1

Díjszabás
T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén,
Dominós ügyfelek részére
Az üzletszabályzat 2. számú melléklete
A jelen díjszabás 2010. december 1. napjától érvényes és hatályos.
Az előfizetői szerződés megkötésekor hatályos példányát felek az egyedi előfizetői szerződéshez 1. számú mellékletként csatolják.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen díjszabásban foglalt díjait, valamint a díjszabás feltételeit részben vagy egészben módosítsa az irányadó
jogszabályokkal és hatósági rendelkezésekkel összhangban.

Tartalomjegyzék
1.

Általános rendelkezések.......................................................................................................................................................................................3

2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.2
2.3.
2.4.
2.5.

Az előfizetői szerződés alapján fizetendő díjak......................................................................................................................................................4
Alapvető szolgáltatási díjak...................................................................................................................................................................................4
A választható Domino díjcsomagok, és az azokhoz kapcsolódó díjak.....................................................................................................................4
Domino Aktív, Domino Nap, Domino7, Domino, Domino SMS, Domino Egyenlítő díjcsomagok díjai................................................................................................5
Domino iWiW díjcsomag díjai...........................................................................................................................................................................................................................6
Mobilinternet díjak................................................................................................................................................................................................6
Mobilinternet díjcsomagok (külön SIM kártyával igénybe vehető mobilinternet csomagok) díjai.......................................................................................................6
Domino Net díjai.................................................................................................................................................................................................................................................6
Domino Web díjai..............................................................................................................................................................................................................................................7
Hang díjcsomag és Domino Net mellé igénybe vehető mobil internet szolgáltatás díjai.......................................................................................................................7
Időszaki díj mentes (Net Start) szolgáltatás díjai....................................................................................................................................................7
Lezárt mobilinternet csomagok/szolgáltatások díjai..............................................................................................................................................7
Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek....................................................................................................................8

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6
3.7.
3.8.

Domino díjcsomagokhoz kapcsolódó egyes kedvezmények díjai...........................................................................................................................8
Domino7 Extra kedvezmény.............................................................................................................................................................................................................................8
Domino Nap Plusz kedvezmény......................................................................................................................................................................................................................8
T-Percek kedvezmény........................................................................................................................................................................................................................................8
Domino Friends kedvezmény...........................................................................................................................................................................................................................8
Családbarát kedvezmény..................................................................................................................................................................................................................................9
SMS csomagok.................................................................................................................................................................................................................................................10
SMS „Te+Én” kedvezmény..............................................................................................................................................................................................................................10
MMS „Te+Én” kedvezmény.............................................................................................................................................................................................................................10

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4. 2.
4.2.1 .
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Egyéb igénybe vehető szolgáltatások díjai........................................................................................................................................................... 10
Telefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatások díjai.................................................................................................................................................. 10
Hívásátirányítás díjai.........................................................................................................................................................................................................................................10
Videotelefon szolgáltatás és videotelefon hívásátirányítás díjai................................................................................................................................................................11
Üzenetküldéshez kapcsolódó szolgáltatások díjai............................................................................................................................................... 11
MMS - szolgáltatás (alkalmazás) díjai............................................................................................................................................................................................................11
Info SMS és info MMS szolgáltatás díjai.......................................................................................................................................................................................................11
t-email szolgáltatás díjai...................................................................................................................................................................................................................................11
Hangposta csomag díjai..................................................................................................................................................................................................................................12
Egyéb Internet ajánlatok (hozzáférések) díjai....................................................................................................................................................... 12
T-Mobile HotSpot szolgáltatás díjai...............................................................................................................................................................................................................12
Adat- és faxküldés lehetősége........................................................................................................................................................................................................................12
WAP forgalmi díjak...........................................................................................................................................................................................................................................13

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság
Székhely 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon
Cg. 01-10-041928 szám alatt
ISO 9001:2008 szerint
tanúsított rendszer

ISO 14001:2004 szerint
tanúsított rendszer

Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9 .
4.4.9.1.
4.4.9.2.
4.4.9.3.
4.4.9.4.
4.4.9.5.
4.4.9.6
4.4.9.7.
4.4.9.8.
4.4.10.
4.4.11.
4.4.12.
5.
6.
6.1.
6.2.

2

Egyéb kiegészítő szolgáltatások díjai.................................................................................................................................................................. 13
Mobil TV szolgáltatás díjai..............................................................................................................................................................................................................................13
Dallamcsengő szolgáltatás díjai.....................................................................................................................................................................................................................13
Digitális tartalomszolgáltatás díjai.................................................................................................................................................................................................................13
Mobil Vásárlás szolgáltatás díjai.....................................................................................................................................................................................................................14
Továbbértékesített termékek tranzakciós díjai.............................................................................................................................................................................................14
Mobil fizetés szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak..........................................................................................................................................................................................14
Pozícionáláson alapuló szolgáltatások díjai.................................................................................................................................................................................................14
Célravezető szolgáltatás eseménydíjai.........................................................................................................................................................................................................14
Egyéb eseménydíjak........................................................................................................................................................................................................................................14
Tartalom szolgáltatás díjai...............................................................................................................................................................................................................................14
Tartalom SMS díjai...........................................................................................................................................................................................................................................14
Fogadott emeltdíjas SMS díjai........................................................................................................................................................................................................................15
Emeltdíjas SMS- és eseménydíjas hangszolgáltatás díjai..........................................................................................................................................................................15
Emeltdíjas SMS díjai.........................................................................................................................................................................................................................................16
Emeltdíjas MMS díjai........................................................................................................................................................................................................................................16
Fogadott emeltdíjas MMS díjai.......................................................................................................................................................................................................................16
Emeltdíjas perc alapú hang- és videotelefon szolgáltatás díjai.................................................................................................................................................................17
Emeltdíjas eseménydíjas hangszolgáltatások díjai.....................................................................................................................................................................................17
Interaktív szolgáltatások felhívásának díja....................................................................................................................................................................................................18
Lakossági adománygyűjtő szolgáltatások....................................................................................................................................................................................................18
Egyéb lezárt kiegészítő szolgáltatások (csomagok) díjai..........................................................................................................................................................................18
Lezárt Multimédia Csomagok díjai................................................................................................................................................................................................................18
Ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai................................................................................................................................................... 18
Külön hívószámon elérhető szolgáltatások percdíjai és eseménydíjai.................................................................................................................. 18
Egyéb díjak....................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Külföldre irányuló hívások díjai............................................................................................................................................................................20
Külföldre irányuló hívások percdíja (+, 00, előhívószám esetén)............................................................................................................................................................. 20
Műholdas szolgáltatás hívásainak percdíja..................................................................................................................................................................................................21

7.

Roaming (nemzetközi barangolás) szolgáltatás díjai............................................................................................................................................21
Az Európai Unió területén érvényes, EK rendelettel szabályozott roaming díjak.................................................................................................... 21
7. 1.
Domino Roaming és a Domino Roaming Direkt roaming szolgáltatások díjai........................................................................................................ 21
7.1.1. Hívásindítás külföldről..................................................................................................................................................................................................................................... 22
7.1.2. Hívásfogadás percdíja.................................................................................................................................................................................................................................... 23
7.1.3. Videotelefon hívásindítás percdíja................................................................................................................................................................................................................ 23
7.1.4. Videó telefon hívásfogadás percdíja............................................................................................................................................................................................................ 23
7.1.5. SMS-szolgáltatás díjai..................................................................................................................................................................................................................................... 23
7.1.6. Különleges hívószámok felhívása külföldről................................................................................................................................................................................................24
7.1.7. Internet használat díjai roaming helyzetben Adatforgalom (GPRS, EDGE, 3G/HSDPA) alapú szolgáltatások használatának díjai............................................24
7.1.8. MMS-szolgáltatás (alkalmazás) díjai..............................................................................................................................................................................................................24
7.1.9. Hangpostás.......................................................................................................................................................................................................................................................24
7.1.10. Egyéb szolgáltatások.......................................................................................................................................................................................................................................24
7.1.11. Értesítés roaming limitről.................................................................................................................................................................................................................................24
7.2
EU GPRS Limit szolgáltatás................................................................................................................................................................................. 24

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság
Székhely 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon
Cg. 01-10-041928 szám alatt
ISO 9001:2008 szerint
tanúsított rendszer

ISO 14001:2004 szerint
tanúsított rendszer

belföldi mobil alapvető szolgáltatás esetén kell érteni. az OTP Telebank Centeren keresztül (amennyiben rendelkezik OTP Banknál vezetett folyóMagyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság számlával és Telebank Center szerződéssel). Az Előfizetői (SIM) Kártya feltöltéskor. 366 napos rendelkezésre állási idővel. A „hálózaton belüli” kifejezést kizárólag a Magyar Telekom Nyrt. de ezen díjcsomagok már nem választhatóak. A forintszámlán a 60 másodperces és annál rövidebb hívások esetében 60 másodperc díját kell fizetni.) nem vihetők át a következő időszakra. Az előfizető által megrendelt időszaki díjas szolgáltatásokat a Szolgáltató felfüggeszti.8. Domino Quick: A termék tartalmaz 1 db SIM kártyát 1800 Ft értékű mobilhasználattal. a Szolgáltató forgalmi díjat csak az Előfizető által kezdeményezett hívások után számít fel. s a szolgáltatás csak új SIM. illetve nemzetközi roaming keretében külföldön igénybe vett szolgáltatás díjait a díjszabás részben tájékoztatásul tartalmazza (így különösen 6-os és a 7-es pont). Krisztina krt. valamint a fel nem használt forgalmak (perc. függetlenül a hívás időtartamától. kerekítése és számlázása egymástól függetlenül történik. (A rendelkezésre állási idő lejártával Ön a számláján esetlegesen megmaradt egyenleget elveszíti. 366 napos rendelkezésre állási idővel.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén.11.amennyiben az Előfizető egyenlege ezt lehetővé teszi .1. 1. 1. adatmennyiség. a Magyar Telekom Nyrt. 1. amennyiben az előfizető egyenlege nem elégséges az adott szolgáltatás díjának levonásához. párhuzamosan kialakított. 1. Domino Web és Domino Net. melyeket a napszak végén kezdeményeztek és a következő napszakba átnyúlnak. az OTP és Euronet bankjegykiadó automatáinál. Domino Maraton díjcsomag esetében a percszámlán a forgalmi díjak mérése a hívás hosszától függetlenül másodperces egységekben történik. mobil rádiótelefon hálózatán (a továbbiakban: Magyar Telekom magyarországi mobil hálózatán) kívüli. Amennyiben az Előfizető a Magyar Telekom magyarországi mobil hálózatát veszi igénybe. 15000 Ft értékű feltöltés esetén 488 nap. helyhez kötött hálózatában és bármely más belföldi vezetékes hálózatban végződtetett alapvető szolgáltatásra vonatkozóan kell érteni. Domino Web: A termék tartalmaz 1 db SIM kártyát. a CIB Internet Bankon és a CIB24 telefonos ügyfélszolgáSzékhely 1013 Budapest. Általános rendelkezések 1. Azoknak a hívásoknak a díjazása.egy alkalommal lehetséges a meglévő díjcsomagról áttérés (átváltás) másik. A 30.16. Az alapvető szolgáltatás díjainak mérése Az idő alapú forgalom mérése általában 60 másodperces egységekben történik. 55. MMS. Lezárt díjcsomagok: a díjcsomag az azt igénybe vevő felhasználók részére az érintett előfizetői szerződésük tekintetében érvényben marad. 1. 1. A jelen Domino Díjszabás alapján a Szolgáltató az alábbi Domino szolgáltatási díjakat érvényesíti a Magyar Telekom magyarországi mobilhálózatában az Előfizetővel szemben. A feltöltésekhez kapcsolódó rendelkezésre állási idők nem adódnak össze. 1990 Ft egyenleggel. Továbbá. Minden megkezdett egység díjköteles. A díjszabásban elkülönítetten szerepelnek azon. azaz alapdíjas szolgáltatásként díjazódnak. mobil rádiótelefon hálózatán (a továbbiakban: Magyar Telekom magyarországi mobil hálózatán) belül indított és abban végződtetett alapvető szolgáltatásokra vonatkozóan kell érteni.illetve készülékcsomag megvásárlása útján vehető igénybe! Domino Basic: A SIM csomag tartalmaz 1 db SIM kártyát 2700 Ft értékű mobilhasználattal. Emellett a Szolgáltató által nyújtott kedvezmények. belföldi előfizetőkre vonatkoznak. akciók – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – kizárólag az Előfizető díjcsomagja szerint díjazott szolgáltatásokra és belföldre.12. A Domino Üzletszabályzat szerinti szóbeli szerződéskötéssel igénybe vehető termékek: Domino Quick.13. 366 napos rendelkezésre állási idővel. Az adat alapú forgalom mérése általában 10 KB-os egységekben történik. 1. A Domino Quick termék kezdő díjcsomagja a Domino Nap. 1. kivéve. vagyis az időszaki díjjal lefedett időtartam elteltét követően a szolgáltatás igénybevételéhez ismételt aktiválás és ezzel egyidejűleg a vonatkozó időszaki díj ismételt megfizetése szükséges: MobilTV Napi csomag. ezeken felül a havidíjas Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mintszámára Cégbíróságon előfizetőink SMS-sel is feltölthetik a Domino előfizető Univerzális egyenlegét a Mobil vásárlás szolgáltatás igénybevételével. Az árak a 25%-os áfát tartalmazzák. SMS. A Domino Quick termék csak bizonyos értékesítési helyeken vásárolható meg. A hívószám-lekötési idő lejártával a hívószám megszűnik. A Szolgáltató hálózatában forgalmazott adatmennyiséget a Szolgáltató kapcsolatonként.3. Rendelkezésre állási és hívószám-lekötési idő A rendelkezésre állási idő 366 nap. naponta és azon belül a díjszabás szerinti időzónánként külön összesíti és az adott napszakra érvényes díj szerint számlázza ki. Cg. Az alábbi szolgáltatás(ok) nem megújuló(ak). és nem fogadhat hívásokat. 1.4. ismét igénybe veheti a Domino szolgáltatást. melyek alapján a Szolgáltató nem az Előfizető díjcsomagja szerint. Az egyidőben. egész forintban vezetjük.10. A külföldre irányuló. Az előfizető számláján az egyenleget szabályos kerekítéssel. 1. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . Amennyiben a feltöltés olyan értékben történt. azaz két feltöltés között legfeljebb egyszer. Az Előfizetői Szerződés időbeli hatálya alatt a Szolgáltató az Előfizetők részére szolgáltatási-díjcsomagok biztosítását vállalja.15. Az egyedi Előfizetői Szerződés és a Domino Üzletszabályzat alapján az Előfizetőt a Szolgáltatóval szemben díjfizetési kötelezettség terheli az ott meghatározottak. s ha feltölti számláját. de hívószámát megtartja. ha a díjszabás kifejezetten másként nem rendelkezik. 1. 6. stb. A hívószám-lekötési idő 90 nap. hanem attól eltérő. de különböző célú adathozzáférések forgalmának mérése. 1. meghatározott díjazással számláz. illetve a Shell és a MOL üzemanyagtöltő állomások üzleteiben. nem alapdíjas szolgáltatási díjak. Jelen díjszabás hatálya alapvetően a Magyar Telekom magyarországi mobilhálózatából bonyolított belföldi forgalomra terjed ki. A Szolgáltató a GPRS-kapcsolat során forgalmazott adatmennyiséget a kapcsolat kezdetétől számítva a kapcsolat végéig méri.hu internet oldalon.7.) A hívószám-lekötési idő alatt Ön nem indíthat. Feltöltési lehetőségek: Az Előfizető számláját feltöltheti feltöltőkártya segítségével.t-mobile.14. illetve 60 másodpercre való kerekítés a hívás indítása szerinti napszak díja szerint történik. valamint feltöltési lehetőségek igénybevétele esetén előre fizeti. Feltöltéskor az egyenleg miatt felfüggesztett időszaki díjas szolgáltatásokat automatikusan visszaaktiváljuk az új egyenleg erejéig. arra alkalmas díjcsomagra. illetve a jelen díjszabás feltételei szerint.5. Dominós ügyfelek részére 3 1. Minden megkezdett egység díjköteles. Az alkalmi díjas hívások minden esetben kiszámlázásra kerülnek. 1.9. 1. melynek feltöltése esetén a rendelkezésre állási idő rövidebb lenne a feltöltés előtti rendelkezésre állási időnél. A „más mobil hálózat” kifejezést minden. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások alapesetben az Előfizető díjcsomagja szerint. A „vezetékes hálózatba irányuló” kifejezést a Magyar Telekom Nyrt. Minden megkezdett egység díjköteles. 1. mivel a rendelkezésre állási idő mindig a feltöltés napjától kezdődik. Az adott időszakban igénybe vett szolgáltatásokhoz és kedvezményekhez tartozó bennefoglalt forgalom kizárólag belföldön használható fel alapvető szolgáltatásokra (ha az előfizetői szerződésből más nem következik). akkor az eredeti rendelkezésre állási idő marad érvényben. mely a rendelkezésre állási idő lejárta után kezdődik. laton keresztül (a CIB Bank ügyfelei érhető el). vagy azt követően .2. A Domino szolgáltatás összes díját az Előfizető a szolgáltatás csomag vásárlásakor. az egyes napszakok alapján történik. amelyek listája megtalálható a www.

18.  Hangpostás A szolgáltatás díjmentesen áll az előfizetők rendelkezésére. A szolgáltatási egységdíj a vásárláskor. 55. vagy más nem az Előfizető díjcsomagja szerint díjazott szolgáltatások igénybevételénél a Szolgáltató által nyújtott kedvezmények (pl.4-es pontjában meghatározott kategóriákba sorolt. mely. Az előfizetői szerződés alapján fizetendő díjak Alapvető szolgáltatási díjak Alap belépési díj: 0 Ft Belépési díj Domino Quick termék esetében 1050 Ft Belépési díj Domino Net és Domino Web termék esetében 1000 Ft Egyszeri SIM kártya használati díj: Domino készülékes csomagban lévô SIM kártya esetén 1650 Ft Készülékvásárlás nélküli Domino szerződéskötés esetén 1350 Ft Szolgáltatási egységdíj: mindenkor érvényben lévő feltüntetett feltöltési érték és a Domino szolgáltatás csomagon feltüntetett érték. Hívásvárakoztatás díjai Hívástartás Díjmentes Konferenciabeszélgetés Díjmentes Hívásvárakoztatás Díjmentes A forgalmi díjak mérése megegyezik az 1-es pontban közölttel. Jelen díjszabás 4. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. Konferenciabeszélgetés. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer .1. mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó havidíjas előfizetői szerződés Domino szerződéssé alakításának feltétele egy 2700 Ft-os kezdő feltöltés igénybevétele (mely 365 napos rendelkezésre állási időt is biztosít). A Magyar Telekom Nyrt. illetve feltöltéskor fizetendő díj. Dominós ügyfelek részére 4 1. a Domino központ „Szolgáltatások beállítása” menüpontjában állíthatók be.1.: az egyes szolgáltatáscsomagokban foglalt és leforgalmazható. Krisztina krt. 1.  Hívástartás.  Hívásértesítő A szolgáltatás díjmentesen áll az előfizetők rendelkezésére. hálózaton belüli SMS-ek) nem érvényesíthetőek.19. Domino díjcsomaggal díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások  Hívószám-kijelzés és hívószám-küldés A Hívószám-kijelzés és hívószám-küldés szolgáltatások díjmentesek.17. pont szerint kerül kiszámlázásra Figyelem! A Hangpostás vezetékes telefonról való felhívásának díjazása a vezetékes szolgáltató díjszabása szerint történik. A Hangpostás felhívásának díja a 2. A Hívásértesítő szolgáltatás részletes igénybevételi feltételei a Domino üzletszabályzat törzsszövegében érhetőek el. 1. illetve letelefonálható. hívja a 1777-es vagy 1430-as telefonszámot! 2. mint rendelkezésre állási díj a Rendelkezésre állási idő alatt a Hívószám lekötési idő kezdő napjáig hívásfogadásra jogosít.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. Segélykérő és egyéb ingyenesen hívható speciális hívószámok Előfizetői kártya nélkül is hívható általános segélykérő 112 Domino központ 1777 Domino számlafeltöltés 1778 Hibabejelentő (más hálózatból Belföldi kék szám díjazása szerint hívható) 1430 Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Magyar Autóklub segélyszolgálat 188 Domino Quick és Domino Net termék ügyfelek részére az adategyeztetéshez fenntartott hívószám +36 30 633 6366 Éppen aktuális új szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkért kérjük.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. Domino Nap. Domino Aktív. Domino. ezt követően két feltöltés között egy alkalommal megváltoztatható. a díjcsomagváltás almenüben lehet igénybe venni.1. Domino Egyenlítő.1. díjcsomagok díjai A belföldre irányuló hívások díja percenként a (külön hívószámon elérhető szolgáltatások ld. munkanapokon 12-16h.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. (3) Az időszaki díj levonására első alkalommal a díjcsomagba váltás alkalmával. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . Illetve 0-07h között Munkanapokon 22-24h. Illetve 0-07h között Munkanapokon2 22-24h illetve 0-07h között Munkanapokon 22-24h. 5. Krisztina krt. A választható Domino díjcsomagok. A Domino Aktív díjcsomagot a 1777-es szám felhívásával. illetve ettől az időponttól számítva 30 naponta kerül sor. Dominós ügyfelek részére 5 2. valamint ünnepnapokon Szombat 0h-tól vasárnap 24h-ig. Telenor és Vodafone hálózatba 32 Ft 41 Ft 30 Ft 41 Ft 23 Ft 41 Ft Külföldi számra küldött SMS 59 Ft 59 Ft 40 Ft 59 Ft 40 Ft 59 Ft (1) A Domino díjcsomag esetében a kedvezményes időszak az alábbiak szerint választható: munkanapokon 07-12h. illetve 0-07h között Munkanapokon2 07-20h között Minden egyéb időben Munkanapokon 07-20h között Csúcsidő Munkanapokon 07-19h között Munkanapokon 07-20h között Hangposta +3630 (9888-444) hívásának percdíjai Munkanap2 07:00-19:00h 26 Ft 41 Ft Egyéb időben Díjmentes Díjmentes 22 Ft 59 Ft 21 Ft 57 Ft Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes SMS küldés díjai (Ft/db) T-Mobile előfizetőnek küldött SMS4 32 Ft 33 Ft 20 Ft 33 Ft 23 Ft 33 Ft Előfizetőnek küldött SMS vezetékes. (2) Domino7 díjcsomagban péntek kivételével. munkanapokon 19-22h között. valamint ünnepnapokon Éjszaka Munkanapokon 22-24h. Domino7. Az egyenleg feltöltése esetén a 490 forintos időszaki díj a feltöltéstől számított újabb 30 napra levonásra kerül. Domino SMS. valamint ünnepnapokon Péntek 0h-tól vasárnap 24h-ig. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. 55. A kedvezményes időszak kiválasztása a Domino Központ (1777) „Szolgáltatások beállítása” menüpontjában lehetséges. és az azokhoz kapcsolódó díjak 2. Amennyiben a 30 nap leteltét követően a Domino kártya egyenlegén nem áll rendelkezésre elegendő összeg az időszaki díj ismételt levonására.1. Ft Domino Aktív Időszaki díj Domino Nap Domino7 Domino Domino SMS Domino Egyenlítő 490 Ft (3) Hálózaton belüli percdíjak Csúcsidőben 26 Ft 41 Ft 80 Ft 59 Ft 73 Ft 72 Ft Kedvezményes időszakban 16 Ft 41 Ft 22 Ft 39 Ft 32 Ft 32 Ft Hétvégén 16 Ft 41 Ft 22 Ft 39 Ft 32 Ft 32 Ft Éjszaka 16 Ft 41 Ft 11 Ft 31 Ft 32 Ft 32 Ft Vezetékes hálózatba irányuló hívások percdíjai Csúcsidőben 26 Ft 41 Ft 90 Ft 88 Ft 94 Ft 72 Ft Kedvezményes időszakban 16 Ft 41 Ft 22 Ft 39 Ft 94 Ft 32 Ft Hétvégén 16 Ft 41 Ft 22 Ft 39 Ft 94 Ft 32 Ft Éjszaka 16 Ft 41 Ft 22 Ft 31 Ft 94 Ft 32 Ft Más mobilhálózatba irányuló hívások percdíjai Csúcsidőben 36 Ft 41 Ft 90 Ft 88 Ft 94 Ft 72 Ft Kedvezményes időszakban 26 Ft 41 Ft 33 Ft 88 Ft 94 Ft 32 Ft Hétvégén 26 Ft 41 Ft 33 Ft 77 Ft 94 Ft 32 Ft Éjszaka 26 Ft 41 Ft 33 Ft 77 Ft 94 Ft 32 Ft Díjmegállapítás alapjául szolgáló időszakok Kedvezményes időszak Munkanapokon 19-22h között Munkanapokon 20h-22h között Munkanapokon2 20h-22h között Választható1 Munkanapokon 20-22h között Hétvége Szombat 0h-tól vasárnap 24h-ig. akkor a fennmaradó egyenleg továbbra is a Domino Aktív díjszabása alapján használható fel. A választott időszak az aktiválást követően egy alkalommal. Alapbeállításként a 19-22h időszak szerepel.-ös pont kivételével) az alábbiak.

hu.: 2. illetve ettől az időponttól számítva 30 naponta kerül sor.minden iWiW díjcsomaggal rendelkező előfizető irányba 16 Ft Egyéb hálózaton belüli irányba.5. Domino Friends. az egyenleg feltöltéséig) az internet csak korlátozottan érhető el.t-mobile. Net 100 MB. 55. Mobilinternet díjcsomagok (külön SIM kártyával igénybe vehető mobilinternet csomagok) díjai 2. Domino Net 40 MB.2. 2.1. A kártyáról az alábbi szolgáltatások érhetőek el:  Internetszolgáltatás  SMS szolgáltatás  Célravezető szolgáltatás  t-email szolgáltatás  Mobil Vásárlás szolgáltatás SMS szolgáltatás: Az SMS díja Domino Nap díjcsomag szerint kerül számlázásra.hu.hu.hu. vezetékes és más mobil szolgáltatók irányába 37 Ft Külföldi számra küldött SMS 59 Ft Igénybevétel feltételei: A díjcsomag megrendelése kizárólag az iwiw. akkor csak a T-Mobile által meghatározott internetes honlapok érhetők el (domino. Domino Net 40 MB.hu).hu internet oldalon. Amennyiben a 30 nap leteltét követően a Domino kártya egyenlegén nem áll rendelkezésre elegendő összeg az időszaki díj ismételt levonására. Az egyenleg feltöltése esetén az 510 forintos időszaki díj a feltöltéstől számított újabb 30 napra levonásra kerül. Net L adatdíjcsomagok kiválasztásához előzetes egyenleg feltöltés szükséges. amelyek listája megtalálható a www. Net 500 MB adatdíjcsomagok egyikét. Díjcsomagváltás: Más Domino csomagra történő váltásra nincs mód. Dominós ügyfelek részére 2. Amennyiben az [origo] Média és Kommunikációs Zrt. Előfizetéses díjcsomagra történő váltás lehetséges. A megfelelő adatdíjcsomag kiválasztásáig (és ha szükséges.1.t-mobile. Net L adatátviteli díjcsomagban foglalt leforgalmazható egyenleget használja.t-mobile.t-mobile. Az ügyfél a választott Domino Web.hu) tekinthetőek meg. az iWiW díjcsomaggal rendelkező ügyfél iWiW díjcsomaghoz kapcsolt iwiw. Egy aktív iWiW tagsághoz egy díjcsomag igényelhető.hu portálról lehetséges.hu portálon regisztrált felhasználót törli vagy ezen ügyfél a törlést maga hajtja végre.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. Részletes igénybevételi feltételekről a Domino üzletszabályzat 9. Ennek elfogyasztása esetén a forint egyenlegének terhére internetezhet tovább. Net M. akkor a fennmaradó egyenleg továbbra is a Domino iWiW díjszabása alapján használható fel. Ha az előzőek közül már egyik egyenleg sem áll az ügyfél rendelkezésére. * A díjcsomag igénybevétele esetén a következő szolgáltatások nem vehetők igénybe: SMS Te+Én. Az időszaki díj levonására első alkalommal a díjcsomagba váltás alkalmával.1.2. Mobilinternet díjak 2. www.t-mobile. www.2. webshop. webshop. számú mellékletéből tájékozódhat. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. illetve lehetősége van újabb adatdíjcsomag kiválasztására is. a Domino Net M. a Szolgáltató az iWiW díjcsomagot Domino díjcsomagra váltja át. és kizárólag a T-Mobile által meghatározott internetes oldalak (domino. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek.2. Net 500 MB. Net 100 MB. Domino Net díjai A Domino Net termék tartalma:  1990 Ft egyenleg Az ügyfél az aktiválás után a rendelkezésre álló 1990 Ft egyenlegből előzetes egyenleg feltöltés nélkül igénybe veheti a Domino Web.1. vezetékes és más mobil szolgáltatók irányába 37 Ft Hangposta +3630 (9888-444) hívása munkanap 07-19h között 16 Ft Hangposta +3630 (9888-444) hívása minden egyéb időben Díjmentes SMS küldés díjai (Ft/db) SMS díj . Krisztina krt. A Domino Net termék csak bizonyos értékesítési helyeken vásárolható meg. Te+Én Plusz kedvezmény.t-mobile. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . 6 Domino iWiW díjcsomag díjai*: Időszaki díj 510 Ft Percdíjak (Ft/perc) iWiW díjcsomaggal rendelkezők irányába 16 Ft Egyéb hálózaton belüli irányba. További feltételek ld.t-mobile. Előfizetéses díjcsomagból Domino Net csomagra történő váltásra nincs mód.

így az összes addigi költés 990 Ft és 100 MB összesített adatforgalom eléréséig biztosított a forgalmazás. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. További feltételek ld. nem lezárt. A ciklus első napja a Domino Web termék aktiválásától számítódik.5 Ft 2 Ft Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest.4. A Net Start adat díjcsomagból tetszőlegesen lehet váltani más.5. Krisztina krt. Domino előfizetéssel rendelkező ügyfelének automatikusan biztosítja a Net Start adat díjcsomagot.5 Ft 7. Díjcsomagváltás: Más Domino csomagra történő váltásra nincs mód. A Domino Web adatdíjcsomag adatforgalomtól függően sávos díjazású: Adatforgalmi sáv 0-40 MB 40-100 MB 100-500 MB 500 MB-1 GB 1-2 GB 2-3 GB 3-5 GB 5-7 GB 7-14 GB Díj 490 Ft 500 Ft 1000 Ft 1500 Ft 1500 Ft 1500 Ft 1500 Ft 4000 Ft 7000 Ft Összes díj 490 Ft 990 Ft 1990 Ft 3490 Ft 4990 Ft 6490 Ft 7990 Ft 11990 Ft 18990 Ft Az „Összes díj” sor az adott 30 napos ciklus forgalomfüggő teljes költségét mutatja meg.2.1 Ft 0. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek. illetve a Net Start adat díjcsomag az Ügyfélszolgálaton keresztül kikapcsolható. A 30 napos ciklus lejártával a szolgáltatás automatikusan megújul és rendelkezésre áll. A kártyáról az alábbi szolgáltatások érhetőek el: Internet szolgáltatás SMS szolgáltatás Célravezető szolgáltatás t-email szolgáltatás Mobil Vásárlás szolgáltatás SMS szolgáltatás: Az SMS díja Domino Nap díjcsomag szerint kerül számlázásra. jelen díjszabásnak megfelelő forgalmi díjon elérheti. Azaz. ennek eredményeként a csomagkapcsolt hálózatot időszaki díj nélkül. A forgalmi határok átlépésekor a díj automatikusan levonódik az egyenlegből. 2. 990 Ft Domino Net M Domino Net L 1990 Ft 3990 Ft 6400 Ft 2 Ft 2 Ft 1 Ft 0.1. időszaki díjas Net adat díjcsomagba. Hang díjcsomag és Domino Net mellé igénybe vehető mobil internet szolgáltatás díjai Adatforgalom alapú WAP. az 1 GB-os sávhatár átlépésekor 1500 Ft-tal csökken az egyenleg. 55. valamint az Internet -hozzáférés szolgáltatáshoz tartozó adatdíjcsomag kikapcsolása esetén automatikusan biztosítja a Net Start adat díjcsomagot. Domino Web díjai A Domino Web termék tartalma:  1990 Ft egyenleg  Domino Web adatdíjcsomag Az 1990 Ft egyenleg felhasználását követően az elérhető szolgáltatások igénybevételére a termékhez tartozó önálló SIM kártya az ÁSZF-ek feltételei szerinti feltöltése és pozitív egyenleg megléte esetén van lehetőség.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. Előfizetéses díjcsomagból Domino Web csomagra történő váltásra nincs mód. Lezárt mobilinternet csomagok/szolgáltatások díjai Lezárt GPRS Net (adatátviteli) szolgáltatások: GPRS Domino Net GPRS Domino Net Plusz Domino Net 50 Időszaki díj (Ft/30 nap) 2690 Ft 4190 Ft 1990 Ft Benne foglalt felhasználható forgalom 10 MB 50 MB 50 MB Forgalmi díj munkanapokon 07-20 között (Ft/10 kB) 7.5 Ft 2 Ft Forgalmi díj minden nap 22-07 között (Ft/10 kB) 0.3. így az összes addigi költés 4990 Ft és 2 GB összesített adatforgalom eléréséig biztosított a forgalmazás.és internet díjak GPRS.2. Dominós ügyfelek részére 7 2.35 Ft 0. EDGE.      További feltételek ld.2. Például. Előfizetéses díjcsomagra történő váltás lehetséges. 2. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . A forgalom mérése mindig az adott 30 napos ciklusra vonatkozik. a fel nem használt adatmennyiség elvész. 3G/HSDPA adatátvitel esetén Domino Net 40 MB Domino Net 100 MB Domino Net 500 MB Időszaki díj (Ft/30 nap) 690 Ft Forgalmi díj (Ft/10 kB) Benne foglalt felhasználható forgalom 2. például a 40 MB-os határ átlépésekor 500 Ft-tal csökken az egyenleg.5.2. A forgalom mérése 10 kB-os egységekben történik.1 Ft 40 MB 100 MB 500 MB 3 GB 7 GB Időszaki díj mentes (Net Start) szolgáltatás díjai Net Start Időszaki díj (Ft/30 nap) 0 Ft Benne foglalt felhasználható forgalom - Forgalmi díj munkanapokon 07-20 között (Ft/10 kB) 13 Ft Forgalmi díj minden egyéb időben (Ft/10 kB) 13 Ft A Szolgáltató minden új.35 Ft 2 Ft Forgalmi díj minden egyéb időben (Ft/10 kB) 3. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek.: 2.5 Ft 3.: 2.

amíg az időszaki díjnak megfelelő összeg az egyenlegből levonható.1 Ft 13 Ft 13 Ft Forgalmi díj minden egyéb időben (Ft/10 KB) 2 Ft 2 Ft 0. –es pont alatt található adatroaming díjakról. A díjcsomagokban foglalt forgalom belföldön használható fel. Net 8 GB. A számlázás alapja a 10 perc alatt forgalmazott adatmennyiség. mellyel munkanapokon 18 órától másnap reggel 7 óráig.: 2. GPRS Domino WAP Plusz és a Net Start. Net 50. A számlázásra kerülő összeg értéke nem lehet kevesebb 1 Ft-nál. Domino Net L. Az időszaki díj levonására első alkalommal a díjcsomagba váltás alkalmával. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek. Domino Net 50.2. Net 80. A Domino Friends kedvezmény a Domino díjszabásban szereplő összes díjcsomaghoz igényelhető. Domino Net 5GB.1 Ft 0. illetve ügyintéző által lehet igénybe venni. egyidőben. Domino Net 100 MB. Domino iWiW díjcsomag kivételével. Domino Nap Plusz kedvezmény Domino Nap díjcsomaghoz igényelhető kedvezmény. illetve ettől az időponttól számítva 30 naponta kerül sor.ellenében aktiválható. 3. T-Percek kedvezmény A kedvezmény 1000 percnyi beszélgetést biztosít hétköznap 22-07 óráig. Domino Net 30. A GPRS Domino WAP.1.mely 30 napra vonatkozik .1 Ft 0.5. A kedvezmény 260 forintos időszaki díj .a készülékek APN beállításától függetlenül . Domino Net 15 GB. de különböző célú adathozzáférések forgalmának mérése. Székhely Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. Krisztina krt. illetve hétvégén és munkaszüneti napokon a belföldi előfizetők irányába indított hívások percdíja és küldött SMS-ek díja egységesen 22 forint. A díjszabásban található összes Domino díjcsomag mellé igényelhető. A T-Percek perc-csomagban foglalt percek nem vihetők át a következő hónapra.1 Ft 0.1 Ft 0.3. akik Domino7 díjcsomagban vannak. ezt követően a kedvezménybe bevont hívószámok körében módosításra a Domino egyenlegre történő feltöltésenként egy alkalommal és egy szám vonatkozásában van lehetőség. A kedvezmény időszaki díja: 990 Ft (30 napra). A Domino Nap Plusz kedvezmény az ingyenesen hívható 1777-es számon elérhető Domino központban aktiválható.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. Domino Net 100 MB. Időszaki díj 30 napra: Hálózaton belül percdíjak 690 Ft Csúcsidőben. így kérjük. Domino Net 80. A T-Percek kedvezmény SMS ügyfélszolgálaton és a 1777-es számon elérhető Domino központon keresztül aktiválható. Domino Net M. amelynek egysége 10 kB. Domino Net A M. a T-Mobile magyarországi hálózatán belüli hívószám hívására biztosít az Előfizető Domino díjcsomagja szerinti díjakból 50 % kedvezményt. Amennyiben a 30 nap leteltét követően a Domino kártya egyenlegén nem áll rendelkezésre elegendő összeg az időszaki díj ismételt levonására. párhuzamosan kialakított. Az egyenleg feltöltése esetén a 690 forintos időszaki díj a feltöltéstől számított újabb 30 napra levonásra kerül. A Domino Nap Plusz kedvezmény az aktiválástól számított 30 napig vehető igénybe és a 30 napos időszakok leteltével mindaddig meghosszabbításra kerül. Minden megkezdett egység díjköteles. Időszaki díja: 1980 Ft. A számlázás alapját az igénybe vett adat díjcsomag határozza meg. Domino Net 40 MB. amíg az időszaki díjnak megfelelő összeg az egyenlegből levonható. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek.17. Domino díjcsomagokhoz kapcsolódó egyes kedvezmények díjai 3. Net 15 GB. Domino Net 500 MB. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . 3. A perc-csomag időszaki díj (mely 30 napra vonatkozik) ellenében aktiválható. valamint hétvégén* és munkaszüneti napokon belföldi T-Mobile. Dominós ügyfelek részére 8 Domino Net 30 Domino Net 80 Domino Net 3 GB Domino Net 5 GB Domino Net 8 GB Domino Net 15 GB GPRS Domino WAP GPRS Domino WAP Plusz Időszaki díj (Ft/30 nap) 1390 Ft 2170 Ft 3990 Ft 6190 Ft 9990 Ft 15590 Ft 370 Ft 630 Ft Benne foglalt felhasználható forgalom 30 MB 80 MB 3 GB 5GB 8 GB 15 GB 250 KB 1. A kerekítés felfelé történik. * Domino 7 díjcsomag esetén a pénteki nap is hétvégeként számlázódik. 55.1 Ft 0. Domino Net L APN-je az Internethez és a WAP-hoz való hozzáférést biztosítja.ezen adat díjcsomagokkal egyaránt elérhetőek a WAP tartalmak és az Internet. 3. hogy külföldre utazás előtt tájékozódjon a 7. akkor a fennmaradó egyenleg alap Domino7 díjszabása alapján használható fel. Domino Net 8GB. valamint belföldi vezetékes előfizetők hívása estén. A Domino 7 Extra kedvezményt az önkiszolgáló felületeken. A kedvezmény az aktiválástól számított 30 napig vehető igénybe és a 30 napos időszakok leteltével mindaddig meghosszabbításra kerül.5. A Külföldön történő adatforgalmazás díjai eltérnek a belföldi díjaktól. Domino Net 40 MB. Net 5 GB. 3. ahol lehetőség van Magyar Telekoma 1777-es Távközlési Nyilvánosan Mûködőközponton Részvénytársaság megadni a kedvezménybe bevonandó számokat. Domino Net 30. A kedvezménybe 5 hívószám eléréséig szabadon vonhatóak be a hívószámok. Net 3 GB. Domino Net 3 GB. kedvezményes időben és hétvégén Éjszaka 22 Ft 11 Ft Vezetékes hálózatba irányuló hívások percdíjai Minden időben 22 Ft Más mobil hálózatba irányuló hívások percdíjai Minden időben 33 Ft Hangposta +3630 (9888-444) felhívása Hétfőtől csütörtökig: 07-19 óráig Egyéb időben 22 Ft Díjmentes Az egyéb. A kedvezmény számon elérhető Domino keresztül. Azonos APN-en. Internetes és WAP-os önkiszolgáló felületeken kapcsolható be.4. 1013 Budapest.1 Ft 7 Ft 7 Ft További feltételek ld. kerekítése és számlázása egymástól függetlenül történik. . GPRS Domino Net és GPRS Domino Net Plusz adat díjcsomagok közül egyszerre csak egy csomag lehet aktív. Domino Net 500 MB. fel nem tüntetett díjak a Domino7 díjcsomag szerint kerülnek számlázásra.1 Ft 0. Domino Friends kedvezmény A Domino Friends kedvezmény 5 darab. Domino7 Extra kedvezmény A Domino7 Extra kedvezményt kizárólag azon ügyfelek tudják aktiválni. 2.5 MB Forgalmi díj munkanapo­k­ on 07-20 között (Ft/10 KB) 2 Ft 2 Ft 0.

tehát csoporton belül a bevont Domino hívószámok 0 Ft-os percdíjjal beszélhetnek (a kimenő hívás tiltás miatt az egyirányúsított havidíjas SIM nem tud hívást indítani). új szám bevonása . úgy ezt jeleznie kell a szolgáltató ügyfélszolgálatán. III. a változtatási igény a T-Pontokban és a T-Mobile vagy a T-Home telefonos ügyfélszolgálaton jelezhető. Emitel Szolid díjcsomagok. Emitel Fix-Favorit Non-stop Plusz.  A bevonni kívánt havidíjas mobil. amennyiben az előfizető a jelen kedvezmény igénybevételét kizáró díjcsomagra vált. a III.  A kedvezménybe vezetékes hívószámként csak olyan vezetékes belföldi földrajzi telefonszám vonható be. és a kedvezmény feltételei szerint újra használhatják a 0 Ft-os hívási lehetőséget (feltéve. és nem áll számhordozás alatt. amely a Magyar Telekom (korábbi egyetemes) szolgáltatási területén működik.  A kedvezmény nem vehető igénybe (az alapcsomaghoz rendelt) hívókártyával. 70-es hálózat kijelölő számú ) átirányítás lehetősége megszűnik mindazon előfizetők részére. akik igénybe veszik a kedvezményt.  Kizárólag olyan T-Mobile-os hívószám vonható be. és a csoportba T-Home vezetékes hívószám is bevonásra került. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . a havidíjas előfizető által bevont Domino kártyák csoporttagsága is felfüggesztésre kerül (nem tudnak csoporton belül 0 Ft/percért beszélni). Emitel Fix.  Amennyiben Családbarát kedvezményt igénybe vevő T-Mobile havidíjas előfizető hívószámot változtat. amely nem időszaki jellegű. A kedvezmény lebeszélését követően kezdeménye­ zett hívások ellenértéke az Előfizető díjcsomagjának megfelelő. amennyiben az előfizető számát elhordozza vagy Kábeltelefon előfizetésre vált. 30-as. szeptember 8. Az új hívószámra újra meg kell rendelni a kedvezményt.-as pontban Krisztina található kedvezmények Videotelefonálás esetén nem érvényesek. Módosítás.  Adott csoportba Domino előfizetést kizárólag a csoportban lévő bármely T-Mobile havidíjas (akár Mix díjcsomagos) előfizető vonhat be. A kedvezménybe bevont. akkor az is kiesik a csoportból.  Havidíjas hívószám (kivéve Mix díjcsomagban lévők) esetén. és analóg. ezért a T-Home vezetékes hívószámot is újra be kell vonni. Emitel elérhető vonal.  ISDN vonal esetén bármely alszámról él a kedvezmény. az első módosítás alkalmával szűnik meg az átirányítási lehetőség. illetőleg amennyiben a kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételek bármelyike nem teljesül.  A video hívásokra a kedvezmény nem terjed ki. értesítési és kárenyhítési kötelezettség A kedvezmény feltételeiről a Családbarát kedvezményt igénylő előfizető felelőssége tájékoztatni a kedvezménybe bevont hívószámok előfizetőit. Emitel Kedvezményes. Amennyiben a havidíjas hívószám Domino számokat is bevont a csoportba. előtt értékesített T-Home Dulpa és Tripla csomagok.  Amennyiben a kedvezménybe bevont T-Mobile havidíjas hívószám. amelynek előfizetője egyéni előfizető. pontban szabályozott esetekben. tartozás miatt egyirányúsításra kerül. Amennyiben a felfüggesztett havidíjas előfizető rendezte a tartozását. A csoporton belüli 0 Ft-os percdíj a bevont hívószámonként legfeljebb havi 100 óra erejéig biztosított. valamint abból kikerülő ügyfeleket a Szolgáltató a változás életbelépését. Azon ügyfelek esetében. amelyre a havidíjas előfizető megfizette a Domino hívószám Családbarát kedvezményre vonatkozó havi díját. azt újra meg kell rendelni. és ismételten be kell vonni a Domino ügyfeleket is.). 20-as. Speciális feltételek  Amennyiben a T-Mobile havidíjas előfizető kilép a csoportból.  Áthelyezés. vagy 70-es hálózat kijelölő számú T-Mobile havidíjas vagy Domino. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. Mobil kedvezmény. mind a havidíjas mind az általa bevont Domino kártyák a csoport tagjai maradnak.  Amennyiben a kedvezménybe bevont T-Mobile havidíjas hívószám. tartozás miatt felfüggesztésre kerül. A Hangposta szolgáltatás és a Hívásértesítő szolgáltatás továbbra is elérhető lesz. amennyiben az előfizető a szolgáltatás szünetelését kéri.  Amennyiben a csoport a fentiekben ismertetett esetek miatt megszűnik és a csoportban csak egy havidíjas T-Mobile hívószám volt. Emitel Fix-Favorit Tantusz. Székhely 1013 Budapest.  Kábeltelefon hívószámok nem vonhatók be a kedvezménybe. hanem azon időszakra. Kontroll. valamint T-Home digitális telefon hívószám (VOIP) 950 Ft/hívószám havi díjért belföldről indított hanghívás esetén díjmentesen hívhatja egymást. tájékoztatási és kárenyhítési kötelezettségéből adódóan kötelezettsége a változással érintettek haladéktalan tájékoztatása.5. mely a hatályos Általános vagy Domino díjszabásban szereplő Díjcsomagok valamelyikében van (így különösen üzleti jellegű. vagy más együttműködésen alapuló kedvezményes hívószámok nem). a kedvezmény aktiválását követően sms-ben értesíti. krt. vagy kisvállalkozói. Amennyiben a vezetékes készülék nem alkalmas sms üzenetek fogadására.  Domino rendelkezésre állási idejének lejártával a Családbarát kedvezmény törlésre kerül. GSM-RLL vagy ISDN2 PMP hozzáféréssel rendelkezik. Visszaaktiválás esetén a T-Mobile havidíjas előfizetőnek ismételten kérnie kell az adott Domino hívószám csoportba történő bevonását. Emitel Kis. amennyiben az előfizető hagyományos vezetékes telefonról digitális telefonra. kedvezmények: Minimál. IV. vagyis csoporttagok.  A Domino és Mix díjcsomagos ügyfelek esetében egy hívás maximális hossza 120 perc lehet. valamint az IV. ennek leteltével a hívások bontásra kerülnek.  T-Home hívószámként olyan hagyományos vezetékes. Együttműködési. legalább kettő és legfeljebb öt.Favorit Plusz. a Domino hívószám havidíja az azt bevonó előfizetőt terheli.  A Domino Net termékhez nem igényelhető a kedvezmény. 20-as. akiknek a kedvezmény aktiválásakor már van aktív átirányításuk. Emitel Lebeszélhető 50. a kedvezményre vonatkozó megállapodás előfizető vagy Szolgáltató részéről történő felmondása esetén. A Mix díjcsomagban lévő hívószámok esetében a hálózaton belülre irányuló átirányítások lehetősége kizárt. az általa bevont Domino hívószámok csoport tagsága is ezzel egyidejűleg megszűnik. valamint az előfizető. A fel nem használt kedvezményes percek a következő hónapra nem vihetők át. volt Emitel díjcsomagok (Emitel Alap. A Családbarát kedvezmény igénybevételének általános és speciális feltételei  A csoportban legalább egy T-Mobile havidíjas hívószámnak (ez lehet Mix díjcsomagos T-Mobile előfizetés is) részt kell vennie és további egy T-Mobile vagy T-Home szám bevonása szükséges. Ebben az esetben amennyiben előfizető a váltás után is szeretné igénybe venni a Családbarát kedvezményt. a Családbarát kedvezmény megszűnése   A Családbarát kedvezménybe bevont T-Mobile vagy T-Home hívószámok módosítására – hívószám kivonása.számlázási ciklusonként (havonta) egy alkalommal van lehetőség. és vezetékes hívószámokhoz nem kapcsolódhat lejárt határidejű számlatartozás. ha van rendelkezésre állási ideje és nem került elhordozásra a hívószáma). A Domino hívószám tört havi módon kapja a kedvezményt. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság A 3.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. digitalis telefon (VOIP). akkor azok is kiesnek a csoportból. Emitel Fix-Favorit Non-stop. illetve szolgáltató részéről történő felmondás esetén. az általa bevont Domino kártyákkal együtt újra visszakerül a csoportba. illetve digitális telefon hívószám (VOIP) vonható be. II. a 2008. vagy fordítva vált. pontban meghatározottakon túl a bevont hívószámok körében módosítást kérőnek együttműködési.  A kedvezmény igénybevételi lehetőségéből kizárt díjcsomagok. Emitel Fix-Favorit. díjai szerint fizetendő. 9 Családbarát kedvezmény I. V. illetve T-Home hagyományos vezetékes hívószám . 55.  Kedvezmény megszűnik: Egyes. számcsere valamint ISDN-ről analógra vagy analógról ISDN-re történő technológiai migráció esetén a kedvezmény változatlan. úgy az előfizető hangüzenet formájában kerül értesítésre Amennyiben az előfizető a kedvezmény aktiválásáról a megrendelést követően nem kap értesítést. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő bármely előfizetői kárért kizárólag az értesítést elmulasztó a felelős.  Adott hívószám egyidőben csak egy Családbarát kedvezmény csoport tagja lehet. minden mobil irányú (számhordozás miatt 30-as. akkor a kedvezmény ezzel egyidejűleg megszűnik. vagyis nem 30 napra vonatkozik. Dominós ügyfelek részére 3. amennyiben a vezetékes telefonszámra vonatkozó előfizetői szerződés átírásra kerül (kivéve a T-Home szolgáltatások egységes kezelésével kapcsolatos átírást) vagy az állomás jellegét az előfizető kérésére a szolgáltató egyéni előfizetésről üzleti előfizetésre megváltoztatja. A Családbarát kedvezmény leírása A Családbarát kedvezménybe bevont.

hangpostára +3630 (9888-333) Díjmentes A forgalmi díjak mérése megegyezik az 1-es pontban közölttel. SMS-csomag (csak belföldi T-Mobile előfizetőnek küldött SMS-ekre használható!): Időszaki díj (30 napra) SMS-csomag 200 1600 Ft felhasználása után Benne foglalt SMS-ek száma A csomag küldött SMS-ek díja 200 db Díjcsomagtól függően A Domino Aktív díjcsomaghoz választható SMS kedvezmény: Időszaki díj . a Magyar Telekom Nyrt. Hívásátirányítás díjai Hívásátirányítás* . mobil rádiótelefon hálózatához tartozó előfizetői szám választható. A Domino Aktív SMS kedvezmény T-Mobile előfizetőknek. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. Az SMS kedvezmény kizárólag Domino Aktív díjcsomagban vehető igénybe. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. SMS „Te+Én” kedvezmény SMS „Te+Én” kedvezmény (30% kedvezmény megadott számra küldött SMS esetén) díja: 210Ft/szám/30 nap.6. Te+Én szolgáltatás keretében legfeljebb 2 db. belföldi vezetékes és más mobil szolgáltatók irányába küldött SMS üzenetekre használhatók fel.más mobilhálózatba 63 Ft/perc . *A hívásátirányítás szolgáltatás bekapcsolt roaming szolgáltatás esetén nem működik.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. 4. Telenor és Vodafone hálózatokba 150 Ft 16 Ft A Domino Aktív SMS kedvezmény igénybevétele kizárja az SMS csomag15 igénybevételét. a T-Mobile magyarországi hálózathoz tartozó előfizetői szám választható. 55.30 napra SMS küldés a T-Mobile előfizetőknek.1.7.1. SMS csomagok és SMS Te+Én kedvezmény együttes igénybevétele esetén az SMS Te+Én kedvezmény csak az SMS csomagban foglalt SMS-ek felhasználása után lép életbe. 10 SMS csomagok SMS-csomag (csak belföldi előfizetőnek küldött SMS-ekre használható!) *: Időszaki díj (30 napra) felhasználása után Benne foglalt SMS-ek száma A csomag küldött SMS-ek díja SMS-csomag 15 390 Ft 15 db Díjcsomagtól függően SMS-csomag 50 990 Ft 50 db Díjcsomagtól függően *IWIW díjcsomag esetében az SMS-csomag 15 és 50 szolgáltatás az egyéb hálózaton belüli irányba. Krisztina krt.vezetékes hálózatba 21 Ft/perc .8. Te+Én szolgáltatás keretében legfeljebb 2 db. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . vezetékes. a vezetékes. Telenor és Vodafone hálózatokba küldött SMS-re vonatkozik.hálózaton belül 11 Ft/perc . 3. Egyéb igénybe vehető szolgáltatások díjai 4. 3. MMS „Te+Én” kedvezmény MMS „Te+Én” kedvezmény (50% kedvezmény megadott számra küldött MMS esetén) díja: 260Ft/szám/30 nap. Telefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatások díjai 4.1. Dominós ügyfelek részére 3.

2. 55. adatszinkronizáció E-mail szolgáltatás 1db e-mail cím. Info SMS és info MMS szolgáltatás díjai (Ft/db) Előfizetéses infoSMS szolgáltatás: 490 Ft/30 nap/lista Előfizetéses infoMMS szolgáltatás: 590 Ft/30 nap/lista 4. 4. Kivételt képez az általános szabály alól a Domino7 díjcsomag. címjegyzék. 500 MB tárterület/e-mail cím. hogy beállításait figyelmesen kezelje. vagy e-mail címre továbbítja. ekkor az előfizető telefonszámára/készülékére is megérkező MMS másolata megérkezik az előfizető által megadott továbbítási helyre is. valamint belföldi kék és zöld számra 42 Ft/perc Más belföldi mobilhálózatba 125 Ft/perc *Csúcsidő: munkanapokon 07-20h között. 2000 MB tárterület/e-mail cím. A nemzetközi hívások díja zónáktól függetlenül egységes. Üzenetküldéshez kapcsolódó szolgáltatások díjai 4. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . a WAP forgalmi díjaknál). csak az előfizető által megadott továbbítási helyre. A feltüntetetett díjak minden publikus díjcsomag esetén érvényesek. határidőnapló. E szám hívásának díja a WAP forgalmi díjával egyezik meg (ld. vírus és kéretlen levelek szűrése. az MMS . vagy e-mail címre másolja. Ha a beérkező MMS-eket egy másik telefonszámra. címjegyzék. 11 Videotelefon szolgáltatás és videotelefon hívásátirányítás díjai Díj Időszaki díj 30 napra 0 Ft Belépési díj 0 Ft T-Mobile magyarországi hálózaton belül T-Mobile magyarországi hálózaton kívül Csúcsidőben* 125 Ft/perc Csúcsidőn kívül* 65 Ft/perc Csúcsidőben* 160 Ft/perc Csúcsidőn kívül* 80 Ft/perc Nemzetközi irányban minden időben 315 Ft/perc Nemzetközi zöld szám felhívása 91 Ft/perc Belföldi zöld szám felhívása 0 Ft/perc T-Mobile kék szám felhívása 43 Ft/perc Belföldi kék szám felhívása 86 Ft/perc Hívásátirányítás Hálózaton belül. és kéretlen levelekRészvénytársaság 1013 Budapest.szolgáltatás (alkalmazás) a +3630/9301-309-es behívószámon is elérhető. T-Mobile kék számra 21 Ft/perc Belföldi vezetékes hálózatba. 1000 MB tárterület/e-mail cím. Domino7 díjcsomag esetében pénteken a hétvégi díjak érvényesek.1. határidőnapló.1. Magyar Telekom Távközlési vírus Nyilvánosan Mûködő címjegyzék.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén.szolgáltatás (alkalmazás) díjai Mobilkészülékről küldött MMS típusa (kategória) Díja munkanapokon (db) Díja hétvégén és munkaszüneti napokon (db) A T-Mobile előfizetőnek vagy e-mailre küldött MMS 78 Ft 39 Ft Egyéb előfizetőnek küldött MMS 130 Ft 65 Ft Külföldi számra küldött MMS* 160 Ft A továbbított. t-email szolgáltatás díjai Domino t-email alap A szolgáltatás tartalma E-mail szolgáltatás 1db e-mail cím. amelyben a péntek is hétvégének számít. 100 dbKrisztina értesítő krt. melyek mindenkori listáját megtalálja honlapunkon. (Ha a beérkező MMS-eket egy másik telefonszámra.3. vírus és kéretlen levelek szűrése Belépési díj Időszaki díj (30 napra) Díjmentes Díjmentes (Értesítő SMS-t nem tartalmaz) Belépési díj Időszaki díj (30 napra) Díjmentes 300 Ft Díjmentes 500 Ft SMS értesítés (korlátlan mennyiségű): 12 Ft/SMS Domino t-email plusz A szolgáltatás tartalma E-mail szolgáltatás 1db e-mail cím. határidőnapló.) * MMS csak meghatározott külföldi hálózatokba küldhető. MMS küldésért járó összeget fizeti.és ünnepnapokon. Az egyes díjcsomagok időszaki díjának leforgalmazható része videotelefonálásra nem használható. SMS. amit az MMS . mint az előfizető alap díjcsomagjában. illetve másolt MMS-ekért az előfizető az Üzletszabályzatban meghatározott.adatszinkronizáció szűrése. Amennyiben a küldő készüléke nem alkalmas GPRS adatátvitelre. A számlázási és a kerekítési egység ugyanaz. ekkor az MMS az előfizető telefonszámára/készülékére nem fog megérkezni.2.szolgáltatás (alkalmazás) díján felül kell fizetni. ezért kérjük. Dominós ügyfelek részére 4.2. MMS . csúcsidőn kívüli időszak: munkanapokon 20-07h valamint munkaszüneti. 4.2. Székhely Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg.2.2. vagy ügyfélszolgálatainkon. 50 db értesítő SMS.

4. 55.3. GPRS Domino Net és Domino Net Plusz előfizetés esetén: A t-email plusz előfizetés 1000 MB tárhellyel és a bennefoglalt szolgáltatásokkal Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes KoktélMini szolgáltatás esetén Domino t-email plusz 1000 Mbyte tárhellyel és a benne foglalt szolgáltatással plusz 50 db benne foglalt értesítő SMS-sel KoktélMaxi szolgáltatás esetén Domino t-email plusz 1000 Mbyte tárhellyel és a benne foglalt szolgáltatással plusz 100 db benne foglalt értesítő SMS-sel SMS értesítés (korlátlan mennyiségű): 12 Ft/SMS (A bennefoglalton felüli SMS-ekre vonatkozik) A Domino t-email alap és Domino t-email plusz szolgáltatások díjai a hozzáférés forgalmi díjait nem tartalmazzák.3.2. 60 és 120 perces és 24 órás utalványok használata esetén a T-Mobile HotSpot szolgáltatás forgalmi díját időalapon számlázza. és minden megkezdett 15 perc számlázásra kerül. pontban közölttel. A rendelkezésre állási idő alatt. 4. Egy előfizetéshez csak 1 db Domino t-email alapszolgáltatás tartozhat 1 db postafiókkal. T-Mobile magyarországi hálózaton belüli hívószámra). Krisztina krt. Domino Net 8GB. pontban felsoroltakkal. díj kizárólag használat esetén fizetendő az alábbiak szerint: Virtuális utalvány (voucher) Forgalmi díj WLAN használati időkeret Rendelkezésre állási idő 400 Ft 15 perc 15 perc 30 perces 780 Ft 30 perc 3 hónap 60 perces 1400 Ft 60 perc 3 hónap 120 perces 2400 Ft 120 perc 3 hónap 24 órás 5400 Ft 24 óra 3 hónap WLAN conference 7680 Ft 11 óra * 1 nap** 15 perces Megjegyzések: * Egy időben 5 felhasználó forgalmazhat akár 11 órán keresztül a továbbiakban meghatározott napszakban. T-Mobile HotSpot szolgáltatás díjai A T Mobile HotSpot szolgáltatásnak nincs belépési és időszaki díja. A szolgáltatás tartalmazza a díjmentes hangposta-lehallgatást. Adat. vagy legfeljebb 1 db Domino t-email plusz szolgáltatás. Domino Net 50. illetve a WAP-os felületen történő elvégzése után. a szolgáltatás használatához be. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest.illetőleg kijelentkezést tetszőleges számban végezhet az utalványhoz tartozó azonosítóval és jelszóval.előrefizetett (Domino) és utólag fizetett (előfizetéses) mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásnál. azonban az első belépéstől számítva a rendelkezési idő elteltével lejárnak. Domino Net 15GB.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. A szolgáltatás a díjmentesen hívható Domino Központban (1777) aktiválható. Domino Net 40 MB. azaz a virtuális utalvány érvényességi ideje alatt a WLAN használati időkereten belül minden T-Mobile Előfizető/felhasználó tetszőle­ges időközönként forgalmazhat. A T-Mobile HotSpot szolgáltatás díja . A Szolgáltató a 30. A WLAN roaming igénybevételére csak a 15 és 30 perces virtuális utalványok (voucherek) alkalmasak. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg.2. Domino Net M. A forgalmi díjak mérése megegyezik az 1. A forgalmi díjak megegyeznek a 2.1. Minden voucher legalább a használati időkeret által meghatározott időtartamban biztosít hozzáférést a felhasználóknak a szolgáltatáshoz. Az utalványok a rendelkezési időn belül bármeddig felhasználhatók. valamint ha adott hívószám előfizetője SMS-ben megerősíti. maximum 2000 MB postafiókkal. Domino Net 100 MB. még ha maradt fel nem használt perce is az Előfizetőnek. SMS értesítés: a szükséges beállítások internetes. 4. 15 perces számlázási egységekben. hogy SMS értesítéseket kíván fogadni. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer .és faxküldés lehetősége Az egyirányú (csak küldés) aszinkron adat és a faxszolgáltatás külön díj nélkül igénybe vehető. Domino Net 5GB. a rendszer SMS üzenetben értesítést küld a +3630/9878-xxx számtartományból új elektronikus levél beérkezésekor (1db belföldi.3. Hangposta csomag díjai Időszaki díj: 160 Ft/30 nap. 4.1. A szolgáltató nem korlátozza a forgalmi időkeretben lebonyolított adatforgalmat. A Domino t-email alap és Domino t-email plusz szolgáltatások nem lehetnek egy időben bekapcsolva. Domino Net 3 GB. Domino Net 80. Domino Net L. Dominós ügyfelek részére 12 Kedvezményes díjak Mobilinternet díjsomagok és szolgáltatások előfizetői számára GPRS Domino WAP és Domino WAP Plusz előfizetés esetén A t-email plusz előfizetés 1000 MB tárhellyel és a bennefoglalt szolgáltatásokkal Díjmentes 150 Ft Domino Net 30. Domino Net 500 MB. Egyéb Internet ajánlatok (hozzáférések) díjai 4. illetve hitelkártyás fizetési mód használatával egyaránt azonos és napszaktól független. ** Ezen virtuális utalványok a bejelentkezés időpontjának napján használhatók fel a reggel 9 órától aznap este 20 óráig terjedő időben.

1. a díjszabás 7. A Digitális tartalomszolgáltatás igénybevétele során megrendelt/vásárolt/letöltött tartalmak ellenértékét. Dallamcsengő szolgáltatás díjai Időszaki díj 315 Ft/ 30nap. Minden letöltött dallam után tranzakciós díj kerül felszámításra.3. vasárnap és munkaszüneti napokon 07-21h között 20 Ft/perc. a letöltés elutasítása a Mégsem gomb megnyomásával történik. a szolgáltató a hálózat biztonsága és a szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében jogosult az adott előfizető esetében a Mobil TV szolgáltatás igénybevételét megszakítani. 4. Választható WAP csomag díja: Időszaki díj 30 napra Benne foglalt forgalmi mennyiség 520 Ft 45 perc CS WAP csomag A csomag csak a +3630/9301-301 hívására használható fel. A letölthető dallamokról és a dallamokhoz kapcsolódó tranzakciós díjakról a Dallamcsengő felhasználói felületeken tájékozódhat. Azon Digitális tartalom terméktípusok listája. hogy a vásárlás jóváhagyása előtt körültekintően olvassa el az árra vonatkozó vásárlási jóváhagyást. a kapcsolódási próbálkozás adatforgalmi díja technikai okokból kiszámlázásra kerül. A szolgáltatás igénybevételének díjai: Mobil TV alap csomag: Belépési díj - Időszaki díj (Ft/30 nap) 1990 Ft Benne foglalt forgalom 40 óra Forgalmi díj (A benne foglalt forgalom elérése után fizetendő) 5 Ft / perc Mobil TV közszolgálati csomag: Belépési díj - Időszaki díj (Ft/30 nap) 590 Ft Benne foglalt forgalom 40 óra Forgalmi díj (A benne foglalt forgalom elérése után fizetendő) 5 Ft/perc Mobil TV napidíjas csomag: Belépési díj (Ft/24 óra) Időszaki díj Benne foglalt forgalom* Forgalmi díj (A benne foglalt forgalom elérése után fizetendő) 390 Ft 5 óra 5 Ft/perc *A napidíjas csomaggal az előfizető az aktiválástól számított 24 órás Mobil Tv elérhetőséget kap. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest.és/vagy HSDPA-képes készüléktípusokról való tájékozódásra és a szolgáltatásra való előfizetésre. minden nap 21-07h között 7 Ft/perc. 4. és az ügyfélszolgálaton van lehetőség. Az elszámolás másodperc alapú. munkanapokon 07-09h illetve 19-21h között. illetve mérési szabályai érvényesek. a Szolgáltató mobil portálján érhető el. továbbá az elérhető csatornákról való tájékozódásra a Szolgáltató mobil portálján. 55. A szolgáltatás kizárólag belföldön a szolgáltató hálózatában vehető igénybe.2. Egyéb kiegészítő szolgáltatások díjai 4. kivételt képezhetnek ez alól meghatározott Digitális tartalomszolgáltatás típusok. ahol a letöltés során felhasznált adatforgalomért nem kell külön fizetni. 13 WAP forgalmi díjak A +3630/9301-301 vagy +3630/9301-307 hívószámon (WAP szolgáltatás) bonyolított forgalom percdíjai valamennyi díjcsomagban munkanapokon 0919h között 40 Ft/perc. pontban közölttel. Igény esetén a szolgáltatás igénybevétele újra kezdhető. Az időszaki díjban foglalt percmennyiség leforgalmazását követően a WAP szolgáltatás aktuális percdíjai. határozza meg. Domino Maraton csomagban a hívások a percszámla.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. amennyiben az előfizető a Mobil TV szolgáltatást 5 órán keresztül folyamatosan.3. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. ennek lejárta után a forintszámla terhére történnek. A Mobil TV szolgáltatás számlázási egysége 1 másodperc. A lehetséges tranzakciós díjak a következők: 160 Ft. Dominós ügyfelek esetén a szolgáltatás 30 napra vonatkozó időszaki díja és a benne foglalt forgalom 30 napos időszakra biztosítja a szolgáltatás elérését. a fel nem használt műsoridő a következő 30 napra nem vihető át. Mobil Tv szolgáltatás esetében. A 3G. 440 Ft. Kérjük. 340 Ft.1. 4. megszakítás nélkül veszi igénybe. azaz a 24 óra elteltét követően az igénybevételhez ismételt aktiválás szükséges. a Szolgáltató vagy a Harmadik Felek által üzemeltetett mobil portálon kap pontos információt még a vásárlás előtt. A forgalmi díjak mérése megegyezik az 1. Krisztina krt.4. Dominós ügyfelek részére 4. Digitális tartalomszolgáltatás díjai A továbbértékesített tartalmak díjait nem a Magyar Telekom Nyrt. A tartalomvásárlások során minden esetben a WAP és net használatának díját a tartalom díján felül kell fizetni.4.4.7-es pontjában tájékoztató jelleggel található adatforgalomra vonatkozó roaming díjak szerint. ahol a tartalom letöltése alatt felhasznált adatforgalomért az előfizető nem fizet külön adatforgalmi díjat. Ezért a szolgáltatás keretében továbbértékesített tartalmak díjairól a vásárlási folyamat során. Az időszaki díjban foglalt percmennyiség leforgalmazásának mérése másodperc alapon történik. valamint szombaton. hogy amennyiben a kizárólag belföldön elérhető Mobil TV szolgáltatást roaming helyzetben próbálják igénybe venni. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . illetve a WAP és nethozzáférési díjakat az Előfizető az előzetesen feltöltött Domino egyenlege terhére fizeti meg.3. A tartalmak árának elfogadása és a letöltés jóváhagyása a mobiltelefon készülék kijelzőjén megjelenő OK gomb. A csomag nem megújuló. Mobil TV szolgáltatás díjai Az adatforgalom a műsor lejátszása alatt belföldi hálózatban ingyenes.4.

+3630/344-4900.SMS Kedvezményes (+3630/4040 . +3630/344-4201-4209. 777. Ezért a szolgáltatás keretében tovább értékesített termékek és tartalmak díjairól a vásárlási folyamat során. az eseménydíjat nem kell kifizetnie. valamint személyesen a T-Pontokban és üzleteinkben kérhető. Objektumkeresés a közelben a 400-as rövid számra küldött SMS-sel* 63 Ft 2. Mobil fizetés szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak Pozícionálási díj /db 4.4.7. illetve a vásárlások során minden esetben a WAP.t-mobile.Mobil fizetés szolgáltatáshoz kapcsolódó tranzakciós SMS díj/db 20 Ft Részletes igénybevételi feltételekről a Domino üzletszabályzat 10. „Tikit” rendezvényjegy vásárlás tranzakciós díj/db 75 Ft a bruttó jegyár 10%-a Mobil Vásárlás szolgáltatás során vásárolt fizikai termékek és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése az előre tölthető univerzális egyenleg terhére történik.4.4. Objektumkeresés a közelben a 400-as rövid számra küldött SMS-sel. számú mellékletéből tájékozódhat. tehát fizikai termékek vásárlása esetében bruttó 20000 Ft-tól vásárlási kóddal kell jóváhagynia a vásárlásokat. +3630/4444 – xxx.9. állapít meg – a vásárlás során bizonyos termékek esetében tranzakciós díj terheli.hu) a Szolgáltatások / Mobil Vásárlás menüpontban található.8.5.4. Továbbértékesített termékek tranzakciós díjai: A továbbértékesített fizikai termékek árait – amit nem a Magyar Telekom Nyrt.xxx) 21 Ft . 4. a WAP oldalakon vagy SMS-ben kap pontos információt még a vásárlás előtt. Autópálya-használati jogosultság rendelés tranzakciós díj/db 160 Ft 3. „Interticket” színház. Mobil fizetés szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak +3630/8080103 . Kérjük. +3630/344-4244-4249. illetve a T-Mobile honlapon (www. 801-es számra küldött SMS 75 Ft Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest.1. +3630/344-4185-4199.SMS Normál (+3630/3444-777. Az igénybevétel feltételeiről további információ a T-Mobile telefonos ügyfélszolgálatán. illetve. 800. Egyéb eseménydíjak (Ft) Reuters GSM Terminál 75 Ft Gyorsinfó 75 Ft Tartalom szolgáltatás díjai (Ft/db) 4. Mobil Vásárlás szolgáltatás díjai A tovább értékesített tartalmak és termékek díjait nem a Magyar Telekom Nyrt. a prémium kategóriák esetében 0 Ft * A szolgáltatás eseménydíját a 400-as számra küldött SMS díján felül kell kifizetni.6. (InfoSMS és infoMMS tranzakciós díj) +36308000-800.xxx. 4.4.és rendezvény jegy vásárlás tranzakciós díj/db 55 Ft 4.4.4. nem digitális termékek. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . +3630/8000-801. Tartalom SMS díjai . szolgáltatás díján felül kell fizetni. 55. +3630/3030 . Célravezető szolgáltatás a Szolgáltató mobil portálján. Krisztina krt. 16 Ft Célravezető szolgáltatás eseménydíjai 1. 4.4. 1421) 39 Ft +3630/8000-777. +3630/5555 (400-699). Célravezető szolgáltatás a Szolgáltató mobil portálján. 4. Alapértelmezett beállítások szerint a továbbértékesített. 1.9. kiemelt kategóriák esetében* 105 Ft 3. határozza meg. Mozijegy rendelés tranzakciós díj/db 55 Ft 2. Amennyiben az előfizető az SMS-ben hibás hívószót ad meg. A 400-as számra küldött SMS díja a T-Mobile előfizetőnek küldött normál SMS díjával egyezik meg. Dominós ügyfelek részére 14 4. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. a prémium kategóriák kivételével 38 Ft 4. Parkolójegy vásárlás Budapesten és meghatározott vidéki városokban tranzakciós díj/db 5. SMS használatának díját a termék.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. hogy a vásárlás jóváhagyása előtt körültekintően olvassa el az árra vonatkozó vásárlási jóváhagyást.

Székhely 1013 Budapest. 1789. 155 Ft 0690/611 (600-699). 17633. 125 Ft 0690/611 (000-499). 0691/224 (000-799). 17634. 940 Ft 0691/339 (700-999). 95 Ft 0690/610 (800-899). 17645. 625 Ft 0690/645 (700-999). 475 Ft 0690/617 (000-699). 75 Ft 0690/610 (600-699). 0690/610 (700-799). 0691/223 (000-499) . 0691/221 (500-599). 1784. 0691/334 (700-999). 250 Ft 0690/614 (000-799). 1790. 1799. Fogadott emeltdíjas SMS díjai (Ft/db) 0690/610 (400-499). 17605.299). 0691/225 (000-099) 375 Ft 0691/225 (100-499).és eseménydíjas hangszolgáltatás díjai (Ft/db) 0691/330 (000-699). 0691/332 (000-699) 155 Ft 0690/612 (000-499). 500 Ft 0690/644 (700-999). 1782. 55. 400 Ft 0690/616 (500-599). 50 Ft 0690/640 (000-699). 200 Ft 0691/333 (700-999). 1791.4. 17644. 1783. 565 Ft 0691/337 (700-999). 0691/226 (900-999). A fogadott emelt díjas SMS roaming díjszabása nem tér el a honos helyzetben igénybe vett szolgáltatás díjazásától. de a Szolgáltató által nyújtott kedvezmények (az egyes szolgáltatáscsomagokban foglalt és leforgalmazható. 1787. 0691/224 (900-999). 300 Ft 0690/642 (000-699) . 17638. 80 Ft 0691/331 (700-999). 17618.3 Emeltdíjas SMS. 17642. 0690/616 (900-999). 0690/613 (000-499). 0690/615 (100-499). 17646. 1000 Ft 0690/647 (700-999). 0691/227 (000-699). 0690/643 (700-999). 17648. hálózaton belüli SMS-ek) erre nem érvényesíthetőek. 1786. 0691/224 (800-899). 17647. 1792. 300 Ft 0690/642 (700-999). 0690/640 (700-999). 1781. 0691/220 (600-699). 1793. 200 Ft 0691/333 (000-699). 17635. 0691/330 (700-999). 150 Ft 0690/641 (700-999). Dominós ügyfelek részére 15 4. 17626. 0691/227 (900-999) 625 Ft 690 Ft 750 Ft ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . 0691/338 (700-999). 0691/223 (500-599). 0691/221 (600-699). 17601. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon 0690/645 (000-699) Cg. 0691/334 (000-699). 17621. 17639. 0690/643 (000-699) .Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. 0691/225 (500-599). 1794. 250 Ft 0690/614 (800-899). Krisztina krt. 0691/336 (000-699). 150 Ft 0690/641 (000-699). 17641.1780. 400 Ft 0690/616 (100-499). 17629 315 Ft 0691/335 (700-999). 17632. 17643. 220 Ft 0690/613 (500-599). . 95 Ft 17610 120 Ft 0691/220 (700-799). 0691/336 (700-999). 0691/227 (700-899).9. 50 Ft 0690/ 610 (500-599). 0691/226 (100-499). 0691/221 (000-499). 220 Ft 17631. 1250 Ft 0690/648 (700-999) 1875 Ft 0690/649 (700-999) 5000 Ft A fogadott emeltdíjas SMS számra küldött regisztrációs SMS díja megegyezik az előfizető aktuális díjcsomagjában foglalt SMS küldés díjával. 0691/222 (000-499). 0691/220 (400-499). 75 Ft 0690/610 (000-399). 500 Ft 0690/644 (000-699) 565 Ft Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság 0691/337 (000-699). 690 Ft 0690/646 (700-999). . 375 Ft 0690/615 (500-599). 17640. 175 Ft 0690/612 (500-599). 0691/220 (000-399) 80 Ft 0691/331 (000-699). 0691/220 (800-899) 125 Ft 0690/611 (500-599). 315 Ft 0691/335 (000-699). 4. 0691/226 (500-599). 17624. 17636. 01-10-041928 szám alatt 0690/617 (900-999). 0691/222 (500-599).4. 0691/332 (700-999). 0691/636 (200-299) . 0690/636 (200. 0691/220 (500-599).9.2. 475 Ft 0690/617 (700-899).

valamint a Célravezető szolgáltatás használata során a 400-as hívószámra küldött SMS díjazása a T-Mobile előfizetőnek küldött SMS díjazása szerint történik. 0691/227 (400-499) 500 Ft 0690/644 (000-699) 565 Ft 0691/337 (000-699) 625 Ft 0690/645 (000 – 699) 690 Ft 0691/338 (000 – 699). kivéve fogadott emeltdíjas SMS esetén. 0691/336 (700-999). Krisztina krt. 0691/334 (700-999). melyhez legalább 15 másodpercnyi egyenleg szükséges. 0691/339 (000-699) 1000 Ft 0690/647 (000-699) 1250 Ft 0690/648 (000-699) 1875 Ft 0690/619 (900-999) 2000 Ft 0690/649 (000-699) 5000 Ft 4.5. 0691/338 (700-999). 0691/226 (400-499) 475 Ft 0691/336 (000 – 699). 220 Ft 0690/642 (700-999). 0691/221 (400-499) 150 Ft 0690/612 (400– 499).9.4. 55. 690 Ft 0690/646 (700-999). 0691/224 (400-499) 300 Ft 0691/ 334 (000– 699). -0691/222 (400-499) 200 Ft 0690/613 (400– 499). az Emeltdíjas SMS és a Mobilfizetés Szolgáltatás pontok alá tartozó SMS-ek csak a forintszámla terhére küldhetőek. 0690/642 (000-699) 315 Ft 0691/335 (000-699) 375 Ft 0690/615 (400– 499). 4.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. 0691/223 (400-499) 250 Ft 0690/ 614 (400– 499). -0690/617 (400– 499). 565 Ft 0691/337 (700-999). 0690/643 (000-699). 625 Ft 0690/645 (700-999). 0691/229 (400-499).699) 1000 Ft 0690/647 (000 – 699) 1250 Ft 0690/648 (000-699) 1875 Ft 4. 1000 Ft 0690/647 (700-999).6. 500 Ft 0690/644 (700-999). (4) A +3630/9888-010-es hívószámon keresztül. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. más mobilhálózatba és külföldi számra küldhető SMS az SMS számláról küldhető. Emeltdíjas SMS díjai (Ft/db) -1727 300 Ft -1795 500 Ft Az SMS fogadása díjmentes. 0691/338 (000-699) 940 Ft 0691/229 (000-999). Emeltdíjas MMS díjai (Ft/db): 0690/611 (400– 499). 0690/619 (000-899) . e-mail címre küldött SMS.9.9. Fogadott emeltdíjas MMS díjai (Ft/db): 0691/333 (700-999). 315 Ft 0691/335 (700-999). 0690/646 (000-699) 940 Ft -0690/619 (400– 499).0691/225 (400-499) 400 Ft 0690/616 (400– 499).4. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . Domino Maraton csomag esetében a percszámla terhére csak belföldi hívások kezdeményezhetőek. A Tartalom SMS. 0691/339 (000. 375 Ft 0690/643 (700-999). Dominós ügyfelek részére 16 0690/646 (000-699). Hálózaton belül. 1250 Ft 0690/648 (700-999).4. 940 Ft 0691/339 (700-999). 1875 Ft Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest.4.

0691/180 (050-099) 110 Ft/alkalom 0691/400 (000-999). 0690/982 (000999). 0690/183 (000-999). 0691/636 (000-099) 155 Ft/alkalom 0690/636 (100. 0691/999 (800-899). 300 Ft/perc 0690/633 (300-399). 0691/200 (600-699). 0690/999 (500-599) 75 Ft/perc 0691/200 (000-099). 0691/999 (700-799).199). 0691/200 (100-199). Emeltdíjas perc alapú hang. 0691/999 (900-999).7.099). 0690/180 (000 – 499) . 0691/ 999 (300-399). 0691/111 (000-999). 0691/822 (000-999).Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. 0690/999 (800-899) 375 Ft/perc 0690/666 (000-099) 395 Ft/perc 0690/602 (600-699). 150 Ft/perc 0690/633 (000. 0691/300 (100-199) 155 Ft/perc 0691/300 (200-299). 80 Ft/perc 0690/603 (000-099). 0691/200 (700-799).9.) Hangszolgáltatás (Ft/perc): 0691/999 (500-599). Cg.4. 475 Ft/perc 0691/114 (000-999). 0690/602 (800-899) 750 Ft /perc 0690/666 (900-999) 0690/602 (900-999). 0690/999 (600-699) 125 Ft/perc 0690/602 (100-199). 0690/666 (100-699). 0690/999 (100-199) Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon (000-999). 0691/180 (150-199) 150 Ft/alkalom 0690/636 (000.) Hang. 0690/603 (800-899). Dominós ügyfelek részére 17 4. 06 90/ 999 (700-799) 250 Ft/perc 0690/602 (500-599).299). 0690/823 (000-999).699). 0691/112 (000-999). 375 Ft/perc 0690/603 (500-599).8. 0690/900 (700-799). 0690/983 (000999). 0691/113 (000-999). 0691/122 (000-999). 0690/602 (000-099). 0691/300 (000-099) 95 Ft/perc 0691/110 (000-999) 110 Ft /perc 0691/999 (600-699). 0691/180 (900–999) 450 Ft/perc 0690/602 (700-799). 250 Ft/perc 0690/603 (300-399). 0690/984 (000999). 565 Ft/perc 0690/666 (700-799) 595 Ft/perc 0690/633 (700-799). 190 Ft/perc 0690/603 (200-299) 0691/300 (300-399). 0690/186 (000–999). 0691/300 (500-599). 625 Ft/perc 4. 0690/900 (800-899). 0690/824 (000-999).Mûködő 0690/182 (000-999). Emeltdíjas eseménydíjas hangszolgáltatások díjai (Ft/alkalom): 0691/999 (000-099) 50 Ft/alkalom 0691/999 (100-199) 75 Ft/alkalom 0691/120 (000-999). 0690/985 (000-999) . 315 Ft/perc 0690/603 (400-499).9. 0691/200 (500-599). 400 Ft/perc 0690/ 825 (000-999). 0690/ 180 (500-999) . 0690/188 (000–499). 0690/900 (100-199) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. 0690/603 (700-799). 0691/ 300 (600-699). 0691/300 (400-499). 0690/603 (900-999).499). 0690/900 (900-999).és videotelefon szolgáltatás díjai (Ft/perc): 1. 0691/180 (300399). 190 Ft/perc 0690/602 (200-299). 0691/180 (600–699).099). 0691/636 (100-199) 190 Ft/alkalom 0691/410 (000-999).és videotelefon szolgáltatás (Ft/perc): 0690/603 (100-199).199). 0691/823 (000-999). 0691/825 (000-999). 55.599). 0691/123 (000-999). 0691/824 (000-999). 0690/265(000-499) 315 Ft/perc 0690/633 (400. 0690/999 (900-999) 625 Ft/perc 0690/666 (800-899) 695 Ft/perc 0691/115 (000-999). Krisztina krt. 0691/200 (200-299). 155 Ft/perc 0690/633 (100. 0690/900 (600-699). 0690/181 (000–499). 225 Ft/perc 0690/602 (400-499). 0691/121 (000-999). 500 Ft/perc 0690/603 (600-699). 0691/200 (300-399). 0691/200 (400-499). 0690/189 (000–499). 0690/822 (000-999). 0690/265(500-999) 200 Ft/perc 0690/602 (300-399). 0690/633 (200. 0691/180 (100–149). 0691/999 (200-299). 0690/999 (000-099). 0691/180 (000 – 049). 0690/900 (500-599). 0690/900 (200-299) 200 Ft/alkalom 250 Ft/alkalom 300 Ft/alkalom ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . 0691/180 (200-249). 0690/900 (000-099) 125 Ft/alkalom 0691/460 (000-999).4. 795 Ft/perc 1000 Ft /perc 2. 0690/181 (500-999). 0690/633 (500.0690/720 01-10-041928 szám0691/420 alatt (000-999). 500 Ft/perc 0690/633 (600.

399). 55. 0690/185 (000-999). illetve SMS 1749-es Segélyvonal 200 Ft/ hívás.499). 0690/636 (500. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság belföldi vezetékes és más mobil Pontos idő (180) 1013 Budapest. illetve SMS 100 Ft/ hívás.10. 0691/180 (400499). 0690/999 (200-299). 0691/636 (600-699) 565 Ft/alkalom 0690/636 (700. illetve SMS 200 Ft/ hívás. illetve SMS 100 Ft/ hívás. szolgáltatók irányába indított Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon hívás díjával egyezik meg.12. hogy a kedvezményezni kívánt szolgáltatásokat előzetesen bekapcsoltassa. Domino Nap Egyenleg lekérdezése a Domino központon keresztül *** 60 Ft/alkalom 60 Ft/alkalom 60 Ft/alkalom Univerzális egyenleg lekérdezése *** 60 Ft/alkalom 60 Ft/alkalom 60 Ft/alkalom Hálózaton belülre történő hívás díjával egyezik meg. +36-30/4444-xxx. Cg.1.pont) Egyéb hálózaton belüli irányba. 0690/900 (300-399) 500 Ft/alkalom 0690/636 (600. 0691/430 (000-999). Lakossági adománygyűjtő szolgáltatások 1788-as adományvonal 100 Ft/ hívás. 0691/180 (500-599) 750 Ft/alkalom 0690/999 (300-399) 875Ft/alkalom 0690/900 (400-499) 1000 Ft/alkalom 0690/187 (000-499) 1125 Ft/alkalom 0690/187 (500-999). 17660. 39 Ft /perc 4.1.) 1. +36-30/5555 (400-599).Nemzeti Segélyvonal 4.1. 0691/636 (700-799).Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. 0690/184 (000-999). a szolgáltató hálózatában haszA nálhatók fel.1. (2. A jövőben új vásárlásra nincs mód. és Vodafone hálózatba 15 db 30 db Ingyenesen küldhető MMS (A kedvezmény belföldi T-Mobile előfizetőnek. Székhely Cégjegyzékszám Ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai Külön hívószámon elérhető szolgáltatások percdíjai és eseménydíjai Domino iWiW Domino. 0691/124 (000-999). vezetékes. (2.4.599). a meglévő előfizetések továbbra is használhatók.pont) Hálózaton belülre történő hívás díjával egyezik meg.799). 0691/636 (500-599). illetve SMS 250 Ft/ hívás 250 Ft/ hívás 250 Ft/ hívás 1752 . 0691/999 (400-499) 625 Ft/alkalom 0691/125 (000-999).4. 0691/636 (300-399) 315 Ft/alkalom 0690/636 (400.699). Dominós ügyfelek részére 18 0690/636 (300. melyek belföldön. A Koktél csomagok bekapcsolásakor az Előfizető felelőssége. Domino Aktív Domino SMS. Koktél Mini Koktél Maxi 1150 Ft 2100 Ft Ingyenesen küldhető SMS T-Mobile előfizetőknek. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . így azok a továbbiakban nem választhatóak. illetve e-mail címre küldött MMS-ekre vonatkozik. Krisztina krt. 0691/636 (400-499) 375 Ft/alkalom 0690/730 (000-999). illetve SMS 200 Ft/ hívás. Telenor. Domino7.11.4.) 10 db 20 db Ingyenes adat forgalom (A Domino Díjszabásban szereplő minden adatforgalom alapú díjcsomagra igénybe vehető. +3630/3000-000). szeptember 1-vel lezárásra kerültek. 5. Egyéb lezárt kiegészítő szolgáltatások (csomagok) díjai Lezárt Multimédia Csomagok díjai A Koktél Multimédia Csomagok 2009. Interaktív szolgáltatások felhívásának díja (Ft/perc) Interaktív szolgáltatások felhívása: (+36-30/3030-xxx. Domino Egyenlítő.5 MB 3 MB Díjmentes Díjmentes 50 db 100 db Díjmentes Díjmentes Időszaki díj (30 napra) Kedvezmény típusa A Domino t-email plusz előfizetés 1000 MB tárhellyel és a bennefoglalt szolgáltatásokkal Ingyenesen felhasználható e-mail értesítő SMS Hangposta-lehallgatás +3630 (9888-444) bármely időszakban Koktél csomagok az Előfizető által már megrendelt szolgáltatásokra biztosítják a kedvezményeket. 0690/999 (400-499) 1875 Ft/alkalom 0690/188 (500-999) 2500 Ft/alkalom 0690/189 (500-999) 5000 Ft/alkalom 4.

1234. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg.Mobil tudakozó – automata tájékoztatása esetén **** 49 Ft/alkalom 49 Ft/alkalom 49 Ft/alkalom 1733 – Mobil tudakozó – operátor tájékoztatása esetén .más hálózatból normál. 1201. 06-40-638xxx) 13 Ft/perc 13 Ft/perc 13 Ft/perc Belföldi Kék szám felhívása 43 Ft/perc 43 Ft/perc 43 Ft /perc Belföldi Zöld szám felhívása Díjmentes Díjmentes Díjmentes Tudakozó Plusz 197-es számáról „Érkeztetett Tudakozó SMS szolgáltatás” 1220. 1203. 1411. 1266.más hálózatból normál. 1214. 1231. 1435. T-Mobile hívószám díjazása szerint hívható Díjmentes . T-Mobile hívószám díjazása szerint hívható 1733 .1. 1240. 1434. 55.1. Krisztina krt.1. 1211. 1404. +3630 9888-888) T-Mobile hitelkártyavonal (1737) Belföldi tudakozó (198) Belföldi tudakozóra küldött SMS Belföldi tudakozó 198-as számáról „Érkeztetett Tudakozó SMS szolgáltatás” Egyéb hálózaton belüli irányba. 1445. 1415. T-Mobile hívószám díjazása szerint hívható Lakossági Telefonos Ügyfélszolgálat (1430)* Díjmentes . 1222.1. 1443. 1210 felhívása Belföldi zöld szám szerint Belföldi zöld szám szerint Belföldi zöld szám szerint Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes 1250.más hálózatból Kék szám díjazása szerint hívható Díjmentes . 1298. T-Mobile hívószám díjazása szerint hívható Díjmentes . 1213. A Magyar Telekom Nyrt. 1248. 1272. 1232. 1224.1. 116000 Belföldi zöld szám szerint Belföldi zöld szám szerint Belföldi zöld szám szerint Gyermekek segélyvonalának felhívása. 116111 Belföldi zöld szám szerint Belföldi zöld szám szerint Belföldi zöld szám szerint Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. belföldi vezetékes és más Díjcsomag szerinti hálózaton mobil szolgáltatók irányába belüli normál SMS díj küldött SMS díjával egyezik meg 119 Ft/fogadott SMS 119 Ft /fogadott SMS Díjcsomag szerinti hálózaton belüli normál SMS díj 119 Ft /fogadott SMS Nemzetközi tudakozó (199) 5 199 Ft/perc 199 Ft/perc 199 Ft/perc Tudakozó Plusz (197)5 199 Ft /perc 199 Ft /perc 199 Ft /perc 119 Ft/fogadott SMS 119 Ft /fogadott SMS 119 Ft fogadott SMS T-Mobile Kék szám felhívása (06-40-630xxx. 1280. 1258. Belföldi kék szám felhívása szerint Belföldi kék szám felhívása szerint Belföldi kék szám felhívása szerint 1422. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . 14567.1277. 1289. pont) 21 Ft/perc Díjmentes Díjmentes Díjmentes Házhoz szállítás támogatás +3630(9303-030) Díjmentes .1. 1219. 1410. 1209. 1212. 1267. 1200. 1255. Mobil A Magyar Telekom Nyrt. Mobil rádiótelefon hálózatból díjmen. 1748.1. 1440 felhívása Egyéb hálózaton belüli irányba. 1256. 1276. Vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint (2.rádiótelefon hálózatból díjmenrádiótelefon hálózatból tesen hívható tesen hívható díjmentesen hívható Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal felhívása. illetve MMS küldés a 1727-re T-Home ügyfelek egyedi ügyféljelszó módosí-tására fenntartott hívószám (06-80-639-200).más hálózatból normál. 185. 1221. 1235. 1440. 1252.14888. 1442.más hálózatból Kék szám díjazása szerint hívható Díjmentes . 1412. 1260. Dominós ügyfelek részére 19 iWiW díjcsomaggal rendelkezők irányába indított hívás díjával egyezik meg. pont) indított hívás díjával egyezik meg. 1236. 1429.más hálózatból Kék szám díjazása szerint hívható Üzleti Telefonos Ügyfélszolgálat (1400)** Díjmentes . 06-40633xxx. belföldi vezetékes és más irányú hívás szerint Más mobil irányú hívás szerint mobil szolgáltatók irányába Más mobil(2. 1444. 1294. Mobil A Magyar Telekom Nyrt.más hálózatból normál. 1225. T-Mobile hívószám díjazása szerint hívható Díjmentes . 1270. 1425.más hálózatból normál. pont) (2. (2.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén.más hálózatból normál. pont) 1229. 1223. 1290. 1288. Hálózaton belülre történő hívás díjával egyezik meg. pont) indított hívás díjával egyezik meg. 14541. belföldi vezetékes és más Vezetékes hálózatba irányuló mobil szolgáltatók irányába hívás szerint (2.Közvetlen üzenethagyás hangpostára (+3630 9888-333.**** 99 Ft/alkalom 99 Ft/alkalom 99 Ft/alkalom 99 Ft/alkalom 99 Ft/alkalom 99 Ft/alkalom .1.egy alkalommal legfeljebb 4 db tudakozódásra van lehetőség. 1418 felhívása Egyéb hálózaton belüli irányba.1. T-Mobile hívószám díjazása szerint hívható Díjmentes . 1423. 1244. 1817 felhívása 1727 felhívása. 1207. 1436.1. 1238.

Szlovákia (v). Lengyelország Luxemburg (m). Dánia (m). Szlovénia. csak forintszámlájuk felhasználásával hívhatják! (6) A vezetékes irányú kedvezmények nem vonatkoznak erre a körzetre.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. Írország (m). Bosznia-Hercegovina (m). Írország (v). Németország (m). Hollandia (v). Franciaország (m).. Románia. Kolumbia.A hívószámra történő SMS küldés díja.hu) díjmentesen megtekinthetik Domino és univerzális egyenlegüket. aki a Szolgáltatóval mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó keretmegállapodást kötött. Koszovó.5 Ft/perc Nemzetközi távbeszélő díjzónák 2002. Amennyiben külön jelölés nem szerepel.1. Bulgária. illetve jogi személy. Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint(m). * Lakossági ügyfelek számára elérhető. díjzóna 275 Ft/perc 6. Indonézia (v). Egyéb díjak Előfizetői kártya cseréje/alkalom 4000 Ft Híváslista/30 naptári nap 1300 Ft Vásárlási számla pótlása* 700 Ft / alkalom Hálózati korlátozás feloldása/alkalom Adatmásolás szolgáltatás: a mobiltelefon készülékek közötti névjegyzékek ügyfél kérésére történő átmásolása. Málta (m). díjzóna 93 Ft/perc 2. Németország (v). Szingapúr (v). Kazahsztán (v). 1. zóna: Amerikai Egyesült Államok. Ausztrália (m). (5) A Maraton csomagot használó ügyfelek ezeket a számokat percdíjszámlájuk terhére nem. +3630/8080 104-499-ig 1430. Belgium (m). 20800 Ft 2600 Ft/esemény * Platina kiemeltségű szerződésen díjmentes. Dél-Afrikai Köztársaság (m). ** Üzleti ügyfelek számára elérhető. Japán. Liechtenstein (v).Vezetékes hálózatba küldött SMS szerint díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) . Martinique. nem helyhez kötött számok (06-21-xxx-xxxx) hívása (6) . Csehország (m). Izrael (v). 17123 A Magyar Telekom Nyrt. Lengyelország (v). Grúzia Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság (v). Monaco. Nauru. az iWiW díjcsomaggal nem rendelkezők irányába küldött SMS díjával egyezik meg . illetve annak révén jogosult a megállapodásban foglaltak igénybevételére.SMS Díjmentes +3630/8080 000-102-ig.Vezetékes hálózatba küldött SMS szerint díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) Barangoló kártya szolgáltatás hívószáma (14555) Belföldi kék szám felhívása szerint Belföldi kék szám felhívása szerint Belföldi kék szám felhívása szerint Internet alapú hangszolgáltatáshoz tatozó. Málta (v). Izland (v). Finnország (v). Ukrajna 3. Közép-Afrikai Köztár1013 Budapest. Lettország (v). Dánia (v).t-mobile. Bosznia-Hercegovina (v). Dominós ügyfelek részére 20 189-es Kormányzati ügyféltájékoztató vonal: · Hanghívás · SMS küldése . Észtország (v). Macedónia (m). Kanada. Oroszország. Portugália (v).Belföldi kék szám felhívása szerint . Svédország (v). Hollandia (m). Macedónia (v). Olaszország (v). Franciaország (v).Belföldi kék szám felhívása szerint .Belföldi kék szám felhívása szerint . a besorolás mind a vezetékes. Ausztria (v). Olaszország (m). Svédország (m). 6. zóna: Albánia. Ciprus (v). saság. Kína (v). 00. Spanyolország (v). díjzóna 554 Ft/perc Nemzetközi zöld szám 46 Ft/perc Nemzetközi osztott díjazású szám Székhely Cégjegyzékszám 187. Reunion. Montenegro. Izrael (m). Spanyolország (m). Görögország (v). Törökország (m) Cg. San Marino. Külföldre irányuló hívások díjai 6. Cégbíróságon Svájcszám (m). Ausztrália (v). **** Dominó előfizetők akkor vehetik igénybe a szolgáltatást. az iWiW díjcsomaggal nem rendelkezők irányába küldött sms díjával egyezik meg Díjcsomag szerinti vezetékes irányú hívás díja Díjcsomag szerinti vezetékes irányú hívás díja Díjmentes Díjmentes Díjmentes Előfizető díjcsomagja szerint díjazott Előfizető díjcsomagja szerint díjazott Előfizető díjcsomagja szerint díjazott Díjmentes Díjmentes Díjmentes Szuperszerviz (1722) +3630/ 8080 . Litvánia (v). Nagy-Britannia (v). mobil rádiótelefon hálózatából a következő rövidszámok nem elérhetőek: 190 (Nemzetközi hívásbejelentő). vagy nyilvántartásba vett más szervezet (nem természetes személy). Norvégia (m). Görögország (m).500-999 . 191 (Belföldi távolsági hívásbejelentő). Törökország (v). díjzóna 194 Ft/perc 5. Prémium vezetékes számok hívása mobilhálózatba irányuló hívásnak minősül. Puerto Rico. Szerbia.A hívószámra történő SMS küldés díja. zóna: Andorra. M: Külföldi mobilhálózatba irányuló hívás. Luxemburg (v). Szlovákia (m). Dél-Korea (v). *** Domino kártyás ügyfeleink a My T-Mobile oldalára bejelentkezve (www. Fehéroroszország (v). 01-10-041928 alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . Amerikai Virgin szk. Finnország (m). Üzleti ügyfél az a természetes. március 20-tól: Jelmagyarázat: V: Külföldi vezetékes hálózatba irányuló hívás. előhívószám esetén) 1. Hong Kong (v). krt. amennyiben a rendelkezésre álló egyenlegük fedezi a szolgáltatás díját. 192 (Táviratfeladás). 193 (Ébresztés). Horvátország (m). Szent Pierre és Miguelon. Svájc (v). mind a mobilhálózatba irányuló hívásokra vonatkozik az adott ország illetve földrajzi terület esetében. 55. Horvátország (v). Csehország (v).Krisztina Guatemala. Ausztria (m). Nagy-Britannia (m). Mayotte. Külföldre irányuló hívások percdíja (+. Vatikán 2. Belgium (v). Moldova. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. díjzóna 143 Ft/perc 3. Tajvan (v). díjzóna 170 Ft/perc 4. Norvégia (v).

SMS küldés az Európai Unió tagállamaiból az Európai Unió tagállamaiba: 37. Tanzánia.6 Ft/perc A hang hívásoknál a számlázás másodperc alapú és a hívásindítás esetén az első 30 másodperc díja minden esetben kiszámlázásra kerül.. Az előfizető számláján az egyenleget szabályos kerekítéssel. Falkland-szk.1. Azerbajdzsán.. Ecuador. Libéria. Kajmán-szk. Nigéria (m). Tadzsikisztán. Anguilla. társaságunk által biztosított hozzáférés díja 0 Ft. Bolívia. hívás fogadása. Maldív-szk. Tonga. Amerikai Szamoa.. pont szerint értesítés kérhető. 1125 Ft-­ot. India. Nicaragua. Szent Vincent és Grenadine. Marokkó. Francia Guyana. Midway-szk..Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. Vanuatu. Észak-Mariana szk. 1368 Ft Iridium alapszolgáltatás 1238 Ft Iridium emeltdíjas szolgáltatás 2409 Ft Thuraya 769 Ft Emsat Satellite 769 Ft Norway Maritime Communications 376 Ft Roaming (nemzetközi barangolás) szolgáltatás díjai Hálózat hozzáférési díj: A külföldi szolgáltató roaming (nemzetközi barangolás) szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges. azaz egy országon belül eltérhetnek az árak). 55. Costa Rica. Palau. vagy meghaladja a roaming limit összegét.2.. Barbados. Gambia. Irán... Gibraltár. Szudán.. egész forintban vezetjük. Mozambik. Uganda. Bahrein. Togo.11. Namíbia. Aruba. ha forintegyenlege. A roaming helyzetben bonyolított forgalomra nem érvényesek a belföldi forgalomra vonatkozó kedvezmények. Libanon (m). Líbia. Fizetendő díjak A Domino Roaming és Domino roaming direkt szolgáltatásokra vonatkozó jelen díjszabás alapján a Szolgáltató az alábbi szolgáltatási díjakat érvényesíti az Előfizetővel szemben (valamennyi Domino díjcsomag esetében). Marshall-szk. Guinea. Hong Kong (m). Izland (m). Nyugat-Szahara. Szíria. Grönland. Comores-szk. Irak.hu oldalon érhető el. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. Burundi. Szamoa. Paraguay. zóna: Algéria. hogy a Domino Roaming és Domino Roaming Direkt szolgáltatások igénybevételére mely országban. Wake-szk. Dominikai Közösség. melyik roaming partnernél van lehetőség. a Hívószám-lekötési időben csak a kódokkal való egyenleglekérdezés és feltöltés lehetséges. Sao Tome és Principe. Egyesült Arab Emirátusok (v). Leshoto. Eritrea. GPRS. ismét igénybe veheti a roaming szolgáltatást. Makao. Az emelt díjas szolgáltatásoknál az emelt díjas szolgáltatás díján kívül. Francia Polinézia. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . A díjszabásban felsorolt szolgáltatások esetén minden megkezdett egység díjköteles. MMS és SMS küldése nem lehetséges. Malajzia (v). Mali. Salvador. Katar. Bahama. Szent Kitts és Nevis. Amennyiben a Hívószám-lekötési idő alatt az Előfizető feltölti számláját. Új-Zéland.. Grenada. Koreai NDK. vagy Univerzális egyenlege eléri a roaming limit összegét. Zöldfoki Köztársaság. Palesztin Önkormányzati Területek. Liechtenstein (m). Mongólia. Holland Antillák. Jordánia. Lettország (m). Malawi.t-mobile. Brunei. Niger. Örményország. Thaiföld (v). Grúzia (m). Szváziföld. Egyenlítői Guinea. Krisztina krt. Szenegál. Thaiföld (m). Banglades. és így forintegyenlege eléri. Vietnam (m). akkor külföldön hívás indítása. Szent Lucia. Dominós ügyfelek részére 21 4. Litvánia (m). Viszont továbbra is lehetséges SMS-t és MMS-t fogadni. Honduras. Sierra Leone. illetve kódokkal egyenleget lekérdezni illetve feltölteni.. Trinidad és Tobago. Pitcairn-szk. Libanon (v). Ausztrália külbirtokai. A rendelkezésre állási idő lejárta után. Seychelle-szk. (Az adatforgalom alapú szolgáltatások és az MMS-szolgáltatás (alkalmazás) zónabesorolása szolgáltató szintű. Feröer-szk. Domino Roaming és a Domino Roaming Direkt roaming szolgáltatások díjai A roaming szolgáltatást az Előfizető akkor veheti igénybe. Panama. Pápua Új-Guinea. Kuvait. Elefántcsontpart.3 Ft/perc Hang hívásfogadás az Európai Unió tagállamaiban: 51.8 Ft/db SMS fogadás az Európai Unió tagállamain belül: 0 Ft/db 7. Kirgizisztán. Indonézia (m). Venezuela.hu oldalon található. Monserat. Fülöp-szk. Minden megkezdett egység díjköteles. Mexikó (v). Szingapúr (m). Portugália (m). t-mobile. Uruguay. Gabon. Az SMS szolgáltatás és az MMS. Zanzibár. Az aktiválás és deaktiválás díjmentes. Wallis és Futuna. Csád. A díjak bruttó árak. Jamaica. A www. 3G/HSDPA alapú szolgáltatások használata. Haiti. Szaúd-Arábia. Mauritius. Üzbégisztán. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg.szolgáltatás (alkalmazás) csak a roaming szolgáltatás aktiválása után vehető igénybe. Fehéroroszország (m). Etiópia. Műholdas szolgáltatás hívásainak percdíja: Inmarsat 7. továbbá ha a *104# kód elküldésével aktiválja a szolgáltatást. Ruanda. Türkmenisztán. Guam-szk. ÚjKaledónia. Nigéria (v). zóna: Afganisztán. A roaming szolgáltatás a *105# kód elküldésével deaktiválható. Mianmar (Burma). Mexikó (m). A Domino Roaminggal és a Domino Roaming Direkttel igénybe vehető egyes szolgáltatásokhoz tartozó zónabesorolás a www. Benin. Tajvan (m). A roaming limit eléréséről a 7. Brit Virgin-szk. Egyesült Arab Emirátusok (m). Egyiptom. Sri Lanka. Kongó. Nepál. EK rendelettel szabályozott roaming díjak: Hang hívásindítás az Európai Unió tagállamaiból az Európai Unió tagállamaiba: 134.. Angola. Dzsibuti. Belize. Norfolk. Fidzsi-szk. Botswana. Omán. Jemen. Észtország (m). Cape Verde. Zambia. Turks és Caicos szk. Bissau-Guinea. Madagaszkár. Laosz. Mikronézia. Argentína. Kamerun. Dominikai Köztársaság.. Dél-Korea (m). Pakisztán. EDGE. Amennyiben a rendelkezésre állási időn belül a forintegyenleg a roaming limit összege alá csökken. Burkina Faso. 6. zóna: Antigaua és Barbuda. Suriname. Kiribati. tehát tartalmazzák a távközlési szolgáltatásra vonatkozó 25%-os áfát.. 1. Bermuda. Malajzia (m). Kína (m).. Vietnam (v). Kenya. Peru. Bhután. Guyana. Zaire. Tunézia 5. Ciprus (m). Kambodzsa. Mauritánia. Kuba. Guadeloupe.. Az Európai Unió területén érvényes. Brazília. Kazahsztán (m).. Dél-Afrikai Köztársaság (v). Tokelau. Chile. Zimbabwe 6. Ghana. az annak igénybevételéhez szükséges roaming szolgáltatás díját is kiszámlázzuk.

díjzóna 1.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén.1. A forgalmi díjak mérése a többi díjzóna esetén 60 másodperces egységekben történik.: *101*+36301234567# EU. díjzóna 629 Ft 629 Ft 629 Ft 629 Ft 629 Ft 629 Ft 847 Ft 1954 Ft 6. díjzóna 302 Ft 302 Ft 2.  Külföldi mobil vagy vezetékes előfizető felhívása esetén: fizetendő a hívásindító tartózkodási helyétől és a felhívni kívánt fél honos országa szerinti díjzónától függően a következő táblázatban található percdíj: Hívásindító tartózkodási helye Felhívni kívánt fél honos országa szerinti díjzóna Zónák EU. minden esetben a felhívni kívánt telefonszám nemzetközi formátumban való megadásával: +országhívószám körzetszám hívószám Pl: +36301234567 vagy +44123456789 EU.3 Ft 302 Ft 1. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest.1. díjzóna EU. díjzóna 329 Ft 3.1. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . díjzóna 787 Ft 6. díjzóna 629 Ft 6. 22 Hívásindítás külföldről 7.1. Dominós ügyfelek részére 7. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. díjzóna 4.3 Ft 1. Domino Roaming szolgáltatás igénybevétele esetében:  Magyar mobil vagy vezetékes előfizető felhívásának percdíja a tartózkodási helytől függően: A hívásindítás a roaming szolgáltatás aktiválása után a következő kód elküldésével történik: *101*+országhívószám körzetszám előfizetői szám# Pl. díjzóna 5. díjzóna 847 Ft Szatellit 1954 Ft A számlázás az EU díjzóna esetén másodperc alapú és a hívásindítás esetén az első 30 másodperc díja minden esetben kiszámlázásra kerül.2. díjzóna 847 Ft 847 Ft 847 Ft 847 Ft 847 Ft 847 Ft 847 Ft 1954 Ft Szatellit 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft A számlázás az EU díjzónából indított és az EU díjzónában végződtetett hívások esetén másodperc alapú és az első 30 másodperc díja minden esetben kiszámlázásra kerül.1. 55. A forgalmi díjak mérése a többi díjzóna esetén 60 másodperces egységekben történik. díjzóna 438 Ft 438 Ft 438 Ft 438 Ft 574Ft 629 Ft 847 Ft 1954 Ft 4. díjzóna 438 Ft 3. Domino Roaming Direkt szolgáltatás igénybevétele esetében  Magyar mobil vagy vezetékes előfizető felhívásának percdíja a tartózkodási helytől függően: A roaming szolgáltatás aktiválása után a hívásindításkor a hagyományos módon kell tárcsázni (kódok nélkül). díjzóna 302 Ft 2. 7. díjzóna 574Ft 574Ft 574Ft 574Ft 574Ft 629 Ft 847 Ft 1954 Ft 5. díjzóna 134. díjzóna 403 Ft 2.1 . díjzóna Szatellit 329 Ft 438 Ft 574Ft 629 Ft 847 Ft 1954 Ft 329 Ft 438 Ft 574Ft 629 Ft 847 Ft 1954 Ft 2. díjzóna 438 Ft 4. díjzóna 134.1. díjzóna 1172 Ft Szatellit 1954 Ft A számlázás az EU díjzóna esetén másodperc alapú és a hívásindítás esetén az első 30 másodperc díja minden esetben kiszámlázásra kerül.3 Ft 1. A forgalmi díjak mérése a többi díjzóna esetén 60 másodperces egységekben történik. díjzóna 329 Ft 329 Ft 329 Ft 438 Ft 574Ft 629 Ft 847 Ft 1954 Ft 3. díjzóna 6. díjzóna 3. díjzóna 574Ft 5. Krisztina krt. díjzóna 547 Ft 4. díjzóna 718 Ft 5. díjzóna 134.

Dominós ügyfelek részére 23  Külföldi mobil vagy vezetékes előfizető felhívása esetén: fizetendő a hívásindító tartózkodási helyétől és a felhívni kívánt fél honos országa szerinti díjzónától függően a következő táblázatban található percdíj: Hívásindító tartózkodási helye Felhívni kívánt fél honos országa szerinti díjzóna Zónák EU. 1. díjzóna Szatellit EU. díjzóna 296 Ft 6. SMS-szolgáltatás díjai Küldött SMS (Ft/db): EU. díjzóna 190 Ft 6. díjzóna 1. A forgalmi díjak mérése a többi díjzóna esetén 60 másodperces egységekben történik. díjzóna 128 Ft 2. díjzóna 141Ft 3. díjzóna 134. (A Faxhívás.6 Ft 1.4. illetve a vonalkapcsolt internet csak a Domino Roaming Direkt használata esetén vehetők igénybe. díjzóna 108 Ft 3.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén.3. díjzóna 2. – 1. díjzóna 37. díjzóna Magyarországra EU. díjzóna 1563 Ft 1954 Ft 2735 Ft Szatellit 2735 Ft 2735 Ft 2735 Ft A videotelefon-szolgáltatás csak a Domino Roaming Direkt szolgáltatással vehető igénybe. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon SMS szám alatt Cg. díjzóna 386 Ft Szatellit 1250 Ft Hívásfogadás esetén a számlázás az EU díjzónában másodperc alapú.1. díjzóna 99 Ft 2.1.6.1. díjzóna 165 Ft 4.8 Ft 1.3. díjzóna 1172 Ft 1172 Ft 1172 Ft 1172 Ft 1172 Ft 1172 Ft 1172 Ft 1954 Ft Szatellit 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft 1954 Ft A számlázás az EU díjzónából indított és az EU díjzónában végződtetett hívások esetén másodperc alapú és az első 30 másodperc díja minden esetben kiszámlázásra kerül. díjzóna 3. díjzóna 787 Ft 787 Ft 787 Ft 787 Ft 787 Ft 787 Ft 1172 Ft 1954 Ft 6.5. díjzóna 782 Ft Szatellit 2735 Ft A videotelefon-szolgáltatás csak a Domino Roaming Direkt szolgáltatással vehető igénybe. Krisztina krt. díjzóna 206 Ft 5. díjzóna 360 Ft 2-3.1. A forgalmi díjak mérése a többi díjzóna esetén 60 másodperces egységekben történik.Fogadott 01-10-041928 329 Ft díjmentes ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . díjzóna 6. 7. díjzóna 5. díjzóna 51. Videotelefon hívásindítás percdíja (Ft/perc) Honnan/hova EU. díjzóna 438 Ft 438 Ft 438 Ft 547 Ft 718 Ft 787 Ft 1172 Ft 1954 Ft 3. A forgalmi díjak mérése 60 másodperces egységekben történik. díjzóna 4. hívásdíjak a telefonálásra kiszabott díjak szerint.3 Ft 403 Ft 438 Ft 547 Ft 718 Ft 787 Ft 1172 Ft 1954Ft 1. díjzóna 547 Ft 547 Ft 547 Ft 547 Ft 718 Ft 787 Ft 1172 Ft 1954 Ft 4. díjzóna 391 Ft 4. díjzóna Szatellit 1079 Ft 1438 Ft 2735 Ft 4.6.) 7. díjzóna 718 Ft 718 Ft 718 Ft 718 Ft 718 Ft 787 Ft 1172 Ft 1954 Ft 5.2. 7. Hívásfogadás percdíja (Ft/perc) EU. díjzóna 239 Ft Szatellit Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. díjzóna 108 Ft 4. 7. Videó telefon hívásfogadás percdíja (Ft/perc) EU. díjzóna 403 Ft 403 Ft 438 Ft 547 Ft 718 Ft 787 Ft 1172 Ft 1954 Ft 2. 55. A forgalmi díjak mérése 60 másodperces egységekben történik. díjzóna 165 Ft 5. 1-6.

Értesítés roaming limitről A szolgáltatás a Domino központon keresztül (1777).t-mobile. valamint Norvégiában. amennyiben az előfizető az értesítő SMS-ek fogadását nem tiltotta le. díjöv 144 Ft Nemzetközi 1. MMS-szolgáltatás (alkalmazás) díjai MMS küldés Ft/db MMS roaming 1. +36 40 xxxxxx A Nemzetközi kék és zöld számok felhívása. akkor a limit elérésének 100%-ról szóló SMS kerül kiküldésre. A Szolgáltató hálózatában forgalmazott adatmennyiséget a Szolgáltató kapcsolatonként és naponta összesíti. A 28 MB-os limitről. zóna 324 Ft MMS roaming 3.1. zóna 227 Ft MMS roaming 2. 55. illetve szolgáltató zónabesorolása alapján díjköteles. 3G/HSDPA) alapú szolgáltatások használatának díjai: Adatforgalom Forgalmi díj Ft/100 kB EU díjöv 60 Ft Nemzetközi 1A.1. A szolgáltatás az aktiválástól számított 90 napon keresztül érhető el. Dominós ügyfelek részére 7. 01-10-041928 szám alatt ISO 9001:2008 szerint tanúsított rendszer ISO 14001:2004 szerint tanúsított rendszer . Internet használat díjai roaming helyzetben Adatforgalom (GPRS.július 1-jéig minden előfizetőnk számára aktiváltuk az EU GPRS Limit szolgáltatást. 7. A tarifa információs szám az Európai Unióból ingyenesen hívható. közvetlenül hívható általános segélykérő hívószám 112 Európai Uniós részletes tarifa információs szám: az Európai Unión belül érvényes roaming tarifákról részletes tájékoztatást kaphat. mely segítségével az előfizetőknek lehetőségük nyílik roaming helyzetben az adatforgalmuk kontrolálására külföldön az EU tagállamaiban.8. illetve a lejárat előtt. díjöv 216 Ft Nemzetközi 2. A Szolgáltató a forgalom alapú adatkapcsolat során forgalmazott adatmennyiséget a kapcsolat kezdetétől számítva a kapcsolat végéig méri.7. és SMS üzenetben kap tájékoztatást az előfizető az adatforgalmazás folytatásához szükséges lépésekről azon előfizetésre. Krisztina krt. külföldi tartózkodásakor a készülék kikapcsolt állapota esetén a beérkező hívások a Hangpostafiókba nem futnak be. 24 Különleges hívószámok felhívása külföldről: Segélyhívószám: Ingyenesen. Figyelem! A Hangpostás vezetékes telefonról való felhívásának díjazása a vezetékes szolgáltató díjszabása szerint történik.9. Egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások kód elküldésével vehetők igénybe. Az Európai Unió előírásai szerint 2010.1.hu oldalon található. a Szolgáltatások beállítása menüpontban aktiválható. díjmentes Domino Roaming és Domino Roaming Direkt esetén az emeltdíjas MMS kategóriák roaming helyzetből nem érhetőek el. előfizetői kártya nélkül és kód nélkül. az adott ország. 7.1. Liechtensteinben és Izlandon minden. Cégjegyzékszám Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. A limit mérése 100 kB-os egységekben történik.Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén. díjöv 391 Ft Nemzetközi Szatellit díjöv 782 Ft A forgalmi díjak mérése 100 kB-os egységekben történik. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság Székhely 1013 Budapest. erről a részletes tájékoztató és a többi be/kikapcsolási lehetőség a www. zóna 454 Ft MMS roaming Szatellit zóna 782 Ft MMS fogadás 7.1. Roaming helyzetben a rendszerek technikai adottsága miatt a 80%-nál és a 100%-nál kiküldött SMS értesítés késhet néhány percet. EDGE. +36 1 265 9210 Belföldi zöld szám felhívásának díjazása a magyarországi előfizető felhívásának percdíjával egyezik meg. kivéve aki ettől eltérően rendelkezett.10. Az EU GPRS Limit szolgáltatás be és kikapcsolása díjmentes az USSD kód használatával. Az EU GPRS Limit felhasználásához kapcsolódó SMS-ben küldött adatforgalmi értesítők csak abban az esetben kerülnek kiküldésre. A limit mértéke a vonatkozó EU rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül meghatározásra.1. pont szerint. 7. a limit 80%-nak elérésekor az előfizető SMS-ben kap értesítést a felhasznált adatforgalomról. Kódjegyzék lekérdezése *100# díjmentes Egyenleglekérdezés *102# díjmentes *103*mobiljegy azonosító# díjmentes Feltöltés 7. Az aktiválás egyszeri díja 105 Ft. +36 80 xxxxxx Belföldi kék szám felhívásának díjazása a magyarországi előfizető felhívásának percdíjával egyezik meg. Az EU GPRS limit szolgáltatás es az EU Net 50 MB kedvezmény egyszerre nem vehető igénybe. március 1-től 28 MB. Ebben az esetben üzenet csak a +36309 888 888-as szám felhívásával hagyható. díjazása a 7. +3630 3440970 Ügyfélszolgálat felhívásának díjazása a magyarországi előfizető felhívásának percdíjával egyezik meg.2 EU GPRS Limit szolgáltatás 2010. Minden megkezdett egység díjköteles. A limitben foglalt 28 MB leforgalmazásakor a roaming adatforgalom megszakításra kerül.11.1. március 1-től igénybe vehető valamennyi Dominós előfizető számára az EU GPRS limit szolgáltatás.6. Külföldről az üzenetek meghallgatása a +36 30 9888888 szám felhívásával történik. ami 2010. Hangpostás Amennyiben az Előfizető aktív Domino Hangpostafiókkal rendelkezik. 7. a Magyar Telekommal szerződött partnerhálózaton.1. Amennyiben a limit 80%-nak és 100%-nak elérése egymáshoz nagyon közeli időben történik. kerekíti és számlázza ki. amellyel a limit szolgáltatást igénybe veszik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful