You are on page 1of 1

Recenzie asupra unei monografii

K. Goebel, W.A. Kirk, Topics in Metric Fixed Point Theory,


Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
Teoria metrica a punctului fix pune accentul pe acele aspecte ale teoriei punctu-
lui fix in care proprietatile geometrice ale spatiilor sau ale operatorilor definiti pe
aceste spatii au un rol determinant. Aceasta carte prezinta rezultate ce studiaza
interactiunea dintre geometria spatiilor si existenta punctelor fixe abordand tem-
atici centrale (asa cum sugereaza si titlul) ale diverselor directii de cercetare din
teoria metrica a punctului fix.
Cartea contine rezultate insotite de cele mai multe ori de demonstratii mai mult
sau mai putin amanuntite, exemple, contraexemple, aplicatii si uneori probleme
deschise. Prin felul in care este realizata, ea constituie o introducere in teoria
metrica a punctului fix adresandu-se in aceeasi masura tinerilor doctoranzi, dar si
matematicienilor interesati de o astfel de problematica.
De cele mai multe ori autorii lucreaza in spatii Banach in care introduc diverse
notiuni si proprietati geometrice care le permit ulterior sa demonstreze teoreme de
punct fix si nu numai. Interesant este de studiat cum se pot defini aceste notiuni
in cadrul mai larg al spatiilor metrice respectiv al unor spatii metrice speciale si
in ce conditii rezultatele raman valabile.
Aceasta carte este structurata in 21 de capitole care trateaza fiecare cate o tema
importanta. Preliminarii respectiv Principiul contractei al lui Banach constituie
primele doua capitole care contin definitii si rezultate fundamentale intelegerii as-
pectelor prezentate pe parcurs. Urmatoarele 11 capitole (printre care Operatori
neexpansivi: introducere; Scalarea convexitatii bilei unitate; Tehnici de aproximare
secventiala pentru operatori neexpansivi; Proprietati speciale ale spatiilor Hilbert)
sunt dedicate teoriei operatorilor neexpansivi pornind de la teoreme clasice si apoi
tratand teme ce presupun diferite conditii. Acestea implica notiunile de hiper-
convexitate, uniform convexitate, modul si coeficient de convexitate, reflexivitate,
structura normala, coeficient de structura normala, raza si centru asimptotic etc.
Capitolul Metode cu ultrafiltre prezinta tehnici ale ultraputerilor si implicatii ale
acestora in teoria geometrica a punctului fix. In continuare, capitolele Operatori
multivoci si Operatori uniform Lipschitz contin unele rezultate prezentate anterior
pentru operatori neexpansivi adaptate de aceasta data pentru operatorii respec-
tivi. Ultimele capitole (intre care se regasesc Teoremele lui Brouwer si Schauder;
Operatori Lipschitz; Problema retractei) prezinta rezultate obtinute din incercari
de generalizare a teoremelor lui Brouwer si Schauder.
Chiar daca uneori poate pune in dificultate cititorul prin prezentarea unor
proprietati care raman nedemonstrate sau cu demonstratie doar schitata si care nu
este la prima vedere evidenta, cartea este un mare ajutor in intelegerea notiunilor,
conceptelor si tehnicilor utilizate in teoria metrica a punctului fix, familiarizandu-l
cu diferite abordari consacrate, dar si metode de lucru relativ noi. In plus, ea ofera
numeroase referinte catre lucrari importante in domeniu.