You are on page 1of 3

CADANGAN AKTIVITI BULAN APRESIASI SAINS & MATEMATIK

NAMA AKTIVITI PELAKSANAAN TINDAKAN CATATAN
1. Kuiz Sains, Matematik dan • Soalan digubal oleh pelajar Guru penasihat: Pn Winnie Anyan Yuran sebanyak………….. seorang.
Teknologi dengan bimbingan guru hasil Ahli:
daripada aktiviti ahli Persatuan
Sains.
2. Aktiviti Kerja Lapangan & • Guru merancang kerja lapangan Guru penasihat: Pn Barbara Sian Yuran sebanyak………….. seorang.
Penggunaan Mikroskop yang mudah dibantu ahli Ahli
Persatuan Sains dan pembantu
makmal.
3. Tayangan Filem bercorak • Guru memilih filem yang sesuai Guru penasihat: Pn Therese Kunjam Yuran sebanyak………….. seorang.
Fiksyen Sains. untuk ditayangkan pada hari Ahli
yang ditentukan.
• Tempat dan masa ditentukan
oleh guru hasil perbincangan
dengan pelajar asrama.
• Promosi.
4. Pertandingan Scientific • Guru menyediakan soalan yang Guru penasihat: Pn Corina Gudom Yuran sebanyak………….. seorang.
Crossword Puzzle akan ditaip oleh pelajar Ahli
menggunakan perisian Eclipse
Crossword Puzzlemaker.
5. Projek Folio tentang Penyakit • Hasil aktiviti PeKA Biologi Guru penasihat: Pn Barbara Sian
Tingkatan 5 yang akan dijadikan Ahli
bahan pameran.
6. Pertandingan Fotografi- • Gambar dihasilkan menggunakan Guru penasihat: Pn Seri Rahayu Yuran sebanyak………….. seorang.
Science & Maths around Us apa-apa jenis kamera Ahli Hakim adalah guru Fizik dan guru
• Gambar hendaklah asli (tanpa penasihat Kelab Fotografi.
diedit)
• Boleh hantar banyak penyertaan
tetapi hanya satu penyertaan
akan dipilih dari individu.
7. Pameran Bulan Apresiasi • Bahan hasil aktiviti Persatuan Semua guru penasihat Persatuan
Sains, Matematik dan Sains dan Persatuan Matematik Sains & Persatuan Matematik beserta
Teknologi sebelum dan sepanjang Bulan ahli persatuan
Apresiasi Sains dan Matematik.

KALENDAR BULAN APRESIASI SAINS & MATEMATIK 2010 APRIL .

THUR/1 FRI/2 SAT/3 SUN/4 MON/5 TUE/6 WED/7 THUR/8 FRI/9 SAT/10 SUN/11 MON/12 TUE/13 WED/14 THUR/15 FRI/16 SAT/17 SUN/18 MON/19 TUE/20 WED/21 THUR/22 FRI/23 SAT/24 SUN/25 MON/26 TUE/27 WED/28 THUR/29 FRI/30 .