You are on page 1of 2

Hari Kelepasan Am

HARI-HARI KELEPASAN AM DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN TAHUN


2010
(1432H-1433H)

Adalah di umumkan bahawa hari-hari yang tersebut di bawah menjadi


Hari-hari Kelepasan Am di dalam Negeri Kedah Darul Aman bagi tahun
2011

TARIKH
BIL KELEPASAN HARI
MASIHI HIJRAH
Hari Keputeraan
Kebawah Duli Yang 16
1 Maha Mulia Tuanku AHAD Januari 11 Safar 1432
Sultan Kedah Darul 2011
Aman (*)
3
Februari
KHAMI
2011 dan
S dan 29 Safar 1432 dan
2 Tahun Baru Cina
JUMAA 1 Rabiulawal 1432
4
T
Februari
2011
Hari Keputeraan Nabi 15
SELAS
3 Muhammad [Maulidur Februari 12 Rabiulawal 1432
A
Rasul S.A.W] 2011
1 Mei
4 Hari Pekerja AHAD 27 Jamadilawal 1432
2011

SELAS 17 Mei
5 Hari Wesak 13 Jamadilakhir 1432
A 2011
Hari Keputeraan Seri
4 Jun
6 Paduka Baginda Yang SABTU 2 Rejab 1432
2011
Di Pertuan Agong
29 Jun
7 Israk dan Mikraj (*) RABU 27 Rejab 1432
2011

1 Ogos
8 Awal Ramadan (*+) ISNIN 1 Ramadhan1432
2011

31 Ogos
9 Hari Kebangsaan RABU 2 Syawal 1432
2011
30 Ogos
SELAS
2011 dan
A 1 Syawal 1432 dan
10 Hari Raya Puasa (+)
dan 2 Syawal 1432
31 Ogos
RABU
2011
16
JUMAA
11 Hari Malaysia Septemb 18 Syawal 1432
T
er 2011
26
12 Hari Deepavali RABU Oktober 28 Zulkaedah 1432
2011
6
Novembe
AHAD r 2011 10 Zulhijjah 1432
13 Hari Raya Qurban (* +) dan dan dan
ISNIN 7 11 Zulhijjah 1432
Novembe
r 2011
27
Awal Muharram (Maal
14 AHAD Novembe 1 Muharam 1433
Hijrah)
r 2011
25
KHAMI
15 Hari Krismas Disember 29 Muharram 1433
S
2011
* Hari Kelepasan Am Negeri # Tertakluk Kepada Perubahan
1. Apabila hari kelepasan itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan
(Jumaat) atau hari kelepasan yang lain, maka hari itu diganti dengan hari
bekerja berikutnya dan jika hari kemudiannya itu juga merupakan hari
kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.

2. Jika hari kelepasan am jatuh pada hari Rehat Sabtu, ianya tidak diganti
dengan hari berikutnya