DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino IV, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang, “Kawalan ng Tirahan sa Buong Fairview”. Inihanda at iniharap ang pananaliksik na ito sa aming guro sa asignaturang Filipino na si Bb. Jessilyn Ranges ng mananaliksik na nagmula sa seksyon na IV - St. Titus ng Flos Carmeli Institution of Quezon City, SY 2010-2011 Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ng mananaliksik na nasa ika-apat na antas sa mataas na paaralan. Tinanggap bilang proyekto sa Filipino IV bilang isa sa mga pangangailangan sa nabanggit na asignatura ni Bb. Jessilyn B. Ranges:

_____________________ Gng. Brenilda Medina
(Punong-Guro)

_____________________________

Bb. Jessilyn Ranges
(Guro sa Filipino)

PASASALAMAT
Ako ang estudyante ng Flos Carmeli Institute of Quezon City na nanaliksik ng paksang ito ay nagpapasalamat sa mga sumusunod: Una sa lahat sa pagbibigay suprta ng Diyos sa aking paggagawa ng aking proyekto. Ang pagbibigay suporta lalong lalo na sa aking guro na nagsubaybay at nagpagawa samin nito na si Bb. Jessilyn Ranges at ng aking mga magulang. Pagbibigay impormasyon sa akin ng aking mga kaklase, pati narin sa aking mga pinsan at mga kaklase nila na sumagot sa aking sarbey naibigay sa kanila.

TALAAN NG NILALAMAN
PASASALAMAT KABANATA 1 “ANG SULIRANIN
A. INTRODUKSYON B. LAYUNIN
NG

O

SALIGAN NITO”

PAG-AARAL
NG

C. KAHALAGAHAN D. SAKLAW
NG

PAG-AARAL

LIMITASYON
NG

E. PAGLALAHAD F. PARADIGM

SULIRANIN

KABANATA 2 “MGA KAUGNAY KABANATA 3 “DISENYO
A. DISENYO
NG

NA

PAG-AARAL
NG

O

LITERATURA”

AT

PARAAN

PANANALIKSIK”

PANANALIKSIK

B. MGA RESPONDENT C. INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK D. TRITMENT
NG

DATOS

KABANATA 4 “PRESENTASYON

AT

INTERPRETASYON
AT

NG MGA

DATOS”

KABANATA 5 “LAGOM, KONKLUSYON
A. LAGOM

REKOMENDASYON”

B. KONKLUSYON C. REKOMENDASYON PATUNGKOL
SA

AWTOR

KABANATA I
ANG SULIRANIN O SALIGAN NITO

A. INTRODUKSYON Sa panahon ngayon ang bahay ay materyal na bagay na kailangan ng tao para mabuhay ng maayos. Ang bahay rin ay pang proteksyon sa ating katawan para hindi magkasakit. Karaniwan na iniuugnay ang tirahan sa tahahnan subalit ito ay katanggap- tanggap sa kanyang mga kasama. Ang pag- ibig, pag-aaruga at pagkalinga ay naroon na. Ang tirahan naman ay kung saan nakikita lahat na ito. Ang kawalan ng tirahan ay isa sa mga malalaking problema ng ating bansa na hanggang ngayon ay hindi parin masolusyunan ng ating pamahalaan. Ito rin ay isang sitwasyon na kung saan ang tao ay walang permanenteng tirahan o walang tirahan o walang tirahan na masasabi. Sa panahon ngayon parami na ng parami ang mga taong walang tirahan ay palaboy-laboy lamang sa lansangan o kung minsan ay sa gilid na lamang ng kalsada natutulog at naglalatag sila ng karton o sako para mahigaan. Ang mga biktima ng problemang ito ay nagkalat sa buong mundo buhat sa iba’tibang kadahilanan. Natural nakalamidad, problemang politikal, giyera at sakit ang ilan sa mga kadahilanan ng mga tao. B. LAYUNIN
NG PAG-AARAL

Upang maikalat sa bawat tao ang problema ng ating bansa na dumadami ang mga tao na nawawalan ng tirahan. Sinaliksik ko ito paramalaman rin ng bawat isa na angmawalan ng tahanan ay mahirap at hindi lamang isang biro. Ang layunin ng aking pag-aaral ay para maimpluwensyahan ang mga tao na magpursige sa buhay dahil mahirap kapag walang trabaho at baka mapunta pa sa pagkawalang tahanan.

C. KAHALAGAHAN

NG

PAG-AARAL

Mahalaga ang pag-aaral na ito para malaman ng bawat tao na dumarami na ang mga taong walang tirahan sa ating komunidad at patuloy sa paghirap ng buhay ng bawat tao dito sa fairview. Para narin mamulat tayo nadumarami na ang taong naghihirap sa ating lugar. Mahalaga ito paramalaman rin nating lahat kung gaano at paano kahirap ang walang tirahan at ang buhay narin sa kalye. Ang problemang ito ay dapat nating isaalang- alang para mabawasan ang mga taong walang tirahan at magkaroon ng tirahan.
Ayon sa: http://mgapamilyangwalngtirahan.blogspot.com/2008/03/halaga.html

Mahalaga ang pananaliksik na ito sapagkat tinalkay nito ang isa sa pinakamalaking problema na kinahaharap ng ating bansa ngayon. Ang pananaliksik na aking ginawa ay mahalaga upang mamulat ang sambayanang Pilipino at ang ating gobyerno na hindi simpleng suliranin ang kawlan ng tirahan. Ito ay hindi dapat baliwalain sapagkat malaki ang negatibong epekto nito sa ating bansa. Pinapakita rin nito kung gaano karami o ilang porsyento ng mamamayang Pilipino sa Metro Manila ang nakararanas ng suliraning ito. Maraming solusyon ang maaring gawin upang mabawasan ang ganitong uri ng suliranin. Ang solusyon na ito ay makakamit lamang kung lahat tayo’y aaksyon. D. PAGLALAHAD
NG

SULIRANIN

Maraming maging pwedeng suliranin sa problemang ito, katulad na lang ng pagiging tamad sa buhay hindi nagtatrabaho, walang sapat na kaalaman, wala ring sapat na pera para sa pag-aaral, at higit sa lahat umaasa sila sa mga taong kanilang malilimusan pero pagkakaunti lang ang kanilang naipong limos halos hindi sila makakain dahil kulang ito. Ang iba naman ay nawawalan na lamang ng tirahan dahil sa mga kalamidad tulad ng

bagyo, lindol, baha at iba pa. Wala na silang matuluyan pang iba kaya sa kalye na lang sila tumitira.

E. PARADIGM

Mga Taong Walang Tirahan sa buong Fairview

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL O LITERATURA

Mga Teoryang may kaugnayan sa Pananaliksik na ito Teoryang Realismo. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksisan ng may-akda sa kanyang lipunan. Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasiningan at pagkaefektibo ng kanyang sinulat. Teoryang Formalismo/Formalistiko. Ang layunin ng panitikan ay iparating sa mambabasa ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. Samakatuwid, kung ano ang sinasabi ng may-akda sa kanyang panitikan ang siyang nais niyang ipaabot sa mambabasa – walang labis at walang kulang. Walang simbolismo at hindi humihingi ng higit na malalimang pagsusuri’t pang-unawa. Teoryang Sosyolohikal. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may-akda. Naipakikita rito ang pamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa magpuksa sa mga katulad na suliranin. • Ginamit ang teoryang Realismo dito sa aking pananaliksik dahil ang mga ganitong pangyayari ay talanggang nangyayari sa ating lipunan at nasasaksihan nang bawat isa sa atin. Lahat ng ito ay makatotohanan hindi kathang isip. • Ginamit ko rin dito ang teoryang formalismo dahil gusto kong iparating sa lahat ng mangbabasa na ito ay isang malaking problema na dapat nating solusyonan ng maayos. Akin itong isinaliksik dahil gusto ko rin malaman ng bawat sambayanan na maraming na ang mga tao sa ating bansa ay wala ng tirahan na matutuluyan at para agad itong masolusyonan.

Kasama rin dito ang teoryang markismo dahil pinaparating nito na kaya ng bawat isa sa atin ang umaangat sa buhay na tayo ay magtitiyaga, kung tayo ay magpupursigi sa buhay natin. Kahit na sa kalsada ka nalang nakatira, kaya yang masolusyonan kung ikaw ay mautak at pinapairal ang kasipagan sa buhay.

Narito rin ang teoryang sosyolohikal dahil ang teoryang ito ay tungkol sa suliranin ng ating lipunan katulad na nga lang nitong aking paksa “Kawalan ng tirahan sa buong Fairview”. Pinapakita rin dito ang pagsugpo ng tao sa kahirapan sa buhay at kung paano nila ito kinahaharap.

KABANATA III
DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

A. INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK Ang ginamit kong mga instrumento ay ang paggamit ng kompyuter sa paghahanap sa internet. Paggamit ng sarbey at nagtanung-tanong sa mga tao. Gumamit ng libro para makakuha pa ng dagdag na ipormasyon tungkol sa aking paksa. B. TRITMENT
NG MGA

DATOS

Sa aking pananaliksik natulungan ako ng aking mga pinsan sa pagsasagot sa aking sarbey at ang kanilang mga kaklase. Bawat sagot ng bawat isa sa kanila ay makabuluhan kaya mabilis akong nakapag-isip at naksagap ng mga sagot ng ibang tao. Ang bawat isa sa kanila ay magkakaiba ang sagot pero karamihan dito ay halos magkakalapit narin. C. SAKLAW
AT

LIMITASYON

Ang saklaw ng aking pananaliksik ay tungkol sa mga taong palaboy lamang sa kalye o kalsada at mga walang tirahan na masasabi. Mga taong palaboy dahil mayroong sakit sa pag-iisp kaya sila nagiging palaboy at sa kalye nakatira. Sakop rin nito ang pagreresolba ng problemang ito o ang pag-aaral kung paano at kung bakit ito nangyayari sa ating lipunan ang kung paano ito mareresulba. Tinutukoy o sinasabi rin dito kung bakit lubos nalang ang paghihirap ng karamihan ng mga tao dito sa ating lugar. D. MGA RESPONDENT • • • Nagsarbey ako sa mga ikaunang antas ng hayskul sa eskwelahan ng North North Fairview High School. Sa mga iika-anim na grado sa eskwelahan ng Good Shepehered Cathedral School. Sa mga aking pinsan at iba pang kamag- ananak at mga kaklase.

KABANATA IV
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Una, ayon sa aking nasarbey sa 25 kataong aking nasarbeyan 2 lang ang walang bahay. Nagpapatunay ito na marami parin sa atin ang mayroong bahay. Ikalawa, 25 katao na aking napagsarbeyan 11 ang nagsasabi na mayroon silang bahay na tinutuluyan. Ikatlo, sa 25 na katao na aking napagsarbeyan 5 ang mayroong bahay subalit hindi sakania ang bahay na kanilang tinutuluyan. Ikaapat, sa 25 na aking nasarbeyan 7 ang nagsasabing talagang sakanila ang bahay na kanilang tinutuluyan.

MGA MADALAS NA KATANUNGAN (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS / FAQ)
SA KAWALAN NG TIRAHAN AT MGA KARAPATAN SA EDUKASYON NG WALANG TIRAHANG MGA BATA AT KABATAAN

Ang FAQ na ito ay nagbibigay ng mga sagot sa madalas na mga katanungan sa Batas McKinney-Vento sa Tulong sa Walang Tirahan (McKinney-Vento Homeless Assistance Act ) at ang mga karapatan sa edukasyon ng mga bata at kabataan na nasa sitwasyon ng kawalan ng

tirahan. Ang mga sagot ay mga pangkalahatang tugon batay sa batas. Ang dokumentong ito ay inilaan upang magbigay ng pangunahing impormasyon at mga paraan upang tulungan ang mga magulang, kabataan, nagtuturo at mga nagtataguyod sa pag - iintindi sa Batas McKinney-Vento. Sa dokumentong ito, ang salitang “distrito ng eskuwelahan” ay ginagamit upang tukuyin ang mga lokal na ahensiya ng edukasyon. Ang salitang “Batas McKinney -Vento” (“McKinney-Vento Act”) ay tumutukoy lamang sa Subtitle VII -B ng Batas, ang programang Edukasyon para sa Walang Tirahang mga Bata at Kabataan (Education for Homeless Children and Youths ) (42 U.S.C. §§11431-11435). Ang Batas McKinneyVento ay batas pederal na pumapalit sa sumasalungat na mga batas ng estado at lokal na mga patakaran.

KABANATA V
LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

A. LAGOM Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa mga naghihihrap sa buhay at walang matirahan. Ano ba ang kanilang nararamdaman at kung paano sila mamumuhay sa ganugn klaseng lugar kung kaya ba nilang matiis tumira doon. Mga pangyayari sa kanilang buhay kung bakit doon sila nakatira. Ang paggamit ng sarbey ay aking naging puhunan kung bakit nagkaroon ako ng mga ideya sa aking paksa. B. KONKLUSYON
Ang kawalan ng tirahan ay dulot ng mga bagay na hindi kaagad naaksyonan o mga maling desisyon na nakasasama sa kanila. Pangunahing sanhi nito ay ang kawalan ng murang pabahay para sa mga mahihirap. Pangalawa rito ay ang pagkasira ng ulo, sakit, pag-abuso sa mga ipinagbabawal na gamot, kakulangan sa determinasyon sa paghahanapbuhay, at iba pa. Ang National Law Center for Homelessness and Poverty ay naghayag na mahigit 3 milyong lalaki, babae, at mga bata ang walang tirahan noong nakaraang taon – mga 30% lamang sa kanila ang pansamantala lamang. Dahil dito ginawa nilang pansamantalang tirahan at matutuluyan ang mga ospital, simbahan, kalye pati na ang madilim na silid sa likuran ng mga rehas na bakal. Liban sa 3 milyong walang tirahan, mayroong ding 5 milyong mga mahihirap na taong inilalaan ang kalahati ng kanilang kinikita para sa upa sa tinutuluyan, na nauuwi rin naman sa wala at nanganganib na ring mapabilang sa mga taong walang sariling tirahan. Isang disgrasya, maliit na pagkautang o sa isang simpleng karamdaman lamang, ay maaari nang maging dahilan ng tiyak na pagkawala ng kanilang tirahan. Ayon sa nakalap naming impormasyon, ang pinakamainam na tulong para sa mga taong ito ay trabahong tutugon sa kanilang mga pangangailangan, tulungan sa paghahanap ng tirahan na kung saan ito’y sapat sa kanilang bilang at siyempre sa antas ng kanilang kikitain. Samantala, ang kanilang natatanggap

ay mga damit, at tulong-benepisyo, sabihin nating makatutulong ang mga ito, subalit ‘di naman ito ang naturang lunas sa pangunahing problema na kanilang kinakaharap. Iilan lamang ang nakakatanggap ng suwerte na mabigyan o matulungan man lamang sa paghahanap ng matitirhan, marahil na rin siguro, sa antas ng ating ekonomiya sa ngayon, ay malayong magkaroon nga sila ng bahay. Bahay na dapat sana’y isa, para sa isang pamilya. Matapos ang mahaba at nakakapagod na obra, masasabi naming ang mapabilang sa mga taong walang tiraharan ay tila isang sisiw na nabasagan ng kanyang saplot na itlog at lumabas sa mundong salat sa pag-aaruga ng magulang na inahin. Hindi namin maubos maisip kung paano nila tinatawid ang araw-araw na buhay sa ganitong sitwasyon. Napakahirap mawalan ng tirahan. At sa bihis ng kanilang mga mukha ay masasalamin ‘di lang ang lungkot na dala ng kawalan ng tirahan, pati na rin ang pait ng pagiging salat sa atensyon at pag-unawa nating mas angat sa kanila. Napatunayan ng pagsususuring ito na ang kawalan ng tirahan ng mga tao ay hindi dapat sinisisi sa kanila. Hindi nila ginusto ang buhay na ganoon. Mga kalamidad tulad ng lindol, pagguho ng lupa, bagyo at iba pang mga hindi inaasahang bagay ang minsan di’y dahilan ng mga ito. Sa mga kabataang palaboy-laboy sa lansangan, kalupitan ng magulang ang kadalasang dahilan. Wala tayong karapatan upang sisihin sila sa kanilang kinahinatnan. Pagtanggap at pag-unawa na lamang sana kung ‘di man tayo makatutulong sa kanila.

C. REKOMENDASYON Dapat silang magsikap at kailangan rin nilang dumiskarte sa buhay para hindi sila maghirap. Kailangan din nilang isipin yong mga magagandang bagay na darating sa kanilang buhay kapag nagsikap silang magkatrabaho at magtrabaho.

PATUNGKOL SA AWTOR
I. Contact Information Pangalan : Girlie Marie G. Martirez Tirahan : #04 Oak Ext. West Faurview Q.C. Telepono/Cellphone Number : 9714472/09226317910 E-mail Address : girlie_martirez@yahoo.com II. Personal na Datos Edad: 15 Kapanganakan : Marso 31, 1995 Lugar ng Kapanganakan : Intramuros, Quezon City Lahi : Filipino Kasarian : Babae Pangalan ng Ama : Virgilio P. Martirez Pangalan ng Ina : Nympha G. Martirez III. Educational Background Paaralan : • Elementarya : Flos Carmeli Institution of Quezon City • Sekondarya : Flos Carmeli Institution of Quezon City IV. Mga Interes at Pangarap Gusto ko maging sikat na interior designer o kung hindi naman maging sikat na Chef dahil mahilig rin akong magluto. Mahilig rin akong magayos ng bahay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful