You are on page 1of 5

GVHD : Ths.

Bùi Quang Hùng
Họ tên : Nguyễn Thị Thuý
Lớp : KT1 – K28
MSSV : 102215037

BẢN TÓM TẮT KHOÁ LUẬN TỐT
NGHIỆP
Đề tài : “ QUI TRÌNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ERP
SOLOMON CỦA FPT “
Trong xu thế hội nhập, các hàng rào bảo hộ cho Doanh nghiệp trong nước sẽ
dần được dỡ bỏ, Doanh nghiệp Việt nam phải đối mặt với khuynh hướng cạnh tranh
toàn cầu, cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia trên chính thị trường quốc nội.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao nâng cao chất
lượng sản phẩm cũng như nâng cao trình độ quản lý để tăng sức cạnh tranh, tìm mọi
cách để phát huy tối đa tiền năng của mình nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.
Do đó, việc ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể ERP (Enterprise Resource
Planning) để cải thiện quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm giảm tối đa chi phí,
nâng khả năng cạnh tranh ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm và đầu tư.
Tìm kiếm hệ thống ERP phù hợp điều kiện doanh nghiệp là một thách thức lớn đối
với các nhà lãnh đạo khi mà số lượng phần mềm và nhà cung cấp dịch vụ này đang
tăng lên nhanh chóng.
Hiểu được tầm quan trọng của phần mềm ERP, em đã chọn “ Qui trình triển
khai phần mềm ERP của FPT “ làm khoá luận tốt nghiệp. Đề tài được kết cấu gồm
4 phần:

Chương 1 : Giới thiệu sơ nét về Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm FPT ( FSS),
một thành viên của Cty FPT. Những dịch vụ và giải pháp mà FSS sẵn sàng phục vụ
các doanh nghiệp cũng như các phần mềm đóng gói mà FSS là đối tác triển khai.

Chương 2: Thứ nhất đề cập đến Chu trình phát triển hệ thống thông tin trong một
doanh nghiêp. Thứ hai giới thiệu về ERP, những lợi ích mà doanh nghiệp đạt được
khi ứng dụng ERP và một số khác biệt giữa phần mềm ERP nước ngoài với cách
thức hạch tóan trong kế toán truyền thống. Cuối cùng, em xin giới thiệu về phần
mềm ERP Solomon, các phân hệ của phần mềm, khả năng tích hợp và luân chuyển
dữ liệu của các phân hệ.

Chương 3 : Qui trình triển khai phần mềm ERP Solomon của Cty FPT. Để triển
khai thành công một dự án thì con ngừơi là vấn đề côt lõi, vì vậy vấn đề tổ chức

Các khái niệm về ERP. . . QUI TRÌNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀN ERP SOLOMON CỦA FPT.2 Giới thiệu về phần mền ERP Solomon. đạt mục tiêu kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh.Cách thức các Module tích hợp với nhau. Song song đó. ERP đã trở thành công cụ quản lý mới để điều hành Doanh nghiệp. cần có một Qui trình triển khai chung để mọi thành viên có thể dựa trên qui trình đó mà thống nhất công việc. còn ở Việt Nam thì đây là một khái niệm còn khá mới đối với nhiều doanh nghiệp. Chương I : Tổng Quan về ERP SOlOMON I.Sự khác biệt giữa phần mền ERP với phần mền kế toán.3 Cách thức triển khai một phần mền ERP . giúp Doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. Những thông tin gì cấn thu thập những sản phẩm đầu ra cần phải thực hiện.Trong qui trình triển khai của FPT đã xác định cụ thể những công việc cần thực hiện trong mỗi một giai đoạn. ĐỀ CƯỜNG CHI TIẾT: I.nhân sự tham gia một dự án được hoạch định chi tiết như thế nào.1 Sơ nét về phần mềm ERP: . qui định trò trách nhiệm của từng cá nhân. Trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa ra thế giới và nhu cầu bức thiết phải hội nhập với kinh tế toàn cầu.Cách thức triển khai một phần mềm ERP + Qui trình triển khai bao gồm những công đoạn gì + Những thông tin cần tìm hiểu ở DN được triển khai + Những báo cáo nào được sử dụng để ghi nhận các thông tin cũng như yêu cầu của DN được triển khai . Bên cạnh đó thì vấn đề kiểm soát chất lượng dự án cũng như kiểm soát tiến độ thực hiện dự án như thế nào cũng được đề cập đến. Mục đích của chuyên đề: Tìm hiểu Quy trình triển khai một dự án ERP .Thế nào là ERP . + FPT phân tích và tư vấn cho khách hàng những vấn đề gì .Cách thức kiểm soát một dự án như thế nào. Chương 4: Đứng trên phương diện là một sinh viên mới tiếp xúc với thực tế em cũng đưa ra một số nhận xét những nhân tố góp phần triển khai thành công các dự án ERP của FPT cũng như những hạn chế cần phải khắc phục và những rủi ro cần có biện pháp để kiểm soát. I. Các DN sử dụng phần mền ERP sẽ thu được những lợi ích gì . ERP đã rất phổ biến trên thế giới.Các tính năng của từng Module . I.

II.Đặc điểm hoạt động kinh doanh . Chương II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY FPT 2.bảohành .1.3.2 Giới thiệu về Cty FSS .2 Quy trình triển khai phần mềm ERP Solomon của FPT 2.1.Cơ cấu nhân sự .1 .2 Quy trình triển khai phần mền ERP Khởi độngdựán Khảosát .Mục đích của từng giai đoạn.Các sản phẩm ERP hiện FPT đang là đối tác triển khai 2.1 Tổng quan về công ty FPT và FSS 2.phântích Hiệuchỉnh Triểnkhai Kết thúcdựán Hỗtrợ. I.1 Sơ đồ tổ chức Cty FPT 2.2.3. Khởi động dự án : .1 Cơ cấu nhân sự của dự án (Em chỉ nêu vai trò của từng nhóm được không Thầy?) Giám Đốc dự án (1) Tư vấn (2) Project Manager (1) Implenment 4 Technical(6) Customize Report screen I.Sơ đồ tổ chức .

Thời gian thực hiện.3 Giai đoạn Hiệu chỉnh .2. người đảm nhiệm 2.Thời gian thực hiện.2. Các báo cáo cần có . Những công việc cần thực hiện . người đảm nhiệm 2. Những công việc cần thực hiện . Các báo cáo cần có . Gửi phiếu thăm dò ý Phiếu thăm dò ý kiến 17vBMPM10_ Ban tham kiến cho khách hàng khách hàng doi y kien khach hang.doc 3. Những công việc cần thực hiện . người đảm nhiệm 2. Làm báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết dự 14vbmpm21_ Bao cao dự án án tong ket du an. Họp postmortem Biên bản họp 22vbmpm11_ Bien ban hop du an.doc 4.STT Hoạt động Sản phẩm Tài liệu hướng dẫn Thời gian Người Ngày bắt TH(ngày) thực đầu hiện . Những công việc cần thực hiện .2 Khảo sát – phân tích STT Hoạt động Sản phẩm Tài liệu hướng dẫn Thời gian Người Ngày bắt TH(ngày) thực đầu hiện .Các báo cáo cần có . Tổ chức lại thư mục dự Báo cáo baseline 67vbmpm23_ Bao cao án tiến hành baseline Chép CD baseline.5 Kết thúc dự án STT Hoạt động Sản phẩm Tài liệu hướng dẫn 1.doc 5.4 Giai đoạn triển khai Hoạt động Sản phẩm Tài liệu hướng dẫn Thời gian Người Ngày bắt STT TH(ngày) thực đầu hiện .doc 2. Thời gian thực hiện. người đảm nhiệm 2. Các báo cáo cần có . Các báo cáo cần có . Thời gian thực hiện.2.Những công việc cần thực hiện . Đóng dự án phát triển .2.

1 Lịch trình thực hiện dự án phần mềm 2.Những ưu điểm của dự án góp phần triển khai thành công các dự án.Đối với những Dự án nhỏ có cần thực hiện đầy đủ các công đoạn trên không .Định kỳ có những cuộc họp. . Chương III.2 Kiểm soát dự án thực hiện . III.Thông qua hệ thống tài liệu ghi chép quá trình dự án và các bảng kế hoạch triển khai .Đối với những Dự án lớn cần bổ sung thêm công đoạn nào.3.3. nhân sự + Cách thức kiểm soát dự án + Hệ thống báo cáo ghi nhận công việc .3 Lịch trình thực hiện 2. Nhận xét về kế hoạch triển khai phần mềm ERP của FPT . 3. + Cách thức bố trí công việc.Những khó khăn cần khắc phục 3.2.2 Tính linh hoạt của dự án .1.