You are on page 1of 5

HBMS4203_SEM MEI09/F_NZ

BAHAGIAN A

ARAHAN
Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN Markah

1. Mengharmonikan sesebuah melodi adalah kebolehan muzikal yang amat
penting.
Senaraikan EMPAT langkah yang harus diambil kira sebelum
mengharmonikan sebuah melodi.
(4)

2. Alat muzik kompang dan rebana ubi adalah alat muzik perkusi
membranofon tradisional Melayu yang digunakan untuk mengiringi majlis
perkahwinan dan majlis keramaian.
Huraikan EMPAT perbezaan antara fungsi kompang dan rebana ubi.
(4)

3. Pemain nobat memerlukan kemahiran utama semasa membuat
persembahan nobat.
Terangkan dengan contoh DUA kemahiran utama yang perlu ada semasa
membuat persembahan.
(4)

4. Huraikan EMPAT kemahiran yang harus dikuasai oleh seseorang pemain
gamelan.
(4)

5. Terangkan EMPAT implikasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget
terhadap pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik .
(4)
[Jumlah:20]

1…

dan (iii) ciri-ciri karya tersebut. (4) (b) Pilih TIGA genre vokal dan huraikan SATU ciri untuk setiap genre. Beethoven Mendelssohn Latar belakang (i) (i) setiap komposer (i) (i) Nama dua karya Instrumental bagi setiap komposer (ii) (ii) Ciri-ciri karya (i) (i) instrumental setiap komposer (ii) (ii) ( 10) (Jumlah: 20) 2… . Jawab TIGA soalan SAHAJA. (6) (c) Berdasarkan rajah berikut. Karya-karya yang digubah oleh komposer-komposer Zaman Romantik amat popular diperdengarkan. Zaman Romantik merupakan zaman yang berlangsung dari tahun 1815 ke 1910.HBMS4203_SEM MEI09/F_NZ BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. (a) Huraikan EMPAT ciri muzik Zaman Romantik. SOALAN Markah 1. bezakan dua komposer berikut dari segi:- (i) latar belakang (ii) nama karya instrumental.

(5) (Jumlah: 20) 3… . (a) Apakah perbezaan di antara muzik Jazz dan muzik Rock and Roll di Malaysia? ( 10 ) (b) Huraikan LIMA fakta bagaimana muzik Hindustani mempengaruhi masyarakat tempatan pada masa kini. HBMS4203_SEM MEI09/F_NZ 2. (5) (c) Nyatakan LIMA aspek yang terlibat dalam penguasaan kemahiran nyanyian. (8) (Jumlah: 20) 3. (a) Bagaimana Dondang Sayang memainkan peranan yang penting di negeri Melaka? (5) (b) Nyatakan LIMA perbezaan bagi setiap cara persembahan Dabus dan Sewang. (a) Huraikan DUA fungsi Gendang 24 Musim dan DUA fungsi Tabla. ( 10 ) (c) Pada pendapat anda. apakah LIMA keistimewaan tarian singa semasa sambutan Tahun Baru Cina? (5) (Jumlah: 20) 4. (4) (b) Apakah unsur-unsur yang membezakan nasyid dengan genre-genre vokal yang lain? (8) (c) Berikan EMPAT perbezaan di antara tarian tradisional Melayu Asli dan Zapin.

(a) Tuliskan DUA sifat yang penting bagi setiap daripada teori pembelajaran yang berikut: (4) (i) Teori pembelajaran Pavlov (ii) Teori pembelajaran Thorndike. (c) Apakah perbezaan di antara bentuk media jenis audio dan jenis (6) komputer? (Jumlah: 20) 4… .HBMS4203_SEM MEI09/F_NZ 5. (b) Huraikan LIMA cara yang boleh digunakan oleh seseorang guru ( 10 ) untuk membentuk interaksi yang objektif di dalam sesebuah bilik darjah.

(Jumlah: 20) 2. SOALAN Markah 1. Menurut Zoltan Kodaly. Bincangkan faktor-faktor yang harus diambilkira oleh guru tersebut semasa menyediakan bahan bantu mengajar muzik dan cadangkan strategi-strategi yang boleh dijadikan panduan semasa menggunakan bahan bantu mengajar tersebut. Huraikan langkah-langkah bagaimana seseorang guru muzik dapat mengaplikasikan penggunaan Isyarat Tangan Curwen semasa mengajar bidang nyanyian dalam bilik darjah. nyanyian merupakan satu bidang kepunyaan semua dan bukan untuk golongan tertentu sahaja. HBMS4203_SEM MEI09/F_NZ BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. Satu daripada kaedah pengajaran nyanyian yang diutarakan oleh Kodaly adalah penggunaan sistem isyarat tangan Curwen. Jawab SATU soalan SAHAJA. (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 5„ . Seorang guru muzik ingin menggunakan bahan bantu mengajar semasa melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran muzik bagi pelajar- pelajar Tahun 1.