You are on page 1of 2

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA PENDIDIKAN

SENI VISUAL 2011

SMK PELINDUNG

Bi Bulan Aktiviti
l

1. Januari - Persediaan P & P
- Sukatan Pelajaran
- Rancangan tahunan
- Mesyuarat Ketua Bidang

2. Februari - Mesyuarat Panitia PSV kali pertama

3. March - Bengkel In-House training untuk guru-guru
Panitia Pendidikan Seni Visual
- Pemberian dan penerangan tajuk folio 1
Pendidikan Seni Visual oleh guru-guru Ting 1 –
Ting 4
- Penerangan kerja kusus dan pemilihan tajuk
kerja kursus Pendidikan Seni Visual Ting 5
- Semakan buku nota/latihan pelajar

4. April - Mesyuarat panitia kali ke-2
- Pemantauan aktiviti kerja kursus PSV Ting 5
- Pemantauan, penyemakan & pemarkahan folio
Ting 1 – Ting 4

5. Mei - Peperiksaan Pertengahan Tahun
- Penyerahan markah kepada Ketua Panitia
- Mengemas, membaikpulih dan menceriakan bilik
PSV

6. Jun - Semakan nota/latihan pelajar
- Pemberian tajuk folio 2 Ting 1 – Ting 4

7. Julai - Tarikh akhir penyerahan folio PSV Ting 5
- On-line markah folio PSV

Penyerahan markah akhir tahun kepada ketua bidang & ketua panitia . Menyiapkan mural tembok 12 Disember . . Mencerap ahli panitia PSV . Pertandingan PSV . Penyemakan folio 2 Ting 1 – Ting 4 9. Menganjurkan aktiviti seni di dalam minggu seni . Peperiksaan akhir tahun .8. . September . Melukis mural tembok selepas peperiksaan 11 November . Ogos . Menganalisis markah . Menghabiskan sukatan pelajaran PSV . Minggu gotong-royongbilik PSV . Gerak gempur pelajar PSV Ting 5 10 Oktober . CUTI AKHIR TAHUN . .