TAKLIMAT

SENARIO
Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan hendaklah memastikan anggota masing-masing di semua peringkat mengikuti kursus sekurangkurangnya tujuh hari setahun
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005. Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.
´Pegawai Perkhidmatan Awam hendaklah mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.

SENARIO

Majlis Mesyuarat Profesional Khas KPM bertarikh 22 Ogos 2007 memutuskan BPG sebagai penyelaras pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) KPM.

KPM dengan penekanan pengoperasiannya secara ¶school-based· selaras dengan konsep ´let manager manageµ .SENARIO Mesyuarat Profesional KPM Bil. 7/2007 bertarikh 21 November 2007 telah meluluskan cadangan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Latihan Peningkatan Profesionalisme dan Akademik Guru b. Institut Aminudin Baki (IAB) Latihan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan d. 3/2007 bertarikh 12 November 2007 menetapkan bahawa program peningkatan profesionalisme KPM diberi tanggung jawab kepada agensi-agensi berikut: a.Bahagian Sumber Manusia (BSM) Latihan Peningkatan Perkhidmatan Staf Kumpulan Kakitangan Bukan Guru c. Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD) Latihan Pegawai Pelapis dan Pakar KPM .SENARIO Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Pembangunan Staf (JIPS) Bil.

.  Pengurusan kewangan (agihan dan kawalan peruntukan) kurang kemas.  Kekerapan Guru meninggalkan sekolah bagi mengikuti kursus yang dikendalikan oleh pelbagai pihak di KPM.  Data PPP hadir kursus tidak selaras dan tiada pangkalan data yang tepat dari satu sumber maklumat.Isu-Isu Pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan  Pelaksanaan LDP di peringkat Bahagian-Bahagian dan JPN bertindan tindih. Sebahagian pelaksanaan LDP kurang efektif dan menepati keperluan sebenar.

PERUNTUKAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) ² GURU (DG) tahun 2008 (Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran) .

JPN 5. Program Pembangunan Staf PPD/Sekolah PTJ ² Guru DG . Pembangunan Kokurikulum 7. Pembangunan Staf (DG) JPN/PPD 4. Kelolaan BPG/JPN . Program kelolaan Bhg Ikhtisas . Kelolaan BPG/JPN ² INTEGRASI ICT 8. Program-program IPG 2. Program Pembangunan Staf-Bahagaian Ikhtisas 3.PENGOPERASIAN LATIHAN 1.PPSMI 6.

1 1. Program-program IPG ‡KDP 16M ‡Kdp 2 MINGGU ‡PKPG ‡KSPK ‡KPKI ‡DLL .

2 Program Pembangunan Staf-Bahagian Ikhtisas .

662. Pembangunan Staf (DG) JPN/PPD ‡Cadangan Agihan dari KPM ² RM420.00 ‡Keperluan dan keutamaan latihan pegawai ‡Latihan-latihan yang diperlukan untuk pegawai DG di JPN/PPD .3 3.

4 4. . Program kelolaan Bhg Ikhtisas . Boleh menghubungi IPG berdekatan iaitu penyelaras program KPKI.00 ** permasalahan mata pelajaran meminta bantuan IPG melalui program Kursus Pendek kelolaan IPG (KPKI).559.JPN ‡Penurunan di peringkat JPN ‡Punca surat kuasa dari KPM ‡Kebiasaanya yang banyak dari PPK ‡Cadangan Agihan dari KPM ² RM667.

PPSMI Cadangan Agihan dari KPM ² RM344. Kelolaan BPG/JPN .241.00 ‡ EMS ‡ Ujian Diagnostik .5 5.

00 1. Unit Beruniform ii. Kelab dan Persatuan iii. Unit Beruniform ii. Pembangunan Kokurikulum Cadangan Agihan dari KPM ² RM184. Sukan Permainan Kursus Kepegawaian dan Pengadilan i. Unit Beruniform ii. Kelab dan Persatuan iii.6 6. Kelab dan Persatuan iii. Sukan Permainan Kursus Kepegelolaan dan Pentadbiran i. 4. Sukan Permainan Kursus Kejurulatihan i. Kursus Kemahiran Asas i. Kelab dan Persatuan iii. . Sukan Permainan 2.352. Unit Beruniform ii. 3.

00 1.7 7. 5. 2. 3. Kelolaan BPG/JPN ² INTEGRASI ICT Cadangan Agihan dari KPM ² RM683. Web TV MyGfl ICTL SK dan SMK PPi ICT Latihan Pengendalian ICT PPSMI Fasa 6 Peralatan .114. 4.

00 .8 8.357.262. Program Pembangunan Staf PPD/Sekolah PTJ ² Guru DG Cadangan Agihan dari KPM ² RM5.

Garis Panduan Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan dalam Perkhidmatan .

a.1. Mengenalpasti keperluan kursus guruguru mengikut keperluan (what courses are needed by which target groups) . Objektif Pelaksanaan Analisis Keperluan . Mengenalpasti keperluan kursus guruguru mengikut keutamaan b.

BIDANG LATIHAN DAN KANDUNGAN KURSUS LAMPIRAN .

SKOP LATIHAN DAN LATIHAN YANG DIPERLUKAN .FOKUS.

FOKUS= 3 SKOP LATIHAN = 13 (FOKUS 1:Pengetahuan dan Profesionalisme ) SKOP LATIHAN = 4 (FOKUS 2: Kemahiran Profesionalisme) SKOP LATIHAN = 6 (FOKUS 3:Nilai dan amalan Profesionalisme) SKOP LATIHAN = 3 .

Program Perkongsian Ilmu dalam bidang pengkhususan Kursus Peningkatan dan Aplikasi Ilmu Pembelajaran Berasaskan Projek . ii. iii.FOKUS 1: Pengetahuan dan Profesionalisme SKOP1:Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran/ Bidang Pengkhususan Latihan yang diperlukan i.

Kursus Aplikasi Pedagogi Terkini mengikut tahap Kecerdasan Murid ii. Perkongsian Ilmu : Amalan terbaik Pedagogi Pendidikan iii. Aplikasi ICT dalam p & p .FOKUS 1: Pengetahuan dan Profesionalisme SKOP 2: Kandungan dan Kaedah Pedagogi Latihan yang diperlukan i.

‡ ‡ ii.FOKUS 1: Pengetahuan dan Profesionalisme SKOP 3: Pengurusan Kurikulum Latihan yang diperlukan i. ‡ ‡ Penilaian dan Pentaksiran pembinaan item analisis item Pengurusan Panitia Pelan strategik head-count .

Kreativiti dan Inovasi Pedagogi Latihan yang diperlukan i. Kursus Pedagogi Berkesan Bagi Guru Cemerlang Kursus Strategi Pemulihan dan Masalah Pembelajaran . ii.FOKUS 1: Pengetahuan dan Profesionalisme SKOP 4.

ii. Kursus Mentoring dan Coaching ii. Kursus Team Building (b) Jurulatih (Kelab/Persatuan /Permainan) Latihan yang diperlukan Kursus Kemahiran Asas/Kejurulatihan/ Pengelolaan & Pentadbiran/ Kepegawaian & Pengadilan i. Unit Beruniform Kelab dan Persatuan Sukan Permainan . iii.FOKUS 2: Kemahiran Profesionalisme SKOP 5: (a)Kejurulatihan(Training of Trainers) Latihan yang diperlukan i.

Kursus Kaedah Penulisan Ilmiah ‡ ‡ ‡ artikal jurnal Modul P & P .FOKUS 2: Kemahiran Profesionalisme SKOP 6: Penulisan Ilmiah Latihan yang diperlukan i.

ii. iv.FOKUS 2: Kemahiran Profesionalisme SKOP 7 :Kajian dan Penyelidikan Akademik Latihan yang diperlukan i. iii. Kursus Analisis Data Kursus Jenis-Jenis Kajian Kursus Kajian Tindakan Kursus Reka Bentuk Kajian .

Kursus Kepimpinan Berkesan ‡ ‡ ‡ Kepimpinan Pengajaran Kepimpinan Islam Kepimpinan Futuristik .FOKUS 2: Kemahiran Profesionalisme SKOP 8: Kepimpinan Latihan yang diperlukan I.

Kursus Asas Kewangan .FOKUS 2: Kemahiran Profesionalisme SKOP 9: Pengurusan Kewangan Latihan yang diperlukan i.

FOKUS 2: Kemahiran Profesionalisme SKOP 10. Kursus Pengurusan Strategik . Pengurusan Strategik Latihan yang diperlukan i.

FOKUS 3: Nilai dan amalan Profesionalisme SKOP 11: Nilai dan Etika Latihan yang diperlukan i. ii. Kursus Membangun Sahsiah Cemerlang Kursus Pengurusan Tingkah Laku Dalam Kurikulum Kursus Pengurusan Tekanan / Pengurusan Krisis Kursus Peningkatan Integriti dan Budaya Kerja Cemerlang Kursus Pembelajaran Organisasi (LO) Protokol dan Etiket . vi. v. iii. iv.

FOKUS 3: Nilai dan amalan Profesionalisme SKOP 12: Komunikasi Berkesan Latihan yang diperlukan i. iii. Kursus Komunikasi Berkesan Kursus Pengucapan Awam Kursus Kemahiran Perundingan . ii.

FOKUS 3: Nilai dan amalan Profesionalisme SKOP 13: Soft Skill Latihan yang diperlukan i. Kursus Soft Skill Kursus Strategi Penerapan Soft Skill Dalam P & P . ii.

PERLAKSANAAN KURSUS .

BTPN. . Kursus hujung minggu secara school based pada hari sabtu secara berperingkat. Kursus dalam cuti persekolahan.PPD. Diadakan pada hujung minggu di pusat-pusat latihan berhampiran.IPTA) Kursus Secara on-site dan in house.Sekolah.PKG.PERLAKSANAAN KURSUS Penggunaan premis-premis kerajaan IPG.

PELAPORAN PRESTASI Laporan prestasi perbelanjaan perlu dihantar ke BPG sebelum 3hb setiap bulan. Laporan prestasi perbelanjaan setiap sekolah dikumpulkan dan disediakan laporan komposit sebelum dihantar. . laporan prestasi iaitu anjuran JPN dan anjuran sekolah disediakan secara berasingan. Bagi JPN.

.KRITERIA AKTIVITI PROFESIONAL KEGURUAN Kriteria penetapan jumlah aktiviti yang diambilkira untuk kehadiran kursus 7 hari setahun adalah bagi aktiviti professional berikut: ‡Kursus ‡Bengkel ‡Taklimat Profesional ‡Seminar ‡Input in house ‡Hari Profesional Aktiviti professional yang melibatkan jangkamasa sekurang-kurangnya 6 jam terkumpul dianggap sebagai 1 hari berkursus.

SUMBER KEPAKARAN : PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH
PENCERAMAH/FASILITATOR/ JURULATIH 1. Guru Cemerlang yDi sekolah yBidang kepakaran khusus

Institusi Sekolah CTH:

Kepakaran

yGC Matematik Men yRekriasi matematik yTeknik Cepat Membaca

2.

Jurulatih

Sekolah Daerah Negeri

CTH:
ySukan Permainan yBulan Sabit Merah

CTH: IPG IPTA INTAN IPTS dll
yBidang Mata Pelajaran yICT yPrasekolah yPemulihan yPengurusan Perubahan yPengurusan Bilik Darjah yDll

3.

Pensyarah

SUMBER KEPAKARAN : PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH

PENCERAMAH/FASILITATOR/ JURULATIH

Institusi

Kepakaran

4.

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Bahagian JPN PPD Guru Sumber

CTH: Inovasi Pedagogi Pengurusan Tingkah laku Pengurusan Tekanan Motivasi Kecemerlangan

CTH: 5. Perunding/Konsultan NGO Kemahiran Belajar ESQ dan Solf Skill Jurulatih Silat Jurulatih Renang

KEMUDAHAN PUSAT KURSUS

Selaras dengan fokus kursus berasaskan sekolah/setempat, pusat kursus adalah dalam lingkungan 25 KM.
(Kecuali sekolah di kawasan pedalaman dan yang tidak cukup kemudahan infrastruktur).

KEMUDAHAN DI SEKOLAH SEKOLAH 1.KEMUDAHAN PUSAT KURSUS 1. Dewan Kuliah yKapasiti 70 ke atas yKapasiti 40-70 yKapasiti 40 ke bawah Bilik Darjah Makmal yKomputer ySains yKH yMuzik yBahasa 3. Dewan Besar Gimnisium Bilangan CTH: Kemudahan/ kelengkapan yPendingin hawa yKerusi/Meja yLCD yPembesar suara yKemudahan PC/Notebook yAkses Internet yLain-lain peralatan yang sesuai dengan kursus Nota: Bagi sekolah-sekolah di kawasan pendalaman kursus-kursus di urus dan dikendalikan oleh PPD/JPN. Sekolah-sekolah pendalaman adalah lebih menjimatkan diurus dan dikendalikan secara pakej sama ada di premis swasta atau kerajaan. 4. 2. .

Pusat Pendidikan luar/Pusat Koko 9. Dataran Kejat/Padang Kawat 8. BTPN/PKG .KEMUDAHAN DI SEKOLAH SEKOLAH Kemudahan/ kelengkapan CTH: yPendingin hawa yKerusi/Meja yLCD yPembesar suara yKemudahan PC/Notebook yAkses Internet yLain-lain peralatan yang sesuai dengan kursus Nota: Bagi sekolah-sekolah di kawasan pendalaman kursus-kursus di urus dan dikendalikan oleh PPD/JPN. Sekolah-sekolah pendalaman adalah lebih menjimatkan diurus dan dikendalikan secara pakej sama ada di premis swasta atau kerajaan. Gelanggang 6. Padang 7.KEMUDAHAN PUSAT KURSUS 1. Bilangan 5.

Padang 7. Bilik Bengkel 3. Dewan Kuliah yKapasiti 70 ke atas yKapasiti 40-70 yKapasiti 40 ke bawah 2. KEMUDAHAN DI PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEKOLAH 1.1. Dataran Kejat/Padang Kawat Bilangan CTH: Kemudahan/ kelengkapan yPendingin hawa yKerusi/Meja yLCD yPembesar suara yKemudahan PC/Notebook yAkses Internet yLain-lain peralatan yang sesuai dengan kursus 8. Dewan Besar 4. Gelanggang 6. Gimnasium 5. BTPN/PKG .

2. ii.PENSIJILAN 1. iii.Untuk tujuan pensijilan dan kredit tambah satu sistem penilaian pra dan post kursus perlu disediakan dengan menggunakan item penilaian yang standard bagi semua aras yang dapat menilai keberkesanan kursus. Jenis-Jenis Sijil i. Sijil Kemahiran / Kecekapan Sijil Pencapaian Sijil Kehadiran .

i. Kehadiran ii. Badan Profesional 4. Badan Menganugerah Sijil i. Ujian kertas pensil . Pemerhatian iii. Kementerian Perlajaran Malaysia : KPPM ii.PENSIJILAN 3. Syarat-syarat dan terma penganugerahan sijil Antara item yang perlu dinilai. Institut Pendidikan Guru iii.

PELAPORAN PELAKSANAAN KURSUS Sekolah/Penganjur kursus membuat pelaporan yang lengkap termasuk perkara berikut: ‡Kehadiran ‡perjalanan kursus ‡pengurusan kewangan ‡borang maklum balas peserta ke JPN ‡Post Mortem .

desk officer. ‡Meningkatkan kursus Pengurusan kewangan. ‡Menambah bilangan tenaga pengajar. jurulatih. ‡Mengwujudkan pengkalan data dan perkongsian data Latihan guru.FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN. . fasilitator dan Key Personel mengikut bidang. ‡Menambah bilangan pegawai penyelaras. tenaga kepakaran. ‡Memantau perlaksanaan program dan pengurusan kewangan secara sistematik.Akauntabiliti dan Integriti. ‡Menerima perubahan oleh semua pihak dan di semua peringkat. pegawai data dan staf sokongan di Sektor Pengurusan Akademik.

MODEL PENGOPERASIAN LDP .

Sektor Pengurusan Akademik Pengarah IPG Ketua-Ketua Sektor Pegawai Pelajaran Daerah KPP Bahagian Teknogi Pendidikan Negeri Pegawai Kewangan Pegawai Kaunseling dan Keutuhan Ketua Unit ICT / maklumat Jawatankuasa: . PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN SEKOLAH JAWATANKUASA LDP : JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha: Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Unit Latihan.JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT JPN.

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN SEKOLAH JAWATANKUASA LDP : PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/BAHAGIAN Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha: Jawatankuasa: Pegawai Pelajaran Daerah PPPD Menengah PPPD Teknologi Vokasional PPPD Akademik Pegawai Kaunselor Daerah/Gabungan Pegawai Tadbir Eksekutif Penyelia ICT Pembantu Khas Maklumat Penyelaras PKG .JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT JPN.

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT JPN. PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN SEKOLAH JAWATANKUASA LDP : SEKOLAH MENENGAH Pengerusi: Naib Pengerusi: Pengetua Penolong Kanan I (Akademik) Guru Penyelaras LDP: Ketua Bidang Setiausaha: ´Lantikan sekolahµ Jawatankuasa Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Ketua Bidang / Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Data Pengerusi Kelab/Bilik Guru Ketua Pembantu Tadbir .

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN SEKOLAH JAWATANKUASA LDP : SEKOLAH RENDAH Pengerusi: Naib Pengerusi: Guru Besar Guru Penolong Kanan I Guru Penyelaras LDP: Ketua Panatia Setiausaha: ´Lantikan sekolahµ Jawatankuasa: Guru Penolong Kanan HEM Guru Penolong Kanan Sesi Petang Ketua Panitia Guru Data Pengerusi Kelab/Bilik Guru Ketua Pembantu Tadbir Guru Bimbingan .JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT JPN.

TAKLIMAT PENGOPERASIAN LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH .TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURUBESAR 1.

PEMBENTUKAN JAWATANKUASA LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH .TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURUBESAR 2.

TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURUBESAR 3. PERLANTIKAN PEGAWAI MEJA ATAU SETIAUSAHA LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH .

TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURUBESAR 4. ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) PERINGKAT SEKOLAH .

TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURUBESAR 5. CADANGAN LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH (IKUT FORMAT KPM) .

ANGGARAN PERBELANJAAN LATIHAN KEMAJUAN STAF PERINGKAT SEKOLAH .TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURUBESAR 6.

BENGKEL SU LATIHAN KEMAJUAN STAF ANTARA TARIKH 2 HINGGA 10 APRIL *** Maklumat latihan ketika bengkel hendaklah dibawa oleh su latihan sekolah.TINDAKAN PENTING PENGETUA / GURUBESAR 7. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful