi .~ ~ \iIla ffRrr ~ Qr ~ ~ tfioSQ W

--: '1 ~ "1 ~ 1fto7D t ~ ~ ftfw ~ ;td'tl tn c:. vm -.;fin70 -.et 1]"'11 fill!'1

. vftIf.:;jftt ~ 1fio71 t (NT ~ i;:'fdr;tur ~ -.fto73 -fl- ~

1fio7e ij 1 ~ ~it(lIa\iT ~ ~ "Jf ~ "t ~ ~ ~ ~ ~ if 3IflITfd·IUf <tf'r ~"ti anqfrn" ~ ~ ~ t. '(1%- nwr ~Iohir "IrlIf'{U1 Ii g:FcmiW PJ{jijj'(ul "$ ~ ~ t. ~ dll1l!ifti 31 ul ~ 'iJifi:r ~ fu"m <It \iffift t I.

69_ ~ '(J."ffq'(ijQ (~~) "$ q;u;njillTt (fl;' - ~ .

1m- :;:pt altFIT ~ufJ!J"(" ~ iWr lfcWr f.Rrt tTf ~- m. ~ Vlo6o <f; G ffi r~ \if -If ~ ~ Wi lITMt ot "inR rm- 'fJT tMd ift;:rr iii d C'I flU t. WWoc ftrn- ~ mr ~ il)fCj FC'tlf ~

._jl..J... .. _

54

'.

iffiUOr, ~ ~ "iji11J ~ tIWT 'fitrfiR ill;qf~4 ~ m ~ ~ 4d 1'I14T :r.rr I 'IJiiTOl ~ q} ~ ~ ftt6 tR Qffi Tflff t 1%- Oft;" ISiIT t r ",gtj.q"¢ ~ (~63) ~ 'li'FII1'«1I( qg 4SIQfhl., .Ifi 'WfiIm ~ ~ 1l artaiPlit <6 ~ TN ~ "6 r_ ~ tfto77 ~ m iI>T liRIl ~ 10521 t ftrfrl qllq;qijidf ~.,r~." m ifif OWl l[i,f iNditR t I ~ 03_11. 2003 ~''BIlt'I iii\( ~ 1m" "* ~ 'IfioeI ~ l'iTffr ~iMtlJl tIT ath' ~ qRq4<ildi ~ ~ if ~ "4toIa 1l ~ ~ '* 'fI1I ~. fliftlllBt t I . l"fl" ~ rit 'C:GRT ~th:N ~ ~l ~ fl ifiT «mi. ~ ~ n 'liT ~ -mID, 1l1Wir m ~ W"tr mt <liT 1(tRI lIDm, ~ f'tri1 ~ 1!ITdT Qif ~ 01-(14.2004 11' ~ 31_03...2()OT 'i'fiP -.t 'deqe ~ ~ ~ aIAT ~ wl ut 'lI"I~fd ~ ~ t W ~ 1fJo141

"t RW '&146 Wfi t ~ lR ~ iffin!H' t UJt aR'fi lFff .....

.q 61 "iRQ aurr iIiJ ~ Plill!'I4> .n-o~~ (_mo~1.

~ ~ fifnrr ~ I If(!

. . ~ ( ,

(, ..

70. '3Q>j1<k1 'fIlfiRf ~ ~ ~ W w41If'ltI ~ 6\~ i)(-

15loi;;ph ~ ~ ruw ~ ~ JJfiQI'«l4 "R ~ -w.. ~:~ ~

- ...... - .....

afl:i,,!«J fil"'l~ fl om ~ vii' mt:r !. 'Rir-Rt -qftipr ~

~ t1i:14dl <t ~ "Ql Imtij);{ ~ ~ 4iqltdG ~ ~ ftt'ir ~ til" ll· wrn 'IO!Ji"Iq]~ ~ t (fl1f ~ ~ '4" ~ ~ 1Rff'1" ~ ~ ~ 1f1l ~I

71. "fil!fJ 1JiiUlf at.n ~ ~".u~11f 'iu ... +ii;i (""Iamo54) <k ifiI!'I""Il:ttlli( '1i: ~ 01.09.1009 "t ~ rn.12.2007 'QtI1 ch~'fI ~'ff ~ CliPM ~ QiTlfifI ~ ~ 1l1l'fitJ1I ;$ ~ lR ~ It.fT I l!l;" ~ *"r qftr i"I't<tl'iq ~c;:el'q14 iirl" 4dql'1dl t. ~ ~ ~ 1f ~ '-ft I mr"flwr 31i:1qJlfl

"I

I I

55

w \iRf'l ~ tIT ri ~ iM'r ~ I 'Ifiaf -.fio141 1t R1f 1fio150 ~ Q;T ~ mr <tA ~ ~ ~I ll'Prr ~ (~m0&3) 0\' <Pf1-f r$t ~ ~ "lf8" '31 ~ '1® f4., Flfo:ti ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ "t I ~ qffr W'1'!<t)ia- 'R,elifr:d' t<:i'<l'W':; ~ 1f t'. "dRr "flTa" m ~ Ofiffii.fr 'Iroflt~ it ~ ~ fl'it'q .q ~ lJftr ftra1R 2007 if tR:"'Il if fi'l't4i,dN ~ d r ~ tfto156 ~ Rlf tft'o157 Ii" 1T-l ~ ,&'Rf~ FI:J t ~ ar ~ .ar 1ff1T ~ ~ 6'R11!1"< f I ~ ~ i$t MtlR;tfi.l lri ~ "ifi' tttlM't Rlf tftof58 ~ 11Gtf 1fio161 f. ~ 'fl'Ifr" ~ il~Rtfi.l 1\' f 3Ih fl tR ~ 5«11.1': ~ I ~ -.fio147 ~ ~ 1fiu160 ;;Ii ~ ~ 5tt1~fil -.r "6 3ih' ~ w ~ fj't'dlm f I

12. ~ "fl;:J (arDm063) -.t ~ ~ ott t 1% <m arftt"1iM fiHr4iji w...- ow;t <pf 2004 ~ ~ 'flTm;r ~ q1- q;.dcti41 W m ~ ~ ~ I ~ mat ;t ~ yta4fU!fDT 1¥ ~ ~ tfItL4IQ('I -.t 1f~ (pH ~ riR 4'f4'd"tf ~ ~ <It >3qtf4lRit4>1 m-n ~ ~ t I 1fi1'f ~ CGRT 3(fq'14'd ~O flI "illiti It"1' ifit ~ tTm a aure." iii 1l-20, ~ f<l .... 144i "W;r" W ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ttr ~ 0\ '4'r m

!OJ Rl4~ft1IT 1l ~ 1fj ~ m .. dC'fllfi 5 "I'tffi "Jfir-f ~ ;t 311l1qqt1 ~"14ij1 ~ ;st ~ ~ I

73. ~ -mo~olfto ant~«A {arlffi1071} "t" "

q;ti.I.,I1l'N ifW ~ 22-11.200'! .m ~ w ~ atk ~~ ~ ~ (pfi ~o ql.,a~ iJjf ~ ~ ~ m" rrm lfPrr ~ ~ ~ lfio158 ~ m "4'ro161 ~ ~ StUreh' ~

tTl <lIh: t!~ q I"~ oW ;l' m tfio 1,(,7 ~ ~ tfi0150 if}" W,Jn \'f;r "t m1mr ~ 'H ~ lIftJit w lRlf -.fio185 Of} tBf "*

______.:; ... --------~--"-"" - ---

56

~ ri ftm tn. 'ifl QIAJ -.t 31 ftI¥'fIi' UI CGRJ ~ "fll!ft ~ ",faq'C~R101 • ~ ~ ~ ift ~ t ~ 1"« lmfr <Pf e',Wf'fflI'C 1im'l ~ Y"ft!Q4llTor 1f 1ft altiFd:mr t_ ~ ~ ~,,".1ff"iP -tr-lffl-~ (310moos) 4- 'Iff ~ ~ "if 1*m f.

7ot_ WIItf'r amio~ (30m07I) ol awt ~ ~ i fc& ~ "IfiP. ~i$'i{NM ~ ~ ~ ifiII'i1'j 75/2008 lit FU<t1iJI ~ lZITi ~ 1fto.2:mf) 'a<ffi' artRfI5r <t "V~ ~ lft qft- flt4!11 flotftt t 1 '{fl attR'm" "Jf ~ ~ "tO~Om--m ~ \t1¥lfI ~ ~"!J4'I"'''~¥1 '\l1J ~ "\'fIt :rrm ~ 3Ilitpm f' 1JRiRf'r 'fi "dR ~ ~ ~ <t. n~O~ Il et. 'GJ'td'r ~ Itft !II fttFetftl m ~ i ~ q"{ ~ ifi' ~

ftF.rur ~ 11m ~ 1_ ~ llli ~ qftr lftT :ri't!r~

motfroarrto "ifTailql~ 'fiT ~ ~ t 1 Q« mdr. t ~ f.

~ f.I;m t IiIi flRio> 21.01.2000 ,.} """ >Ir.lt "'" ~if \ ~ aJ'RlQ ~ 14/2008 ~ mmJY ,. mrn q\;.lIiG FIT -.r ~ ftrEnY ~ rk "tim :ar-'lf aftI'1iffir .. ~ ~ tu fft~ ~,

;,_~

~ t I <toiffo>!51 ;. (~85) 1f<'i ~ T*C ~ (~) .....

-it ~ em ~q]o:O fl'Icfiant ~ If'(f.f ~ ~ 1litr-r ~

wl \HI (wtiPl'l ~ Ift;:rr IIdQlIUI t, m ~ ~ ~

• alit! 4i .... if) r:un- \31f\l ~ qft- 31 ~ '!JIifdl lfRII'lfr ~ 'Iffiftq

~ ~ ~ ~''I'''(1tI1 31R1:F-Pvt 2005 cr faft;r ~ ~O!j1Cl)(ij14 <I(~f.hllf UI67 '$I' ~ ~ 11' ~ 31~Acm

~ w:Qj4lli'mNijic".~) ~ ~ ~1'tIJ«:q 1G1lT ~ flinrr ~

iitti'l [:q I 1RIT t 1

75. ~ ~~ '(fif (:3JOmo12). A&1iti 'if\ol'l'tHNU'(l1 (am~g5) 1!11. ~~'tIcn ~OtiijJ'ld (<!JO"fiT097) -.t ~

57

31f11![ifd ~ .. Ill q;; m -.5 %R W ll'<l:tf 1fio21 rt ~ 311fl4H!1 If-3B "fl <J1lfl"owt If--.c8 {fijj" ~ 3ITa' ~ ~ lfiji" If\~o ~ !FIT Q1JlfilJd ftInrr "lm ~ ftRt atflt$,*, ~o ftI"I~i5 ';fA l(; ~ ~ 31~1<1ii ~ 1J ~ 1ft ~ ~ t J "ifW~!J 1f f.lfuatt1 ~ ~ (3I1mTD33) -.it ~ ~ s flI; qg \i[;'J 2007 1j ffl<Jr ~. ~ <j- 11<f "IH ~ QII \ffl ~ atftl4l'l~m omr ~Vfl~r ~jF(Ii4Iil; ~ .~O -:;Mq ~ 'iPf antw ~ tff ftr;a ~ ifi? ~ ~P:t~ttCPr g;ttft't1'I~ ~ ~ W ~ ft:;ttcp 05.06_2007 ~ lfp.f ~ "flWfto~o ~ 5RiR( ~fiID t<'ilIi4f< 1J1IT t;fT -.:nm ~ ~ ~O lfif lIfIA ~ ~ VNf ~ ?IT I c;rt"Ai(q if ~ ;hssf.:ihliP ~ q)f tf11I"Of q;;r.ri lft'0121 t mr 1fIJO~O t G'U411t1 ~ uIT ~ 1Jlla ~ 11ft <m" m

~ -.:fio122 t I ~ ~ rt- ~"'I'1=eI'C 3JTO-~ ft;:r ~ m ~ ~,<n; 1J"l: 'fIIi~~ ftG\t lJRr -.H 5'='<10111< 'l1I7

~ r ~~V5fO f!<'lIi4IC:: It ~ ftqh! "!nOO 'tfr0123 y<f ~

"III o~ VN! r.vm lIT ~ "{« TcIRUf q} ~ 3I~q:;I~ ~ =--< j tf fttrr ~ I ~o~o ~ ~ tft0123 qit m{(-293 .~ ~ 1lf$'m lfftaT * ~ rtIl·!UWOI ~ ~~lI«t"IUf ~ 'ffiPIfu

-« ~ ~"'8if.pa ~ ~ it ~ 31ft1iqu1rul 1:1ffi1 flfim fq~qi®T "it ':II fClqfilHDI ~ utl"'t iit" ~ ~ r<tft ~ t I

74. ~ '34Pitlotlqi 1fflO~ (3JlRI1068) <t ~ ~ ~ Q"~ arq«J!f "ifi1Ih> 4-I/2fl07 :4 tG(I'in< ~ "€i01fioIlO ~ 1fiT aml"w ftRT ~ m. m" antu" ~ "" 'lftu17l1 t. ~ ~ « ft;tq;jlbl :ij'ij 1 QR). ~ Fcf2r ~" 'II 4) "1~IIC'1I ~'I!HUGi "$ -;;:wr -« ftm TflIT m ftJrfl w ifWf" w ~ 'trrffif t" ~ lfro4'toljp ~ i3tR m;rr 7fur ~ 1\~lR~tril

51!

t.

T7. fri'l"118 qs 1ft01ffl"~ (<3i0W095) "$ ii%lifI"fE1l ~ ~ lfi0121 rt ~ "GFG'I lfrotfio1J.o ..,. ~ <R V"QiO~O ~<iil.W;:: «mT ~~ ~ ~. ~. fiJR) ~ ~ 1f ""'Ilqli'l~ if VlWf filrm ~ :!:IT, d5lQiCid TlIll1ldf'21' '* 3I1~!i,!II'fl1Ii( ~ ;fto"4to~ ~ '<IN 1Jftr ~ ~ tft ~ '9ftf "fl"ft <H~9cnrr <til. ~ 1pft- tfi, mm ~"ifto"tUJ "fl" Rfe ~ ~ ~ ~, yft ~ ~I~I{II~ 'If 8 if'iRIf 1f 58 ~ <t ViQ 1f ~ t. fif-e: ~ if; \'J"Il;(l iftI ~ all ~"Q'I ~-84 "It 311 flij t'I ~-69 (pIJ 58 !'fH an~qJil1 1{-70 ~ ~ 1f-127 'IDfi t I ;:111 iOli til 4 Q'ITU 1!"ifi ~o: ~ ~ ~~O <ifl 'Yl~fir<f> ftqti ~ 1B_OG.2007 tfl!U ~O "'" ~lFdlo """" ~ t.·~ ~ tR lJ:f. ~ RoI 'ti I iii r 1fttiJ iarr, ~ 1fifi ~O~O ~, 1ffl

~o"lro anftfi1i't'I ~-128 f. uIT 3I1~ijJC:'I 1(---46 ~ .1fro~ .

~ t m mft ~~ ~lfflO1l8 tGifill<; 1t 1lfl<r "ri ~~\ .~ ~ q)f ftic ~ 31lfi<6ii'1 -q-70 ~ 3J1~4i"a·ll--127 ff'I"..f~~

. {~ .

3ilFc<bd ~ cPr ""t'to<fro~o· 8 G5ll<lll't 1hifr :rr1fI ~. ~.

~ ~ ffi W ~(b(,'1 ~-128 ctfr ~ ~ ~... "-.:.. Tnfr ~ \00' ijffi<i-er 1l ~ atI'"'IT ~ Virtf tfto122 1ft ~ ~ ~ I all il¢i i"I ~TD ~ 311ft!'ijtt't 1 Xl ~ fttc: ~ 1F"fl' <f

t I ~ W'Ift allfi'fJi't ~129 t m Hi 1FIT ~ t I

~<tIi'I ~-129 -q ~ am ~ im!1."I1 te f'Qrlrr "JRIT ., I

at 1it¥U" fqYfI;q ifI l%o:r c6 anftI Qfi!l \It tiNI ~Gj 3WJ. ~~

31 I ~ijJ C:'I q:-36 ~5 ;m We amre- Rtf 1fto368 'iI vr.m

'tfto~93 t ftim;$'r ~ ftlq'lfilli1i'1 ~ lfio394 tIn Vt.I'iR

\ilij tJli:i I ;ft01frO,"O q'if ~ urf:if wu ~ ftf'G :3Il\lC f%5m

\iJI"=fT ~ ftq)i ~ FcPm ~ ii1 .... 1 fi'ltl qpff Uffi'IT t I

78. ~ ~ (3RJflTOB1) "t ~"'Ijmt ~ ofr~~~ 'WJ1ff t\' "!ttD4IoCfl)Jf~f;:1 {II "$ "'R ~ ~ ij.

, .

59

~ ot ~ ~"!<t\1' ~1"'I<ti' ~ <6 u.rm ~~"i"Pl., ftd"ib,C41 ~ ~ ~ ~ un- aq~"'I 2422875. 2424689. 2524470 Vii 52"'71 ~ tn{ Y"ffi tfro212 " ~ ~ ~ lIT ~ til -.m;S tStdltt'( t I 'a'W ~ ~ ~ ~ ~ Virlf 1fro213 ~ m tfio216 it ~ q))el!:l ~ ~ tft'0213"fll ~ R:U 1f'I021~ tin ""fmft <t ~ ~ m- m m 25'~2, 2529100, 2523989 ~ ~ ~ 1itRn ~. ~ lP.f 1iRlf lfi0217 ~ ~ ll'R1J41( f I "iiJ"fQ W ~ ~ 1fio21B wmm ~ 1fi0220 t ~ gftl~Fi.I 1lGlf fro:ulffiT -« m 'Ifto22D1t't t I ~ attflfliP "fllfF -.t ~ ~ if« 2422875, 24.24BB9, l100sDS, 252-4-nO, 2524771. 2423875 "t ~ 1f \J!1"i1fi1{\ "lfi1fr &fI ~

~'- "Rtf 4m221 ~ zmT opft ~ dt I m- m 2523969, 2529100,

~~''''' ;t '""" ~ oft 'Ii>l 'Rl 01, ~ -.mil ;t """ """'" V~. ,. OIfII!i'""'" ..m ;:lwr .111 .. .1\01" o;l{ T-i'I<II on!! ~ ~

~

79- mtfi mi~ ~ (~) "$ q:i~""Iltfli'( itW ~

t"i;r ftilftI~;s if ~ 3I1~ffi if} ~ tR ~ t I m:r-t ~ ~ 1Ifr aJft:. 'flo If'! " I ~ M oRi V893224291 ~ "! 4i t'i tY i! qpf nm "CIffij( ~ ~ '$ ~ lR ~ !lIT I V<af tfio.224 ~ ~s<P ~ 4$l' '4tIT t ~ a;m -mm UlI"tiji;lfI 11Mt mn tfl' I ~ 'tIi'lIl fim -.;rftr ~ m tfto353 ~ ~ -.:f'Ioa57 t ~ ~ ltli4lf61 -;:fiR 9893224291 1f;f QRlJi ~ 1finaSJ -.t ~ ~ -flo:J qftJ ~"ti'!!ifI m f:rmfr,"Q' /28· ~ <!jQlt"'"c ~ 'ijfijfll( ~ "t ~ ~ ~ ~ m tfio3SB -a VG1f 1fi03M t I tw mdt -.n ~ ~ ~ ~1<rotlol ClffiT .~ yfdq~ m ~ ~ eft 1J1ft t I

80_ WIldt 'flfq.:r -m <gri (aromoe::t) ;:l; iM<j""l I 'ftIl'l ~ ~ ffi 0171-flS40728 rt !fRiIj If'!f ctffi;r ~ ctft UJI""IIlIlfI ~~225<S~~~~~ aau"iMt ~ ~ ftnr<t ~ mr-t -m tfto228 1#1' IiII.,ibl;fi ~ ~ ~ . iffiirad l@' ~'t'dl~ GI lnrri ~0288 ~ VGW tfto2B1 am "RU tfro293 .,. ~ tfio29f t I ~ &1O!j1'll~Cli ~ 1fio283lfr W Rif lfio291"fll ~ VGfi tfto2tmft' if' lI"i:"W lfi029.nft t I ~ -mrit .;; mRf ~ <I5t at flI 'iiftl ~I DI ~ ~ vftI q;fllff"T CIihf ~ --rnf Gl mft ! I

81. ~ ~ (~IM) rIi it)&I"tli'tfl'li! iJW ~~ ~ ~ \il-otrmtO!flIl14t'1 ~ ~ lR ~ il ~~~"t~~1fto2:27~~~ ~riil"¢ "fl- "i141i 1'I m 9-425206875 'i/i ~ ~ nwr aN"4i ~

qfr ijJl.,iilft 1fttft mit ?oft ~ ..... , .. ..,111 <ft ~ ~! i3"iM tt.(~

Jj)'I~~iM m <Ifi "l'RiIi ~ W;:r t ftimcm ~ Mfqjtl~fl" \

lIi11f vcm= Ifin22a 3" i'J\'.IT RW ... M~Rr Viaf tfio22~,~."" \:. t I ~w 11'.1' tI ~ O::;'RII~\:iI ~ 1fio229 ~ vgf .~ f?"~I;~

tfro23.2 ~ ~ SI<ilYFtt4i VG1f 1froz29~ ~ ~ QID23nfi ~'-.~'

tin mlfr "$ \FItI ~ iit ~'$4d"ror DfRT ~

vftiqfil!fU'l Ifitt ~ ;uff en 1pft- t I

82. ~ ~ ~ ( aJImTOa7) III ~'FII1'flI,( ~ ~~ ~ if '34~&lg,,~ ~ \(h .. ~iifi:lq?1 ~ tR q'{ ~ t \Jfll't ~)lmtiil ~ 9433140168 -.t ~ ~ m 1)"1) ~. 'ifiri.ir ~ 'ijiJ' 'qiflfc ~ tfi'o236 t I \VM ~ ~ 28 ~ "if' 3" ~ vern -4'10231 U ~ [riD f ~ q'f \ffi"$ ti'tdliffi ., I "IItFr ~ (3I'owroaa) rb ~3't11'( ~ tfl'o:2o.t '$ ~ Qff ~ ~ ~ It .....-rta' IDot lR' ~

61

ifi ill :(C!I -;f« 09732 .... U150 <t qJrcp <6 m 1f uti., if) I fI 1ftfl 1R drlfii ~ ~ v<tli -.fto.2os -w ~ -.ft02OI Itfi Gil., iil<ft ~ W tfI ~ ~ nuff liT ~ -m p ~ ~~ (3RmT09S) ~ q>IH ~ i' fttj -.Til ~ Rlf qro240 if .ar -iI ~ 'JffII' TR 9433140188 un f.Io; ~ ~ * ;wI ~ -m m t. -{I ~ cj" qit;r win' 9893224291 W ~ 03.02_2007 <M ~ F I ~ 1l<IiR ~ lfio2-« \It ~ lftu2s3 ~ RiJ1if ftti!:r ~ ~ ~ +tl;;ql~ rt mi4t~i'I "'it 3I~,,!qa ~"'lljQ> ~ ~ ljf'i(l'4~ ~ . ..-rn-rfl<l' st t f m 'Iftoao9 It ~ 'fi031 B "$ ~ vrr 'tIR!ld 'ij; "1).hf~ It aI~i® Rti1lqib m ot ... 1".1'(&1 "fI ~ ~ 1 '{fl ~ ";l ~ 3Ih: ~ ~ t ~

- alftt1<td ~'1H'06 ~ 1f<'i ~ ~ ~ ;ff;r i¥'f ~ ~

2-422875, 2-424609. 242387.5. 2 i 00588. 66040728 ~ ll'hmSiiI ~ Q.4.252M875. 989322429 M260030n, $928803377, 942520S275 t ~ at1il1® ~ ~ "iPT &ft~l!f5t ~ 9732449150 t I ~ WItf'r '* 4itt.,I!1'8['t stOCI$i&I ~ 9433140188 ~'9Iifd .,l'trlJtll 'tI1;;qli'l ~ ~ ml ~ Ei~Ml 'VIT ~ <JlijjqJlm ~ lfi:-7 .k·unt'l ~ 1«\ 1R t 1 l"f! 1T<fiR at1tt'1«1 ma ~llICII' It;:r ~ <lftI$fti "'''''1£10) 'H1;;qrl'l' It ~ <fl\;ff ll- m 'it. ~ld'if1ij ~ ~ tIT<t q)f ~ 'fi' !Filfbld mm

t I 41~1'ffi ~o ftf;:al~~ R'=l m 1ft ~ ~fi'I!ifd <fi%R" 1f "¥fT 1I1"W6I \ll ~ 1ff 'Ildifld it=n ~ ~ ., I

aa. " ~ 4lo1:t'So:t'llift (~) "t 1jiC41 Jjtl 1 'Ii "{if -m- "U<fRUf ~ atfi!t4lUl~ qft ;p,i'Ji1£Ri tu ~ ~ ~. ~ lit ~ lit fq;- rot tfto21 t, ~ ·w ~ IffifI~Fl t 1 wmt faltil'ftthtiJ (3JCRIi039) ~ ~I1ffl'l i(W 30 d'H 2007 "ll'" 23 sa(;f 2008 Wfi 4i'Jc:hrel( ~ l{ii ~ <:~.rtt<6lf1 ~ ~ 1fG lR ~ ffT. 1'Iif ~ ~ ~ ~~ -mJTl ~ ~

62

~ 18_07.2007 ~ ~ ~ ftR_;n ~ it 3J1RrC:!" ~ 44/2007 "If ~ ~~ aI~f)j2l" ~ 'ifRT-18(.oI) ~ ~ iqj2l1(it"l <f)'r ~ -IDIr-f ~ ~ ~ ~ urR ~ gRl~ii" tflm ~ ~ en t mw'~ ~ ~ <tf'f ft ~ {ftIT ~ IffiIlaGlY ~ Iff ~ ~ to' ~ ~ ~ ~ 'iffi" ~ ~ 1B.07.2OO1. ViJRUT qft- -n ~ om ~ ~ G~I4'\iY 'ifff ~ ~ tam 61"1'1«11 ~f.!I~1J <t'f \r.Rr ttm

*" ~ ~ "WIr-I, ~ ~ ~ 'lllI'R ~ IfiT nR ~ 0iIm{ '.llfa~G:if:.~ ~Iji. i:i«5tlQij)1f\ ~ q;ff vfl!rcr ftpm (ff

W ~ 1fio.121. "8 ~ "~ ~ lFkllltl,. f ~ ~ aleft«lb

~ \lta44=t m 410129,. t I 'fl11tft ~q (aroW05sl ~ ~: ~ ~ ;;!Q06 ~ . ifflfttl114 1IRFf ~ "t ~ ftqpr ~ ~ t·I .. ,~ ~.~1!I''ffif~ \iWffiT i. it "IS" ~ <f; ~/.~ ~ ~ q:;r~ ... ~I .. t ~ lim ~ -tr; 1PIf_ ~ ~ ·W. ~,;m8r.,."Q'. ~ i!«Tmi(. iIi)'~~

. .., ~

q~KtH:tl. ~ ~151 ~.,~.,lfi0152.~ ar ~ 3J 'ffrfft:¢c/

~O ,:~w.icfiO!P.lTCf t. i¥ :dft~ItN .. f. J. . m tfto 151 {fm ~ ( \

"4to1~2, 41fi1t))~'" ~'tfiJ. oA ~ .aml'w _t I {\'f VCI?Tt \:

..,_

&~:q~.W'1 ct,~. AA_~-~ fMttf11.~.~ lr<f -:- .. ,

~ ."lJ.i1 .ttflifiRt .~.,~. ~ .: ~ ~fit$4tI"11I,1. iW·~

<>!IrlHfI~· if: ~ .: ~ f?P,n.\tFJT. :g;tl PI (J i;'!m. '* I

- ~ _' ";' ~ ,:, _' . .

84.::, ::\ 'fIl~; jij~ ~~·.(am.ID073} ifl: q}'FII1't11~ W 'Iffi: ~ . .wO]" ll. ftt~ ·2007 fNj itH~ift'( ftrar c:=t:h 1'5 1

•• I .' • _'.' ~ '. -

W,.~ li'(~, t.ij l: . ~ .'¥J':l7 :t ,~: 2009 W$ ijjilqe~

• • I ~. : _ _.~ ••

~ It. qc; ~.~c .. qT·I_. Fl.~ <i:-:<'1.'«'illt1l,( TU (d,QI'i1 ~:~ V~.'~-t.(ferf~~·:1'\icm ~ ~

~. • '. .' r • • '. ... ',. -. • ..'

~ l!hf ~ t-. ~ . ~~>.f.irnl : 1): ~, ~. "iI WCfifT ":l'S1t ill

~ ,.. ~ • • I.' I"

m -q l('ffl ~m .~ I m'f Iht if ~ 'fl1WIT fcprn ifrff ~

'.' - .... = .'~. : .. '-.- .... -, .... :. '';. ":~:' .. ::.;- .. .- ..', ,': ~ .. I' "

.j I. :: _'"

:,' ::

..... '. .

d" :" ~ ',"r, ,_-

j' •• ~. : .~.;.,' ".1 ~ .~ ~.:~': . ~i" ",'::'

. I·

63

~ ~·arr"'{ift tl ~.lf.~~ It ~ ~ ~ aITlJ ~. ~ "fl"1fIR- ~.redfij"dl$ ~,ftiNl "* wq 'if 'WfW' ~ "IflIT ~ ~. ,u:;f·.atPf .~ :<fiT ~ ~ wrWr '!:fTIiJ laJT l UJ"""'mT . ;f; . ~ .'~ vcr ~ ~ qrn"II( .,4'tI ~ arT ot ."1,t. h 'If <3JtPt .. ~ 'liT ~ ftrRrr, ~ ~-~ ~ ~ ~. ~ ~, «~«.·all~qlftnH .t iilTt;;jfl<FI 1f ~ ~ ~ lIm! ..... iffiM ~. h ~ ~ ~ ~ 'fill ll'

. ~ '31I'Tti ~ '* ~ err,· ~ W1m=r ~ """" mt -.tr "Iff1r ott ~ tn, fhwtl qHli. liM- %'1. I\m UfI1'IT lIT I 5re-iffiiIR« ~ ~ tl, 'lIidf4ic c6 ~ ctit « ct>«lIT \jffiJf m I ~ "ffiT '$1". "1fftI~ IiIt1Y oJ ~ eIFff T{ ... 1fttfiI ;fif <t ~ ~

. ~ 1iIT "{6f :~J "'fif~ ,'$to ~ ':Jift .~ -q(" ljiijqiftl;:if oM ..... iNI ~:qf CG'RT \iI ..... ;;!I.;:li"! d "i.'fiIl ~ ~ oft ~ d'r ~ ~ ~ ..rr ~ ~ 1ft UI'I't{t. ~ I ..... (ffif(;j~ ~ ~ fftIT !OI'd 1'ijO ..... 1 ~ ~ "lIm.ftv ~ ~·.>3iI~'4J~4T ij "i{tir .srq-;:rr ~ 3frIJT <Pr. 1IT-r. ~ " ~ I~·~ ~ -« ~. 2005 r$ ~ lIt"Ft ~ .,iftI Roim' rt ~,.~ :fin'tq .. ~ "H"" "" !'tI II I ..... VR'cr fi&m TRfJ I

95. ."fll!ft. ~C'liEfi'1 ~oalROfti'El;::i . (3JlRJJ013) ~ <P€I.,ifEii<t .'~ ~.'.".~~ 'IlJ1lT lPi ~ t fum1f .~. (JfJ ard ":fflftr' ~. "~' Cf)l ~ " ~ ~ ~ ;$ ~ ~ ~ ~.' 00. t l .'ifl"(f« ~ 'H"" <t>T 'El1~iP. <ltJ. ~ ~ -. '.~ .:* f6m ~' ;;pm QIT ~ t, Wlf· ¥ii"R '{fl lilIft- ~,~.tGm ~ thiiii(l[tI if) ~ ~ "* iM 1f .ildi.1H"i ~ ·tt '{fl; ~ ot 31Ft ~iIJI."t f:fi' .{ijql'$l ..

. -.l. \iJl" ~ ~ iImf .~.ct, mt-.'~:tft~~4(1<1I~' ~ ~ ~ \iFI"!' ~mL6 J ,~~ '{fl .~ "4' .. ~ iJillit, <rn"'I ~, . ~ ~,.~ .~ -=fr ~Bd -mt ~ ~ (fi'{

arq;ft 1rm11Uttll ltiI ti'dli'l ..... ~ ""ijffiff 61 ~ 'ID1I ~ fl"1 dlTll 1l ii;If6<1l'ti:°q· fcp.:m;r ~ 'W'EI: •• iIll4l .. i". ~ ~ ~ f 1 QR flEf "( f:lfittitl "4'IoVftlNl1'ld (3JO'EI095) ., ~. f.4i'2IT t ~ ~ ~o 1flaiI q[~ t 31h" f.i Ilk" ~ f un- ",Rt .. rtm f I ~ T(j"If U'iP&,qIHUq au~ql'fl'" ~ ~ 'ftEr. WI~itilfJ 3hfi!::cll'ti'. 1!Iftm "fIi;r. 'f'rRi:'fIlfI ar~:qlti'l ~ "HEr, .. .-Rl<Il'if4 1%lrr-l ~. 'IIfhrr ~ "1ftI. amo1fto'flto (fWT ut ..... d I ..... I ~ l;fii Gicflall i "I 1 ail q 14\ f r" '6lt\'f"fl'lfr ~ vftroi~ i i

86- 3I~tt.iI"1I-~101 /~~ I 07~"'Ii.12-4-2007. t+rthtl"l ~. ~ (<lii'flltilI'C0I) ~ 1~-2001 ~ 1{"'l <fillioti" 203 tR 'ilijllllld ~ ;-

<t 'iH!iI'tI ..... 1l "iI"T'm ~ ~ f ~ ~. * "l'1 ~:an "* 3iTtfi iIfr ad 61., 1 ~ « 6, uit ~ 'lIUlf iIfi ~ ~ ft;rzl

lIffiT ~ m ~ f.

~~"('ff~*"~~~~~ ~.Rlf.l~41 ~ ~. 3f11IGlofl. t:[C. SlQi!'lUI qft "EJCiJTli ~ 1ft Ylft" f ,,; ~ ~ ~ filflP'l eil1'f i6T ~ ~ ~ ~ "iff 'm' t. ~ ~ lIIT "«0 tl+tIt:4I ..... ID un t ~ tm 1fi'A[ <!l1c;!I!"'ICb t f:i. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"*1

----_. - ----_-------

)~.

))

"

...

65

~ .ctI)'E! "14 ~ ur=r ll'l!IT 3)~ f.t'4 ... .2005 ~ 14 WT{ 2006) "*" rmr 3 ;it 00QII'l'fl (1) ~"lfWf "tff.ra:eif <I?t ~ 1l ~ S'f "mRI ~ ~dC;;:O:;:I~1 f:I...,feIllid ~ (fff ~ 12 riir. 2007 It ~ « "* ft;n1 mq ~ ~mfur~t:-

" "

(1) ~ =."'"1rF.f:j!r:.te= lf1tF {1:tlail ql","O.

(2) (#Ouft4i:ji{Ulf anftqHft" f.Vm;:r ~ WQ,

(3) cpfRlit>j~ all";;n'ffl 1fftc;rr ~,

(4) lIIifhitil;ft 3lTRiqlfft ~ WEr.

(5) ctlilijq;lfI ~ ~,

(8) ~ ~ lilI I"

87. ~ ~ tlRfi'tl"IG lTRfif. at~tI..:qTfI ~ iii. ~"-101/~-lfi/2007 ~ 11-t-200B. 8«ntl~li$" ~ (amr~;n1:or) ~ 11-4-2008 <fit 1{'Q 222 (13) 1Jl Wqil~ltI 3IiJlITf:-

'~IJ~'rihfll q; ~ "GA W'IT 31~r..:o.... 2005 ~ 14 W( 2006) $t !ffiT 3 '$t ~ (1) t:G"m ~ ill ~l<IY (Jj't V1IFr 'If emt sq ~ ~ ~ 3tRlt['4"f1 ~ lllf-,4-101 /~lf·V01. ~ 12 ~. 2007 -iF ~

~ S\' ~ "Q"ftf arJ1Jj ~ (JtI.mQfi;ft) 3iti ~ mot aRr (tile) ~- ~q)ll(u4 anfhl<tfi ~ ~ Wi. 41f1':'hfil;fi all~qltt"'l ~ ~. 'Pjf&'$lfI ann:qltfl ~ ~ 1fii iii f~<p If! ~ ~ iiIT ~ l{ifi q'!f "$'r Cj) I 1."1 Iq'ftI "t ~ ftnq'~~~<PUfttl"

~ 1J1fiR' ..... m .. jWI ~ lTTfl'"'I ctfi" at I'ti f(iFU " ~ " ~ <t ~ at~'t["q"11 ~lllP-"-1(}1/~4fi/Q7" ~ 11 WiiJ 2001. 1f ~ m ~ ~fiI'fE lJTi'f 3jJIj) ~ ~)q,iftJ ~ ~ lfR ajJJ (q"~ ~- t: u;gijiliull

66

311f;::itAf! fipm;r ~ ~~, 41 iftl4llfl all F<;:<nt.I". ~ -wer, ISfRlq)J~ 8IIRqiff} ~ lfer .1{ii <biflliblf! ~ ~ riI l_fr. V4fi ~ qft- ltii('ltq~ tt ~ ftIft:r ~ ~ ~ fiOm 7pJf t'l

88. ~ lJ"ifiR 3)rHTeJ ~ q;) ~ ffllI i$'iPi t'C lfl"if ('n3iI:qI<fij q;)- &ffi1t1~14 ~ ~ ~ '!IIft!li'-~d -mwr ~ ~ eft 1Rfr ~ I ~ V7fiR ~-~ P£i'4li1ti.'i14 {f.tql'(ot} 1967 ~ ~- 2(1)~_). ~ -emT- 35 "5t at'1'tL1ft l\" &Itiifiqltfl ~ ill ~ Ti ~-24 lR" di+i(}jt=e mtf ~ ~ (+.It!'¥te oA f!lf:I+c) ~ '<iTt. ~ ~ wcr m anrvfr ~ <tit <rftffi ftxrr TflI1 t. """ 'Jlffifm 4itgP.ife "Q1t'f (In;3ft in i;ft) if trIfiri;r m ¥ f I

89. ~ ~1iJl1[ff (aRiW0V5) t! 4itRl'jtJIY ~ aroffif 3I~'9I<m.IUI ~o ~lo:O lf1r;J;r ct f I aI~iifu

,."':

"1'0401 'tIF""Iii'l ~~ 'uailql<fl qlft;m ~.~ ~ ~£~"ll.

f ~ iffII atftl\,iffi ~ ~ \Il \i(C(lt!<1 ~ ~ 1'!@ ~ t I lIG'fi 1fto268 ~ at=f8R "H"&g~,, ~ ;) ~Cl'fr03rTio t ~

1ll3lif.ht! .. ~ ""I I 'It I '!!UI tllW'tIjiH i$ ~ 'IIIRU ""iiI'ft "iiQ1) lJiT .

filt'P.dltl w ~ 'lID t J W tfio2n <t ~"Ifhl('l ~ ~~~ ~ f;mr ~ r.rrm ~ tl ._

(10. ~ '&\fflOGlI1(ti (aromtJ85) ~ ~"1ljim ~ ~ ~o~o iJI31'fq'Ii;ft ~ ~ n if c:t ~ "$ ml¥·r 'm4t' ~ "Q"T1ft-o( -r I ~ ~~ ~ ~ ~ 'dto~o "Ilad if1 0:;'" mtvr h ~ "Uf'5I", ~ ~. 6fir;r:m". ~".fl'\ij ~ lRI"N -"'l"IDl "$f 'Htlf'1t ~ ~ "itR {jtr4~1 ~'iffi.t ., I ~I(t:q ~ i&lR'f~4tI'IGI ~ ;)e<ll¥'. ~ <!Wi

i

II .

~ ttl ~ mft" o'.t e4(¥A "iffi!l "ID1fIvr ~'fJ iffil "ijW~ 1I'i 'lit V'im',"1rnR aIh ""fJI1fI.fr '$'I tflwtdl ~ iSI' ifi11f -m- t j ~ ~ Tf Wiff +f "'iiAtfd«tl- 4ffl' wri} ~ t I ~ (f«tT ~ if m iift!au"T ~ ureftu "QflT ~ "'iT, \Jlr ~o;_;tRtJ 1\" tto~fiprr W 1ITffifJ ~ lTfflr <JfI YlJ'§'"iI~ ~ ~ mY'lfi -wqf ~, ~ tIT ~ ~ 'lIN ~ ~ ~ ~ flq- if ~ ~"~ q "S?f tt ;;;q'~OSIij Jl '!ffl' U' f I ~ ;t~oftrm. ~ ~ nm ~ m twJ4>h. ~ t I fl ID1If ijjf afilglfi1 ~"'II~i!Ii m ~ fitcrm iN ~ 19_D5-2001 <iI '\iR'I' -flhRto\O "$ m ~ ~ We ~.~O 'ii ~~ 3JTijJC -.f m t I

9f ~ ~ (arO'flJ09s) <t 4>&H1'1t1R -'(ijqhn ~ 1l fflIF.;iQY lift ":ff«lT t tm4 ~ "flof ~ alfti"l4tt "ito f.l ... ltl." ~ ~ g f .~~. of ~ i!UPI>'tIi ~ ~ 1f ~ q) ftc ~ it ~O 1lR14li m- -if} "1Tl'i "ifi1 ~ .3ITlIT f our ~ ~ 5500.00 ~ ~ m ~ ~ -t ~ ~ "it lfii"!f if '1ft' ~ t, mJ ~ WNr 'l'WIta4't 1M -mfr 4:eQI¥., "OfI'mr t I ~ ~ ~ ~ \U1J 6fYiti(llqj ;nft mm f.$ ~fi]1ffi_! ~D fiJ'"'IJ4i11 lFI -=t m ct ~ ~ .q -m m ~ ov;( ~ mr-r 3Ifl1W q&pq ~ ~ -g I "iPff ~ ~ 3iftr"IJ ~"ui'fll'f« ~ ftf'w. 3Iftrer 414''RI4, ~ ~ gm ~ em \j(\"Offif t, 11 ~ t!1:Jq>)( ~ f' ~ fttij',(!Niml ~ if iW'(" tffiIT lIT I 3IftmI ..,flit I 'RI (I ';WIT ~.

, , ..

~ '6"""""i('t4=t'lh't fmJ ~.~"IA41 tT ftlfili$l '* ~ lH ~ ~

~J ~~. 'lICiltiite ~ ~ 11 Q'«fl ~ ~ ~ ~ 1)" #, li<tn ftt6 1f'ln ~ ,~ffqltijq ~ ~ 3llfi1iifd .,1'(IJ:itIJ 'tI1;;:qlt'l ~ cftiitf\$J If Pi'(4tdl'l 1%lIT ~ t, tR -« ~ 'ij"ifi

19m ~ I ~ 'flRfr <I; ~ m 1fio89 "If ijf "iI 4f. ~ lR "ffiR 1m" i1'IT m tfro6, ~ 19 ll' 1Ji "fTTT ~ ~ 4tq r~ <It ~ ~·f I .iI"iJ -mm- m ~ 1ft ~ t, W"JfI lA I;FefqJi"< ~ WO'C'bid "~eliU( lit :!.IJOl( ,;~ ~ qc-;u ol Plilj(d Ii ft6m "JflIT t, 4Cr - tWft t.r ~ 1tiir, arfirffi -1t14 I ttN, "IJiR ~. ~ ~ ':fJltrr 1M <liT ~ ~ 31 ftl9;iftI ~I Q l-t flq "6 aft;( ~ 'lf1I at 1iJ'{«f ~., I tjqj *"' ll' ~ >!fto1fto~o of ~ <j} fttc--amiC 1f. t I

92_ anll."l,>I 11-1 "$ V"JTff ~ 'iii 31fl1'914t1 ~ ~ -fl" ~ ~ f, "4' ~. !II 4>pwtJ ~ ':fI1J if ~ afflI:ffi ;fflf t aI~otihil'1 ~ ~ ~ 'IfRCf <fit Cfj~Pt« qltf (1n3iIqlti o:;iJ%i$NU:q ~ ~ ~) * qf%cpr fIT;rr <I)6T ~ t. ~ " .~ 1j"1q)It'i 1lJ~ illlli' anf\ ~ I'ba f ~ "«iIitT ~lJ "$ .-rt 1)' ~ ~ ~ 1J1IT ~ ~ 1fto~uft01;fD ~

mn;;rr qft ~ # ~ ~ ~ ~ qloft ~ 7!tl' "I!4iUlftii <fr ~;t!< , "If11r t I ~ ~ it ~'!lifd iI1"fl1IVI ~ qit Q1"tf l.t /-

~ ~ 4iT ~ ~ "tim. t sIh' ~ flIi($_ijlifl _ . ( 4

,'# \ \&

ttner iSf ft'mf '$t ~ ctf'r 1Ffr t tim ~ "If "IfR ~ ..

i$QF®~:f{ rq;14j~~ 'Ii'! ~ ~ "ijft ~ ~ ~ mIT t ;~~- .~

~--.~

~ ~ anrn-~t=I ~-2 1114)Cf1(trffi") ~ 'I'R iiuOljijr~.1R:I "iN ---

",-R!tplfl ii!lftlrj~... ~ t, ~ '1ft ~qsl=!llqs ~ ~ ~

~ ~ TJtf t I . \JiM ~ 1f ' ....... 61 .. ' ~ iff

~ lIiT 1JT1f 'iiJ'iI 9IQIi1I'1t ~ ill: ~ "2Ita:r31f aih' ~

iii 411 0 g:(f ct gnu Vf'A1I 'ifR" at utq 1"1 ~ ~ ~ 6" I IDW

1ft <:I °i,;<jl \fUll ~ <tit !?fT'{f 0::: 0'5.1 'it 0"'1 mfiRr "¥'i!" ri ~

~ -.¥ ~ ~ ~ "fl \JIiJ,!!~ ~ ItT ~ -a I ~

~ -.f •• ~ 1~et'l1 arJ1ft -.f ~_~.tft_ ~ iff!" -;fffr ~

69

~ '. 6~f&tj t ~ ~"'~I « ~ ~ lH ~ ~ RildJ:c:-Rt 't4l4i 1'("" 111ft t I

.93. . 3I1n!q;cl Q'-3 ~ "ifTif.~. ft;r6" ~ ~ $~;stj"' ftq) C'1O'I"'I ~ UI1'J.ff ~ ~. 'If ~. ~ i'iI"lrPot O!j:j lfif mPPi ~ ~. "Gil. ectntPl4. ~ If'i $I1'1:'S"'fJ if W «I1~t1 t. cpr ~ f.lilIT 1t"!iT t aftl ! .... ,] Fe "'I ~. ""!II O!j h:oUI ri Cfi't Ifol 'd~ <1ft ~ ~ <t- "fi'It if <PA ~ 0ffiiIJ ~ ~ t r ~ ~ ~ 4WO::CilO\RiOVO ~ 1fro~ ~ lJU5iIT \1tn" m;m ~ iIiI ~ ~ 1J1IT t I ~ *n iPI" ~ ~ .... mi;ilM '$t 1fro~ <5rtrif1 ~~ ~ 'IRff lR "GIR fcrm 1'IlIT i I \JiM ~ 'If . at RI:,!ifii "'II'{IUUf lWlIl (OJ itil 'ijillJ~'Ij "tn'j4UI ~I;;;ql~ ~ ~ ~ vqf ~ ~. <t -wr ~ li c(I RI d fFf mt .ft'141(1mi ('ITa)q j ifI) '$t ~ mtrr qtft;m il{ll ~ ~ "iffiWT mrr t ~ ri Wi. 1970 -t 4I<11)ql~dr u;:m ~ TJt 31f ... hITJ ....,-r <3jyq.f«j qsr -hIT ~

1JlIT f r llft' ~ anll<tli.il' l!'~ ~ 1f---5 ~ 'i1RiIT ~ t ~iRI Ritlh w mtmr ftP.J ~ -m; 1J1t ~ ~ ~ alli!;:fl "'" .. ~ ftpqr Tf"lIT t I

94. ~Jftl$cl 'I;f-a <tiT tj"?j' 'flr'!Il 'Ifr am 311 fliPi'! ~9 ifjJ ~ fRl1j"~ ;ft i5t lf~~d t I 31lflij)~ ~-8 ";f ~ ~ '$t tlQieRIT 1R ~ 11iT ~ ~ ~ 11' 3ih 31i<il c:t"'l (MJ" FIR 1i"qc;:f "if ~ "if <II=ti~I~ij q, ... ,'lrU ~ ~ ~ ~ tfi6t ~ t.t ~ tt ~ ifit Qftj~"f1:qI.f1 1Ar Yif 4S~~q 4yft';r~ijI~ m ill" f%mvr ~ \iJtf ~ 1m ~.I ,"cil4JtI"'l(.'l m~ !il1"tt'1 rl"ofIeCflWf "4hiRT. ~ ~ cf;" 'fl'ira ~ tl 1ffiR)q lram iGTU lfut ·qTf"(;h;JI..yi! ~"'ft qft "iffiI' ~ ~ ~ U%IT f.Inft ~. ~ arfcffi <riJ W' ~ ~ ~ 1rR ~- ~

70

C:ht' ti I 311~iIroI' lHl 1l 'if\' ~ ti .. 1~t'f ~ ~ ~ -.r ~ ~ ;M ~ ";{ m Cf>T 3JRl"q' ~ "tflIT ~ m ~ "But It Is nOt good" ~t 1 m-T if\" If'int;:ifI ... dl ~ '5 tf:.:r 'If q ~ 'Ifi ~ ·'tMI'4YWtI 3Ih ql<;;]'\Pf ~ .~ ~ -.T ~ fq;m -mIT t I

05. 311fli$t'! ~'9 ";fI all1l4lS(iI ~-a.7 <i: 1p.f 4Ri1<bI'i ~g;qtI ~D A"fIO!fQj ViI' ~ ~ ~ 6 1 auFc!4it'i! ~19 ~ ~ 1ffii ~ 1l ~ iff 'i,",!Plt=e 1IRf (twi1ql .... O * "tJiFJ ., <lI<fm "4'[ ~ Gf lf~l'f1ft1q ~ am ~ ~ ~ ~I,( "'(blilid ~ ~ t ~ "tf6""d" ~ i!l>T ';fffif iffi 'fj~~R "4"l"tf "111a11:qlo;fl ~ <tft ~ "ollIT -.fu;r <'liT 'Iffl!R" QTQ1 ~ "6 ~ .:ojldqslctl..., \A"'i'G: ll' ~ ~ 'IIlfrn iIR"t ifil ~ ~ 1pJf t I 3!I]f!iJlaJ If-20 iM 1f;I" ~ 3IiiI'!l'fd il'11$fi

~ <tit ~ ti~ ft;j d fiJRrr ~ t I ffi"lfiJ 'd iffi 1CII'ift'CI t ~ .. _

,",r.! .... 1H'" ... "" .. Ito!!"" '1ft'"" ~,.", .. >t ~ -.tor ~ ~

~ ~ r$ ~ *iiftl. ~ 1l"l1lRS" '*"' Cfit·firm ( .~ :It.

<Ji1rc':i1IC?1 ~-21 ~ atNll hi if 1'f1tcirr ~lQlPliI ark "wi'llic ~. -,

. \

q)- ~ ti ~ ~ ~ t I alll!.-.ri 1!"-22, ~.. ..'-_

• :~I:"

~ 'f£ --ttl - ~':tI. iiiH'ti1ltc 'I5'-e ~. ~ 1«00- "IflIT .... ~:-_~ ~~

--_ ....

(if'ttrilm t. ~ "I1if'Hqli{l ~ Q}r-."'4]i!t '1if iIiJ ~ t 1 ~ ~ allfli$(li ~-23 cpr 4'«11<1\:111 41 ira4j1~ ""'"1'41",", 1:thrl ftq)'4Ofl ... oft :g mli feqi q)"G iGRT ~ ftnrr ~ t :3Ih lfl1l ~ !i!<;i"i6iOl ~ 'lfffiftlr ~ oW:t iff ~Er 11 3I1fl..,~ If-25 ~ aU~<ba ~35 ~ ~ f ~ "14"d~;qf ~I flI ~ Ib;c;i'f "fl ~ tilt rq I'l lR f t a I ft!"C61i1 ~38 lI"CfifT ~ ~ t, ~ .Mfqf 'fill rM -.:if'1"DT "Ct5T ~~ arf~ i51 '1 f}! '6jftld ~ f.6m onn t ~ lTij(f ftJfflT ~ ~tI' ~ "ifiiTlH ~ 6" J ~Q'rll3lto' ~ '.3II~nft ~ lfj]'

-----------_-------

I I

71

31 qiiEfl4J"(Uj <mIT ~ t I -mu tt lfr~o $ ~ if ~~"t~~~~1ITl~.~ ~ t I ~ ~ \Fffi" ~"if U1"1d J'11 "fR'i.'Ii'R qft- -wmn crm mtf'I;;g"4 Qto~~ 'R ~ ~ ~ ~ ~ 4Pr ftqfi 'QiPlFtm- t, ~ ~ ~ ~ ~ 'ijft 1"J1h ~ I ~ ift 8'rn'ht~11j is 1ffdil4Jfam q'l' ~ ~ c;mr q;ft ~ ~ CFf ~ m li4'tfr ihl f I

96. ~ TcfiT'l a I ~Cf)t.'I V-31 <m tBf. ~ f%" 31fiI ,,!if\1 ~o fit.1I'l1't) *r -.t 1JiiiR ~ ~ f.mrr ~ t. ~- ~ lfj WctfI 'fI~1 C; ~ ~ fll4lai¢ (,lIait 4t:tl) 03'fl ~;m ~., l:q <Ii' fl q,') *r-n ~ t. ~ filIT 'HIJ ~ i11ar}qlG_ ... ' IfItti$l'$l om ~ tWrft ~ 1WIT ;$\ ~ ill" "InfJ' 6 3I'h ~o "lI" lPI~D ~ ctll4ffidfaJY ~ ~. -.:t*, f&Cf t I 3Tlfli$"ijJ q-38 \f" ~. ~ fr¥ dI~g:<m ~",,;qiP ~ ~ 1JiiA ~ ~:Uiif lfto& t l'f'tT ~ flf~· 3Tf"iji"C lfotf'ro--36B ~ v<rff 1fto 393 "6 lI" ~ ~ ~q~jijJl ~ -4'ro3u4 t 1f ¥ m-1, ~ ~-1/161 -q arfi:I9>4i1 ~"il;qiii tt-l ~ ~ 1Wfi ~ Wr if)) .~ at"ldJf;f¢ ~ HU~'tI& ~~r 1l- awl ~. ~ ftm .-urr:t "iPT ~ t (NJ 1['5 ~-, /179 1l ra"~'mn d-==r ..y ~oanwfrO-qqiO qJ ~ 1R fttrlt· "* lfq t, ftim"Jl aiI~$kI ~""11I(fi Wo:r ~ ofr~~ 'fiT ~ Qt-n q-o;i,;_U~d t r {lft Y<fiR !"Ii m-2 l\" ~ 1fIi3T if 1iQ1(ff

~q)-'l""R~~tUWI~~~iiT~tJ. ~ ~ ~. -~/131 <8- 4/1-41 'If atrtl'i4'U ~~lq.O$ 1FJ $t ~ ~ ~ -;jt 1ftn~~'tI~ (5'1 ~ ~ m-.:rr, ~ mrr t ~ nrq wmt v.n ~a ~ motil'{ ~ liiIR <til ~ ~ ~ ~ t I ~ VWR 1['U <li1Jtifi" 4/427 ~ 4/441 if arfllglfd ~'1IW ~ m ~

72

~nlfiolfflU ~ UFi'i'{if fI!j:efi' mr ~ t ~ ~ ~ 441 II ~O~~ <tiT ~ 'f1t$~ ;ft;n rmPrr ~ t 'ij ~ <iR 1!tf ('Iftuoai(iil{~O)"ElW« ~ d'ij~ qe'C ~ ~ *

. atq~-.:ur * 'iffif ~ 1'J1I't "6 nen T[Iii 7 /31'2 ~ 7/314 "J)' ~ 7-8 ~ 2004 em iH"B~ifq ID-;) ~ ~ t ~ 31fiI1ttd ~"'Ilqqi "'fl"iI ~ l:I1"'ft ~ \'t;r (pU "ftcIR (\iff 1%" ~ i5F.ifcrtjl( ~ t ~ ~ 'if lj)"iR t) qft- 'dq~ ~ 'I"flft tl ~ nN "a'?ffl <:;; tt:lla tif 1\" at Fil,ifiJ flI·;:n~ lfo:J ;m ~ ~ 'iii ~ VR v4f ~ "Hfen' W ~ vrfu ~ ~ t ~ ~~m ~ l'-~21d l1iG '¢lI .. ~:r "<Iff ~ ~ 1

97_ auft<b<M 1f-i6 ~ 311fll$"S 1;!-128 * ;&~"thJ <t

ft"e ami"e" un- 58 ~, atlfc!"iilCiI ~-1O \'\" 311~ ~-127 ~ liq"

if t. ~ '8"Iffl at 1fl"it'i'I 311 flqs {it 1!"-129 rt ~ ~

1./117 it oarhl ~ 411\>'«11"'1 <t <lIAR ~ l!fR wr ~~.t <pf ~ :t wm ~ ~ 2fi5 Tf m 5iTii ~ m 1f ~ I'

t I .-.n!lim '!'" ~ -223 ~- ",..r'IG~ """"'" >IflIIlI .' (t

~ ~ ~.~¥I'" ~c .t ~ ~ "if ~ lI't{:tJIlff ~ ~

"'fT1I "ijl ~ "6 ~ TO ~ 8/45 \Il 6/49 if ~I""dt ~~\t>~:"t

.. ~ .

~ ~ q sr-q fl "t ~ "if ~ t, ~ "JffiiI'dt ~ .. ~~

atfil::n ijlH ~ tiHltbh ~ ID"-rr ild{'tllli 1pIT t) ll'f 1JTViir

:aT arftr "$ ~ Qm -mu om 1ft ~ t 1 ~ 'iJ<Im 1:(16

7 /34B ~ !:;t:i4ll;;: ~ ~ 41ql'ft(q, ftflt O:I~:q'JGfif ~

tRR ~ ~ t, t; "lJ1I tJ;J' ~ t m.rr 1f&3' ~

25/139 1% 145 if ~ f.!;iw, ftirt ~ arIlI!41 Gt"'1 '"UU ~'Hfq)h

"Offfi'ift ~ ~ "i[m t. 1fit ~ ~ qn ijiJfflI;f) ~ ~mrrtl

\.

98. altlt!lItI. ~ T[iIT ;fi ~ aJ~q4d1 iDl ~ 'ff(t t f$ ~fiI '!liitl ~ ~ ff 't,q 001 IIiT "QIltilfI t ~ w rn ~ rt ~fltd "If ~ arn)'-liIffl·ffiIJ t I ~ 01.05.. 2010 ~ 1ft iI1r M CiQT1Ut ~ RIM ~ ilil "If ~ awn qr .3lN ~ lffP:T "4" om 'lIf. ~ ~ ~ ~ Gjil4td'1 ~ ~ ~ \JOT fl it ~ Q ~ fc:;tris OG..05.2(J07 (tqj" • lilt "fl" 3Ifti!l4ftl ~ 1[ID "iIfr 3Ifa iI -.:r¢ erm fl W tt ~ ~ 06.05.2007 <tit ~ ~ qroff 4Ulfi(uif! ~ ~ arcmtl .1l ~ ft;ln-~ t I ~ ':fr 'tfii 5 ~ aI~¥fi1 ~ 1[m 06 1ihf q-:]"-qRcm!, Itliillii"l1 'GIla" o:rti 'i#t "JPfr t WlU ~ ~ "$l ~ ~ '111'4,"11 ri!hf.i4P ~ 61f:f~Pld t aih" ~ rt ~ .,y 1ft 1f'ti'1~t1if R1i1bjl~lq t I ~ ~ 'ff'If t I%" alrtfl4)\Oij., ~ 1b ~ ;;n(ij4'1'ff ~ 1I,m ~ m..r m N 1l" Il't~'itah: tlmr \ir-fT iffiJlIT 1JlIT ~~ ~ ~ ~ ;,qllll(ffoq "If ~ ~01lll0 ~ amr ~ 1fo!l ~ ... fM iN ~ Jlfti'!l<m ~ T(!IT <M" ~ ~ "4 fiWttd,,< f.$":qr "ij(FJ{ ~ 'tf1IT t I U '1ft ~. t ft) aJflli'*' ~ W ~ OII~Plqffi !fit ~ "iJITo:mT 3Ih- ., tr ~ ~ ~ iHio .. rfa t. am: arfiI~ ~ 7[i1T IIil iil'l1«J 1%m ~ I atfi:lyw ~ 1Jtf qfr ~ It -actf "* ~ ~ ~ "'414S'<Oiij ~I""~ ~ ~ -,$ ftf.r. 20M, 1WO-erIOUJO-H46, EI"RlIlfJ ~ 1JOVO ~, z005, ~D~flrm1ftol--6s5, tl1f1t;[ ttl 1M' ~ ~ .~ ~, 2006, f.D~~0f3ITtJ"r-12fJ@nl ~ ~ lfOl:tO~, 2003(') fttft;r ~- 214. tlmt'f ~ ~O ~. 1991(2)- ~-81, i!J!lt! ~ ~ ·,OVO ~ 1fi 3F'!I'. 2002(1) ~-222mO"'Ol. 2004(2) ~~O ~119, ~ ~ ~ ~ TIl1rr "fl"mI, w=mlO3JRO . 2[J()ti; !i04fi'tO-1309. ~ "'"13 n &;:;Q' ~ "I ~'ft01M 'U'iQ, 2010 I%"OWO\il"D-2D20{!Jo<Pl-ol. ~ ftttr ~ lIDlrtRFilf.

7"1

1998(2} lMOtfio:.fJlttcl'! ~, -;ftc "iirf-~ Gffi "lIND W\il( ~ "I{lID'Ifro4"lq;:afI -;ftc, ~ ifiR--26 V"Wf fttt "lJ1l f l

99. l'6r ViIiN atfll<J>w. "'Ii'clqUI tll"'4Jt1 ~ ~

aJi"tIqqtU -;f N1R mJf " 1l w ~ t ftp

~ ~.ar ~-9 1f<i ~IO "<11 ~ ~ "if VlITW"I a:rm ufi;r

;yftl'blR~ rf; ~ "il '3Ifi:t11ft'l' '11i{I'lJul fWllltil iJit -.nr ~ ijf{ ~ ~ ~ fl ~,&qllli ~ ~ ~ iJW fcIffi'r '4 ~ lFi ."lIldqHII<{I ~ l\ flEf ~ ~ a- ~ ~ {fl ~ ~ "$@'I lJImlU ~ t I lffi ~ 1fiti i :ftf;" a:I~1ffi =11 ~ I'll ur ~ aRf 31fi:rS<tdf 'iJit ~ w-mT am- ~ it \Fffi ~ ~

" Wd·1 itt t J ~ 'fi " 6 ~ -.mm "t "iIlIA" -.y "4t ~

fchhtl~lq t ~ ~ f.'I.n4l<t> -tto-q't1OQtI~ 1'« WfNVT -;y

3I1l.!;q' 'ft t ~ \Rh' lf1 ~ ~ ""ftfm'"l ctfi ii'1:6qhfl 11ft ~ "IJlft t ~ 3'Ifit4h'l"f an- ifJl~ql" ~ lit vmfi t I arn;.{~~~ \

" '~ {\

3Ifirg;ifd '11"1"1111 t11:::qlcl ~ ~)"1ifd fcpqr \"i"N I -.

"fRIll"! 1I1"'l11C:'1 ~ 3IlY ~ cntf ~ ~ 'if ~ - ..

itErr 1m" ~ I!!fll!lIul( 1"[\il(, JG3!TI03IRO 1996 ,~o- 233J1. ~?;. ( WfJfUf ~ "fOV~ 1.,(2) :If'JOlfio ~ ~-222r ~

Aifct ~ lfD"VO ~ 2{)Oo(1) 13otftrrtli~~ ;ITc--180, ~

fttw ~ ~D lJ'iq 200B{1} 'NOIfiocn.6fl ~----5'. 5!£Rft

qm 'f!j ~ ~ ~ ~ ~ 1fm(1!IC ~ 10gg(3)"

~ I&"1 VfiFI' f$lrr trm t I

100. ~ 3Ifi:t~ ~"vr ~ aftl'!l'fiZ "if1Wt1T( ~1;;:;qtCit a::m ~ dq~iffi Qitf ~ ~ :rtf t. ~ \'PR ~ f4tiA -if "31Il1g;iki ~ "'@f W 3I1ft!'ipcl Y-1 lI' ~ ~-10 Wfi "iff[ ~aif qft ~ "CIm ~ 1l' wm----wm 1;ff ~ ~ jj" ~ ~ aih- mt omRfi if 3il14,(I~ijj

.;j

75

1,Mll'ftl4f 1l ~ m ~ a1fit10ft1 ~f:(1iJul ~ ~ anft<6t'1 ~B W ~-10 ~ IF.f ~ ~ qft l;fdfi;tlll .q: ft;r« ~ 11 a.fiI!<fflt101 <PT lffitR ~-:~~ ~ ~ mot qrr war ~~d t. ~ ~ "«R lR ~ 1fr '~:IJq'~4J1j1 -.mY t I ~ alf'~~4tI 3)fti,!iJd -=:I1~1'401 ~ a;m ~ lfSf an'Il4i<jl ~--a ~ JII~i$'" v-tO at~1cm 1tru[tf W ~ 1ffif ;mri' ~ ami, 'ml" 3I'f1ilJl*l ~ "'lWI' ~ "l\lE:i!)4id "ft'i flmrr ~ ~, ~ at~ahj)=I ~ ;st "It' iWJ ftirun"31 ~ (1$ dI~g4d ~ ll,ijl 1IIT ~ ~ ~ 01_05.2007 41ft ~ 6Rir ~ \m ~ ~ ~ lfif mtf ~ 'fi ~ ad« if 1JG;i'I ~ q}of ~ oe..05.2007 'iJi¥ ~ ~ <tIT ~ t. ~ ~ if ~ ~ 1f ~ "flRlf ~ "iftf t am \iiftf warY """ &Fig(f(f ~~~lfIIlI' ~qm:6~~ ~1Jmt:l ~ PR ~ftI$itd ~ ~ 11ft n.'i!'6.m4t cfi' ~ -if ai""frf iito\ <t Wiiu of ~ ~ (~MRo97) ~ W ~ t ftI1 "iftr 'I1"'1:;ft:q= ~ ~12iI{Oj4 ill" 1AIf W "Ito42 <liT ~ ~ ~L ~ a.flIi4d ~ -,;:m 4ffl 1IfRT 6lc'& if flI~ifi, tiN ftxl ~ wr \'ffits t, ~ "ifW ~ ~ 13fT t. ~ ~ ~ cpm) ~ ~ ~ "ff fils a.~$ittI ~ ~ ilit ~ m ;1' ~ OG..052007 4I?t PH'b,t'lI,( t%m 1'fIJI m. ~ el~fijll ~ ~ ~ 08.05.2007 <t 'NR W ~ OB.05. 200S fi;ml 1M t 1Nf ~ fic"<*b,dl~ ;m w.FJ ~ ~ ~ ~ qffi' qft ~ i6 iJiW1JT ~ ~ 1PJf t, ~ tilPlI~'f) mtm mar t 1 3ffl: 'liffil".ltlT"l 0i7f -.r ~ ~ .~ iIit ~ ~ tf 3Iflt'!1*' ~ W ~ ~ tiqtt«lIij'Ci'I~ . ;ql~ii-ci« I1r ... ofIa "!I1~"liCitt '4!IGt'ttM ~ ~ ~ .fi17r.

. .

2005. f.\i~O-1T48, I:I .... ~ .... I .. ~ 1J01iO ~. 2005<! f%OIDOvm(tpmtflO)-B55, lJ1f1'n tm 1pi aA"~ ~ ~, 2006, l%o~uro-~"1~'41 1Z{m;JOl. ~ ~ 'IiOVO

76

lTG'lIr 2003(1) M ~- 21-4. ~ ~ IJ01iO ~. 11.197(2) ~~1r fflii't 'f¥ffi ~ lfOVO ~ ¥1! aRi. 2002(1) ~-2:22mo~l. 20o.t(2) I'J01fI'o\ilo ~ 1B, -mhr \iJlt$n ~ ~ "'thn ~r ~00fRD 2005 ~~StO-1389[ ~ m "{ii ~ ~ 'CIGt'ltlR ~. 2010 ftJOID0\i0--2020~O~O)( . 3I'3fi(. 1m" ~ 1JOVOWRr. 1998(2) l)5O(ftMIt"a\ ;:ftc. ortc oi«-25 afi;( 1JOVO ~ ~ -q:rotfto~lIft <m!. ~ ~-28 if ifGI" iRI ~ ~ ~ 1f ftF;I ~ 'fl ~ aN \'iJiI VNf ififf mr t I

101. vmf ~ ~firog;cm "'tFU4ur :alnq'a1 q't f.:rarr-I <1I~qiJt11 IJiT ~ rrt ftr ~ ~ rnRR ~ ~ ~ 'atAl dI.~<ill'f l{-a ~ ~-10 ~ OJictf'Rf\ fl!l:sqlO!lI "JAr 1, ~

=Nl.ll(ql~~ ~ t ~ ~I!I" 1l ~ 1l <fiTt ~ ~ JI:!I'_

.. %C\ -.mf t ait'f ~ tft 3Jftltj4tl "'tRI (fur lIPJm ~ "iiifflT dNiti1".J ~{~4'/...

~ ~ti"ltt ~ 1ft ~ ~ "Jf'lIT t I f.H1Mr {~f

·1 ~ .

iflo~~ ~ 3!Ift1q)·H ~ <JiI$tit:lliJ ~R:t4ilfl ~ mJt~ ~

alfJliiffi 1TiJlIOJ lil~l~ ~ ~ * +lIiti'Ii(O!Il ~4 o:ttf t iflIYf.p \_" ~9",.

~ .. (a

~ (3IDtJJ095) ~ ~ cm;r ~ t ~ ~ qftl.o ... ~

~ 31eim<b, 'Wf!i ~ 1t'lPl 'qiFIT ~ ~ ~ itfr ~

~ $ ~ ~ ~ ftq)i ftTmI; 0&-05.2007 om- 'i0if

~ «IT. dt<ltqlq ~"ttolfflO~ om ~ iPT ~hf"1r

3fftIo:t>"TfI ~ ~ ~ ~ is ~ 1fit V1IilUT \'1ft ft ~

iffi ~CWliJi'{d ~ ~ 07.05.2(107 mtf h ml ~

~ itIT ~ "tIGfto'=tlO~IGI'"1.d cpffl- ¥ 4ffi1m t ~ fl:o:nifi

07.OS.2fJ07 If>t ~O\JI11d ~ '!FPtlIJ qft iflr ~ VJ1i'I ~ <tl

~ '3fl ~ * fUq"i1 ~ "it "H'tIJ ~ f.ltlFr "4 ;frOOO:'HO'3iJ1t1 ~ 311+11:11''' Cl)1&4Idi qtt f~H!Uq4l $t It 1 am:

Giffiljtll'll oqi 'Ii'f ~ 31il1~ '1[,,"1401 iftl;:;qliot ~ ~ flrcRrI'

17

II 3I~iifd '"I1lt:j:qUJ i/]I~h-,I ~ ~ ""'IllIi-=-td -.ten- m ~ 6R:'lJ]UII ~. ~03IRQ 1995 "!lOifito 2339, ~ ~ 1JOV(Rl\ftf 1997(2) ~O ~ ~-222.. ~ fqqe'f ~ ~O ~ 2000(d !f!IJ'f!tefI<t>~"1 ':Ilc-180, ~ -Rfif ~ "Jf01IO ~ 2OOB{ 1} ~41ocn41 tf\ -.n-c--tl1. ~ ;:rrff !FJ Gr8 ~ -q! ~ ~ +J8jill!t 'mRI' 1999(3) ~ 181 "* ~ l"« ~ <j} tJUff ~ ftr::;:f ~ ~ q.:r<tiT -;;;rpf ri VJI<f ~ mm tl

102. alrtI'!£jifd ~"'141li ~ ;i:: ~ ~ ijif ""Qb ~ f FcIi ar~~ 1\,,44. m Wt ~ 14.00.2007 4fit fli'l!ii,dl'l!

. ~ 1J'2IT t, ~ ~ ~ ~ ~ <ti'1Afe lHif Ptldlhlifi) ?Jit '~~~ ~ ~. "lit ~ ~ :!:IT 3il:l ri ~ 2009 1l ~-~ "¢.To;( ~ i%m 1J1fr t. 3Rt- ~ ~ ~ ~ GI "'1\«1 I 3iR-l PI II '1, 2005 qft t:rT'IlT-8(1). 8(2), 8(3) ~ 8(6) iST ~ 1J'ftm Tfiff jffirr t, ~ \l<Fi ~ ~ ~ ;tf t ~ 1Jjqi(.~ !iIIlfl~hj tmIT ~ t ft; 'imf'tq 4i"'!1P1t1! 'tfTd (1n3tlqIG"O ~ ~ 3Fq 1;ti5:q'I~"1 'flftTr II?T B'rthiHl'fi;' 'U\iQ' lmW{ i:GfU ~ 12.04.2007 qrl~i1""1 0iffiT ~ .,..q <t ft;riI. r.Htf-~ 'fl"1rn;r ~ Ifi'( ~ -,p;rr t. R'flnJr !Ifi q; lot l:;<j allil't[<q "'II ~. 'l19--4-10t/~~/07 ~ 12-4-2(107, Blrn'hl"l~ ~ {al (fl!l I '(01) -4' 1%lrr ~ t ftir6 ~ if at~'tlq .... r i'Ii~-101/V4fi/07 ~ 11'-4--2008 ~ ~ ~ ~ '" "t ftpl ~ Tf!IT t I

103.

<tiT ~ ~ # 1%- ftff.f-~ fiD;:q14lCiJIQ WiQL'!OOI) 3I~~'QfI, 1961 '$I' qm-.1~. 2G, 21, 38 ~ 39 ~ ~ 3I'fiI "!'fd ;$ ~

----------=-------_._. --

'''''!lkfitijie' .\t- 1!J.1!.IhlP I ~ ~ !je. Jhlli ~ In IrWlRlglE .I:t.I.R 1J! ~ ~ ~. 'I- lIili ~ ~ ~ ~ .lhlt.I..Il ~ 4!2 .elt W:b ~ At- ~ *" "lkIBl1>'tl ~ ~ {l!. ~

~ ~~, ~ 1-o1nV?1;;i'" ~ # l?ij-raFP ijt. .ill. #!h- Ii ill.!hli. 119. J.Idlr. . kU-QM~!£ ~ ~ ~ ~ 1-0 In ~~IE ~ a1WJ2 ~ ~-'=. ~ ~~ ~~ ~ ~ hlk ~19 ~_Q. ~ ~ ~ $! .. k\\I?~1E ~ U- e ~ J. JiU: ~ ... ~ ~ ~ " ~ hWe blhJhV"~. J!.h- ~"'R!:I~I{J ~ It ~ ~ AkqyJl1 ... '" lll~1F! ~ .$ uw. ~ ~ ~ ~ bi.J..t. ~ ~ Llbii"l!! ~ (oJd1b»It:!Joi: .td ~ ~ ij!LltJbll't!-! ~ ~ .~ ~ ~ J!.h-a ~ ~ .!I!.b.-ti ~ ~ d.l!. ~ ~ ~ ~ J...~~I1=~1E 1!-ll ~ ~ Atf2' I$. tnltlUl!b.t:ij1e ~ ~ IOhW>fuatc '"71)1-

ri ~ ~ ~ * .bUt~ o~ !lbr,.~f2' ~ l!I!. ;Ill! ~ :l!J2 It 1.!W. ~ PtIJ1t»:U_12' ~ ,Mk,Q. ~_f,JL'b !t- LOOl .~ ~ .I!!t!_ ~ ~ ~ 1:1rJl ~ ~ llI:!_ :>lbd>.AUe W ~ (t..It. ~ Ah kkH!.--Il.b.Jl_ ~ ttJt. ~ 1$12 ~ (': illtl. ~ (£I> .l.Q! 1.t6~) Lt6~ 'ItQ~t,y1E- ~ ~ ~ ~. Ah ~ ~ J:aIt. ~ eOOl: .~ 1-£ ~ '8(t(R: b.a. S£-~ I-ltt~ .it {tL"b.tm ~ 1t IHlOZ k:ti_ lJ)2 i lll.h ~ M! ~ ~ t~It!tl!P~lP ijl jih {I! BODe: ka_ ~ ~ _IJll.IiR ~ h.!l. ~ ~ ~MI!_ ~-{?-l~1"'-?l!~1h} ~ SlW ~ '*ItJL41 All n-- ~ ~ ~1:.r.fJ!' ijIt. i.96~ 'hl?l;Jrij12- (In),!~ hU·Hblb:~. ~-.qpij ~~ '- ~ * ~ ¥!J!.. ~ f,. lRh. ~ k- 8'Ol2 ba J:!2 (va I~~ ~ !bll£' lFf-h ?ilclktm k- h.!l. {Q e2.hJl I;lb._P112 *" .,."b.tl2 ~ {l!- ss WB lttill. t~(~)l Wb -Uk 1tb:~t$K': ~ ~ • ~ J.i!I!. .BlMlI2

ilL

" i

,9

<tfr ~ -« ~ ~ "'4E4'iiO!Ld "T(()46i 'fforJ 'WI B ~ fan ~ ~, .~Mm) 1980 !lO~O 813, ~ ~ ~ novcJUUilf Wi aFlf. (2007)7 -qfl4'liffl 378 (I1!ff ~ ~ ~ 1f(Jg0~. wmj03l'RU. 19»6 !lutl1lo 2478 <t (ft:!(' "" ~ ct lfUIT ~ IiF:r tt:\" "'fl' ~ 'ifl ~ 1f t.W(._ ~ iITa' II

105.. aft! ¥'d fa '11~ m '$l 3Jt:r W ~ ~ V"'fiJ6 f.ti2Ir ~ t" f.t;" ~ wfM<FI aIlf ~ ffi iJ' dlft<6i'1 -q:-37 "ijiJ ~ WQfI' t ~ 'llNT 207 ~ ~ lfttm cfi' ~ ift lJlft "iITtiI'FI ~ 1JfCr -q al1l<6'i1 ~3T If ::II f'f g<m ft!., 14 <Ii m <tl" ~~Ilji( ~ f I 3Rt- Wffi G:'«II~o;JI ad~:I1}ftf <ii\" ~ -If ~ lffl;rt:Q ~ q}' ~ ~ tti" arru f.!dim ~ Tf&T t I

106. '{fI' ~ 1l aI~ f'"iqcp n <tfr am- ~ ~ arttm ~(im"flT05) ~ ~ ~ ~omo9) iii ~ ~ ~ f I ~ ~ ~ ~omos} "* 1f)"I'1I't1'fRR ~ 02_08.- 2007 ~ aftj;<i«l II vi <t ~ ~ ~ G"'OSIft.iOflI::fl. ~ it ':lllllliitq +1' 'iffiIDOl Qw ~ 1J'4T ~ ftfd ~ol 3f~iifd ~ "lffi tit :9tf ~ "'lI1 "I [l'I "I ~ 1IliI'T'1' <tfr yftr "'Q11U r.mrr !U om 151~'9J4d f4li1I;q41 w,,- m ~ Itfr vffr l1i"'d f.=Rr =tff ftp;t ~ ~ err I R"rl t't053 "$ ~ i!fr uftr ~ 1JfCr t, ~ ~ ~ f.nm tTTl

107_ "ifiUif ~ ~. "Ifhl ~ <t 'fI'Ot .... 11tI1't m .

l{lIf ami1f'G, ~ ~ ~ ~'"114qJ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ibl4Qm"j 'ifr ~~4~:g I,,?j ftfim VII mA ~ ~ t . .

~ \iflij tJ;~1 ~otln $ifl i! "" <i'fi11 otGi ~ ~ <rifII"ijJ ~ ~

~ ~ lffiiR{ l\' ~ "tJiI t\' I ~ flU 1l' ~o~ (:aOlJT095) 1?if 1ftoifiolf'9lRIGfllff (alO-m097) -:\ 3JlR umQ;{'It101 <t

--------~~~-- . - ._-

80

.;trr-r ~ ~ ftrm i fti. it ~ t 116 311~"'Ct ~-a7 ftrat· 3ik 3Ufi!CfHiJ li ~ UJli} (f). ifJN'IJr ~ eIIfttg;«! ~"I416 m wt ~ ~ I!FRlMt'l ~ ~ -qriJ iT" ~ 3JftI,!!>ift'J ~"jijlli ~ ~ aITt ~ ~ ~~ q;l ~ ~ 1\i" ~ ~ flIi . '!I1f!ificl ~19 ~ ~ ,-37 <fit \iJl<1t ~ t¥ ~ tWIT m;r 1\' lfr~c~u4 1)" lOO' ~ !u, fUm "QOl ill' '8nfi 0\ ~ ~~ qIT -mfi ~ ~ ft;-zrr S. ftm1t ~ crfthr m-m t fqj 3If'llgiftl f4 ... 1441 Wo:r <1ft aITf "fl Uifff anfl'(fi(lt "l-19 iPIll«J "I!-37 ql' ''f(jr~ '<ffl" 3flr-t 1ft ~ 'ij(l:ft" iWn' ~.~. 1pfJ t I !llfaqf\!fV1 1f 3lf1t ~ "Mfi 4' ~ FcImr t fti ~ iii lU""t; , ~ <tit ~ im.'m ~ "'tI11.I.iHlI 1\ ~ ~ ~ ~ ~ ~iU'(OI $ ~ A:lqt,q,j. ~ 1R' 31ftf~qal lift lffq "Iff aill~lI'Id' ~31 ~ ·yraraf4 RII(U~lj 'If v.:r-f "$'t 1J1ft tfI. rnmw ~ t -ftI; 31~Cjiftl ~"jq4i 1A if lfCfiR ;!l anf!'$i"! ~-19 "tJ ~ allft!tti~ ~37 o$t ~ '\ifC(J <It ~ 4li'A< lIFt

;;:qj4hiFlI if U ~ ~ QT ([f.1T '""t1'1l1l(ijq lY ~ &}cit<ti~ -e:>:

~r· aI fit '!1itt1"l 01 "i1il 'gffJ RR qft ~ ~ J 1Ift"«U U 10 R:i~ If 'Il-"6\"'-

'li" 1!nft til m .. fiI~"""·' "* <r",,", "1,4,.,4 "itit ~ ...,..:-~ ~ ~. ~ IPfflI -mt ~-5 3IftRr ~ ~ arqol \ ~ '.' qfttqfI!f1IT ij ~ ~ ~ ~ ~ f.'puf ~ t fcr, l{lir "iffiffif, r'); "-.._

if} ~ YRtR:l~ VTGJ '=ttf -M ~ flq if ~j41"':Q 1l ~<:":.~;_. tp.f -;nft fGm lflIT Q.iT I

108. m;i 'ZIiJ ~ ~ iiJFfT ~ ttlftifl>i1 mm iii'; ~ 02...08.2007 ;st aitt!4U f4 .. liliJI m 0\"" -m ;znl(IC!lq ~ 'iffi.lIl'f ~ vffr ~ ~ ItT. ~ ~ a:;m ~ "'ifllfA ~. ~ qfMtI~ ura ~ 'ij\-;) ql ~ -if ~ ~ fWql'{OI ~ <ftwr "iJIf ~ 1fdt t. 3Rt- aI~«I ~'"illlifj WI WI' eq(1ifti ~ cnr ~ ~ tft1 fireRrr t r

81

109. 311t1'!J14'd ~"'h~ijj lA" "$t m ~ irs CfIJf * VlWf fctfim "1J1Ii t f.I; <IQ •• ~ ~' 1\ W t CMf ~\41'l~ <Iij"

"'~I'd~q ~ ... ~ WJlf-"fllflJ W ~ CGfU ~ ~ 31fCflillU ~ ~ "If 3JTitR 1JiffiIT ~ t .ft;rri" ~ "t ~ 31R:t"Jlft~ <t amI vfl ~ ~ lift ~ i(t ~ ~. q~on .. 'M\'iI-'Q ~ ~ ~ ~ "llijF(Uf T-mIT "q"1fT ~ I ~ fiq 'If 31~!¢t'i ttl "'I 111 ij 1l-o:J -t "*t ~ "it. ~ wM'r tlq::qllij> 1iilJi'm" ~ ~ ~ (iro6m1), ~ ~ tf:fip ~ 1Bf mTfifi 'f11lf ~). ~ "1illil'l!d tf.r.J 'tII"II'I'II'I( tp;ij 3fiita q:rIJR ~O~). "Rt:r 'fiqlOli1l ~ at6'ltI·li! ~"$T ~}. ~ fir-:m" {irolrrD6), ~ ~ ~ ri\fl' lflti"ttl'l ~ to"4'rO!l'(~ (itomo7). ail'tl41<4i ~ ~ ~ (it~), ~ ~ufto (ifomo10) wi ~ i(lDldii!'e" 'lffiUfC::O 30fttIt ~11) qt ~ ~ "In) t I .

110_ If'qJq."flRfr ~ -wIT ~) tt4Jt.l;rtj'l1I'l 'QW ~ ~ ~. ~ ~ t.-4IO::;'S t I ~ 13 't"f 2005

."t tf.R;- ~ Wli"iUi{ 'P.f 1l '~ aih ff'faIll(lft~q) ~ ~ ot ~ q;t l;f{ 1l ~ ~ 1fta tim tfr\.tfI'tiil * ~ it1J ;f ~ ~ aitlq;lfi:qY "QV ovl:4iln.ft ...et 1J'i1J itfr' ;t If;fer -.r WlIitl'l !il4I1~1d ~ m. uIT f.p vW 'ifio..s t I ~ "flRft <il: ~ ~ 31 ~ 2005 4tit ~ +t"llillt IF.f -Jf • .... <RIiifl ;hIT ~ ~. no.n ott ftim 0i"4t" ~ ~ ~ '!Br '01 <t)[~IQ ~ tIT W ftp ~ ~O.f7 ~ I ~"lliIiR ~ ~. (imfiJ3) ~ ~ '4fr .... 'Mlm i'8 -q ~ Ii -t.f q'{ q@.r "fRT ~ ~ ~. W ~ t ~ ~ 13 urr 2005 <t ~ "'"Iii"! rid 1I "I1'q'1ii! lB 1f 'qJ t~1 f q q1 f.;.rl'l!J 311 Fc;:1!1 I ttiqy ~ ~ ~ <Pr ~ ', ft::rf;t; 3 ~ 200& ~ ~"'I'ql\l tBr .q ""'"IiNli!fI ~ ~ 1R iPll(ijitj'j lftf.J, ;s"'jijfi.:j'I' i'!tI'1 ~

82

25 ~ 2006 ti; 'riif[-ql'l ~ "If '~ ll'R ~ ~ firnmr t. . \l;Iij'CjdfJ ~. ~ ~ ~ l.f1Jf. 'tTT. 'ijJ)- ~ V'W

~B wnmr ~ -.fto50· t·. . ~ V7fiR' ~ SIT <-O~) ;t. ~ tfrJq; tmftfliJ q; ~"'l'EiI'( 'f;f ~ 30 1Jfif 2006 ifit ·'ijj.,iH'«fT 'fflTf ~ 'fJft ~ ~ i5J ~ t". ~ 16 ~ 2007 CJl' .. ~ "$"6 1ft ~' ~ "t ftRri ofri ~ QJR;r ~ '&"''''-13)", "l'fTanQ]ifi ~ ~~, ftr8r~" ~ li WU'qI~ WqH~m mr ~ ftim "it. ~ YGrl -gro51 Vif 1J"i:"ff ~ t I ~ V'iIil"{ UTq ~ ~ ~ (iI(ffiJ08) ;a :arq-;t ~ WiI'qJi( ~ ~ ~ 03 ~ 2000 ~ '~ itl4ti .. y ~ ~ <PI4<thn ott ~ "4!if ~ 'ifm ftrorq ifit 3JfQ ~ z;t ~. ~ 'fl" lflll"qR !II 1$1 fl'Iq mr ~ t \iJt RW ~06i 5.1 ~ m ~ tmf<t;" ~. ~ 1ffirR' alt-l ~ ~ ~ ~ ~ tfIft -t m gF&qofllffOf 1f m"<lil ~-ql<GltIT 'flfi "iIT;} m.rr -a'ftllitlf'( lJ.,f'tfTl ~ m ~ ~ h if m ~ ~ ~ ~ ~ ftmrr t~ arcr. q.r ~ ~ 0fit1iIT Wf ~ nT'Il arRIiifi! ~"'I"'I<6 offif 'fit 1rJqf ~ IDm ~. ~ fl if1U'q mW .t

~ It JI11i41 iii..... W1Wft' ~ lft 1Iir fln;rnr t t ~ aJ~ gem ~"i;q." ~ .~ \ffi1]j'tIli{ [f(i ~ ~ ~ ~ t I

111, ~ "meft. ~ mii ~"fflO1) It ~ ~ ~~. ~ if '{JJirqqcp 1t w: W~ fl ~ ~ qft r-t{trqt Vft.iAr lR t I ~ ~ ~~ ~ t

~ ~~ * "GI"f'rf ~ t I fcrnINr q1f 2007-2(103 "fl ~ cpf 2009-2010 ijf WIlCR·lffi.rl "ij'iJ a!i<j fila %,a;t lR"rl 1fto.t3 t=t ~ -.:fto.4:s ., I Rfi 1fI'o.t3 ~ V1rrl -.:Itoo, Cf}" ~ ftrnt <lit ~ ~. ~11 "I):sutc; ~ ~ ~ "t "iii;ffi ~ m IfiT ~ ftHrr TIm t um ~ til artFJ

!l3

, t'klk1'! ~ .ldeUt'll .~ ! I ~ ~ ~ ~ RIFf ~ ~ "ifRf ~ ! 1% treiIT ~ 08.05.2007 qft t m ~$ifd ftI"i I'll qJ "fl';r ift 3Itt '" ~ ~ ~ ~ <rtf ~ lI1f 2006-2007 Cffl" ~ me:rr <tft ~ ~ rtq)t ~ ififf qft ~ t [ ~ ~ ifiIliI "HIIf'f ~ ~ wm ofl5Hj~ 3ITftqj ot ~ ~ ~ <f>l ~ qvft¥ ~ ~r ~ ~ t, ~ r~ ~'. ~ q"ufI't(f ~ ~ ~ ~ iitdl~\)J ~ -.tf ~ Tfm f 1 ~ u<fjl'( ~ wm\ ~ ftr:m ~6) ~ ~ \lfttqfl~ul 1l frl{~,?l'I ~ 9ct1'1t1il<; ~ 'RIlti¥ "fl"1ro;rr ~ ~~R4 ~ "Ttf m.rr ~ ~ t, 3Rt ~ "ttM3 ~ ~ ;$to4s rt ~ ~ <Ii ~ .~ ~ ~ tfI",tfI,?ijI "Qli tt'ffil'd~lc; Cifti6 tt4ld';(~ "'fl'1nA'" "tI"ffiOl ~ q4\lIid ."Hrur ~ mtm ~ w. t WlIT ~ ~ 1T ~ tJfQf "ipff 11 1W ~ "ri<tw ftfw. 1ffiiItf'r ~ ~ lil1!u -q ~ ~ ~. ~ f.:phllb 3lPigom "'''1IJOf1.1> ~ <1ft qc;;fi ~ ~ t· ~ ~ mm if ~ ~ 1R at ftI icttl Il., IO!! q, fl GGRT 1J'i'tf lNfR qfq ~ -rn ~ ~ 'g'll(J w-r-n ~ ft6'?;rr ~ t, ~ "" afir,,!<m ~ ~ ~ ~ .if(j~~lIT 1l ~ ~ ~ ~ 'fl.l)fq, ~~ ~tolli ~~m-fffl

112. ""UIWf ij<ji ;a;jfi:t~ifti·11)'1 't tffiq"{ ~-~ ll'" ~ 'Gfl"f-trnmof ~ 1IT:l iMi ~~ "atl' ':ftf ~ ~~ 6"iff iiT »r-r ~, ~ fM '4'11 "if ~ 'WlT \iIT ~ t f.j- .;;H]fl<6 i'I l{-8 - -« -q-1G iIiT lP.( ..... iti~qu .,,'U'ltof ~ ~ ~ ~ ~ 'if ~ "lfJJT, ftrfl ~ 11 1611 iji Id ~ ~ a! fii '!!'fd ., j'( 14 0 I tJlPi!jl{ij ~ 31ft1'!J1<ro ~ FaiJllJ4I m iit YGfif ~ .lfiI ~ ~ 1ffi' (J)'t ~ ~ ~/~ ~ T( m qiJl <t ;wr ~ ~ W« 31fti!'ffl ~ W <Pl Y'ii1'f ftIR:rr ~ 1

______JJ ... ~ __ . _ ... _--

84

~ ~IJVT ..rr ~tiqI lift ~ (uni"Y of Mind) ~ itl\iil~ 5 IfRil" qij alN'I!jft.lqo; ~. ~ ~ '* au!' V"tlfam iffif f I ~ 3fiiI1"'1T ~ ql- 1['f at~,!!:1ffi ..... 1'I!14.1 t1i:;:qh.'1 "' ~1Cfd ~., II!! q) W;:r. (Jj't l1Re- m "4\iI1 «IT rtVJ i'II fiJ~ ~O .

f4 ...... IU4) fl. ~11J!'ffI' ijNllIlI)" ~ ~ ~ iI'R ~ ll<tdGI'I! ~ 'ihr cJf it"liilltf f.n<rr t, ftm"fl ~ ari1l"!ift1'M 'liT uurr iii ~ ~ ijt ~~ W \iR-tJmrr"1" l!1f ~ W CJ ~q~lfqq.> ~ ~ ~ 'domlj'fll'i! ~'(.~ ~ ~ al1'tI~ul "4' ~

~ -g1fJfilltl mr t I <3Rf. \Rij" ~ ~ ~. ifS'ft I

113.. ~ ad~o:ii\ill"'" ~ ~ '3'f'{'icm1 "ffWt ~. ~ iii. ~ ijJf /31 1 ~1fI en ~ 3Il'fiR 1R 1m ....... 1 O!j 1<'I1i ~ ~ Q'l ~ t f.W " 31·ftI"!<m ..... 1'(14°1 ~ m<6R ~ \lRtti~d

311 ti<ti q 1 <fI ~ • 4H1J:) 't"G ~ . aIJtfi' ~

(~.fcrH'fC e'.I~~=re) ~ qftqJijd arn-uft ~ ~ ~ ifJ"$PI'fO! 1Jltf ~ ~ (in~qlifl) ~ ~ ~ '"tJtft;rn" ~q)f~tl

~

1104. f<rfb-~ ~qrq)(illtJ (f.)tMUI) atltif.}lflJ. 1987 '$I' . ~ ~t!l1

1:fl"O--.l5 "l}' WI iiI·ftI~ ~ :-. . ., , it <$"~

"3l1RTEr iJ)f ~ - (1) ""'ij]41614 ftftft ~ iPT aI1roEI _ !'. .

(1) ~ 3 ij) amr.r ~ ~ m ~ m'<tiR •

~ 31 ~ 1:(1" Affit atff;j ifjl~ "$I'" Tf 'tJ.ftcqfd ~ ftRr. \ .... ~?'t.

(2) 3fl2IT4" 4. "lIT ~ B -t 3Itfr;r ~ .... ~

lR"¥R ~, ~ ~ ~ ~ l{if f'C!"jibftr ~ ft"1T, ~

m orri Vm 3JIRI'il ~ ~ <t .~ lI'i'1fttr m t.

~ ~ Wfi5T"f ~ ~ ~¢if(r ~ ft";rr, ~ 1ihrr r

!;"fJ ~ if l;JO~~ "* ~Q)UJ" ~~"ftJ ooffi

~ Z4 ~ 2007 R1f lfro151 if 3JTGw ~ 31 ~ 2007 m tftof52 ~ t> -Jt;rri ~ 9UJIO~ u.;m aI fq!iftI 'I UI "$ ~ ft8l~ ~ f6 ",tij) l"I'[\f ~cm OJ) at ltIr.rUIt,

ss

.,. '.' .. : .. ~. .;. -.. .

~ :~.:. ~ : - ._

.': ,I:,' ',/.'~'. '.: .

1 961 ~ af'iFfiI 3I1mf.if ~ t:rRT - 121"'1l. 12<J1l 'l'TtRof.fa ii\'

...... '!hrJ:r ttr··~qlGM.·* ~ <fi ~ tl mt- ~-~ ·~O'HCPril4 ·.(Piql'i!UJ) \iI~f!I:qat. 1987"$ ~.; l[ii 6 ;t :nfrn' d q .Ii~ d ~ (f)J UR ~ :':~Ulll~ 'Ci\RT ftIm "ijf1 "ffij)ffl tom 'tJlO'g ~ 1l ~ ~ ~ atfiJ44d'lul "'* ~ ~-~ i%411J)(itlq Wictl'lDf) ~~Pr:q=q. 1981 <t ~

3J1ffl!tf "* "QFr ~ 31~~hl" * ~ ~. ~ i:i'ffil~i,jf &'AT ~ ~ Tfft f I am: ~3 ~~ IWCiICti'CiIlq (f.1i"ll'lUt) 31~r..lf", 1967 ~ "6"RI' 3I1!:Jf.iI'LI"I "ltfr QRT-10 1\ ~ 14 ~ i1l" ~ ~ ~ i5l1'itllln ~ ElRI-IOW} fllftJ-~ ili'llICf)i'lIq' (Aij III' "I) 3'I~f.'lll'1, 1V87 iI'5T~~ ~~-wmntl

115. ~<m ~ ~ ~ w ~icm "lR,tJDf ~ 1Jim 3Jf1tTffi ~ W ~ "iifo Il~rqqi "Wr ~ u:m 06.05_ 2007~~~~.~~.~~). ~~ ~ ('cJ(JlJO). -.t=;ftq ~ ~ rill'fI 'Ii( ~), "iiCTII'T TITa1« ~(tJoOJO), ~ ~, ~ if\aiGiffit. ~ (lrctfttlm;) "Jf ~ ~ ~ :rf~fij~2ff !fit ... lFttJftt'l m .mt ~ ~ al~~A:t=4l "'" f4fi4'fi <f)rdql!tql ~ ~ ~ ~ "1ifffift ~ ~ q~q;lli, ~- "U'Irn~. ~ ~, aru-utt tr-f, ~ ~ ~ ~·~'tFl. ~ ~ ~ "11fl1(itliff!" ~r ~ ~, q;i~iVllI \JI .... tllc!l lI'hrf (atflt41-: ..... ). ~iftqn-at ~ ~ ~ ~., ~'Q" mft ~~8:qL tli!l'ij/'il. W, "fl'ro"t'ro . ~. iflQ{f!1 ~ ~ ~ ~ iitiqtliqul· f.!1¥jft;qy '* ~ "ff 'qffif 1f AA- «:m ~ ~ ;t ~ 'i["IT. ~ Vit_· ard'mr ~ '<fi'f qm ~ 1PIM ~ It\rle:hi .~ em- 3(fq,(liWtt 1Ii:;:ai':4ifiltltl m, a~g(ftfI]UI ~ ftfir-~ ~ i1I'iPi'fC 1JTif 3fTQi ~ (SU3I)Qfi{t). ~ ~ q}

fI~ iil";:ff l[(i f;J !II 1 1$ til 1 iff "If ~ .;;t-l, ~-~ ~ ~

. ~ ';J ~ Fl "4t "iJCfffiift' ~ ~ tt f'l 6tT'If ~ f~HU If) (1I'1:T -if "n'1r ctof q '\JCm ~ :$ ~ ·lIt ~1JJf.I V'2IT'l ~. ftftJ-~ ~ <fIT ~ m. ~ 11 ~ -m. \Jiffi .~ .. fc\ffit ~ ~ ~ ~ ~ tot.·~ m. \Frit 1'aftr-~ II~PtfQqY "if 'IT'f ~ am 3FlI' ~ ~ u'4lb,,(urY t; *Ii~flGI,{ ~. ~-~ 4tl'lftli(itll( ~ ~. ~~ m. -erfttJ ~ Ifif "V7.I'm' m. ~ m ttet ~ ~. arfir!1Jd '"')1'<14·1 tlf"'tIl(!1 ~ am;jq'lqltt"'r "iJT1f ~ ~ aiQcpqlc!'l ~ ~ ~ ~ ijWJ 3IIirg;lfiji.UI a:m dIIIlt'iCbijlift "ff~ld .. tr trit ~ tt-l "$ ~ ~ ~ f I

118. am: aPRil ijj .,. 31 fi1 ~lftflfVT $" fln;;t:zr ~ ~ ftr!rF;r <It lOINT-fZ4{<t;") <HMftm!EIT'U 120ift' ~ofto. Wrn')tlll~ ~ \iFf ~ 3Jft.IPllIlJ. 2tl05 lift EfRJ-a(1). Efctftflauf fiWtw ""ijfOf WID a.J~f.'t4"" 2005 -.tt rm1-a(21 9a11't"'t~ Iln\'1:r ~ ~ aa fi:lf:i 4'1, 2006 'iJH' 'EfI'ff-ft(a). QOO\'tI~~ ~ "ijfOf wm aJIi'fPi:q... 200li qft- Qm--O(Iiii), ftft;r-~ ~qlitiQlrq (f.tqr'(.I)

=q~~~;; ::::~q~::~«1a;;: ::(1 ;(~~>1·-~

aRf-2{J if)J ~ ~ ~ ~ mtq g II. film ~ ~ I!.

e-.

~~tr -,

..... I> -.............. , ~ ... (

117_ am: aftltJ>4t1.lul ~ T(m. ;:mlllul ~ ~ ~ FctiJltliti n 'IDU-124('6') 'Hsqikd" 1'ffiT- 12~ ~~ol\o, 8!«fI'Et~'4 ~ ';iFf ~ ~;q'1. 2005 iIft erm-e(t), tfm"ltI II i; fit"1'tlf UJi1' l!ffiT aRl f:tWl. 2005 (b') I,!;(Rf-s{2) r 8RfNI~14 FelWIr '""' ~ &1tIf.ril"t. 2005 * ~B(3).

~.

--

87

t+ro"'jWI4 ftrittr 'UJ"o:r lJ«IT 31ft1f.:!:ql1. 2{JOS ~ QRf-8(.5), ftfIF-~ j%ZilijJ&llq (_PJ .. lilO,) atltif.!l:q .... 1967 ~ 'EfRT-30(2) ~ ijWf aftl¥'rl WfliP,.uF WFlffiir -.t ~~ ft;O!IIq:;~lq (f!:Iqb:UI) at~f:I(jJf~ 1967 qft qRT-20 .~ ~ <t ~ <:.1,,11t&;: 'ffiNlIIT ~ t I 3Iftlg4'd OlflO ~'114iO ffl ern ~'qC'lq)1 ~ fimn "GI"RIl t I

11&. 1ff01l ~~iftI·IOF "t 'IfT'«I' ~ ~ ~ mlIiR * ~ ~ m, ~ ~ iiT "VWI m 1fT ~ m- "ij'if ~ ~, ~-~ ~ <f>T ~ ~ m. ~ ~ if 'm1T~. a~GIO!:j ~ 1lT ~ '114)G, ... T ot ~ atfiHiJ4 VJ1<f ~ "lIT 1II'fOIT ~ "lIT ~ ~ ~ f.\I:q iliHnI lfr -q ~ VCfiR ~ ~iW .. t11 <R't ~ ~ QRVf iffot. \ill" <3Ud"l$qP;;; ~ "iI mqnJ It m a.fltlllltd IIfi "J((f( m <Yi<lij)qlc!l ~ <i "lIt'RPr ~ ~ qft- "I(lft, "t ~ l'm1\Q ~ ma f I ~ Wf)T{ at~i4'd.1 0] ~ ~ ~ ~O "'''Ul'Iifi 1t-1 if}" amilt)q 1«"1 qmf 1f lfar.:f 3ffd4fiqlG:"'j Prm $!l<fT <SlId<p1u<!l If'qo:J -.t ~ m, amfi$ql o:ft" ~ ~ 'M<::O'flfttl ~ ¥.iftm ~ ~ * anr 1ft" ~~~fl

119. ~Jq't' 4tI fttq.:r ~ ~ "q"f 31 iii m ijj '1 at I'il "jim OJ Of 1'iru[ti 1@f. "TWlul ~ 1f!i ~O ~"1I;!ji$ ~ "t ~ aflt'9l<m~1 ur '$ ~ ~ ~ ~ ~ f.{Rf 121 ~t ~-~ fitl:41Q;ctI4 (f.Iql'{or) *PI~tt, 1987 qft- Qffi-10(q} . ~ f.mf-:-~ 1$0001ik'iIQ (A .. '..:UI) 31~~:q.,. 1967, .~ ~-11)(q) 'fIij4ft!t1 tfRT-120lft" mo~uRro, ~-~ ftl'lIlif1\(ijlq(f.tql'cor) ~~f.nrq. 1967 rtt tmT-21. ~-~ 1%0001ifiiilft! (Ptql'(UI) dI~Pt~1t. 19G7 <1ft f.{NI'-38(2) "ij}f ~ ~ at~$iftI ~ T[.m qij' otto !"a.,llIiti ~ "* f<IRf-~

.. _.:n.. ~~ .... - --

~. - ._.- -~--------

f%4IijO(iffq" (f.tl!lliul) at~~, 1967 * Qffi-20 i$I ;mUq !<I~Ij'iJm ~ 1l amtP<ir -aT ~ I

120. ar6~ dI fi:r '!iftI·j"Uf ~ ~, <JfmIVf ~ ~ -::ito ra'll£llb 1R ~ ~ ~ ~ ~ iffiT 121~, ftN;r-~ 1% lfl qii'll q: (Pi q PC 0 I) arlti f!I:qq. 19B7 -qft- Qffl-1 O~) <If¥.PIT Fcrft:r-~ fq,4hfiCitIQ tr-rqlitUr) 311il~4q, 1867 (1ft 'eim-10(q')

. ~hlqftm ElRT-120~ ~<fof4n, ~-~ ftj:'ljI(bQl'1"Q' (r.Iqj\tUl)

O3I1trPr41f. 1967 ib'\ Elm-21, ~~ ~1q;~'''Htf (A44'lbl) 31~AqJt. 1987 $) 'WW-3I(2) ci; 3IlRTfJ ~ ~ ar1ir~O'ff ~

1@T lfoi ;tJO 1ll'"l1i!iiji' fl ii't Fcrn.r-~ fa;:O!Ilibiffq' (A41'fOUI) ~~"flf. 1967 ijft- aRT--20 * 3J1R1lT It oiI"'1ift1 FcrRrr iffim t I

121. ~ arI1J:g4'd'IUI ~ 1J!n. "frn:qol ~ ~ ~O ~iiJ4iii ~ 1lRT-124{<1» "litjqimr Q"ffl- 120ft ~ofto, 8'cti'lff~[~ ~ "ijf"J ~ &ftrPt'O!l1f, 2005 ~ QRT--a(1), Sm-'tI'lf; flM1f "Gr.r ~ arRi.f.i'II ft, 2005 $\ I!fNJ-B(2), 8't<n'a·1 ~ ~ >JJiI WftIT :arfQ f.l'4'1, :W05 * Q"RT-! (3). Baihrrr if ~ ~ WID aftr Pi lIV" 2006 itft 'EffiT-3(S), *-~ !%4Iqhff1f (A<tRVf) ,*~f:lqf'j, 1987 qft t:rRT-M(2) (flU aflP.$ffJ '"I 1"( I q 01 lJF'lIRiI' Ifit 1\R:r-~ Ph 41 iji(it 1 Q (f:r q 1 '(til) aftEr ~ O!I Ii, 1967 qft 1'fffi-20 ql- .smm ~ lf11F!r '4" ~ til n;r. Q"f W'A tu ~ ~ ern- "Iff ~ ~ ~ ftrt ~~~tl

~

(~tfto~ )

~ 3JfttJ1ift1' ~ i<CIllil'ff .... U, ~ (vOllO)

--

122. "3IPrcm"1"1 ~ ~. ~O f4 .... FlI4i ~ fItIT WflfOT 'fl'Flffiir i5l' ~ Ttl- v-r.r lR' !ftT 1J1IT r' 31 ftI gem .... 1 'lFlj 01 ~"t f.tc.GA arlf,jq<mt u:;-m ~ ii V"fiI trf '-!fCJ "tiff ~ ~ FcPm" '1'AT I 3Ifq$fd ~ ~ ~ ~O ~ "I"'ib ~ ~ ftrarr.l a(~qiidilloj qft- m It n<t ~ 'tfm ft; aJffl1iffl

~ _~ 1Jiff t ~ 3Ifi:lwm fiH IJl qj ~ 3IftR; 'iP.l iJ'iT ~ Ulfim" ~. ~ ~ .~. ~ ~ ~ ~ f.r;m \iTit1 ~ ~ i3Jfl:I4I \ifijt ~ nqf fimrr fti afir!1ftI ~I 0, ~ ~ ~ ifI d I'j ~lt~fcpm~1

123.. 'd'lt1lq1:'1 if} ~ 'R frtim" ~ ~ ~ aJ~,,!«PI"1 ~ amr 'Jffffi" 1)" ~ ~ ~,~ .. ~ t~j;ilG ~iM"atlq'i!I~~~ ~~~~~ 'q'?JT t ~ Ji~S'ffI .,litl;q·1 ~ :(IIfd45ql<fi ~ qjJ;<9ff:m:: qJif 3Ifq;- ~ (1m3lt&lift) ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ii!ii~'9IOIftI".lol C<ITitT 311t1qiql<!\ ~ <I1l- ~ ~ fWlfT TIm t I atfq1cm'lbl ~ -..mm 3fCm!f ~ ~ -.r t I ~ "If 3J1difiql~1 O'm ~ ~ ~ ftm.~ W ~ ~ ~. ~ mftJqHft4Y/~ ~. ~-'Jffit all~411'fl;qf w.rI.~ m-rn $'I ~/Plif"dl'L4<f) ~ ~ ~ m ~ f. ~ ~ "tw. ~ ~ ~ "if 'I'Pl', ~ ~ .Jmfflr arNr t ~ tm ~ ~ 0'iJ141\:'1O!j aJ~$fdlIDI mt ~

q Ao q"FIfi at rtJ flI 'II... lI>1 ~ ~ UfAT 3N'ifl ~ lI"fa" ~ ~ §iI ~. ~ ~ ~ ;t;1QJ1~tt ~ ~ ~ ~ , tffift t I

12.. lJ~ ul r4f'('q '(_()q 31 ~1ftI1j"Of iIff '(fq iI iftI J11f11i iii ,,11!~ ~ "tfiI aJtiUID q)- aicI1fa' AI4f<n( ~ 'If ~ ~ ~;H ;;:"illf.:1Si! f$m unm ~:-

90

.'.'

~o ;ifo
~
01. 02.
01. !JI'{f ~ ~ ~
124(q» {l~ror {:Imp.ris.mmeut . {:rm~9t
~ lifer' ~ 5000/- far life}" lfiI' for life)'" 1fi{
120 <ft (qi'1f nm ~) ot soon / - ("qtiJ 1JOOO/~(qi'II:
'!lO<iofim ~m!H~ nR_> "it NFf~) q1
.. ~~ ~~ ~~
~1lf~~ ~";i; ~ ..
'Ill' aiR! ~1;fd "6!!i1J ~'$ ~-t
"if>Rli!fm I ~lR1R' ~1fIl '!!"ill'
<flf~~ ~.~

02. CfiT 1(1) 2 2
lRFIO <IimimI' 1R' 'If!!I1iI" <»1,1]q1'tl ~ ~
p.mq- 1000/- ~ 1000/- (~ ~l{<i
iji!~1!.un ~~)~ ~m)~ 1000/- ~
~f.lll'" ~O'm~ ~trur i;\JIR~} '*
2005 ot';:~~ ~iIl" ~mrr
~'R~ 1I'nf mJV1ft ~ ~.i3
.r at~~ifiI 'W!R ~.",,~ ~<J> .r~
<mPfT'fl1 lim ."ijif 3110 ~ IftI ~qtm
'mPJ lIJ'I'OiINIl ;rm<lif.~ /~
03_ QNf 0(2) :i~ <
lJOlfO ~~~ lJ~
r.rm 1000/- ~ ~~ q -
'~
~~). . iFiIR~) ~ 1000/- ~ ,
::; '~
~(IqJ~ ~~ ~~)~ ~N,
2006 *~* ~* ~"(IllT
~ lR' \'f'P. ~ ~ .. ~<t
w 3I~ f.lqg 'WJR ~1Rm ~~
.l'd"lM I mw <6T 34 mftlttl ~ lR cft;:r
~ <I>TU'Illf l 'IJRf 'Vi atftIfiq'd
lI'.IJI1I' 'iI'illIimi" I
04- 1:1"T'l{ 1(3) '3
lJOlJO iIm1i1IlI' lllt . 'ffJ5l1f iIfI'lI1W« ~
~ 1000 /- (lr!I 1000/- ~ <liLIiII r:l1'6 l(lt
::! QUI[{~) ~ ~~} ill 1000/- (Irv
~'ilVT~ ~lI'IT ~~).
200ti ~~<¥ ~qt ~0tIT·
~1R~lfI'I ~~ ~1Il"
¥T ~f.t<ltt ~ ~~-ar-r at<flll1fr ~ 1IiI.-

.i

-·1

. I

-_

:-. .

.... ..

91

~I 'JfTl!' '!I'I ~Im "I oro ~.. lJ'{ {ft-;f
"6.:511i~1 'Ifl'W '!IiI ~
~"flI~1
05- em B(6) 6 ~~) mi1I n .... \'-li'l:l· 'iPf) :5 «{qi1t lI'If}
8(I1RI 'if>RF'Im 1{ii wwr~~ ~
I'Wt...- 1000/- ~ . 1000/- ~ ~~
;;;["I~~I ~ "5It'it) ot ~ "5IR} ~ 1000/- ~
>&lit! f.I '"I 0\ ~~.~ ~~ ~ 'IiiQir) -t
2005 -t~<t ~<t1: ~t'!'U
~ "R 'd'FJ "If'ffl ~'* ~;$
~ ~Rl:Riro W5r'J ~ lJ'{ 'dtrr ~~
<mFIRI'1 lI'Ti;'<Iit~ ~1N'${
"1''''''''- <I>RJiiI'H 1 'lJT'8'iIi'r ~
lJ.q1J ~I
ilGo. 'ff'NI' 5 Qlf~ ~} ~JlI1l 5 Cllt(qf<!: IfIf) _ I) ,"(qf'Ir 'IfIf)
:w(2) "1Ii1'rJiil'if 1f'f lfWI' 'P1i(HII'fI 1fo!I' "Q'.:5fIl
fiIftJ-~ 1000/- .(v<P '001) / - (1?0 . 'iIi'HI"imr ~
'{iiGi; ~~)'$ ~~)?f! 1000/- ~
faj(lI'tlC!lI ~~~ ~~ R'R~) '$
'q *~if'; ~:i; ~~
(f.I'lIIi(1I1) ~1fI[~~ ~-$ ~'it
adtlf.::lllf'l <liT ~ 'WJPI' ~ 1fil: 1ftor ~;i
1 'iI61 'iI>RJilTfl I 'I'Jm' 'ij>J 3IRi R 'I'd ~ 1R"ifM'
lIlJI<I~1 iJ1"r~ ~
'W!fiI' 'i'jiJ"iJ'if'f I
fI1. m'{I 20 1u W'i~~) _
ftiQ---ft ~ 'fl'1SPI' ~ lfif . F-I :Cit> .
--
~ 2000/- (W
fill QlilhiLl RA'm}$
q (-.n-e-- ~ ~iI'm (;;rt-c- ~
~ fitGrr "lID em- erm ~<iJ :J1o ~ \'t-'r
31~~'!I'I 2ft f<IfU-~ ~* 1Il'I'Elm20
1967 1%41'fit'lIQ ~) ~1RV: ~-~
~AlJq. 1067 '$ WW~ i% 41 III C!l1 'I
~ <t ftriI lI'.q'OI'~1 ~
~l "I fWB< "ItI' '3I1tI~tllfr 1961
~~tl) *~ofl;
~ <iI,,~t<i
"fiff ~1Jm
~O 31 fil11fi111 "I' ~ 'I'[ST. ';JRflfOl ~ l[if ;No ~'1111 it) ~ ;,it "Nil <till !fA I 'C ;fi 1pft 4W<I 41 iii '$\ 1@' ~ ~-lI'Pt ~lldl4'I ~ I

" ~ ":i" :" -------~--- .. - .... -.

92

125. aritl9;<m ~ TJ;.1IT ~ lJiRUT "If ~ 06.05..2007 "ff ~ 3fI'ijf ~ 24.12_2010 wP. ~¥ffi ~O ~"llJOfi w.r ~ 14.G5..2007 ~ ~ ~ 26.05._2·009 ifiD i'MT 3iftI1"ffl' "mjqUr ~ ~ 25.01!..2007 1t 3JlVI' ~ 24.12--2010 tIlII ~ .mmcn 1f w f I ~ mRf ~ '3I111>mr * ARt i!5l' 3lflllift1~I"'f ~ VT, 6'10 f.!I ..... I'lf'1} ltrr 'tP11 ~1\lrlM ~

~ uq(l 'kll:tffl'l ~ ttl'1'WUtf * ~ 1f 'EffiT---428 ~ ~ ~ "$ ~ ~ (Wu4'rltld) ~ ~ mu ~~ if ~28 <roo ~ lifSm It ~ ~ II 1J1IT1IT ~ ~ ftKrr UlJ(IR ~ ftf;-lrr mit I

126. ~. t· \ilttI'1l:il ~ Q=:f qft:t<Jpt. ~,d'qf; ltifhlr'( ~ ~ if ~ ~ ~ \lIil ~ \JI'<I~G:I ""fItgt ~. iII'IQ(C'l ~ 'f'i "uta iit ~ amb ~ ~ ~ ~ I \ilGi~G:J ~ ~ if\>IN ~ opt ~ lITffif cj- 100' :if "hMm"l ~ \jfRff t I ~ ~ "iIfi GlIT 1f \Jj iQ~ c; 1 (,- q ~m "lIfr f.fiRfo:t "I 1"1 on O!I 'dJlfJ t'ttlJ ""'lI i :q I ijI "I "* f!I (It II ']'fI1 '( ftmrr ~I

24/12/2010

·T ~ (}f(GPr

. Jr.-.a.rot-\~

fi:zfnr III'q'II n PIfmil'Il, ~'l~Q·) ~ .

_. __ .•. __ ._,

·f

: !

. ----------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful