You are on page 1of 22

LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL

)

1. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7. No. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106

2. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8. Nama Calon : AHMAD FAIZUL SHAH B
DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) SHAHARANI

3. Kod NOSS : J-010-2 9. Warganegara : MALAYSIAN

4. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10.No. K/P Baru / ID Lain : 900108085581
KANAN "INJECTION MOULDING"

5. Tahap : 2 11.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010

6. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010

NOTIS PENTING

i. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT
(atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL;
ii. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan;

iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir.
.
*Makluman Penting (Portfolio)
Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR, PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan
permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)","JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan
pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini.

KERJA KURSUS

Bil. No. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN
(15% ) (25% )

1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 9.6 20.8 LULUS
2 MATERIAL HANDLING 01,03 10.2 22.3 LULUS
3 MOULD MOUNTING 01,02 7.7 23.6 LULUS
4 MACHINE OPERATION 01,02,06 7.7 20.8 LULUS
5 JIG AND FIXTURE 04 11.4 20.9 LULUS
6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01,06 11.1 21.9 LULUS
JUMLAH MARKAH 31.3 / 40.0

KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES

LULUS

KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR

LAYAK

SENARAI PEGAWAI PENILAI

Bil. Nama No. Kad Pengenalan / Jawatan
No Passport / No Id

1
2

No. Mukasurat: 1 Dari 22

PENGESAHAN

Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran

Nama: Nama:

Tarikh: Tarikh:

No. KP. PPL:

No. Mukasurat: 2 Dari 22

Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan.02 7.0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES LULUS KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil.5 22. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2.4 20. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini. Warganegara : MALAYSIAN 4.8 LULUS 2 MATERIAL HANDLING 01. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i. Nama Calon : HEMALATHA A/P DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) SUBRAMANIAM 3. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR. No. KERJA KURSUS Bil.9 LULUS 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 11. No. .0 LULUS 5 JIG AND FIXTURE 04 11. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10.03 7. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No.3 LULUS 3 MOULD MOUNTING 01.3 / 40. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8.4 17.06 8.3 20.No. Mukasurat: 3 Dari 22 .06 7.5 17. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL.02.8 LULUS 4 MACHINE OPERATION 01. LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1. K/P Baru / ID Lain : 910130086432 KANAN "INJECTION MOULDING" 5. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)".7 23. ii. Nama No.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6. iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir.2 LULUS JUMLAH MARKAH 29. Kod NOSS : J-010-2 9. Tahap : 2 11.

KP. Mukasurat: 4 Dari 22 . PPL: No.PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No.

0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES LULUS KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil.9 20.9 20.02 11. Warganegara : MALAYSIAN 4.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6. Tahap : 2 11.06 12.0 23.9 LULUS 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01.03 10. K/P Baru / ID Lain : 830505146543 KANAN "INJECTION MOULDING" 5. Kod NOSS : J-010-2 9.7 22. Nama Calon : HIRMAN BIN PANDAK DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) 3.8 LULUS 2 MATERIAL HANDLING 01. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)". LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1. No.5 22. KERJA KURSUS Bil. Mukasurat: 5 Dari 22 .06 12. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10. ii. Nama No.5 22.02. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR. .8 LULUS 4 MACHINE OPERATION 01. iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir.3 LULUS 3 MOULD MOUNTING 01.8 LULUS 5 JIG AND FIXTURE 04 12.2 / 40. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 12. No. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8.No. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7.2 LULUS JUMLAH MARKAH 34."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini.

PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No. PPL: No. Mukasurat: 6 Dari 22 . KP.

0 0. Tahap : 2 11. LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)".03 0. Nama Calon : KHAIRUL NIZAM B SHAFFIE DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) 3. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR. K/P Baru / ID Lain : 830728086541 KANAN "INJECTION MOULDING" 5. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 0. No.0 0.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8.0 0. . iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir.0 GAGAL 4 MACHINE OPERATION 01. ii. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No. KERJA KURSUS Bil.02."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini.0 0. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL.0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES GAGAL KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil. Mukasurat: 7 Dari 22 .0 GAGAL 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i.0 GAGAL JUMLAH MARKAH 0 / 40.No. Kod NOSS : J-010-2 9. No.06 0.0 GAGAL 3 MOULD MOUNTING 01.0 0. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7.0 GAGAL 2 MATERIAL HANDLING 01.02 0. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2.0 GAGAL 5 JIG AND FIXTURE 04 0. Warganegara : MALAYSIAN 4.0 0. Nama No.06 0.

PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No. PPL: No. Mukasurat: 8 Dari 22 . KP.

& Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 12. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i.9 LULUS 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01. LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1.4 23. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)". No. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR.0 19. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan. Nama No. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2.5 21.02. ii.8 LULUS 2 MATERIAL HANDLING 01.9 20. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini. Mukasurat: 9 Dari 22 .8 22.6 LULUS 3 MOULD MOUNTING 01. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10.0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES LULUS KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil. Tahap : 2 11.02 9.9 20. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL. Warganegara : MALAYSIAN 4. .9 / 40.06 10. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8.No. No. Kod NOSS : J-010-2 9. KERJA KURSUS Bil.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6.2 LULUS JUMLAH MARKAH 31. K/P Baru / ID Lain : 901005085487 KANAN "INJECTION MOULDING" 5.6 LULUS 5 JIG AND FIXTURE 04 12.03 9.8 LULUS 4 MACHINE OPERATION 01.06 7. Nama Calon : MOHAMAD SHARIL BIN DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) ABDUL MANAF 3. iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir.

Mukasurat: 10 Dari 22 . PPL: No.PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No. KP.

Tahap : 2 11.06 14.02. KERJA KURSUS Bil.6 LULUS 3 MOULD MOUNTING 01.7 LULUS 2 MATERIAL HANDLING 01.1 21. Mukasurat: 11 Dari 22 .6 / 40.5 LULUS 5 JIG AND FIXTURE 04 10. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL.02 9.9 LULUS JUMLAH MARKAH 30. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7.5 20.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)". Warganegara : MALAYSIAN 4. ii. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 10. LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1. iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir. Kod NOSS : J-010-2 9. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2.9 19. K/P Baru / ID Lain : 900731085663 KANAN "INJECTION MOULDING" 5.0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES LULUS KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil.8 17.03 9. Nama Calon : MOHAMAD SHUKERI BIN DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) ZAINAL ABIDIN 3."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini.9 LULUS 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01.No. . No. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i.8 LULUS 4 MACHINE OPERATION 01. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan.7 19. No. Nama No. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10.7 20.06 7.

Mukasurat: 12 Dari 22 . PPL: No.PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No. KP.

No. KERJA KURSUS Bil.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan.9 LULUS JUMLAH MARKAH 31.2 LULUS 4 MACHINE OPERATION 01.02.9 LULUS 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini. .8 LULUS 2 MATERIAL HANDLING 01. ii.9 20.1 19. Nama No. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)".7 21. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2.4 21. No. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i.02 10.5 / 40. Mukasurat: 13 Dari 22 .06 8.06 13.0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES LULUS KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil. K/P Baru / ID Lain : 901005085567 KANAN "INJECTION MOULDING" 5.6 LULUS 3 MOULD MOUNTING 01. Kod NOSS : J-010-2 9. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 12.1 LULUS 5 JIG AND FIXTURE 04 12. LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1. iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir.1 20. Nama Calon : MOHAMMAD FAIS B MOHD DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) ISMAIL 3.No. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL. Warganegara : MALAYSIAN 4. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10.4 19.03 8. Tahap : 2 11.

Mukasurat: 14 Dari 22 . PPL: No. KP.PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No.

Tahap : 2 11. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8.6 21.8 LULUS 2 MATERIAL HANDLING 01. Mukasurat: 15 Dari 22 . PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)". Kod Pusat Bertauliah : K14016 7. Kod NOSS : J-010-2 9.1 21. No. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No. No.9 LULUS 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01.0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES LULUS KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL.0 22.0 LULUS 3 MOULD MOUNTING 01. Nama No.2 21. LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1.02. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini.4 20. KERJA KURSUS Bil. Warganegara : MALAYSIAN 4.2 LULUS 4 MACHINE OPERATION 01.03 9. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR. iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir.5 LULUS 5 JIG AND FIXTURE 04 12.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6.9 LULUS JUMLAH MARKAH 32. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10.02 13.No.6 / 40. ii. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 13.1 20.06 11. Nama Calon : MOHD AZHARRUDIN B MOHD DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) TAHRIM 3.06 8. . K/P Baru / ID Lain : 900211085627 KANAN "INJECTION MOULDING" 5.

PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No. PPL: No. Mukasurat: 16 Dari 22 . KP.

"JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL.0 GAGAL 3 MOULD MOUNTING 01.0 0. No. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)". Warganegara : MALAYSIAN 4.0 GAGAL JUMLAH MARKAH 0 / 40.0 0.No. iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i. Tahap : 2 11. KERJA KURSUS Bil.06 0. Nama Calon : ONG ENG PING DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) 3. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 0. .0 GAGAL 5 JIG AND FIXTURE 04 0.0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES GAGAL KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil. K/P Baru / ID Lain : 900929086055 KANAN "INJECTION MOULDING" 5. Nama No.06 0.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6.0 GAGAL 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01.0 0. ii.0 0.0 0.0 GAGAL 4 MACHINE OPERATION 01. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR.0 GAGAL 2 MATERIAL HANDLING 01. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan. No. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10. Mukasurat: 17 Dari 22 .03 0. LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1.02 0.02. Kod NOSS : J-010-2 9.0 0.

KP. PPL: No. Mukasurat: 18 Dari 22 .PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No.

Tahap : 2 11.06 11. No. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 12.0 23.02.02 11. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2. Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini.9 LULUS 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01.3 20. iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7.No.7 / 40. . LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1.1 20. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan. Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL. Nama Calon : TANG KEN YEP DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) 3. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10.3 LULUS 5 JIG AND FIXTURE 04 12.2 LULUS JUMLAH MARKAH 33.2 21.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)". Mukasurat: 19 Dari 22 .0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES LULUS KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil. ii. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR.6 LULUS 4 MACHINE OPERATION 01.0 LULUS 3 MOULD MOUNTING 01. No. Warganegara : MALAYSIAN 4. K/P Baru / ID Lain : 890621086351 KANAN "INJECTION MOULDING" 5. Nama No. KERJA KURSUS Bil.03 10.6 23. Kod NOSS : J-010-2 9.06 12.4 23.8 LULUS 2 MATERIAL HANDLING 01.

PPL: No. KP.PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No. Mukasurat: 20 Dari 22 .

iii Calon yang GAGAL dalam *PORTFOLIO adalah TIDAK LAYAK untuk menduduki peperiksaan akhir. Keputusan yang disahkan oleh PPL perlu difailkan ke dalam portfolio calon untuk rujukan. & Nama Modul Kod Duti TEORI PRAKTIKAL KEPUTUSAN (15% ) (25% ) 1 ATTENDANCE SUPERVISE 08 12.No.02.8 LULUS 2 MATERIAL HANDLING 01. Kod NOSS : J-010-2 9.9 LULUS 6 QUALITY AND PRODUCTIVITY 01. No.03 10.06 9. Nama Pusat Bertauliah : PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 8. Kad Pengenalan / Jawatan No Passport / No Id 1 2 No. LAPORAN PENILAIAN BERTERUSAN (UNTUK KEGUNAAN & PENGESAHAN PPL) 1.9 21. *Makluman Penting (Portfolio) Jika penilaian portfolio bagi pengambilan ini adalah PENILAIAN TERAKHIR. Warganegara : MALAYSIAN 4. Nama No.2 LULUS JUMLAH MARKAH 31.8 LULUS 4 MACHINE OPERATION 01. K/P Baru / ID Lain : 910203085124 KANAN "INJECTION MOULDING" 5.Tarikh Cetak : 24 Nov 2010 6. No. Program NOSS : OPERATOR PENGELUARAN PLASTIK 10.5 21.3 20.0 LULUS 3 MOULD MOUNTING 01. ii. KERJA KURSUS Bil. Pengambilan : K14016-J-010-2-0106 2.02 11. Tahap : 2 11. Kod Pusat Bertauliah : K14016 7. Mukasurat: 21 Dari 22 .4 20. PP atau PPD (atau PB) perlu mencetak laporan permohonan untuk kelulusan persijilan seperti "JPK/P2(T/1003)". Penilian & keputusan *PORTFOLIO(Kerja Kursus/NCS-Core Abilities/Penyeliaan) perlu dikemaskini & disahkan oleh PP atau PPT (atau PB) melalui sistem eJPK sebelum cetak laporan ini untuk pengesahan PPL. Nama Calon : WOON MEI EE DAN KEMAHIRAN PERAK (PESDC) 3."JPK/P1(B)" untuk calon-calon yang terbabit & mendapatkan pengakuan & pengesahan dari PPL yang ditugaskan dalam penilaian ini.06 8.6 LULUS 5 JIG AND FIXTURE 04 11.9 23.4 17. . Tarikh Kursus : 01 Jun 2010-26 Nov 2010 NOTIS PENTING i.6 / 40.0 KEPUTUSAN NCS-CORE ABILITIES LULUS KEPUTUSAN KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR LAYAK SENARAI PEGAWAI PENILAI Bil.

PENGESAHAN Pegawai Pengesah Dalaman Pegawai Pengesah Luaran Nama: Nama: Tarikh: Tarikh: No. PPL: No. Mukasurat: 22 Dari 22 . KP.